!
STRATEKO’nun Danışmanlığını yaptığı DKİB Gıda
Kümesi’nin Dubai GULFOOD Fuarı İkili Görüşmeleri ve
İnceleme Gezisi Başarıyla Gerçekleştirildi.
$
STRATEKO Dubai’de düzenlenen ve Bölgenin en büyük gıda fuarlarından biri olan
Gulfood 2014’e bu yıl Doğu Karadeniz İhracatçı Birlikleri (DKİB) Gıda Kümesi firmaları ile
katıldı.
Ekonomi Bakanlığı’nın Ur-Ge destekli projeleri kapsamındaki DKİB Gıda Kümesi
firmalarının fuar ziyaretinden azami faydayı sağlaması amacıyla BAE pazar analizinden,
heyete özel bilgilendirme konferansına, B2B ikili görüşmelerin ve ek networking
faaliyetlerin düzenlenmesi kadar bir dizi hizmet titizlikle gerçekleştirilmiştir.
STRATEKO yetkililerinin Trabzon’da firmaları tesislerinde ziyareti ile başlayan proje
kapsamında Dubai’deki ticaret ataşeliği ile koordinasyon kurularak yapılan ön heyet ve
heyet programı özenle uygulanmıştır.
!
Fuarın hızlı ve etkin gezilmesi sağlandı
!
Bölgenin gıda alanında en önemli etkinliği olan
GULFOOD Gıda Fuarı ile eş zamanlı düzenlenen
seyahat kapsamında, 23 Şubat günü fuar ziyareti
yapılmıştır. STRATEKO tarafından daha önce
firmaların ürün gruplarına göre seçilen hedef
firmaların listesi heyet üyeleri ile paylaşılmış,
böylece firmalarımız fuar gezilerini bu hedeflere
göre organize etmişlerdir. Firmalarımız standları
gezerken, kendilerine daha önceden ayarlanan
birer tercüman rehberlik etmiştir.
!
BAE’nin Gıda Potansiyeline Dair Bilgilendirme Dubai Ticaret Odasından
!
İkinci gün, Türk İş Konseyi’nin evsahipliğinde düzenlenen bilgilendirme seminerinde,
STRATEKO’nun davetlisi olarak Dubai Ticaret Odası’ndan Ekonomik Araştırmacı
Emane Muhamed ve Kıdemli Ekonomist Dr. Eisa Abdelgalil Dubai’nin ekonomik
görünümü, gıdada ticaret koşulları ve ithalat rejimi hakkında bilgilendirici bir sunum
yapmışlardır.
!
Seminerin ikinci bölümünde ise TBC üyelerinden Al Sherif Advocate şirketinden Avukat
Ali Çetinkaya “BAE’de ve Bölgede İş Yapma Koşulları” hakkında bir sunum yapmıştır.
!
!
!
Bu seminere katılan heyet üyeleri, öğle
yemeğinde de Dubai Ticaret Ataşeleri
Gülizar Yavaş ve Serdar Kumbaracı ile
biraraya gelmiş ve kendilerine bölgede
ticaret yapma koşulları ile ilgili sorularını
yöneltmişlerdir.
!
İş Bağlantısı Potansiyeli Sunan İkili
Görüşmeler
To p l a m d a 5 0 ’ n i n ü z e r i n d e g ö r ü ş m e
gerçekleştirilmiştir. Etkinliğe, Grand Casle
Trading, Alliance International Investment,
Essam Shama & Partners Co. gibi Dubai’de ve diğer Emirlikler’de yerleşik firmalar
dışında, fuar sebebiyle orada bulunan ve Mısır, Suudi Arabistan, Lübnan, Filistin,
Kuveyt gibi çevre ülkelerden firmalar da katılım sağlamıştır.
!
Heyet firmaları Türk İş Konseyi Başkanı Hakan Bahçeci tarafından davet edildikleri
kokteyle katılım sağlamışlardır. Bu network etkinliği, katılan firmalarımızın burada da gerek
Türk gerek yerli büyük gıda alıcıları ile buluşmaları açısından oldukça faydalı olmuştur.
!
26 Şubat günü, Heyet üyelerinin bir kısmı, Dubai Ticaret Ataşeliğimizi ziyaret ederek, Türk
gıda markalarının bölgedeki distribütörü olan birkaç Türk firma temsilcisi ile tanışma fırsatı
bulmuşlardır.
Download

DKİB Web Sitesi