Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en
yükseği budur. Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız bir tek şeye ihtiyacımız
var: Çalışkan olmak! Servet ve onun doğal sonucu olan rahat yaşamak ve mutluluk,
yalnız ve ancak çalışanların hakkıdır. Yaşamak demek çalışmak demektir.
Türk, öğün, çalış, güven.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
DENİZLİ
TİCARET
ODASI
Başkan
0.258.263 67 14
Genel Sekreter
0.258.261 23 73
Genel Sekreter Yardımcısı
0.258.241 49 61
Ege Bilgi ve Yenilik Merkezi (EBIC-EGE)
0.258.241 17 37
Ticaret Sicili Ve Tescil Şube Müdürlüğü
0.258.263 60 30
Hesap İşleri Müdürlüğü
0.258.265 57 28
Araştırma Geliştirme Müdürlüğü
0.258.241 49 62
Ticaret Müdürlüğü
0.258.241 49 63
Basın ve Halkla İlişkiler Birimi
0.258.265 57 33
İletişim ve Organizasyon Birimi
0.258.265 57 19
0.258.261 19 39
Santral Telefon
0.258.241 49 64
0.258.241 49 65
Faks
0.258.265 17 05
Adres
Saraylar Mah. Saltak Cad.
No:5 20100
Merkezefendi / DENİZLİ
Elektronik Posta
[email protected]
Web
www.dto.org.tr
içindekiler
Denizli Ticaret Odası İletişim Bilgileri
4
VIII. KÜLTÜR-TURİZM
87
İçindekiler
5
1. Turizm gelişmeleri
88
Önsöz
6
2. Denizli ilinin tarihi ve turistik yerleri
88
Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri
7
3. Denizli'de Bulunan Turizm İşletme ve Belediye
Belgeli Tesisler
96
Denizli Ticaret Odası Meclis Üyeleri
8
IX. TARIM VE ORMANCILIK
99
I. GENEL EKONOMİK DURUM
13
1. 2013 Yılında Küresel Ekonomideki Gelişmeler
14
2. 2013 Yılında Gelişmekte Olan Ülkeler Ekonomileri
18
3. 2014 Yılında Küresel Ekonomideki Beklentiler
21
4. Türkiye ekonomisindeki gelişmeler
1. Tarım
101
2.Hayvancılık
105
3. Ormancılık
106
X. ALT YAPI ÇALIŞMALARI
109
23
1. DSİ
110
5.2013 Yılında Denizli Ekonomisindeki Gelişmeler ve
2014 Yılı Beklentileri
31
2. Karayolları
110
II.DENİZLİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE EKONOMİK
BAKIMDAN TARİHİ GELİŞİM
3. Haberleşme
113
39
4. Ulaşım
114
1. Denizli ilinin Tarihçesi
40
5. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çalışmaları
119
2. Denizli hakkında genel bilgiler
41
XI. İLİMİZ BORSA ODALARININ FAALİYETLERİ
134
3. Ekonomik açıdan Tarihi Gelişim
42
1. Denizli Ticaret Odası
135
4. Denizli ilinin Sosyo-Ekonomik Yapısı
44
2. Denizli Sanayi Odası
138
5. İlçelerin Sosyo-Ekonomik yapısı ve değerleri
44
3. Denizli Ticaret Borsası
138
III. FİZİKİ YAPI
59
4. İlçe Ticaret Odaları Üye Sayısı
141
1. Doğal yapı
60
5. Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
142
2. İklim
60
6. KOBİ'lere Dönük Hizmet Birimlerinin Çalışmaları
142
IV. NÜFUS VE İSTİHDAM YAPISI
63
XII. DENİZLİ SANAYİ VE TİCARETİNE İLİŞKİN MAL VE
FİRMA BAZLI GENEL BİLGİLER
145
1. Nüfus
64
1. Denizli'den İhraç Edilen Mallar
146
2. İstihdam
67
168
V-SAĞLIK
70
2. Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu içinde Denizli'den Yer Alan Firmalar
VI.SOSYAL GÜVENLİK
74
3. 50 ve Üzeri işçi Çalıştıran Firmalar
170
VII. EĞİTİM
77
XIII. GENEL İLETİŞİM BİLGİLERİ
186
1. Temel eğitim
78
1. Denizli Ticaret Odası iletişim Bilgileri
186
2. Yaygın eğitim
78
2. Denizli Organize Sanayi Bölgesinde Bulunan Firmalar
251
3. Yüksek öğretim
80
3. Türkiye'nin Yurtdışı Ticaret Müşavirlikleri ve
Ataşelikleri
257
ÖNSÖZ
Dünyada, bugüne kadar yaşanılanın dışında, küresel bazda farklı bir sosyo ekonomik ortamın bizleri beklediğini somut delilleriyle görüyoruz.
Küresel finansal kriz sonrasında başlayan, likidite bolluğu sona ermek üzeredir. Bu da Ülkemizin de içinde bulunduğu Gelişmekte Olan Ülkeler kadar diğer
ülkelerin, ayrıca şirketlerin ve bireylerin daha temkinli olmasını gerekli kılmaktadır.
Dünya, öncülüğünü şimdilik ABD’nin üstlendiği, öncekilerden farklı şekilde bölgeselleşme girişimlerinin hız kazandığı bir
döneme doğru hala ilerlemektedir.
ABD’nin öncülüğünde, Pasifik ülkeleriyle “Transpasifik” Ortaklık Anlaşması ile başlayan, bu bölgeselleşme girişiminin,
2013 yılında ABD-AB arasında “Transatlantik” Ticaret ve Yatırım Ortaklığı girişimi ile ayrı bir boyut kazandığı görülmektedir. Oluşmakta olan bu gücün Dünyadaki ekonomik gücün 2/3’üne tekabül ettiği belirtilmektedir.
Diğer taraftan, Dünyada enerji haritası da hızla değişmektedir. Bunun dünyadaki yatırım tercihleri dâhil her kararı kökünden değiştireceğinden söz edilmektedir.
Her geçen gün küresel rekabette girişimcilik ana unsur haline gelmekte, neredeyse bütün ülkeler, yenilik yaratan-icat
çıkaran girişimcileri kendi ülkelerine çekmek konusunda kıyasıya bir çaba göstermektedirler.
Bilişim ve iletişim alanında tüm dünyada hızlı bir dönüşüm yaşanmaktadır. Ekonomilerin vazgeçilmez unsuru haline
gelen internet, özellikle Küçük ve Orta Boy İşletmeler için maliyetlerin düşürülmesi ve dünyaya açılmada önemli fırsatlar
sunmaktadır. “Artık tek tuşla dünya elimizin altındadır” denilmesinde bir sakınca yoktur.
Bütün Dünyada her geçen gün orta sınıfın sürekli bir büyüme içinde olduğuna şahit oluyoruz. Bu konuda oluşacak talebi
karşılamak üzere dünyanın bir çok ülkesinde altyapılar yeniden gözden geçirilmekte, yeni üretim metotları ve pazarların
araştırıldığı gözlenmektedir. Hiç şüphesiz bu da Ülkelerin sanayi başta olmak üzere sosyo ekonomik politikalarının gözden geçirilmesi zaruretini beraberinde getirecektir.
Geride kalan yüzyılda ekonomide öne çıkan, yarışan ülkelerden söz edilirken, içinde bulunduğumuz yüzyılda, “şehirlerin” öne çıktığı, yarıştığı bir dönemden geçiyoruz. Dünya nüfusunun yaklaşık ¼’üne yakınının Dünyanın 600 büyük
şehrinde yaşadığı belirtilmektedir. Bu da üretim, rekabet, daha çok kazanç ve refah demektir.
Bu gelişmeler ışığında Ülkemiz, Bölgemiz ve İlimizin sahip olduğu ekonomik, doğal, tarihi, kültürel varlıkları zamanında
ve yerinde değerlendirildiğinde elde edilecek kazanımların bugün ve gelecekte ne kadar önemli olduğu apaçık karşımızda durmaktadır.
Her türlü ürünün üretimine uygun iklimi, ekolojisi ve toprak yapısı, sahip olunan termal kaynaklar, tarihi, kültürel, turistik varlıkları, bunların değerlendirilmesine uygun dinamik girişimcileri, nitelikli beşeri sermayeni oluşumuna imkan/
katkı vermeye hazır eğitim kurumları, sağlık kurumları, sahip olunan bütün bu varlıkların İlimiz adına fayda ve ekonomik
değere dönüştürülmesine uygun idari ve teknik yapılanması ile Denizli bugün Ülkemizde ve Dünyada marka şehir olma
yolunda hızla ilerlemektedir.
Denizli Ticaret Odası, Yönetimi, Meclisi, Meslek Komiteleri ve Çalışanlarımızla İlimiz sosyo ekonomik yapısı içinde bu
anlamda önemli bir yere sahiptir.
Denizli Ticaret Odası, Denizli’de sosyo ekonomik hayatı doğrudan ve dolaylı etkileyebilecek her konu ve gelişmeye önem
vermekte, genel anlamda Denizli’nin her şeyiyle ilgilenmenin çabası içindedir. Bu amaç doğrultusunda ulaşılmasına çalışılan hedefl erin ve alınması istenen sonuçların ileriye dönük bir gelişme vizyonu olarak belirlenip ortaya konulmasında
yarar görmektedir. Bundan dolayı da Odamız, 2013-2016 dönemi stratejik planı bu amaç doğrultusunda hazırlamış ve
uygulamaktadır.
Bu anlamda, belirlenen hedeflere ulaşılmasında, İlde kamu-sivil toplum birlikteliğinin oluşması ve düzenli şekilde işletilmesinde yapıcı rol üstlenen Denizli Ticaret Odası, önceki yıllarda olduğu gibi 2014 yılında da 2013 yılı kamu ve özel olmak
üzere Denizli ilinin ekonomik, sosyal, kültürel, tarihi vb. tüm verilerinin derlenip işlendiği bir yayında talep edenlerin bilgisine sunmak, geçmiş yıllarla olan farkını ortaya koymak amacıyla hazırlanan bir yayını daha “Ekonomik Yönü ile Denizli”
adı altında yararlanmak isteyenlerin bilgisine sunmuş bulunmaktadır.
Bu yayının hazırlanmasında, Odamızca talep edilen bilgileri objektif bir anlayış içinde hazırlayıp göndermek suretiyle katkıda bulunan kurum ve kuruluşlar ile yayında emeği geçen Odamız çalışanlarına yardım ve katkılarından dolayı teşekkür
ediyor, yayının İlimiz hakkında bilgi edinmek isteyen herkese yararlı olmasını diliyorum. Saygılarımla...
Saygılarımla,
NECDET ÖZER
Yönetim Kurulu Başkanı
2013
DENİZLİ TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
#$-ŗ9+ŗ©3ŗ" 1$3©.# 2(©8¼-$3ŗ,©*414+4©½8$+$1ŗ
NECDET ÖZER
>ȝH>K
ŝ-2!.Ø%2!3,!.
>ȝH>K¿6OA
3!,ŝ(Ø3!2)+!9!
>ȝH>K¿6OA
-%(-%4Ø&!4ŝ(Ø+/û%2
0>VJ>K¿ƠVB
(Ď3%9ŝ.Ø-/2!,)/ŋ,5
Üye
#Ď.%94Ø$%-ŝ2+!.
Üye
!(-%4Øĉ:+!.Ø(!9"!4
Üye
5ŋ52Ø%2$/ŋ!.
Üye
2!-!:!.Øû%,ŝ++/,
Üye
"ŝ,!,Ø'ĉ2%.
Üye
!,ŝØĉ.!,
Üye
!,ŝØ2):!Ø4%+ŝ.
$BKBI¿0BHOBQBO
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
9
7
2013
DENİZLİ TİCARET ODASI MECLİS ÜYELERİ
#$-ŗ9+ŗ©3ŗ" 1$3©.# 2(©,$"+ŗ2©½8$+$1ŗ
(!"ŝ"Ø9),$):
>ȝH>K
.!:-ŝØû/,!+
>ȝH>K¿6OA
8
10
&%2ŝ$5.Ø&ŝ+2ŝØ!+9/,
>ȝH>K¿6OA
!$.!.Øû%,ŝ+
(>QFM¿ƠVB
-3!,ŝ(Ø"!3-!#)
Üye
+%-!,Ø45.#%2
Üye
ĉ-%2Øû%,ŝ+
Üye
-%354Ø9),-!:
Üye
%2/,Ø+!9!
Üye
"!92!-Ø!,ŝØû/"!.
Üye
-52!4Øû%4ŝ.4!Ɖ
Üye
!,ŝØŝ(3!.Ø+!(6%#ŝ
Üye
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
DENİZLİ TİCARET ODASI MECLİS ÜYELERİ
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
9
2013
DENİZLİ TİCARET ODASI MECLİS ÜYELERİ
#$-ŗ9+ŗ©3ŗ" 1$3©.# 2(©,$"+ŗ2©½8$+$1ŗ©©#$5 ,(©
-Ø+%-!,ØƉ!(!.
Üye
2!-!:!.Ø$/ŋ!.
Üye
9!65:Ø!+ŝ
Üye
-534!&!Ø"/:4!Ɖ
Üye
9!+50ØĉŋĎ4#%.
Üye
(Ď3%9ŝ.Ø-%-ŝƉ/ŋ,5
Üye
452'54Ø4/35./ŋ,5
Üye
!(-%4Ø-53,5
Üye
+5"ŝ,!9Ø6/,+!.
Üye
-534!&!Ø4!ŋ#)
Üye
(!3!.Ø+/#!"!9
Üye
!"$5,,!(Ø9!ŋ#)
Üye
-534!&!Ø+/2+54Ø!9$).,)
(5,53ŝØ)Ɖ)+
Üye
.%6:!4Ø9!+)
Üye
!"$5,,!(Ø"!,/ŋ,5
Üye
Üye
10 12EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
2013
DENİZLİ TİCARET ODASI MECLİS ÜYELERİ
#$-ŗ9+ŗ©3ŗ" 1$3©.# 2(©,$"+ŗ2©½8$+$1ŗ©©#$5 ,(©
-%(-%4Ø!,ŝØ-!:)
Üye
%.6%2Ø%9ŝ.û
Üye
:%+ŝØ%2$%Üye
!,ŝØŝ2ŝ-!ŋ:)
Üye
&!4-!Ø!9$/ŋ!.Ø4/35.
Üye
3%$!Ø'Ďû,ĎØ!ŋ!û
Üye
(!,5+Ø+5,/ŋ,5
Üye
&%6:ŝØ9!0)#)
Üye
-%(-%4Ø9),$):
Üye
&!ŝ+Ø-Ď&4Ď,%2
Üye
ŝ3+%.$%2Ø$!-'!#)
Üye
3Ď,%9-!.Ø9!,û).
Üye
(!3!.Ø!"5Ɖ
Üye
%2$%-Ø!9$).
Üye
6%,ŝØ!945ŋ
Üye
-534!&!Ø+5245,5Ɖ
3!2)+!9!
Üye
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
1311
I
GENEL
EKONOMİK
DURUM
1. 2013 Yılında Küresel Ekonomideki Gelişmeler
Küresel ekonomi, 2013 yılında toparlanarak normalleşme yönünde gelişmiştir. Gelişmiş Ülke ekonomileri büyüme ve istihdam oluşturmaya başlamıştır. 2012 yılına göre 2013 yılında Dünya Ekonomisi
daha iyi bir performans göstermiştir. 2012 yılındaki büyümeye Gelişmekte Olan Ülkeler kaynaklık
etmişti. 2013 yılında ise Gelişmekte Olan Ülkelerdeki büyüme hızı bir miktar düşerken Gelişmiş Ülkelerdeki ekonomik büyüme etkili olmuştur. Dünya ekonomisinin normalleşmeye daha fazla yakınlaştığı söylenebilir. Küresel kriz sonrasında 2010 yılında başlayan iyiye gidiş ile birlikte Dünya ekonomisi
yüzde 5.1 oranında büyümüştü. 2011 yılında tekrar azalarak yüzde 3.9 ve 2012 yılında da yüzde 3.2
oranına gerilemiş olan Dünya Ekonomisi’nin, 2013 yılında yüzde 3 büyüdüğü tahmin edilmektedir.
Ortaya çıkan büyümenin önemli bölümü gelişmekte olan ülkelerin performansından kaynaklanmıştır. 2013 yılında Gelişmiş Ülkelerdeki toparlanma etkili olmuştur. 2013 yılındaki ekonomik büyümenin farkı Gelişmiş Ülkelerin de büyümeye başladığı ve bunun kademeli olarak devam edeceği anlaşılmaktadır. Gelişmiş ülkelerdeki büyümede Euro Bölgesi’nde ve ABD’de alınan ekonomik önlemler
etkili olmuştur. ABD ekonomisi 2011 yılında yüzde 1.8, 2012 yılında yüzde 2,2 ve 2013 yılında büyüme oranı yüzde 1,9 olmuştur.
FED’in parasal genişlemeden çıkışa geçmesi ve gelişmiş ülkelerdeki nisbi iyileşme, Gelişmekte Olan
Ülkelerden sermaye çıkışı ve belirsizlik oluşturmuştur. Ekonomi politikalarındaki belirsizlikler Gelişmekte Olan ve yükselen ülkelerin büyümelerini olumsuz yönde etkilemiştir. Çin ekonomisindeki büyümenin yavaşlaması gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisine olan katkısını azaltmıştır.
Gelişmiş ekonomilerde 2010 yılında yüzde 3 gerçekleşen büyüme hızı, 2011 yılında yüzde 1,6 olmuş,
gelişmekte olan ve yükselen ekonomilerin büyüme hızı ise yüzde 7,4’ten yüzde 6,2’ye gerilemiştir.
Bu oranın 2013 yılında biraz daha düştüğü tahmin edilmektedir. Siyasi krizler ve enerji, emtia ve gıda
fiyatlarındaki dalgalanmalar da küresel büyümeyi olumsuz etkilemiştir.
Dünya ticaret hacmi artış hızı 2010 yılında yüzde 12,6 iken küresel ekonomik faaliyetlerdeki yavaşlamadan dolayı 2011 yılında yüzde 5.9’a ve 2012 yılında yüzde 2.8 oranına gerilemiştir. Dünya Ticaret
Örgütü (DTÖ) verilerine göre, 2013 yılında dünya ticareti artışı daha da düşerek yüzde 2.1 olmuştur.
DTÖ yetkilileri, dünya ticaret artışının 2014 yılındaki tahminini artırarak yüzde 4,7 olacağını ve 2015
yılında da artışın süreceği tahmininde bulunmuştur. 2013 yılında dünya ticaretinin yavaşlamasının
nedeni olarak Gelişmiş Ülkelerin İthalat talebindeki yüzde 0,2 oranında gerilemesi olduğu açıklanmıştır. Gelişmekte olan ülkelerin ithalat talebindeki yüzde 4,4 oranındaki artış dünya ticaret hacminin 2013 yılında gerilemesini önleyememiştir. 2013 yılında Gelişmiş Ülkelerin ihracatında yüzde 1,5
oranında, Gelişmekte olan ülkelerin ihracatında ise yüzde 3,3 artış meydana geldiği açıklanmıştır.
IMF ve Avrupa Komisyonu’nun yapmış olduğu tahminlere göre Dünya Ekonomisi’nin, 2013 yılındaki
yüzde 3 civarında büyümesi yeterli değildir. IMF tahminlerine göre dünya ekonomisi 2014 yılında
yaklaşık yüzde 3,7, 2015 yılında ise 3,9 oranında büyüyeceği öngörüleri yapılmaktadır. 2014 ve 2015
yıllarındaki büyümenin gelişmiş ülkelerin etkisiyle sağlanacağı belirtilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin performansı yüksek büyüme sağlayabilen Çin ve Hindistan gibi ülkelere bağlı olacaktır.
14
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Tablo 1: Dünya Ekonomisi Büyüme Tahminleri (2013-2015)
IMF - WEO Nisan 2014 - Büyüme Tahminleri (%)
2013
2014
2015
Dünya
3,0
3,6
3,9
Gelişmiş Ekonomiler
1,3
2,2
2,3
ABD
1,9
2,8
3,0
Japonya
1,5
1,4
1,0
Almanya
0,5
1,7
1,6
Fransa
0,3
1,0
1,5
İngiltere
1,8
2,9
2,5
Gelişmekte Olan Ekonomiler
4,7
4,9
5,3
Çin
7,7
7,5
7,3
Rusya
1,3
1,3
2,3
Kaynak: Kalkınma Bakanlığı Bülteni, Nisan 2014
Tablo 2: Bazı Ülkelerin Fert Başına düşün GSYH rakamları
DÜNYA ORTALAMASI
$ 10.181,-
OECD Ülkeleri Ortalaması
$ 37.735,-
Euro Bölgesi ülkeleri
$ 38.038,-
Avrupa Birliği ülkeleri
$ 33.850,-
Norveç
$ 98.780,-
İsviçre
$ 80.970,-
ABD
$ 52. 340,-
Kanada
$ 51.570,-
Japonya
$ 47.870,-
İngiltere
$ 38.500,-
Türkiye
$ 10.830,-
Çin
$ 5.720 ,-
Endonezya
$ 3.420,-
Hindistan
$ 1.550,-
Bengaldeş
$
840,-
Kaynak: Dünya Bankası
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
15
Tablo 3: Dünya Ekonomisine İlişkin Temel Göstergeler (Yüzde)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Dünya Büyümesi
2,3
2,9
3,6
4,9
4,6
5,3
5,4
2,8
5,1
3,9
3,2
3,5
4,1
Dünya Ticaret
Hacmi
0,0
3,6
6,1 11,2
8,0
9,1
7,7
3,0 -10.7 12,6
5,9
2,8
3,8
5,5
Enflasyon
4,2
3,5
3,7
3,6
3,8
3,7
4,0
6,0
2,5
3,7
4,9
4,0
3,7
-
ABD $ Deposit Faiz Oranı
3,7
1,8
1,2
1,8
3,7
5,3
5,2
3,0
1,1
0,5
0,5
0.7
0,5
0,6
-0.6
Petrol Fiyatla24,3 25,0 28,9 37,8 53,4 64,3 71,1 97,0 61,8 79,0 104,1 105,08 99,7 96,78
rı ($)
Kaynak: IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu, Ekim 2012
ABD Ekonomisi
2013 yılı dördüncü çeyrek büyümesi son kez revize edilerek yüzde 2,6 olarak açıklanmıştır.
Aynı yılın birinci çeyrek büyümesi yüzde 1.1, ikinci çeyrek büyümesi yüzde 2.5 şeklindedir. Ancak,
büyüme verisinin beklentilerin bir miktar altında kaldığı gözlenmektedir.
Olumsuz hava koşulları ve azalan stoklar nedeniyle ekonomik büyüme 2014 yılına zayıf bir ivmeyle
başlanmasına rağmen, söz konusu olumsuz etkilerin bertaraf edilmesiyle birlikte ABD ekonomisinde
büyüme özel sektör kaynaklı olarak yeniden hız kazanmaya başlamıştır. IMF, konut piyasasının ve dış
ticaretin güçlenmesine ek olarak, parasal gevşemeden çıkış ve sert kış şartlarının etkilerini birlikte
değerlendirilmiş ve bir önceki rapordaki beklentileri de değişikliğe gidilmeyerek 2014 yılı büyüme
tahmini yine yüzde 2,8 oranında sabit tutulduğu görülmektedir. 2015 yılı tahmini de sabit tutularak
yüzde 3 olarak açıklanmıştır. ABD’nin diğer gelişmiş ülkelere kıyasla güçlü büyüme performansı sergilemesi, önümüzdeki dönemlerde dünya büyümesi üzerinde itici bir unsur olacağı beklentilerini de
kuvvetlendirmektedir.
18-19 Mart tarihlerinde yapılan FED Açık Piyasa Komitesi toplantısında aylık tahvil alımları 10 milyar
dolar düşürülerek, 65 milyar dolardan 55 milyar dolara indirilmiştir. Buna ek olarak FED Başkanı
Janet Yellen, ilk faiz artırımı kararının verilerdeki gelişmelere bağlı olarak tahvil alım programının
sonlandırılmasından makul bir süre sonra alınabileceğini dile getirmiştir. Bu çerçevede Yellen, büyük olasılıkla faiz oranlarının ilk olarak 2015 yılının ikinci çeyreğinde artırılabileceğini belirtmiştir.
Ayrıca, FED’in uygulamaya başlayacağı yeni sözlü yönlendirmenin kalitatif olacağını, daha fazla bilgi
sağlayacağını ve işsizlik oranından farklı göstergelere de bakılacağını vurgulamıştır. İşgücüne katılım
oranında yaşanan artışa rağmen işsizlik oranı değişmeyerek yüzde 6,7 oranında sabit kalmıştır. Bu
veriler, FED politika yapıcılarının teşvikleri azaltmaya devam edeceği ve faiz oranlarını 2013 yılında
olduğu gibi 2014 yılında da, düşük tutacağı yönündeki görüşleri desteklemektedir.
Euro Bölgesi
IMF, Euro Bölgesi’nin 2013 yılı genelinde yüzde 0,5 oranında daraldığını ancak 2013 yılının ikinci
yarısından itibaren teknik anlamda resesyondan çıktığını belirtmektedir. Ülkelerin büyüme performansı 2013 yılında da farklılık göstermiştir. Almanya ihracat artışı ve büyüme bakımından bölgeyi
sürüklemektedir. Bölgenin 2014 yılında yüzde 1,5 oranında büyüyeceği öngörülmektedir. İç talep
toparlanmakta ve net ihracat büyümeye olumlu katkı sağlamaktadır. Fakat işsizlik ve kamu borçları
yüksek, toplam yatırımlar düşük ve atıl kapasite yüksek olduğu belirtilmektedir. İnşaat üretimi ve
16
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
sanayi üretimi ekonomik büyümeyi güçlendirmektedir.
Finansal olmayan kuruluşların ve hanehalklarının krediye erişimindeki zorluklar devam etmektedir. Ekonominin reel tarafında kaydedilen olumlu gelişmelere rağmen finansal piyasalardaki parçalı
görünüm ve bankaların bilanço küçültme operasyonları devam etmektedir. Bu durum çevre ülkeler, KOBİ’ler başta olmak üzere reel kesimin ve hanehalklarının krediye erişimini zorlaştırmaktadır.
ECB’nin 2014 yılında para politikalarında değişikler yapacağı beklenmektedir. 2013yılında ECB nin
politikalarına rağmen hanehalkları ve KOBİ’ler kredilere yeterli ölçüde ulaşamamışlardır.
Küresel krizi ağır bir şekilde yaşayan AB ekonomisi 2011 yılında krizle mücadele etmek için önemli
tedbirler almış, özellikle kamu borç yönetimi sorunları ile karşı karşıya kalan İrlanda, Yunanistan,
İspanya, İtalya gibi ülkeler radikal tedbirler almak zorunda kalmışlardır. Bu önlemler 2013 yılında
sonuç vermeye başlamıştır. Finansal kriz içindeki ülkeler tekrar borçlarını çevirmeye başlamıştır.
Avrupa Merkez Bankası’nın uyguladığı destekleyici para politikası finansal koşulları iyileştirmiş fakat
bunun reel ekonomiye yansıması 2013 yılında da sınırlı olmuştur. Avrupa Komisyonu raporuna göre;
Euro bölgesinde finansal gerginliğin azaldığı fakat bu iyileşmenin henüz reel ekonomiyi etkilemediği
belirtilmiştir. Almanya dışındaki ekonomilerdeki büyüme hızının yeterli olmadığı fakat krizden çıkıldığı görüşü yaygındır. Euro bölgesinde enflasyon baskısı görülmemektedir, 2013 yılında fiyat artışları
çok düşük ve yurt içi talep zayıf olmuştur.
2013 yılında işsizlik oranı yüzde 10’nun üstünde kalmıştır. Euro Bölgesi işgücü piyasalarındaki olumsuzluklar devam etmektedir. Küresel düzeyde ekonomik toparlanmanın zayıf olması, kapasite kullanım oranlarının düşmesi, iç ve dış talep yetersizliği, kamu kesiminin istihdam kesintilerine gitmesi
istihdam düzeyini arttıramamıştır. Özellikle Yunanistan, Portekiz, İrlanda ve İspanya gibi AB ülkelerinde işsizlik oranları yüksek seviyelere çıkmıştır. Bu ülkelerdeki ekonomik daralma ve işsizlik oranlarındaki yükseklik bütün bölgede risk yaratmaktadır. 2013 Ocak ayı verilerine göre, işsizlik oranlarının
en yüksek gerçekleştiği ülkeler (sırasıyla yüzde 26,2 ve yüzde27 ile )İspanya ve Yunanistan’dır. Euro
bölgesindeki en düşük işsizlik oranı ise Avusturya ve Almanya’da kaydedilmiştir (sırasıyla yüzde 4,9
ve yüzde 5,3). Euro bölgesinde 2013 Ocak ayı verilerine göre genç (25 yaş altı) işsizlik oranı yüzde
24.2 oranında gerçekleşmiştir.
Tablo 4: AB Euro Bölgesi Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri (yüzde)
GSYH (cari fiy.,
trilyon dolar)
Kişi Başına
GSYH (SAGP)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013*
6,3
6,3
6,9
8,5
9,8 10,1 10,8 12,4 13,6 12,4 12,2 13,1 12,6 12,9
24,670 25,611 26,115 26,689 27,812 28,985 30,732 32,378 33,045 31,743 32,721 33,795 34,104 34,527
Nüfus (milyon
314,7 316,1 317,9 319,9 321,9 323,9 325,6 327,5 329,3 330,4 331,4 332,4 333,3 334,2
kişi)**
GSYH Artışı
3,8
2,0
0,9
0,7
2,2
1,7
3,2
3,0
0,4
-4,4
2,0
1,4
-0,4
0,2
Özel Tüketim
Artışı
3,1
2,1
0,9
1,2
1,5
1,8
2,1
1,7
0,4
-1,0
1,0
0,1
-1,1
-0,3
Kamu Tüketimi
Artışı
2,3
2,1
2,4
1,7
1,6
1,6
2,1
2,2
2,3
2,6
0,8
-0,2
-0,2
-0,6
Sabit Sermaye
Yatırımı Artısı
4,9
0.6
-1,6
1,1
2,2
3,2
5,7
4,7
-1.1 -12,8
-0,1
1,4
-3,1
0,2
12,3
4,5
2,7
1,7
7,9
5,3
8,6
6,8
1,3 -12,7 10,9
6,2
2,2
2,5
İhracat Artışı
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
17
Tablo 4 devamı: AB Euro Bölgesi Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri (yüzde)
İthalat Artışı
11,5
3,0
1,4
3,1
7,1
6,0
8,3
6,7
Genel Devlet
Deugesi/GSYH
-0.1
-1,9
-2,6
-3,1
-2,9
-2,5
-1,3
-0,7
Genel Devlet
Brüt Borç Stoku/GSYH
69,3 68,2 68,0 69,2 69,6 70,2 68,6 66,4 70,2 80,0 85,4 88.0 93,6 94,9
Devresel Bütçe
Dengesi
-1,2
-2,8
-3,0
-2,9
-2,9
-2,5
-2,2
-2.1
-3
8,7
8,2
8,5
9.0
9,3
9,2
8,5
7,6
7,7
İşsizlik Oranı
1,9 -11,4
-2,1
-6,4
-4,5
9,2
4,1
-0,5
1,8
-6,2
-4,1
-3,3
-2,6
-4,7
-3.3
-2
-1.1
9,6 10,1 10,2 11,2 11,5
Yurtiçi Tasarruf
21,7 21,4 21,0 20,7 21,7 21,3 22,4 23,1 21,5 18,8 19,4 19,8 19,8 20,3
Oranı
Özel Kesim Tasarruf Oranı**
19,4 19,9 20,4 20,8 21,4 20,7 20,4 20,4 20,2 21,4 21,7 21,0 20,3 20,6
Reel İşgücü
Maliyeti**
-0.1
-0,3
-0,1
-0,2
-1,2
-0,7
-0,9
-1,1
1,8
3,2
-1,5
-0,3
0,2
-0,8
2,2
2,4
2,3
2,1
2,2
2,2
2,2
2,1
3,3
0,3
1,6
2,7
2,3
1,6
-0.6
0,1
0,7
0,5
1,2
0,5
0,5
0,4
-0,7
0,1
0,4
0,4
1,1
1,3
Enflasyon
Oranı
Cari Denge/
GSYH
Kaynak: IMF Dünya Ekonomik Görünüm Ekim 2012 Raporu
(*) IMF Tahmini (**) Eurostat, Statistical Annex of European Economy, Spring 2012
Euro Bölgesi liderleri krizle mücadele etmek için kurumsal yapının güçlendirilmesi, bankacılık birliği
yol haritasının oluşturulması, ortak denetim mekanizmasının kurulması, kurtarma fonlarına esneklik
kazandırılması, Avrupa İstikrar Mekanizmasına bankaları doğrudan sermayelendirme yetkisinin verilmesi konularında önemli kararlar almışlardır.
Ancak, bu kararların ayrıntıları ve nasıl uygulanacağına yönelik belirsizlikler devam etmekte ve küresel ekonomi açısından önemli bir risk unsuru oluşturmaktadır. Bu gelişmelere paralel olarak, Avrupa’da yüksek seyreden borç oranları ve zayıf bankacılık yapısı sorun olmaya devam etmektedir.
Çin Ekonomisi
Çin ekonomisi 2013 yılında düşük büyüme trendini sürdürmüştür. 2013 yılının ikinci yarısından itibaren büyümede iyileşme başlamıştır. Bu iyileşmenin sürdürülebilir olması yapısal reformların yapılmasına bağlı olduğu görüşü yaygındır.
Yapısal reformlarla ekonomide istikrar ile dönüşüm sağlanmaya çalışılmaktadır. Buna karşın devam
eden kredi baskısının yanında aylık ekonomik göstergelerdeki bozulmalar sonucunda artan riskle
beraber ekonomide 2013 yılının ikinci yarısında başlayan toparlanmanın devam edip etmeyeceği
tartışılmaktadır. 2013 yılı ekonomik büyümesinin yüzde 7civarında olacağı tahmin edilmektedir.
2. 2013 Yılında Gelişmekte Olan Ülkeler Ekonomileri
2013 yılında da ABD’nin parasal genişlemeden çıkma kararı alması ile başlayan finansal piyasalardaki
yön değiştirme gelişmekte olan ülkeleri olumsuz etkilemiştir. 2013 yılında dış kaynak ihtiyacı olan
ülkelerin performansları düşmüştür. Çin, Hindistan, Türkiye, Brezilya, Güney Afrika, Endonezya gibi
18
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
ülkelerin büyümeleri olumsuz etkilenmiştir. Yükselen ve Gelişmekte olan ekonomiler güçlü makroekonomik yapılarının ve yapısal reform politikalarının yararını görmeye devam etmekle birlikte, enflasyon, düşük kur ve yavaş büyümenin sorunlarını yaşamışlardır. IMF raporunda yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerin büyümesi 2011 yılına göre yavaşlayarak, yüzde 6,2 den, 2012 yılında yüzde
5.7 ye düşeceği ancak 2013 yılında tekrar artarak yüzde 6 düzeyine çıkacağı tahmin edilmektedir.
Küresel ekonomiye yönelik belirsizliklerin 2014 yılında da devam edeceği öngörüleri yapılmaktadır.
Tablo 5: Uluslararası Kuruluşların Büyüme Tahminleri (yüzde)
2010
2011
2012
2013
2014
IMF (Ocak WEO 2013 Güncellemesi)
5,1
3,9
3,2
3,5
4,1
OECD (Kasını 2012 WEO)
3,0
1,8
1,4
1,4
-
DÜNYA BANKASI (Ocak GEP 2013)
4,1
2,7
3,0
3,4
3,9
UN/DESA (WESP Ocak 2013)
4,1
2,7
2,2
2,4
3,2
AVRUPA KOMİSYONU (2013 Kış)
5,1
4,2
3,1
3,2
3,9
IMF (Ocak WEO 2013 Güncellemesi)
3,0
1,6
1,3
1,4
2,2
DÜNYA BANKASI (Ocak GEP 2013)
3,0
1,6
1,3
1,3
1,2
UN/DESA (WESP Ocak 2013)
2,7
1,4
1,1
1,1
2,0
AVRUPA KOMİSYONU (2013 Kış)
2,9
1,6
1,2
1,1
2,1
IMF (Ocak WEO 2013 Güncellemesi)
7,4
6,3
5,1
5,5
5,9
DÜNYA BANKASI (Ocak GEP 2013)
7,4
5,9
5,1
5,5
5,7
Çin ve Hindistan hariç
5,6
4,5
3,3
4,0
4,3
UN/DESA (WESP Ocak 2013)
7,5
5,7
4,7
5,1
5,6
AVRUPA KOMİSYONU (2013Kış)
7,4
5,9
5,0
5,4
5,7
IMF (Ocak WEO 2013 Güncellemesi)
2,4
1,8
2,3
2,0
3,0
OECD (Kasım 2012 WEO)
2,4
1,8
2,2
2.0
-
DÜNYA BANKASI (Ocak GEP 2013)
3,0
1,8
2,2
1,9
2,8
UN/DESA (WESP Ocak 2013)
3,0
1,8
2,1
1,7
2,7
AVRUPA KOMİSYONU (2013 Kış)
3,0
1,8
2,2
1,9
2,6
IMF (Ocak WEO 2013 Güncellemesi)
2,0
1,4
-0,4
-0,2
1,0
OECD (Kasım 2012 WEO)
1,9
1,5
-0.4
-0.1
-
DÜNYA BANKASI (Ocak GEP 2013)
1,8
1,5
-0,4
-0,1
0,9
UN/DESA (WESP Ocak 2013)
1,9
1,5
-0,5
0,3
1,4
1) Dünya
2) Gelişmiş Ekonomiler
3) Yükselen ve Gelişmekte Olan Ekonomiler
4) ABD
5) Avro Bölgesi
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
19
Tablo 5 devamı: Uluslararası Kuruluşların Büyüme Tahminleri (yüzde)
AVRUPA KOMİSYONU (2013 Kış)
1,9
1,4
-0.6
-0,3
1,4
IMF (Ocak WEO 2013 Güncellemesi)
10,4
9,3
7,8
8,2
8,5
OECD (Kasım 2012 WEO)
10,4
9,3
7,5
8,5
-
DÜNYA BANKASI (Ocak GEP 2013)
10,4
9,3
7,9
8,4
-
UN/DESA (WESP Ocak 2013)
10,4
9,2
7,7
7,9
8,0
AVRUPA KOMİSYONU (2013 Kış)
10,3
11,5
7,8
8,0
8,1
IMF (Ocak WEO 2013 Güncellemesi)
4,3
4,3
3,6
3,7
3,8
OECD (Kasım 2012 WEO)
4,3
4,3
3,4
3,8
-
DÜNYA BANKASI (Haziran GEP 2012)
4,3
4,3
3,8
4,2
-
UN/DESA (WESP Haziran 2012)
4,0
4,3
4,4
4,4
-
6) Çin
7) Rusya
Dünya krizi sonucu küresel talebin zayıflaması başta Çin olmak üzere Asya ekonomilerinde de belirsizlik ortamı yaratmıştır. Bölgenin en büyük ekonomisi olan Çin’in dış talebin zayıf seyretmesi sonucu
ekonomik büyümesini düşürerek yumuşak inişe geçtiği anlaşılmaktadır. IMF raporuna göre güçlü
yurtiçi talep ve yatırımların canlı olması 2012 yılında yüzde 8.2, 2013 yılında ise yüzde 7.8 büyüyeceği tahmin edilmiştir.2014 yılında büyüme hedefi olarak yüzde 7,5 hedeflenmiştir. 2011 yılında yüzde
9.2 büyüyen Çin, kişi başına gelirini 5.413 $ a çıkarmıştır. 2012 yılının ilk çeyreğinde yüzde 8.1, 2013
yılında yüzde 7 civarında büyüyen Çin ekonomisinde, kişi başına gelir şehirlerde yüzde 9.8, kırsal
alanda yüzde 12.7 oranında artış göstermiştir. Kırsal kesimin gelirden aldığı payın artması Çin’deki
refahın yaygınlaşmaya başladığını göstermektedir. Çin potansiyel Pazar olma niteliğini her geçen yıl
perçinlemektedir.
Tablo 6: Ülkelerin Kamu Mali Göstergeleri (Yüzde)
Bütçe Dengesi/GSYH
2008
2009
2010
2011
2012*
2013*
-2
-6.3
-6
-4.2
-3,2
2,9
Almanya
-0.1
-3.2
-4.3
-1
-0.9
-0.7
Fransa
-3,3
-7,5
-7.1
-5.2
-4.5
-4.2
-5
-11.5
-10.2
-8.3
-6.7
-6.5
Yunanistan
-9.8
-15.6
-10.3
-9.1
-7.3
-8.4
İspanya
-4.5
-11.1
-9.2
-8.5
-6.4
-6.3
İrlanda
-7.3
-14
-31.2
-13.1
-8.3
-7.5
İtalya
-2,7
-5,4
-4.6
-3.9
-2
-1.1
Portekiz
-3.6
-10.2
-9.8
-4.2
-4.7
-3.1
-1
-5.6
-3.8
-3.7
-3
-3.3
0.9
-3.5
-3.4
-1.1
0
0.3
Avro Bölgesi
İngiltere
Belçika
Birincil Bütçe Dengesi/GSYH
Avro Bölgesi
20
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Tablo 6 devamı: Ülkelerin Kamu Mali Göstergeleri (Yüzde)
Almanya
2,7
-0.5
-1.8
41791
41821
41791
Fransa
-0.4
-5.1
-4.6
-2.6
-1.9
-1.6
İngiltere
-2.7
-9.5
-7.4
-5.1
-3.3
-3
Yunanistan
-4.8
-10.6
-5
-2.2
-1
-2
İspanya
-2.9
-9.4
-7.4
-6.1
-3.3
-3.1
İrlanda
-6
-12.1
-28
-9.7
-4.3
-2
2,5
-0.8
0
0.9
41642
41763
Portekiz
-0.6
-7.3
-7
0.4
0.1
41883
Belçika
2,5
-2.2
-0.4
-0.4
0.4
0
Avro Bölgesi
70.1
79.9
85.6
88
91.8
92.6
Almanya
66.7
74.4
83
81.2
82.2
80.7
Fransa
68.2
79.2
82.3
85.8
90.5
92.5
İngiltere
54,4
69.6
79.6
85.7
91.2
94.6
Yunanistan
113
129.4
145
165.3
160.6
168
İspanya
39,8
53.9
61.2
68.5
80.9
87
İrlanda
44,4
65,6
92.5
108.2
116.1
120.2
105.7
116
118.6
120.1
123.5
121.8
Portekiz
71,6
83.1
93.3
107.8
113.9
117.1
Belçika
89.3
95.8
96
98
100.5
100.8
İtalya
Genel Devlet Brüt Borç Stoku/
GSYH
İtalya
Kaynak: Eurostat, Avrupa Komisyonu Bahar 2012 Tahminleri
(*) Tahmin
3. 2014 Yılında Küresel Ekonomideki Beklentiler
2014 Yılında küresel ekonomideki risk ve belirsizliklerin nisbi olarak azaldığı görülmektedir. ABD’nin
parasal genişlemeden çıkmasının yarattığı sermaye piyasalarındaki istikrarsızlık sona ermiştir. FED’in
parasal genişlemeden çıkması İngiltere, Japonya ve Avrupa Merkez Bankasının piyasalara verdiği likidite ile telafi edileceği öngörülmektedir.. ABD’nin faiz oranlarını artırma sürecine geçmesinin 2015
yılına sarkacağı anlaşılmaktadır. ABD’nin faiz oranlarını artırmaya başlamasının sonuçları gelişmekte
olan ve finansman ihtiyacı olan ülkeler için yeni belirsizlikler yaratacaktır. FED para politikasını belirlerken kriter olarak aldığı yüzde 6,5 luk işsizlik oranını, 2014 yılı için terk etmiştir. Fiyat artışlarını
belirleyici olarak kullanacağını açıklamıştır. ABD ekonomisinin 2014 yılında yüzde 3 den fazla büyümesi dünya ekonomisini sürükleyecektir. Japonya 2014 yılında da parasal genişlemeyi sürdüreceği
anlaşılmaktadır. Japonya bir taraftan dünyayı likiditeye boğarken, Yen’ nin değerini dolar karşısında
yüzde 20’den fazla düşürmüştür. Japonya Merkez Bankası sıfır olan enflasyonu yüzde 2 ye çıkarmayı
hedeflemektedir. Sonuç olarak 2014 yılında bol ve ucuz likidite dönemi kapanırken FED’in parasal
daralmasına karşın BOJ, ECB ve İngiltere Merkez Bankaları parasal genişlemeyi 2014 yılında sürdürerek sürecin krize dönüşmeden atlatılmasını sağlayacağı anlaşılmaktadır. 2015 yılı başında Japon-
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
21
ya‘nın hedef enflasyonu olan yüzde 2 oranına ulaşacağı tahmin edilmektedir. Japonya enflasyon
hedefine ulaştıktan sonra parasal genişlemesini gözden geçirmesi beklenmelidir. ABD ile AB ülkeleri
arasında sürdürülen Serbest Ticaret Anlaşması müzakeresi 2014 yılında sonuçlanması öngörülmektedir. Ayrıca ABD Pasifik serbest ticaret anlaşması görüşmelerinin başlaması dünya ticaretini büyük
ölçüde etkileyecektir.
2014 ve 2015 yıllarında yüzde 7,5 ve yüzde 7,6 büyümesi hedeflenen Çin ekonomisinde yapısal
reformların yapılacağı açıklanmıştır. Hindistan ve Endonezya gibi büyük ekonomilerde 2014 yılı büyüme rakamlarının ılımlı olması beklenmektedir.
Uluslararası kuruluşlar son dönemde yaşanan gelişmelerle beraber ülkeye yönelik büyüme tahminlerinde değişikliğe gitmeye başlamıştır. IMF’nin dünya ekonomik görünüm raporunda ülkenin 2014
ve 2015 yıllarında sırasıyla yüzde 7,5 ve yüzde 7,3 oranında büyüme kaydedeceğini tahmin ederek
Ocak ayı güncellemesine göre herhangi bir değişiklik yapmamıştır. Raporda Çin ekonomisine yönelik
yapılan öngörülerin temelinde 2013 yılının ikinci yarısından itibaren büyümede yaşanan toparlanmanın devam edeceği beklentisi ve hükümetin ekonomiyi dengeleme adına uygulayacağı reformlar
ile kredi artışını sınırlandırmaya yönelik adımlar olduğu vurgulanmıştır.
Ayrıca ülkenin ekonomik açıdan yavaşlamasının hem içsel hem de dışsal sonuçlarının olacağı belirtilmiştir. İçinde bulunduğu ekonomik koşullar nedeniyle Çin’in emtia talebinin gerilemesinin fiyatları
aşağı yönlü baskılayacağı ve bu durumun emtia ihraç eden ülkelere olumsuz etkileri olacağı buna
karşılık emtia ithal eden ülkelerin ithalat maliyetlerini düşürmesiyle bu ülkelere ticari kazanç olarak
geri döneceği belirtilmiştir.
Dünya Bankası tarafından Nisan ayında yayınlanan Doğu Asya Ekonomik Görünüm Güncellemesinde
Çin’in 2014 yılı büyüme tahmininde geçen yıla göre bir miktar değişiklik yapılmıştır. Yapılan değerlendirmelerde 2008 krizinden bu yana küresel büyümenin motoru olan Doğu Asya’nın Çin’deki kısmi
yavaşlamaya karşın 2014 yılında da bu özelliğini koruyarak yüzde 7,1 oranında büyüyeceği tahmin
edilmiştir. Bölgenin en büyük ekonomisi olan Çin’de ise finansal alanda piyasaya girişler, emek mobilitesi ve iç taleple beraber büyümenin kalitesini artırmaya yönelik uygulanması planlanan reformlar
neticesinde ekonomik kırılganlığın azalacağı düşünülmektedir.
Bunun yanında tüketim üzerindeki vergilerin azaltılması ve özel yatırım için ticari bariyerlerin kısmen iyileştirilmesinin kısa dönemli büyümeyi desteklemesi beklenmektedir. Buna karşın uygulanan
reformların kısa vadeli olumsuz etkilerinin yanında yılın başlarında reel ekonomik göstergelerdeki
yavaşlama nedeniyle Ekim 2013 tahminleri aşağı yönlü 0,1 puan revize edilmiş, büyümenin 2014
yılında yüzde 7,6 olacağı tahmin edilmiştir.
Yılın ilk çeyreğinde ekonomik göstergelerdeki bozulmalar büyümeye ilişkin endişeleri artırmasından
sonra hükümeti büyümeyi destekleyici adımlar atmaya yöneltmiştir. 2013 yılında Asya Krizinden bu
yana en düşük büyüme performansının gerçekleşmesinin ardından 2014 yılı başında yaşanan gelişmeler de dikkate alınarak, dengesizlikleri artırmamak ve bu yılki yüzde 7,5 oranındaki büyüme
hedefini tutturabilmek için seçici destek paketi açıklanmıştır.
22
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
4. 2013 Yılında Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler
Türkiye ekonomisi 2013 yılında yüzde 4,04 oranında, beklentilerin üzerinde büyümüştür.2013 yılı IV.
çeyreğinde GSYH, yüzde 4.4 oranında gerçekleşmiştir. 2012 yılı büyüme hızı revize edilmiştir. Yeni
hesaplamaya göre 2012 yılı için büyüme yüzde 2,1 olarak revize edilmiştir.
