Bizde ve Avrupa’da
DİYABET HEMŞİRELİĞİ
Sevgi OKTAY
 Diyabet Hemşireliği Sempozyumu
 Antalya – 23 Nisan 2014
.
The Diabetes Specialist
Nurse in 21st Century*
Century*
Educator
Counsellor
Clinician
Advocate
Researcher
Innovator
Manager
Influencer
*Thanks to Anne Mary Felton -
President FEND
Solutions & the nursing
contribution
 Primary prevention- individual lifestyle and
public health
 Self-care support and education- equipping
people with diabetes to develop self
determination (mastery)
 Care systems- organising & delivering diabetes
care more efficiently
 Therapies - better, safer, cheaper, more effective
therapies
Primary prevention –
areas of nursing contribution*
contribution*
 Riskli insanların izlenmesi
 Yaşam stili,beslenme hk.destek verme
 Davranış değiştirme girişimleri
 Halk sağlığı Girişimleri
 IMAGE uygulama
 * Anne Mary FELTON, Dünya Göz - 2014
The objectives of IMAGE
were to develop:
 European practicepractice-oriented guidelines for
the primary prevention of type 2 diabetes
 A European curriculum for the training of
prevention managers
 European standards for the assessment,
monitoring and quality reporting of type 2
diabetes prevention
 A European ee-health training portal

Education and selfself-care support
areas of nursing contribution*
contribution*
 Eğitim- (guide, facilitator)
 Therapy modulator/ düzenleyici
 Davranış değişimi girişimleri
 “Psikolojik uyum” a destek
 Öz-bakım çareleri geliştirme
 Kalite güvenliği ve çıktı kontrolü
Hemşirelerin Diyabet Araştırmaları
(Emelnur Ulusoy,
Ulusoy, Hayat Yalın - 2014)
2008 – 2013 ‘de diyabet hk
1048 tezin , bunlardan 53’ü hemşirelerce
yapılmıştır.
 Bunların %66’sı (n=35) yüksek lisans,
 %33,9’u (n=18) doktora
 Ulusal Diyabet Kongresi’nde 2008 –
2013’de hemşireler …..74 bildiri (sözel
ve poster) sundu.

YÖK tez veri tabanına göre,
Hemşirelerin Diyabet Araştırmaları
(Emelnur Ulusoy,
Ulusoy, Hayat Yalın – 2014 )
Tez ve bildirilerin:
 %11’i (n=14) diyabet eğitimi etkinliği,
etkinliği,
 %7,8’i (n=10) diyabet yönetimi,
yönetimi,
 %7’si (n=9) özbakım ve yeterlilik
 %6’sı (n=8) yaşam kalitesi,
kalitesi, %6’sı (n=8)
diyabetik ayak , %6’sı bilgi düzeyidüzeyitutum, %5,5’i (n=7) riskli tarama
tarama,, %5,5’i
(n=7) diyabette hemşirelik takipleri,
takipleri,
%5,5’i (n=7) diyabet v.d. hastalıklar
hastalıklar,,
Hemşirelerin Diyabet Araştırmaları
(Emelnur Ulusoy,
Ulusoy, Hayat Yalın – 2014 )
 % 0,7’si (n=1) hipoglisemi,
 %37,7’si bunların dışında konular (komplikasyonlar,
depresyon, insülin kullanımı, ölçekler vb) üzerinde yapıldığı
görülmüştür.
 Bu araştırmaların büyük bir çoğunun (%91.3’ü, n=116)
örneklem grubu hastalardı ,
 hasta yakınları ile ilgili bir araştırma yok
 Diyabet hemşirelerinin, - çalışma koşullar
koşulları,
ı,
görevlendirilme--sorumluluk
görevlendirilme
sorumlulukları
ları--yetkiler
yetkileri,i, -yetkinlikler
yetkinliklerine,
ine,
performanslarına
performansları
na dair çalışma yok (S.OKTAY)
 Kalite
Kalite-- maliyet, Kalite iyileştirme çalışması var mı?
Diyabet Hemşirelerine Sorduk ?







Nisan - 2014
Diyabetlilerle çalışmaktan memnun
Diyabetlilerle
Diyabet ekibi ile çalışmaktan memnun
Şevkle, istekle çalışıyorlar
Hemşirelik Hizm. Yönetici
Yöneticisinden
sinden destek (--(---))
Meslektaşlarından
Meslektaş
larından destek (-(--))
Ekip (-)
Ekip, Dernek ve SB ‘dan beklentileri var
Diyabet Hemşirelerinin Beklentileri
 Tıbbi tedavi protokolüne uyumsuz reçeteler
hk sorularına yeterli, objektif geri bildirim ,
olumlu meslektaş ilişkisi
 SB onaylı sertifika
 Hemşire Zamanının İyi Yönetilmesi: Eğitim
ve danışmanlık için yeterli zaman / Nöbet
tutmamak / joker görevli olmamak / Ek
işlerden korunmak örn. Araştırma görevlisi
gibi çalıştırılmamak / Sürekli teknik işleri
üstlenmemek (Uzm. Hemşireler) / OkulOkul- hastane
işbirliğinde yeni roller/ Hasta Eğitimi
performansının ücretlendirilmesi / …
Sempozyuma Başarılar
Diliyorum, Saygılarımla…
Download

Açılış, Sevgi Oktay