T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
EKONOMİK VE TEKNİK İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI
2014 YILI OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİ DIŞ TİCARET VERİLERİ
Hazırlanma tarihi: 30 Eylül 2014
Sonraki güncelleme tarihi: 31 Ekim 2014
2014 YILI OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİ TARIM ÜRÜNLERİ DIŞ TİCARETİ
(SITC)
 Genel İhracat 104 milyar 931 milyon dolar olarak, Genel İthalat 159 milyar 96 milyon dolar olarak
gerçekleşmiş ve Genel Dış Ticaret Dengesi 54 milyar 165 milyon dolar açık vermiştir. Genel İhracatın Genel
İthalatı Karşılama Oranı % 66’dır. 2013 yılı Ocak-Ağustos döneminde 99 milyar 312 milyon dolar olan Genel
İhracat 2014 yılı Ocak-Ağustos döneminde % 5,7 artmıştır.
 Tarım Ürünleri İhracatı 11 milyar 638 milyon dolar, Tarım Ürünleri İthalatı 11 milyar 948 milyon dolar
olarak gerçekleşmiş ve Dış Ticaret Dengesi 310 milyon dolar açık vermiştir. Tarımsal İhracatın Tarımsal
İthalatı Karşılama Oranı % 97,4’tür. 2013 yılı Ocak-Ağustos döneminde 11 milyar 21 milyon dolar olan
Tarımsal İhracat 2014 yılı Ocak-Ağustos döneminde % 5,6 artmıştır.
 Gıda Maddeleri İhracatı 10 milyar 969 milyon dolar, Gıda Maddeleri İthalatı 7 milyar 708 milyon dolar
olarak gerçekleşmiş ve Dış Ticaret Dengesi 3 milyar 261 milyon dolar fazla vermiştir. Gıda Maddeleri
İhracatının, Gıda Maddeleri İthalatını Karşılama Oranı % 142,3’tür. 2013 yılı Ocak-Ağustos döneminde 10
milyar 373 milyon dolar olan Gıda Maddeleri İhracatı 2014 yılı Ocak-Ağustos döneminde % 5,8 artmıştır.
AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Ekonomik ve Teknik İlişkiler Daire Başkanlığı
Hazırlanma Tarihi: 30.09.2014
Sonraki Güncelleme Tarihi: 31.10.2014
GENEL DIŞ TİCARET (MİLYON DOLAR)
Yıllar
İhracat
İthalat
Denge
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2013*
2014*
27.775
31.334
36.059
47.253
63.167
73.476
85.535
107.272
132.027
102.143
113.883
134.907
152.462
151.803
99.312
104.931
54.503
41.399
51.554
69.340
97.540
116.774
139.576
170.063
201.964
140.928
185.544
240.842
236.545
251.661
167.005
159.096
-26.728
-10.065
-15.495
-22.087
-34.373
-43.298
-54.041
-62.791
-69.937
-38.786
-71.661
-105.935
-84.083
-99.859
-67.692
-54.165
İhracat
Değişim %
4,5
12,8
15,1
31
33,7
16,3
16,4
25,4
23,1
-22,6
11,5
18,5
13,0
-0,4
5,7
İthalat
Değişim %
34
-24
24,5
34,5
40,7
19,7
19,5
21,8
18,8
-30,2
31,7
29,8
-1,8
6,4
-4,7
İhracatın ithalatı
karşılama oranı %
51
75,7
69,9
68,1
64,8
62,9
61,3
63,1
65,4
72,5
61,4
56,0
64,5
60,3
59,5
66,0
Kaynak: Uluslararası Standart Ticaret Sınıflamasına (SITC, Rev.3) göre TÜİK verilerinden derlenmiştir.
*Ocak-Ağustos ayı verileridir.
AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Ekonomik ve Teknik İlişkiler Daire Başkanlığı
Hazırlanma Tarihi: 30.09.2014
Sonraki Güncelleme Tarihi: 31.10.2014
TARIM ÜRÜNLERİ DIŞ TİCARETİ (MİLYON DOLAR)
Yıllar
İhracat
İthalat
Denge
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2013*
2014*
3.856
4.349
4.052
5.257
6.501
8.309
8.634
9.769
11.474
11.190
12.664
15.279
15.994
17.739
11.021
11.638
4.156
3.080
3.995
5.265
6.059
6.480
7.286
9.812
13.038
9.631
12.880
17.574
16.370
16.916
11.480
11.948
-300
1.269
57
-8
442
1.829
1.348
-43
-1.564
1.559
-216
-2.295
-376
823
-459
-310
İhracat
Değişim %
-13,2
12,8
-6,8
29,7
23,7
27,8
3,9
13,1
17,5
-2,5
13,2
20,7
4,7
10,9
5,6
İthalat
Değişim %
22,3
-25,9
29,7
31,8
15,1
6,9
12,4
34,7
32,9
-26,1
33,7
36,4
-6,9
3,3
4,1
İhracatın ithalatı
karşılama oranı %
92,8
141,2
101,4
99,8
107,3
128,2
118,5
99,6
88
116,2
98,3
86,9
97,7
104,9
96,0
97,4
Kaynak: Uluslararası Standart Ticaret Sınıflamasına (SITC, Rev.3) göre TÜİK verilerinden derlenmiştir.
*Ocak-Ağustos ayı verileridir.
AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Ekonomik ve Teknik İlişkiler Daire Başkanlığı
Hazırlanma Tarihi: 30.09.2014
Sonraki Güncelleme Tarihi: 31.10.2014
GIDA MADDELERİ DIŞ TİCARETİ (MİLYON DOLAR)
Yıllar
Gıda
Maddeleri
İhracatı
Gıda
Maddeleri
İthalatı
Dış Ticaret
Dengesi
İhracat
Değişim %
İthalat
Değişim %
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2013*
2014*
3.543
3.997
3.668
4.735
5.891
7.714
7.932
9.007
10.705
10.582
11.869
14.207
15.026
16.749
10.373
10.969
2.133
1.487
1.912
2.791
3.090
3.284
3.486
5.167
8.503
6.108
7.413
10.653
10.420
10.832
7.285
7.708
1.410
2.510
1.756
1.944
2.801
4.430
4.446
3.840
2.202
4.474
4.456
3.555
4.606
5.917
3.088
3.261
-13,2
12,8
-8,2
29,1
24,4
30,9
2,8
13,6
18,9
-1,1
12,1
19,7
5,8
11,5
5,8
4,7
-30,3
28,6
46
10,7
6,3
6,2
48,2
64,6
-28
21,4
43,7
-2,2
4,0
5,8
İhracatın
ithalatı
karşılama
oranı %
166,1
268,8
191,8
169,7
190,6
234,9
227,5
174,3
125,9
173,2
160,1
133,4
144,2
154,6
142,4
142,3
Kaynak: Uluslararası Standart Ticaret Sınıflamasına (SITC, Rev.3) göre TÜİK verilerinden derlenmiştir.
*Ocak-Ağustos ayı verileridir.
AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Ekonomik ve Teknik İlişkiler Daire Başkanlığı
Hazırlanma Tarihi: 30.09.2014
Sonraki Güncelleme Tarihi: 31.10.2014
TARIMSAL HAMMADDE DIŞ TİCARETİ (MİLYON DOLAR)
Yıllar
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2013*
2014*
Tarımsal
Tarımsal
Hammadde Hammadde
İhracatı
İthalatı
313
352
384
522
610
595
702
762
769
608
795
1.072
968
990
649
669
2.023
1.593
2.083
2.474
2.969
3.196
3.800
4.645
4.535
3.523
5.467
6.922
5.950
6.084
4.195
4.240
Dış Ticaret
Dengesi
İhracat
Değişim %
İthalat
Değişim %
-1.710
-1.241
-1.699
-1.952
-2.359
-2.601
-3.098
-3.883
-3.766
-2.915
-4.672
-5.850
-4.982
-5.094
-3.547
-3.571
-12,6
12,5
9,1
35,9
16,9
-2,5
18
8,5
0,9
-20,9
30,8
34,8
-9,7
2,3
3,1
48,8
-21,3
30,8
18,8
20
7,6
18,9
22,2
-2,4
-22,3
55,2
26,6
-14,0
2,3
1,1
İhracatın
ithalatı
karşılama
oranı %
15,5
22,1
18,4
21,1
20,5
18,6
18,5
16,4
17,0
17,3
14,5
15,5
16,3
16,3
15,5
15,8
Kaynak: Uluslararası Standart Ticaret Sınıflamasına (SITC, Rev.3) göre TÜİK verilerinden derlenmiştir.
*Ocak-Ağustos ayı verileridir.
AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Ekonomik ve Teknik İlişkiler Daire Başkanlığı
Hazırlanma Tarihi: 30.09.2014
Sonraki Güncelleme Tarihi: 31.10.2014
2014 YILI OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE TARIM ÜRÜNLERİ DIŞ TİCARETİ
(HS)
 Genel İhracat 104 milyar 931 milyon dolar olarak, Genel İthalat 159 milyar 96 milyon dolar olarak
gerçekleşmiş ve Genel Dış Ticaret Dengesi 54 milyar 165 milyon dolar açık vermiştir. Genel
İhracatın Genel İthalatı Karşılama Oranı %66’dır. 2013 Ocak-Ağustos döneminde 99 milyar 312
milyon dolar olan Genel İhracat 2014 Ocak-Ağustos döneminde % 5,7 artmıştır.
 Tarım Ürünleri İhracatı 11 milyar 139 milyon dolar, Tarım Ürünleri İthalatı 7 milyar 962 milyon
dolar olarak gerçekleşmiş ve Dış Ticaret Dengesi 3 milyar 177 milyon dolar fazla vermiştir.
Tarımsal İhracatın Tarımsal İthalatı Karşılama Oranı % 139,9’dur. 2013 Ocak-Ağustos döneminde 10
milyar 525 milyon dolar olan Tarımsal İhracat 2014 Ocak-Ağustos döneminde % 5,8 artmıştır.
AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Ekonomik ve Teknik İlişkiler Daire Başkanlığı
Hazırlanma Tarihi: 30.09.2014
Sonraki Güncelleme Tarihi: 31.10.2014
GENEL DIŞ TİCARET (MİLYON DOLAR)
Yıllar
İhracat
İthalat
Denge
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2013*
2014*
27.775
31.334
36.059
47.253
63.167
73.476
85.535
107.272
132.027
102.143
113.883
134.907
152.462
151.803
99.312
104.931
54.503
41.399
51.554
69.340
97.540
116.774
139.576
170.063
201.964
140.928
185.544
240.842
236.545
251.661
167.005
159.096
-26.728
-10.065
-15.495
-22.087
-34.373
-43.298
-54.041
-62.791
-69.937
-38.786
-71.661
-105.935
-84.083
-99.859
-67.692
-54.165
İhracat
Değişim %
4,5
12,8
15,1
31,0
33,7
16,3
16,4
25,4
23,1
-22,6
11,5
18,5
13,0
-0,4
5,7
İthalat
Değişim %
34,0
-24,0
24,5
34,5
40,7
19,7
19,5
21,8
18,8
-30,2
31,7
29,8
-1,8
6,4
-4,7
İhracatın ithalatı
karşılama oranı %
51,0
75,7
69,9
68,1
64,8
62,9
61,3
63,1
65,4
72,5
61,4
56,0
64,5
60,3
59,5
66,0
Kaynak: Harmonize Sistem (HS, 2’li GTİP) göre TÜİK verilerinden derlenmiştir.
*Ocak-Ağustos ayı verileridir.
AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Ekonomik ve Teknik İlişkiler Daire Başkanlığı
Hazırlanma Tarihi: 30.09.2014
Sonraki Güncelleme Tarihi: 31.10.2014
TARIM ÜRÜNLERİ DIŞ TİCARETİ (MİLYON DOLAR)
Yıllar
İhracat
İthalat
Denge
İhracat
Değişim %
İthalat
Değişim %
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2013*
2014*
3.619
4.071
3.752
4.845
6.009
7.828
8.048
9.142
10.840
10.701
12.040
14.427
15.251
16.977
10.525
11.139
2.218
1.552
2.006
2.915
3.238
3.463
3.685
5.393
8.760
6.355
7.683
10.961
10.734
11.200
7.533
7.962
1.401
2.519
1.746
1.930
2.772
4.365
4.363
3.749
2.081
4.347
4.358
3.466
4.517
5.777
2.992
3.177
12,5
-7,8
29,1
24,0
30,3
2,8
13,6
18,6
-1,3
12,5
19,8
5,7
11,3
5,8
-30,0
29,2
45,3
11,0
7,0
6,4
46,3
62,4
-27,5
20,9
42,7
-2,1
4,3
5,7
İhracatın
ithalatı
karşılama
oranı %
163,1
262,3
187,1
166,2
185,6
226,0
218,4
169,5
123,8
168,4
156,7
131,6
142,1
151,6
139,7
139,9
Kaynak: Harmonize Sistem (HS, 2’li GTİP) göre TÜİK verilerinden derlenmiştir.
*Ocak-Ağustos ayı verileridir.
AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Ekonomik ve Teknik İlişkiler Daire Başkanlığı
Hazırlanma Tarihi: 30.09.2014
Sonraki Güncelleme Tarihi: 31.10.2014
TARIMSAL İHRACATTA İLK ON ÜLKE
(2013-MİLYON DOLAR)
Sıra
Ülke
Değer Pay (%)
TARIMSAL İTHALATTA İLK ON ÜLKE
(2013-MİLYON DOLAR)
Sıra
Ülke
Değer Pay (%)
1
Irak
3.538
20,8
1
Rusya Federasyonu
1.969
17,6
2
Almanya
1.347
7,9
2
ABD
1.251
11,2
3
Rusya Federasyonu
1.179
6,9
3
Ukrayna
871
7,8
4
İtalya
665
3,9
4
Endonezya
440
3,9
5
ABD
635
3,7
5
Almanya
393
3,5
6
Hollanda
533
3,1
6
Hollanda
354
3,2
7
Suriye
507
3,0
7
Brezilya
338
3,0
8
Fransa
460
2,7
8
Bulgaristan
326
2,9
9
İngiltere
443
2,6
9
Arjantin
309
2,8
10
Suudi Arabistan
363
2,1
10
Malezya
282
2,5
İlk 10 Ülke Toplam
9.670
57,0
İlk 10 Ülke Toplam
6.533
58,3
Genel Toplam
16.977
100
Genel Toplam
11.200
100
Kaynak: Harmonize Sistem (HS, 2’li GTİP) göre TÜİK verilerinden derlenmiştir.
 2013 yılında tarımsal ihracat yapılan ülke sayısı 197, tarımsal ithalat yapılan ülke sayısı 164’tür.
AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Ekonomik ve Teknik İlişkiler Daire Başkanlığı
Hazırlanma Tarihi: 30.09.2014
Sonraki Güncelleme Tarihi: 31.10.2014
TARIMSAL İHRACATTA İLK ON ÜLKE
(2014*-MİLYON DOLAR)
Sıra
Ülke
Değer Pay (%)
1
Irak
2
TARIMSAL İTHALATTA İLK ON ÜLKE
(2014*-MİLYON DOLAR)
Sıra
Ülke
Değer Pay (%)
2.251
20,2
1
Rusya Federasyonu
1.816
22,8
Almanya
882
7,9
2
ABD
750
9,4
3
Rusya Federasyonu
707
6,3
3
Brezilya
421
5,3
4
Suriye
442
4,0
4
Ukrayna
402
5,0
5
ABD
421
3,8
5
Endonezya
324
4,1
6
İtalya
419
3,8
6
Paraguay
270
3,4
7
Hollanda
366
3,3
7
Almanya
263
3,3
8
Fransa
294
2,6
8
Hollanda
249
3,1
9
İngiltere
291
2,6
9
Malezya
203
2,5
10
Suudi Arabistan
258
2,3
10
Hindistan
196
2,5
İlk 10 Ülke Toplam
6.330
56,8
İlk 10 Ülke Toplam
4.893
61,5
Genel Toplam
11.139
100
Genel Toplam
7.962
100
Kaynak: Harmonize Sistem (HS, 2’li GTİP) göre TÜİK verilerinden derlenmiştir. *Ocak-Ağustos ayı verileridir.
 2014 yılı Ocak-Ağustos döneminde tarımsal ihracat yapılan ülke sayısı 188, tarımsal ithalat yapılan
ülke sayısı 160’dır.
AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Ekonomik ve Teknik İlişkiler Daire Başkanlığı
Hazırlanma Tarihi: 30.09.2014
Sonraki Güncelleme Tarihi: 31.10.2014
FASILLARA VE AYLARA GÖRE İHRACAT-1 (2014-MİLYON DOLAR)
Fasıl
Fasıl Adı/Aylar
1
Canlı hayvanlar
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Toplam
1
1
3
3
2
3
2
3
18
Etler ve yenilen sakatat
51
50
56
57
59
48
49
62
431
3
Balıklar ve su ürünleri
59
52
51
55
53
48
50
50
418
4
Süt ürünleri, yumurta, bal
79
72
70
70
58
45
38
57
490
5
Diğer hayvansal ürünler
7
5
6
6
6
7
6
5
48
6
Canlı bitki ve çiçekler
7
9
10
13
8
4
4
5
61
7
Sebzeler, kök ve yumrular
98
103
138
147
137
77
40
34
774
8
Meyve ve kabuklu yemişler
331
340
269
254
262
291
246
262
2254
9
Kahve, çay ve baharat
17
16
12
14
13
11
12
14
109
10
Hububat
18
10
7
6
6
9
4
6
67
11
Değirmencilik ürünleri
103
87
94
111
92
80
79
103
748
12
Yağlı tohum,saman,kaba yem
41
34
42
15
14
9
8
15
178
Kaynak: Harmonize Sistem (HS, 2’li GTİP) göre TÜİK verilerinden derlenmiştir.
AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Ekonomik ve Teknik İlişkiler Daire Başkanlığı
Hazırlanma Tarihi: 30.09.2014
Sonraki Güncelleme Tarihi: 31.10.2014
FASILLARA VE AYLARA GÖRE İHRACAT-2 (2014-MİLYON DOLAR )
Fasıl
Fasıl Adı/Aylar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Toplam
13
Lak, sakız, reçine vb.
1
1
1
1
1
1
1
1
7
14
Örülebilen bitkisel maddeler
3
2
1
2
1
1
0
1
10
15
Hayvansal ve bitkisel yağlar
98
75
99
116
102
106
112
89
796
16
Et,balık,su ürünleri müstah.
9
9
8
9
8
7
8
9
66
17
Şeker ve şeker mamulleri
52
57
60
57
58
55
47
49
435
18
Kakao, kakao müstahzarları
67
59
54
50
44
36
31
36
377
19
Hububat,un,nişasta müstah.
151
146
140
148
128
111
104
123
1.050
20
Konserveler
176
159
161
150
141
141
149
150
1.228
21
Yenilen çeşitli gıda müstah.
