DIŞ TİCARET RAKAMLARI / FOREİGN TRADE
Gaziantep Dış Ticareti Genel Görünüm / Gaziantep Foreign Trade Overview (1.000 USD)
Yıllara Göre Gaziantep’ten Yapılan İhracat Miktarları (Milyon Dolar)
Annual Breakdown of Export from Gaziantep (Million Dollars)
Gaziantep’ten Yapılan İhracatın İlk 20 ülke için sektörel dağılımı (Milyon Dolar)
Exportation Details According to top 20 Countries (Million Dollars)
ÜLKE
(Country)
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
IRAK
Iraq
SURİYE
Syria
SUUDİ ARABİSTAN
S.Arabia
LİBYA
Libya
ABD
USA
İTALYA
Italy
ALMANYA
Germany
İNGİLTERE
U.Kingdom
Rusya Federasyonu
Russian Federation
Mısır
Egypt
Belçika
Belgium
İran (İslam Cum.)
Iran
Polonya
Poland
Birleşik Arap
Emirlikleri / U.A.E.
2012
2013
4.217 4.691
DEĞİŞİM
(Change)
11,24%
EN FAZLA İHRAÇ EDİLEN SANAYİ ÜRÜNLERİ
(The Most Exported Products)
Demir Çelik, Bitkisel Yağ, Değirmencilik Ürün., Dış Giyim, Pastacılık Ür.
Iron and Steel, Vegetable Oil, Milling Products., Outdoor Clothing,
Confectionery Products.
467,02% B.Yağlar, Değirmencilik Ür., Kağıt-Korton, Toprak San. Ür.., Past. Ür.
63
354
335
329
-1,77%
Makine Halı, İplik, Pastacılık Ürün., Ayakkabı, Demir Dışı Metaller
Carpet Machines, Yarn, Pastry Products., Shoes, Non-Ferrous Metals
184
264
43,14%
Makine Halı, Pastacılık Ür., Kimya Plastik Mam.,Çimento, İplikler
Machine Made, Confectionery Products., Chemical Plastic Mam., Cement,
Yarns
228
246
7,93%
Makine Halı, Kumaş,İplik, Plastik ve Mam., Kuru Kayısı
Machine Made Rugs, Fabric, Yarn, Plastic and Mam., Dried Apricots
193
246
27,08%
Kumaş, İplik, Antep Fıstığı, Plastik ve Mam.,Elyaf Makine Halıları
Fabric, Yarn, Pistachio, plastic and Mam., Fiber Machine Made Rugs
191
173
-9,40%
Makine Halıları, Kumaş, Plastik ve Mam., İplik, Antep Fıstığı
Machine Made Rugs, Fabric, Plastic and Mam., Yarn, Pistachio
151
152
1,28%
İplik, Makine Halı, Plastik ve Mam., Kumaş,Elyaf Soğutma Sist.
Yarn, Machine Made, plastic and Mam., Fabric, Fiber Cooling Syst.
157
146
-7,21%
Makine Halıları,İplik,Kumaşlar,K.Kayısı, Plastik ve Mam.,Tufte Halı
Machine Made Rugs, Yarns, Fabrics, k.kayı, Plastic and Mam., Tufte
Carpet
153
119
-21,83% Makine Halıları, Kumaşlar, Kağıt ve Karton,İplikler, Demir-Çelikten M.
94
118
25,25%
111
112
1,44%
Kağıt Karton, Ağaç ve Mam.,Gıda Müstah., Plas. Ve Mam.,M.Halı
Paper, cardboard, wood and Mam., Food servants., Plas. And Mam.
105
105
0,20%
İplikler, Kumaşlar,Makine Halıları Plastik ve Mam.,Kuru Kayısı
Yarns, Fabrics, Machine Made Plastic and Mam., Dried Apricots
73
99
35,94%
M.Halı,Gıda Müst., Past.Ür., Kakaolu Mam.,Diğer Hazır Eşya(Konf),
M.hal, Food Müster., Past.ür., Cocoa Mam., Other Stock Items (Conf),
Milling Products., Paper-Korton, Soil sec. Ur .., Pastor. Products.
Machine Made Rugs, Fabric, Paper and Cardboard, Yarns,
İplikler, Makine Halıları, Elyaf, Antep Fıstığı, Pastacılık Ürünleri
Yarns, Machine Made Rugs, fiber, Pistachio, Pastry Products
15
Ukrayna
Ukraine
63
93
48,48%
Makine Halıları, Dış Giyim,Kumaşlar, İplikler, Kuru Kayısı,Past. Ürün
Machine Made Rugs, Outdoor Clothing, Fabrics, Yarns, Dried Apricots,
Pastor. Product
16
İsrail
Israel
91
91
-0,25%
Makine Halı, Kumaşlar, Pastacılık Ür., Plastik ve Mam., İplikler
Machine Made, Fabrics, Pastry Products., Plastic and Mam., Yarns
17
Gaziantep Serbest
Bölge
26
88
Çin Halk Cum.