2013 yılında İşsizlik oranı 2012 yılına göre artarak tekrar çift haneli rakamlara çıkmıştır. İşgücüne
katılım oranın artmış olması istihdam artışına rağmen işsizlik oranının yüzde 9,7 çıkmasına neden
olmuştur. 2012 yılında işgücüne katılım oranı %45.4 olmuştur. 2013 yılında Kişi Başına düşen gelir
10.872 Dolara çıkmıştır.
Tablo 7: Sektörel Büyüme Hızları (Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Yüzde Değişme)
2011
Yıllık
I.Ç.
II.Ç.
III.Ç.
IV.Ç
Yıllık
I.Ç.
II.Ç.
III.Ç.
IV.Ç.
Yıllık
Tarım
6,1
5,6
3,7
2,1
3,4
3,1
4,7
5,7
2,8
0,9
3,1
Sanayi
9,7
3,1
3,3
1,4
-0,5
1,8
1,4
3,4
4,3
4,5
3,4
İmalat
10,0
2,8
3,1
1,0
-0,2
1,7
1,8
3,6
4,8
4,8
3,8
9,0
3,2
2,8
1,4
2,2
2,4
4,1
5,3
6
6,6
5,5
İnşaat
11,5
2,5
-0,7
-0,8
1,5
0,6
5,8
7,6
8,6
6,2
7,1
Ticaret
11,2
0,2
0,5
-0,8
0,0
0,0
2,8
5
5,4
6,2
4,9
Ulaştırma
10,5
4,5
4,4
2,9
0,7
3,1
2,4
3,4
2,9
4,3
3,2
Mali Aıacı Kuruluşlar
9,6
4,5
3,6
0,9
3,8
3,2
6,5
8,5
11,0
12,7
9,8
Konut
1,8
1,7
1,7
1,6
1,7
1,7
1,2
1,2
1,7
2,1
1,5
10,5
2,5
1,5
0,9
0,9
1,4
1,5
5,2
4,7
5
4,1
8,8
3,1
2,7
1,5
1,3
2,1
2,9
4,5
4,3
4,4
4,0
Hizmetler
Vergi-Sübvanayon
GSYH
2012
2013
2013 yılında Tarım sektörü yüzde 3,1 Sanayi sektörü yüzde 3,4 ve hizmetler sektörü ise yüzde 5,5
oranında büyümüştür. Alt sektörlerden Mali Aracı Kuruluşlar yüzde 9,8 oranında en fazla büyüyen
sektör olmuştur. İkinci hızlı büyüyen alt sektör yüzde 7,1 oranı ile insaat sektörüdür.
Yılın dördüncü çeyreğinde katma değer, tarım sektöründe yüzde 0,9, sanayide yüzde 4,5 ve hizmetler
sektöründe yüzde 6,6 oranında artış kaydetmiştir. Sanayi sektöründe büyüme dördüncü çeyrekte de
devam etmiştir. Hizmetler sektörü de yurtiçi talebe bağlı olarak büyümeye katkısını sürdürmüştür.
Dördüncü çeyrekte sanayide katma değer yüzde 4,5 oranında artmış büyümeye katkısı 1,2 puan
olmuştur. Aynı dönemde imalat sanayii katma değerindeki artış ise yüzde 4,8’dir.
Dördüncü çeyrekte aylık sanayi üretim endeksindeki ortalama artış ise yüzde 3,8’dir. Aynı dönemde
ara mallarının üretimi yüzde 4,3, dayanıklı tüketim malları üretimi yüzde 4,9, yatırım mallarının üretimi ise ortalama yüzde 7,2 oranında artmıştır. Aynı dönemde imalat sanayi kapasite kullanım oranı
da ortalama olarak yüzde 76 olmuş, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,8 puan artış kaydetmiştir.
Elektrik üretimi ise dördüncü çeyrekte yüzde 4,5 oranında artış göstermiştir. Aynı dönemde otomotiv üretimi yüzde 3,1, beyaz eşya üretimi yüzde 0,6 oranında artmıştır.
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
23
Sanayi sektörünün büyümeye katkısı bir önceki yıla göre artış kaydetmiştir. Hizmetler sektöründe
özellikle ticaret, otel-lokanta hizmetleri, mali aracı kuruluşlar ve inşaat sektörlerinde yüksek büyüme hızları kaydedilmiştir. 2013 yılının dördüncü çeyreğinde GSYH deflatörü yüzde 5,9 oranında artış
göstermiştir. Aynı dönemde ortalama olarak TÜFE yüzde 3,60, YİÜFE yüzde 6,47 oranında artış kaydetmiştir. 2013 yılında GSYH deflatörü yüzde 5,9 oranında artmıştır.
2013 yılının dördüncü çeyreğinde kredi artış hızında yükseliş devam etmiştir. Söz konusu dönemde
kur etkisinden arındırılmış olarak bankacılık sektörü yurtiçi kredi hacminde yıllık artış yüzde 28,8’e
yükselmiş, tüketici kredilerinde ise yüzde 27,7 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde tüketici kredileri faiz oranı ortalamada yüzde 12,5, ticari krediler faiz oranı yüzde 10,3 olarak kayıt altına alınmıştır.
Tablo 8: Talep Unsurlarında Gelişmeler (Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Yüzde Değişme)
2011
Yıllık
I.Ç.
II.Ç.
III.Ç.
IV.Ç.
Yıllık
I.Ç.
II.Ç.
III.Ç.
IV.Ç.
Yıllık
Toplam Tüketim
7,3
0,3
-0,5
0,5
1,1
0,4
3,9
5,5
4,3
5,5
4,8
Kamu
4,7
5,5
4,4
5,5
8,5
6,1
7,6
7,8
1,7
6,8
5,9
Özel
7,7
-0,4
-1,2
-0,2
-0,2
-0,5
3,4
5,1
4,7
5,3
4,6
Sabit Sermaye Yatırımı
18,0
-1,4
-4,3
-3,3
-1,7
-2,7
1,5
3,4
6,0
6,4
4,3
Kamu
-2,2
-0,8
4,9
7,7
23,1
10,3
51,3
27,5
17,1
11,5
22,9
Özel
22,3
-1,5
-5,7
-5,4
-7,0
-4,9
-4,4
-0,9
3,6
4,9
0,7
Stok Değişimi (1)
-0,2
-2,3
-1,6
-0,8
-1,4
-1,5
0,1
2,9
1,9
1,4
1,6
Top. Nihai Yurt İçi Talep
9,8
-0,1
-1,5
-0,4
0,5
-0,4
3,3
4,9
4,7
5,7
4,7
Toplam Yurt İçi Talep
9,5
-2,2
-2,9
-1,1
-1,0
-1,8
3,5
7,8
6,5
7,4
6,3
Net Mal ve Hiz. İhracatı
(1)
-1,1
5,5
5,9
2,6
2,3
4,0
-0,7
-3,4
-2,2
-3,0
-2,3
Mal ve Hizmet ihracat
7,9
12,2
22,8
14,1
16,1
16,3
5,1
0,1
-2,3
-1,5
0,1
Mal ve Hizmet ithalatı
10,7
-8,4
-1,7
2,9
6,4
-0,4
7,1
11,8
5,8
9,3
8,5
8,8
3,1
2,7
1,5
1,3
2,1
2,9
4,5
4,3
4,4
4,0
GSYH
2012
2013
(1) Büyümeye katkı
Kaynak: Kalkınma ve Ekonomi Bakanlığı Raporu
2013 yılında harcama yöntemiyle yapılan hesaplamalara göre toplam tüketim harcamaları yüzde 4,8
oranında, Sabit Sermaye Yatırımları yüzde 4,3 oranında artmıştır. 2012 yılında Sabit Sermaye Yatırımları yüzde -2,7 oranında azalmıştı.
2012 yılında yurtiçi talepteki daralma 2013 yılında yerini canlanmaya bırakmıştır. 2013 yılında toplam tüketim yüzde 4,8, toplam sabit sermaye yatırımı yüzde 4,3, özel tüketim yüzde 4,6 oranında
artış kaydetmiştir. Özel kesim makine-teçhizat yatırımları yüzde 1,3 artmış, inşaat yatırımları ise yüzde 0,7 oranında azalma kaydetmiştir. Toplam yurtiçi nihai talep (stok hariç) ise yüzde 4,7 oranında
artış kaydetmiştir.
2013 yılında büyümeye katkılar, özel tüketimden 3,1 puan, özel sabit sermaye yatırımından 0,1 puan
24
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
olmuştur. Büyümeye kamu tüketiminin katkısı 0,6 puan, kamu sabit sermaye yatırımının katkısı ise
0,9 puan olmuştur. Kamu yatırımının büyümeye katkısı, özel kesim yatırımlarının katkısını aşmıştır.
2013 yılında, mal ve hizmet ihracatındaki artış yüzde 0,1 oranında gerçekleşirken ithalat artışı yüzde
8,5 olmuştur. Böylece net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı eksi 2,3 puan olmuştur. 2012
yılında büyümede kaydedilen net ihracat katkısı 2013 yılında artan ithalat nedeniyle yerini negatif
katkıya bırakmıştır.
a. İşgücü Piyasasındaki Gelişmeler
2014 yılının Ocak döneminde, 2013 yılının aynı dönemine göre işgücündeki artış 713 bin kişi olurken, aynı dönemde istihdam edilenlerin sayısı 2013 yılının Ocak dönemine göre 761 bin kişi artarak
25.194 bin kişiye ulaşmıştır. Buna göre işsiz sayısı 49 bin kişi azalmıştır. 2014 yılının Ocak döneminde,
bir önceki yılın aynı dönemine göre, sanayi ve hizmetler sektörlerinde sırasıyla, 97 bin kişi ve 756 bin
kişi istihdam artışı gözlenirken tarım istihdamında 91 bin kişi istihdam azalışı yaşanmıştır. Tarım dışı
istihdam ise söz konusu dönemde önceki yıla göre 852 bin kişi artmıştır. Türkiye genelindeki işsizlik
oranı 2014 yılının Ocak döneminde, 2013 yılının Ocak dönemine göre 0,5 puan azalarak yüzde 10,1
olarak gerçekleşmiştir.
Tablo 9: İşgücü Piyasasındaki Gelişmeler
2012
2013
Yıllık
Yıllık
I
II
III
IV
I
II
III
IV
Ocak
Dönemi
54.724
55.608
54.365
54.599
54.841
55.083
55.250
55.485
55.715
55.862
56.084
50,0
50,8
47,9
50,5
50,7
50,7
49,6
51,6
51,6
50,8
50,0
İşgücü
27.339
28.271
26.058
27.554
27.812
27.921
27.430
28.657
28.766
28.391
28.036
İstihdam
24.821
25.524
23.338
25.282
25367
25.291
24.546
26.130
25.960
25.648
25.194
2.518
2.747
2.721
2.272
2.445
2.630
2.884
2.526
2.806
2.743
2.841
9,2
9,7
10,4
8,2
8,8
9,4
10,5
8,8
9,8
9,7
10,1
11,5
12,0
12,7
10,4
11,3
11,7
12,9
11,0
12,3
11,9
12,3
Tarım
6.097
6.015
5.427
6.363
6.564
6.027
5.531
6.283
6.511
6.028
5.383
Sanayi
4.751
4.956
4.684
4.760
4.745
4.814
4.886
5.044
4.964
4.899
4.967
13.975
14.553
13.227
14.158
14.058
14.452
14.127
14.804
14.485
14.721
14.845
Nüfus (15-64)
İ.K.O. (%)
İşsiz
İşsizlik Oranı
(%)
Tarım Dışı İ. O.
Hizmetler (*)
2012
2013
2014
b. Dış Ticaret Dengesi
2013 yılında ihracat 151.807 milyon dolar olmuştur. 2013 yılı ithalatı ise 251.650 milyon dolar olmuştur. Dış Ticaret Dengesi – 99.844 milyon dolar açık vermiştir.
2014 yılı Ocak-Şubat döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre, ihracat yüzde 7,2 oranında artarken, ithalat yüzde 1,7 oranında azalmış ve sırasıyla 25,6 milyar dolar ve 37,5 milyar dolar olarak
gerçekleşmiştir. Bu gelişmeler çerçevesinde, 2013 yılının Ocak-Şubat döneminde yüzde 62,5 olan ihEKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
25
racatın ithalatı karşılama oranı, 2014 yılının aynı döneminde yüzde 68,2 olarak gerçekleşmiştir.2014
yılında dış ticaret açığının gerilemesi beklenebilir.
Tablo 10: Dış Ticaret Dengesindeki Gelişmeler
(Milyon Dolar)
İhracat
Yüzde Değişme
2013
2014
Ocak
11.482
12.442
11,0
Şubat
12.386
13.150
Mart
13.122
Nisan
2014
Yüzde Değişme
Dış Ticaret Dengesi
2013
2013
2014
2013
2014
8,4
18.802
19.292
7,6
2,6
-7.320
-6.850
5,4
6,2
19.395
18.250
9,0
-5,9
-7.009
-5.100
-0,7
20.559
-0,6
-7.437
12.469
-1,3
22.825
18,4
-10.356
Mayıs
13.277
1,1
23.245
6,9
-9.968
Haziran
12.394
-6,3
21.012
2,8
-8.619
Temmuz
13.060
1,8
22.968
10,2
-9.908
Ağustos
11.117
-13,4
18.198
-3,3
-7.081
Eylül
13.060
0,8
20.621
3,5
-7.561
Ekim
12.055
-8,6
19.483
3,7
-7.428
Kasım
14.198
3,2
21.403
2,2
-7.205
Aralık
13.186
4,6
23.138
16,7
-9.952
151.807
-0,4
251.650
6,4
-99.844
Toplam
2013
İthalat
2014
Kaynak: TÜİK
2013 yılında en fazla ihracat 17.001 milyon dolar ile kara taşıtları olmuştur. İkinci en fazla ihracat
yapılan sektör 12.993 milyon dolar ile Makine-Kazan-makine ve cihazlar alanında olmuştur.
Tablo 11: İhracatın sektörlere göre dağılımı
Yıllık
2012
2013
152.462
151.807
Tarım ve Ormancılık
5.189
5.654
9,0
Madencilik
3.161
3.880
22,7
143.194
141.382
918
891
-2,9
Toplam
İmalat
Diğer Sektörler Toplamı
Seçilmiş Fasıllara Göre İhracat
26
Yüzde Değişme
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Ocak
Şubat
2013
2014
-0,4 23.868
Yüzde
Değişme
25.593
7,2
1.009
1.067
5,7
628
523
-16,8
-1,3 22.071
23.795
7,8
160
208
30,0
Tablo 11 devamı: İhracatın sektörlere göre dağılımı
Kara taşıtları
15.148
17.001
12,2
2.524
2.671
5,8
İnci kıymetli taş ve mamulleri
16.325
6.978
-57,3
1.526
1.677
9,9
Demir ve çelik
11.332
9.921
-12,5
1.749
1.666
-4,7
Kazan-makina-mek. cihaz
11.999
12.993
8,3
1.916
2.139
11,7
Elektrikli makina. cihazlar
9.373
9.546
1,8
1.339
1.501
8,1
Örme giyim eşyası
8.419
9.248
9,9
1.421
1.595
12,2
Mineral yakıt, mineral yağlar
7.708
6.725
-12,8
1.091
977
-10,4
Demir veya çelikten eşya
6.093
6.149
0,9
941
1.015
7,9
Örülmemiş giyim eşyası
5.431
5.715
5,2
974
1.047
7,5
Plastik ve mamulleri
5.013
5.609
11,9
782
917
17,2
Yenilen meyveler
3.086
3.969
4,3
673
673
-0,1
52.535
57.953
10,3
8.932
9.715
8,8
Diğer Fasıllar Toplamı
Kaynak: TÜİK
Ülke grupları itibarıyla ihracata bakıldığında; 2013 yılında bir önceki yıla göre AB ülkelerine yapılan
ihracat yüzde 6,1 oranında artarken, serbest bölgeler ihracatı yüzde 5,1oranında artmıştır.
Tablo 12: Ülke Gruplarına Göre İhracat (Milyon Dolar)
Yıllık
Yüzde
Değişme
Ocak
Şubat
2013
2014
Yüzde
Değişme
2012
2013
AB Ülkeleri
63.034
59.398
6,1
9.920
10.950
10,4
2.295
2.413
5,1
398
361
-9,3
Diğer Ülkeler
87.133
89.996
3,3
13.550
14.282
5,4
Ülke Grupları
OECD Ülkeleri
66.290
68.674
3,6
10.722
12.553
17,1
EFTA Ülkeleri
2.601
1.662
-36,1
233
935
301,8
Karadeniz Ekonomik İşbirtği
18.791
20.371
8,4
2.937
3.014
2,6
Ekonomik İşbirliği Teşkilaö
16.563
11.900
-28,2
1.568
1.596
1,8
Bağımsız Devletler Topluluğu
15.075
16.927
12,3
2.501
2.419
-3,3
5.841
6.910
18,3
978
1.024
4,7
55.218
49.381
-10,6
7.779
8.000
2,8
152.462
151.807
-0,4
23.868
25.593
7,2
Türkiye Serbest Bölgeleri
Türk Cumhuriyetten
İslam Konferansı Teşkilatı
Toplam
Kaynak: TÜİK
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
27
2013 yılında ithalat yüzde 6,4 oranında artarak 251.650 milyon dolar olmuştur.2013 yılında Tüketim
malları ithalatındaki artış yüzde 13,9 oranında olmuştur. Yatırım malları ithalatı yüzde 8,4 artarak
36.759 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ara malları ithalatı ise yüzde 5,1 artarak 183.812 milyon
dolara ulaşmıştır.
Tablo 13: Geniş Ekonomik Gruplara Göre İthalat (Milyon Dolar)
Yıllık
2012
2013
Yüzde
Değişme
Toplam ithalat
236.545
251.650
Yatırım Mallan
33.925
Ocak
Şubat
2013
2014
Yüzde
Değişme
6,4
38.197
37.542
1,7
36.759
8,4
5.414
5.135
-5,2
174.930
183.812
5,1
28.483
28.014
-1,3
26.699
30.416
13,9
4.111
4.244
3,2
990
663
-33,1
189
59
-68,6
Enerji İthalatı (27.
Fasıl)
60.117
55.917
-7
9.114
9.345
2,5
Enerji Dışı İthalat
176.728
195.733
10,8
29.083
28.197
-3
Ara mallan
Tüketim Mallan
Diğer
Kaynak: TÜİK
Tablo 14: Seçilmiş Fasıllara Göre İthalat (Milyon Dolar)
Yıllık
Ocak
Şubat
2013
2014
Yüzde
Değişme
2012
Toplam İthalat
236.545
251.650
6,4
38.197
37.542
-1,7
-Mineral yakıt, yağlar
60.117
55.197
-7
9.114
9.435
3,5
-Kazan, makjna. mek. cihaz
26.316
30.155
14,6
4.391
4.349
-1
-Demir ve çelik
19.642
18.691
-4,8
2.869
2.802
-2,3
-Elek. Makina ve cihazlar
16.280
17.759
9,1
2.622
2.746
4,7
-Kara taşıttan
14.514
16.880
15,8
1.917
1.812
-5,5
-Plastik ve mamulleri
12.505
13.881
11
2.264
2.347
3,7
-İnci, kıymetti taş ve mam.
8.529
16.226
90,2
1.897
750
-60,4
-Organik kimyasal ürünler
5.065
5.314
4,9
848
914
7,8
-Optik alet ve cihazlar
4.056
4.558
12,4
677
719
6,2
-Hava taşıttan, uzay araçları
3.158
2.372
-24,9
395
263
-33,5
-Eczacılık ürünleri
3.996
4.151
3,9
641
630
-1,7
62.367
66.466
6,6
10.562
10.775
2
-Diğer Fasıllar Toplamı
Kaynak: TÜİK
28
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
2013
Yüzde
Değişme
c.Cari İşlemler Dengesi
2013 yılında Cari İşlemler Dengesi -65.025 milyon dolar açık vermiştir.
Tablo 15: Cari İşlemler Dengesi (Milyon Dolar)
Yıllık
2012
2013
Ocak
Şubat
2013
2014
I. Dış Ticaret Dengesi
-65.631
-79.931
-11.358
-8.822
1. İhracat f.o.b.
152.462
151.806
23.868
25.592
-236.544
-251.649
-38.197
-37.542
3.Diğer
18.451
19.912
2.971
3.128
II. Hizmetler Dengesi (Net)
22.562
23.055
1.323
1.770
3.611
3.244
252
407
21.251
23.180
1.667
1.788
3.İnşaat Hizmetten
1.029
671
124
77
4. Sigorta Hizmetleri
-425
-741
-100
-46
5.Finansal Hizmetler
-642
-555
-125
-88
-1.618
-1.988
-328
-154
7. Resmi Hizmetler
-965
-888
-128
-142
8. Diğer Hizmetler
321
132
-39
28
-7.161
-9.349
-1.066
-1.169
-215
-288
-42
-60
2. Yatırım Geliri
-6.946
-9.061
-1.024
-1.109
Doğrudan Yatırımlar
-2.541
-3.736
-138
-284
-628
-1.327
-385
-375
-3.777
-3.998
-501
-450
Faiz Geliri
2.054
1.778
246
241
Faiz Gideri
-5.831
-5.776
-747
-691
Uzun Vade
-4.649
-4.566
-585
-524
Kısa Vade
-1.182
-1.210
-162
-167
1.433
1.200
201
100
-48.497
-65.025
-10.900
-8.121
2.îthalat c.i.f.
1.Taşımacılık
2.Turizm
6.Diğer Ticari Hizmetler
III. Gelir Dengesi
1. Ücret Ödemeleri
Portföy Yatırımları
Diğer Yatırımları
IV. Cari Transferler
Cari İşlemler Dengesi
Kaynak: TCMB
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
29
2013 yılında mali disiplin sağlanmıştır. Faiz dışı fazla 14.251milyon TL olmuştur. Bütçe açığı ise
-897milyon gibi düşük miktarda gerçekleşmiştir.
Mart ayında özel kapsamlı TÜFE 2013 yılında yüzde 7,29 artış göstermiştir.2014 yılında enflasyon
göstergelerindeki yükselmenin döviz kuru gelişmelerinden kaynaklandığı görülmektedir.
Tablo 16: Türkiye’nin Bazı Temel Göstergeleri–(2001-2013)
GSYH (cari fiy.,
milyar dolar)
Kişi Başına
GSYH (dolar)
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
196
232
303
392
483
529
649
730
614
736
3,050 3,503 4,534 5,795 7,039 7,654 9,241 10,28
2011 2012* 2013* 2012** 2013**
774
783
839
1.435
1.571
8,52 10,077 10,363 10,457 11,067 10,673 11,318
Nüfus (milyon
kişi)
67.3
68.4
69.5
70.6
67.2
68.1
68.9
69.7
70.5
71.3
74.8
75.8
GSYH Artışı
-5.7
6.2
5.3
9.4
8.4
6.9
4.7
0.7
-4.8
9.0
8.5
3.0
3.5
3,2
4.0
Özel Tüketim
Artışı
-6.6
4.7
10.2
11
7.9
4.6
5.5
-0.3
-2.3
6,6
-
-
-
0.6
3.1
Kamu Tüketimi Artışı
-1.1
5.8
-2.6
6.0
2.5
8.4
6.5
1.7
7.8
2.0
-
-
3.9
3,6
Sabit Sermave
Yatırımı Artışı
(% GSYH)*
-30
14.7
14.2
28.4
17.4
13.3
3.1
-6.2
-19
29.9
23,8
19.8
20.5
-0.5
6.8
İhracat Artışı
(1)
22.1
15.9
19.5
13.8
12.3
12.2
11.3
6
-8.1
6.3
6.2
1.0
3,1
15,1
2,9
İthalat Artışı
(1)
-24.8
20.5
24.8
20.5
12.3
8.5
12.8
-2.1
-13.2
21.4
13.1
4.6
2.0
1.2
4.0
-
-13.9
-10
-3.9
0
0
-1.6
-2.4
-5.6
-2.7
-0.2
-1.7
-1,9
-1.6
-1,5
Genel Devlet
Brüt Borç
Stoku/GSYH
77.6
73.7
67.4
59.2
52.3
46.1
39.4
39.5
46.1
42.2
31.3
29.5
28.5
36.5
35.0
Devresel Bütçe Dengesi
-
-
-
-
-
-1.7
-3.2
-3.3
-4.9
-3.7
-
-
-
-
-
İssizlik Oranı
8.3
10.3
10.5
10.3
10.6
10.2
10.2
10.9
14
11.9
9.8
9.4
9.8
9.0
8,9
Yurtiçi Tasarruf Oranı
17
17.3
15.1
15.7
15.4
16
15.2
16
12.6
13.6
13.8
12,3
13.4
14.3
15.0
54.2
45.1
25.3
8.6
8.2
9.6
8.8
10.4
6.3
8.6
10.4
6.5
5,7
7.4
5.3
1.9
-0.3
-2.5
-3.7
-4.6
-6.1
-5.9
-5.7
-2.3
-6.4
-9.9
-7,5
-7,1
-7,2
-7.1
Genel Devlet
Dengesi/GSYH
Enflasyon
Oranı
Cari Denge/
GSYH
Kaynak: IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu, Ekim 2012
(1) TL cinsinden reel artış orandıır
(*) IMF Tahminleri, (**) OVP Tahmin ve Hedefleri
30
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
5. 2013 Yılında Denizli Ekonomisindeki Gelişmeler ve 2014 Yılı Beklentileri
Denizli ekonomisi 2013 yılında Türkiye’nin genel performansından daha başarılı olmuştur. 2012
yılında yüzde -0,58oranında azalan ihracat 2013 yılında yüzde 11 civarında artmıştır. 2013 yılında
görülen olumlu gelişmeler olarak istihdam artışı ve alınan yatırım teşviklerindeki artış söylenebilir.
İhracat artışı ve yeni Yatırım Teşviklerinde Denizli’nin 2. Bölgede bulunmasının etkili olduğu ekonomide canlanmanın yaşandığı görülmektedir.
Denizli birçok şehre göre iyi gelişme gösterse de yine de gelişme hızında nisbi bir yavaşlamanın olduğu da bir gerçektir.
Ekonomisi ihracata dayalı olan Denizli’nin 2013 yılı ihracatındaki artış yüzde 11 gibi yüksek bir oranda gerçekleşmiştir. Fakat ham madde ve aramalı ithalatındaki artışın yüksekliği ihracat artışının diğer
sektörlere olumlu yansımasını sınırlamıştır.
Diğer taraftan Türkiye’deki İllerin İhracat potansiyeli ve Türkiye ihracatındaki Yeri araştırmalarında
Denizli’nin durumu aşağıdaki gibidir:
-Denizli’nin Orta ve İleri Teknoloji ürünü mal ihracatındaki sırası, 2010 yılında 252 milyon $ ile 13.
sırada,
- Çeşitlilik : Çeşitlilik sıralamasında 16. sırada yer almaktadır.
-Sıradanlık : Sıradanlık sıralamasında 23. sırada yer almaktadır. (Çok sayıda ilin ihracat sepetinde olan
mallar sıradan mallar)
-İhracatta Nitelikli sıçrama kabiliyeti olan ilk 20 İl arasında 15. sırada yer almaktadır.
-Denizli ihracatı doğal kaynaklara dayalı ve ihracatçılarımız düşük teknolojili ürün ihraç etmeye devam etmektedir. Fakat nitelikli sıçrama kabiliyetini sürdürmektedir.
-Denizli’nin ihracatındaki diğer önemli bir gelişme Türkiye’de üretimden satışa firma sıralamasında
en fazla ihracat yapan ilk 1000 firma arasına Denizli’den 22 firma girmiştir ve firmalar üretici ihracatcıdır.
İhracat ve İthalat
Türkiye ekonomisinin 2013 yılında yüzde 4 büyümesi Denizli ekonomisini olumlu etkilemiştir. AB
ülkelerinin krizden çıkması Denizli’nin ihracatını olumlu yönde etkilemiştir. İhracat en fazla yüzde
38,1 payla Hazır Giyim ve Konfeksiyon sektöründe yapılmıştır. İthalat artışı dikkat çekmektedir. İlimizdeki ticaretin gelişmesi ve canlanması bakımından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilirse
de, ithalat artışının üretimde yerli girdi kullanımını olumsuz yönde etkilediği için olumsuz etkileri
vardır. Bu bakımdan ithalattaki artış ekonomideki rekabet gücünün azalması olarak görülebilir. Aksi
takdirde ihracat ve tüketim ithalata bağımlı duruma gelecektir. Bu konuda alınan tedbirlerin 2012
ve 2013 yılında olumlu etkisi beklendiği kadar görülmemiştir.2014 yılının ilk aylarındaki gelişmelere göre 2014 yılında ithalatın azalacağı ve üretimde yerli girdi ağırlığının artması beklenmelidir. Bu
yılsonu itibariyle ihracat artış oranının sıçramasına, ithalattaki artışın yavaşlaması mümkün olabilir.
Denizli’nin İthalatı 2012 yılında yüzde -0,17 oranında azalmıştır. 2013 yılında ise 2012 yılına göre yüzde 4,02 artmıştır. İthalatın ihracat artış ve azalışına göre değiştiği rakamlardan görülmektedir. İhracat
arttıkça ithalatın artacağı anlaşılmaktadır.
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
31
Tablo 17: Türkiye ve Denizli ihracatı
Türkiye ihracatı
Yıllar (Toplam)
(Bin Dolar)
Değişim (YILLIK,%)
Denizli ihracatı (Toplam)
Değişim (YILLIK,%)
2002
36.059.089
-
680.541,08
-
2003
47.252.836
31
866.082,76
27,26
2004
63.167.153
33,7
1.196.291,47
38,13
2005
73.476.408
16,3
1.415.355,26
18,31
2006
85.534.676
16,4
1.635.422,10
15,55
2007
107.271.750
25,4
2.010.062,53
22,91
2008
132.027.196
23,1
2.196.709,83
9,29
2009
102.142.613
-22,6
1.587.499,96
-27,73
2010
113.883.219
11,5
2.127.379,34
34,01
2011
134.906.869
18,5
2.639.582,00
24,08
2012
152 .461.737
13
2.624.591,00
-0,58
2013
151.806.634
-0,4
2.901.005,00
10,53
Kaynak: TÜİK
Aşağıdaki tablo ve grafikte görüldüğü gibi 2009 yılına kadar ihracat artışı devam etmiştir; fakat
bu yılda önemli miktarda ihracat azalması olmuştur. 2010 yılında bir önceki yılın telafisi yapılarak
2.127.546 dolarlık ihracat gerçekleşmiştir. 2011 yılında da ihracat artışı sürmüş ancak 2012 yılında
ihracatta biraz düşüş meydana gelmiştir. 2013 yılında ise ihracat, tekrar yükselişe geçerek, 2.901.005
dolar olmuştur. İthalat ise 2013 yılında bir önceki yıla oranla artmıştır.
Tablo 18: Denizli’nin Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı
Yıllar
İhracat (Bin $)
2008
2.196.709
1.634.676
-
2009
1.587.499
1.146.484
138,47
2010
2.127.379
1.730.895
122,86
2011
2.639.582
2.262.584
116,65
2012
2.624.591
2.258.660
116,2
2013
2.901.005
2.349.425
123,4
Kaynak: TUİK
32
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
İthalat (Bin $)
İhracın İthalatı Karşılama Oranı %
Grafik 1: Denizli’nin Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı
İlimizdeki ithalat artışı 2011 yılında %40,6 oranında, 2012 yılında ise % -0,002 oranında olmuştur.
İhracat artış oranı 2011 yılında % 28 civarında, 2012 yılında ise % -0,006 oranında olduğuna göre
ihracatta yerli girdi oranı azalmaktadır.
Denizli’deki ekonomik gelişmeler incelendiğinde istihdam artışı Türkiye’deki artışın üzerinde olduğu
görülecektir. 2013 yılında istihdam artışı istikrarlı ivmesini devam ettirmiştir. 2013 yılında 2012 yılına
göre yüzde 7,5 oranında sigortalı işçi sayısı artmıştır.
İstihdamdaki Gelişmeler
Denizli’deki ekonomik gelişmeler incelendiğinde istihdam artışı Türkiye’deki artışın üzerinde görülecektir.
Denizli işgücü piyasası verileri incelendiğinde ilde sanayinin ihtiyacı olan kalifiye işgücü, sanayinin
göstermiş olduğu çeşitliliği destekleyecek niteliktedir. Denizli’de eğitime verilen önem profesyonel
yönetici ve kalifiye iş gücü havuzunu da beslemektedir.
Tablo 19: 2009-2013 Denizli’de Çalışan Sigortalı İşçi Sayısı
Yıllar
2009
2010
2011
2012
2013
Çalışan Sayıları
127.732
142.332
162.243
166.392
185.887
Kaynak: Denizli SGK İl Müdürlüğü
Enerji kullanımı
2013 yılında sanayinin elektrik enerjisi kullanımı 989.742.772 kilowat/saat olmuştur. Bu miktar 2012
yılında 959.242.955 kilowat/saat idi. 2011 yılında ise sanayide kullanılan elektrik enerjisinin miktarı
780.000.000 kilowat/saat olmuştu.
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
33
Yatırımlar
Ekonomik durumun ileriye dönük gelişmesini en iyi açıklayan gösterge yatırımlardaki artıştır. 2010
ve 2011 yılları itibariyle karşılaştırıldığında 2010 yılında 43 olan teşvik belgesi sayısı 2011 yılında 57
adede ulaşmıştır. Artış oranına bakıldığında, bu oran yüzde 32,8’dir. Yatırım teşvik belgesi alan firma
sayısını da gösteren belge sayısından daha önemli olan yatırım tutarlarıdır. Bu bakımdan ele alındağında 2011 yılının yükselen bir yıl olduğunu söylemek mümkündür. Fakat 2010 yılı Ekim ayı itibariyle
alınan yatırım teşvik miktarı 1.511.147.375 TL’den, 798.894.106 TL’ ye düşmüştür. Bu düşüş elbette
olumsuzdur. Bunun nedeni 2010 yılında enerji alanında yapılan yatırımlardır. 2012 yılında alınan
teşvik belgesi sayısı 71 adet olmuştur. Teşvikli yatırım tutarı ise 407.715.605-TL’dir. 2013 yılında yatırım teşvik belgesi sayısı yüzde 37,2 artarak 98 adede ulaşmıştır. Yatırım Teşvik Tutarı ise 2012 yılına
göre yüzde 38 artarak 665.585.265 TL’ye çıkmıştır. Teşvik alan firma sayısının da artmış olması KOBİ
yatırımlarının teşviklerden yararlanmaya başladığını göstermektedir.
Tablo 20: Denizli’de Yıllar İtibariyle Alınan Yatırım Teşvikleri (TL)
Yıllar
Alınan Teşvik Sayısı
Alınan Teşvik Sayısı Değişim (%)
Teşvik Tutarı (TL)
Teşvik Tutarı Değişim (%)
2009
35
-25,53
137.474.262
2010
62
77,14
1.567.327.805
1040,09
2011
74
19,35
998.700.788
-36.28
2012
71
-4,05
405.078.279
-59,44
2013
98
38,03
665.586.265
33,06
Kaynak:Denizli Sanayi Odası
İnşaat Sektörü: Denizli’nin en dinamik sektörlerinden birisi de inşaat sektörüdür. Denizli Belediyesi’nden alınan bilgilere göre, 2013 yılında mesken için 8322, işyeri için de 668 adet yapı kullanma izin
belgesi (iskan ruhsatı) verilmiştir. Yapı ruhsat­ları kapsamında ise mesken yeni yapı için 13.863, işyeri
yeni yapı için 1361 inşaat ruhsatı verilmiştir.
Turizm: İç ve dış turizme 12 ay boyunca hizmet sunabilen ilimiz en çok turist çeken iller sıralamasında ülkemizde Antalya, İstanbul ve Muğla’dan sonra 4. sırada yer almaktadır.
2012 yılında 1.612.723 turist tarafından ziyaret edilen dünyaca ünlü Beyaz Cennet Pamukkale, 2013
yılında 390.168’i yerli, 1.309.604’ü yabancı olmak üzere toplam 1.699.772 turist tarafından ziyaret
edilmiştir.
Laodikya Antik Kenti 2012 yılında 70.958, 2013 yılında ise 65.975 kişi tarafından ziyaret edilmiştir.
Sarayköy ilçesi ile Karahayıt beldesindeki termal su ve termal çamurun bulunduğu kaplıcalarda, her
yıl olduğu gibi 2013 yılında da ortalama 2 milyon turist ağırlanmıştır.
Denizli’de bilhassa Karahayıt kasabasında bulunan şifalı termal kırmızı su şifa dağıtan bir kaynak
olup, bölgenin bu kaynağının layıkıyla değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılması yönünde
önemli adımlar atılmaktadır. Bu şifalı su, Ege Üniversitesi Hidroklimatoloji Enstitüsü’nün yapmış olduğu çalışmalara ve Sağlık Bakanlığı’nca yapılmış olan değerlendirmelere göre sodyum, potasyum,
kalsiyum, magnezyum, demir, alüminyum, metaborik asit, metafilikat asit, serbest karbondioksit,
klorür, florür, sülfat, hidrogfosfat, bikarbonat gibi mineraller içermektedir.
34
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Firma Sayıları
Denizli Ticaret Odası’na kayıtlı faal üye sayısı 2012 yılında 11.619, 2013 yılında ise 12.026’dır. 2013
yılında yeni kayıt olan üye sayısı 1656, kaydını sildiren üye sayısı ise 454’tür.
Denizli’nin adıyla özdeşleşen sektörlerin yanı sıra seracılık, lojistik, turizm gibi sektörlerin de ülke ve
dünya gündeminde bilinirliğini artırmak amacıyla 2013 yılında başarılı çalışmalar yapılmış, bu alandaki yatırımlar artmaktadır.
Denizli Sanayindeki Gelişmeler
Denizli sanayisi çeşitlenmeye, nitelik kazanmaya devam etmektedir. İstanbul Sanayi Odası tarafından
her yıl düzenlenen Türkiye’nin en büyük ilk 500 ve ikinci 500 firma arasındaki Denizli kökenli kuruluşların farklı sektörlerde yerlerini almaları bu çeşitlenmeyi desteklemektedir.
İstanbul Sanayi Odası tarafından 2013 yılında yapılan Türkiye’nin 2012 yılında en büyük 1000 firmasını belirlemeye dönük çalışmada bu listeye Denizli’den 22 firma girmiştir. Bu 22 firmanın 6’sı tekstil ve
konfeksiyon sektöründe üretim yapan firmalardır. 14 firma metal, bakır işleme, kablo, kağıt, çimento
ve beton sanayinde üretim yapmaktadır. Gıda ve yem sanayinde 2 firma sıralamada yer almıştır.
Belirtilen firmaların yanı sıra mermer, cam sanayi, metal ve metal işleme sanayi, deri sanayi, gıda
sanayi hızla gelişmektedir. Kısacası Denizli sanayi, güçlenerek ve çeşitlenerek gelişmesini sürdürmektedir.
Tablo 21: Son 5 yılda ISO sıralamasındaki ilk 1000 firmanın sektörel dağılımı
Sektörler
Metal, bakır, kablo, çimento, kağıt
2008
2009
2010
2011
2012
10
11
12
12
14
Gıda-yem
2
3
3
2
2
Tekstil
7
7
7
7
6
19
21
22
21
22
TOPLAM
Kaynak: İstanbul Sanayi Odası
Grafik 2: ISO sıralamasında ilk 1000 firma içinde yer alan firmaların sektörel dağılımı
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
35
Sanayi sektörünün gelişmesinde gerekli olan alt yapı ilimizde vardır. Denizli’de bulunan Organize
Sanayi Bölgeleri ve özellikleri kısaca aşağıda belirtilmiştir.
•Denizli Organize Sanayi Bölgesi (Honaz): 1975 yılında kurulan Denizli Organize Sanayi Bölgesi;
.641.216 M2 alana sahiptir. Bölgede 159 adet muhtelif büyüklükte sanayi parseli bulunmakta olup,
parsellerin tamamı tahsis edilmiş durumdadır. Parsel büyüklükleri 5.000 m2 ile 110.000 m2 arasında
değişmektedir.
•Deri Organize Sanayi Bölgesi (Honaz): 630.000 m2 alana sahiptir. Halen bazı firmaların inşa çalışmaları sürmektedir.
•Mermer Organize Sanayi Bölgesi (Honaz): Kısmen faal durumda olan Bölge, 1.562.923 m2 alana
sahiptir.
•Özdemir Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (Çardak): 1996 yılında kurulan ve 3.225.913 m2 alana
sahip olan Bölge, Denizli’ye 60 kilometre mesafede olup, Uluslararası niteliğe sahip hava alanına 2
kilometre uzaklıktadır. Bölgede toplam 98 adet sanayi parseli bulunmaktadır. Bu bölgede yatırım
yapmaları konusunda değişik firmalarla görüşülmüş olup, Çardak Özdemir Sabancı OSB’nin altyapı
ve diğer eksiklikleri en kısa sürede tamamlanarak faaliyete geçirilecektir.
•Sarayköy Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (Sarayköy): 548.000 m2 alanı bulunan ve
Kızıldere Tekkehamam Jeotermal sahası içinde kurulan bölge, İzmir Limanı’na 210 km. Denizli kent
merkezine 32 km. Sarayköy ilçe merkezine ise 10 km. mesafededir. Sarayköy TDİ OSB, ülkemizdeki
ilk Jeotermal Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olma özelliğine sahiptir. OSB’nin soğuk su
ve altyapı eksikleri tamamlanarak yatırımcılar için hazır hale getirilmiştir.
•Serbest Bölge (Çardak): İhracat için yatırım ve üretimi artırmak, yabancı sermaye ve teknoloji girişini hızlandırmak ekonominin girdi ihtiyacını ucuz ve düzenli bir şekilde temin etmek, dış finansman
ve ticaret imkanlarından daha fazla yararlanmak üzere hazırlanan 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun 1985 yılında yürürlüğe girmesiyle ülkemizde serbest bölge uygulamaları başlamıştır.
Tarım Sektöründeki Gelişmeler:
İlimiz sahip olduğu iklim çeşitliliği ve farklı rakım özelliklerinden dolayı zengin bir ürün desenine sahiptir. Denizli’de tahıl, pamuk, şeker pancarı, tütün, mısır, baklagiller gibi her türlü tarla ürünleri ile
çeşitli sebzeler ve tropik ürünler hariç hemen hemen her türlü meyve yetiştirilebilmektedir. İlimizde
ekonomik olarak tarımı yapılan 125 çeşit tarımsal ürün bulunmaktadır.
2013 yılında 282.690 hektar alanda tarla bitkileri ekimi yapılmış ve bu alanlardan toplam 2.315.542
ton çeşitli ürün elde edilmiştir.
Sebze üretiminin yapıldığı 12.876 hektar alandan toplam 311.049 ton üretim gerçekleştirilmiştir.
42.609 hektar bağ alanımızda 380.921 ton üzüm üretimi yapılmıştır.
Son yıllarda büyük gelişim gösteren meyvecilikte ise 28.100 hektar alandan 323.052 ton çeşitli meyve üretimi gerçekleştirilmiştir.
36
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Grafik 3: Denizli’de sebze-meyve üretim miktarı (ton)
2.500.000
Tarla Bitkileri Üretimi
2.000.000
Sebze Üretimi
1.500.000
Çekirdekli, Çekirdeksiz
ve Şaraplık Üzüm üretimi
1.000.000
Meyve Üretimi
500.000
0
2010
2011
2012
Denizli’de 2013 yılı sonu itibariyle; 251.325 büyükbaş, 404.925 koyun, 207.950 keçi ve 2.849.076
adet tavuk olmak üzere toplam 3.713.276 hayvan varlığı mevcuttur.
Hizmet Sektöründeki Gelişmeler:
Hizmet sektöründe bölgenin merkezi durumunda olan Denizli’de, bankacılık ve sigortacılık sek­törü
hızlı bir gelişim içindedir. 2013 yılı sonunda Odamıza kayıtlı banka şubesi sayısı 127, levhaya kayıtlı
sigorta acentesi 225, sigorta eksper sayısı ise 20’dir.
Denizli’de, 12 Devlet Hastanesi, 1 Branş (Göğüs Hastanesi), 1 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 5 Özel Hastane, 2 Özel Dal Hastanesi, 1 Üniversitesi Hastanesi bulunmakta, ayrıca aile hekimliği çerçevesinde
19 Toplum Sağlığı Merkezi, 110 Aile Sağlığı Merkezi ve 276 Aile Hekimliği birimi ile sağlık hizmeti
verilmektedir.
Denizli’de her düzeyde eğitim kurumu vardır. Pamukkale Üniversitesi’nde öğrenci sayısı 2013 yılında
44.771’e ulaşmıştır.
Denizli’de 2.398 yatak kapasiteli 5 yıldızlı beş otel; 2.550 yatak kapasiteli 4 yıldızlı yedi otel; 1.249
yatak kapasiteli 3 yıldızlı sekiz otel; 439 yatak kapasiteli iki yıldızlı altı otel vardır.
Bu konularda ayrıntılı bilgiler diğer bölümlerde verilmiştir.
Tekstil ve Konfeksiyon: Bu sektörün üretim ve ihracatında artışlar görülmüştür. Sektörde meydana
gelen bu artış, üretim miktarı, pazar çeşitliliği ve üretim terkibinde meydana gelen değişmelerdir.
Madencilik(Mermer-Traverten): Türkiye’nin ikinci büyük mermer ve traverten yataklarına sahip Denizli, yıllık 600 bin metreküp mermer üretim kapasitesine sahiptir.
Elektrik-Elektronik, Demir-Demir Dışı Metaller Sektörü: Bu sektörler, ağırlıklı olarak elektrolit, bakır,
tel ve enerji kablosu üretiminin yapılmakta ve genellikle ürünlerini ihraç etmektedirler.
Deri-Kösele Sanayi: Deri işleme, kösele ve diğer deriden mamul ürünlerin imalatında Türkiye’de
önemli bir konuma sahip Denizli’de, özellikle kösele imalatı ön plandadır. Denizli deri sanayi, Türkiye’nin yüzde 70 kösele ihtiyacını karşılamaktadır.
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
37
Denizli Ekonomisindeki Beklentiler
Denizli’de ihracat, önemini ve gelişmesini sürdürmektedir. Dünya ekonomik krizinin sona ermesi
ilimizin ihracatının 2014 yılında hızlı şekilde artırması beklenmelidir. İhracat artışının istihdam ve
yatırımlar üzerindeki etkisi hızlanacaktır. 2014 yılının Ocak-Şubat döneminde Türkiye’de ihracatındaki artış oranı yüzde7,2 olurken, Denizlinin ihracat artışı daha yüksek olmuştur. Faiz oranlarındaki
artışın 2014 yılı sonuna kadar tekrar düşüşe geçmesiyle birlikte ilimizdeki yatırımları da artıracaktır.
Yeni teşvik yasasından yararlanan yatırımlar 2013 yılında belirgin bir artış göstermiştir, 2014 yılında
bunun hızlanması beklenmelidir. 2014 yılında küresel ekonomideki çıkışın ilimiz ihracatının dolaysıyla ilimizdeki ekonomik gelişmeleri olumlu şekilde etkisini gösterecektir. İlimizin ABD’ye olan ihracatı
artmıştır. ABD ve AB ülkelerinin krizi geride bırakmış olmaları ihracatımızı istikrarlı bir artışa götürecektir. 2014 yılında Denizli’nin Türkiye’deki gelişmelerden daha yüksek performans göstereceği
beklenebilir. Denizli sanayi ve ticareti dengeli bir çeşitliliğe ulaşmıştır. İstihdam artışı 2014 yılında da
devam edecektir. İhracatın ithalata olan bağımlılığı ithalat artışını 2013 yılında sürdürmüştür. 2014
yılında ithalat artışının durması olumlu sonuçlar verecektir.
38
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
II
DENİZLİ HAKKINDA
GENEL BİLGİLER
VE EKONOMİK
BAKIMDAN TARİHİ
GELİŞİM
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
39
II. DENİZLİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE EKONOMİK BAKIMDAN TARİHİ GELİŞİM
Denizli hakkında genel bilgiler, Denizli ilinin tarihçesi ve ekonomik açıdan tarihi gelişim başlıkları
altında ele alınmıştır.
1. Denizli İlinin Tarihçesi
Denizli şehri, ilk defa bugünkü şehrin 6 km. kuzeyinde, Eskihisar Köyü civarında kurul­muştur. Bu
şehir M.Ö. (261 - 245) yılları arasında, Suriye Kralı II. Antiyokustheos tarafın­dan kurulmuş ve karısının adına izafeten Laodikya denilmiştir. Türkler Denizli havalisini zaptettikten sonra şehri, suyun bol
bulunduğu bugünkü Kaleiçi mevkiine naklettirmişlerdir.
Denizli adını, tarihi kaynaklarda başka başka isimler olarak rastlamaktayız. Selçuklu kayıtları ve Denizli mahkemesi serciye sicilleri (Ladik) ismini vermektedir. İbni Batuta’nın seyahatnamesinde “Tunguzlu” denilmektedir.
Timurlenk’in zafer namesini yazan Şerafettin Zemdi (Tenguzlug) ve (Tonguzlug) gibi iki isimden bahsetmektedir. Tensiz kelimesi eski Türkçe’de “deniz” demektir. Tunguzlu ise bugünkü imlasıyla Denizli
demektir. Netice olarak Denizli adı, Tunguzlu ve Tonguz-lug kelimelerinin zamanla ağızdan ağza, Denizli kelimesi haline gelmesinden bugünkü şeklini almıştır.