61
61
70
79
78
70
62
52
534
22
Meşrubat,alkollü içkiler, sirke
20
24
26
32
34
30
27
28
221
23
Gıda sanayii kalıntıları,yemler
17
18
22
14
16
12
9
8
117
24
Tütün ve mamulleri
109
70
121
48
87
92
69
110
704
1.577 1.458 1.522 1.457 1.408 1.293 1.156 1.269
11.139
Toplam
Kaynak: Harmonize Sistem (HS, 2’li GTİP) göre TÜİK verilerinden derlenmiştir.
AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Ekonomik ve Teknik İlişkiler Daire Başkanlığı
Hazırlanma Tarihi: 30.09.2014
Sonraki Güncelleme Tarihi: 31.10.2014
FASILLARA VE AYLARA GÖRE İTHALAT-1 (2014-MİLYON DOLAR )
Fasıl
Fasıl Adı/Aylar
1
Canlı hayvanlar
2
1
2
3
4
5
6
10
24
18
15
6
Etler ve yenilen sakatat
0
0
0
0
0
3
Balıklar ve su ürünleri
11
18
12
13
13
4
Süt ürünleri, yumurta, bal
11
15
9
18
5
Diğer hayvansal ürünler
5
5
5
6
Canlı bitki ve çiçekler
10
10
7
Sebzeler, kök ve yumrular
39
8
Meyve ve kabuklu yemişler
9
Kahve, çay ve baharat
10
Hububat
11
Değirmencilik ürünleri
12
Yağlı tohum,saman,kaba yem
7
3
8
9
10
11
12
Toplam
2
17
94
0
0
1
13
13
17
110
17
14
16
14
113
5
5
5
6
4
40
13
13
8
5
3
4
67
40
29
67
38
28
39
37
316
38
42
30
38
41
36
28
26
280
14
8
13
13
18
17
12
12
106
152
132
125
182
228
141
119
247
1325
7
9
10
7
11
9
6
11
71
136
125
204
192
230
256
188
139
1468
Kaynak: Harmonize Sistem (HS, 2’li GTİP) göre TÜİK verilerinden derlenmiştir.
AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Ekonomik ve Teknik İlişkiler Daire Başkanlığı
Hazırlanma Tarihi: 30.09.2014
Sonraki Güncelleme Tarihi: 31.10.2014
FASILLARA VE AYLARA GÖRE İTHALAT-2 (2014-MİLYON DOLAR )
Fasıl
Fasıl Adı/Aylar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Toplam
13
Lak, sakız, reçine vb.
3
3
4
5
3
4
4
3
29
14
Örülebilen bitkisel maddeler
1
1
1
1
1
1
2
1
9
15
Hayvansal ve bitkisel yağlar
202
149
194
189
237
221
157
151
1.500
16
Et,balık,su ürünleri müstah.
1
0
0
1
1
1
1
0
4
17
Şeker ve şeker mamulleri
12
9
8
17
15
10
11
6
88
18
Kakao, kakao müstahzarları
40
45
40
60
37
38
40
40
340
19
Hububat,un,nişasta müstah.
21
22
18
18
17
20
17
14
148
20
Konserveler
7
6
6
8
10
10
7
9
63
21
Yenilen çeşitli gıda müstah.
47
42
51
57
51
48
50
50
397
22
Meşrubat,alkollü içkiler, sirke
28
15
18
30
27
27
32
21
199
23
Gıda sanayii kalıntıları,yemler
102
83
122
102
103
94
127
101
834
24
Tütün ve mamulleri
43
39
40
38
42
59
45
53
359
940
841
970 1.090 1.159 1.060
924
978
7.962
Toplam
Kaynak: Harmonize Sistem (HS, 2’li GTİP) göre TÜİK verilerinden derlenmiştir.
AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Ekonomik ve Teknik İlişkiler Daire Başkanlığı
Hazırlanma Tarihi: 30.09.2014
Sonraki Güncelleme Tarihi: 31.10.2014
Download

dış ticaret 2014 ocak-ağustos - TC Gıda Tarım ve Hayvancılık