18
China
Hollanda
19
Holland
Azerbaycan
20
Azerbaijan
Makine ve Aks., İplik, Ev Tekstili, Plastik ve Mam., İklimlendirme S.
233,94% Machinery and Acc., Yarn, Home Textiles, Plastics and Mam., Air
Conditioning S.
58
83
41,33%
Makine Halı,Kumaşlar,Mermer-Granit, Elyaf, İplikler
Machine Made, Fabrics, Marble-Granite, Fibres, Yarns
70
82
16,59%
İplik, Plastik ve Mam., Kumaş, Kuru Kayısı, Makine Halılıarı
Yarn, plastic and Mam., Fabric, Dried Apricots
69
76
8,87%
Halı, Plastik ve Mam., Ayakkabı, Kakaolu M., Pastacılık Ür., A.Fıstığı
Carpet, plastic and Mam., Shoes, M. Cocoa, Confectionery Products
Gaziantep’ten Yapılan İhracatın İlk 20 Ürüne Göre Dağılımı (Milyon Dolar)
ExportationDetails According To First 20 Products (Million Dollars)
ÜLKE
(Country)
NO
2012
2013
DEĞİŞİM
(Change)
EN FAZLA İHRAÇ EDİLEN SANAYİ ÜRÜNLERİ
(The Most Exported Products)
3,34%
S.Arab, Libya, Irak,ABD,Rusya Fed.,Almanya,Birleşik Arap
Emirlikleri
680,5
15,18%
Irak, İngiltere, Suriye, Libya, Almanya, ABD, İran, Gürcistan
617,2
523,1
-15,25% Irak, Suriye, Lübnan, İran, Yemen, Ürdün, KKTC, Katar
Konfeksiyon Ürünleri
Garment Products
345,0
466,6
35,27%
Irak, Ukrayna, Almanya,ABD, Suriye,Tunus,Yunanistan,Romanya
5
Buğday Unu
Wheat meal
325,1
392,0
20,56%
Irak, Suriye,KKTC,Benin,Azerbaycan,Ürdün,İsrail,Almanya,Bosna-H.
6
Polipropilen İplikler
Polypropylene Yarns
277,2
329,3
18,80%
Belçika, İngiltere, Hollanda, ABD,Fas, Özbekistan, B.Rusya, S. Arab.
7
Bisküvi-Pasta
Biscuit Cake
254,5
290,3
14,11%
Irak,Suriye,Yemen,Azerb.,G. Afrika,İşgal Altın.Filistin,Bir.ArapEmir.
8
Dokuma Kumaşlar
Woven Fabrics
271,0
285,2
5,24%
9
Makarna
Pasta
180,5
281,8
56,16%
Benin, Angola, Irak, Togo,Libya,Kongo, Suriye, Kamerun, Somali
10 Örme Kumaşlar
157,8
201,6
27,76%
İtalya, Rusya, İsrail, Romanya, Irak, Yunanistan, Suriye,Bulgaristan
11
126,5
171,0
35,18%
ABD, Mısır, Polonya,Ukrayna, Almanya, İtalya, İngiltere,Rusya
188,6
165,8
-12,07% Irak, Suriye,Libya, Togo, Mısır, Rusya, Kamerun,İran,
13 Kakaolu Mamuller
125,1
145,9
16,64%
Irak, Libya, Suriye, Cezayir, Azerb.,Kanada, S.Arab., B.Arab.Em,
14 Pamuk İpliği
150,7
143,2
-4,95%
İtalya, Polonya,Portekiz, İspanya,Almanya, Çek C., Macar.,Slovakya
15 Akrilik İplik
127,0
134,8
6,13%
Rusya, İtalya,İngiltere, Ukrayna, Bulgaristan, Özbekistan,ABD, İran
16 Kuru Kayısı
98,3
100,4
2,22%
ABD,Rusya, Fransa, Almanya, Ukrayna,Irak,Polonya,Brezilya
17 Şeker ve Mamülleri
54,7
95,8
75,11%
Irak, Suriye, Cezayir,Libya, İran, Romanya,Rusya,S.Arab.
18 Margarin
53,5
92,3
72,36%
Irak, Suriye, İran, Özbekistan, KKTC, İsrail, Avustralya
19 Antep Fıstığı
35,5
54,4
53,16%
İtalya, Almanya,Mersin SB.,Türkm.,S. Arab.,ABD,Belçika,Azerb.