Denizli yöresinde Milattan Önce (M.Ö) dönemine ait tarihi kültürlere de rastlanmaktadır. Özellikle Kalkolitik Çağ’dan bu yana Çivril yakınlarında bulunan ve kazısı yapılan Beycesultan Höyüğü ve
çevresi buna en iyi örnektir. Hitit öncesi kültürlerden başka Frigler, Lidyalılar ve Perslerin yöreye
egemen olduklarını gösteren belirtiler de vardır. Büyük İskender dönemiyle başlayan Helenizm devrinde Denizli çevresinde birçok metropol kentlerin kurulduğu görülmektedir. Denizli il merke­zinin
bulunduğu yerde Diospolis, onun ardından Rhoas adlı kentlerin varlığından söz edilmektedir. Anadolu’nun Helenistik dönemi devletlerinden Bergama Krallığı tarafından M.Ö.190 yıllarında Hi-erapolis
kenti kurulmuştur. Bugünkü eşsiz Pamukkale, Hierapolis kentinin üzerinde bulunmaktadır. Laodikya
ve Hierapolis kentlerinin bu denli birbirine yakınlıklarını, her iki krallığın da ticaret yoluna egemen
olma arzularına bağlamak mümkündür. Kutsallığı kuruluşundan önceye dayanan Laodik-ya Kilisesi,
Hıristiyanlarca önemli ziyaret yerlerinden birisidir.
Denizli’de Türkler ilk kez 1070 yılında görülmüşlerdir. Selçuklu Sultanı Alparslan, emrindeki Afşin Bey
ve yanındaki kumandanlar, buralara kadar akınlar düzenleyerek bölgenin Türkleşmesi için ilk adımı
atmışlardır. 1071 Malazgirt zaferinden sonra Anadolu, Türklerin kontrolüne girmiş; Denizli ve çevresinde Kutalmış oğlu Süleyman ve emrindeki beyler tarafından fethedilmiştir.
Bu dönemden sonra Oğuz boylarından pek çok akıncıyla, “Türkmen Kocası” denilen bilgin veya bir
mesleğin üstadı sayılabilecek kişiler de Denizli içinde çeşit­li bölgelere yerleşerek boy adlarıyla anılan
yerleşim yerlerini kurmuşlar ve bilgilerini buralar­da yaymaya başlamışlardır. Bunlar arasında Ahi Sinan, Ahi Kaysar, Yatağan Baba, Sarı İs­mail, Hüsamettin Dede gibi Türkmen Kocalarıyla; Mahmut Gazi,
Seyit Gazi, Yazır, Dodurga, Ayaz, Yüreğil, Avşar gibi isimleriyle yerleşim yeri kuran komutanların da
adlarından söz etmek mümkündür. 2. Haçlı seferiyle (1147-1149) 3. Haçlı seferi (1189-1192) sırasında haç­lı orduları, bölgeden geçmeye çalışmış; özellikle 2. Haçlı seferinde Haçlılar Kazıkbeline kadar
gelmiş, buradaki savaşta verdikleri kayıptan sonra sefer komutanı 7. Louis esir düşmek üzereyken
kaçmış, az bir kuvvetle Antalya’ya ulaşabilmiştir. Türkler Laodikya’ya hakim olduktan sonra, zamanla
yerleşim, antik kent dışına kayarak daha güneye, taş künk-lerle içme suyunun getirildiği, bugünkü
Denizli’nin oturduğu, alana yayılmıştır. Karasun-gur bin Abdullah döneminde (1230) inşa edilen “Kaleiçi” beş kapılı bir iş çevresi olarak planlanmıştır. Karasungur’un vali ve komutanlığı sırasında tipik
Selçuklu yapısı Akhan Kervansarayı (1253-1254) inşa edilmiş; ayrıca bunların yanı sıra pek çok camii, çeşme, han ve hamam yapılmıştır. 1332’de Arap Seyyah İbn-i Batuta Denizli’yi ziyaret ettiğinde
beyliğin başında Şüceattin İnanç Bey bulunuyordu. İbn-i Batuta, İnanç Bey ve oğlu Murat Aslan Bey
40
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
ile görüşmüştür. İbn-i Batuta, Denizli’nin yedi camii, bağ ve bahçeleri, bol suyu olduğunu, birçok Ahi
tekkesi bulunduğunu, pamuklu kumaşlar dokunduğunu, tabaklık yapılarak iyi deriler üretildiğinden
söz eder. Yüzyılın sonlarına doğru Germiyanoğlu Sü­leyman Şah, kızı Devlet Hatunu, Yıldırım Beyazıt’a
verirken Denizli ve havalisini de çeyiz olarak Osmanlılara bırakmıştır (1390). Türkler Laodikya’ya egemen olduktan sonra bu ad zamanla “Ladik”e dönüşmüştür. Şehir şimdiki alana yayılmaya başlayınca
muhtemelen yeni bir isme ihtiyaç duyulmuş, “Ladik” adı zamanla değişerek “Tonguzlu”, “Tonuzlu”,
“Ten-puzluğ”, “Donuzlu” söyleyişlerine dönüştükten sonra “DENİZLİ” şeklinde söylenir, yazılır olmuştur.
1.Dünya Savaşı sonrasında 15 Mayıs 1919’da Yunan ordusu İzmir’e çıktığı gün ilk karşı koyma hareketlerinden biri de Denizli’de gerçekleşmiştir. Mart 1919’da İzmir’de kurulan Redd-i İlhak Cemiyeti’nin toplantısına Denizli sancağını temsilen katılan Müftü Ahmet Hulusi Efendi, etrafına toplanan
vatansever Denizlililerle, Padişah Vahdettin’e “Redd-i İlhak” telgrafı çekmiştir. Telgrafta, “Devlet ve
Hükümet bu işgale karşı koymazsa, halkın bizzat karşı koyacağını ve düşmanı memlekete sokmamak
için ölünceye kadar savunacağını beyan ederim.” ifadelerinin kullanıldığı telgraf sonrasında 16 Mayıs
1919 Cuma günü Kayalık Cami’inde cuma namazı kılındıktan sonra camideki sancak çıkarılarak tekbirlerle dolaştırılmış ve halk Bayramyeri’ne çağrılmıştır. Denizli Redd-i İlhak Cemiyeti Başkanı Müftü
Ahmet Hulusi Efendi, burada toplanan halka, “Ne pahasına olursa olsun Yunanlılara karşı koymak
gerekir. Yunanlıların işgal eylediği memleketler halkı için savaşa girişmek farz-ı ayındır. İşgale uğramayan memleketler için de farz-ı kifâyedir. Ben fetva veriyorum. Silâh ve cephane azlığı veya yokluğu
hiçbir zaman kavgaya engel olmayacaktır. Hiçbir savunma aracı olmayan bir Müslüman dahi yerden
üç taş alarak düşmana atmaya mecburdur.” demiştir.
19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak basmasıyla başlayan Kurtuluş Savaşı’na
Denizli halkı bütün benliğiyle katılmıştır. 12 Temmuz 1919’da Denizli Müdafaa-i Hukuk ve Redd-i
İlhak Cmiyeti kaldırılarak “Heyet-Milliye” kurulmuştur. Bu arada Sivas Kongresi’ne (4 Eylü 1919) Denizli sancağını temsilen Belevli Yusuf Bey, Ali Necip Bey, Helvacızade Mehmet Efendi, Dalamanlızade
Mehmet Şükrü Bey katılmışlardır. Bu kongrede 4 delegeyle temsil edilen tek il Denizli olmuştur.
2. Denizli Hakkında Genel Bilgiler
2.1. İklimi
Denizli ili Ege Bölgesi’nde olmasına rağmen, Ege Bölgesi’nin iklimi tamamen görülmez. Kıyı ke­
simlerinden iç bölgelere geçit yerinde olduğundan az da olsa iç bölgelerin iklimi hissedilir. Ege Böl­
gesi ikliminden sıcaklık biraz düşüktür. Dağlar genel olarak denize doğru dik olduğundan, denizden
gelen rüzgârlara açık bulunmaktadır. Kışlar ılık ve yağışlı geçmektedir.
2.2.Nüfusu
2013 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) nüfus sayımına göre, Denizli’nin toplam nüfusu
963.464’tür.
2.3 Coğrafi Konumu
Denizli, Anadolu Yarımadası’nın güneybatı, Ege Bölgesi’nin doğusunda yer almaktadır. Ege, İç Anadolu
ve Akdeniz Bölgeleri arasında bir geçit durumundadır.
Denizli’nin her üç bölge üzerinde de toprakları vardır. Denizli ili 28°38’ - 30°05’ doğu meridyenleri (doğu
uç noktası; Çivril ilçesi Gümüşsu – Gökgöl Köyü Dinar sınırında Efekli Tepe, batı uç noktası; Buldan ilçesi
Alandız Köyü, Manisa - Sarıgöl sınırında Tezek tepe) 38°29’ - 38°52’ kuzey paralelleri (Kuzey uç noktası;
Çivril Çapak Koyu, Afyon sınırın­da Avgan Damları mezarlığı, güney uç noktası; Çameli - Muğla sınırında
Karabayır Koyu) arasında yer alır. Denizli ili doğuda Burdur, Isparta, Afyon; batıda Aydın, Manisa; güneyde Muğla; kuzeyde Uşak illeri ile komşudur. Yüzölçümü 11.868 km2, denizden yüksekliği ise 428 m’dir.
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
41
3. Ekonomik Açıdan Tarihi Gelişim
Denizli’de dokumacılık ilk olarak Romalılar devrinde görülmüş, Selçuklular ve Osmanlılar döne­minde
en ihtişamlı devrini yaşamıştır.
1071’de Anadolu’ya giren Selçuklular, 1100 yıllarında Denizli’ye yerleşmiştir. Sel­çuklularla birlikte sanayide çeşitlenme başlamıştır. Aynı yıllarda Ahi Kaysar, Denizli-Yeşilyuva’ya yerleşerek deri sanayini
kurmuştur. Kısa bir süre sonra Ahi Evran, dericiliği Denizli’ye taşımış, daha sonra bu işi Ahi Sinan’a
bırakmıştır. Ahilik terbiye ve eği­timi, Denizli’de birçok iş kolunun gelişmesinde önemli rol oynamıştır.
Bugün halen Türki­ye kösele ihtiyacının % 80’i Denizli’den karşılanmaktadır. 1970’li yıllardan sonra
ayakkab sanayinin Türkiye’de yaygınlaşmasına kadar Beykoz Sümerbank Fabrikası’nın tek rakibi Yeşilyuva Kasabası’ydı. Yörede tüm evlerde ayakkabı üretimi bugün de sürmektedir.
Denizli Merkez: Demircilik, bakırcılık, şekercilik, unculuk, değirmencilik iş kollar oldukça gelişmiş,
Ahilik sistemi sayesinde sağlam karakterli, dürüst, ilkeli, çıraklık aşa­masından geçerek iş hayatına
başlayan esnaf kitlesi doğmuştur. 19. yüzyılın sonlarında (1868) İzmir-Denizli ve (1890) Denizli-Afyon-İstanbul tren yollarının yapılması ticareti hızlandırmış, aynı yıllarda ilk özel banka olan “ Denizli
İktisat Bankası” kurulmuştur.
Babadağ ilçesi: Çarşaf, kaput bezi vb. tekstil ürünleri üretimi yapılmaktadır.
Buldan ilçesi: Denizli’de tekstilin başlangıcından bugüne Buldan’da, havlu, sofra örtüleri, tülbent,
ipekli işler, nakış ve çeyizlik ürünler dokunmuştur.
Çal ve Bekilli ilçeleri: Bu yörede yetişen üzümlerin oldukça nitelikli olması nedeniyle geçmişte pekmez ve ağdacılık, günümüzde de şarapçılık gelişmiştir.
Güney ilçesi: Halıcılık yapılmaktadır. Dokumacılık, il nüfusunun yüzde 40’ına yıllarca istihdam yaratarak, Denizli’nin sanayi kenti olmasını sağlamış, diğer iş kollarının gelişmesinde de büyük rol oynamıştır. Son yıllarda bağcılık önem kazanmaya başlamıştır.
Kale ilçesi: Yüzyıllar boyu çelik-metal inşaat malzeme ve teçhizatı üretilmiştir.
Kızılcabölük beldesi: İç çamaşırlık ve gömleklik bez üretimi yapılmaktadır.
Nikfer beldesi: Pamuklu elbiselik kumaş üretimi yapılmaktadır.
Serinhisar ilçesi: Yörede, Selçuklularla beraber halat, urgan, sicim üretimi başlamıştır. Halen yeni
teknolojiyle polietilen halat, urgan ve leblebi üretimi yapılmaktadır.
Yatağan beldesi: İmparatorluğun süngü, kama, bıçak vb. çelik malzeme gereksinimini karşılan­mıştır.
Bu alanda halen üretim yapılmaktadır.
Geçmişten bugüne Denizli ekonomisinin gelişim sürecini altı değişik süreçte değerlendirmek mümkündür.
a) Cumhuriyete kadar (1923’e kadar olan dönem): 1900-1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu savaşta bulunuyordu. Denizli, bu süreçte her zamankinden daha fazla üretmiş ve satmıştır. Kurtuluş savaşı sırasında yerel bir ordu kurulmuş ve Yunan ordusu Denizli’ye sokulma­mıştır.
Denizli, Milli Mücadele’de önemli bir rol oynamıştır. Bu da Denizli’nin her konuda kendi kendine
yetebilen bir il oluşuna güzel bir örnek teşkil etmektedir. Milli Mücadele’nin başarıyla tamamlanmasının ardından Cumhuriyet kurulurken Türkiye’de sanayi adına sadece birkaç un fabrikası vardı. Bu
fabrikalardan 10 tanesi, o zamanlar nüfusu 13 bin olan Denizli’de bulunuyordu. O dönemde ilimizde
17 tane de tahin değirmeni yer alıyordu.
42
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
b) 1923-1950 arası: 1924 İzmir İktisat Kongresi’nde Ulu Önder Atatürk’ün işareti üzerine Türkiye’nin
ilk anonim şirket olan “Şemsi Terakki Debağat” kurulmuş ve birlikte çalışmanın ilk örneği Denizli’de
verilmiştir. Denizli 1950’li yıllara kadar mevcutlarını korumuş, o günlerin olanak­ları dahilinde fazla
büyüyememiştir. Ancak yine de o dönemde bankacılık Denizli’de yerleşmeye başlamıştır. Türkiye
Halk Bankası Genel Müdürlüğü kurulmuş, bu bankanın ilk şubesi de 1938’de Denizli’ye açılmıştır.
Bunun kesinlikle bir tesadüf olmadığı önemli bir gerçektir. 1940’lı yıların so­nunda 20 bin nüfuslu
Denizli’de Sümerbank İplik ve Bez Fabrikası kurulmuştur.
c) 1950-1970 arası: Bu dönemde Denizli’de oluşmuş sermaye ve insan gücünün, demokra­sinin erdemiyle hareketlendiği görülüyor. 1955’lerde ilimiz karayoluyla önce İzmir’e bağlanmış, 1958’lerde
elektriğin bol miktarda gelmesiyle enerji kullanımının öğrenilmesi küçük sanayiyi ha­reketlendirmeye
başlamıştır. Hastanesini, lisesini, Hükümet Konağını kendi olanaklarıyla yapan Denizli, 1960’lı yılların
başında yine kendi gücüyle 1. ve 2. Sanayi Sitelerini tamamlayarak, büyük sanayi alt yapısı hazırlamıştır. Bu dönemde artık karayoluyla İstanbul’a ve tüm Anadolu’ya ulaşıla-biliyordu. 1960’lı yılların
sonunda ilde, tuğla-kiremit fabrikaları ile Kaleli demirci ustaları tarafından haddehaneler kurulmaya
başlandı. Bu yıllarda il nüfusu 70 bin’dir.
d) 1970-1980 arası: 1970’li yıllarda birikmeye başlayan sermaye ile dönemin düşünen ve üreten
insan gücü sayesinde 70’in üzerinde anonim şirket kurulmuş, bu şirketlerin % 60’ı çok kısa sürede
temel atmış, birçoğu büyük bir özveri ile faaliyete geçirilmiştir. Bu süreçte her şeyin hazır olduğu zannedilirken organize sanayinin eksikliği hissedilmeye başlanmıştır. Enerji sıkıntısı, iş kaybı, tesislerin
dağınık bulunmasından doğan dayanışma eksikliği, alt yapı masraflarının çokluğu, bazı yatırımlardan
vazgeçilmesine neden olmuş, dört bir yana dağılmış bazı firmalar zorlanarak yok olmuştur.
Denizli, tekstil sektörünün yanı sıra 40’a yakın haddehanenin ürettiği yassı demir mamulleri sa­
yesinde bu konuda Türkiye’de merkez olmuştur. Bunun yanı sıra elektrik kablosu, paslanmaz çe­likten
ev eşyaları, ambalaj, yem, cam, cıvata, kimya, oto ampulü ve benzeri konularda söz sahibi olmaya
başlamış, 1980 sonlarında 200 bin nüfuslu bir merkez haline gelmiştir.
e) 1980-2000 arası: 1980 başlarından itibaren ülke içindeki karışıklıkların giderilmesi, ihracatın öğrenilmesi ve organize sanayi sitesinin hızla inşa edilmesi, Denizli’deki orta ölçekli firmalara şevk vermiş, bugün 300’ün üstünde bulunan büyük ölçekli fabrikanın kuruluşunu hızlandırmıştır. İl nüfusu bu
dönemde 350 bin’dir.
f) 2000’li yıllar sonrasında Denizli: 2000’li yılların başında 600 bin, 2013 yılına gelindiğinde ise nüfusu 963.464 olan Denizli; tarım, turizm, sanayi ve hizmet sektörüyle Türkiye’de varlığını hissettirmeye
devam etmektedir.
Denizli Organize Sanayi Bölgesi bugün ulaştığı donanımlı ve modern yapısıyla birçok tesise ev sahipliği yapmaktadır.
Havlu-bornoz üretiminde Denizli önemli bir yere gelmiştir. Denizli ihracatının % 65’e yakını tekstil
ve konfeksiyon mamullerine aittir. Tekstil ve konfeksiyon ihracatı alanında Denizli, ülkenin yıllık ev
tekstili ihracatının % 35’e yakınını karşılar duruma gelmiştir. Bu mamuller içinde en büyük pay havlu-bornoza aittir.
Denizli, Türkiye’de her gün yaşanan genel sıkıntılar içinde büyük başarı sağlamış bir ildir. Gerçekleştirilen, başarılan işler büyüktür. Ancak yeterli değildir. Alt yapı yatırımlarında ye­tersiz kalınmıştır.
Yüksek teknolojili, rekabet gücü yüksek, çevreye saygılı sanayileşme ve kalkınma sürecinin devam
edebilmesi, girişimcilerimizin gayretleriyle gerçekleşecektir. Bunun yanı sıra ka­munun altyapı yatırımlarını süratle tamamlaması gerekmektedir.
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
43
4. Denizli İlinin Sosyo-Ekonomik Yapısı
Denizli büyükşehir toplam nüfusu, 2013 yılında yapılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre
963.464’tür. Bu nüfusun 480.224’ü erkek, 483.240’ı kadınlardan oluşmaktadır.
Kalkınma Bakanlığı, en son 2003 yılında yayımlanan “İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması” Araştırması’nı 2011 yılında güncellemiştir. Buna göre daha önce İstanbul, Ankara,
İzmir, Kocaeli, Bursa, Eskişehir, Tekirdağ ve Antalya illeri ile birlikte yer alan Yalova ve Adana illerinin
yerini Denizli ile Muğla illerinin aldığı görülmüştür.
5. İlçelerin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Değerleri
5.1. Acıpayam
Denizden yüksekliği 950 metre olan ilçenin; yüzölçümü 1.609,44 km2, Denizli’ye uzaklığı 55 km’dir.
2013 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi nüfus sayımına göre, ilçe nüfusu 55.971’dir. Bunun
28.062’si erkek, 27.909’u kadın nüfustan oluşmaktadır.
1980’li yıllarda ilçeden Denizli’ye göç yoğunlaşmış, 1990’lı yıllarda ise azalarak devam etmiştir. Özel­
likle imar planı sonrasında bir cazibe merkezi haline gelen ilçe merkezinde, konut üretimindeki yükseklik göze çarpmaktadır.
İlçe ekonomisinin temelini tarım ve hayvancılık oluşturmaktadır. İlçe merkez ve beldelerinde ta­rımın
yanı sıra el sanatları ve ticaret yoğundur. Son zamanlarda fason üretim yapılan tekstil işyerleri açılmaya başlamıştır. Ana merkezleri Denizli’de bulunan bazı tekstil firmaları ilçede dikim ve paketleme
yerleri açmaya başlamıştır. Köylerde ise tarla tarımı yanında, kültür ırkı büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır.
Çalışan nüfusun yüzde 63,7’si tarım, yüzde 25’i hizmet, yüzde 11,3’ü ise sanayi sektöründedir.
İlçede ticaret, sanayileşme ve kentleşme ile bağlantısı ve sağladığı gelir ve istihdam bakımından, ilçe
ekonomisi içinde çok önemli bir yer tutmaktadır.
İlçe merkezinde 60 dekar alan üzerinde 160 adet işyeri mevcut olan sanayi sitesi ve ayrıca Yeşilyuva
beldesinde de 40 dekar alan üzerine 254 işyeri olan sanayi sitesi bulunmaktadır. Bu sitelerde; çırak,
kalfa ve usta olarak yaklaşık 811 kişi çalışmaktadır.
İlçede 8 adet Krom Maden Ocağı, 1 adet Hidro Manyezit Humpit Maden Ocağı ve 1 adet mermer
arama ve işleme ocağı bulunmaktadır.
Ayrıca ilçede selüloz, yem, deri, mermer ve tekstil fabrikaları ile anason işletmesi faal durumdadır.
Süt hayvancılığının gelişmesine paralel olarak ilçede bir süt işletme tesisi kurulmuş olup her geçen
gün kapasite artışı yapmaktadır.
İlçede tarihi miras olarak Alacain mağarası ve çeşitli yerlerde höyükler bulunmaktadır. Ayrıca 200 yıl
önce yapılmış olan ve tamirata ihtiyacı olan tarihi bir cami bulunmaktadır.
Dodurgalar beldesinde bulunan Keloğlan Mağarası doğal bir varlık olarak önem taşımaktadır. Ayrıca
bölgede mesirelik pek çok alan bulunmaktadır.
44
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Tablo 22: İlçe Ekonomisinin Dayandığı Sektörler
Tarım ve Hayvancılık
Tütün
Kavun
Karpuz
Sebze
Mısır
Haşhaş
Bakliyat
Anason
Hububat
Soğan
Kiraz
Elma
Üzüm
Küçükbaş hayvancılık
Büyükbaş hayvancılık
Arıcılık
Tavukçuluk
Balıkçılık
Kültür – Turizm
Keloğlan Mağarası
Alacain Mağarası
Karahöyük pazarı
Eşeler yaylası
Yazır Camii
Yağlı pehlivan güreşleri
Sanayi
Selüloz fabrikası
Tekstil fabrikası
Yem fabrikası
Süt işleme tesisleri
Krom madeni
Deri fabrikası
Mermer fabrikası
Anason işleme tesisi
Ayakkabı imalatı
Kaynak: Acıpayam Kaymakamlığı
5.2. Babadağ
İlçenin; denizden yüksekliği 850 metre, yüzölçümü 172 km2, Denizli’ye uzaklığı 37 km’dir. 2013 yılı
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre, ilçenin toplam nüfusu 6.707’dir. Bunun 3.392’si erkek,
3.315’i kadın nüfustan oluşmaktadır.
İlçe kalkınmasında geleneksel el sanatları ve turizmin eş zamanlı olarak geliştirilmesi hedeflenmektedir. Babadağ ilçesinde dokumacılık yüzyıllar boyunca en önemli geçim kaynağı olmuştur. 1928 yılında Ticaret Odası kurulmuş, 60’lı yıllarda makineleşme ile birlikte el tezgahlarında makine tezgahlarına geçiş olmuştur. Tezgah sayısının ilçede yer darlığı nedeniyle artırılamayacağını gören Babadağlı
sanayiciler Denizli, İstanbul, İzmir gibi büyük illere göç ederek Türkiye’de tekstilin itici gücü olmuştur.
Bir zamanlar ekonomik yapısı itibariyle dışarıdan göç alan ve nüfusu 7-8 binlere ulaşan Babadağ ilçe
merkezi 90’lı yıllarda hızlı bir şekilde göç vererek 4.400’lere kadar düşmüştür.
Babadağ’da ilk olarak “Babadağ Pusulası” olarak bilinen çek-senet yerine geçen belge ticaret hayatında önceleri kullanılmıştır.
İlçenin tarım ve hayvancılığa uygun arazilere sahip köyleri de olmasına rağmen, hakim ekonomik
faaliyetinin dokumacılık olması nedeniyle tarım ve hayvancılık cılız kalmıştır.
İlçede son yıllarda yaylacılık kültürü gelişmektedir. Babadağ’ın Yayla turizm potansiyeli geliştirilmesi
ve tanıtımı amaçlanmaktadır. İlçede tabiat şartları tarıma pek elverişli değildir. Tarım ve hayvancılık
ek bir faaliyet olarak yapılmakta olup geçim kaynağı değildir. Hayvancılık ise genelde köylerde özellikle küçükbaş hayvancılık olarak rağbet görmektedir.
İlçede Kültür ve Tabiat Kanunu’na göre 17 kültür ve tabiat varlığı tescil işlemleri yapılmıştır. Sit alanı
ilan edilmiş Bekirler köyünde bulunan Trapezopolis Antik Kenti ve Kıranyer köyünde Bizans kalıntıları
bulunmaktadır. Pamukkale-Afrodisias arasındaki en kısa yol ilçeden geçmektedir.
Tablo 23: İlçe Ekonomisinin Dayandığı Sektörler
Tarım ve Hayvancılık
Kültür – Turizm
Sanayi
Buğday
Ceviz
Trapezopolis Antik Kenti
Dokumacılık
Arpa
Üzüm
Babadağ yaylası
El tezgahları
Nohut
Fiğ
Zeytin
Kavun
At yarışları
Kaynak: Babadağ Kaymakamlığı
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
45
5.3. Baklan
Baklan ilçesinin denizden yüksekliği 950 metre, yüzölçümü 374 km2, Denizli’ye uzaklığı 60 km’dir.
2013 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre, ilçenin toplam nüfusu 5.934’tür. Bunun 2.930’u
erkek, 3.004’ü kadın nüfustan oluşmaktadır.
İlçenin başlıca gelir kaynağı tarım ve hayvancılıktır. İlçeye özgü dokuma, halı, kilim ve heybeler ünlü
ise de artık geçmişin değerleri olarak kalmışlardır. Sanayi bakımından çok gelişememiş olan ilçede,
Dağal mahallesinde küçük çapta bir adet dikim atölyesi faaliyet göstermektedir.
İlçenin en önemli tarım ürünü hububat olup, bunu endüstriyel bitkiler, meyve ve sebze takip eder.
İlçe merkezi ve bağlı mahallelerde en önemli gelir kaynaklardan diğeri de hayvancılıktır. Özellikle süt
sığırcılığı gelişmektedir. Bunun yanında küçükbaş hayvancılık da yapılmaktadır. Son yıllarda büyükbaş hayvancılık yatırımlarında artış görülmektedir.
En önemli tarihi yapılar, ilçe merkezindeki Hüsamettin Dede Türbesi ile Boğaziçi mahallesindeki Dedeköy Camisi’dir.
Tablo 24: İlçe Ekonomisinin Dayandığı Sektörler
Tarım
Kültür – Turizm
Sanayi
Hububat
Yem bitkileri
Hüsamettin Dede Türbesi
Dikim atölyesi
Baklagiller
Anason
Kimyon
Haşhaş
Sebze
Üzüm
Ayçiçeği
Dedeköy Camisi
Boğaziçi Camisi
Kaynak: Baklan Kaymakamlığı
5.4. Bekilli
Bekilli’nin deniz seviyesinden yüksekliği 850 metre, yüzölçümü 319 km2, Denizli’ye uzaklığı 86
km’dir. 2013 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre, ilçenin toplam nüfusu 7.751’dir. Bunun
3.606’sı erkek, 4.145’i kadın nüfustan oluşmaktadır. İlçe merkezi, kasaba ve köylerde çalışma hayatı
genel olarak tarıma dayalıdır.
Bekilli’nin Bükrüce, Çoğaşlı, Üçkuyu, Deşdemir ve Poyrazlı köylerinde mermer yatakları vardır. Bekilli
mermerle­rinin teknolojik özellikleri Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Jeoloji Bölümü Öğretim
üyelerince araştırılmış; renk, birim hacim ağırlığı, doygunluk, su emme gibi özellikleri test edilmiştir.
Mermerin, kaliteli ve üstün olduğu ortaya çıkmıştır.
Bekilli ve köylerinde “mermer, astbest, grafit, manganez, talk” gibi madenler mevcuttur. Özellikle
mermer, ilçe ekonomisine katkıda bulunacak oranda bulunmaktadır. Uzunçalı, Erenler ve Asar tepesinde, “mermer”, Zıntı ve Gökseki civarında mikasişt ve kuvarsitler bulunmaktadır.
Hem iç, hem de dış piyasada aranan bir mermerdir. Halen ilçemizdeki birkaç mermer yatağı, ilkel
yöntemlerle işletilmektedir.
Ayrıca son yıllarda doğal taş ürünü olan ve “Kayrak Taşı” denilen taş üretimi gittikçe artmakta ve
yurtdışına ihraç edilmektedir.
İlçede 1955 yılında yapılan kazılarda ilçenin güneydoğusunda Ören mevkiinde şehir kalıntılar bulunmuştur. Bu şehrin adı “Baküs”dür. Yapılan kazılarda şehre ait şarap küpleri, şarap pasaları bu­
46
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
lunmuştur. Bu da şehir halkının şarapçılıkla uğraştığını göstermektedir. Baküs şehrinde üretilen şaraplar çok kaliteli olduğu için önce Efes’e, oradan deniz yoluyla “Roma”ya götürülüyormuş. İlçede
şarap­çılık Bizanslılar, Selçuklular, Osmanlılar döneminde de devam etmiş, bugünlere kadar gelmiştir.
İlçede, üzüm şara­bının yanında vişne, böğürtlen, karadut, nar gibi meyvelerin şarabı da imal edilmektedir.
Tablo 25: İlçe Ekonomisinin Dayandığı Sektörler
Tarım ve Hayvancılık
Üzüm
Sirke
Pekmez
Meyve
Sebze
Kültür – Turizm
Baküs
Bakır devrine ait kalıntılar
Kaya mezarları
Pepuza antik kenti kalıntıları
Sanayi
Şarap imalathaneleri
Kayrak taşı
Mermer
Kaynak: Bekilli Kaymakamlığı
5.5. Beyağaç
İlçenin yüzölçümü 184 km2, rakımı 650 metre, Denizli’ye uzaklığı 106 km’dir. 2013 yılı Adrese Dayalı
Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre, ilçenin toplam nüfusu 7.116’dir. Bunun 3.623’ü erkek, 3.493’ü kadın nüfustan oluşmaktadır. İş sahalarının olmaması sebebiyle Beyağaç çevre il ve ilçelere göç vermektedir.
Ayrıca mevsimlik olarak Muğla ve ilçelerine pamuk, zeytin, narenciye işçiliğinde çalışmak üzere 2-3
aylık süreyle göçler olmaktadır.
Beyağaç’ın yüzde 85’i ormanlıktır. Çok geniş olmayan tarıma elverişli ovasında sulanabildiği taktirde
iki ürün alınabilmektedir. Dağları kaliteli kızılçam ve karaçam ormanları ile kaplıdır. Yöre, karaçam
keresteleri ile oldukça ünlüdür. Dağların altında ise bol miktarda krom madeni, bir miktar manganez
ve kömür bulunmaktadır.
İlçenin geçimi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. En önemli geçim kaynağını, tütün üreticiliği ve
süt sığırcılığı oluşturmaktadır. Bunların yanısıra, buğday, arpa ve mısır yetiştirilmektedir. İlçede ayrıca; elma, üzüm, kiraz, armut, ceviz, erik, badem, sofralık zeytin, ayva ve az miktarda Antepfıstığı
üretimi yapılmaktadır. Kısmen maden ve orman işçiliği vardır.
İlçe kaliteli orman emvali ve zengin krom madeni kaynaklarına sahiptir. Özel sektöre ait yıllık 40 bin
ton kapasiteli 250 kişinin çalıştığı bir adet krom fabrikası vardır. Yine özel sektöre ait katran ve man­
gal kömürü üretimi yapan 15 kişinin çalıştığı 4 katran ocağı bulunmaktadır. Ayrıca 16 maden firması
tarafından 58 maden ocağı işletilmektedir. Günlük toplam 5 ton peynir üretimi yapan 4 mandıra
bulunmaktadır. Günlük 1500 kişilik yemek üretim kapasiteli, 10 personelin çalıştığı yemek fabrikası
da bulunmaktadır.
Beyağaç sahip olduğu doğal güzellikleri ile gelecekte önemli bir turizm merkezi olma yolunda umut
vaat etmektedir. Denizli-Muğla sınırlarını belirleyen Çiçekbağı dağı zirvesinden kuzeydoğu yönüne
giden yaklaşık 1.5 km uzunluğunda, 100 ile 300 metre genişliğine kadar ulaşan vadinin orta bölümlerinde yer alan ve buzul çağında oluştuğu tahmin edilen “Kartal gölü”, 1200 yıllık “Anıt Karaçam”
ağaçları görülmeye değer doğal tabiat harikalarıdır. Eşine az rastlanan bu ağaçlar, anıt ağaç statüsüne
alınmış, bölge “Tabi­at Parkı Koruma” alanı olarak ilan edilmiştir. Bölgeye, haziran aylarının ortalarından itibaren piknik ve kamp için yerli ve yabancı turistler gelmektedir. Ayrıca Kartal gölü, dağcılık,
avcılık, atv, jeep gezileri ve sporları için son derece uygun olup, yaz aylarında Köyceğiz ve etrafından
bazı turlar düzenlenmektedir.
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
47
Tablo 26: İlçe ekonomisinin dayandığı sektörler
Tarım ve Hayvancılık
Kültür – Turizm
Sanayi
Tütün
Buğday
Elma
Armut
Antepfıstığı
Fasulye
Kartal Gölü
Eşenler sulama göleti
Krom işletmesi
Maden ocakları
Arpa
Ceviz
Yem bitkisi
Eskere (Karagöl) Anıt Ormanı
Katran ocağı
Mısır
Nohut
Karpuz
Erik
Badem
Ayva
Zeytin
Kiraz
Kanada kavağı
Yaylalar
Mandıra tesisleri
Kaynak: Beyağaç Kaymakamlığı
5.6. Bozkurt
Denizden yüksekliği 866 metre olan ilçenin; yüzölçümü 400 km2, Denizli’ye uzaklığı ise 52 km’dir.
2013 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre, ilçenin toplam nüfusu 12.279’dur. Bunun 5.622’si
erkek, 6.657’si kadın nüfustan oluşmaktadır.
İlçe halkından (2400) kişi tarım ve hayvancılık ile, (456) kişi esnaflık ile uğraşmakta olup, ilçemiz genç
nüfusun çoğu Denizli ve sanayi tesislerinde işçi olarak geçimini sağlamaktadır.
İlçede ekonomi genelde tarım ve hayvancılığa dayanmakta, özellikle son dönemlerde meyveciliğe
yönelmeler başlamıştır.
İlçe Merkezi, Cumalı, Tutluca, İnceler Tekkesi, İnceler Kasabası, Çambaşı köyleri haricinde sulama
imkânı olmadığından genel olarak kuru tarım yapılmaktadır. Bazı çiftçiler sondaj yaparak yeraltı sularından yararlanmaktadır. İlçede üretilen zirai ürünlerin başında arpa, buğday, tritikale, haşhaş ve
anason gelmektedir.
İlçede 8302 büyükbaş, 10.175 küçükbaş hayvan mevcuttur.
İlçede önemli bir sanayi tesisi olmamakla birlikte 1 adet tekstil fabrikası, 1 adet çelik tencere fabrikası, 1 adet mermer fabrikası bulunmakta olup yaklaşık 400 işçi çalışmaktadır.
Güneş enerjisinden elektrik üretmek üzere Bozkurt trafo merkezinin üretim bölgesi seçilmesi ile
güneş enerjisinden elektrik üretimi için çok sayıda şirket ilçeye ölçüm istasyonları kurmuş ve yatırım
planlarına başlamış bulunmaktadır.
Tablo 27: İlçe ekonomisinin dayandığı sektörler
Tarım ve Hayvancılık
Arpa
Buğday
Kimyon
Tütün
Meyvecilik
Sebzecilik
Büyükbaş hayvancılık
Küçükbaş hayvancılık
Kültür – Turizm
Ali Dede Türbesi
Karagöl ipnik alanı
Karakısık kanyonu
Sanayi
Tekstil fabrikası
Çelik tencere fabrikası
Mermer fabrikası
Halıcılık
Kaynak: Bozkurt Kaymakamlığı
5.7. Buldan
İlçe merkezinin rakımı 690 metre, yüzölçümü 518 km2, Denizli’ye uzaklığı 47 km’dir. 2013 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre, ilçenin toplam nüfusu 27.558’dir. Bunun 13.366’sı erkek,
14.192’si kadın nüfustan oluşmaktadır.
48
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
İlçe merkezinin belli başlı geçim kaynağı dokumacılık, kırsal alanda tarım ve hayvancılıktır. İlçenin
temel geçim kaynağı dokumacılık olduğundan tekstille uğraşan toplam 59 işletme bulunmaktadır.
Buldan’ın en önemli özelliklerinden biri ev atölye birlikteliğidir. Evlerde 436 adet çeşitli dokuma tezgahı çalışmaktadır.
Buldan, kendine has beziyle Osmanlı döneminden beri önemini korumayı başarmıştır. Buldan bezi
kendine has kök boyası, figürleri ve sanatsal özellikleriyle ön plana çıkmıştır. Günümüzde de gelen
misafirlere geleneksel ve modern şekliyle sunulmakta, ülkemizin ve dünyanın pek çok yöresine ev
tekstili ve havlu başta olmak üzere çeşitli dokuma ürünleri pazarlanmaktadır.
Osmanoğulları’nın henüz Bursa’ya yerleşmeden Germiyanoğullarının aracılığı ile Buldan’dan ku­maş
temin ettikleri tarihi kayıtlarda belirtilmiştir. Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan sonra da sa­rayın dokuma gereksiniminin bir kısmı Buldan’dan sağlanmıştır. Barbaros’un şalı, Genç Osman’ın gömleği
Buldan’da dokunmuştur. Bunların örnekleri, Topkapı müzesinde sergilenmektedir.
Murat Hüdavendigar’ın serpuş ve cüppesi, Barbaros’un şalı, Genç Osman’ın gömleği, Yıldırım Beyazıt’ın kızının gelinliğinin dokunduğu Buldan’da, kültürel zenginliklerin kaybolmaması ve Türk dokumacılığına yön vermek, bu güzel değerlerinin tarihe karışmasını önlemek amacıyla 1999 yılında Kaymakamlık tarafından BELSAM adıyla “Buldan El Sanatları Merkezi “ açılmıştır. Bu merkezde Buldan
dokumaları geleneksel şekli ile üretilmekte ve İlçeye gelen misafirlere sunulmaktadır.
Buldan’da bitkisel üretim anlamında en çok meyve ve hububat üretimi yapılmakta olup, bunu tütün ve yem bitkisi üretimi takip etmektedir. Hububat ekim alanlarında en yüksek payı 7.750 ton ile
buğday, ikinciliği 3.108 ton ile arpa almaktadır. Tarıma elverişli arazilerin 55.216 dekarlık bölümünde
meyvecilik yapılmakta olup, 86.231 ton üzüm ile birinciliği alırken 4.159 ton ile elma ikinciliği, 4.284
ton ile nar üçüncülüğü almaktadır.
İlçede yetiştirilen ürünlerden yıllara göre değişiklik göstermekle birlikte üzüm üretiminin yüzde 70’i,
kiraz üretiminin yüzde 60’ı ve örtü altı domates üretiminin yüzde 50’si ihraç edilmektedir. Bu ürünler
en çok Rusya ve Avrupa Birliği ülkelerine pazarlanmaktadır.
İlçe yüzölçümünün 323 hektarlık kısmı çayır ve otlak olarak kullanılmakta ve ilçenin kırsal kesiminde
büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılmaktadır. Hayvan yetiştiriciliği aile işletmesi şeklindedir. Mera
alanlarındaki azalış Doğanköy’deki mera alanlarının yerleşime açılmasından kaynaklanmaktadır.
Süleymanlı, Kovanoluk ve Yayla Köylerinde 20 adet elma muhafazası için aile tipi soğuk hava tesisi;
Yenicekent kasabasında üzüm depolaması için 3 adet soğuk hava tesisi bulunmakta olup, ikisi 1300
ton ve biri 500 ton kapasitelidir. Alandız Köyünde Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bünyesinde kestane
işleme ve paketleme tesisi olup, 500 ton kapasiteli kestane sınıflandırma ve paketleme ünitesi vardır.
İlçede 55.568 dekar sera alanı bulunmaktadır. Seraların ısıtılmasında jeotermal ısıtma sistemi kullanılmaktadır. Seralardan yılda 1.365 ton domates üretilmektedir.
Yenicekent beldesinde, MTA tarafından 54-250 m derinliklerde açılan 3 sondajdan 4-140 I/s debi
ve 36-67 C sıcaklıklarda termal su alınmıştır. Sondajların kullanım hakkı İl Özel İdaresince devralınmıştır. Sodyum-Kalsiyum-Sülfat-Bikarbonat tipinde olan termal sular sera ısıtması ve kaplıca tesisinde kullanılmaktadır. Bölmekaya’da 36 C sıcaklıkta bir termal kaynak bulunmaktadır. Termal su
Sodyum-Kalsiyum-Sülfat-Bikarbonat tipindedir. Bölmekaya Köyü termal suyunda evsel kullanımda
kullanılmaktadır.
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
49
Tablo 28: İlçe ekonomisinin dayandığı sektörler
Tarım ve Hayvancılık
Elma
Üzüm
Nar
Çilek
Kestane
Ceviz
Kiraz
Kültür – Turizm
Tripolis antik kenti
Süleymanlı yaylası
Yenice kaplıcaları
Buldan Evleri
Sanayi
Buldan bezi
Havlu
Bornoz
Ham bez
Kaynak: Buldan Kaymakamlığı
5.8. Çal
Çal ilçesinin deniz seviyesinden yüksekliği 850 metre, yüzölçümü 854 km2, Denizli’ye uzaklığı 63
km’dir. 2013 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre, ilçenin toplam nüfusu 20.587’dir. Bunun
10.111’i erkek, 10.476’sı kadın nüfustan oluşmaktadır.
İlçe nüfusunun büyük bir bölümü tarımla uğraşmaktadır. Üzüm, elma, sebze, tahıl, anason, haşhaş,
kekik, ayçiçeği, yem bitkileri gibi ürünler başlıca tarımsal ürünleri oluşturmaktadır.
İlçede sofralık üzüm depolanan 9 adet soğuk hava deposu bulunmaktadır. Toplam yıllık kapasiteleri
7.950 tondur. Depolanan sofralık üzümün önemli bir bölümü paketlenerek ihraç edilmektedir. Toplam yıllık ihracat miktarı 2 milyon dolar olarak gerçekleşmektedir.
İlçede 9 adet şarap üretim fabrikası bulunmaktadır. Akkent beldesinde faaliyet gösteren Konfrut
Meyve Konsantresi Fabrikası, 120 kişiye istihdam sağlamaktadır.
Denizler beldesinde faaliyet gösteren Erdem Mermer İşletmesi 170 kişiye istihdam sağlamaktadır.
Belevi beldesi sınırları içinde 23 adet mermer ve traverten ocağı ruhsatlı olarak faaliyet sürdürmekte
olup bunların yıllık toplam üretim kapasiteleri 103.500 tondur.
İlçede son yıllarda modern anlamda büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine önem verilmeye, bu alanda tesisler kurulmaya başlanmıştır. Küçükbaş ve kümes hayvanları yetiştiriciliği yanında balcılık faali­yetleri
de ilçe hayvancılığında önemli bir yer tutmaya başlamıştır.
Tablo 29: İlçe ekonomisinin dayandığı sektörler
Tarım ve Hayvancılık
Üzüm
Ayçiçeği
Sebze
Mısır
Elma
Koyun
Kekik
Keçi
Yem bitkileri Sığır
Anason
Tavukçuluk
Haşhaş
Arıcılık
Tahıl
Meyvecilik
Kültür – Turizm
Apollon Termalos Tapınağı
Çal Kısık Kanyonu
Sakızcılar Şelalesi
Çal Bazarı; Yöresel Ürünler Satış Yeri
Sazak Tümüllüsü
Çok sayıda türbe
Çok sayıda tarihi köprü
Sanayi İşletmesi
Şarap imalathaneleri
Taş ocakları
Mermer fabrikası
Meyve Suyu fabrikası
Halı ve kilim
Mandıra
Kaynak: Çal Kaymakamlığı
5.9. Çameli
Çameli’nin denizden yüksekliği 1125 metre, yüzölçümü 708 km2, Denizli’ye uzaklığı 106 km’dir. 2013
yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre, ilçenin toplam nüfusu 19.315’tir. Bunun 9.820’si er50
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
kek, 9.495’i kadın nüfustan oluşmaktadır.
Çameli ilçesinin en dikkat çekici özelliklerinden birisi, ilçenin toplam alanının yüzde 75’inin çok azı
bozuk olan ormanlarla kaplı olmasıdır.
Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanan ilçede, sanayi sitesi de bulunmakta ancak site içinde bir
adet yemek fabrikası faaliyet göstermektedir.
İlçede önemli sayılabilecek sanayi kuruluşu ve üretime yönelik fabrika bulunmamaktadır. Özellikle
Antalya, Muğla ve çevre ilçelere mevsimlik işçi olarak göç vermektedir. Son yıllarda ise ticari bahçecilikte bir hayli ilerleme kaydedilmiş ve yaygınlaşmıştır.
İlçede kendine özgü gelir kaynakları bölgede isim yapmıştır. Özellikle lezzeti ve pişkinliği ile ün yapan
fasulyesi, cevizi, elması, balı tercih edilen ürünler arasındadır.
Ayrıca hayvancılık hızla gelişmekte, süt inekçiliği ve hayvan ürünleri eko­nomik açıdan büyük katkı
sağlamaktadır. İlçenin Elmalı, Taşçılar, Kirazlıyayla, Sarıkavak, Karabayır, Gürsu ve Akpınar köylerinde
alabalık üretimi yapılmaktadır.
İlçe rakımının yüksek oluşu, yaz aylarının diğer yerlere göre nispeten serin geçmesi ve doğal bitksi
örütüsü bakımından zengin olması dolayısıyla son yıllarda “yayla turizmi”ne olan talep artmış ve
özellikle sahil kesiminden ilgi görmeye başlamıştır. Haziran ayının ortalarından Ağustos ayının sonlarına kadar ilçede yayla turizmi açısından yaşanan canlılık ilçenin sosyo-ekonomik duruma katkı
sağlamaktadır.
2006 yılından itibaren Çameli Alabalık Kültür ve Tarım Festivali etkinlikleri düzenlenerek, ilçenin
sembolü haline gelen alabalık, cevizi ve fasulyesinin tanıtımı yapılmaktadır.
Tablo 30: İlçe ekonomisinin dayandığı sektörler
Anason
Fasulye
Ceviz
Elma
Tarım ve Hayvancılık
Bal
Alabalık
Büyükbaş hayvancılık
Kültür – Turizm
Dalaman çayı
Arslantaşı harabeleri
Garkın yaylası
Yayla turizmi
Sanayi İşletmesi
Kömür madeni
Krom madeni
Torf madeni
Kaynak: Çameli Kaymakamlığı
5.10. Çardak
İlçenin denizden yüksekliği 850 metre, yüzölçümü 227.064 km2, Denizli’ye uzaklığı ise 56 km’dir.
2013 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre, ilçenin toplam nüfusu 9.386’dır. Bunun 4.807’si
erkek, 4.579’u kadın nüfustan oluşmaktadır.
İlçe halkından 2575 kişi tarım ve hayvancılık ile 250 kişi esnaflık ile uğraşmakta olup, diğer ilçe halkı
Denizli ve ilçedeki sanayi kuruluşlarında çalışmaktadır.
Çardak ilçenin merkezinde tamamen kuru tarım yapılmakta olup, ilçeye bağlı Gemiş ve Beylerli ile
Çaltı mahallelerinde 13.500 dekar alanda sulu tarım yapılmaktadır. İlçede üretilen zirai ürünlerin
başında arpa, buğday, pancar ve kimyon gelmektedir.
İlçede yer alan ve Denizli’ye 50 km mesafede bulunan Çardak Özdemir Sabancı Organize Sanayi
Bölgesi’nde 98 adet sanayi parseli, 2 adet yeşil alan, 1 adet sosyal tesis ve idari bina alanı, 1 adet TIR
parkı ve gümrükleme alanı bulunmaktadır. Denizli Serbest Bölgesi (DENSER) de ilçe sınırlarında yer
almaktadır.
