Semra Erdoğan
Diyabet Hemşireliği Yönetim Kurulu Üyesi
23 Nisan, 2014 Antalya
AB ülkelerinde çalışan diyabet hemşirelerinin
yetişmesi ve gelişmesini destekleyen bir
hemşirelik örgütü
Amacı; Diyabet hemşirelerinin yeterliklerini ve
rollerini geliştirmek, böylece diyabetlilerin sağlığını
ve bakımını iyileştirmek
Diyabet yönetimi (22 sunu)
Diyabet eğitimi (11 sunu) TPE; FEND-ENDCUP
Model
Diyabet ve toplum (9 sunu)
Diyabet ve çocuk (3 Sunu)
Diyabet ve yaşlılık (3 sunu)
Diyabet ve depresyon (1 sunu)
Diyabet ve gebelik (2 sunu)
Kan Şekeri izlemi (3 sunu)
Diyabet Komplikasyonları (10 sunu)
- Kalp-Damar, Böbrek, Hipoglisemi, Obezite
Epidemiyoloji (1 sunu)
Sağlık politikaları (1 sunu)
Toplam: 66 sunu
Yetkinlik ne demek?
Ne kadar yetkin olduğunuzu biliyor musunuz?
Yetkinlik Nasıl Tanınır / ölçülür?
Biz sizin yetkin olduğunuzu ne kadar biliyoruz?
Yetkinlik nasıl gelişir?
Yetkin diyabet hemşiresi;
“ Diyabetliye Bilgi, Tutum ve Beceri Kazandırmada
Yapabilecek Kişidir”
HbA1c
BKİ / Kilo / Vücut Yağ Oranı / Bel Çevresi
Kan Basıncı (Sistolik / Diastolik)
Lipit Profili
Hipo ve Hiperglisemi belirtileri,
Kan Şekeri (açlık / tokluk)
Diyabet bilgi düzeyi,
Fiziksel Aktivite
Beslenme
KKİ
Bakım alma / İletişim
Depresyon
Öz yeterlik
Sağlık Algısı
İyilik Algısı
Sosyal Destek
Başa çıkma
1. Yetkin olmayan
hemşire
Diyabet risk faktörlerini
tanımlayabilir
2. Yetkin olan
hemşire
Bireysel risk faktörlerini
açıklar
3. Yetkin olan
hemşire
Test sonuçlarını yorumlar
ve uygun öneriler yapar
4. Yetkin olan
hemşire
Taramanın yüksek risk
grupları için yararlarını
kanıta dayalı koruma
önlemleri ile açıklar
5. Yetkin olan
hemşire
(Konsültan)
Tarama kurallarını geliştirir
- Kanıta dayalı, maliyet
etkin,
- BAG ve BGT’nın erken
tanısı ve yönetimi
• Uzman görüşleri
• Terapötik iletişim
• Teknoloji
• Hasta danışmanlıkları
• Kritik / analitik bakış
• Sürekli eğitim
açısı
• Mevcut kanıtların
incelenmesi
• Önerilen eğitim yolları
• Kalite geliştirme
• İşbirlikçi gruplar
(FEND’e katılın)
Yayımlanmış araştırma sonuçlarının uygulamaya
aktarılmasından sorumludurlar
Araştırma planlamak ve yürütmek, araştırma
sonuçlarını bakım alanına yansıtmaktan sorumludur.
Lider konumundadır ve araştırma yönetmekten
sorumludur.
1-5 arasında (min:1.5; max:3)
Problemi tanılama, soru geliştirme
Araştırma yapma
Araştırma bulgularını paylaşma
Araştırma gruplarına katılma
Araştırma için başkaları ile işbirliği kurma
Verilerin değerlendirilmesine katılma
1-5 arasında (min:1.5; max:3)
Araştırma metni hazırlama
Makaleye dönüştürme
Kaynak kişi olarak hareket etme
Hasta sonuçları için kullanma
1. Mesleki dergilerden yararlanıyor musunuz?
2. Arkadaşlarınızla araştırma makalesi tartışıyor
musunuz?
3. Araştırmayı anlamada / kritik etmede sıkıntı
yaşıyor musunuz?
4. Uygulamalarınızda kullanabileceğiniz araştırma
makalelerini değerlendiriyor musunuz?
5. Araştırma sonuçlarını uygulamalarınızda
kullanıyor musunuz?
6. Araştırma grubu içinde yer alıyor musunuz?
7. Kliniğinizde yapılan araştırma için veri toplamada
yardımcı oluyor musunuz?
8. Araştırmaya fikir katarak yardımcı oluyor
musunuz?
9. Katıldığınız araştırmaların raporlandırıldığı
makalelerde adınız yazılıyor mu?
10. Klinik kararlarınızı / uygulamalarınızı sağlam
araştırma kanıtlarına dayandırıyor musunuz?
Download

FEND 2014 Teması,Semra Erdoğan