20 İrmik
32,9
45,8
39,35%
Gana, Ürdün, S.Arabistan, Moritanya,Irak, Ukrayna, Senegal
1
Halı
Carpet
2
Kimyevi Maddeler
Chemical Substances
590,8
3
Bitkisel Sıvı Yağlar
Vegetable oils
4
12
Knitted Fabrics
Dokunmamış
Kumaşlar
Nonwoven Fabrics
Çimento ve Toprak
Ürünleri
Cement and Soil
Products
1.479,9 1.529,4
Cocoa Finished
Cotton
Acrylic Yarn
Dried Apricots
Sugar and Products
margarine
Pistachios
semolina
Hong Kong,İtalya,Tunus,Çin,ABD,Fas, Macaristan,Almanya
Ürün Grupları Grafiği
Exportation According to Country Groups
Ülke Grupları Grafiği
Exportation According to Country Groups
2013 Yılında Gaziantep’ten 187 farklı ülkeye ihracat yapılmıştır. İlk 60 ülke ve ihracat rakamları
şunlardır. (1.000$)
Gaziantep exported to 187 different countries in 2013. First 60 of them are; (1.000$)
NO
1
2
ÜLKE
TOPLAM
(Country)
(Total)
IRAK
Iraq
SUUDI
ARABISTAN
S.Arabia
NO
2.330.118
21
301.044
22
LİBYA
3
Libya
5
6
7
8
9
Syria
BİRLEŞİK
DEVLETLER
USA
BİRLEŞİK
KRALLIK
U.Kingdom
ALMANYA
Germany
İTALYA
Italy
RUSYA
FEDERASYONU
Russia
BELÇİKA
10 Belgium
23
278.267
24
İRAN
12 Iran
BIRLESIK ARAP
EMIRLIKLER
13 B.A.E
230.847
25
149.597
26
143.792
27
136.515
28
119.337
29
30
108.269
31
105.426
32
98.427
33
57.436
41
48.880
42
HONG KONG
Hong Kong
Tunisia
Tajikistan
46.581
43
46.530
44
45.412
45
43.896
46
43.715
47
ANGOLA
Angola
FAS
Morocco
CEZAYİR
Algeria
43.322
48
42.766
49
KIRGIZİSTAN
Kırghizisan
Turkmenistan
Lebanon
Kazakhistan
41.149
50
UKRAYNA
15 Ukraine
80.403
35
80.309
36
76.736
37
76.582
38
75.790
39
France
39.494
51
37.374
52
36.321
53
34.890
54
34.718
55
30.354
56
28.971
57
27.928
58
BENIN
27.683
59
40
Georgia
South Africa
22.106
Afghanistan
20.539
KONGO
Congo
19.954
KANADA
Canada
18.365
PORTEKİZ
Portugal
17.479
KAMERUN
Cameroon
17.068
ARNAVUTLUK
Albania
16.424
Bosnia and
Herzegovina
15.775
Brazil
14.432
PAKISTAN
Pakistan
14.334
Sudan
13.093
Belarus
12.997
India
12.454
KOSOVA
Kosovo
12.398
Malaysia
11.728
Ireland
11.675
İSVEÇ
GÜRCİSTAN
67.819
24.180
İRLANDA
TOGO
Togo
Kuwait
MALEZYA
YEMEN
Yemen
KUVEYT
HINDISTAN
YUNANİSTAN
Greece
26.454
BEYAZ RUSYA
MACARİSTAN
Hungary
Bulgaria
SUDAN
URDUN
Jordan
BULGARİSTAN
BREZILYA
FRANSA
34
(Total)
BOSNA-HERSEK
İSPANYA
Spain
TOPLAM
AFGANİSTAN
ÖZBEKİSTAN
Uzbekistan
ÜLKE
(Country)
GÜNEY AFRİKA
CUMHURİ
KAZAKİSTAN
82.799
20 Benin
Romania
LÜBNAN
14 Poland
ISRAIL
18 Israel
AZERBEYCANNAHCIVAN
19 Azerbaijan
ROMANYA
NO
TÜRKMENİSTAN
118.501
POLONYA
HOLLANDA
16 Holland
ÇİN HALK
CUMHURİYETİ
17 China
(Total)
TACİKİSTAN
MISIR
11 Egypt
TOPLAM
TUNUS
281.414
SURIYE ARAP
CUM.
4
ÜLKE
(Country)
Sweden
11.373
AVUSTURYA
27.269
60
Austria
11.080
Yıllara Göre İhracatçı Firma Sayıları / Number of Exporters by Years
Download

İhracat İstatistikleri - Gaziantep Sanayi Odası