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
51
İlçede sanayi kuruluşları olarak KON-MER, ÜN-MER adlı iki mermer fabrikası, ÇAĞ-TEK adında plastik-kauçuk fabrikası, SODAŞ A.Ş ve OTUZBİR KİMYA adlı iki sodyum sülfat üretimi yapan fabrika,
EKE-FENCE adlı tel fabrikası bulunmaktadır.
Çardak Han ve Gavur Kalesi görülmeye değer kültürel varlıklarıdır.
Ayrıca Gemiş beldesi yanındaki Acıgöl’de “Kuş Cenneti” bulunmaktadır. Su kuşlarının üreme, konaklama ve kışlama alanlarından biri olan Acıgöl’de başta flamingo olmak üzere 139 kuş türü bulunmaktadır.
Tablo 31: İlçe Ekonomisinin Dayandığı Sektörler
Tarım ve Hayvancılık
Kültür – Turizm
Sanayi İşletmesi
Arpa
Pancar
Çardak han
Kimyasal ürün tesisleri
Buğday
Büyükbaş hayvancılık
Gavur Kalesi
Mermer sanayi işletmeleri
Kimyon
Tavukçuluk
Kuş Cenneti
Gül
Kaynak: Çardak Kaymakamlığı
5.11. Çivril
İlçenin denizden yüksekliği 840 metre, yüzölçümü 1.499 km2, Denizli’ye uzaklığı ise 96 km’dir. 2013
yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre, ilçenin toplam nüfusu 60.615’tir. Bunun 30.040’ı erkek, 30.575’i kadın nüfustan oluşmaktadır.
Sahip olduğu zengin ve verimli topraklar sebebiyle nüfusun yüzde 80’i tarımla uğraşmaktadır. İlçe
ekonomisi tahıl, üzüm, haşhaş ve az miktarda şekerpancarına dayanmakta iken 1960 yılından sonra
DSİ ve Toprak Su Hizmetleri’nin gelmesiyle hareketli ve güçlü bir yapıya kavuşmuştur. Günümüzde
her türlü tarım ürünü yetiştiriciliği ve hayvancılık mevcut olmakla birlikte özellikle elma başta olmak
üzere şekerpancarı, bağcılık, ayçiçeği, sebzecilik ve su ürünleri önemli gelir kaynağını oluşturmaktadır.
İlçede 54.270 ton kapasiteli özel teşebbüs ve belediyelere ait 38 adet soğuk hava deposu mevcuttur.
Hayvancılığın da büyük önem taşıdığı ilçede; büyükbaş-küçükbaş hayvan ile tavuk üretimi yaygındır.
İlçede 4 adet su ürünleri kooperatifi, 11 adet sulama kooperatifi, 30 adet tarımsal kalkınma kooperatifi, 2 adet meyve suyu fabrikası, 1 adet mandıra, 3 adet ayçiçeği depolama ve işleme işletmesi, 4
adet küçük çapta un fabrikası faaliyet göstermektedir.
Tarım ürünleri potansiyeli yüksek olan ilçede gelir kaynağının büyük bölümünü meyve üretimi oluşturmaktadır. 2013 yılında yalnız elma üretimi 168.289 ton olarak gerçekleşmiş olup, bunun yanında
şeftali, kiraz, üzüm gibi ekonomik değerleri yüksek meyveler yetiştirilmektedir.
İlçede, maden kaynakları oldukça zengindir. Bu maden yataklarından kömür, torf, mermer ve traverten elde edilmektedir.
İlçede, ayrıca tarihi ve kültürel değeri olan çok sayıda yer mevcuttur. Bunlardan bazıları; Eumenia
Antik Kenti, Beycesultan Höyüğü, Dedeköy Camisi ve Savran Serbanşah Camisi’dir.
Çivril ile Sandıklı arasında yer alan saha “Akdağ Tabiat Parkı”, yaban hayatı geliştirme sahası olarak
ilan edilmiştir. “Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası”ndaki geyikler koruma altında bulunmaktadır.
Bitki örtüsü ile birlikte jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlar (dağ ve kanyon) sahaya üstün bir peyzaj
52
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
özelliği kazandırmıştır. Bu güzelliklere sahip park, gezilebilecek doğal yerler arasındadır.
Tablo 32: İlçe Ekonomisinin Dayandığı Sektörler
Tarım ve Hayvancılık
Elma
Şeftali
Üzüm
Kiraz
Vişne
Pancar
Tahıl ürünleri
Sebze
Büyükbaş hayvancılık
Su ürünleri
Kültür – Turizm
Beyce Sultan Höyüğü
Eumenia Antik Kenti
Çeçtepe Kaya Kabartmaları
Attanassos, Mryiokephalon Savaş Yeri
Serbanşah Camii
Işıklı Gölü
Gürpınar Su Çıkanı
Homa Şelalesi
Saklı Kanyon
Elma-Kültür ve Tarım Festivali
Sanayi İşletmesi
Meyve konsantre fabrikaları
Soğuk hava depoları
Madencilik
Un fabrikası
Çivi fabrikası
Ayçiçeği depolama tesisi
Pulluk üretimi
Elma paketleme ve tasnifleme tesisi
Kiraz şoklama ve paketleme tesisi
Kaynak: Çivril Kaymakamlığı
5.12. Güney
İlçenin rakımı 830 metre, yüzölçümü 534 km2, Denizli’ye uzaklığı 75 km’dir. 2013 yılı Adrese Dayalı
Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre, ilçenin toplam nüfusu 10.796’dır. Bunun 5.310’u erkek, 5.486’sı kadın
nüfustan oluşmaktadır.
İlçe ekonomisi tarıma dayalıdır. Tütün, arpa, buğday ve bağcılık ilk sırada yer almaktadır. Bunun yanında Antep fıstığı, kekik, sera ve sofralık zeytin yetiştirilmektedir. İlçede modern hayvancılığı geliştirme çalışmaları vardır.
Fason üretim yapan iki tekstil fabrikası, modern usullerle üretim yapan bir şarap üretim tesisi ile
bir adet kuruyemiş işleme ve paketleme tesisi bulunmaktadır. Üretilen şarapların yüzde 25’i başta
Almanya ve Fransa olmak üzere, Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilmektedir.
İlçede küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliği, balcılık da yapılmaktadır.
Güney Şelalesi, ilçenin doğal güzellikleri arasında bulunmaktadır. İlçe sınırları içerisinde Adıgüzeller
ve Cindere barajları vardır.
Tablo 33: İlçe Ekonomisinin Dayandığı Sektörler
Tarım ve Hayvancılık
Kültür – Turizm
Sanayi İşletmesi
Üzüm
Arpa
Antepfıstığı
Kekik
Güney Şelalesi
3 Eylül Bağbozumu ve Kurtuluş Günü
Buğday
Zeytin
Tütün
Şarap fabrikası
Tekstil fabrikası
Kuruyemiş işleme ve paketleme tesisi
Kaynak: Güney Kaymakamlığı
5.13. Honaz
İlçenin denizden yüksekliği 540 metre, yüzölçümü 504 km2, Denizli’ye uzaklığı 21 km’dir. 2013 yılı
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre, ilçenin toplam nüfusu 32.324’tür. Bunun 17.022’si erkek,
15.302’si kadın nüfustan oluşmaktadır.
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
53
İlçe ekonomisi genellikle tarım ve hayvancılığa dayalı olup, Organize Sanayi Bölgesi ve çevresinde irili
ufaklı 182 fabrika bulunmaktadır. Buralarda başta tekstil ürünü olmak üzere değişik sanayi ürünleri
elde edilmekte, yurtiçi ve yurt dışına pazarlanmaktadır.
İlçedeki traverten rezervlerinin büyük bir kısmı Kocabaş beldesinin kuzeyinde yer alan Ballık Boğazı
Mevkii’nden çıkarılmaktadır. Bu travertenler dünyanın en kaliteli travertenlerinden sayılmaktadır. İl
Özel İdaresi, İlçe Özel İdaresi ve belediyelerce toplam 47 adet traverten ocağı ruhsatlandırılmıştır. Bu
ocaklarda üretilen travertenler, fabrikalarda işlenerek başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere
değişik ülkelere ihraç edilmektedir.
Kaklık beldesi sınırları içerisinde Elmalı Tepe mevkiinde Deri Organize Sanayi Bölgesi kurulmuş olup,
alt yapı çalışmaları tamamlanmış ve müteşebbislerin yatırım yapmaları beklenmektedir.
Ayrıca Kaklık beldesinde toplam 120 bin metrekarelik alanda kurulacak TCDD Lojistik Merkezi ile ilgili
çalışmalar devam etmektedir.
Tarımda özellikle ilçe merkezinde başta gelen uğraş alanı, ilçenin de simgesi haline gelen kirazdır.
2012 yılı kiraz mevsiminde 8 bin 526 ton kiraz üretilmiştir. Kirazın özellikle Napolyon cinsi dünya
pazarında aranan bir türdür.
İlçede son yıllarda bağcılık da önem kazanmıştır. 2012 yılında 40 bin 805 ton üzüm üretilmiştir. Üretilen bu üzümün çoğu çekirdeksiz üzümdür.
Kiraz ve bağcılık dışında ilçede, başta domates olmak üzere hemen hemen her türlü meyve ve sebze
(tropikal alanlar hariç) üretilmektedir. Buğday, şeker pancarı, pamuk, mısır ve tarla ürünleri de üretilmektedir.
İlçede belli başlı hayvan ve tavuk çiftlikleri bulunmakla beraber, çoğunlukla aile işletmesi şeklinde
hayvancılık yapılmaktadır. Et üretimi ise yıllık 12 bn 535 kilogramdır.
Ayrıca Kaklık beldesindeki mağara, gezilip görülebilecek doğal güzelliklerdendir.
Tablo 34: İlçe Ekonomisinin Dayandığı Sektörler
Tarım ve Hayvancılık
Kültür – Turizm
Sanayi İşletmesi
Kiraz
Üzüm
Honaz dağı
Tekstil fabrikaları
Buğday
Sebze
Collesea Antik Kenti
Mermer fabrikaları
Şeker pancarı
Süt inekçiliği
Kaklık Mağarası
Tavuk çiftlikleri
Pamuk
Tavukçuluk
Kiraz festivali
Mısır
Kaynak: Honaz Kaymakamlığı
5.14. Kale
Kale ilçesinin denizden yüksekliği 1.045 metre, yüzölçümü 533 km2, Denizli’ye uzaklığı ise 74
km’dir. 2013 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre, ilçenin toplam nüfusu 21.293’tür. Bunun
10.624’ü erkek, 10.669’u kadın nüfustan oluşmaktadır.
İlçenin merkez ve köylerinde tarım arazilerinin az olması, sulama imkanının olmaması, köylerin genelde dağlık ve ormanlık alanlarda yerleşmiş olması ve Denizli’ye uzaklığı gibi olumsuz faktörler
nedeniyle ilçede ticaret ve sanayi gelişmemiştir. Bu nedenle ilçeden, Denizli merkez ilçeye ve diğer
54
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
yakın illere göç gerçekleşmektedir. Bu durum ilçenin Milli Gelir Düzeyi’nin, ülke ortalamasının altında
kalmasına neden olmuştur.
Merkez ve köylerde başta tütüncülük olmak üzere, meyvecilik, sebzecilik, az miktarda da olsa seracılık, orman işçiliği ve hayvancılık yapılmaktadır. İlçe halkı tütün yetiştiriciliğine müteakip aylarda,
çevre il ve ilçelere giderek pamuk ve zeytin toplama işçiliği yapmaktadırlar.
Son yıllarda zeytin ve Kale’ye özgü biber yetiştiriciliği önem kazanmaya başlamıştır. Kale biberinin
coğrafi işaret patenti, 11 Şubat 2010 tarihinde Resmi Gazete’de Türk Patent Enstitüsü tarafından
yayımlanarak alınmıştır. Kale biberinin yıllık üretimi 2 bin 500 tondur.
Geleneksel Kale Biber Festivali 16 yıldır Ağustos ayının ilk haftasında düzenlenmektedir. Festi­val ile
Kale biberinin tanıtılması, iç ve dış pazarının oluşturulması; ayrıca Kale biberinin tarımsal alanda
tütüne alternatif ürün haline getirilerek, ilçe ekonomisine katkı sağlanması amaçlan­maktadır. Festivaller sayesinde Kale biberinin pazarı; Denizli, Aydın, Muğla, Burdur ve İzmir illerine yayılmıştır. Artık
biberin, tüm Türkiye geneli ve yurt dışına pazarlanması hedeflenmektedir.
İlçe sınırları içinde 7 adet kömür ocağı işletmesi bulunmaktadır.
Eski Kale-Tabae Antik Kenti ve Cevherpaşa Camii ilçedeki önemli tarihi ve turistik yerler arasındadır.
Tablo 35: İlçe ekonomisinin dayandığı sektörler
Tarım ve Hayvancılık
Kültür – Turizm
Sanayi İşletmesi
Tütün
Sebze-Meyve
Tabae Antik kenti
Linyit işletmeleri
Kale Biberi
Zeytin
Cevher Paşa Camii Zeytinyağı fabrikası
Kaynak: Kale Kaymakamlığı
5.15. Merkezefendi
Denizli 6 Aralık 2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “13 ilde büyükşehir belediyesi
ve yirmi altı ilçe kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde
Değişiklik yapılma+sına dair kanun” ile büyükşehir ilan edilmiştir. Bu yasa sonrasında il merkezinde
kurulan iki ilçeden biri olan Merkezefendi ilçesinin toplam nüfusu, 2013 yılı Adrese Dayalı Nüfus
Kayıt Sistemi’ne göre 262.825’tir. Bunun 131.022’si erkek, 131.803’ü kadın nüfustan oluşmaktadır.
5.16 Pamukkale
Denizli 6 Aralık 2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yasa ile il merkezinde kurulan
iki ilçeden biri olan Pamukkale ilçesinin toplam nüfusu 2013 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne
göre 311.496’dır. Bunun 155.567’si erkek, 155.929’u kadın nüfustan oluşmaktadır.
5.17. Sarayköy
İlçenin denizden yüksekliği 159 metre, yüzölçümü 383 km2, Denizli’ye uzaklığı 22 km’dir. 2013 yılı
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre, ilçenin toplam nüfusu 29.650’dir. Bunun 14.963’ü erkek,
14.687’si kadın nüfustan oluşmaktadır.
İlçe ekonomisi tarım ve sanayiye dayalıdır. Sarayköy ve çevresinde en gelişmiş sanayi dalı ise tekstildir. Eskiden beri Babadağ ve köylerinde yürütülen dokumacılık son yıllarda Sarayköy’ün çevre köylerine de (Gerali Köyü, Acıdere Köyü, Hisar Köyü) girmiştir. Buralarda çoğunlukla tüccar için fason
dokunan ham bezler daha sonra işlenerek ve desen baskıları yapılarak çarşaf ve nevresim halinde
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
55
piyasaya sunulmaktadır. Ayrıca Köprübaşı köyündeki iki tekstil fabrikası, ürettiği tekstil mamullerini
yurt dışına ihraç etmektedir. Bir meşrubat fabrikasında gazoz ve kola gibi içecekler üretilmektedir.
Sarayköy’de bahçe kültürü de oldukça yaygındır. Şeftali, erik, kayısı başta olmak üzere çok sayıda
meyve yetiştiriciliği yapılmaktadır. İlçede pamuk üretimi yapılmakla birlikte verimli ovasında meyve
sebze üretimi de yapılmaktadır. İlçenin Hasköy köyünde bir tavuk çiftliği bulunmakla beraber tekke
hamamları civarında seracılık yaygındır.
Kızıldere jeotermal santralinden dışarıya atılan atık sıcak su kullanılarak, merkezi ısıtma yöntemi ile
Sarayköy ilçe merkezinde yaklaşık 2.300 konut ısıtılmaktadır. Kızıldere jeotermal santraline ek olarak
yapılan bir tesiste, santralden dışarıya atılan atık sudan kurubuz ve sıvı karbondioksit üretilmektedir.
Üretilen bu ürünler Türkiye’de meşrubat sanayinde, gıdaları dondurma ve şoklama işlemlerinde ayrıca endüstride de kullanılmaya başlanmıştır.
Büyük Menderes akarsuyunun suladığı Sarayköy ovası sulu tarımın yapıldığı verimli bir arazidir. Kanal
ve kanaletler sistemi ile ekili alanların büyük bir bölümü sulanmaktadır. 78.500 dekarlık hububat ekili alanı toplam arazinin yüzde 51’ini, 25.095 dekarlık sanayi bitkisi üretimi yüzde 16’sını oluşturmakta
olup, ardından yem bitkileri, sebze, zeytin, bağ, erik ve nar üretimi gelmektedir.
İlçede, bir termal otel ve üç termal kaplıca bulunmaktadır. Bunların toplam 561 yatak kapasiteleri
mevcuttur.
Tablo 36: İlçe ekonomisinin dayandığı sektörler
Tarım ve hayvancılık
Kültür – Turizm
Sanayi İşletmesi
Seracılık
Kızıldere ılıcaları
Kızıldere jeotermal santrali
Pamuk
Tekke ılıcaları
Alçıtaşı ocakları
Kayısı
Yenice ılıcaları
Seralar
Şeftali
İn hamamı
Tekstil fabrikaları
Kaynak: Sarayköy Kaymakamlığı
5.18. Serinhisar
Eski ismi Kızılhisar olan ilçenin denizden yüksekliği 925 metre, yüzölçümü 274 km2, Denizli’ye uzaklığı ise 36 km’dir. 2013 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre, ilçenin toplam nüfusu 14.817’dir.
Bunun 7.301’i erkek, 7.516’sı kadın nüfustan oluşmaktadır.
İlçe merkez nüfusunun yüzde 50’si leblebi üretimi ile uğraşmaktadır. Leblebi üretiminin geçmişi
30 yıl öncesine dayanmaktadır. Hammadde olan nohut Uşak, Balıkesir ve değişik illerinden temin
edilmekte­dir. İlçede bu alanda faaliyet gösteren 153 imalathane ve buralarda yaklaşık 400 adet tava
vardır. Günlük yaklaşık 120 ton leblebi üretiminin yapıldığı işletmelerde 1000 işçi çalışmaktadır. İşletmelerin tamamına yakını aile işletmesi şeklinde olup, evlerin altında veya yanındadır. Büyük işlet­
me şeklinde 10 adet iş yeri mevcuttur. Bu imalathanelerde genelde aile fertleri çalışmaktadır. Aile
işletmeleri birinci imalatı, büyük işletmeler ise ikinci imalatı (soslu, çıtır, acılı, tuzlu, karabiberli, çifte
kavrulmuş, şekerli ve çikolatalı) gerçekleştirmektedir.
İlçede S.S Serinhisar Seyfullah Hacımüftüoğlu Leblebici İmalatçıları Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından Antalya yolu üzerinde Leblebici İmalatçıları Küçük Sanayi Sitesi 320.000 m2’lik
saha içerisinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kredi desteği ile kooperatifin üst yapı ve alt yapı
inşaatları yapılarak geçici kabulleri yapılmış toplam 42 işyeri taşınmış 10 işyeri taşınma hazırlıkları
yapmaktadır.
56
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
İlçeye bağlı Yatağan beldesinde bıçak üretimi yapılmaktadır. Belde halkının yarısı geçimini bıçak üretiminden sağlamaktadır. Beldede bıçak, bağ makası, çekiç, testere, kös­tebek tüfeği, çakı ve kapan
üretimi yapılmaktadır. Bıçak üretimi genelde aile işletmesi şeklinde evlerin alt katında gerçekleştirilmektedir. Beldede şu anda yaklaşık 144 bıçak atölyesi mevcuttur. Atölyelerin çoğunda 1 ile 5 arasında işçi çalışmaktadır. Üretim için gerekli ham madde çeliktir. Fransa’dan ithal edilen çeliğin pahalı
olması üreticiler için sıkıntı oluşturmaktadır.
Tüm dünyada Türk Kılıcı olarak bilinen “Yatağan”, keskinliği ve sağlamlığı kadar göz alıcı bir sanat
eseri olarak da adından söz ettirir. İstanbul’un fethi sırasında Osmanlı’ya barut gönderen Yatağan,
sonraki yüzyıllarda da kılıç yapmıştır. Bütün bunlar tarihi kayıtlarda geçmektedir.
Tablo 37: İlçe Ekonomisinin Dayandığı Sektörler
Tarım ve Hayvancılık
Kültür – Turizm
Sanayi
Tütün
Küçükbaş hayvancılık
Yatağan-Kefe yaylası festivali
Leblebi imalathaneleri
Haşhaş
Büyükbaş hayvancılık
Yatağan Baba Türbesi
Bıçak atölyeleri
Hububat
Arıcılık
Çok sayıda tarihi camii
Kaynak: Serinhisar Kaymakamlığı
5.19. Tavas
İlçenin denizden yüksekliği 950 metre, yüzölçümü 1.691 km2, Denizli’ye uzaklığı 45 km’dir. 2013 yılı
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre, ilçenin toplam nüfusu 47.044’tür. Bunun 23.036’sı erkek,
24.008’i kadın nüfustan oluşmaktadır.
İlçe ekonomisi tekstil ve konfeksiyon, tarım ve hayvancılığın yanında leblebiciliğe dayalıdır. İlçede yıllık 36 bin ton kapasiteli küçük baş, büyük baş ve kanatlı hayvan yemi üreten bir yem fabrikası, bornoz
üretimi yapan bir tekstil fabrikası, 1 adet plastik imalathane, ilçe merkezinde 120 iş yeri kapasiteli
küçük sanayi sitesi, 6 banka şubesi, özellikle kot imalatına yönelik olarak çalışan 400’ün üzerinde
terzihane ayrıca leblebi imalathaneleri mevcuttur.
Kızılcabölük’te 200 adet yarı otomatik 120 adet tam otomatik dokuma tezgahı ile 70 adet el dokuma
tezgahı ve Karahisar’da 100 adet yarı otomatik, 150 adet tam otomatik dokuma tezgahı olmak üzere
toplam 570 tezgah mevcuttur. Yıllık her bir tezgah 40.000 m kumaş dokumakta, 5.000 TL gibi gelir
getirmektedir.
Kızılca’da 119 adet leblebi işetmesi mevcut olup, 56 adeti faaliyet göstermektedir. Bir işletme 45
günde 10 ton leblebi üretimi yapmaktadır. Yıllık üretim toplamı 2000 ton civarında olup, ham madde
olarak kırmızı nohut Uşak ilinden, beyaz nohut Tavas ve Yeşilova ilçelerinden temin edilmektedir.
Ulukent’te mermer ve manganez, Kızılca ve Karahisar’da mermer, Avdan’da kömür ve Kozlar’da
krom yatakları mevcuttur.
Afradisias-Pamukkale geçiş güzergahında bulunan ilçede, Cankurtaran mevkiinde turizme yöne­lik
olarak faaliyet gösteren 3 adet Halı mağazası faaliyette olup, buralarda mevsimlere göre kısmi azalma çoğalma olmakla beraber 1300 kişi istihdam edilmektedir.
Yeraltısuyu bakımından Tavas Ovası zengin bir rezerve sahiptir. Tarım ürünü olarak buğday, arpa,
nohut, mercimek, tütün, armut, ayva, elma, ceviz, badem, nar, zeytin, kekik v.b. ürünler yetiş­
tirilmektedir.
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
57
Tablo 38: İlçe Ekonomisinin Dayandığı Sektörler
Tarım ve Hayvancılık
Kültür – Turizm
Hububat
Yontma Taş Devrine ait Mağara ve
yerleşim yeri (Pınarlar Kasabası)
Krom maden işletmesi
Tütün
Müze
Beton üretim tesisi
Üzüm
Selçuklu Camii
Taş Kırma Tesisi
Mercimek
Sebastiyopolis Antik Kenti
Mangenez maden yatağı
Şeker pancarı
Medet antik kenti
Kömür ocağı
Elma
Çok sayıda türbe
Tekstil ve konfeksiyon işletmeleri
Kavun
Yoran Göleti Şenlikleri
Kot üretimi
Karpuz
Leblebi imalathaneleri
Nohut
Yem fabrikası
Büyükbaş-Küçükbaş
Hayvancılık
Plastik imalathanesi
Tavukçuluk
Kaynak: Tavas Kaymakamlığı
58
Sanayi İşletmesi
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
III
FİZİKİ
YAPI
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
59
III. FİZİKİ YAPI
Denizli ili ve içinde yer aldığı bölge: İklimi, doğal yapısı ve insan unsuru itibariyle ülkenin önemli
bir tarım, sanayi, turizm ve ticaret kuşağına ev sahipliği yapmaktadır. İklim yapısı her türden bitki
üretimine elverişlidir. Denizli ilinin doğal yapısı ve iklim özellikleri konularında dikkat çeken noktalar
aşağıdaki gibidir.
1. Doğal Yapı
11 bin 868 km2’lik bir yüzölçümüne sahip Denizli topraklarının yaklaşık yüzde 28-30’unu ovalar, yüzde 25’ini yaylalar ve platolar, yüzde 47’sini de dağlar kaplar. Honaz dağı (2571 m) yüksekliği ile ilin ve
aynı zamanda Batı Anadolu’nun en yüksek dağıdır. Menteşe sıradağlarından Babadağ (2308 m) ve
bunların doğuya doğru uzantıları olan Karcı ve Eşeler Dağı (2254 m), Akdağ (2449 m), yüksekliklerine
sahip olup, yaz ortasına kadar karlı görünümlerini korumaktadırlar. Bulkaz Dağı (1990 m), Elmadağ
(1805 m), Büyük Çökelez Dağı (1340 m), Beşparmak Dağı (1307 m) yüksek-likleriyle ilin diğer dağlarını oluşturur. Honaz Dağı ile Karcı Dağı arasında Ege bölgesini Akdeniz bölgesine bağlayan Kazıkbeli
geçidi (1250 m) yer alır.
Büyük Menderes ve Çürüksu Vadisi boyunca kademeler halinde alçalan Çardak, Çivril, Baklan, Kaklık,
Böceli, Denizli (Çürüksu) ve Sarayköy (Büyük Menderes) ovaları ile yayla görünümlü Acıpayam, Tavas
ve Eskere ovaları, Karayayla, Çameli, Uzunpınar, Yoran, Şahman Süleymaniye ve Kuyucak yaylası ilin
düzlüklerini oluşturur. Vadi olarak ise verimli ovaların sıralandığıBüyük Menderes ve Çürüksu vadileri, Akçay Vadisi, Gireniz ve Kelekçi vadileri gösterilebilir.
Ege bölgesinin üç büyük nehrinden biri olan Büyük Menderes, Denizli’nin en büyük akarsuyudur.
Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinden doğan ırmak, Akdağ ve Işıklı kaynaklarını alarak gittikçe çoğalan
suyu ile Çivril, Çal ve Baklan ovalarını geçerek Güney ilçesi arazisine girer. Yolu üzerindeki daralan
vadiler içinde Uşak’tan gelen Banaz çayı ile birleştiği yerde Adıgüzel barajı bulunmaktadır. Çürük­su,
Dalaman (Gireniz) ve Akçay ırmakları da ilin diğer akarsularıdır.
Denizli’nin en büyük gölü, bir kısmı il hudutları içinde kalan Acıgöl’dür (Çardak ilçesi). Göl suyundan
sanayi tuzları (sodyum sülfat) üretilmektedir.
Işıklı Baraj Gölü, Çaltı (Beylerli ) Gölü, Honaz dağının doğu yüzünde Karagöl, Buldan’da Süleyma-niye
ve Derbent gölleri sayılabilecek diğer göllerdir.
Doğudan batıya uzanan bir fay hattı üzerinde bulunuşu Denizli’yi birinci derecede bir deprem bölgesi yaparken, bu fay hattı boyunca fışkıran sıcak şifalı sularda aynı zamanda kaplıcalar diyar haline
gelmesini sağlar. M.T.A. Enstitüsü Genel Müdürlüğü’nce bu bölgede başlatılan sondaj çalış­maları
sırasında 1965 yılında ilk jeotermal buhar kaynağı bulunmuş, fay hattı boyunca bunu diğer-eri takip
etmiştir. Bugün Türkiye’de ilk defa burada jeotermal buhar enerjisi ile elektrik üretilmekte, ayrıca
“sıkıştırılmış karbondioksit gazıyla” kurubuz fabrikası, seralar ve ılıcalar bulunmaktadır.
2. İklim
Ege Bölgesi sınırları içerisinde olmasına rağmen Denizli’de, bu bölgenin iklimi tamamen görülmez.
Kıyı ke­simlerinden iç bölgelere geçit yerinde olduğundan az da olsa iç bölgelerin ikilimi hissedilir. Ege
Bölgesi ikliminden sıcaklık olarak biraz düşük farklılık gösterir.
2013 yılının Denizli’ye ait iklim özellikleri Tablo 39’da verilmiştir. Buna göre ortalama sıcaklığın en
yüksek olduğu ay 29.1 derece ile Ağustos, ortalama sıcaklığın en düşük olduğu ay ise 5.8 derece ile
Aralık’tır.
60
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Tablo 39: 2013 yılı Meteorolojik Ölçümleri
DENİZLİ
Ortalama Sıcaklık (°C)
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs
Hazi- Tem- AğusEylül Ekim Kasım Aralık
ran muz tos
7.5
9.2
12.4
16.4
23.2
26.3
28.6
29.1
23.2
15.7
13.2
5.8
Maksimum Sıcaklıkların
11.6
Ortalaması (°C)
14.2
18.3
22.2
30.0
33.2
35.4
36.3
30.5
23.9
19.2
10.7
Minimum Sıcaklıkların
Ortalaması (°C)
4.1
5.6
7.4
10.4
16.3
19.2
21.2
22.0
16.6
9.7
8.9
2.1
Ortalama Günlük Toplam Güneşlenme Süresi 3.14
(sa-da)
4.15
4.46
6.46
9.24 10.54
10.06 9.57
7.31
4.44
4.15
Toplam Yağış Ortalaması
124.6 112.7 33.8
(mm)
59.2
22.3
8.9
7.6
2.8
0.2
57.0
78.6
21.0
Ortalama Nem (%)
70.0
69.1
58.6
54.2
44.1
39.1
36.5
33.8
37.7
49.3
60.5
55.1
Ortalama Rüzgar Hızı
(m_sec)
1.9
1.7
0.8
1.7
1.6
1.7
1.6
1.5
1.5
1.3
1.2
1.2
1.0
Kar Yağışlı Günler Sayısı
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
61
62
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
IV
NÜFUS VE
İSTİHDAM
YAPISI
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
63
IV. NÜFUS VE İSTİHDAM YAPISI
1. Nüfus
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne (ADNKS) göre; 2013 yılında Beyağaç, Çameli Buldan ilçelerinin
bir önceki yıla göre nüfusunun arttığı, Çardak ve Sarayköy ilçelerinde herhangi bir artış veya azalış
olmazken, diğer ilçelerde nüfusun azaldığı görülmektedir (Tablo 40).
Tablo 40: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre son üç yıldaki Denizli nüfus verileri
2011
2012
Denizli
İl/İlçe Belde ve
Toplam
merkezi köyler
İl/İlçe Belde ve
Toplam
merkezi köyler
Merkez
29.238 540.989 525.497
28.927 554.424
13.297
43.876
57.173
13.746
42.584
Akköy
2.747
2.719
5.466
2.707
Babadağ
3.923
3.495
7.418
Baklan
1.984
4.137
Bekilli
3.352
Beyağaç
Erkek
Kadın
Toplam
-
-
-
56.330
28.062
27.909
55.971
2.685
5.392
-
-
-
3.386
3.462
6.848
3.392
3.315
6.707
6.121
1.982
3.982
5.964
2.930
3.004
5.934
4.675
8.027
3.339
4.499
7.838
3.606
4.145
7.751
2.545
4.538
7.083
2.514
4.506
7.020
3.623
3.493
7.116
Bozkurt
4.958
6.966
11.924
5.592
6.761
12.353
5.622
6.657
12.279
Buldan
15.309
11.826
27.135
15.914
11.570
27.484
13.366
14.192
27.558
Çal
3.906
17.858
21.764
3.926
17.153
21.079
10.111
10.476
20.587
Çameli
2.789
16.941
19.730
2.805
16.509
19.314
9.820
9.495
19.315
Çardak
4.663
4.809
9.472
4.725
4.661
9.386
4.807
4.579
9.386
17.988
43.507
61.495
18.134
42.870
61.004
30.040
30.575
60.615
Güney
5.722
5.484
11.206
5.601
5.398
10.999
5.310
5.486
10.796
Honaz
10.459
21.272
31.731
10.859
20.611
31.470
17.022
15.302
32.324
8.182
13.224
21.406
8.475
12.858
21.333
10.624
10.669
21.293
Merkezefendi
-
-
-
-
-
- 131.022 131.803 262.825
Pamukkale
-
-
-
-
-
- 155.567 155.929 311.496
Sarayköy
18.612
11.230
29.842
18.570
11.080
29.650
14.963
14.687
29.650
Serinhisar
10.572
4.537
15.109
10.472
4.424
14.896
7.301
7.516
14.817
Tavas
12.563
36.624
49.187
12.568
35.205
47.773
23.036
24.008
47.044
Acıpayam
Çivril
511.751
2013
Kale
Toplam
655.322 286.956 942.278 670.812 279.745 950.557 480.224 483.240 963.464
Kaynak: TÜİK
Tablo 41’de, ADNKS’ye göre 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarındaki nüfus sayıları verilmiştir. Türkiye
nüfusu 2013 yılında 76 milyon 667 bin 864 olmuştur. Ağrı, Amasya, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Edirne,
Erzurum, Hakkari, Kars, Kırıkkale, Kırklareli, Kütahya, Muş, Ordu, Tokat, Tunceli, Yozgat ve Zonguldak
illerinde nüfusun azaldığı, diğer illerde ise nüfusun arttığı görülmektedir.
64
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Tablo 41: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre son üç yıldaki Türkiye geneli nüfus verileri
İller
Adana
2010
2011
2012
2013
2.085.225
2.108.805
2.125.635
2.149.260
Adıyaman
590.935
593.931
595.261
597.184
Afyonkarahisar
697.559
698.626
703.948
707.123
Ağrı
542.022
555.479
552.404
551.177
Amasya
334.786
323.079
322.283
321.977
Ankara
4.771.716
4.890.893
4.965.542
5.045.083
Antalya
1.978.333
2.043.482
2.092.537
2.158.265
Artvin
164.759
166.394
167.082
169.334
Aydın
989.862
999.163
1.006.541
1.020.957
1.152.323
1.154.314
1.160.731
1.162.761
Bilecik
225.381
203.849
204.116
208.888
Bingöl
255.170
262.263
262.507
265.514
Bitlis
328.767
336.624
337.253
337.156
Bolu
271.208
276.506
281.080
283.496
Burdur
258.868
250.527
254.341
257.267
2.605.495
2.652.126
2.688.171
2.740.970
Çanakkale
490.397
486.445
493.691
502.328
Çankırı
179.067
177.211
184.406
190.909
Çorum
535.405
534.578
529.975
532.080
Denizli
931.823
942.278
950.557
963.464
1.528.958
1.570.943
1.592.167
1.607.437
Edirne
390.428
399.316
399.708
398.582
Elazığ
552.646
558.556
562.703
568.239
Erzincan
224.949
215.277
217.886
219.996
Erzurum
769.085
780.847
778.195
766.729
Eskişehir
764.584
781.247
789.750
799.724
1.700.763
1.753.596
1.799.558
1.844.438
Giresun
419.256
419.498
419.555
425.007
Gümüşhane
129.618
132.374
135.216
141.412
Hakkari
251.302
272.165
279.982
273.041
1.480.571
1.474.223
1.483.674
1.503.066
Isparta
448.298
411.245
416.663
417.774
Mersin
1.647.899
1.667.939
1.682.848
1.705.774
Balıkesir
Bursa
Diyarbakır
Gaziantep
Hatay
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
65
Tablo 41 devamı: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre son üç yıldaki Türkiye geneli nüfus verileri
İstanbul
13.255.685
13.624.240
13.854.740
14.160.467
3.948.848
3.965.232
4.005.459
4.061.074
Kars
301.766
305.755
304.821
300.874
Kastamonu
361.222
359.759
359.808
368.093
1.234.651
1.255.349
1.274.968
1.295.355
Kırklareli
332.791
340.199
341.218
340.559
Kırşehir
221.876
221.015
221.209
223.498
Kocaeli
1.560.138
1.601.720
1.634.691
1.676.202
Konya
2.013.845
2.038.555
2.052.281
2.079.225
Kütahya
590.496
564.264
573.421
572.059
Malatya
740.643
757.930
762.366
762.538
Manisa
1.379.484
1.340.074
1.346.162
1.359.463
Kahramanmaraş
1.044.816
1.054.210
1.063.174
1.075.706
Mardin
744.606
764.033
773.026
779.738
Muğla
817.503
838.324
851.145
866.665
Muş
406.886
414.706
413.260
412.553
Nevşehir
282.337
283.247
285.190
285.460
Niğde
337.931
337.553
340.270
343.658
Ordu
719.183
714.390
741.371
731.452
Rize
319.637
323.012
324.152
328.205
Sakarya
872.872
888.556
902.267
917.373
Samsun
1.252.693
1.251.729
1.251.722
1.261.810
Siirt
300.695
310.468
310.879
314.153
Sinop
202.740
203.027
201.311
204.568
Sivas
642.224
627.056
623.535
623.824
Tekirdağ
798.109
829.873
852.321
874.475
Tokat
617.802
608.299
613.990
598.708
Trabzon
763.714
757.353
757.898
758.237
Tunceli
76.699
85.062
86.276
85.428
1.663.371
1.716.254
1.762.075
1.801.980
338.019
339.731
342.269
346.508
1.035.418
1.022.532
1.051.975
1.070.113
Yozgat
476.096
465.696
453.211
444.211
Zonguldak
619.703
612.406
606.527
601.567
İzmir
Kayseri
Şanlıurfa
Uşak
Van
66
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Tablo 41 devamı: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre son üç yıldaki Türkiye geneli nüfus verileri
Aksaray
377.505
378.823
379.915
382.806
Bayburt
74.412
76.724
75.797
75.620
Karaman
232.633
234.005
235.424
237.939
Kırıkkale
276.647
274.992
274.727
274.658
Batman
510.200
524.499
534.205
547.581
Şırnak
430.109
457.997
466.982
475.255
Bartın
187.758
187.291
188.436
189.139
Ardahan
105.454
107.455
106.643
102.782
Iğdır
184.418
188.857
190.409
190.424
Yalova
203.741
206.535
211.799
220.122
Karabük
227.610
219.728
225.145
230.251
Kilis
123.135
124.452
124.320
128.586
Osmaniye
479.221
485.357
492.135
498.981
Düzce
338.188
342.146
346.493
351.509
73.722.988
74.724.269
75.627.384
76.667.864
Türkiye Toplamı
Kaynak: TÜİK
Tablo 42’de; 2010 ve 2013 yılları arasındaki, Türkiye’nin üç büyük ili ve Denizli’nin nüfus gelişimi gösterilmektedir. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi Denizli’nin de nüfusunda artma görülmektedir.
Tablo 42: Üç büyük il ve Denizli’nin nüfus gelişimi (2010-2013)
İller
2010
2011
2012
2013
Ankara
4.771.716
4.890.893
4.965.542
5.045.083
İstanbul
13.255.685
13.624.240
13.854.740
14.160.467
3.948.848
3.965.232
4.005.459
4.061.074
931.823
942.278
950.557
963.464
İzmir
Denizli
Kaynak: TÜİK
2. İstihdam
İstihdamın korunması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yar­dımcı
olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere 4904 sayılı Kanun ile kurulan Türkiye İş Kurumu ülkemiz sosyo-ekonomik yapısı içinde önemli görev ve yükümlülükler üstlenmiş bulun­maktadır.
Bunlardan bazılarını; İşgücü piyasası verilerini derlemek, analiz etmek, yayımlamak, aktif işgücü piyasası hizmetlerini yürütmek, iş ve işçi bulma hizmeti vermek ve özel istihdam bürolarının kurulması, seçme, izin verme ve denetimlerine ilişkin işlemleri yürütmek, pasif işgücü piyasası hiz­metlerini
yürütmek şeklinde saymak mümkündür.
Denizli, sanayi sektörü bakımından özgün yapıya sahip bir kenttir. Türkiye ve dünyada az rast­lanan
biçimde kentte sanayi, tarım ve hizmetler sektörüne ilişkin faaliyetler eş zamanlı biçim­de gerçekEKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
67
leşmektedir. Aynı zamanda kent sektör, ekonomi ve işgücü piyasasına ilişkin yapısal dönüşümlerin
yaşanmaya başlandığı bir süreçten geçmektedir.
Kentte istihdamda yer alan kişi sayısı 2013 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre toplam
277.649’dur. Denizli’deki toplam SGK kapsamında aktif çalışan nüfus, Türkiye’deki aktif çalışan nüfusun yüzde 1,42’sini oluşturmaktadır. Esnaf SGK’lı çalışan nüfus, Türkiye genelindeki Esnaf SGK’lıların
yüzde 1.85’ini, Tarım Bağkurlular ise Türkiye genelindeki Bağkurluların yüzde 2.25’ini oluşturmaktadır.
Denizli ilinde tekstil sektöründe toplam çalışan sayısı 26.090’dır. Tekstil sektöründe istihdam edilen
işçi sayısı Denizli çalışan nüfusunun yüzde 9.40’dır.
Çalışma ve İş Kurumu Denizli İl Müdürlüğü verilerine göre, 2013 yılında müdürlüğe yapılan iş başvurularının bir önceki yıla göre artış olduğu görülmektedir. Müdürlüğe başvuran 31.763 kişiden 1657’si
engelli, 216’sı ise eski hükümlüdür.
Tablo 43: Yıllar itibariyle İstihdama İlişkin İş-Kur Temel Göstergeleri
Temel Göstergeler
2009
2010
Erkek Başvuru
14.739
10.242
Kadın Başvuru
9.592
24.331
Toplam
Kaynak: Çalışma ve İşKur İl Müdürlüğü
68
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
2011
2012
2013
9.225
17.010
18.052
7.818
8.601
13.370
13.711
18.060
18.875
30.380
31.763
V
SAĞLIK
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
69
V. SAĞLIK
Sosyo-ekonomik açıdan gelişmiş bir kent olan Denizli, tüm kurum ve kuruluşları ile sağlık ala­nındaki
yatırımlara büyük önem vermektedir.
Kentte, 12 Devlet Hastanesi, 1 Branş (Göğüs Hastanesi), 1 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 5 Özel Hastane, 2 Özel Dal Hastanesi, 1 Üniversitesi Hastanesi bulunmakta, ayrıca aile hekimliği çerçevesinde
19 Toplum Sağlığı Merkezi, 110 Aile Sağlığı Merkezi ve 276 Aile Hekimliği birimi ile sağlık hizmeti
verilmektedir.
Sağlık hizmeti verecek merkez sayısı açısından kentte herhangi bir sıkıntı yaşanmamaktadır. Ancak
şehrin sosyal ve ekonomik potansiyelini göz önünde bulunduran özel sektör temsilcileri, kentteki
sağlık yatırımlarına devam etmektedir.
Denizli’de hasta başına düşen yatak sayısı, sağlık merkezi sayısının artmasına paralel olarak her geçen yıl artış göstermektedir.
Bebek ölüm oranları ise her geçen yıl azalmaktadır.
Kişi başına düşen ortalama muayene sayısı yıllara göre artış göstermiştir.
Denizli ili sağlık istatistiklerine ilişkin genel bilgiler aşağıda tablolar halinde verilmektedir.
Tablo 44: Denizli’de Son 10 Yılın Sağlık Verileri
YILLAR
70
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Sağlık Bakanlığı Yataklı
Tedavi Kurumlarında Poliklinik Sayısına Göre Kişi
Başına Düşen Ortalama
Muayene Sayıları
2
3
3,4
3,3
3
3,3
3,4
3,6
3,6
3,6
Diğer Kamu+ Özel Yataklı
Tedavi Kurumlarında Poliklink Sayısına Göre Kişi
Başına Düşen Ortalama
Muayene Sayısı
0,8
0,3
0,4
0,5
0,8
0,9
0,9
1,1
1,4
1,6
Tüm Yataklı Tdavi Kurumlarında Poliklinik Sayısına
Göre Kişi Başına Düşen
Ortalama Muayene
Sayısı
2,8
3,4
3,8
3,8
3,8
4,2
4,3
4,7
4,96
5,2
1. Basamak Sağlık
Kurumlarında Poliklinik
Sayısına Göre Kişi Başına
Düşen Ortalama Muayene Sayısı
1,8
2,3
2,3
3,4
3,8
3,9
3,6
4,6
4,2
4,2
Tüm Poliklinik Sayısına
Göre Kişi Başına Düşen
Ortalama Muayene
Sayısı
4,7
5,7
6,2
7,2
7,6
8,1
8,2
9,5
9,4
9,4
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Tablo 44 devamı: Denizli’de Son 10 Yılın Sağlık Verileri
1. Basamak Poliklinik
Muayenesine Göre Sevk
Oranı (%)
8
7,5
5,9
2
8
3,1
0,5
−
−
−
Doğal Nüfus Artış Hızı %
11,3
11,4
11,4
11,9
11,6
11,2
9,8
−
7,5
7
Bebek Ölüm Hızı %
12,8
11,9
10,5
10,1
10,4
12,4
8,4
9,58
8,5
8,6
Kaynak: Denizli İl Sağlık Müdürlüğü
Denizli’de Sağlık Bakanlığı’na bağlı olan sağlık kuruluşları ile Bakanlığa bağlı olmayan sağlık kuruluşları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 45: Denizli’de bulunan sağlık kurumları sayıları (2011-2013)
Bakanlığa Bağlı
Sağlık Kurumları
2011
Yılı
2012
Yılı
2013
Yılı
Bakanlığa Bağlı Olmayan
Sağlık Kurumları
2011
Yılı
2012
2013
Toplum Sağlığı
Merkezi
19
19
19
Tıp Fakültesi Hastanesi
1
1
1
Devlet Hastanesi
13
13
12
Özel Hastane
7
7
7
Branş Hastanesi
1
1
1
Özel Tıp Merkezi
4
4
Hastaneye Bağlı
Semt Kliniği
1
1
1
Özel Dal Merkezi*
4
3
Ağız ve Diş Sağlığı
Merkezi
1
1
1
Kızılay Kan Merkezi
1
1
1
Ana Çocuk Sağlığı
ve Aile Planlaması
(AÇSAP)
1
─
─
Radyoterapi Merkezi
1
─
─
Verem Savaş Dispanseri
1
─
─
Özel Poliklinik
6
6
5
Halk Sağlığı Laboratuvarı
1
1
1
Sağlık Kabini
3
3
3
Aile Sağlığı Merkezi
109
110
110
Özel Muayenehane
66
63
65
Aile Hekimliği Birimi
271
270
276
Özel Laboratuvar
13
13
14
Sağlık Evi
131
118
117
Optisyen ve Gözlükçü
74
77
77
28
28
29
Eczane
385
390
391
Talasemi Laboratuvarı
1
1
1
Özel Diş Hekimi Muayenehanesi
195
160
154
Kanser Erk. Teşh.
Tara. Mrk.
1
1
1
* Özel Dal Merkezleri yönetmelikte yapılan değişiklikle
Özel Tıp Merkezi olarak anılmaktadır
112 Acil Sağlık
İstasyonu
*10
Kaynak: Denizli İl Sağlık Müdürlüğü
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
71
Denizli’de sağlık sektöründe görev yapan kamu ve özel sektör personel sayılarında yıllara göre artış
görülmektedir.
Tablo 46: Yıllara göre Sağlık Personeli Sayıları (Kamu-Özel) 2004-2013
Ünvan
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Uzman Tabip
615
652
672
689
711
761
797
828
843
935
Pratisyen Tabip
711
706
732
757
737
757
767
819
799
798
Hemşire
1143
1221
1308
1306
1305
1334
1360
1564
1777
1887
Ebe
1047
1064
1073
1063
1021
1037
1037
1046
1047
1059
TOPLAM
3516
3643
3785
3815
3829
3889
3961
4257
4466
4679
Kaynak: Denizli İl Sağlık Müdürlüğü
Grafik 4: Yıllara Göre Sağlık Personeli Sayısı
72
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
VI
SOSYAL
GÜVENLİK
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
73
VI. SOSYAL GÜVENLİK
Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında bir işverene bağlı olarak bir işyerine çalışanlara ait istatistikler
aşağıdaki tablolarda verilmiştir.
Tablo 47: SGK Kapsamındaki istihdam (Türkiye-Denizli karşılaştırması)-2013
Aktif Çalışan Sayıları
4/1/a (SSK)
Denizli
Türkiye
Denizli/Türkiye Oranı
185.887
13.136.339
1,42
4/1/b (Esnaf Bağ-Kur)
36.956
1.998.796
1,85
4/1/b (Tarım Bağ-kur)
20.863
928.454
2,25
4/1/c (Emekli Sandığı)
33.943
2.823.400
1,2
Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü verilerine göre, istihdamda yer alan kişi sayısı toplamı
277.649’dur. Denizli’deki toplam (SSK) aktif çalışan nüfus, Türkiye’deki aktif çalışan nüfusun yüzde
1,42’sini oluşturmaktadır. Esnaf Bağkurlu çalışan nüfus, Türkiye genelindeki Bağkurluların yüzde
1.85’ini, Tarım Bağkurlular ise Türkiye genelindeki Bağkurluların yüzde 2.25’ini oluşturmaktadır.
Denizli ilinde tekstil sektöründe toplam çalışan sayısı 26.090’dır. Tekstil sektöründe istihdam edilirken işçi sayısı Denizli çalışan nüfusunun yüzde 9.40’dır.
Grafik 5: Denizli’de SGK Kapsamındaki Kişi Sayısı (2013)
74
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Denizli’de SSK, Esnaf Bağkuru, Tarım Bağkur’u ve Emekli Sandığı’ndan aylık alanlar aşağıdaki tabloda
özetlenmiştir:
Tablo 48: SGK aylık alan sayısı (Türkiye-Denizli karşılaştırması)-2013
Aylık Alanlar:
Denizli
Yaşlılık
Türkiye
Malullük
Yaşlılık
Denizli/Türkiye Oranı
Malullük
Yaşlılık
Malullük
4/1/a (SSK)
69.000
1.112 4.366.185
68.242
1,58
1,63
4/1/b (Esnaf Bağ-Kur)
25.900
391 1.164.259
14.704
2,22
2,66
4/1/b (Tarım Bağ-Kur)
11.171
131
410.923
4.109
2,72
3,19
4/1/c (Emekli Sandığı)
19.127
312 1.300.140
24.528
1,47
1,27
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
75
76
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
VII
EĞİTİM
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
77
VII. EĞİTİM
I.Temel Eğitim
Denizli’de, okul öncesi eğitim veren 64 okul, 763 de okul öncesi derslik bulunmaktadır. Bu kuruluşlarda eğitim gören öğrenci sayısı 16.079, görev yapan öğretmen sayısı 872’dir.
İlkokul eğitimi veren 321 okulda, 3743 derslik bulunmaktadır. Bu kuruluşlarda eğitim gören öğrenci
sayısı 59.845, görev yapan öğretmen sayısı ise 4.109’dur.
Ortaokul eğitimi veren 238 okulda, 1750 derslik bulunmakta, bu kurumlarda 56.629 öğrenci eğitim
görmekte, 3.934 öğretmen görev yapmaktadır.
Lise eğitimi veren 113 okulda, 2.033 derslik bulunmakta, bu kurumlarda 48.807 öğrenci eğitim görmekte, 3.807 öğretmen görev yapmaktadır.
Okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim kurumları, mesleki eğitim merkezleri ile halk eğitim merkezileri birlikte ele alındığında toplam 741 okulda 8.347 derslik bulunmaktadır.
Tablo 49: 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Öğretmen-Öğrenci-Derslik Sayıları
Öğrenci Sayısı
OKUL TÜRLERİ
Erkek
OKUL ÖNCESİ
Kız
Toplam
Öğretmen Sayısı
Erkek
Bayan
Toplam
Okul
Sayısı
Derslik
Sayısı
8397
7682
16079
54
818
872
64
763
İLKOKUL
30687
29158
59845
1772
2337
4109
321
3.743
ORTAOKUL
29131
27498
56629
1865
2069
3934
238
1.750
LİSE
24463
24344
48807
2165
1705
3870
113
2.033
36
65
101
80
27
107
5
58
5.972
7.021
12.993
741
8.347
Halk Eğitim
Merkezi
Çırak Sayı- Çırak Sayı- Çırak
sı (Erkek) sı (Kız)
Toplamı
MESLEKİ
EĞİTİM
2020
338
2358
Kalfa Sayı- Kalfa Sayı- Kalfa
sı (Erkek) sı (Kız)
Toplamı
GENEL TOPLAM
620
239
859
92.678
88.682
181.360
Kaynak: Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü
2. Yaygın Eğitim
Yaygın Eğitim alanında Halk Eğitim Merkezi ile Çıraklık (Mesleki) Eğitim Merkezi faaliyet göster­
mektedir.
2.1. Halk Eğitim
Halk Eğitim Birimleri, bulundukları bölgenin eğitim, öğretim, rehberlik, danışma, kültür ve sanat
merkezleri, halka mesleki ve sosyal kültürel amaçlı bilgi beceri kazandıran, onların boş zamanların
78
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
olumlu faaliyetlerle değerlendirmelerini, gelirlerini arttırmalarını sağlayan bir yaygın eğitim kuru­
mudur. Bu amaç çerçevesinde yürütülen çalışmalar Tablo 50’de gösterilmiştir.
Yaygın eğitimin ve halk eğitimin tanımı çerçevesinde halk eğitim merkezlerinin açacağı kursların ve
yapacağı sosyal faaliyetlerin hedef kitlesi ise
1- Okuma yazma bilmeyenler veya eksikliği olanlar,
2- Örgün eğitimin herhangi bir kademesinden ayrılmış olanlar,
2- Herhangi bir örgün eğitimi bitirmiş olanlar,
3- Örgün eğitime devam ederken arta kalan boş zamanlarını değerlendirmek isteyenler,
4- Aile içersinde şiddet ve baskıyı yok etmek isteyenler,
5- Bir mesleğe sahip olmayanlar veya meslek değiştirmek isteyenler,
6- Yaşlı ve emekliler, köyden kente göçenler,
7- Özel eğitim gerektiren kişiler,
8- Kendi işini kurmak isteyenlerdir.
Tablo 50: Merkezefendi Halk Eğitim Merkezi 01/09/2013-01/02/2014 tarihleri kurs verileri
KURSA KAYIT YAPTIRAN
SERTİFİKA ALAN
Açılan Kurs
Sayısı
Erkek
Kursiyer
Kadın
Kursiyer
TOPLAM
Erkek
Kursiyer
Kadın
Kursiyer
TOPLAM
Okuma Yazma Kursları
39
156
216
372
93
120
213
Genel Kurslar
493
4361
7584
11945
898
2539
3437
Mesleki ve Teknik
Kurslar
202
2821
3468
6289
2010
1152
3162
Toplam
734
7338
11268
18606
3001
3811
6812
Kaynak: Merkezefendi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü
2.2. Mesleki Eğitim
Denizli Vali Necati Bilican Mesleki Eğitim Merkez Müdürlüğü’nün 2013 yılı çalışmalarına ait bilgiler
Tablo 51’de verilmiştir.
Tablo 51: Vali Necati Bilican Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü İstatistikleri (2013)
Derslik Sayısı
Öğretmen
Eğitim öğretim gören öğrenci sayısı
2013 yılındaki öğrenci sayıları
Çıraklık öğrenci sayısı
Kalfalık öğrenci sayısı
20
72
1500
836
Kaynak: Denizli Vali Necati Bilican Mesleki Eğitim Merkez Müdürlüğü
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
79
Vali Necati Bilican Mesleki Eğitim Merkez Müdürlüğü’nde 10 kurs açılmıştır. 2013 yılı itibariyle Tehlike ve Çok Tehlikeli İşler adı altında yapılan kurslarda yaklaşık 300 kişi kursa tabi tutulmuş ve belge
almaya hak kazanmıştır. 1.500 çırak öğrenci kapsama alınmış meslek dallarında öğrenimleri görmüş
öğrenimini tamamlayanlar kalfalık ve ustalık sınavlarına katılmışlardır. 2013 yılında 250 kalfalık belgesi almaya hak kazanılmış 150 ustalık ve yaklaşık çeşitli dönemlerde açılan kurslarla 300 kişi usta
öğreticilik belgesi almıştır.
3. Yüksek Öğretim
Pamukkale Üniversitesi 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı kanun ile kurulmuştur. Pamukkale Üniversitesi’nde halen 10 Fakülte, 4 Yüksekokul, 11 Meslek Yüksekokulu ve 4 Enstitü bulunmaktadır. Pamukkale Üniversitesi’nde toplam 44.771 öğrenci bulunmakta, bu öğrencilerin 35.757’si il merkezinde,
9.0142ü ise ilçelerde eğitim görmektedir.
3.1. Fakülteler
Eğitim Fakültesi: Denizli’de 1957’de Kız Öğretmen Okulu olarak eğitime başlayan ve 1976 yılında
Eğitim Enstitüsü olan eğitim kurumu, 1982 yılında “Denizli Eğitim Yüksekokulu” adı altında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi’ne bağlanmıştır. 1989 yılında dört yıllık lisans eğiti­mi vermeye
başlayan okul, Eğitim Fakültesi adını almıştır. Pamukkale Üniversitesi’nin 1992 yılında kurulmasıyla
birlikte üniversiteye bağlanmıştır. Okul Öncesi Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknikleri Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Müzik Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği ve Resim-İş
Öğretmenliği bölümleriyle eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.
Fen-Edebiyat Fakültesi: Pamukkale Üniversitesi kuruluş yasasında yer alan Fen-Edebiyat Fakültesinde, akademik ve idari personel istihdamına 1996 yılı içinde başlanmıştır. 1994-1995 eğitim-öğretim
yılında normal öğretim, 1995-1996 öğretim yılında da ikinci öğretimle eğitim faaliyetlerine geçilmiştir. Fizik, Kimya, Matematik, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Biyoloji, Felsefe, Sosyoloji, İngiliz Dili
ve Edebiyatı, Arkeoloji, Sanat Tarihi ve Fransız Dili ve Edebiyatı bölümleriyle faaliyetlerine devam
etmektedir.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: Üniversitenin kuruluş yasasında yer alan İşletme Bölü­mü
26.02.1993 tarih ve 3576 sayılı, İktisat Bölümü ise 21.03.1996 tarih ve 7249 sayılı Yükseköğretim
Kurulu Kararı ile kurulmuştur. İşletme, İktisat-İngilizce, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Ulusarası Ticaret ve Finansman, İşletme-İngilizce
ve İktisat bölümleriyle faaliyetlerine devam etmektedir.
Mühendislik Fakültesi: 1976 yılında Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi olarak Denizli’de
öğretime başlayan yükseköğretim kurumu, daha sonra Denizli Mühendislik Fakültesi olarak Dokuz
Eylül Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Pamukkale Üniversitesi’nin 1992 yılında kurulmas ile birlikte bu
üniversiteye bağlanan fakültede, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği,
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Bilgisayar Mü­hendisliği,
Endüstri Mühendisiliği ve Çevre Mühendisliği bölümleriyle faaliyetine devam etmektedir.
Teknik Eğitim Fakültesi: Pamukkale Üniversitesi bünyesinde kurulan fakülte, ilk defa 2000-2001 eğitim-öğretim yılında öğretime başlamıştır. Fakülte bünyesinde, Elektronik Öğretmenliği, Otomotiv
Öğretmenliği ve Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği bölümleriyle faaliyetine devam etmektedir.
Tıp Fakültesi: 1987’de kurulan Denizli Tıp Fakültesi; 1988 yılında, İzmir’de Dokuz Eylül Üniver­sitesi
Tıp Fakültesi bünyesinde faaliyete geçmiştir. Pamukkale Üniversitesi’nin 1992 yılında ku­rulması ile
birlikte bu üniversiteye bağlanarak, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi adını almıştır.
Teknoloji Fakültesi: Bakanlar Kurulu’nun 02.11.2009 tarih ve 2009/15546 sayılı kararı ile kurulmuş80
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
tur. İmalat Mühendisliği (NÖ-İÖ), İmalat Mühendisliği (MTOK) (NÖ-İÖ), Mekatronik Mühendisliği
(NÖ-İÖ), Mekatronik Mühendisliği (MTOK) (NÖ-İÖ) bölümleri ile eğitim-öğretime başlamıştır.
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi: 29.05.2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi: 15.04.2011 tarih ve 27906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Bakanlar Kurulu Kararı’yla kurulmuştur.
İletişim Fakültesi: 15.04.2011 tarih ve 27906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu
Kararı’yla kurulmuştur.
İlahiyat Fakültesi: 27.02.2012 tarih ve 2012/2928 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’yla kurulmuştur ve
23.03.2012 tarih ve 28242 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Diş Hekimliği Fakültesi: 25.06.2012 tarih ve 2012/3363 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’yla kurulmuştur
ve 04.08.2012 tarih ve 28374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Turizm Fakültesi: Bu fakülte, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 28.03.2013 tarihli ve 374207 sayılı yazısı üzerine, 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
22.04.2013 tarihinde alınan karar neticesinde 16 Mayıs 2013 tarihli ve 28649 Sayılı Resmi Gazete
yayımlanarak kurulmuştur.
3.2. Yüksekokullar
Yabancı Diller Yüksekokulu: 11.06.2004’de 7337 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kıırulmuştur.(20042005)
Denizli Sağlık Yüksekokulu: 02.11.1996 tarih ve 22805 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar
Kurulu Karan ile kurulan Denizli Sağlık Yüksekokulu, 1997-1998 Eğitim-Öğretim Yılı’nda 27 öğrenci
alarak faaliyetine başlamıştır. Yüksekokul, Sağlık Memurluğu ve Hemşirelik programlan ile eğitim-öğretim vermektedir.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu: Üniversitenin kuruluş yasasında öngörülen teşkilat yapısında yer alan bu yüksekokul, eğitim-öğretim faaliyetlerine 1995-1996 Eğitim-Öğretim Yılı’nda 21
öğrenci ve 7 öğretim elemanı ile başlamıştır. Yüksekokul sadece Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon programı ile eğitim-öğretirn vermektedir.
Spor Bilimleri ve Teknolojileri Yüksekokulu: Haziran 2002 tarihinde kurulan yüksekokul Antrenörlük, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği bölümleri ile 2004-2005
Eğitim-Öğretim Yılı’nda faaliyetine başlamıştır.
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu: 15.04.2011 tarih ve 27906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Karan’yla kurulmuştur. (04.04.2011 tarih ve 2011/1595 sayılı karar.)
3.3. Meslek Yüksekokulları
Acıpayam Meslek Yüksekokulu: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 2002 yılında kurulmasına karar verilen Yüksekokul, sadece Süt ve Süt Ürünleri Teknolojisi bölümüyle eğitim-öğretim faaliyetine devam etmektedir.
Bekilli Meslek Yüksekokulu: 2000-2001 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Bilgisayar Destekli Muhasebe, Büro
Yönetirni ve Sekreterlik programları ile eğitün-öğretime başlayan yüksekokul, Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Bankacılık ve Sigortacılık, Dış Ticaret ve Pazarlama programlarıyla eğitim-öğretim faaliyetine devam etmektedir.
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
81
Buldan Mesiek Yüksekokulu: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 2002 yılında kurulan Yüksekokul,
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Dış Ticaret, Pazarlama ve
Moda Tasarımı programlan ile faaliyetine devam etmektedir.
Çal Meslek Yüksekokulu: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 2010 yılında 2547 sayılı kanunun
2880 sayılı kanun 7/d-2 maddesi uyarınca kurulmasına karar verilen Yüksekokul; Şarap Üretim Teknolojisi ve Organik Tarım programlarıyla faaliyetine devam etmektedir.
Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu: Pamukkale Üniversitesi’nin kuruluş yasasında yer alan
Yüksekokul, 1995-1996 Eğitim-Öğretim Yılı’nda, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programları İle faaliyetine başlamıştır. Muhasebe, İşletme, Dış Ticaret, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama programlanyla eğitim-öğretim faaliyetine devam eden Çivril Meslek Yüksekolculu’nun ismi,
26.09.2007 tarih ve 05/1-5 sayılı Pamukkale Üniversitesi Senatosu kararım, Yükseköğretim Kurulu’nun 25.09.2009 tarih ve 030916 sayısı ile onaylamasının ardından Çivril Atasay Kamer Meslek
Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir. Yüksekokul Muhasebe ve Vergi Uygulamalan, İşletme Yönetimi,
Dış Ticaret, Pazarlama, Büro Yönetirni ve Yönetici Asistanlığı, Bankacılık ve Sigortacılık ve Bilgisayar
Programcılığı bölümleriyle faaliyetine devam etmektedir.
Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu: Denizli Meslek Yüksekokulu, Pamukkale Üniversitesi Çamlık Kampüsü’de 21210 m2 ‘lik açık alan üzerinde yerleşmiş olup toplam 7609 m2’lik kapalı
alanda eğitim-öğretim faaliyetini yürütmektedir. Yüksekokulda Bilgisayar Teknolojileri, El Sanatları,
Elektrik ve Enerji, Elektrik ve Otomasyon, Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri, Makine ve Metal
Teknolojileri, Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri,
Tasarım, Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri olmak üzere 12 farklı bölüm ve bu bölümler altında yer alan
toplam 14 programda eğitim-öğretim hizmeti verilmektedir.
Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu: Şubat 2012 tarihinde Denizli Meslek Yüksek Okulu’ndan ayrılan Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Pazarlama ve Dış Ticaret; Otel, Lokanta
ve İkram Hizmetleri ile Seyehat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri programlarıyla eğitim faaliyetlerine
devam etmektedir.
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu: 10.09.1992 tarihinde Yüksek Öğretim Kurulu ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol uyarınca Pamukkale Üniversitesi’ne bağlı olarak açılmış ve
1993-1994 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Ebelik Programı ile öğretime başlanmıştır. Yüksekokul; İlk ve Acil
Yardım, Anestezi, Tıbbî Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi Laboratuar Teknikleri, Diyaliz, Çocuk
Gelişimi ve Fizyoterapi programları ile faaliyetlerine devam etmektedir.
Honaz Meslek Yüksekokulu: 2000-2001 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Bilgisayar Destekli Muhasebe ve Dış
Ticaret programlarına öğrenci alınmasıyla öğretime başlamıştır. Halen, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Dış Ticaret, Bankacılık ve Sigortacılık, Pazarlama, İşletme Yönetimi, Büro Yönetimi ve Yönetici
Asistanlığı, Halkla İlişkiler ve Tamum, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile Lojistik bölümleriyle eğitim-öğretim faaliyetine devam etmektedir.
Kale Meslek Yüksekokulu: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 2010 yılında 2547 sayılı kanunun
2880 sayılı kanun,7/d-2 maddesi uyarınca kurulmasına karar verilen yüksekokul sadece Turizm ve
Seyahat Hizmetleri bölümüyle eğitim-öğretimini sürdürmektedir.
Tavas Meslek Yüksekokulu: 29.07.2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Karan ile kurulmuştur.
2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, İş Sağlığı ve Güvenliği, Organik Tarım
programlarıyla eğitim-öğretime başlamıştır.
82
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
3.4-Enstitüler
Fen Bilimleri Enstitüsü: 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı kanunla Pamukkale Üniversitesi bünyesinde
kurulan Enstitü, 1994-1995 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Fizik, Kimya ve Matematik
programlarına 110 öğrenci alarak faaliyetlerine başlamış, yeni açılan programlarla eğitim-öğretim
faaliyetine devam etmektedir.
Sağlık Bilimleri Enstitüsü: 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı kanunla Pamukkale Üniversitesi bünyesinde kurulan Enstitü, 1996-1997 Eğitim-Öğretim Yılı Güz döneminde Biyoistatistik, Biyokimya, Halk
Sağlığı ve Mikrobiyoloji Anabilim Dallarında faaliyetine başlamıştır. Enstitü, yeni açılan programlarla
eğitim-öğretim faaliyetine devam etmektedir.
Sosyal Bilimler Enstitüsü: 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı kanunla Pamukkale Üniversitesi bünyesinde kurulan Enstitü, 1993-1994 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Sınıf Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı
ile İşletme Anabilim Dallarında eğitim-öğretime başlamış, yeni açılan programlarla eğitim-öğretim
faaliyetine devam etmektedir.
Eğitim Bilimleri Enstitüsü: 04.04.2011 tarih ve 2011/1595 sayılı Bakanlar Kurulu Karan İle kurulmuş
olup, 15.04.2011 tarih ve 27906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler
ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki bazı lisansüstü programlar Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne
aktarılmıştır.
Tablo 52: Pamukkale Üniversitesi Öğrenci Sayıları (2012-2013)
Eğitim Fakültesi
5374
Fen-Edebiyat Fakültesi
5715
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
7654
Mühendislik Fakültesi
5038
Tıp Fakültesi
833
Teknik Eğitim Fakültesi
69
Teknoloji Fakültesi
538
Turizm Fakültesi
446
İlahiyat Fakültesi
40
İletişim Fakültesi
31
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O.
443
Spor Bilimleri ve Teknolojisi Y.O.
577
Denizli Sosyal Bilimler Meslek Y.O
593
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
115
Çivril Atasay Kamer Meslek Y.O.
1415
Denizli Teknik Bilimler Meslek Y.O
3471
Denizli Sosyal Bilimler Meslek Y.O
664
Denizli Sağlık Hiz.MYO
566
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
83
Tablo 52 devamı: Pamukkale Üniversitesi Öğrenci Sayıları (2012-2013)
Bekilli MYO
1234
Honaz MYO
3593
Buldan MYO
1800
Çal MYO
69
Kale MYO
283
Acıpayam MYO
180
Tavas MYO
325
Fen Bilimleri Enstitüsü
964
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
121
Sosyal Bilimleri Enstitüsü
1432
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
898
TUS
290
TOPLAM
44771
Kaynak: Pamukkale Üniversitesi
Tablo 53: Birimlere göre Akademik Personel Sayıları (2012-2013)
Birim
84
Prof
Doçent Y.Doç Oğ.Gör.
Okutman
Araş.
Gör.
Uzman
TOPLAM
Tıp Fakültesi
97
54
61
10
0
321
5
548
Mühendislik Fakültesi
31
40
66
6
0
48
2
193
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
13
21
49
6
0
41
130
Fen Edebiyat Fakültesi
38
46
58
17
0
49
10
218
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
0
0
4
3
0
19
26
Eğitim Fakültesi
8
25
67
45
0
37
182
Teknik Eğitim Fakültesi
0
0
0
6
0
2
0
8
Teknoloji Fakültesi
0
3
17
0
0
20
0
40
İletişim Fakültesi
0
0
3
0
0
9
0
12
İlahiyat Fakültesi
0
0
9
1
0
9
0
19
Diş Hekimliği Fakültesi
0
1
3
0
0
0
0
4
Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi
0
0
0
0
0
2
0
2
Turizm Fakültesi
0
1
2
4
0
7
0
14
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO
1
5
6
3
0
2
0
17
Denizli Sağlık Yüksekokulu
1
1
9
11
0
3
0
25
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Tablo 53 devamı: Birimlere göre Akademik Personel Sayıları (2012-2013)
Spor Bilimleri ve Teknolojisi YO
0
2
9
6
0
10
0
27
Yabancı Diller Yüksekokulu
0
0
0
9
35
0
0
44
Uygulamalı Bilimler YO
1
0
7
1
0
0
0
9
Denizli Sağlık Hizmetleri MYO
1
1
5
11
0
0
0
18
Denizli Teknik Bilimler MYO
2
2
13
33
0
0
2
52
Denizli Sosyal Bilimler MYO
0
1
0
6
0
0
0
7
Çivril Atasay Kamer Meslek YO
0
0
0
20
1
0
1
22
Bekilli Meslek Yüksekokulu
0
0
0
16
0
0
0
16
Honaz Meslek Yüksekokulu
0
0
4
26
3
0
1
34
Buldan Meslek Yüksekokulu
0
0
2
19
3
0
1
25
Acıpayam Meslek Yüksekokulu
0
0
0
13
2
0
0
15
Çal Meslek Yüksekokulu
0
0
1
8
0
0
1
10
Kale Meslek Yüksekokulu
0
0
0
15
0
0
1
16
Tavas Meslek Yüksekokulu
0
0
2
13
0
3
18
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
0
0
0
0
0
10
0
10
Fen Bilimleri Enstitüsü
0
0
0
0
0
11
0
11
Sosyal Bilimler Enstitüsü
0
0
0
0
0
14
14
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
0
0
0
0
0
3
0
3
Rektörlük
0
0
0
2
56
0
28
86
193
203
397
310
100
617
55
1875
TOPLAM
Kaynak: Pamukkale Üniversitesi
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
85
86
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
VIII
KÜLTÜR
TURİZM
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
87
VIII. KÜLTÜR-TURİZM
Denizli sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal yapısının oluşturduğu potansiyel dolayısıyla turizm
ile uzun zaman önce tanışmıştır. Bu nedenle turizm Denizli’nin geleneksel bir sektörü haline dö­
nüşmüştür.
1. Turizm Gelişmeleri
Denizli’deki turizmin gelişimi için formatının değiştirilmesine yönelik çabaların de­vam etmesi gerekmektedir. Başka bir deyişle Denizli’nin sağlık turizmi ve kongre turizmi gibi alanlarda sahip olduğu
potansiyel değerlendirilmelidir. Ayrıca yerel turizm açısından da Denizli önem taşımaktadır. Bu kapsamda Pamukkale’de son yıllarda gerçekleştirilen düzenleme ve yapılanmalar, turistlerin Denizli’de
kalma süresinin arttırılması yönünden önemli görülmektedir. Ancak bu alanda yapılması gereken
daha birçok çalışmalar bulunmaktadır.
Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre; 2012 yılında 1.612.723 turist tarafından ziyaret edilen dünyaca ünlü Beyaz Cennet Pamukkale, 2013 yılında ise 390.168’i yerli, 1.309.604’ü
yabancı olmak üzere toplam 1.699.772 turist tarafından ziyaret edilmiştir.
Denizli Büyükşehir Belediyesi verilerine göre, Laodikya Antik Kenti 2012 yılında 70.958, 2013 yılında
ise 65.975 kişi tarafından ziyaret edilmiştir.
LAODİKYA
PAMUKKALE
Tablo 54: 2011-2012-2013 yıllarında Pamukkale ve Laodikya örenyerlerini ziyaret eden turist sayısı
Yıl
Yerli Turist
2011
2012
2013
388.951
346.879
390.168
Yabancı Turist
1.324.744
1.265.844
1.309.604
Toplam
1.713.695
1.612.723
1.699.772
2011
2012
2013
141.400
70.958
65.975
1.855.095
1.683.681
1.765.747
Yıl
Turist
Toplam
Kaynak: Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Verilere göre; Pamukkale’yi ziyaret eden turist sayısında bir önceki yıla göre artma, Laodikya örenyerini ziyaret eden turist sayısında ise azalma meydana gelmiştir.
2. Denizli ilinin Tarihi, Kültürel Yapıları ve Turistik Yerleri
İklim şartlarının uygunluğu ve topraklarının verimli olması sonucu Denizli’de birçok tarihi yerleşmeler olmuştur. Hitit, Frig, Lidya, İonlid, İon, Roma ve Bizans gibi medeniyetleri sinesinde yaşatan ve bu
antik kentlerin bıraktığı canlı izlere sahip olan Denizli’de, Selçuklu ve Osmanlı devirlerinden kalma
tarihi yapı örneklerine de rastlanmaktadır.
İl sınırları içinde otuza yakın antik şehir kalıntısı, yirmiden fazla höyük ve tümülüs vardır.
88
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
2.1.Antik Kentler
2.1.1.Pamukkale-Hierapolis ve Karahayıt
Denizli’nin turistik sembolü Pamukkale’dir. Dünya harikası görüntüsü dışında aynı bölgede bulunan
Hierapolis Antik Kenti ve kaplıcaların bulunduğu Karahayıt ile bütünleşmesi do­layısıyla bu bölge,
büyük bir kültür ve turizm alanı olarak kabul edilir.
Pamukkale’de kaynaktan çıkan su, traverten oluşumu sağlar. Travertenlerden akan suyun yüzeye
çıktığındaki sıcaklığı 35 0C’dir. Bu su çeşitli radyoaktif maddelerin yanı sıra erimiş maddeler, kalsi­yum
ve yüksek oranda karbondioksit içerir. Ayrıca şifa verici özelliği de çok ünlüdür. Suyun, deri, da­mar,
göğüs hastalıkları ile kalp hastalıklarına iyi geldiği, insanı genç ve dinç tuttuğu bilinmektedir. Travertenleri meydana getiren su, yazın ılık, kışın sıcak olduğu için her mevsim çevredeki otellerin havuz ve
hamamlarında yararlanılmaktadır. Şifalı sularından yararlanmak için sürekli hasta getiri­len bir termal
yöre olma özelliği taşır.
Antik adı Hierapolis olan Pamukkale, Denizli Merkez ilçenin 19 km. kuzeyinde, 1840m. yüksekli­ğinde,
Büyük Çökelez (Salpakoz) Dağı’nın güney eteklerinde yer almaktadır. Sırtını Çökelez Dağı’na yaslamış, yüzünü de zengin Çürüksu (Lykos) Ovası ile başlarından kar eksilmeyen Babadağ, Karc ve Honaz Dağları’na çevirmiştir. Hierapolis şehrinin kuruluşu çok eskilere dayanmaktadır. Bergama Kralı II.
Eumenes tarafından M.Ö. 190 yılında kurulan şehre, kutsal şehir anlamına gelen “Hiera­polis” ismi
verilmiştir. Bu ad, efsanevi kahraman Telefos’un güzel karısı “Hiera”dan gelmektedir. Hellenistik özellik taşıyan şehir, Bergama Kralı III. Attolos’un vasiyeti üzerine Bergama ile birlikte Romalılar’ın eline
geçmiştir. Kent, M.S. 17’de, Roma İmparatoru Tiberius zamanında şiddetli bir deprem ile yıkılmıştır.
Yeniden inşa edilen şehir, tamamen Roma karakterine bürünüp M.S. II. ve III. yüzyıllarda, Roma İmparatoru Septimus Seferrus ve Caracalla devirlerinde büyük bir refaha kavu­şarak altın devirlerini
yaşamış ve Roma İmparatorluğu’nun ileri gelenlerinin sayfiye şehri olmuştur. Hierapolis’de büyük
Yahudi nüfusunun hakim olduğu M.S. 80’li dönemlerde İsa’nın 12 havarisinden biri Hıristiyanlığı
yaymak üzere buraya gelmiş, ancak işkenceyle öldürülmüştür. Bizans Devrinde piskoposluk merkezi
haline gelen Hierapolis, M.S. 395’de Bizans yönetimine geçmiş, M.S. 1210’da Gıyaseddin Keyhüsrev
zamanında da Selçuklular tarafından alınmıştır. 1354 yılında meydana ge­len depremler yüzünden
şehir tekrar harap olmuştur.
Hierapolis’te şimdiye kadar ayakta kalan Bizans devrine ait belli başlı tarihi kalıntılar vardır. Bunlardan olan Roma Hamamı, Kültür Bakanlığı tarafından 1992 yılında müze haline ge­tirilmiştir.
Kapalı olan ve sonradan onarılarak eski haline getirilen yüksek tonozlar da, müze olarak kullanıl­
maktadır. Müze 1 Şubat 1984 tarihinde ziyarete açılmıştır.
M.S. II. yüzyılda Roma tipinde inşa edilen tiyatro, meyilli bir arazi üzerine kurulmuştur. 15-20 bin
kişilik kapasiteye sahiptir.
Hierapolis Yapıları: Frontinus Caddesi, Agora, Kuzey Bizans Kapısı, Güney Bizans Kapısı. Gymnasium,
Tritonlu Çeşme Binası, İon Sütun Başlıklı Ev, Latrina, Apollon Kutsal Alanı, Su Kanalları ve Nympheumlar, Plutonium, Surlar, Ortaçağ Selçuklu Kalesi Kalıntıları, Tiyatro, Aziz Phılıppus Martyrıonu, Aziz Phılıppus Köprüsü, Direkli Kilise, Nekropol Alanı, Hamam Bazalika, Katedral, Büyük Hamam
Kompleksi-Roma Hamamı ve Domitian Kapısı (Frontinus Kapısı)
2.1.2.Laodikya (Laodikeia)
Laodikya Antik Kenti’nde Pamukkale Üniversitesi öncülüğünde kazıçalışmalarına devam edilmektedir. 2013 yılı içerisinde de çalışmalar büyük bir hızla devam etmiştir.
M.Ö. 261-253 yılları arasında kurulan Laodikya kenti, Anadolu’nun önemli ticaret merkezlerinden
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
89
biridir. Denizli’nin Çürüksu Vadisi’nde yer alan ve döneminde Avrupa’nın tekstil mer­kezi olan tarihi
Laodikya Antik Kenti, gün yüzüne çıkarılıyor. 2008 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığ tarafından Denizli Belediyesi’ne devredilen Laodikya Antik Kenti’nin, kazı çalışmaları Denizli Müze Müdürlüğü ve
Pamukkale Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir. Tamamı ortaya çıktığında en az Efes Antik
Kenti kadar büyük olacağı tahmin edilen Laodikya, aynı zamanda Denizli turiz­mini de önemli ölçüde canlandıracaktır. Laodikya Antik Kenti’nin gelişmişliği, coğrafi konumu ile olduğu kadar toprağın
verimliliği ve buradaki yün, kumaş ticaretinin yoğunluğu ile de açıklanıyor. Kentin bu ticari önemi
ışığında büyük bir bankacılık merkezi halini aldığı da biliniyor. Aynı dönem-erde tekstil üretimlerini
konfeksiyonculuğa dönüştüren kent, Avrupa’nın da moda merkezi haline gelmiştir. Tüm Lycos Vadisi
kentleri ile birlikte M.S. 60 yılındaki depremle yerle bir olmuştur. Roma İmparatorluğu’nun yardımı
olmadan kent, kendi yaralarını sarmıştır. Laodikya M.S. 494’teki büyük depremde tamamen yıkılmış
ve bir daha toparlanamamıştır. Denizli’nin 6 km. kuzeyinde yer alan Laodikya, coğrafi bakımdan çok
uygun bir noktada ve Lykos ırmağının güneyinde kurulmuştur. Kentin adı antik kaynaklarda daha çok
“Lykos’un kıyısındaki Laodikya” şeklinde geçmektedir.
Tarihçi Plinius’a göre Laodikya, önceleri Diospolis “Zeus’un şehri”, daha sonraları da Rhoas adını taşıyan bir köyün yıkıntıları üzerine inşa edilmiştir. Diospolis adı, buradaki Zeus kültüne verilen önemin
bir simgesidir.
Rhoas adı ise, yerli Anadolu dillerinden birine ait olabilir. Diğer antik kaynaklara göre ise, kent İ.Ö.
263-261 yılları arasında II.Antiokhos tarafından kurulmuş ve şehre Antiokhos’un karısı Laodike’nin
adı verilmiştir. Laodikya, İ.Ö. 1. yüzyılda, Anadolu’nun en önemli ve ünlü kentlerinden biridir.
Şehirdeki büyük sanat eserleri bu döneme ait olduğu gibi, yine bu yüzyılda burada düzenlenen gladyatör dövüşleri şehre ayrı bir önem kazandırmıştır. Romalılar Laodikya’ya özel bir önem ver­mişlerdir.
Ünlü devlet adamı ve hatip Çicero, İ.Ö. 50 yılında buraya gelmiş ve kentin bazı hukuki sorunları ile
uğraşmıştır. Yine bu tarihlerde Romalılar, Laodikya’yı Kibyra (horzum) conventusunun merkezi yapmışlardır. Roma İmparatoru Hadrianus, İ.S. 129 yılında şehri ziyaret etmiş ve buradan Roma’ya mektuplar yazmıştır. Kent ile Roma arasındaki ilişkilerin ne kadar iyi olduğunu gösteren diğer bir kanıt
da, İ.S. 90-146 yılları arasında bu kentte yaşadığı bilinen ünlü Zenon ailesinin sahip olduğu mevki,
servet ve imtiyazlardır. Nitekim, bu aileden olan Polemon adında biri, Antonius ta­rafından Lykaonia,
Kilikia ve Pontus’a yönetici olarak atanmıştır. Yazıtlar ve sikkeler, Laodikya’nın dini hayatı hakkında
da bilgiler vermektedir. İmparatorluk devrine ait çok sayıdaki sikke üzerinde görülen Zeus Laodiokos
figürü, bu kentte Zeus kültüne verilen önemin göstergesidir.
Goncalı ve Eskihisar köyleri yakınlarında kurulmuş olan Laodikya kentinin hangi nedenle tümüyle
terkedildiği bilinmiyor. Ancak, büyük depremlerin bunda rol oynadığı tahmin edilmektedir. İ.S.194
yılında meydana gelen çok büyük bir deprem şehri yerle bir etmiştir.
Laodikeia’nın Yapıları: Büyük Tiyatro, Küçük Tiyatro, Stadyum ve Gimnazyum. Anıtsal Çeşme, Meclis
Binası, Zeus Tapınağı, Büyük Kilise.
2.1.3.Tripolis Antik Kenti
Tripolis Antik Kenti: Denizli merkezine 40 km. uzaklıktaki Buldan ilçesi Yenicekent mahallesi ile Menderes Nehri arasındaki yamaç üzerinde kurulmuştur. Tripolis, batıya ve kuzeye açılan vadilerle Ege’ye
güneydoğusundaki Çürüksu Ovası ve vadileri ile İç Anadolu ve Akdeniz’e ulaşımı bulunan antik kentlerden birisidir. Kentin güneyinde Çürüksu Vadisi’nde kurulmuş olan çağdaşı Laodikeia’ya 30 km.,
Hierapolis’e ise 20 km. uzaklıktadır. Tripolis’in ilk kuruluşu hakkında kesin bilgilere sahip olunamamıştır. Ancak, kaynaklarda Tripolis’in ilk adının ApoIIonia olduğu daha sonra Geç Helenistik Dönem
de Tripolis olarak adlandırıldığı ve ilk kuruluşunun Lidya Devleti zamanında olduğuna ilişkin belgelere rastlanılmaktadır. Tripolis Lidya Şehirleri arasında yer almasına karşın Frigya ve Karya bölgelerine
ulaşımı sağlayan önemli sınır, ticaret ve tarım merkezlerinden biri görünümündedir. Menderes Nehri
90
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
ile Çürüksu Çayı’nın bereketlendirdiği, Çürüksu Ovası’nın büyük bir bölümüne hakim kentlerden biri
olup, kuruluş biçimiyle ve şehircilik anlayışı ile yörenin en zengin kentleri arasında yer almaktadır. Tripolis’in ilk kuruluşunun Lidyalılar zamanında olmasına karşın, yüzeydeki kalıntılar üslup olarak Roma
ve Bizans Dönemi mimari özelliklerini ve yapı örneklerini göstermektedir. Tripolis Antik Kenti İ.Ö. Il.yy
sonları ile İ.S. I.yy. ortalarında ve IV. Yy. ortalarında birçok deprem ve savaşlara sahne olduğundan
çok tahrip olmuştur. Kent en görkemli dönemini Roma devrinde yaşamıştır.
Tripolis’in Başlıca Yapıları: Tripolis Tiyatrosu, Cavea, Scene ( Sahne ve Sahne Binası), Tripolis Hamamı,
Şehir Binası, Apsisli Yapı, Kale ve Surlar, Su Yolları, Nekropol.
2.1.4.Tabae: Denizli-Muğla karayolunun 78. km’sinde bulunan Tabae, doğal bir kale görünümündedir. Şimdiki Kale ilçesinin 1 km. kadar güney batısında yer alır.30 yıl öncesine kadar eski kale üzerinde
iskan sürmekteydi.Tabae, Büyük İskender’den sonra Anadolu’da kurulan kent devletlerindendir. Tabae, Hellenistik dönemden günümüze kadar kesintisiz bir yerleşime sahne olmuştur. Antik dönemde
kendi adına sikke bastırmıştır. Sikkeler önceleri gümüş daha sonra bronz olarak basılmıştır. Akropoldeki belli başlı yapılar şunlardır: Kayaya Oyulmuş Nişli Bina, Kayalara Oyulmuş Tek Odalı Evler.
2.1.5.Heraklia Salbace Antik Kenti: Herakleia antik kenti Tavas Vakıf mahallesi sınırları içinde yer
almaktadır. Bugün antik kentin bir kısmının üzerinde köy yerleşimi bulunur. Kent, Tabae (Davaz) Ovası’nın kuzey-doğu sonunda Salbacos (Babadağ) dağ silsilesinin eteklerinde Vakıf köyünün bulunduğu
alandadır.
Heraklia’nın Başlıca Yapıları; Stadyum: Antik kenti çevreleyen sur ile bugünkü Vakıf köyünün arasındadır. Doğu-batı yönünde olan stadyuma ait yamaçlarda bazı basamaklar görülmektedir.
Herakleia Hieronu: Herakleia Salbace antik kentinin yaklaşık 4 km. doğusunda, bugünkü Tavas-Kızılcabölük’ün 1 km. kuzeydoğusunda, Ören Sırtı ve Kocapınar mevkii diye adlandırılan yerdedir.
2.1.6.Dionisopolis Antik Kenti: Denizli’nin Çal ilçesinin yaklaşık 8 km kuzeybatısında bulunan Ortaköy yakınındaki Dionysopolis kenti, Suriye Krallığı “Seleukoslar” döneminde kurulmuş olup, daha
sonra Bergama Krallığı egemenliğine girmiştir.
2.1.7.Apollon Lermenos Tapınağı: Çal ilçesi Bahadınlar mahallesine 4 km. uzaklıktadır. Yapının temelleri Hellenistik, üst bölümleri ise Roma dönemine aittir. Tapınağın güneyindeki bir sıra sütun
kaidesinden peripteros planlı olduğu anlaşılmaktadır.
2.1.8.Sebastapolis Antik Kenti: Sebastopolis, Denizli ili Tavas ilçesinin 19 km. güneyinde bulunan Kızılca’nın 2 km. doğusunda yer almaktadır. Antik kentin ilk kuruluşu bilinmemekle beraber yüzeydeki
kalıntılar Roma ve Bizans dönemlerine aittir.
2.1.9.Trapezapolis Antik Kenti: Babadağ ilçesi sınırlarında bulunmaktadır. Antik kentin kuzeyden güneye doğru uzanan düzlük üzerine, arazinin coğrafi yapısına göre kurulduğu anlaşılmaktadır. Yüzeyde
bazı yapı kalıntıları izlenebilmektedir. Yüzeydeki kalıntılar Roma ve Bizans dönemi özelliklen göstermektedir.
2.1.10.Attuda Antik Kenti: Sarayköy ilçesi sınırları içerisinde ve ilçenin yaklaşık 17 km. güneybatısında yer almaktadır. Antik dönemde, Caria ve Frigya arasında bir sınır kentidir. Çürüksu vadisinde
bulunan Tripolis ve Laodikeia’yı Aphrodisias’a bağlayan en kısa yol Attuda’dan geçmektedir. Kentin ilk
kuruluşu hakkında kesin bir bilgi bulunmamasına rağmen Lykos vadisinde kurulan kentlerle çağdaş
olduğu ve Hellenistik dönemde kurulmuş olduğu tahmin edilmektedir. Lykos vadisindeki kentler ile
Aphrodisias arasındaki ticari, ekonomik ve sanatsal iletişimleri kurmada önemli bir rol oynamıştır.
Antik kaynaklarda Attuda’dan Men kültü olduğu, bu tanrıya ait bir tapınak yapılarak tapınıldığı. tapınak içinde at üzerinde tanrı Men ‘e ait heykel bulunduğu yazılmaktadır. Ayrıca, Zeus, Apollon, Dionysos ve Asklepios heykelleri ile Artemis Anaitis kültünün de Attuda’da bulunduğunu antik kaynaklar
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
91
yazar. Antik kentte imparatorluk öncesi ve sonrasında sikke basılmıştır.
Günümüzde antik kentin bulunduğu alanda Hisarköy yer aldığından yüzeyde herhangi bir kalıntı
görmek mümkün değildir. Hellenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait bazı eserler kurulan müze
deposunda teşhir edilmektedir.
2.1.11.Apollonia Salbace (Medet Höyüğü) Antik Kenti: Tavas ilçesinin 7 km batısında düz bir ova
üzerinde kurulan Medet mahallesi yerleşim alanı içinde yer almaktadır. Tavas ovasının en verimli
arazileri üzerinde kurulan Apollonia, batıda Tabae yolu ile Caria bölgesine, güneyde Sebastopolis
yolu ile Likya bölgesine, doğuda Tavas yolu ile Likya bölgesiyle Frigya bölgesine ulaşımı bulunan antik kentlerden birisidir. Apollonia kentinin kuruluşu ile kesin belgeler bulunamamıştır. Ancak höyük
buluntuları incelendiğinde ilk yerleşimin Tunç çağlarına kadar uzandığı ve kesintisiz olarak devam
ettiği görülmektedir. Kentin Apollonia adını, Hellenistik dönemde aldığı ve en görkemli dönemini de
Roma çağında yaşadığı anlaşılmaktadır. Hadrianus dönemine ait Apollon tapmağının temelleri ve yazıtlar günümüze kadar ulaşmıştır. Kentin MÖ. I. YY. ve MS. I. YY. arasında kendi adına sikke bastırdığı
görülmektedir.
2.1.12.Colossae Antik Kenti: Denizli’nin 25 km. doğusunda, Honaz ilçesinin 2 km kuzeyinde yer almaktadır. Denizli-Ankara karayolunun 16. km.sinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nden, Honaz’a
giden karayolu Colossae kentinin içinden geçmektedir. Antik kent, Honaz (Cadmos) da­ğının kuzeyinde, Aksu çayının kenarına kurulmuştur. Antik çağdan beri kullanılan güney şark yolu üzerindedir.
Büyük Frigya içinde bulunan en önemli merkezlerdendir. Ksenephon’a göre Frigya’nın 6 büyük kentinden biridir. Pers egemenliğinde de en parlak çağlarını yaşamıştır. MÖ. III. yüzyıldan itibaren Hierapolis ve Laodikeia’nın kurulması ile önemini yitirmiştir. MS. I. YY.’ da Neron döne­minde meydana
gelen depremle harap olmuştur. MS. 692-787 yıllarında şimdiki Honaz ilçe mer­kezinin bulunduğu
yerde Chonae adıyla kurulan kent deprem nedeniyle tamamen terk edilmiştir. Chonae kentinde, St.
Micheal kilisesinin bulunduğunu eski kaynaklardan öğrenmekteyiz. Osmanlı dönemine ait bir kale
kalıntısı mevcuttur. Colossae antik kentinin kalıntılarına, Akropol olan, höyük tepesi ile çevresindeki
arazilerde rastlanmaktadır. Höyüğün kuzeyindeki bölgede kayaya oyulmuş oda ve ev tipi mezarlar
bulunmaktadır.
2.1.13.Eumania Antik Kenti: Çivril-Dinar karayolu üzerindeki Işıklı kasabasının bulundu­ğu alandadır.
Kent Bergama Kralı II. Eumenes adına kurulmuştur. Işıklı kasabasının güneydoğu­sunda bulunan su
kaynağı yakınlarında antik döneme ait izler görülmektedir. Bugün “Sarıbaba Te­pesi” olarak adlandırılan dağlık bölgenin üzerindeki düzlük, özellikle Bizans döneminde kale olarak kullanılmıştır. Bu
tepenin yamaçları ise Eumenia’nın nekrapolüdür.
2.1.14. Didimen: Kızılcabölük’te Romalılardan kalma bir şehir olup herhangi bir kalıntı görünmemektedir.
2.1.15. Barza: Tavas-Yorga köyünde Romalılara ait bir şehirdir.
2.1.16. Myriokephalon: Çivril ilçesinde II. haçlı seferi sırasında Türklerle Haçlılar arasındaki savaş
yeridir.
2.1.17.Sala: Güney ilçesindedir. Şimdiki Güney ilçe merkezinin kuzeyindeki düzlükler üzerinde kurulduğu tahmin edilmektedir. Ancak günümüzde hiçbir kalıntıya rastlanmamaktadır.
2.2. Tarihi yerler; Kervansaraylar, Türbeler ve Camiler
2.2.1.Kale İçi Çarşısı
Denizli merkezinde en eski çarşı merkezi olup Türklerin Anadolu’ya gelişlerinden önce Bizans devrinde var olan duvarlar, 13. yy.da Türk Beyi Seyfettin Karasungur tarafından yenilenmiştir. Kale içi
92
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
ilk kez Selçuklular zamanında Ladik Beyliği, daha sonra Germiyan, İnanç Oğulları Beyliği, Osmanlı
İmparatorluğu ve Cumhuriyet dönemlerinde mülkiyetler oluşmuştur.
2.2.2. Akhan Kervansarayı
Denizli-Afyon karayolunun 7. Km.’sinde bulunan han, aynı adı taşıyan köyün hemen girişinde yer alır.
Anadolu Selçuklularının batıdaki son kervansaraylarından olan ve iki kitabesi bulunan Ak Han sultan hanları şemasına uymakla beraber, oldukça küçük bir handır. Han’ın iki kitabesi bulunmaktadır.
Kapalı olan kısmı 1253 (H.651) yılında, avlu 1254 (H.652) de tamamlanmıştır. Yaptıran Vali Seyfettin
Karasungur bin Abdullah’tır. Kitabede II. izzettin Keykavus’un adı geçmektedir.
2.2.3.Hanabat Kervansarayı
Denizli-Afyonkarahisar karayolunun solunda ve Çardak ilçe merkezinin içinde bulunan bu han, portali üzerindeki yedi satır kitabesine göre, Alaeddin Keykubat zamanında, onun azadlı kölesi ve emirlerinden Esededdin Ayaz bin Abdullah el Şahabi tarafından yaptırılmıştır. 1230 (H.627) yılı Ramazan
ayında bitirilmiş ve kitabesine göre “Ribat” olarak yapılmıştır.
2.2.4 Türbeler
Türbeler kişiler için yaptırılmış anıtsal mezarlardır. Anadolu’da Selçuklu’dan itibaren 20.yy başlarına
kadar yapıla gelmiş ve kümbet, türbe gibi isimlerle adlandırılmıştır.
Servergazi Türbesi (Yeşilköy): Merkezefendi ilçesine bağlı Yeşilköy yakınındadır. Türbenin 1210 yılında Denizlinin fethi sırasında, Mehmet Gazi ile şehit olan Selçuklu komutanı Servergazi’ye ait olduğu
bilinmektedir.
Mehmet Gazi Türbesi (Büyük Mezarlık): 1210 yılında Denizlinin fethi, sırasında şehit olan Selçuklu
Uç Beyi Mehmet Gaziye ait olan bu türbe, büyük mezarlıktadır. :
Fatma Hanım (Yıldız) Türbesi: Haçlı seferlerinden 3. Haçlı seferleri sırasında 1189–1192 yıllarında
Denizli ve çevresini Haçlılardan koruyan Yıldız Bey’in kızı Fatma Hanım’a aittir. Haçlılar, Efes yolu ile
Menderes kıyılarına gelmiş, Sarayköy Buharkent’ten Menderes’i geçmişlerdir. Fatma Hanım, halkın
önderi olmuş ve Menderes kıyısına pusu kurarak Haçlıları perişan etmişlerdir. Fatma Hanım Denizli’yi boşalttırmış, yiyecek ve içecek maddelerini kesmiş, bu nedenle Denizli halkı dağlara çekilmiştir.
Denizli’ye geçebilenler şehri insansız, yiyecek ve içeceksiz bulunca güçlükle Denizli’den kaçmışlar ve
Türk kuvvetlerince yok edilmişlerdir.
Fatma Yıldız Hanım Türbesi Denizli Merkez İlbadı Mezarlığında 2. Sanayi tarafından giriş kapısı karşısındadır. Türbe mermer işlemelerden yapılmıştır. Normal bir kabir şeklindedir, türbe binası yoktur.
Mahmut Gazi Türbesi: Çal ilçesi Mahmut Gazi mahallesindedir. Bizans ordularıyla yapılan savaşta
şehit olan Mahmut Gazi’ye aittir.
Yatağan Baba Türbesi: Serinhisar ilçesinin Yatağan mahallesinin güneyinde mezarlığın içinde küçük
bir tepenin güneydoğusuna bitişik olarak yapılmıştır. Muhtemelen 14.yy. yapısıdır. Yatağan Baba adlı
kumandanın mezarı bu türbededir.
Hüsamettin Bey Türbesi: Baklan ilçesinin Tekke Mahallesinde bulunan türbe, Selçuklu mimarı tarzında mermer kaplamalı, duvarları kesme taştan yapılmıştır. Mermer giriş kapısının üzerinde bir kitabe
bulunmaktadır. Ayrıca kapı pervazlarının üzerinde de Arapça, Farsça ve Osmanlıca karışık yazılar bulunmaktadır. Bu yazıların tercümesi tam olarak yapılmamıştır.
Yediler İlbadı Türbesi: İlbadı mezarlığı Denizli’nin en eski mezarlığı olup Selçuklular zamanından (13.
yy) günümüze kadar kullanılmıştır. Bundan dolayı “Yediler Türbesi” eski yıllara İlbadı mezarlığının
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
93
içinde veya bitişiğinde olmalıdır. Ancak sonradan derinleştirilerek açılan bugünkü yol mezarlıkla türbeyi birbirinden ayırmıştır. Bunun dışında eski yıllarda İlbadı mezarlığında bulunan M. 1334 tarihli
Şücaeddin İnanç Bey İbni Ali Bey adına yazılı zaviyeye ait kitabenin bulunması, bu kitabenin türbenin
yanında olan bir zaviyeye ait olduğunu akla getirmektedir.
Beycesultan Türbesi: Çivril ilçe merkezine 6 km. uzaklıkta, ilçenin güneybatısında Melhuş ve Kocayaka mahalleleri arasında, yüksekliği 20 m. olan höyük üzerindedir.
Abdi Bey Sultan Türbesi: Serinhisar İlçesi Yatağan mahallesinde bir Selçuklu prensinin türbesidir.
Merkez ilçe Başkarcı-Tekkeköy yakınlarındaki türbelerin ise kime ait olduğu bilinmemektedir. Merkez Çukurköy’ü ile Karataş arasındaki türbenin “Bektaşi Dergâhı” olduğu bilinmektedir.
Üçler Türbesi: İl Merkezinde Leylekler Kavağı diye anılan semttedir. Türbenin İnanç oğullarının ileri
gelenlerine ait olduğu bilinir. Tamamen harap haldedir.
Ahi Sinan Türbesi: Denizlide Ahinin kurucusu Ahi Sinan’a aittir. Türbe, Yeni Sanayi Sitesinin Dere Tekke tarafına giden yol üzerindedir. İl de Dedebağı kasabasının kurucusu Ahi Sinan’dır.
Er Dinlendi Türbesi: Çal ilçesi, Mahmut Gazi mahallesinin batısında dağın eteğinde hemen köyün
bitimindedir. Bu mezarın bölgenin fethi sırasında şehit düşen bir Selçuklu askerinin mezarı olma
ihtimali yüksektir.
Ahmet Dede Türbesi: Çal ilçesinin, Akkent mahallesinde kare bir yapı üzerinde büyük bir kubbeye
sahiptir.
Dedeköy Cami Türbesi: Çivril ilçesi, Emirhisar yolu üzerinde, cami ile hamamın bulunduğu bir külliye
içinde bulunmaktadır.
Habip-Acem Türbesi: Çivril mezarlığında ve bir höyük üzerindedir.
2.2.5 Camiler
Cevher Paşa Cami: Denizli-Muğla karayolu güzergahındaki Tabae Ören Yeri içinde bulunan Cevher
Paşa Cami’nin kapısının üzerindeki yazı bandında Hicri 1235 tarihi okunmaktadır. Osmanlı döneminde 19 yy. batılılaşma sürecinde yapılan ahşap destekli kalem işi süslemeli camilerdendir.
Yazır Kasabası Çarşı Cami: Acıpayam-Yazır köyünde Osmanlı dönemine ait olup Hacı Ömer Efendi
adında bir zat tarafından 1801 yılında yaptırılmıştır.
Belenardıç Köyü Cami: Akköy ilçesine 20 km. mesafede bulunan Belenardıç mahallesi cami, kareye
yakın dikdörtgen planlı bir yapıdır. Ahşap destekli ve ahşap tavanlıdır. Kitabesine göre Halil Ağa tarafından 1884 yılında inşa ettirilmiştir.
Boğaziçi Kasabası Eski Cami: Baklan ilçesi Boğaziçi mahallesinde bulunan cami dikine dikdörtgen
planlı ve üç sahınlıdır. Hicri 1181’de yapılmıştır.
Kayı Pazarı Cami: Çal-Süller mahallesi yolu üzerinde Şapcılar mahallesindedir. Günümüze caminin
sadece minaresi kalmış olup, bölge kayı boyundan gelen Türklerin pazar yeri oluşundan dolayı bu
ismi almıştır.
Savran Cami: Çivril ilçesine 5 km. uzaklıkta, Osmanlı dönemine ait olan bu cami, Ömer Ağa adında
bir zat tarafından 1882 yılında yaptırılmıştır.
Sultan Murat Cami: Denizli’nin 20 km doğusundaki Honaz ilçesindedir. Bugünkü yerleşim merkezinin dışında olan yapı oldukça harap durumdadır. XV. yüzyılda Osmanlı Sultanı II Murat tarafından
inşa ettirildiği kabul edilmektedir.
94
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Cevherpaşa Cami: Denizli-Muğla karayolu güzergahındaki Tabae Ören Yeri içinde bulunan Cevher
Paşa Cami, dikdörtgen planlı bir yapıdır. Kapının üzerindeki yazı bandında Hicri 1235 tarihi vardır.
Hırka Köyü Cami: Tavas-Kale karayolunun 17. kilometresinde, yolun 1 km güneyindeki Hırka köyündedir. Yapıdaki Barok karakterli süslemelerin benzerlerinin batı Anadolu’da XVIII. Yüzyıl ortalarından
itibaren görülmesini ve bugünkü son cemaat yerinin 1860-61 tarihinde inşa edilmiş olmasını dikkate
alarak, yapının XVIII. yy. ortalarından XIX. yy. ortalarına uzanan bir zaman diliminde inşa edildiğini
kabul edebiliriz.
2.3. Turistik Mekanlar
Çamlık: Şehir merkezinde olup, bol miktarda suyu ve piknik yerleri mevcuttur.
Vali Çeşmesi: Denizli-Antalya Karayolu üzeri, şehir merkezine 20 km. mesafedeki Cankurtaran mevkiindedir. Serin havası ve soğuk suyu ile iyi bir dinlenme yeridir. Yeme-içme için tesisler mevcuttur.
Sakızcılar Asmaaltı Şelalesi: Çal ilçesine bağlı Sakızcılar köyünde yer alan şelale eşsiz bir tabii güzellik
sergilemektedir. Ağlayan Kaya olarak bilinen şelale 30 m. yükseklikten dökülmektedir. Yeşille suyun
birleştiği şelalenin dibinde alabalık yetiştirilmektedir. “Hoca’nın Yeri” olarak bilinen yer İlçe halkı
tarafından çok sevilen bir piknik yeridir.
Alabalık üretimi yapılan şelale gün geçtikçe daha da tanınmakta ve alabalık üreticiliğini teşvik etmektedir. Şelalenin diğer tarafındaki derede de bir başka kişi tarafından alabalık üretimi yapılmaktadır.
Karagöz Yaylası: Çameli İlçesi’ne 22 km. uzaklıkta bulunan iki dağ arasında geniş alana yayılmış, bol
suyu olan, yayla evleriyle süslenmiş güzel beldelerden biridir.
Kefe Yaylası: Yatağan beldesine 5 km. uzaklıkta yer alan yayla, çam ağaçlarıyla çevrilidir ve kamp
yapmaya oldukça elverişlidir.
Beycesultan Höyüğü: Çivril ilçesine 5 km uzaklıktaki Menteşe mahallesi yakınlarındadır. Kalkolitik
Çağdan Bronz Çağı’na Hititlerden Bizans İmparotorluğun çok uzun bir zamanda yerleşime konu olmuş olması Beycesultan’ın en önemli özelliğidir. Arzava Krallığı’na ait eserlerin de bulunduğu Beycesultan’ın 40 kattan meydana geldiğini gösteren kalıntılar ortaya çıkmıştır.
Honaz Dağı: Honaz yaylaları dinlenmek için uygun yerlerdir. Honaz Dağı, Milli Park ilan edilmiş olup,
kayak merkezi çalışmaları devam etmektedir.
Babadağ Yaylaları: Bol suyuyla yöre halkının ilgisini çekmektedir. Babadağ ise dağcılık sporları için
ilimizin en uygun dağıdır.
Kartal Gölü: 2.000 metrede oluşan Kartal Gölü, gezilip görülecek önemli yerlerdendir. ulaşım stabilize olarak sağlanmaktadır.
Süleymanlı Yaylası: Buldan’a 8 km. uzaklıktadır. Ormanların eteğinde muhteşem görüntü­süyle bir de
göl mevcuttur. Gölün kenarında yemyeşil bir yayla alanı vardır ve yörede bolca yaban ördeği bulunur.
Maliye Bakanlığı tarafından köylere ayrılan yardım fonundan otel ve lokanta ya­pılmıştır.
Güney Şelalesi: Güney ilçesine 12 km. uzaklıkta olup, Büyük Menderes Nehri civarındadır. 10 m.
yükseklikten düşen su doğal bir güzellik meydana getirir. Şelale altında yer alan mağaralarda pek çok
sarkıt vardır. İyi bir dinlenme ve kamp yeridir.
Keloğlan Mağarası: Acıpayam ilçesine bağlı Dodurgalar beldesi yakınlarında bulunan Keloğlan Mağarası, il turizmine çeşitlilik kazandıran mekanlardan biridir. Malı Dağı’nın eteğinde bulunan mağaranın içi, 10 milyon yılda oluşan sarkıt, dikit, sütun ve makarna sarkıtlarıyla doludur. Damlataş
ormanını andıran 145 metre uzunluğundaki mağaranın nefes darlığı, astım, bronşit gibi hastalık­lara
iyi geldiğine inanılıyor.
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
95
Kaklık Mağarası: Denizli-Ankara karayolunda Denizli il merkezine 30 km. mesafede Honaz ilçesi
Kaklık mahallesi sınırlarında bulunan mağara, 2002 yılında turizme açılmıştır. Günümüzden yaklaşık 2-2.5 milyon yıl önce çökelen kireçtaşlarını kükürtlü termal suların eritmeleri sonucu oluş­maya
başlamıştır. İlk oluşan yer altı boşluğunun tavanın çökmesi sonucu meydana gelen çöküntü konisinin
üzeri, mağara dışındaki bir kaynaktan gelen karbonatlı suyun oluşturduğu traverten ha­vuzları ile
kaplıdır. Pamukkale’deki havuzlara çok benzeyen bu şekiller, basamaklar halinde üst üste gelmiştir.
Mağara ağzından şelale oluşturarak giren sular, bir havuzdan diğerine geçerek, güneş ışınlarının gün
içindeki geliş açılarak göre her an değişen görüntüler oluşturmaktadır. Mağara du­varlarında yosun
ve küçük sarmaşıklar gelişmiştir. Gün içinde yeşilin değişik tonlarında renkler alan bu bitkiler, güneş
ışınlarının etkisiyle mağaraya son derece ilginç bir güzellik katmaktadır.
Akdağ: Çivril ilçesinde bulunan Akdağ’da 1054 çeşit bitki yetişmektedir. Bunlardan 124’ü bu bölgeye
özgüdür. Endemik bitkiler 500-2000 metreler arasında yoğunlaşır. Bölgeye karaçam hakimdir.
Denizli Bağbaşı Kent Ormanı: Denizli Kent Ormanı 1984 yılında 129 hektar alanda kızılçam, fıstıkçamı, sedir, mavi servi ve kara servi ile ağaçlandırılmış saha ile doğal ormandan oluşmaktadır. Toplam
alan 625 hektardır. Kent ormanının rakımı 500 metreden başlayarak 1400 metreye kadar çıkmaktadır.
Işıklı: Çivril ilçesinin 10 km. doğusunda, Çivril-Dinar yolu üzerindedir. Büyük Menderes akarsuyunun
ikinci büyük kaynağı olan Akgöz Deresinin çıktığı yörede dereden yakalanan balık ve ıstakoz, hemen
kaynak başındaki lokantada pişirilmektedir. Göl kenarında kafe ve lokanta türü tesisler bulunmaktadır.
3. Denizli’de Bulunan Turizm İşletme ve Belediye Belgeli Tesisler
Turizmin vazgeçilmezleri arasında konaklama yerleri vardır. Denizli il merkezi, Pamukkale, Karahayıt
ve ilçelerdeki turizm işletme belgeli oteller aşağıdaki gibidir:
Tablo 55: Denizli’de Bulunan Konaklama Tesisleri, İletişim Bilgileri, Oda-Yatak Kapasiteleri
Turizm İşletme Belgeli 5 Yıldızlı Oteller
ADI
TELEFON
FAX
ODA
YATAK
Anemon Otel
371 80 60
371 50 51
126
252
Colossae Termal Otel
271 43 74
271 42 50
310
626
Polat Termal Otel
271 41 10
271 40 92
252
504
PAM Termal Otel
271 41 40
271 40 97
236
472
Lycus River Termal Otel
271 43 41
271 43 51
272
544
Turizm İşletme Belgeli 4 Yıldızlı Oteller
Dedeman Park Otel
268 80 00
251 44 22
120
240
North Point Otel
213 81 31
213 73 35
95
192
C/H Otel
381 73 81
381 73 83
218
436
Tripolis Otel
272 33 33
272 33 32
147
302
Richmond Pamukkale Termal Otel
271 42 94
271 40 78
315
642
Richmond Pamukkale SPA
271 46 11
271 46 08
206
418
Umut Termal Otel (Sarayköy)
426 11 01
426 11 60
106
212
96
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Tablo 55 devamı: Denizli’de Bulunan Konaklama Tesisleri, İletişim Bilgileri, Oda-Yatak Kapasiteleri
Turizm İşletme Belgeli 3 Yıldızlı Oteller
Çimenoğlu Otel
265 34 00
265 54 60
75
155
Grand Denizli Otel
263 42 42
263 42 52
75
144
47
94
Keskinkaya 2 Otel
263 63 61
242 09 67
97
202
Laodikya Otel
265 15 13
241 20 05
76
152
Napa Otel
242 04 28
242 04 27
61
122
Pişkin Otel
264 56 48
264 92 95
42
84
Şiir Otel
266 22 55
266 22 15
52
104
İnci Class Otel
Turizm İşletme Belgeli 2 Yıldızlı Oteller
Aygören Otel
264 78 96
263 91 53
42
84
Benhur-Yıldırım Otel
264 50 75
263 35 90
44
88
Koşar Otel
264 98 52
265 76 14
36
77
Mesut Otel
241 71 89
241 19 69
28
56
Öztürk Otel
242 59 60
242 64 09
42
78
Çivril Paris Otel
713 33 23
713 33 24
30
56
Motel Tanman (Acıpayam)
534 60 70
539 10 10
15
30
Kaynak: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
4. Kütüphaneler:
Denizli’de bulunan en geniş kapsamlı kütüphane İl Halk Kütüphanesi’dir. Denizli merkez ilçe ve diğer
ilçelerde bulunan toplam kitap sayısı 318.289, okuyucu sayısı ise 487.157’dir.
Tablo 56: Denizli ve Bağlı Kütüphanelere Ait İstatistikler (2013)
S.N
İlçe
Kütüphane Adı
Kitap
Sayısı
Okuyucu
Sayısı
Üye
Sayısı
Ödünç
Materyal
Sayısı
Personel
Sayısı
1
Merkez
Denizli İl Halk Kütüphanesi Müd.
48351
214110
9621
75337
11
2
Acıpayam
Acıpayam İlçe Halk Kütüphanesi Müd.
26985
70721
2627
34766
3
3
Acıpayam
Dedebağ Halk Kütüphanesi
3281
100
20
50
1
4
Acıpayam
Kelekçi Halk Kütüphanesi
2531
409
96
105
1
5
Acıpayam
Yeşilyuva Halk Kütüphanesi
12312
3571
134
1300
1
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
97
Tablo 56 devamı: Denizli ve Bağlı Kütüphanelere Ait İstatistikler (2013)
6
Akköy
Akköy Şehit Veli Öztürk
İlçe Halk Kütüphanesi
2234
7
Babadağ
Babadağ İlçe Halk Kütüphanesi
6563
5673
523
3973
1
8
Baklan
Baklan İlçe Halk Kütüphanesi
8865
3392
239
3098
1
9
Bekilli
Bekilli İlçe Halk Kütüphanesi
8052
233
35
200
0
10
Beyağaç
Beyağaç İlçe Halk Kütüphanesi
2601
11
Bozkurt
Bozkurt İlçe Halk Kütüphanesi
6781
4615
72
1540
1
12
Buldan
Buldan Ali Haydar Akın
İlçe Halk Ktp.si Müd.
33324
27231
410
11352
5
13
Buldan
Yenicekent Halk Kütüphanesi
3011
14
Çal
Çal İlçe Halk Kütüphanesi
15044
15
Çal
Akkent Halk Kütüphanesi
3290
16
Çardak
Çardak İlçe Halk Kütüphanesi
5387
4923
79
1331
1
17
Çivril
75. Yıl Çivril İlçe Halk
Kütüphanesi Müd.
28774
37588
1564
15806
6
18
Güney
Güney İlçe Halk Kütüphanesi
17418
16420
52
1852
1
19
Honaz
Honaz İlçe Halk Kütüphanesi
18376
10900
317
3561
1
20
Honaz
Kaklık Halk Kütüphanesi
4769
3767
124
883
1
21
Kale
Kale İlçe Halk Kütüphanesi
4615
10786
141
4612
1
22
Sarayköy
Sarayköy İlçe Halk Kütüphanesi Müd.
23622
31079
846
9167
2
23
Serinhisar
Serinhisar 100. Yıl İlçe
Halk Ktp.si
9946
8079
184
2018
1
24
Tavas
Tavas İlçe Halk Kütüphanesi
12164
12620
760
7365
1
25
Tavas
Kızılca Halk Kütüphanesi
2222
739
89
458
1
26
Tavas
Konak Halk Kütüphanesi
7771
2371
276
1312
1
318289
487157
18462
182677
44
TOPLAM
Kaynak: Denizli Kütüphane Müdürlüğü, e-arsiv.gov.tr/stat
98
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Personel Yokluğu Nedeniyle Geçici Kapalıdır
Personel Yokluğu Nedeniyle Geçici Kapalıdır
Personel Yokluğu Nedeniyle Geçici Kapalıdır
17830
253
2591
2
Personel Yokluğu Nedeniyle Geçici Kapalıdır
IX
TARIM,
HAYVANCILIK
VE
ORMANCILIK
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
99
IX. TARIM, HAYVANCILIK VE ORMANCILIK
Sahip olduğu iklim koşulları, arazi yapısı ve toprak özellikleri nedeniyle Denizli’de tarım ve ormancılık
faaliyetleri önemli bir katma değer oluşturmaktadır. İlk olarak tarım alanındaki gelişmeler konusunda bilgi verilecektir.
Denizli, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleri arasında yer alan, bu bölgelerin iklim ve ekolojik özelliklerini yer yer bünyesinde taşıyan bir ildir. Rakım tarımsal alanda 130 metreden başlayıp 1.700
metreye kadar yükselmektedir. Yağış ortalaması 575 mm/yıl’dır. Nüfusun %29,42’si kırsal alanda yaşamaktadır.
Tablo 57: Denizli İli Genel Arazi Dağılımı
Arazi Cinsi
Tarım Arazisi
Alanı(ha)
%
376.738
32
22.302
2
Ormanlık-Fundalık
565.788
47
Tarım Dışı
221.972
19
1.186.800
100
Çayır-Mera
TOPLAM
Grafik 6: Denizli İl Genel Arazi Dağılımı
100
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
1. Tarım
Tablo 58: İlçelere göre Tarım Alanı
İLÇELER
Tarım Alanı(Ha)
Tavas
53.000
Çivril
49.677
Acıpayam
46.326
Çal
39.242
Merkez
25.876
Honaz
16.326
Güney
16.040
Bozkurt
16.000
Sarayköy
15.525
Buldan
14.706
Baklan
14.000
Kale
12.550
Çameli
12.500
Bekilli
12.500
Çardak
10.177
Akköy
9.132
Serinhisar
6.000
Babadağ
3.661
Beyağaç
3.500
Toplam
376.738
Grafik 7: İlçelere Göre Tarım Alanları
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
101
İlimizde toplam 376.738 ha olan tarım alanı içinde 166.359 hektarı sulanmaktadır. Sulamaya açılacak
olan 27.799 hektardır. Toplam sulanabirli alan 194.158 hektardır.
İlimizde toplam tarım arazilerimizin %44’ü sulanmaktadır. Sulama projelerinin inşaat çalışmaları tamamlandığında bu oran %51,5 olacaktır.
Denizli’de Gayrisafi Üretim Değerlerine göre ilk 20 ürün ve tarla ürünleri, sebze ürünleri ve meyve
ürünleri ile ekim alanları ile ilgili gelişmeler Tablo 59, 60 ve 61’de verilmiştir.
Tablo 59: Gayrisafi Üretim Değerlerine Göre İlk 20 ürün (2013)
S.N
Ürün Cinsi
Üretim (Ton)
Gayrisafi
Üretim Değeri
(TL)
1
Üzüm
426.099
380.921
431.516.930
2
Tütün
300.176
25.658
256.580.000
3
Buğday
850.088
378.777
251.582.160
4
Ayçiçeği Çerezlik
154.069
37.656
182.631.600
5
Elma
66.470
191.894
136.244.740
6
Arpa Kuru
547.564
190.962
112.667.580
7
Kavun
36.872
91.273
77.582.050
8
Mısır-slaj (1.+2.Ekiliş)
150.171
632.713
75.925.560
9
Ceviz
35.247
70.311
68.869.620
10
Kekik
83.445
12.180
66.137.400
11
Domates (Sofralık)
17.545
64.406
65.081.380
12
Mısır-Dane (1.+2. Ekiliş)
90.688
98.429
57.088.820
13
Kiraz
35.130
13.818
57.068.340
14
Yonca (Yeşil Ot)
91.890
428.121
51.374.520
15
Pamuk (1. Ekiliş)
48.175
27.110
41.270.200
16
Karpuz
23.526
83.851
38.571.460
17
Nar
30.272
34.620
37.043.400
18
Nohut
113.765
11.088
33.707.520
19
Zeytin (Sofralık)
23.407
10.773
32.319.000
20
Şekerpancarı
44.635
214.343
30.008.020
Kaynak: Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
102
Ekim Alanı
(Da)
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Tablo 60: Denizli’de Elde Edilen Tarla ve Sebze Ürünleri, Ekim Alanları ve Üretimleri (2013)
Ürünler (TARLA)
Ekim Alanı
(Da)
Buğday (Durum) kuru
177.531
62.200
Hayvan Pancarı
1.143
5.858
Buğday (Durum) sulu
190.633
96.734
Yonca (Yeşil ot)
91.890
428.121
Buğday (Diğer)kuru
239.081
82.255
Korunga (Yeşil ot)
5146
6270
Buğday (Diğer)sulu
242.843
137.588
Yem Şalgamı
157
558
Arpa kuru
489.600
163.108
Yağlık Gül
924
246
Arpa sulu
57.964
27.854
Ürünler (SEBZE)
Ekim Alanı
(Da)
Üretim
(Ton)
100
8
Lahana (beyaz)
1.116
2.749
Çavdar
6.414
1.438
Lahana (kırmızı)
1.087
1.256
Yulaf (dane)
3.616
952
Kereviz (Kök)
75
150
Yulaf(yeşil ot)
14.860
13.142
Marul Aysberg
170
204
Mısır-Dane(1. Ekiliş)
56.188
67.374
Marul (kıvırcık)
356
418
Mısır-Dane(2. Ekiliş)
34.500
31.055
Marul (göbekli)
1.438
1.833
Mısır-Hasıl(1. Ekiliş)
2.365
3.982
Ispanak
2.562
2.976
Mısır-Hasıl(2. Ekiliş)
300
700
Pırasa
1.562
3.195
Mısır-slaj(1.Ekiliş)
60.581
277.964
Pazı
5
1
Mısır-slaj(2.Ekiliş)
89.590
354.749
Maydanoz
289
77
Sorgum(Yeşil ot)
17
119
Roka
43
10
Tritikale(Yeşil Ot)
5.494
8.723
Tere
114
25
Tritikale(Dane)
18.778
6.068
Nane
26
7
Tritikale Sulu (Dane)
10.476
4.690
Dereotu
14
3
35
5
Kabak (sakız)
549
702
113.765
11.088
Kabak (bal)
183
376
Kuru Fasulye
3.726
381
Hıyar(Sofralık)
4.146
8.299
Mercimek(Yeşil)
3.695
425
Hıyar(Turşuluk)
1.620
3.053
45
4
Acur
253
463
485
41
Patlıcan
2.493
5.111
116.063
148.860
Taze Bamya
2.356
663
Fiğ -Dane
1.453
244
Domates(Sofralık)
17.545
53.002
Burçak(Yeşil ot)
5.477
4.426
Domates(Salçalık)
4.277
16.417
200
18
Biber (sivri)
6.254
10.887
23.623
23.566
Biber(dolmalık)
1.356
2.047
Aspir
Bakla (Yemeklik)
Nohut
Mercimek(Kırmızı)
Börülce (kuru)
Fiğ-Yeşil Ot
Burçak(dane)
Mürdümük(Yeşil ot)
Üretim
(Ton)
Ürünler (TARLA)-DEVAMI
Ekim Alanı
(Da)
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
Üretim
(Ton)
2014
103
Tablo 60 devamı: Denizli’de Elde Edilen Tarla ve Sebze Ürünleri, Ekim Alanları ve Üretimleri (2013)
Tütün
300.176
25.658
Biber (salçalık)
1.112
2.819
Şeker Pancarı
44.635
214.343
Karpuz
23.526
83.851
Haşhaş (kapsül)
76.580
4.538
Kavun
36.872
91.273
Haşhaş (Tohum)
4.794
Taze Fasulye
4.412
3.782
Pamuk 1. ekiliş
46.700
26.520
Taze Börülce
1.406
744
Pamuk 2. ekiliş
1.475
590
Taze bezelye
1.140
746
Anason
34.763
2.054
Taze Bakla
775
656
Kimyon
1.426
77
Taze Barbunya
192
188
83.445
12.180
Taze Sarımsak
275
177
Susam (1. Ekiliş)
7.820
460
Taze Soğan
1.442
1.686
Susam (2. Ekiliş)
20
1
Havuç
2.068
9.161
Ayçiçeği Çerezlik Kuru
534
65
Turp(bayır)
80
123
Ayçiçeği Çerezlik Sulu
138.535
34.591
Turp(kırmızı)
336
837
15.000
3.000
Pancar(Kırmızı)
190
285
255
602
Karnabahar
270
471
5.839
14.768
Brokoli
40
80
947
487
Mantar(kültür)
4735
246
Kekik
Ayçiçeği Çerezlik Sulu(2.
Ekiliş)
Patates
Soğan Kuru
Sarımsak Kuru
Kaynak: Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
Tablo 61: Denizli’de Elde Edilen Meyve Ürünleri, Ekim Alanları ve Üretimleri (2013)
Ürün Adı
Meyve Alanları (da)
Meyve Vermeyen
Yaşta
Üretim (Ton)
Armut
4799
187.833
133.968
5.205
Ayva
7174
195.917
146.981
6.238
Elma
66470
1.606.689
661.685
191.894
Muşmula
0
1.620
410
15
İğde
0
12.582
1.263
47
Erik
7771
237.117
87.856
7.225
Kayısı
3436
90.646
27.796
2.307
20
3.125
800
94
Kiraz
35130
644.302
179.727
13.818
Şeftali
27448
520.417
487.014
19.612
361
10.420
6.825
237
Kızılcık
Şeftali(Nektarin)
104
Meyve Veren Yaşta
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Tablo 61 devamı: Denizli’de Elde Edilen Meyve Ürünleri, Ekim Alanları ve Üretimleri (2013)
Vişne
1742
71.140
8.375
2.285
5
1.835
315
49
353
149.475
6.060
716
Badem
10168
246.843
167.829
5.121
Ceviz
35247
223.743
278.536
7.311
880
67.310
7.925
1.910
Fındık
15
1.830
1.470
18
Hünnap(Çiğit)
70
500
3.000
15
1150
1.725
5
16.950
2.525
48
İncir
1647
47.310
4.895
1.173
Nar
30272
990.052
985.567
34.620
2789
64.185
20.890
2.437
Sofralık çekirdekli
üzüm(da)
89.390
64.527
Sofralık çekirdeksiz üzüm(da)
124.416
163.997
Kurutmalık çekirdekli(da)
33.600
21708
Kurutmalık çekirdeksiz(da)
80.582
70236
Şaraplık üzüm(da)
98.111
60.453
Zeytin (sofralık)
23.407
564.686
168.730
10.773
Zeytin (yağlık)
20.646
419.356
149.223
8.459
Zerdali
Antepfıstığı
Kestane
Çilek (da)
Dut
Trabzon Hurması
Kaynak: Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
2. Hayvancılık:
Denizli, bitkisel üretimin yanı sıra hayvansal üretim açısından da önemli bir ildir. İlimizde uygulanan
kooperatif projeleri ve özel sektör yatırımları sayesinde özellikle büyükbaş süt sığırcılığında sayı ve
kalite bakımından büyük artışlar olmuştur.
İklim, topoğrafik yapı ve yüzyıllar öncesinden gelen yetiştiricilik kültürüne bağlı olarak küçükbaş hayvancılığımızda hızla gelişmekte, Bakanlığımızın destekleriyle uygulanan ıslah projeleri ile sürülerin
kalitesi de günden güne artmaktadır.
Kanatlı üretimimiz 1.146.700 adet broiler ve 1.702.376 adet yumurtacı olmak üzere 3 milyona yaklaşmıştır.
Başta Çameli ilçesi olmak üzere projeli 128 adet su ürünleri üretim tesisinde yıllık 4.350 ton sofralık,
9.732.800 adet yavru alabalık üretimi yapılmaktadır. Denizi olmayan Denizli’den Avrupa’ya balık ihraç edilmektedir.
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
105
Tablo 62: Yıllara Göre Hayvan Mevcutları (2011-2013)
Yıllar
Tavuk (Yumurtacı+Broiler) (Adet)
Sığır (Baş)
Koyun (Baş)
Keçi (Baş)
2011
212.499
314.179
146.880
2.822.370
2012
243.251
405.515
196.783
2.808.061
2013
251.325
404.925
207.950
2.849.076
Kaynak: Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
3.Ormancılık
Denizli ili sınırları içerisinde toplam 561.577 hektar ormanlık alan bulunmaktadır. Ormanlık alan
Denizli İli genel alanının yüzde 47’sini oluşturmaktadır. Ormanlık alanın 328.622 hektarı normal (verimli), 232.955 hektarı ise bozuk orman alanıdır.
Tablo 63: Denizli İli Orman Alanı Dağılımı (2013)
Ormanı Alanı
Normal
Bozuk
Toplam
Hektar (Ha)
Hektar (Ha)
Hektar (Ha)
328.622
232.955
561.577
Kaynak: Orman Bölge Müdürlüğü
Orman Bölge Müdürlüğü Döner Sermaye Bütçesinden Ormancılık faaliyetlerine ilişkin satış ve diğer
gelirler toplamı 82 milyon 667 bin 399 TL., yıl içinde yapılan yatırımlar, cari giderler, üretim giderleri
ve diğer giderler toplamı ise 71 milyon 528 bin 103 TL. dir.
Tablo 64: Orman Bölge Müdürlüğü Gelirleri (2013)
Gelirler
Gerçekleşme (TL)
1-Satış Gelirleri
75.121.073
2-Diğer Gelirleri
4.782.327
3-Fidanlık Gelirler
2.763.999
Gelirler Toplamı
82.667.399
Kaynak: Orman Bölge Müdürlüğü
106
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Tablo 65: Orman Bölge Müdürlüğü Giderleri (2013)
GİDER KALEMLERİ
Miktarı
Birimi
Harcama (TL)
1-YATIRIMLAR
-Planlama
2
adet
27.067
125
km.
11.720
-Yeni Yol
56
km.
613.170
-Büyük Onarım
64
km.
326.454
5
km.
50.000
-Sanat Yapısı
13
km.
79.882
-Köprü
14
m.
158.317
-Aplikasyon
-Üst Yapı
-Kuş Yuvası
4.000
adet
37.023
10.600
adet
3.094
3
adet
81.993
8.883.000
adet
1.384.105
-Makine Teçhizat Alımları
11
adet
51.198
-Amenajman Planı yapımı
21
adet
575.737
-Yırtıcı Böcek Üretimi
-Bina ve Tesis İnşaatları
-Fidanlık Giderleri
YATIRIM GİDERLERİ TOPLAMI
2.930.845
2-CARİ GİDERLER
-Silvikültür Giderleri
5.544.290
-Üretim Giderleri
-Endüstriyel Odun
-Yakacak Odun
571.374
m3
26.805.508
97.995
ster
2.330.914
-Diğer Giderler
2.692.029
-Orman Zararlılarıyla Mücadele Giderleri
-Biyolojik Mücadele
2.011
hektar
50.130
-Mekanik Mücadele
1.806
hektar
39.678
-Biyoteknik Mücadele
3.272
hektar
23.430
-Orman Yolları Giderleri
- Kule Kulube Yolları Bakımı
63
km.
8.190
- Traktör Yolları Yapımı
29
km.
75.197
- Yangın Emniyet Yolları Yapımı
10
km.
15.000
- Yangın Emniyet Yolları Bakımı
1.389
km.
178.908
- Üretim Yolları Bakımı
6.914
km.
927.090
-Araştırma ve Geliştirme Giderleri
6.119.120
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
107
Tablo 65 devamı: Orman Bölge Müdürlüğü Giderleri (2013)
-Tesis Makine ve Cihaz Giderleri
39.918
-İlk Madde ve Malzeme Giderleri
673.672
-Demirbaş Giderleri
196.179
-Pazarlama-Satış Ve Dağıtım Giderleri
33.526
-Genel Yönetim Giderleri
25.675.475
CARİ GİDERLER TOPLAMI
71.428.254
DİĞER GİDERLER
99.849
GENEL GİDER TOPLAMI
71.528.103
Kaynak: Denizli Orman Bölge Müdürlüğü
108
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
X
ALT YAPI
ÇALIŞMALARI
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
109
X. ALT YAPI ÇALIŞMALARI
1.Devlet Su İşleri (D.S.İ.)
Devlet Su İşleri tarafından 2013 yılı içerisinde yürütülen çalışmalar kapsamında Yenicekent İletim
Kanalı İnşaatı işi devam etmekte olup fiziki gerçekleşmesi yüzde 56’dır. Yenicekent İletim Kanalının
tamamlanması ile halen Pompaj ile sulanmakta olan Gölemezli-Pamukkale Sulamasının (4925 ha)
cazibeli olarak sulanması ve Planlama çalışmaları devam etmekte olan Karakıran-Kabaağaç Sulaması
(1074 ha) ile Buldan Ovası Sulaması (2864 ha) olmak üzere toplam 8863 ha alanın sulanması sağlanacaktır. Ayrıca Çürüksu Sol Sahil Sulama (4999 ha) sahasına takviye su temini sağlamak amacıyla
genel toplam olarak 13862 ha sahanın sulanması sağlayacaktır. Honaz İlçesinde yapımına başlanılan
Aydınlar Akbaş Barajı ikmali devam etmekte olup yüzde 48 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Acıpayam
Akalan Barajı İnşaatında çalışmalar devam etmekte olup yüzde 45 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.
Bin günde bin gölet kapsamında Denizli İlinde, Baklan Boğaziçi Göleti ve Sulaması, Güney Çamrak
Göleti ve Sulaması, Beyağaç Bövet Göleti ve Sulaması ile Tavas Kızıldere Göleti ve Sulamasının İnşaat
çalışmaları devam etmektedir.
Tablo 66: DSİ Denizli Yatırımları Özet Tablo (TL) -2012
Toplam Keşif veya Önceki Yıllar Harcaİhale Bedeli
ması
İşin Adı
Tarım
569.097.606
45.291.451
2013 Program Yılı 2013 Sonuna KadarÖdeneği
ki Harcaması
124.519.620
124.516.939
54.870
54.870
Hizmet
71.465.000
Kamulaştırma
83.259.738
35.675.717
3.203.760
3.203.760
723.822.344
80.967.168
127.778.250
127.775.569
Denizli İl Toplamı
Kaynak: DSİ Bölge Müdürlüğü
2. Karayolları
Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Denizli ilinde 2013 yılı içinde gerçekleştirilen çalışmalar
aşağıda özetlenmiştir.
Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında Denizli ilinde; 430 km Devlet yolu ile 396 km il
yolu olmak üzere toplam 826 km yol ağı bulunmakta olup, bu yollarda yapım, bakım, asfalt ve trafik
güvenliğine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar devam etmektedir.
Denizli ilinde yatırım programında yer alan projelerle ilgili çalışmalar devam etmektedir. Denizli’de
yatırım programında yer alan projeler çalışmalar aşağıdaki gibidir:
1.HORSUNLU-DENİZLİ:
Toplam uzunluğu 55 km olan yolun tamamı BSK’lı bölünmi ş yol olarak tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Denizli ilindeki uzunluğu 32,5 km olan yolun (Denizli Çevre Yolınun 11,5 km.si dahil) tamamı
BSK’lı bölünmüş yol olarak tamamlanmış olup, 2013 yılında 9,4 Milyon TL harcanmıştır.
Denizli Şehir Geçişi: 15,5 km.lik Kumkısık Çevre Yolu Ayr.-Kayıhan Kavşağı arası, 4 km’lik Üçgen Kavşağı-Pamukkale Ayr. arası, Kellecilerden itibaren Cankurtaran istikametinde 5 km. lik 2012 sonu itibari
ile aşınma seviyesinde tamamlanmıştır.
110
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
6 km’lik Kayıhan Kavşağı-Kelleciler arası BSK onarım işi; 16.11.2012 tarihinde ihale edilmiş olup çalışmalara devam edilmektedir.
2013 yılında 5 km.lik kesim binder seviyesinde tamamlanmış olup 1,3 Milyon TL. harcanmıştır.
2014 yılında yolun 1 km.lik kesiminin binder, 6 km.lik kesiminin aşınma seviyesinde tamamlanması
hedeflenmiştir.
2.DENİZLİ-CARDAK-13.BL.HD. (DENİZLİ-AFYONKARAHİSAR) YOLU:
8,5 km.lik Bozkurt Geçişi sathi kaplama seviyesinde, diğer kısm|ı ise 2013 yılında eksik olan 24 km
aşınma da yapılarak aşınma seviyesinde tamamlanmıştır. 2013 yılında 4,4 Milyon TL. harcanmıştır.
Denizli-Çardak Yolu İkmal İnşaatı ve Havaalanı Yolu: 8,5 km.lik Bozkurt Geçişi ikmali, 8 km.lik Çardak
Havaalanı yolunun BSK’lı hale getirilmesi ve OSB, Kaklık ve Çardak Havaalanı farklı seviyeli kavşaklarının yapım işi 31.12.2012 tarihinde ihale edilmiştir. Şantiye kurulmakta olup, 2014 yılında çalışmalara
başlanılacaktır.2014 yılında 7 km.lik kesimin binder seviyesinde tamamlanması hedeflenmiştir.
3.SALİHLİ-ALASEHİR-BULDAN-(AYDIN-DENİZLİ) AYR.:
Toplam uzunluğu 101 km olan yolun 2013 yılı sonu itibarı ile 85,5 km.si (62 km SK, 23,5 km BSK) BY
olarak tamamlanmıştır.
Projenin Denizli ili sınırları içerisinde kalan 34 km.lik kesiminin tamamı 2013 yılı sonu itibarı ile sathi
kaplamalı bölünmüş yol olarak tamamlanarak trafiğe açılmıştır.
2013 yılında (Denizli-Aydın)Ayr.-Buldan Farklı Seviyeli Kavşağı BSK’lı olarak ve 1,5 km.lik kesim SK BY
olarak tamamlanmış olup, 4,2 Milyon TL. harcanmıştır.
4.SARAYKÖY-AKKÖY-PAMUKKALE-(DENİZLİ-ÇARDAK) AYR:
Toplam uzunluğu 17 km olan ve tamamı Denizli ili sınırları içerisinde kalan projenin, Km: 0+00010+000 arası BY standardında yapılacaktır. 2013 yılında 6 km.lik kesim BY-BSK olarak tamamlanmış
olup, 5,6 Milyon TL. harcanmıştır. 2014 yılında 4 km.lik kesimin BY-BSK olarak tamamlanması hedeflenmiştir.
5.DENİZLİ-ACIPAYAM-13.BL.HD. (DENİZLİ-ANTALYA) YOLU: Toplam uzunluğu 68 km olan ve tamamı
Denizli ili sınırları içerisinde kalan yol 2011 yılı sonu itibarı ile sathi kaplamalı bölünmüş yol olarak
tamamlanarak trafiğe açılmıştır.
a- Denizli-Serinhisar arası 32,7 km.lik kesim (Denizli Çevre Yolu 2. Kısım dahil) BSK’lı olarak yapımı
işinde;
Km3+700-10+492 arası Kamulaştırma sorunu olmayan yerlerde Toprak İşleri, muhtelif menfez ve
altgeçit imalatında çalışmalar devam etmektedir.
Km: 10+492-13+800 kesiminde 2.505 m Çift tüp tünel için proje çalışmaları devam etmektedir. 2014
Yılı içerisinde Tünel projeleri tamamlanarak imalatlarına başlanacaktır.
b- Serinhisar-Acıpayam-13.BI.Hd. Yolu Km:32+900-77+000 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama Yapılması İşinde çalışmalara devam edilmektedir.
2013 yılında 13,5 km.lik kesim BSK’lı olarak tamamlanmış olup, 6,1 Milyon TL. harcanmıştır.
2014 yılında 30,6 km.lik kesimin binder seviyesinde tamamlanması hedeflenmiştir.
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
111
6.(ACIPAYAM-13.BL.HD.) AYR.-CAMELİ-13. BI. Hd.:
83 km uzunluğundaki yolda 2013 yılı sonu itibarı ile 5 km.si bölünmüş, 31 Km.si 2A standardında
olmak üzere toplam 36 Km yol sathi kaplamalı olarak trafiğe açılmıştır.
Km:8+000-28+906 ile Km:39+593-44+640 arasındaki iş feshedilmiştir.
2013 yılında bugüne kadar 2,1 Milyon TL. harcanmış olup, 4,3 Km.lik kesim SK TY olarak tamamlanması hedeflenmiş ve bitirilmiştir.
Ayrıca; Km:10+000-29+317 ile Km:39+593-45+600 arasının toprak tesviye, sanat yapıları ve üstyapı
ikmal inşaatının ihalesi 11.10.2013 tarihinde yapılmış olup, sözleşmesi imzalanarak yer teslimi yapılmıştır.
2014 yılında 6 km.lik kesimin TY-SK olarak tamamlanması hedeflenmiştir.
7.(DENİZLİ-CARDAK) AYR.-SİVASLI-USAK:
Toplam uzunluğu 118 km olan yolun 2013 yılı sonu itibarı ile e 50,7 km.si SK BY olarak tamamlanarak
trafiğe açılmıştır. Yolun Denizli ili sınırları içerisinde kalan 80 km.lik kesiminin 30,5 km.si sathi kaplamalı bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır.
29 km uzunluğundaki (Denizli-Çardak) Ayrım-Konak arasındaki bölünmüş yol çalışmaları devam etmektedir. 2013 yılında 8,3 km.lik kesim SK BY olarak tamamlanmış olup, 2 Milyon TL harcanmıştır.
2014 yılında yolun 5 km.lik kesiminin BY-SK olarak tamamlanması hedeflenmiştir.
Konak ile Çivril arası 19.09.2013 tarihinde ihale edilmiş olup, yer teslimi yapılmıştır. Toprak işleri ve
sanat yapılarında çalışmalara devam edilmektedir.
2013 yılında 4,5 Milyon TL harcanmıştır.
2014 yılında yolun 20 km.lik kesiminin BY-BSK olarak tamamlanması hedeflenmiştir. 8. (DENİZLİ8.(DENİZLİ-ACIPAYAM) AYR.-KALE-MUĞLA:
Toplam uzunluğu 61 Km olan ve tamamı Denizli ili sınırları içerisinde kalan projenin 41 km.si Bölge
Müdürlüğümüzce, 20 km.si Denizli Valiliğince ihale edilmiştir. 2012 sonu itibarı ile 19,5 Km.si Valilikçe olmak üzere 60,5 Km.si sathi kaplamalı bölünmüş yol ve Tavas Farklı Seviyeli Kavşağı tamamlanarak trafiğe açılmıştır.
Kale girişindeki eksik kalan 500 m.lik kesimde Koruma Kurulundan izin alınamadığından çalışılamamaktadır.
Bu güzergahta Denizli il sınırı-Kale arasında bulunan muhtelif kesimlerdeki heyelanlı bölgelerin ihale
edilerek onarımları yapılacaktır.
9. (NAZİLLİ-HORSUNLU) AYR.-KARACASU-TAVAS:
Toplam uzunluğu 73 km olan yolun 2013 yılı sonu itibarı ile 25 km si (8 km BY-SK, 17 km TY) tamamlanmıştır. Denizli ili sınırları içerisindeki uzunluğu 30 km olan projenin 5 km.si TY olarak tamamlanmıştır.
Projenin Denizli ili sınırları içerisinde kalan (Denizli-Tavas)Ayr.-Kızılcabölük yönünde (Km:0+00016+000) kesimi BY olacak şekilde proje revize edilerek çalışmalara bu yönde devam edilmektedir.
2013 yılında 200 bin TL harcanmıştır.
112
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
2014 yılında 5 km.lik kesimin TY-SK olarak tamamlanması hedeflenmiştir.
10.ÇAL-BEKİLLİ YOLU:
Çal-Bekilli Yolu (Alfaklar, Hançalar, Akkent Geçişleri) 4 km.lik kesimde Toprak Tesviye, Sanat Yapıları
ve Üstyapı Yapım İşinin 2011 yılında ihalesi yapılmıştır. Kamulaştırma işlemleri tamamlandıktan sonra çalışmalara başlanılacaktır.
BSK YAPILACAK ŞEHİR GEÇİŞLERİ:
ÇAL ŞEHİR GEÇİŞİ: Toplam uzunluğu 4,3 km ( 1,4 km BY, 2,9 km TY ) olan Çal Şehir Geçişi İşinin tamamı 2013 yılında aşınma seviyesinde BSK kaplamalı olarak tamamlanmıştır. 2013 yılında 600 Bin
TL harcanmıştır.
TAVAS ŞEHİR GEÇİŞİ: Toplam uzunluğu 5,15 km uzunluğunda ve BY standardında olan yolun ihalesi
yapılmış olup, sözleşmesi 26.12.2013 tarihinde imzalanmıştır. 2014 yılında yolun tamamının BSK’lı
olarak tamamlanması hedeflenmiştir.
11.UŞAK-ÇİVRİL-DENİZLİ YOLUNDA;
ÇANLI GRUBU KÖPRÜLERİ: Kuruçay (32 m) ve Büyükmenderes (53 m) köprülerinin ihalesi 06.12.2013
tarihinde yapılmış olup, sözleşme imzalanarak yer teslimi yapılmış, 1 Mart 2014 tarihinde imalatlara
başlanmıştır.
12. GÜMÜŞSUYU-SÜTLAÇ YOLUNDA;
GÜMÜŞSÜYÜ KÖPRÜSÜ: 29.08.2013 tarihinde ihalesi yapılmış olup, çalışmalara başlanılmıştır.
13. ACIPAYAM-ÇAMELİ-FETHİYE YOLUNDA;
KARABAYIR KÖPRÜSÜ: Projesi, yol projesi ile birlikte yapılacaktır.
14. TARİHİ KÖPRÜLERİN ONARIMI
Denizli İli, Çal İlçesinde Hançalar Köprüsü, Tozlukara (Dayılar) Köprüsü: Restorasyon projesi, hazırlatılmakta olup, projeleri tamamlandıktan sonra restorasyon uygulama işinin ihalesi yapılacaktır.
AYDIN - DENİZLİ OTOYOLU PROJESİ:
140 km uzunluğundaki otoyolun proje çalışmaları tamamlanmıştır. Ancak Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Buharkent-Kocabaş arasındaki kesimde güzergah değişikliği talep etmektedir. Söz konusu talep Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirme aşamasındadır.
Denizli-Burdur-Antalya Otoyolunun proje ihalesi Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış
olup, bu kesimde güzergah tespit çalışmaları devam etmektedir.
3. Haberleşme
İlimizde altyapı faaliyet alanı içinde haberleşme çalışmaları da niteliği itibariyle önem­li bir yer tutmaktadır. PTT Denizli Başmüdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren 15 PTT Merkez Müdürlüğü, 41
Şube ve 62 acente olmak üzere toplam 118 PTT işyeri bulunmaktadır. PTT 331 personel ile hizmet
vermektedir.
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
113
Tablo 67: PTT hizmet gelirleri (2013)
Hizmet Türü
Gelir (TL)
Posta Hizmeti Gelirleri
9.250.824
Kargo/Kurye Hizmeti Gelirleri
1.112.244
Telgraf Hizmeti Gelirleri
TOPLAM
27.314
10.390.382
Kaynak: PTT Denizli Başmüdürlüğü
PTT Bank olarak da bankacılık hizmeti verilmektedir.
4. Ulaşım
Yük ve yolcu taşımaları karayolu, demiryolu, havayolu ve denizyolu ile yapılmaktadır. Demiryolları ve
havayollarının durumu ve güncel bilgiler ise şu şekildedir:
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD):
Devlet Demiryolları, alt yapı hizmetlerinin yanısıra İzmir-Torbalı-Tire-Ödemiş-Aydın-Söke-Denizli-Uşak-Balıkesir-Bandırma ve İzmir arası demiryolu güzergahında yolcu ve yük taşıma hizmeti vermektedir.
TCDD 3. Bölge Müdürlüğü’nün Denizli faaliyetleri: TCDD 3.Bölge Müdürlüğünün Denizli il sınırları
içerisinde 2013 yılında toplam 5 adet proje için 3.221.788 TL. ödenek verilmiş ve 338.342,07 TL.
harcama yapılmıştır.
Denizli il sınırlarında kalan 105 km.lik demiryolu hattının tamamı 2008-2012 yılları arasında yenilenmiştir.
262 km. uzunluğundaki İzmir-Denizli demiryolu 3 Mart 2008 tarihinde ekonomik ve teknik ömrünü
doldurup, kazalara neden olduğundan trafiğe kapatılmış, İzmir-Aydın etabı 16 Mart 2009 tarihinde,
Aydın-Nazilli arası 19 Haziran 2010 tarihinde yenilenerek, işletmeye açılmıştır.
Nazilli - Goncalı arasındaki 77 km.lik kesim, 1 Haziran 2011 açılmıştır. Goncalı -Denizli arasındaki 10
km.lik kesim ise 9 Haziran 2011 tarihinde İzmir-Denizli direkt tren seferleri ile ulaşıma açılmıştır.
Denizli yerleşim yerinde kalan kentiçi demiryoluna; 2013 yılında 86.773 TL. harcama yapılarak, 750
mt.lik demir parmaklıklı ihata yapılarak bu bölgelerdeki can ve mal kayıplarının önüne geçilmiştir.
İzmir-Denizli arası tek hatlı demiryolunun çift hatlı hale getirilmesi için etüt-proje çalışmaları kapsamında 2013 yılında 1.756.800 TL. ödenek ayrılmış olup, işin ihalesi 2013 yılı içerisinde yapılmıştır.
Proje çizimleri devam etmekte olup, iş 2014 yılına devretmiştir. Proje çizimleri tamamlandıktan sonra yapım işi için ödenek talep edilecektir.
Goncalı ve Sarayköy İstasyonlarının tarihi dokularına uygun olarak restorasyonları için 2013 yılında
1.182.979 TL. ödenek ayrılmış olup, işlerin ihalelerinden sonra yapımlarına geçilmiştir. 2013 yılında
toplam 247.846 TL. harcama yapılmıştır. Restorasyon işleri 2014 yılına devretmiş olup, büyük bir
kısmı tamamlanmıştır.
Denizli ilindeki toplam demiryolu hat uzunluğu:
TCDD 3.Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahası İzmir - Denizli (Kaklık) arasıdır.
114
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
TCDD 3.Bölge Müdürlüğü’nün Denizli il sınırlarındaki toplam ana hat uzunluğu: 73 km.dir
TCDD 7.Bölge Müdürlüğü’nün Denizli il sınırlarındaki toplam ana hat uzunluğu: 32 km.dir.
Denizli ilindeki toplam demiryolu ana hat uzunluğu: 105 km.dir.
Demiryolu Yük Nakliyatı
Denizli ilinde 2013 yılı itibariyle gerçekleştirilen yük nakliyatı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
2013
GİDEN
DENİZLİ
GELEN
VAGON (ADT)
TON
VAGON (ADT)
TON
5.904
157.922
6.100
141.587
Kaynak: TCDD Denizli Müdürlüğü
Devlet Demiryolları Yolcu Müdürlüğü tarafından 1 Ocak 2013-31 Aralık 2013 tarihleri arasında Denizli il ve ilçelerinde 225.058 adet bilet satışı gerçekleştirilmiş olup, karşılığında 1.775.711.50 TL gelir
elde edilmiştir.
Havayolu ile Ulaşım:
Denizli’den İstanbul’a haftanın her günü akşam ve sabah olmak üzere düzenli olarak karşılıklı uçak
seferi yapılmaktadır. Halihazırda Denizli’den başka bir merkeze yönelik doğrudan uçak seferleri bulunmamaktadır.
Tablo 68: Denizli-İstanbul uçak seferlerine ait bilgiler
İstanbul-Denizli-istanbul 2012/2013 Kış Tarifesi
Havayolu Kuruluşu
Tarih Aralığı
Günler
Kalkış
Kalkış
Zamanı
Varış
Varış
Zamanı
THYA.O.
28 Ekim
2012
30 Mart 13
1234567
İstanbul-Atatürk
06:30
Çardak
07:40
THY A.O.
28 Ekim
2012
30 Mart 13
1234567
Çardak
08:25
İstanbul-Atatürk
09:30
THYA.O.
28 Ekim
2012
30 Mart 13
1234567
İstanbul-Atatürk
17:10
Çardak
18:20
THYA.O.
28 Ekim
2012
30 Mart 13
1234567
Çardak
19:05
İstanbul-Atatürk
20:15
Bora Jet
23 Ocak
2013
30 Mart
2013
12345
Sablha
Gökçen
07:30
Çardak
08:30
Bora Jet
23 Ocak
2013
30 Mart
2013
12345
Çardak
09:00
Sablha
Gökçen
10:10
Pegasus
4 Mart
2013
30 Mart
2013
147
Sabiha
Gökçen
06.45
Çardak
07:50
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
115
Tablo 68 devamı: Denizli-İstanbul uçak seferlerine ait bilgiler
Pegasus
4 Mart
2013
30 Mart
2013
25
Çardak
08:10
Sabiha
Gökçen
09:20
Pegasus
4 Mart
2013
30 Mart
2013
147
Sablha
Gökçen
20:20
Çardak
21:25
Pegasus
4 Mart
2013
30 Mart
2013
25
Çardak
21:45
Sablha
Gökçen
22:55
İstanbul-Denizli-İstanbul 2013 Yaz Tarifesi
Havayolu
Kuruluşu
Tarih Aralığı
Günler
Kalkış
Kalkış
Zamanı
Varış
Varış
Zamanı
THYA.O.
31 Mart 2013
27 Ekim
2013
1234567
İstanbul-Atatürk
06:20
Çardak
07:30
THYA.O.
31 Mart 2013
27 Ekim
2013
1234567
Çardak
08:25
İstanbul-Atatürk
09:30
THYA.O.
31 Mart 2013
27 Ekim
2013
1234567
İstanbul-Atatürk
17:20
Çardak
18:30
THY A.O.
31 Mart 2013
27 Ekim
2013
1234567
Çardak
19:05
İstanbul-Atatürk
20:15
THYA.O.
31 Mart 2013
27 Ekim
2013
1234567
İstanbul-Atatürk
23:25
Çardak
00:35
THY A.O.
31 Mart 2013
27 Ekim
2013
1234567
Çardak
05:50
İstanbul-Atatürk
07:00
Pegasus
1 Nisan 2013
26 Ekim
2013
146
Sabiha
Gökçen
06:45
Çardak
07:50
Pegasus
1 Nisan 2013
26 Ekim
2013
146
Çardak
08:10
Sabiha
Gökçen
09:20
Pegasus
2 Nisan 2013
23 Ekim
2013
23
Sabiha
Gökçen
20:20
Çardak
21:25
Pegasus
2 Nisan 2013
23 Ekim
2013
23
Çardak
21:45
Sablha
Gökçen
22:55
İstanbul-Denizli-istanbul 2013/2014 Kış Tarifesi
Havayolu
Kuruluşu
THYA.O.
116
Tarih Aralığı
27 Ekim 2013
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
29 Mart 14
2014
Günler
Kalkış
1234567
İstanbul-Atatürk
Kalkış
Zamanı
06:30
Varış
Çardak
Varış
Zamanı
07:40
Tablo 68 devamı: Denizli-İstanbul uçak seferlerine ait bilgiler
THYA.O.
27 Ekim 2013
29 Mart 14
1234567
Çardak
08:25
İstanbul-Atatürk
09:30
THYA.O.
27 Ekim 2013
29 Mart 14
1234567
İstanbul-Atatürk
17:00
Çardak
18:10
THY A.O.
27 Ekim 2013
29 Mart 14
1234567
Çardak
18:55
İstanbul-Atatürk
20:05
Pegasus
26 Ekim 2013
23 Mart
2014
7
Sabiha
Gökçen
18:45
Çardak
19:50
Pegasus
27 Ekim 2013
29 Mart
2014
1234567
Çardak
06:10
Sabiha
Gökçen
07:20
Pegasus
28 Ekim 2013
29 Mart
2014
123456
Sabiha
Gökçen
18:20
Çardak
19:25
Denizli’den Diğer İllere Karayolu ile Ulaşım:
• İstanbul - Denizli arası 639 km. olup, yaklaşık 10 saatte ulaşım sağlanmaktadır. İstanbul’dan her yarım saatte bir otobüs hareket etmektedir. İstanbul-Denizli arası sefer düzenleyen seyahat acenteleri
şunlardır:
Tablo 69: Denizli’den seferi bulunan otobüs işletmeleri ve telefonları
Şirket
Telefon No
Anadolu Seyahat
444 01 64
Denizli Seyahat
0258 241 10 58
İsmail Ayaz Turizm
444 26 26
Kamil Koç
444 05 62
Metro Turizm
444 34 55
Pamukkale Seyahat
444 35 35
Ulusoy Turizm
444 1 888
Varan Turizm
444 8 999
•Ankara - Denizli arası 477 km. olup, 7 saatte ulaşım sağlanmaktadır. Ankara’dan her yarım saatte
bir otobüs hareket etmektedir. Ankara’dan Denizli’ye sefer düzenleyen seyahat acenteleri şunlardır:
Şirket
Denizli Seyahat
Kamil Koç
Metro Turizm
Köseoğlu Seyahat
Pamukkale Seyahat
Ulusoy Turizm
Varan Turizm
Telefon No
0 312 224 05 19
0 312 224 17 00
444 34 55
0 312 224 20 20
444 35 35
0 312 224 01 72
444 8 999
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
117
İzmir - Denizli arası 224 km. olup, 3.5 saatte ulaşım sağlanmaktadır. İzmir’den Denizli’ye sefer düzenleyen seyahat acenteleri şunlardır:
Şirket
Telefon No
Denizli Seyahat
0 232 472 02 45
Kamil Koç
0 232 472 00 88
Kontur Turizm
444 40 42
Metro Turizm
444 34 55
Köseoğlu Seyahat
0232 472 11 11
Pamukkale Seyahat
0 232 472 02 02
Uludağ Seyahat
444 22 22
•Antalya - Denizli arası 222 km. olup, 4 saatte ulaşım sağlanmaktadır. Antalya’dan Denizli’ye sefer
düzenleyen seyahat acenteleri şunlardır:
Şirket
Telefon No
Denizli Seyahat
0 232 472 02 45
Isparta Petrol Turizm
444 34 34
Kamil Koç
0 232 472 00 88
Metro Turizm
444 34 55
Pamukkale Seyahat
444 35 35
Uludağ Seyahat
444 22 22
Denizli karayollarındaki araç ve kaza bilgileri
Denizli’de 2013 yılında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5 oranında artmıştır.
Tablo 70: Trafiğe kayıtlı araç sayısı-2008-2013 (Denizli-Merkez)
Yıllar
Adet
Değişim Oranı
2008
245.495
2009
255.299
0,03
2010
266.627
0,04
2011
284.675
0,06
2012
302.017
0,05
2013
319.747
0,05
Kaynak: Denizli İl Emniyet Müdürlüğü
Tablo 71’de görüldüğü gibi trafik kazaları ve oluşturduğu maddi hasar miktarındaki yükseklik dikkat
çekmektedir. 2013 yılında meydan gelen kazalarda ölü sayısı 39, yaralı sayısı ise 3 bin 769’dur.
118
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Tablo 71: Son 3 Yılda Polis Sorumluluk Bölgesinde Meydana Gelen Kazalar ve Maddi Hasar Durumu
Kaza Türü
2011
2012
2013
50
36
39
Yaralamalı Kaza Sayısı (Kazalarda yaralanan kişi sayısı)
1.818
4.153
3.769
Maddi Hasarlı Trafik Kazası Sayısı (Trafik Polisince Müdahele edilen
Maddi Hasarlı Kaza Sayısı)
1.504
2.180
2.488
Ölümlü Trafik Kazası (Kazalarda ölen kişi sayısı)
Kaynak: Denizli Emniyet Müdürlüğü
5. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çalışmaları
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın (Mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığı) taşra teşkilatı olan Denizli
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 23 Haziran 1986 yılından bu yana şehirde faaliyet göstermektedir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kurulması 06.04.2011 tarih ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanarak Bakanlar Kurulu’nca 29.06.2011 tarihinde kararlaştırılmış olup, Bakanlığın Teşkilat ve
Görevleri Hakkında 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 04.07.2011 tarih ve 27984 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca 17.08.2011 tarih ve 28028 Resmi Gazetede yayınlanan 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile de görev tanımlarında bazı değişiklikler yapılarak
son haline getirilmiştir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın taşra teşkilatı olan Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, mülkiyeti hazineye ait olan tapuda 10 pafta, 2350-2352-2176 numaralı parseller üzerinde toplam 26.480
m²’lik alan üzerinde bulunan kendi hizmet binasında faaliyet göstermektedir.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 112 memur, 14 işçi, 4 C Statüsü’nde 13 personel ve 4B sözleşmeli
1 memur ile hizmet vermektedir.
Müdürlüğün 2013 yılı faaliyetleri şu şekildedir:
5.1. Proje İşlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü Faaliyetleri:
5543 Sayılı İskan Kanunu Kapsamında (Köy Nakli, Toplulaştırma, Birleştirme) Yapılan Çalışmalar:
1-) Sarayköy ilçesi Hisar mahallesinde yapılmakta olan nakil çalışmaları kapsamında 2013 yılı Yatırım Programı’nda yer alan II. Kısım olarak yer alan 1 adet konut inşaatında dönem sonu itibarıyla
17.500,00 TL. harcama yapılarak % 50 fiziki Gerçekleşme sağlanmıştır.
III. Kısım olarak 2013 yılı yatırım programına alınan 27 (Yirmiyedi) adet konut inşaatından yapımına
başlanan 7 adet inşaatta toplam 175.000,00.-TL. harcama yapılarak 1 (Bir) adet inşaat tamamlanmış,
kalan 6 adet konut inşaatında ise ortalama % 70 Fiziki Gerçekleşme sağlanmış olup, 22 (Yirmiiki)adet
hak sahibi aile ise konut inşaatlarına henüz başlamamıştır.
Bunun yanında rezerv arsalardan satın almak üzere müracaat eden isteklilerin müracaat belgeleri
alınmış olup belgeler üzerinde ve yerinde hak sahipliği ön incelemeleri devam etmektedir.
2-) Beyağaç İlçesi Pınarönü mahallesinde yapılmakta olan nakil çalışmaları kapsamında 2013 yılı yatırım programında yer alan 10 adet konut inşaatı için 74.918,00 TL. ödenek gelmiş, dönem sonu itibarıyla 74.918,00 TL. harcama yapılarak 10 adet konutun tamamı başarıyla bitirilerek hak sahiplerine
teslim edilmiştir.
II. Kısım olarak 2013 yılı yatırım programına alınan 12 adet hak sahibi aile konut inşaatlarına henüz
başlamamıştır. Bunun yanında rezerv arsalardan satın almak üzere müracaat eden isteklilerden hak
sahipliği kesinleşen 9 adet aileden yasal süresi içinde arsa bedellerini ödeyen ailelere arsa tescil ve
temlik işlemleri devam etmektedir.
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
119
3-) Çal İlçesi Dağmarmara mahallesinde 2013 yılı yatırım programına alman 39 adet konut inşaatından yapımına başlanan 10 adet inşaatta toplam 52.500,00 TL. harcama yapılarak % 15 fiziki gerçekleşme sağlanmış olup, 29 adet hak sahibi aile ise konut inşaatlarına henüz başlamamıştır. Bunun
yanında rezerv arsalardan satın almak üzere müracaat eden isteklilerden hak sahipliği kesinleşen 11
adet aileden yasal süresi içinde arsa bedellerini ödeyen ailelere arsa tescil ve temlik işlemleri devam
etmektedir.
4-) Çivril İlçesi Aktaş ve Kavakalanı mahallerinde rezerv arsalardan satın almak üzere müracaat eden
isteklilerden hak sahipliği kesinleşen 5 adet aileden yasal süresi içinde arsa bedellerini ödeyen ailelere arsa tescil ve temlik işlemleri devam etmektedir.
5-) Acıpayam İlçesi Sami SOYDAM-Sandalcık H.E.S. Barajı yapımı çalışmaları kapsamında Suçatı, Yolçatı, Sandalcık ve Karaismailler Köylerinde yerleri kamulaştırılacak olan ailelerin Devlet Eliyle İskân
edilebilmeleri için hak sahipliği ön inceleme ve tespit işlemlerine başlanılmıştır.
1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu Uygulamaları
1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümleri dahilinde dönem sonu itibariyle Müdürlük tarafından
yapılan iş ve işlemler aşağıda belirtilmiştir.
Faal Dosya Sayısı
141 Adet
Tasfiye Halinde Bulunan
121 Adet
Münfesih Halde Bulunan
356 Adet
Terkin Edilen
1.021 Adet
Kuruluş Aşamasında Olan
--
Madde Değişikliği Yapan
2 Adet
Ayrıca dönem sonu itibarıyla 289 adet Kooperatif Genel Kurul Toplantısı başarıyla tamamlanmıştır.
Bunun yanında Müdürlüğümüzce 2013 yılı dönem sonu itibariyle 15 adet yasal süresi içinde kooperatif hakkında Genel Kurul yapmadıkları için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş olup ayrıca 59 adet muhtelif Şikayet ve Mahkeme yazısı cevaplandırılmıştır.
5.2.Yapım İşlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü Faaliyetleri
5.2.1.Genel Bütçe Yatırımları
SEKTÖR ADI
120
İş
Adedi
Proje Bedeli
İhale/
Teklif
Bedeli
2013 Yılı
Program
Ödeneği
Dönem İçi
Toplam
Harcama
Önceki
Yıllar Dahil
Toplam
Harcama
YAPIM
5
1.216.787
867.100
1.023.178
961.364
961.364
YATIRIM PROGRAMINDA
7
15.817.944
-
3.526.944
-
59.000
GENEL BÜTÇE TOPLAMI
12
17.034.731
867.100
4.550.122
961.364
1.020.364
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
5.2.2.İl Özel İdaresi ve Diğer Kurum Yatırımları
SEKTÖR ADI
YAPIM İŞLERİ (Eğitim)
YAPIM İŞLERİ (Onarım-Eğitim)
SAĞLIK YAPILARI
DİĞER SEKTÖRLERE
AİT İNŞAATLAR
ÖZEL İDARE TOPLAMI
İş
Adedi
Proje Bedeli
İhale/Teklif
Bedeli
2013 Yılı
Program
Ödeneği
Dönem İçi
Toplam
Harcama
Önceki
Yıllar Dahil
Toplam
Harcama
6
6.912.152
5.359.200
6.668.855
5.659.192
5.659.192
101
3.146.293
5.061.397
6.235.501
5.372.956
5.372.956
3
978.221
955.500
1.131.979
427.423
427.423
31
4.490.077
4.951.450
5.324.184
5.285.013
5.805.377
141
15.526.743
16.327.547
19.360.519
16.744.584
17.264.948
GENEL BÜTÇE TOPLAMI
12
17.034.731
867.100
4.550.122
961.364
1.020.364
ÖZEL İDARE VE DİĞER
KURUMLAR TOPLAMI
141
15.526.743
16.327.547
19.360.518
16.744.584
17.264.948
GENEL TOPLAM
153
32.561.474
17.194.647
23.910.640
17.705.948
18.285.312
5.2.3.Genel Bütçe İnşaatları:
Denizli Buldan Öğrenci Yurdu Güçlendirme ve Onarım işi 459.200,00.-TL. teklif bedeli ile 2012 yılında
ihalesi yapılmış, 2013 yılı içerisinde sözleşmesi imzalanmıştır. İş dönem içerisinde devam etmektedir.
2012 yılında 98.000,00.-TL. teklif bedeli ile ihalesi yapılmış olan Kredi ve Yurtlar Kurumu Denizli İli
Pamukkale Yurdu A,B,C,D,E Yatak Blokları Sosyal Tesis ve İdari Bina ile Bekilli Yurt Binasının Deprem
Dayanımının Belirlenmesi ve Gerektiğinde Güçlendirme Projesi yapılması işinin projeleri Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından incelenmekte olup iş devam etmektedir.
2013 Yılı Genel Bütçe Yatırım Programında :
1- Denizli Merkez Mit Hizmet Binası Proje İşi,
2- Denizli Çameli ilçe Tarım Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım işi,
3- Denizli İş-Kur İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi,
4- Buldan Vergi Dairesi Müd.İnş.
5- Denizli Tapu Kadastro ve Bölge Müd.Hiz.Binası İnşaatı,
6- Denizli Bozkurt Tapu Müdürlüğü Hiz.Binası İnşaatı,
7- Denizli Merkez Iş-Kur II Müdürlüğü Hizmet Binası Proje işi bulunmaktadır.
2013 yılında (10.10.2013)Dönem itibariyle;
1 - 132 Adet İhaleye Esas Yapı Yaklaşık Maliyet Hesabı, 116 Adet Ödenek Teminine Esas Tahmini
Bedel Hesabı Hazırlanmıştır.
2- Hayırsever Vatandaşlarımız tarafından Eğitim Sektöründe yapılmakta olan 14 adet inşaatının,
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
121
3- 18 adet camii inşaatının,
4- Tarımsal ve Hayvancılık Yapılarına ait 23 Adet işin,
5- Deri Organize Sanayi Birliğine ait 11 Adet işin,
Kontrollük hizmeti Çevre ve Şehircilik Denizli İl Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.
5.3. İmar ve Planlama İşlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü Faaliyetleri
3621 sayılı Kıyı Kanunu uygulamaları yapılmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kıyı Kanununa yönelik tüm uygulama çalışmalarının bitirilmesi hedeflenmiş olup, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce bu doğrultuda Denizli il sınırları içerisinde bulunan tabi ve suni göller ile ilgili taslak program
belirlenmiş olup, halihazır haritaları ilgili idareler tarafından hazırlanmış ve Müdürlüğe gönderilmiş
olanların tespit işlemleri yapılmaktadır.
Merkez Gökpmar Baraj gölünün kıyı kenar çizgisi çalışmaları yapılarak Bakanlığa gönderilmiş ancak
birtakım eksikliklerin tamamlanması için iade edilmiş olup çalışmaları devam etmektedir.
Çivril Işıklı Gölü Beydilli Köyü sınırları kıyı kenar çizgisi çalışmaları 07.02.2013 tarihli onay ile tamamlanmıştır.
Hazineye ait taşınmazların satış ve kiralama işlemlerine ait Merkez ve İlçe Milli Emlak Müdürlüklerinden gelen 50 adet görüş yazıları cevaplandınlmıştır.
5.3.1 İmar Çalışmaları:
Milli Eğitim Bakanlığı’na, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ve Diyanet İşleri Başkanlığı’na ait alanlarda
Plankote çalışması tamamlanmıştır.
İmar Planına esas 83 adet Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu başvuru yapılmış, bu başvurularda; “İnceleme alanı belirlenmesi, sondaj alanlarının belirlenmesi ve yapılacak çalışmaların denetlenmesi,
hazırlanan raporların incelenmesi, raporların onaylanması işlemleri” gerçekleştirilmiştir.
56 adet rapor 2013 yılında değerlendirilerek onaylanmıştır. Ayrıca Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nce 8 adet rapor onaylanmıştır. 19 adet raporun inceleme işlemleri devam etmektedir.
5.3.2 İmar Planları ve İmar Uygulamaları
Milli Eğitim Bakanlığına ait yatırımın kazı araştırmaları tamamlanmıştır.
38 adet imar şikayeti incelemeleri yapılmıştır.
Belediyelerin ve Özel idarelerin onaylamış oldukları 198 adet imar Planı (Meclis Kararları) incelemesi
yapılmıştır.
2013/17 sayılı Bakanlık genelgesi doğrultusunda 44 adet onaylanan imar planı incelemesi yapılmıştır.
3194 sayılı İmar kanunun 8/b maddesi gereğince 79 adet imar planı arşivlenmiştir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2013/17 sayılı Genelgesi doğrultusunda 32 adet yerleşmeye ait imar
planları incelenmiş ve arşivlenmiştir. Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi’nce onaylanıp Müdürlüğe
iletilen onaylı imar planları genelge doğrultusunda değerlendirilmektedir.
İlimizde yer alan tüm belediyelere ait KLENTGES veri girişleri takip edilmektedir. 58 adet belediyeden
başvurular alınmış ve değerlendirilmiştir.
122
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
6360 sayılı Kanunun geçici 1. maddesinin 14. fıkrasına göre köylerde bulunan yapıların ruhsatlandırma çalışmaları dahilinde başvuruların değerlendirilmesi yapılmaktadır. 86 adet başvurunun değerlendirilmesi yapılmıştır. 54 adet başvuru olumlu olarak değerlendirilmiş ve yapılara ruhsat verilmiştir. 32 adet başvuru olumsuz olarak değerlendirilmiştir. 12 adet başvuru değerlendirilmektedir.
87/12028 sayılı tüzük hükümleri doğrultusunda İlimiz sınırları içerisinde 10 adet patlayıcı madde
deposunda yapılan denetimlere katılım sağlanmıştır.
Karahayıt Kentsel Dönüşüm Projesi
Yapılan çalışmalar;
Mülga Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, TOKİ, Denizli Valiliği ve Karahayıt Belediye Başkanlığı
tarafından;
· Jeolojik-jeoteknik etüt alımı gerçekleştirilmiştir.
· Kentsel Dönüşüm alanı ilan edilmiştir.
· Değerlendirme çalışması yapılmıştır.
· Konut, pansiyon ve ticari yapıların avan projeleri alınmıştır.
· Karahayıt revizyon imar planı yapılmış, onaylanmış ve kesinleşmiştir.
· Mülkiyet devir süreci çalışmaları yürütülmüştür.
· Protokoller doğrultusunda TOKİ tarafından yapım ihalesi yapılmıştır.
Yüklenici firma tarafından 1. etap inşaat çalışmalarına başlanmıştır. 2014 yılı içerisinde inşaatların
tamamlanması planlanmaktadır. İnşaatların ilerleme durumları yerinde incelenmektedir.
5.4.Yapı Denetim İşlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü Faaliyetleri:
Aşağıdaki tabloda Yapı Denetim İşlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü 2013 yılı faaliyetleri özetlenmiştir:
Yapılan iş
ADET
Buro denetimi
30
Şantiye denetimi
52
Fesihler
133
Denetçi işe başlama işlemleri
33
Denetçi istifa işlemleri
63
Kontrol elemani işe başlama işlemleri
161
Kontrol elemanı istifa işlemleri
148
Kontör işlemleri
138
Yapı denetim şikayetleri ve değerlendirmesi
8
Müteahitlik yetki belge numarası verilmesi
981
Geçici ustalık belgesi
290
Hakediş tahakkuk işlemleri
1238
GENEL TOPLAM:
3275
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
123
5.5. ÇED İzin ve Denetiminden Sorumlu Şube Müdürlüğü Faaliyetleri
5.5.1 Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da
çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji
alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalardır.
ÇED Yönetmeliği Ek-I Listesinde bulunan kirleticilik vasfı yüksek olan faaliyetler için ÇED Raporu hazırlanmakta ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından değerlendirildikten sonra ÇED Olumlu veya
ÇED Olumsuz Kararı verilmektedir.
ÇED Yönetmeliğinin Ek-II Listesinde bulunan kirleticilik vasfı daha az olan faaliyetler için Proje Tanıtım Dosyası hazırlanmakta ve Müdürlüğümüzce değerlendirildikten sonra ÇED Gerekli Değildir veya
ÇED Gereklidir Kararı verilerek ÇED Gerekli Değildir Kararı verilenlere ÇED Belgesi düzenlenmektedir.
Aşağıda 2000-2013 yılları arasında verilen ÇED Olumlu Kararları ve ÇED Gerekli Değildir Kararı tablo
halinde özetlenmiştir:
YILLAR
ÇED OLUMLU KARARI
YILLAR
ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI
2000
3
2000
23
2001
1
2001
13
2002
1
2002
25
2003
-
2003
26
2004
-
2004
33
2005
-
2005
30
2006
2
2006
41
2007
3
2007
68
2008
4
2008
59
2009
-
2009
49
2010
2
2010
63
2011
2
2011
88
2012
2
2012
55
2013
2
2013
56
TOPLAM
21
TOPLAM
629
2013 yılında 5 adet faaliyetin ÇED süreci devam etmektedir.
5.5.2. Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) ve Çevre İzni ve Lisansı Verilen Tesisler
Müdürlük ve Bakanlık tarafından 2013 yılında 38 adet işletmeye GFB verilmiştir. 27 adet işletmeye
Çevre İzni/lisansı belgesi verilmiştir. Geçici Faaliyet Belgesi ve Çevre İzni ve Lisansı almak üzere müracaat eden işletmelerin işlemleri devam etmektedir.
124
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
5.5.3.Karışık Organize Sanayi Bölgeleri
Denizli İlinde 6 adet Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır. Bunlardan 3 adedi İhtisas Organize Sanayi Bölgesidir.
1-Denizli Organize Sanayi Bölgesi: 184 parselde 159 mevcut tesis vardır. Bu tesislerden ÇED Yönetmeliğine tabii olan 3 adet tesis için ÇED Olumlu, 16 adet tesis için ÇED Gerekli Değildir Kararı verilmiştir.
2-Çardak Özdemir Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (98 tesis yapılması planlanmıştır)
3-Acıpayam Yumrutaş Organize Sanayi Bölgesi: Hiçbir faaliyet bulunmamaktadır, alanı 490 hektardır Organize Sanayi Bölgesi’nin bir kısmı hayvancılık tesisi kurulmak üzere sanayi alanı statüsünden
çıkarılmıştır.
Karışık Organize Sanayi Bölgelerinde ÇED Yönetmeliğine tabi olan her tesis için Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası yapılması gerekmektedir.
İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri
1-Deri Organize Sanayi Bölgesi: 06.07.1998 tarihinde verilen ÇED Olumlu Kararma göre 100 hektarlık
alanda 102 adet tesis yapılması planlanmıştır.
2-Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi: 28.08.2006 tarihinde verilen ÇED Olumlu Kararma göre
170 hektar alanda 45 adet tesis yapılması planlanmıştır. Sözkonusu alanda karar tarihinden bugüne
kadar herhangi bir inşaat çalışması yapılmadığından ÇED Olumlu kararı geçersiz sayılmıştır.
3-Tarıma Dayalı Sera Organize Sanayi Bölgesi: Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından kullanılacak termal suyun miktarının az olması nedeniyle ÇED Raporu hazırlanmasına gerek olmadığı bildirildiğinden ÇED Raporu hazırlanmamıştır, alanı 533.377 metrekaredir.
İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri için Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlanmakta, bölge
içerisinde kurulacak tesisler için ayrıca Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu düzenlenmemektedir.
Acıpayam Ovası Katı Atık Birliği Katı Atık Bertaraf Tesisi
16.04.2009 tarihinde ÇED Gerekli Değildir Kararı verilen 75326 m2’lik katı atık düzenli depolama
alanı yerinden birlik tarafından vazgeçilerek yeni 3 adet alternatif alan belirlenmiş ve yer seçimi
çalışmaları devam etmektedir.
DETÇEV (Denizli- Tavas Yöresi Çevre Yönetimi Belediyeler Birliği) Katı Atık Bertaraf Tesisi
22.02.2010 tarihinde ÇED Gerekli Değildir Kararı verilen 89.986 m2’lik katı atık düzenli depolama
alanından vazgeçilerek, birlik tarafından 3 adet alternatif alan belirlenmiş ve yeni bir alan için PTD
sunulmuş olup süreç devam etmektedir.
Yukarı Menderes Havzası Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Belediyeler Birliği Katı Atık Bertaraf Tesisi
16.04.2009 tarihinde ÇED Gerekli Değildir Kararı verilmiştir. Proje alanı 82003 m2’dir. Proje ömrü
25 yıl olarak planlanmıştır. Proje kapsamında 21.758 ton ambalaj atığının ayrıştırılarak ekonomiye
yeniden kazandırılması, 703.428 ton (827.564 m3) evsel katı atığın ise düzenli depolama suretiyle
bertaraf edilmesi planlanmaktadır. Proje alanı İmrallı Köyüne 2 km, Beyelli ve Kavaklar Köylerine 4
km uzaklıktadır.
5.6. Çevre Yönetimi İşlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğününün Faaliyetleri
Bakanlığımızın 2012/9 ve 2013/4 sayılı genelgeleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi planlanan atıksu arıtma tesislerinin projeleri incelenmekte ve uygun bulunan projelerin onayları yapılmaktadır.
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
125
Onay öncesinde AATnin gerçekleştireceği yerde deşarj yeri, mansap özellikleri, havza durumu vb.
incelemeler yapılmaktadır.
2013 yılı içerisinde (Ocak-Kasım) 7 adet tesisin proje onayı gerçekleştirilmiştir.
5.6.1.Çevre Yönetimi Şubesi
Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair
Yönetmelik Çerçevesinde; Deşarj veya çevre izni bulunan işletmelerin “Geri Ödeme Belgesi” talepleri Çevre ve Şehircilik Denizli İl Müdürlüğü tarafından incelenmekte, uygun tesisler komisyon ile
yerinde incelenmekte ve rapor hazırlanarak Bakanlığa sunulmaktadır.
Her yıl nisan ayı sonuna kadar Geri Ödeme Belgesine sahip firmalar bir önceki yılda AAT’lerinde
kullandıkları enerji için başvuruda bulunmakta, başvuru dosyaları Müdürlük tarafından incelenerek
Bakanlığa gönderilmektedir.
2013 yılında; 10 firma/belediye Kasım ayına kadar kullanılan enerji için geri ödeme başvurusunda bulunmuştur. Geri ödeme oranı Bakanlar Kurulunca %50 olarak belirlenmiş olup, toplam 1.401.206,12
TL geri ödeme yapılmıştır.
5.6.2. Yardım Talepleri
ALINAN YARDIMLAR : 17 adet belediyeye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çöp toplama aracı
verilmiştir. Aşağıdaki tabloda yıllara göre yapılan yardım miktarları verilmiştir:
YIL
YAPILAN YARDIM MİKTARI
2008
899.000 TL
2009
682.057 TL
2010
2.598.481 TL
2011
1.099.643 TL
2012
175.000 TL
2013
146.596,96 TL
TOPLAM
5.454.181 TL
Aşağıda 2013 yılında Çevre Yönetim Şubesi tarafından düzenlenen belgeler listelenmiştir:
126
S. No
Yönetmelik Tebliğ-Genelge
Belge Adı
Adet
1
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Tehlikeli Atık Taşıma Lisans Belgesi
2
2
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Bitkisel Atık Yağ Taşıma Lisans Belgesi
-
3
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Atık Yağ Taşıma Lisans Belgesi
1
4
Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği
Tehlikesiz Atıklar Toplama-Ayırma Belgesi
3
5
Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi
Yönetmeliği
Kömür Uygunluk İzin Belgesi
4
6
Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi
Yönetmeliği
Kömür Satış İzin Belgesi
47
7
Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi
Yönetmeliği
Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi
7
8
Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi
Yönetmeliği
Dağıtıcı Kayıt Belgesi
1
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında; Atıksu Arıtma Tesisleri ile Baca Gazı Arıtma Tesislerinin arıtma çamurlarından numune çalışması yapılmakta, alınan numunelerin analizleri gerçekleştirilmektedir.
2013 yılı içerisinde 65 adet (atık yağ + arıtma çamuru) numune alınarak analize gönderilmiştir.
Tıbbi Atıklar: 2013 yılında (Ocak-Kasım) Denizli ve ilçelerinden toplanarak bertaraf edilen tıbbi atıkların miktarları şöyledir:
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS
DENİZLİ
SARAYKÖY
HAZİ- TEM- AĞUSEYLÜL EKİM KASIM
RAN MUZ TOS
TOPLAM
68279 62775 63128 62549 71080 64863 71812 63867 65374 64005 70639 728371
666
533
511
424
532
447
458
436
408
389
504
5308
1004
798
885
705
690
1083
768
848
820
593
822
9016
GÜNEY
32
22
36
11
7
15
17
13
10
10
22
195
AKKÖY
2
2
13
11
13
10
15
11
15
11
103
HONAZ
175
125
322
263
284
221
229
295
282
266
263
2725
BOZKURT
29
36
69
18
13
7
28
19
17
19
255
ÇARDAK
110
97
150
161
179
184
158
180
116
124
98
1557
BAKLAN
64
67
39
4
8
8
7
8
13
6
3
227
2405
2053
2071
1529
1911
1976
1998
2211
1937
2128
1801
22020
56
33
1
8
9
8
7
13
10
6
4
155
148
181
184
119
116
128
128
235
174
174
114
1701
2090
1607
1621
2108
2128
1970
2060
2375
2194
2045
2332
22530
182
143
231
319
251
186
283
103
158
129
854
2839
BEYAĞAÇ
86
1
57
4
19
15
7
5
17
10
14
235
KALE
76
168
192
167
168
231
202
288
207
140
224
2063
TAVAS
918
721
903
967
678
889
996
783
726
656
1058
9295
32
19
17
1
5
9
7
1
11
6
9
117
118
92
56
148
26
91
42
117
43
42
53
828
BULDAN
ÇİVRİL
BEKİLLİ
ÇAL
ACIPAYAM
ÇAMELİ
BABADAĞ
SERİNHİSAR
TOPLAM
76470 69473 70475 69500 78120 72350 79196 71821 72530 70761 78844 809540
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
127
5.7.Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü
Bireysel Başvurular: Toplam 273 adet riskli bina tespiti bireysel başvurusu bulunmaktadır.
Bu 273 adet başvurunun; 250 adedi tespiti yapılan bina, 228 adedi denetlenen bina, 204 adedi onaylanan bina, 23 adedi onay bekleyen ve 23 adedi tespiti yapılmayı bekleyen binadan oluşmaktadır.
Ayrıca; Merkez Sümer Mahallesi Tabakhane Bölgesi 12/10/2013 tarihi itibariyle Resmi Gazete’de
yayımlanarak riskli alan ilan edilmiştir.
10 Nisan Polis Merkezi, Eski Çocuk Şube Müdürlüğü Hizmet Binası ve Esentepe Lojmanlı Karakol
Binasının yıkım işi tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır.
100 adet riskli binadan 173 adet konut 13 adet işyeri olmak üzere toplam 196 bağımsız bölüm için
kira yardımı başvurusu yapılmıştır.
Riskli yapı olarak onaylanan binalardan 92 adedi yıkılmıştır.
5.8.Yapı Malzemelerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü’nün Faaliyetleri
Yapı Malzemelerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü’nün 2013 yılı faaliyetleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:
PGD DENETİMLERİ VE LABORATUVARDA YAPILAN İŞLER
S.N
Deney Adı
Adedi
1
Beton Deney Sayısı
325
2
Demir Deney Sayısı
18
3
Karot Deney Sayısı
13
4
Karo Deneyi
5
Kilitli Parke Deney Sayısı
TOPLAM DENEY SAYISI
YAPI YALZEMELERİ DENETİMİ
1
Hazır Beton Denetimi
60
2
PGD Denetimi
18
TOPLAM
78
4
29
389
5.9.Tabiat Varlıklarını Koruma (TVK) İşlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Makamının 09/09/2011 tarih ve 2432 sayılı Olur’u ile 648 sayılı KHK ile
eklenen Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün görevlerinin gereği olarak taşra teşkilatları
aracılığı ile iş ve işlemlerin yürütülmesi amacıyla Denizli ilinde “Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü” tahsis edilmiştir. Denizli Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun yetki ve sorumluluk alanı Denizli, Aydın ve Manisa illerindeki tabiat varlığı ve doğal sit alanlarıdır.
Bölge Komisyonunun sekretaryası ile Denizli, Aydın ve Manisa illerindeki koordinasyon Denizli Çevre
ve Şehircilik Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğünce yürütülmektedir.
Korunan Alanlarda (Doğal Sit, Tabiat Varlıkları ve ÖÇK) 2013 yılında yapılan faaliyetler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:
128
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Faaliyet adı
2013 YILI
TVK Bölge Komisyonu Toplantı Sayısı
15
TVK Komisyonunca tescillenen anıt ağaç sayısı
3
TVK komisyonunca görüşülen gündem sayısı
46
TVK faaliyetleri ile ilgili Valilik, Belediye ziyaretleri
1
Doğal sit ve tabiat varlıkları ile ilgili kontrol ve denetim sayısı
53
Tanzim edilen inceleme raporu sayısı
19
Aydın ve Manisa illerine ait incelenen rapor sayısı
22
Korunan alanlarda incelenen imar planı sayısı
15
Korunan alanlarda incelenen Avan proje sayısı
6
Korunan alanlarda incelenen uygulama projesi sayısı
11
Hızlı tren güzergahı, enerji nakil hattı vb.diğer projeler
8
Görüş talebi (özel ağaçlandırma, alan inceleme-değerlendirmesi)
28
Tescil dışı alan incelemesi
23
Ön değerlendirme ekibi alan incelemesi
13
Sit alanları ile ilgili yeniden değerlendirme ve sit sınırı dışı çıkarılması talepleri
16
Korunan alanlar ile ilgili tahsis talepleri
7
Biyolojik çeşitlilik, yönetim planı vb. raporlarla ilgili görüş talepleri
2
Değerlendirilen şikayet sayısı
6
5.9.1. Doğal sitler ve Tabiat Varlıkları ile ilgili 2013 yılı içinde Aydın ve Denizli illerinde
yapılan çalışmalar:
Valilik Makamının 18.06.2013 tarih ve 5173 sayılı Olur’u ile; Denizli ve Aydın illerinde yer alan Doğal
Sit Alanlarının tespiti ve yeniden değerlendirilmesiyle ilgili olarak, “Korunan Alanların Tespit Tescil ve
Onayına ilişkin Usul ve Esaslara dair Yönetmelik” hükümleri ile Teknik Esaslar çerçevesinde gerekli
çalışmaları yapacak “Ön Değerlendirme Ekibi” asil ve yedek üyeleri belirlenmiştir.
Ön Değerlendirme Ekibince, doğal sit alanları ile ilgili olarak sit sınırı dışına çıkartılma veya sit derece
değişikliği taleplerinden;
1- Aydın İli Çine İlçesi Söğütçük Köyü Tüller Mevkiindeki Çine Çayı Vadisi I.Derece Doğal Sit Alanında
kalan, Polat Maden San.Tic.A.Ş.’ye ait 48335 Ruhsat ve 2223419 İ.R. Erişim Numaralı maden ocağı
sahası,
2- Aydın İli Çine İlçesi Hacıpaşalar Köyü Köy Tüzel kişiliğine ait Çine Çayı Vadisi I.Derece Doğal Sit
Alanında kalan N20-a-05-a-4 pafta, 144 ada, 13 parsel,
3- Aydın ili Çine İlçesi Alabayır köyü mevkii adresinde bulunan, Çine Çayı Vadisi I.Derece Doğal Sit
Alanında kalan, Kale Maden End. Hamm. San. veTic.A.Ş.’yeait IR:26579 ER:2189519 nolu Kuvars-Feldspat Ocağı,
4- Aydın İli Didim İlçesi Akbük Beldesinde bulunan, Büyük Menderes
Deltası I.Derece Doğal Sit Alanında kalan Onurkent Tatil Sitesi,
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
129
ile ilgili ön incelemeler neticesinde hazırlanan On Değerlendirme Raporları; Denizli TVKBK’da görüşülmüş ve Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu hazırlanması amacıyla, “Korunan Alanların
Tespit Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik” gereği, talebleriin Bakanlığa iletilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Ayrıca; Aydın ili Nazilli ilçesinde bulunan, 3.Derece Doğal Sit alanı olarak belirlenen ve mülkiyeti Adnan Menderes Üniversitesi adına kayıtlı Sağlık ve Sosyal Hizmetler Projesi ve Mühendislik Fakültesi
veya Meslek Yüksek Okulu olarak kullanmak kaydı ile şerhli olan alan,
için ön inceleme yapılmış olup hazırlanacak olan On Değerlendirme Raporlarının Denizli TVKBK toplantı gündemine en kısa zamanda alınması planlanmaktadır.
Ön Değerlendirme Ekibince ayrıca;
1- Denizli İli Çal İlçesi “Çal Kanyonu” ile ilgili olarak Doğal Sit,
2- Denizli İli Tavas İlçesi Kızılcabölük Beldesi “Aşk Yolu” ile ilgili olarak Tabiat Varlığı,
3- Denizli İli Çameli İlçesi Gökçeyaka Köyü “Köy Mezarlığı” ile ilgili olarak Tabiat Varlığı,
Tespit ve tescil çalışmaları başlatılmış ve söz konusu alanlarla ilgili olarak kurum görüşleri talep edilmiş olup süreç devam etmektedir. Bunu yanında; Denizli İli Çameli İlçesi Kolak Köyü ‘Kusura Gölü
ile Çal İlçesi Baklançakırlar Köyündeki Doğal Mağara ile ilgili inceleme ve öneri sit sınırları belirleme
çalışmaları da devam etmektedir.
5.9.2 Akköy İlave-Revizyon İmar Planı Yapım İşi:
Akköy ilçe merkezinde 1990’lı yıllarda onaylanmış imar planında zamanla gerçekleşen gelişmeler
nedeniyle ilave-revizyon imar planı yapımı ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bununla ilgili süreç devam etmektedir.
5.9.3. Yeniköy ve Develi Köyleri İle Çeşitli Açık Alanların Temizlik Çalışmaları:
Denizli Merkez, Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde yer alan Yeniköy ve Develi
Köylerinde; 01 Haziran - 31 Ekim 2013 tarihlerinde, üretilen evsel nitelikli katı atıkların düzenli toplanarak, alandan uzaklaştırılması ve Denizli Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisine taşınarak
bertaraf edilmesi için, Bakanlığın Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Pamukkale Çevre
Koruma Birliği arasında 30.04.2013 tarihli protokol imzalanmıştır.
Bu protokol kapsamında; Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesinin belediye ve mücavir alanlar dışında yer alan köy yerleşik alanları ile açık alanlarda oluşan katı atıkların alanın doğal dengelerinin
korunması amacıyla toplanarak, taşınması ve bertaraf edilmesi için Pamukkale Çevre Koruma Birliği
ile işbirliği amaçlanmaktadır. Protokol bedeli 40.000,00 TL’dir.
5.9.4 ÖÇK Bölgelerinde Su Kalitesinin ve Atıksu Arıtma Tesislerinin Verimliliğinin İzlenmesi
Projesi:
Bakanlık Makamının 28.02.2013 tarih ve 4020 sayılı Olur’u ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde; Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile ALKA inşaat ve Çevre San.Tic.Şti. arasında imzalanan
2013 yılı ‘Su Kalitesinin ve Atıksu Arıtma Tesislerinin Verimliliğinin İzlenmesi Projesi’ sözleşmesi kapsamına her ay düzenli olarak Akköy Arıtma Tesisi giriş-çıkış suları ve alıcı ortama deşarj öncesi-sonrası ‘Su Kalitesi İzleme Projesi’ gerçekleştirilmektedir.
Numune alım işlemleri, Şube Müdürlüğü personeli gözetiminde ALKA İnşaat ve Çevre San.Tic.Şti.
adına yetkili numune alma personeli tarafından yapılmaktadır.
130
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
XI
DENİZLİ'DE
FAALİYET
GÖSTEREN
ODA/BORSA
FAALİYETLERİ
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
131
XI. DENİZLİ’DE FAALİYET GÖSTEREN ODA/BORSA FAALİYETLERİ
Denizli il merkezinde bulunan Odalar dışında Acıpayam, Babadağ, Buldan, Sarayköy, Tavas ilçele­
rinde ticaret odaları bulunmaktadır. Odalara ilişkin bilgiler ise aşağıda özetlenmiştir.
1. Denizli Ticaret Odası
Meslek gruplarına göre Denizli Ticaret Odası’nın 2013 yılı sonunda gerçek kişi faal üye sayısı 4.242,
hükmi şahıs üye sayısı 6.273, toplam faal üye sayısı ise 10.515’tir. En fazla üyenin bulunduğu kategori
649 adet ile 3. grup iken, en az üyenin bulunduğu kategori 158 adet ile 11. gruptur.
Tablo 72: Meslek Gruplarına Göre Üye Sayısı (2013)
MESLEK GRUBU AÇIKLAMASI
132
HAKİKİ ŞAHIS
HÜKMİ ŞAHIS
TOPLAM
01. GRUP
137
171
308
02. GRUP
71
161
232
03. GRUP
351
298
649
04. GRUP
151
300
451
05. GRUP
185
325
510
06. GRUP
161
291
452
07. GRUP
90
125
215
08. GRUP
172
294
466
09. GRUP
156
309
465
10. GRUP
42
126
168
11. GRUP
55
103
158
12. GRUP
282
119
401
13. GRUP
1
207
208
14. GRUP
238
334
572
15. GRUP
177
179
356
16. GRUP
243
354
597
17. GRUP
165
143
308
18. GRUP
156
165
321
19. GRUP
67
279
346
20. GRUP
64
221
285
21. GRUP
36
202
238
22. GRUP
339
193
532
23. GRUP
87
133
220
24. GRUP
284
259
543
25. GRUP
99
72
171
26. GRUP
72
134
206
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Tablo 72 devamı: Meslek Gruplarına Göre Üye Sayısı (2013)
27. GRUP
96
117
213
28. GRUP
49
228
277
29. GRUP
75
226
301
30. GRUP
141
205
346
4242
6273
10515
TOPLAMLAR:
Kaynak Denizli Ticaret Odası
Kuruluş Türüne Göre Üye Sayısı
Hukuki statü durumlarına göre üye sayıları açısından 4736 ile limited şirketler en fazla üyenin bulunduğu türdür. En az sayıda olanlar ise 1 adet ile Komandit Şirketlerdir.
Tablo 73. Denizli Ticaret Odası faal üye sayısı (31.12.2013 Tarihi İtibariyle)
Adı
Adet
Anonim Şirket
940
Kollektif Şirket
35
Komandit Şirket
1
Kooperatif Şirket
399
Limited Şirket
4736
Hakiki Şahıs
4242
Dernek İşletmesi
25
Banka
126
Vakıf İşletmesi
10
Holding
6
TOPLAM
10515
Kaynak: Denizli Ticaret Odası
2013 yılında Denizli Ticarert Odası’na 1.656 firmanın kaydı yapılmış, buna karşılık 454 firmanın da
Oda kaydı silinmiştir (Tablo 74).
Tablo 74: Denizli Ticaret Odası’na Kaydı Yapılan/ Silinen Üyeler (2003-2013)
KAYDI YAPILAN ÜYELER
HAKİKİ ŞAHIS
KOLLEKTİF
ŞİRKET
LİMİTED
ŞİRKET
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
336
414
501
665
786
916
831
1026
1026
943
1008
1
4
1
2
1
0
0
0
0
0
0
348
404
445
585
583
598
452
534
547
367
498
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
133
Tablo 74 devamı: Denizli Ticaret Odası’na Kaydı Yapılan/ Silinen Üyeler (2003-2013)
ANONİM
ŞİRKET
59
63
41
47
72
136
91
59
108
97
121
KOMANDİT
ŞİRKET
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KOOPERATİF
ŞİRKET
47
78
91
70
28
26
14
9
8
11
13
MÜESSESE
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
BANKALAR
4
1
1
2
6
8
1
5
2
1
12
VAKIF İŞLET.
0
0
3
2
3
3
0
1
0
0
1
DERNEK
0
0
2
2
1
3
9
2
7
10
3
ADİ ORTAKLIK
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
795
964
1086
1375
1480
1690
1398
1636
1698
1429
1656
2005
2006
2008
2009
2010
2011
2012
TOPLAM
KAYDI SİLİNEN ÜYELER
2003
HAKİKİ ŞAHIS
2004
2013
202
167
178
209
216
261
263
316
394
320
182
5
4
4
9
0
4
4
4
3
2
1
LİMİTED
ŞİRKET
106
88
120
128
140
158
148
137
197
181
179
ANONİM
ŞİRKET
34
29
20
19
25
40
52
32
61
54
44
KOMANDİT
ŞİRKET
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
KOOPERATİF
ŞİRKET
46
28
44
60
65
62
54
60
54
37
38
MÜESSESE
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
BANKALAR
1
2
2
1
0
0
1
1
3
1
2
VAKIF İŞLET.
0
0
1
0
1
0
1
0
3
1
1
DERNEK
0
0
0
1
0
0
0
3
0
0
4
ADİ ORTAKLIK
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
395
318
369
427
447
525
524
553
715
596
454
KOLLEKTİF
ŞİRKET
TOPLAM
Kaynak: Denizli Ticaret Odası
134
2007
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Kuruluş türlerinin yıllara göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmektedir. 2003 yılında 10.343 olan üye
sayısı 2013 yılında 15.778’e (faal+askı üye) ulaşmıştır. Bu artış önemli oranda hakiki şahıs ve limited
şirketlerdeki artışla gerçekleşmiştir (Tablo 75).
Tablo 75: Kuruluş Türlerinin Yıllara Göre Dağılımı
Şirket Türü
Hakiki şahıs
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
3971
4205
4547
4998
5.511
4.496
4.917
5.409
6.083
6.620
7.106
Kollektif Şirket
168
167
164
154
149
80
73
66
63
61
55
Limited Şirket
4594
4904
5251
5685
6.111
5.711
5.887
6.148
6.511
6.710
6.817
Anonim Şirket
735
767
784
820
877
867
897
888
934
993
1.077
5
5
5
5
5
1
1
1
1
1
1
Kooperatif
785
835
886
889
853
747
702
650
608
579
546
Müessese
12
12
7
8
7
6
4
0
0
0
0
Banka
64
65
66
68
72
84
83
96
100
107
118
Adi ortaklık
9
9
9
9
9
0
0
0
0
0
0
Dernek
0
0
6
6
7
10
19
21
28
38
36
Vakıf
0
0
9
12
14
15
15
17
14
13
14
Holding
4
3
10
9
8
Komandit Şirket
Toplam
10.343 10.969 11.734 12.654 13.615 12.017 12.598 13.299 14.352 15.131 15.778
Kaynak: Denizli Ticaret Odası
Tablo 76: Kuruluş Türlerinin Yıllara Göre Değişim Oranı
Hakiki şahıs
2003
2004
2004
2005
2005
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2009
2009
2010
2010
2011
2011
2012
2012
2013
3.6
5.9
8.1
9,9
10,2
9,36
10.01
12,46
8,83
7,34
Kollektif şirket
-2.3
-0.6
-1.8
6.1
-3,3
-8,75
-9,59
-4,55
-3,17
-9,84
Limited şirket
5.5
6.7
7.1
8.3
7,4
3,08
4,43
5,9
3,06
1,59
Anonim şirket
4,3
2,2
4,5
6,9
0
3,46
-0,56
5,18
6,32
8,46
Komandit şirket
0.0
0.0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
Kooperatif
-0.1
6.4
6.1
0.3
-4,1
-6,02
-7,41
-6,46
-4,77
-5,70
Müessese
33.3
0.0
-41.7
14.3
-12,5
-33,3
-100
0
0
-
Bankalar
6.7
1.6
1.5
3.03
5,8
-1,19
15,66
4,17
7
10,28
Adi ortaklık
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0
0
-
Dernek
0.0
0.0
0.0
0.0
16,6
90
10,53
33,33
35,71
-5,26
Vakıf
0.0
0.0
0.0
0.0
16,6
0
13,33
-17,65
-7,14
7,69
Holding
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-25,0
233,0
-10,0
-11,11
Toplam
4.0
6.1
6.8
11.25
7,5
4,83
5,56
7,92
5,43
4,28
Kaynak: Denizli Ticaret Odası
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
135
2. Denizli Sanayi Odası
Denizli Sanayi Odası’nda 18 meslek grubunda toplam 1.309 kayıtlı üye bulunmaktadır. 2013 yılında
en fazla üyeye sahip meslek grubu 189 üye ile Mermer-Traverten Grubu, en az üyeye sahip meslek
grubu ise 34 üye ile Havlu-Bornoz-Konfeksiyon Meslek Grubu’dur.
Tablo 77: Denizli Sanayi Odası’nın Nace Kodlama Sistemi Çerçevesinde Yeni Meslek Grupları (2013)
MESLEK GRUBU
HAKİKİ ŞAHIS
HÜKMİ ŞAHIS
01. Meslek Grubu
11
111
122
02. Meslek Grubu
4
32
36
03. Meslek Grubu
23
160
183
04. Meslek Grubu
6
61
67
05. Meslek Grubu
3
32
35
06. Meslek Grubu
8
62
70
07. Meslek Grubu
2
32
34
08. Meslek Grubu
4
44
48
09. Meslek Grubu
7
62
69
10. Meslek Grubu
5
62
67
11. Meslek Grubu
5
50
55
12. Meslek Grubu
11
32
43
13. Meslek Grubu
7
55
62
14. Meslek Grubu
18
171
189
15. Meslek Grubu
2
41
43
16. Meslek Grubu
8
49
57
17. Meslek Grubu
3
48
51
18. Meslek Grubu
3
75
78
130
1179
1309
GENEL TOPLAM:
TOPLAM
Kaynak: Denizli Sanayi Odası
3. Denizli Ticaret Borsası
2013 yılı sonu itibariyle Denizli Ticaret Borsası’na kayıtlı 779 faal üye bulunmaktadır. Üyelerin derecelere göre dağılımları aşağıdaki gibidir:
Tablo 78: Denizli Ticaret Borsası Üye Sayısı (2013)
136
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
ÜYE DERECESİ
ÜYE SAYISI
FEV
2
1
15
2
45
2014
Tablo 78 devamı: Denizli Ticaret Borsası Üye Sayısı (2013)
3
125
4
170
5/A
277
5/B
145
Genel Toplam
737
Kaynak: Denizli Ticaret Borsası
Aşağıdaki tabloda Ticaret Borsası’nda işlem gören ürünlerin cins ve TL tutarındaki miktarları yer
almaktadır.
Tablo 79: 2013 yılında Denizli Ticaret Borsası’nda işlem gören ürünler ve tutarları
ÇEŞİTLİ MADDELER
MİKTAR (KG)
Kekik
Diğer Çeşitli Maddeler
Toplam Çeşitli Maddeler
13.702.114
75.232.093
949.904
12.307.556
14.652.018
87.539.649
KASAPLIK CANLI HAYVANLAR
TUTAR (TL)
Miktar (Adet)
Tutar (TL)
Kasaplık büyükbaş canlı hayvanlar
25.774
79.480.670
Kasaplık küçükbaş canlı hayvanlar
53.860
19.682.256
Toplam kasaplık canlı hayvanlar
79.634
99.162.927
KÜSPELER
Miktar (KG)
Küspeler
Tutar (TL)
28.836.455
MEYVE ÇEKİRDEKLERİ
11.206.015
Miktar (KG)
Meyve çekirdekleri
Tutar (TL)
55.678
ORMAN MAHSULLERİ
35618
Miktar (KG)
Tutar (TL)
Orman mahsulleri
885.399
2.961.098
BİTKİSEL YAĞLAR
Miktar (KG)
Bitkisel yağlar
1.128.730
HAM DERİLER VE BAĞIRSAKLAR
Ham deriler ve bağırsaklar
Tutar (TL)
2.869.849
Miktar (Adet)
94.794
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
Tutar (TL)
576932
2014
137
Tablo 79 devamı: 2013 yılında Denizli Ticaret Borsası’nda işlem gören ürünler ve tutarları
HAYVANSAL YAĞLAR
Miktar (KG)
Hayvansal yağlar
16.943
KOTASYON DIŞI ÜRÜNLER
61361
Miktar (KG)
Kotasyon dışı ürünler
Tutar (TL)
297.929.183
97.847.780
MİKTAR (KG/LT/ADET)
GENEL TOPLAM
TUTAR
1.162.592.598
BAKLİYAT VE MAMULLERİ
1.437.339.014
Miktar (KG)
Nohut
Tutar (TL)
18.651.390
55.079.289
Mercimek
423.198
1.041.325
Diğer bakliyat ve mamulleri
786.493
2.286.504
19.861.082
58.407.117
Toplam bakliyat ve mamulleri
HUBUBAT
Miktar (KG)
Arpa
Tutar (TL)
29.556.833
17.986.420
Buğday
145.245.502
95.495.517
Mısır
180.483.022
90.272.843
834.242
711.612
356.119.600
204.466.392
Diğer hububat
Toplam hububat
HUBUBAT MAMULLERİ
Miktar (KG)
Tutar (TL)
Buğday unu
10.976.717
10.759.397
Hububat mamulleri diğer
25.422.813
12.575.610
Hububat mamulleri toplam
36.399.530
23.335.008
KURU MEYVELER
Miktar (KG)
Tutar (TL)
Leblebi
28.605.230
111.506.684
Üzüm kuru
9.383.085
30.660.035
Diğer kuru meyveler
8.105.583
33.035.988
Toplam kuru meyveler
46.093.898
175.202.707
TEKSTİL HAMMADDELERİ
138
Tutar (TL)
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Miktar (KG)
Tutar (TL)
Tablo 79 devamı: 2013 yılında Denizli Ticaret Borsası’nda işlem gören ürünler ve tutarları
Pamuk
22.800.032
42.010.982
Toplam tekstil hammaddeleri
22.800.032
42.010.982
YAĞLI TOHUMLAR
Miktar (KG)
Anason
Tutar (TL)
3.227.429
24.462.285
Ayçekirdeği
55.720.833
241.534.959
Haşhaş
21.553.080
108.744.243
Diğer yağlı tohumlar
10.637.900
12.030.884
Toplam yağlı tohumlar
91.139.243
386.772.371
Miktar (LT./KG./
Adet)
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
Süt (LT)
Diğer çeşitli gıda maddeleri
TOPLAM ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
Tutar (TL)
240.317.183
218.933.564
6.183.197
25.949.643
246.500.380
244.883.207
Kaynak: Denizli Ticaret Borsası
4. İlçe Ticaret Odaları Üye Sayısı
İlimizin 5 ilçesinde ticaret odası bulunmaktadır. Bunlardan Tavas Ticaret Odası 525, Buldan Ticaret
Odası 378, Acıpayam Ticaret Odası 341, Sarayköy Ticaret Odası 333 ve Babadağ Ticaret Odası ise 102
üyeye sahiptir.
Tablo 80: İlçe Ticaret Odaları Üye Sayısı (2013)
Şirket Türü
Hakiki Şahıs
Acıpayam
Babadağ
Buldan
Sarayköy
Tavas
79
68
238
169
227
Kolektif Şirket
-
2
-
5
3
Limited Şirket
148
23
87
100
133
Anonim Şirket
24
4
17
42
37
Kooperatif Şirket
82
2
35
17
123
Müessese
-
-
-
-
-
Banka
8
1
-
-
-
Adi Ortaklık
-
2
-
-
-
Dernek İktisadi İşletmesi
-
-
-
1
Kamu Kuruluşu
-
1
-
1
341
102
378
333
525
Toplam
Kaynak İlçe Ticaret Odaları
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
139
5. Denizli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği
Denizli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne bağlı 68 meslek odasına kayıtlı toplam 28.347 üye
bulunmaktadır.
6.KOBİ’lere Dönük Bilgi ve Danışmanlık Hizmetleri
6.1.Ege Bilgi ve Yenilik Merkezi (EBIC-EGE)
Ege Bilgi ve Yenilik Merkezi (EBIC-EGE), Avrupa Birliği’nin Rekabetçilik ve Yenilikçilik Programı (CIP)
çerçevesinde kurulan Avrupa İşletme Ağı’nın (Enterprise Europe Network) bir parçası olarak 2008
yılından bu yana Denizli Ticaret Odası bünyesinde faaliyet göstermektedir. CIP’in ilk bileşeni olan ve
ülkemizin katılımına dönük mutabakat zaptı 12 Şubat 2008’de Brüksel’de imzalanan, Girişimcilik ve
Yenilik Özel Programı EIP’in onaylanmasına ilişkin kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 25 Kasım
2008 tarihinde onaylanmıştır.
Denizli Ticaret Odası (DTO), Ege Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama Merkezi (EBİLTEM) ve Ege
Bölgesi Sanayi Odası ortaklığında yürütülen EBIC-Ege Konsorsiyumu, Özellikle KOBİ’ler, iş çevreleri,
Üniversiteler ve Araştırma Merkezlerine yönelik araştırma, yenilik, Ar-Ge ve ticari işbirliklerini teşvik
etmeyi amaçlayan bir AB projesidir. Bu ortakların yanı sıra projede Denizli Organize Sanayi Bölgesi
(DOSB) destekleyici kuruluş olarak yer almaktadır. Proje Koordinatörü EBİLTEM, Kuzey Ege Merkezi
olarak İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Kütahya illerindeki hizmetlerin; Denizli Ticaret Odası ise
Güney Ege Merkezi olarak Denizli, Aydın, Afyon, Muğla ve Uşak illerindeki hizmetlerin koordinasyonundan sorumludur. EBIC-Ege konsorsiyumu ücretsiz olarak hizmet vermektedir.
Avrupa İşletmeler Ağı (Enterprise Europe Network); Network’a üye ülkelerdeki firma, girişimci ve
bilim adamları arasında Teknoloji transferi, Ticari işbirlikleri ve AB proje ortaklıkları hedefleyen bir
networktur. Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ve kurulan dünyanın en büyük teknoloji ve
ticari işbirliği ağı olan Avrupa İşletmeler Ağı, 52 ülkede 600 merkez ve 4 milyon firma veri tabanına
sahiptir.
DEİK Temsilciliğini görevini de üstlenen Denizli Ticaret Odası AB ve Uluslararası İlişkiler (Ebic-Ege)
birimi “Kapınızdaki İş Desteğiniz” sloganıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Merkezin temel hedefleri
şu şekilde sıralanmaktadır:
• Şirketlerin uluslararası ticaret ve yatırım konularında desteklenmesi,
• Şirketlerin teknoloji transferi ile teknolojik ortaklıklarının güçlendirilmesi,
• Özellikle KOBİ’lerin, standartlar ve AB düzenlemeleri gibi teknik alanlarda bilgilendirilmesi,
• Şirketlerin üretim modellerinin yenilikçi bir yaklaşımla geliştirilmesi,
• AB fonları konusunda şirketlerin araştırma programlarına katılımlarının sağlanması,
• KOBİ’lerin rekabetçilik ve yenilikçilik gücüne katkı sağlamaktır.
Bu kapsamda, merkez 2013 yılı içerisinde şu faaliyteleri gerçekleştirmiştir:
· Avrupa 95 işbirliği Profili sisteme eklendi, güncellendi ve iç denetimleri gerçekleştirilmiştir.
· Haftalık Etkinlik ve İşbirliği Duyuruları ile e-posta adresi mevcut 2500 üyeye 90 duyuru yapılmıştır.
· 184 firma ile proje hakkında yüzyüze görüşme yapılmıştır.
· Uluslararası ikili görüşme etkinliklerine katılan 98 firma temsilcisi ile yabancı firmalar arasında 120
140
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
görüşme organize edilmiştir.
· 355 katılımcıya eğitim verilmiştir.
6.2.Denizli ABİGEM-AB İş Geliştirme Merkezi
Avrupa Birliği ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin koordinatörlüğünde, bölge KOBİ’lerini bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti vermek üzere Denizli Ticaret Odası ve Denizli Sanayi Odası ortak
girişimiyle kuruluşuna karar verilen Denizli ABİGEM, 2008 yılında TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen bir törenle hizmete açılmıştır. Kuruluş aşamasından sonra Anonim
Şirketi statüsüne kavuşarak çalışmalarını sürdüren Denizli ABİGEM’in, ortaklar arasına Denizli Ticaret
Borsası, Acıpayam Ticaret Odası, Babadağ Ticaret Odası, Buldan Ticaret Odası, Sarayköy Ticaret Odası, Tavas Ticaret Odası ve Denizli Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi dahil olmuştur. Böylece,
geniş bir hizmet kitlesine sahip olan Denizli ABİGEM, birçok faaliyete imza atmıştır.
ABİGEM tarafından 2013 yılında gerçekleştirilen faaliyetler şöyledir:
GENEL DANIŞMANLIKLAR:
Kurumlara Danışmanlık kapsamında;
TOBB’un KUYAP projesi için bölgeden 150 firmayla anket.
1 kurum adına Arama Konferansı Moderatörlüğü
1 kurumun Stratejik Plan’ını hazırlama.
Şirketlere Danışmanlık kapsamında;
4 Deri firmasına GEKA proje uygulama danışmanlığı
1 firmaya KOSGEB KOBİ proje danışmanlığı.
PROJE DOSYASI HAZIRLAMA DANIŞMANLIĞI:
6 Kurum, 1 şirkete 8 proje dosyası hazırlanması danışmanlığı gerçekleştirilmiştir.
Kurumlara Danışmalık: 6 kuruma yönelik 7 proje dosyası hazırlanması (GEKA Güdümlü / DFD / Mali
Destek Programı Projeleri)
Şirketlere Danışmanlık: 1 şirkete yönelik 1 proje dosyası hazırlanması (IPARD Projeleri)
İŞ PLANI HAZIRLAMA DANIŞMANLIĞI:
4 girişimciye iş planı hazırlanması; çok sayıda girişimciye iş planı danışmanlığı yapılmıştır.
GENEL EĞİTİMLER:
14 eğitim programında, 2 kurum ve 100 şirketten 427 katılımcıya toplam 20 gün eğitim verilmiştir.
Genele Açık Eğitimler: Toplam 9 gün süreli, 5 Genele Açık Eğitime 164 katılımcı
Kurum İçi / Üyelerine Eğitimler: Toplam 11 gün süreli, 9 kurum içi eğitime 263 katılımcılı kurum
personel ve üyelerine dönük.
KOSGEB ONAYLI UYGULAMALI Girişimcilik Eğitimleri
23 eğitim programında 533 katılımcıya toplam 208 gün eğitim verilmiştir.
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
141
Didim Ticaret Odası: 4 gruba 100 kişiye toplam 36 gün
Kuşadası Ticaret Odası: 6 gruba 146 kişiye toplam 54 gün
Nazilli Ticaret Odası: 5 gruba 117kişiye toplam 45 gün
Aydın Ticaret Odası: 7 gruba 147kişiye toplam 63 gün
Buldan Ticaret Odası: 1 gruba 23 kişiye toplam 10 gün
Aydın Gençlik Spor İl Müdürlüğü: 1 gruba 20 kişiye toplam 9 gün
6.3. Denizli KOSGEB İşletme Geliştirme Merkezi
KOSGEB Denizli İşletme Geliştirme Merkezi tarafından 2013 yılında 17 girişimcilik eğitimi verilmiş,
bu eğitimlerde 456 kişi katılımcı belgesi almaya hak kazanmış ve 91 kişi de işletmesini kuararak başvurusu onaylanmıştır.
Bunun dışında kalan KOSGEB’in faaliyetleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.
Tablo 81: 2013 yılı KOSGEB Destek Verileri
Hibe Destek Adı (01.01.2013-31.12.2013)
Kobi Proje Destek Programı
ÖDENEN TUTAR
(TL)
44
895.500,41 TL
3
53.336,12 TL
141
1.370.380,42 TL
12
522.940,04 TL
Genel Destek Programı
338
1.762.849,56 TL
TOPLAM
538
4.605.006,55 TL
İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı
Girişimcilik Destek Programı
Ar-Ge, İnovasyon Ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
Kaynak: KOSGEB Denizli İşletme Geliştirme Merkezi
142
Ödeme Yapılan
İşletme Sayısı
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
XII
DENİZLİ SANAYİ
VE TİCARETİNE
İLİŞKİN MAL VE
FİRMA BAZLI
GENEL BİLGİLER
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
143
XII. DENİZLİ SANAYİ VE TİCARETİNE İLİŞKİN MAL VE FİRMA BAZLI GENEL BİLGİLER
Bu bölümde Denizli’deki sanayi ve ticari faaliyetlere ilişkin dikkat çeken bazı veriler yer almaktadır.
1. Denizli’den İhraç Edilen Mallar
Değerlendirmeye esas bir ekonomik veri olması bakımından Denizli Ticaret Odası, Denizli Sanayi
Odası ve Denizli İhracatçılar Birliği tescilinden geçen ihracat değerlerine bakıldığında, Denizli ili ihracatı, ekonomik kriz yılları haricinde artış göstermiştir.
Tablo 82: Yıllara Göre İhracat Değerleri (Denizli)
Yıllar
Toplam İhracat (%)
Değişim (Yıllık %)
2002
680.541,08
-
2003
866.082,76
27,26
2004
1.196.291,47
38,13
2005
1.415.355,26
18,31
2006
1.635.422,10
15,55
2007
2.010.062,53
22,91
2008
2.196.709,83
9,29
2009
1.587.499,96
-27,73
2010
2.127.379,34
34,01
2011
2.639.015,62
24,05
2012
2.624.591,00
-4,8
2013
2.901.005,00
10,53
Tablo 83’te, Denizli Ticaret Odası tescilinden geçen maddelere göre ihracat kalemleri yer almak­tadır.
2013 yılında Denizli Ticaret Odası Dış Ticaret biriminde 340.431.569 dolar ihracat tescili gerçekleştirilmiştir.
Tablo 83: Denizli Ticaret Odası Tescilinden Geçen Maddelere Göre İhracat (2013)
S/N
144
Ürün Adı
Miktar(kg)
Tutar($)
%
1
MERMER VE TRAVERTEN
45112745
40081104
35
2
DEMİR ÇELİK
31188502
30462648
27
3
SELÜLOZ
8234304
8357606
6
4
HAVLU
7296990
67509660
5
5
KUMAŞ
4375965
32320737
4
6
KABLO
3416898
18076724
3
7
KURUYEMİŞLER
2913337
5260731
3
8
PAMUK İPLİĞİ
656790
4420138
0,5
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Tablo 83 devamı: Denizli Ticaret Odası Tescilinden Geçen Maddelere Göre İhracat (2013)
9
MAKİNE VE TACHİZAT
1632872
7568339
1
10
YOĞURT
1718480
4541538
1
11
ÇARŞAF
1695205
15930895
1,2
12
BAKIR ÇUBUK
1446577
10118475
0,2
13
RADYATÖR
383082
575415
0,3
14
PROFİL
1376831
2216350
1
15
EMAYE TENCERE
1095345
3037663
0,6
16
NEVRESİM
1128530
13464413
1
17
PARAFİN
445292
708999
0,4
18
BORNOZ
1460976
1900688
1
19
DİĞER TEKSTİL ÜRÜNLERİ
690534
5551339
0,5
20
OTO YEDEK PARÇA
663850
3365624
0,7
21
ÜZÜM
450681
430753
0,3
22
ENDÜSTRİYEL RAF
211317
241007
0,1
23
KEKİK OTU
576868
3340607
0,5
24
DEFNE YAPRAĞI
670423
3000685
0,5
25
KAPAKLI VİYOL
332701
331157
0,2
26
ENDÜSTRİYEL CAM
499170
2216533
0,3
27
BALIK
1183133
7918900
1
28
YAŞ SEBZE VE MEYVE
195908
397143
0,1
29
AYRAN
482508
384810
0,3
30
ÇELİK MUTFAK EŞYASI
161257
656687
0,1
31
ASANSÖR KAPISI
327544
763886
0,3
32
HAZIR GİYİM
363940
7607398
0,3
33
NAR
164588
124558
0,1
34
MAKARA
27281
60165
0,01
35
BEBE GİYİMİ VE KUNDAK
70020
1323200
0,05
36
EMAYE BOBİN TEL
87642
652197
0,06
37
KİMYON
14655
54994
0,01
38
BATTANİYE
104348
1075908
0,09
39
MASA ÖRTÜSÜ
79181
983275
0,05
40
KAĞIT
123787
315701
0,08
41
PASPAS
47318
389911
0,03
42
İÇ ÇAMAŞIR
47273
817722
0,02
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
145
Tablo 83 devamı: Denizli Ticaret Odası Tescilinden Geçen Maddelere Göre İhracat (2013)
146
43
TUVALET KAĞIDI
99862
267896
0,1
44
YUMURTA
188700
226875
0,1
45
BORU
82070
303418
0,08
46
MEŞRUBAT
478586
1611903
0,3
47
PEÇETE
17586
165272
0,01
48
ADAÇAYI
103527
593509
0,07
49
ORMAN ÜRÜNLERİ
1030
8148
0
50
TAPA
36290
955101
0,02
51
ANASON
10767
10767
0,01
52
TELA
55194
125262
0,04
53
MİLFÖY HAMURU
93497
170540
0,01
54
HAŞHAŞ
68680
199412
0,05
55
KESE
69096
496398
0,03
56
ZİFT,YAĞ
46971
87902
0,03
57
kösele
3062
67572
0
58
SUMAK
480
2352
0
59
NAYLON POŞET
9425
77025
0,01
60
KEKİK YAĞ
162
18300
0
61
KUZU GÖBEĞİ
86806
2880008
0,06
62
TİYMİ YAPRAĞI
10500
43575
0,01
63
ZEYTİN
47668
22479
0,02
64
KAPI
45962
45463
0,01
65
ÇELİK KAPI
291939
236375
0,2
66
ÇORAP
83090
556330
0,06
67
MUKAVVA KOLİ
33673
158607
0,09
68
MOBİLYA
17654
125074
0,01
69
TEMİZLİK MADDESİ
4634
67547
0,01
70
PLASTİK EŞYA
6986
122446
0,01
71
CAM MUTFAK EŞYASI
93832
2234520
0,7
72
ETİKET
494
36149
0
73
TIBBİ MLAZEME
13082
37029
0
74
AHŞAP KORKULUK
2213
3310
0
75
KOZMETİK ÜRÜNLERİ
222126
58135
0,01
76
KİŞNİŞ
37750
67364
0,02
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Tablo 83 devamı: Denizli Ticaret Odası Tescilinden Geçen Maddelere Göre İhracat (2013)
77
REZENE ÇAYI
20676
100659
0,02
78
BİBERİYE
8000
42239
0,01
79
BAKIR BORU
22848
168122
0,01
80
DİĞER ÜRÜNLER
60540
548466
0,01
81
KURŞUN KALEM
32645
239493
0,02
TOPLAM
125664231
340431569
100
Kaynak: Denizli Ticaret Odası
2013 yılında DENİB tarafından 2.148.242.563 dolar ihracat tescili gerçekleştirilmiştir.
2013 yılında Denizli Ticaret Odası tescilinden geçen ülkelere göre ihracat Tablo 84’te yer almaktadır.
Tablo 84: Denizli Ticaret Odası tescilinden geçen ülkelere göre ihracat (2013)
S/N
Ülke Adı
Miktar(kg)
Tutar($)
%
1
ALMANYA
14051552
54091521
16
2
ROMANYA
4713656
29894209
9
3
SUUDİ ARABİSTAN
18100772
23221543
6,78
4
IRAK
6709394
21286105
6,25
5
İTALYA
1802988
13404155
3,96
6
FRANSA
1744159
16876369
5
7
HOLLANDA
2711579
22031404
6,5
8
İRAN
1814334
5220091
1,54
9
AVUSTURYA
1811937
15883125
4,69
10
LİBYA
2248120
2566713
0,76
11
RUSYA
2820436
9153270
2,7
12
AZERBAYCAN
2015061
43314063
7,11
13
İSVİÇRE
717563
7425495
2,27
14
ABD
12771781
7102232
2,1
15
MISIR
2518553
5046324
1,49
16
POLONYA
918787
3716622
1,1
17
BELÇİKA
266417
2418811
0,71
18
HONG-KONG
81355
2310576
0,68
19
ÇEK CUMHURİYETİ
331628
2103865
0,62
20
BULGARİSTAN
1521774
6520823
1,93
21
İNGİLTERE
1579532
5716153
1,69
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
147
Tablo 84 devamı: Denizli Ticaret Odası tescilinden geçen ülkelere göre ihracat (2013)
148
22
KAZAKİSTAN
549309
4035164
1,19
23
BİR.ARAP EMİRLİK.
6692967
6483396
1,91
24
UKRAYNA
1793611
5577177
1,65
25
SLOVENYA
391639
2928389
0,86
26
ÜRDÜN
595631
982377
0,3
27
DANİMARKA
97263
664299
0,2
28
PORTEKİZ
1510728
1316457
0,39
29
GÜRCİSTAN
650898
3097977
0,91
30
SLOVAKYA
357702
2342300
0,69
31
KANADA
223018
1820319
0,54
32
ÇİN HALK CUMHURİYETİ
11951716
2926116
0,86
33
TUNUS
1847638
2101111
0,62
34
İSPANYA
247095
796459
0,24
35
LÜBNAN
489987
664299
0,2
36
SUDAN
106445
390963
0,12
37
CEZAYİR
982165
2077884
0,61
38
AFGANİSTAN
53238
93792
0,03
39
KAMERUN
133780
89997
0,03
40
HIRVADİSTAN
557198
1374790
0,41
41
HİNDİSTAN
79246
77698
0,02
42
SIRBİSTAN
233953
1611096
0,48
43
MACARİSTAN
722660
807761
0,24
44
TÜRKMANİSTAN
495289
1238278
0,37
45
YUNANİSTAN
152083
629531
0,19
46
BANGLADEŞ
206800
48312
0,01
47
ARJANTİN
712310
504133
0,15
48
İSRAİL
844811
445196
0,13
49
MAKEDONYA
297051
541863
0,16
50
İSVEÇ
70070
461514
0,14
51
MAURITIUS
55530
100845
0,03
52
BREZİLYA
182163
781624
0,23
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Tablo 84 devamı: Denizli Ticaret Odası tescilinden geçen ülkelere göre ihracat (2013)
53
SURİYE
1238834
2387556
0,71
54
MOLDOVA
83109
86310
0,03
55
KKTC
513588
581766
0,17
56
AVUSTURALYA
1658513
1135797
0,33
57
FAS
205
7654
0
58
GÜNEY AFRİKA
619480
415486
0,12
59
ÖZBEKİSTAN
111452
248644
0,07
60
NİJERYA
87471
449721
0,13
61
JAPONYA
176840
248517
0,07
62
KUWAİT
151698
152390
0,04
63
PANAMA
405795
321725
0,09
64
ETOPYA
10725
68359
0,02
65
GANA
287915
505979
0,1
66
ESTONYA
85232
796166
0,24
67
BAHREYN
56110
128783
0,04
68
EKVATOR
25900
18119
0,01
69
DOMİNİK CUMHURİYETİ
388910
306727
0,09
70
VENEZUELLA
47588
32122
0,01
71
ANTIGUA
130860
157539
0,05
72
SENEGAL
782230
516197
0,15
73
MALİ
42523
191203
0,06
74
KORE
148
11280
0
75
FİLİSTİN
16425
61810
0,02
76
KIRGIZİSTAN
21800
69304
0,02
77
LİTVANYA
32600
9576
0
78
ANGOLA
1822540
1810919
0,53
79
FİLDİŞİ SAHİLLERİ
44
53105
0,02
80
TAYVAN
31355
115994
0,03
81
KATAR
299223
610942
0,18
82
ENDONEZYA
64960
47583
0,01
83
FİNLANDİYA
14632
131112
0,04
84
DUBAİ
183062
65825
0,02
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
149
Tablo 84 devamı: Denizli Ticaret Odası tescilinden geçen ülkelere göre ihracat (2013)
85
KARADAĞ
46657
46481
0,01
86
BOSNA HERSEK
175424
271907
0,08
87
YEMEN
31421
44862
0,01
88
VİETNAM
19000
43700
0,01
89
TİRAN
60140
40903
0,01
90
MEKSİKA
4908
30868
0,01
91
SİNGAPUR
950630
423433
0,13
92
JAMAİKA
61830
43129
0,01
93
TANZANYA
8306
21524
0,01
94
İRLANDA
1482
13775
0
95
MORİTANYA
27800
19191
0,01
96
KOLOMBİYA
84860
74894
0,02
97
TRİNİDAD
26940
18889
0,01
98
İSKOÇYA
22580
17846
0,01
99
PUERTO RİCO
23000
15228
0
100
PERU
688
7107
0
101
BELARUST
21500
14480
0
TOPLAM
125664231
340431569
100
Kaynak: Denizli Ticaret Odası
Tablo 85: 2013 Yılında Denizli Ticaret Odası’ndan İhracatı Geçen Firmalar
150
Firma adı
Adres
Telefon
Faks
7 Renk Tekstil Pazarlama
İthalat İhracat Ticaret Ltd Şti
Organize sanayi bölgesi 1. Kısım Nevzat Koru
Caddesi No:6-Denizli
0 258 2691790
0 258 2691686
Abalıoğlu Boru Profil Ve Tekstil San ve Tic AŞ
Ankara asfaltıüzeri 13.
Km/denizli
0 258 2865130
0 258 2865162
Abalıoğlu Tekstil San ve Tic
AŞ
Organize Sanayi Bölgesi No:1/ Denizli
0 258 269 24 20
0 258 269 11
56
denizli@
abalioglu.
com.tr
ABC Tekstil Giyim Sanayi ve
Ticaret Ltd Şti
Şahinler Mahallesi
No:136 Pınarkent/
Denizli
0 258 2865691
0 258 2865825
abc@
abctekstil.
com
Abdullah Çobankara
Özdemir Sabancı Organize Sanayi Bölgesi
Çağtek Plastik Fabrikası İçi Çardak/Denizli
258 8511567
258 8511568
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
E-mail
Tablo 85 devamı: 2013 Yılında Denizli Ticaret Odası’ndan İhracatı Geçen Firmalar
ABN Pazarlama Konfeksiyon
Tekstil San Ve Tic Ltd Şti
Enverpaşa Caddesi
Ömerağa İşhanı Kat:2
No:25/Denizli
Acıselsan Acıpayam Selüloz
San Ve Tic AŞ
Acıselsan Caddesi
No:1 Acıpayam/Denizli
AFT Kumaşçılık Tekstil İnşaat
Sanayi Ve Ticaret Limited
Şirketi
0 258 3712240
0 258 3718860
0 258 5181122
0 258 5181123
marketing@
aciselsan.
com.tr
Muratdede Mahallesi
Merkezefendi Caddesi
Konyalılar Apt.No:14/
Denizli
0 258 264 43 20
0 258 2410911
AFZ Tekstil Tarım Ürünleri
Hayvancılık Madencilik San
Ve Tic Aş
Organize Sanayi
Bölgesi Altı Pınarkent/
Denizli
0 258 2632875
0 258 2865179
AGM Pazarlama İthalat İhracat Ltd Şti
Delikliçınar Mahallesi
884 Sokak No:1 Baydil
Apt. Kat:4 D.7/Denizli
0 258 2427378
0 258 2641255
AK-OVA Tekstil Tarım Ürünleri Ticart Ve Sanayi Ltd Şti
Dokuzkavalra Mahallesi Ankara Asfaltı
Üzeri No:118 /Denizli
0 258 2684444
0 258 2688026
AKİ-AS Teknik El Aletleri San
Ve Tic Ltd Şti
Akçeşme Mahallesi
2036 Sokak No:4
Gümüşler/Denizli
0 258 371 87 84
0 258 371 87
85
Alesta Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Bozburun Mahallesi
2018 Sokak No:23/
Denizli
0 258 3719181
0 258 3719180
info@
mutcali.
com
Alper İç Ve Dış Ticaret Ltd Şti
Organize Sanayi
Bölgesi Nevzat Koru
Caddesi Denizli
0 258 2692433
0 258 2692554
Altan Madencilik Metal
Ürün.Makina Mühendislik
Yapı San Ve Tic Ltd Şti
Sümer mahallesi 3.
Sanayi Sitesi 25. Cadde No:114/Denizli
0 258 2680368
0 258 2516368
Altay Dokuma Kumaşcılık Ve
Tekstil Ürünleri San Ve Tic
Ltd Şti
Koyunaliler Mah.213
Sokak No:6 Pınarkent/
Denizli
0 258 2691148
0 258 2691486
Altınbaşak Tekstil Sanayi Ve
Ticaret Anonim Şirketi
Uçancıbaşı Mahallesi
576 Sokak No:11/
Denizli
0 258 2691070
[email protected]
com.tr
Altınkamer Tekstil Gıda Tarım
Ürünleri Hayvancılık Sanayi
Ve Ticaret Anonim Şirketi
Organize Sanayi
Bölgesi Turan Bahadır
Caddesi No:28/Denizli
0 258 2691069
0 258 2691070
[email protected]
com.tr
Altıntop Kuruyemiş Gıda San
Ve Tic Aş
Bayramyeri 468 Sokak
No:10/Denizli
0 258 3712362
0 258 3714170
0 258 2691069
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
151
Tablo 85 devamı: 2013 Yılında Denizli Ticaret Odası’ndan İhracatı Geçen Firmalar
152
Altınyaprak Örme Sanayi İç
Ve Dış Ticaret Limited Şirketi
Organize Sanayi Bölgesi Bereket Caddesi
No:17 2.Kısım Gürlek/
Denizli
0 258 2691882
0 258 2691885
[email protected]
com.tr
Altuntaş bah.san.ve tic.a.ş.
İzmirasfaltı Bozburunyolu Gümüşler/Denizli
0 258 3710323
0 258 3710324
Alyans Madencilik Sanayi Ve
Ticaret Ltd Şti
Cezaevi arkası 2. Km
kocabaş kasabası /
denizli
0 258 8145982
0 258 8145847
Aran Tekstil Sanayi Ve Ticaret
Aş
Akçeşme Mahallesi
2018 Sokak No:50/
Denizli
0 258 3717442
0 258 3714374
info@
arantekstil.net
Ardöküm Makina Ve Merdane San.Ve Tic.A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Ressam İbrahim
Çallı Caddesi/Denizli
0 258 2691851
0 258 2691855
Arkadaş Tekstil San Ve Tic
Ltd Şti
İzmir asfaltı 6. Km
üçler/denizli
0 258 3710493
0 258 3719916
info@
arkadastekstil.
com.tr
Armoni Mermer Madencilik
Tekstil San Ve Tic Ltd Şti
Çaybaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı
Anıthan İşmerkezi
No:114/82-Denizli
0 258 2418419
0 258 2417602
Arif Seylan( MTS İnternational Tekstil Ve Dış Ticaret)
İzmir Asfaltı Akçeşme
Mevkii 2018 Sokak
No:25 Gümüşler/
Denizli
0 258 3714098
info@
meneksetextile.
com
Arif Şahin Dış Ticaret Ltd Şti
Mehmetçik Mah.
2557 Sokak
No:6/3-Denizli
0 258 2131144
0 258 2125853
arifsahin@
ad-textile.
com
Asena Tekstil Sanayi Ve Ticaret Pazarlama Limited Şirketi
Halk caddesi no:8/
denizli
0 258 2641410
0 258 2649231
Ateş Otomotiv Dış Tic.Ltd.Şti.
İzmirasfaltı Üzeri
No:37 Gümüşler/
Denizli
0 258 3717191
0 258 3717194
Ayha Asansör Makina İnşaat
Sanayi Ve Ticaret Ltd Şti
Gümüşçay Mahallesi
Fabrikalar Caddesi
No:76 Gümüşler/
Denizli
0 258 3711160
0 258 3711488
Aylin Çekbaş (Facek Dış
Ticaret)
Topraklık Mahallesi 576 Sokak Aslan
Bektaş İşhanı No:39/2
-Denizli
0 258 2654055
0 258 2648970
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
0 258 3717401
Tablo 85 devamı: 2013 Yılında Denizli Ticaret Odası’ndan İhracatı Geçen Firmalar
Aynes Gıda Sanayi Ve Ticaret
Aş
Aligöz Mevki Acıpayam/Denizli
0 258 5391080
0 258 5391088
Aysan Dekoratif Raf Sistemleri İmalat Sanayi Ve Ticaret
Limited Şirketi
Ahisinan Caddesi
No:41/Denizli
0 258 2631766
0 258 2624787
aysan@
aysanraf.
com.tr
Aytaş Ayakkabı Yan Sanayi Ve
Ticaret Anonim Şirketi
Ayyıldız Kuruyemiş Tarım
Ürünleri Sanayi Ve Tic Ltd Şti
Hacıeyüplü Mah. Sanayi alanı 3099 sokak
no:5/Denizli
0 258 3711617
0 258 3711677
Azim Makine Sanayi Ve Ticaret Pazarlama Ltd Şti
Organize sanayi 2.
Bölge İbrahim Kırgız
Caddesi Pk:38 Denizli
0 258 2691030
0 258 2691249
info@
azimmakine.com
BA Madencilik Mermer Sanayi Ve Ticaret Ltd Şti
Saraylar Mahallesi
Şehit m. Korkut Sokak
No:2 Kat:2/Denizli
0 258 2413808
0 258 2413801
[email protected]
com
Bay Zara Tekstil Sanayi Ve Tic
Ltd Şti
Ankara Asfaltı Üzeri
Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı No:14/C/
Denizli
0 258 2866152
Başaranlar inşaat malzemeleritic.ve san.a.ş.
Beliz Gıda Ve Tarımsal Ürünle-Ri San.Ve Tic.Ltd.Şti.
Kale Mahallesi Atatürk
Bulvarı No:188 Pk.49
Akkale/Denizli
0 258 2672005
0 258 2672007
Bemu Dış Tic Paz. Gıda Teks.
San ve Tic Ltd Şti
Akçeşme Mah.2615
Sok No:2 Gümüşler/
Denizli
0 258 371748081
0 258 3717483
acetinbag@
melocotton.net
Beren İplik Dokuma Tekstil
Sanayi Ve Ticaret Ltd Şti
Hacıeyüplü Mahallesi
3075 Sokak No:10/
Denizli
0 258 3712240
0 258 3718860
Berkiz Gıda Sanayi Ve Ticaret
Ltd Şti
Gümüşçay Mahallesi Çiğdem Caddesi
No:30/A Gümüşler/
Denizli
0 258 3722035
0 258 3722037
Berrak Baskı Nakış Sanayi
Ticaret Ve Paz. Ltd Şti
Ahmet Nazif Zorlu Sanayi Sitesi 7154 Sokak
No:7/Denizli
0 258 3721816
0 258 3721824
info@
ryfavrupa.
com
Best Bıçak El Aletleri Tekstil
Gıda Sanayi Ticaret Ltd Şti
İzmir Asfaltı Keresteciler Sitesi 6025 Sokak
No:20 Denizli
0 258 2632555
Best Mermer Sanayi Ve Ticaret Ltd Şti
Ankara Asfaltı Üzeri
Pamukkale Kavşagı
No:10/Denizli
0 258 8146045
0 258 8146017
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
153
Tablo 85 devamı: 2013 Yılında Denizli Ticaret Odası’ndan İhracatı Geçen Firmalar
154
Beymer Tekstil Sanayi Ve
Ticaret Ltd Şti
Fatih Mahallesi Karakurt Yolu Üzeri 1891
Sokak
0 258 2135582
0 258 2131178
Bez Tekstil Sanayi Ve Ticaret
Limited Şirketi
Bozburun Mahallesi
7067 Sokak No:7
Gümüşler/Denizli
0 258 37211724 HAT
0 258 3721176
BMS Bahçeli Makina İç Ve Dış
Ticaret Ltd Şti
Akçeşme Mahallesi
Ertuğrulgazi Caddesi
No:11/Gümüşler-Denizli
0 258 3711623
info@
bahcelimakina.
com
Bor-Sa Tekstil Giyim Sanayi
Ve Ticaret Limited Şirketi
Tavas Muğla Karayolu
Üzeri 3,Km Tavas/
Denizli
0 258 2691790
0 258 2691686
nesatekstil@
nesatekstil.com.tr
Boss Dış Ticaret Ltd.Şti.
Denizli Serbest Bölgesi-Çardak/Denizli
0 258 2691250
0 258 8512856
Boss Tekstil Mak.San.Paz.
Ltd.Şti.
Bakırlı Mahallesi
Örnek Caddesi No:34/
Denizli
0 258 2691251
0 258 2691249
hakan.
elyas@
azimtekstil.com.tr
Bozalioğlu inşaat taah. Müh.
Ve orman ürünleri ltd şti
Eskihisar Mevki 8014
Sokak No:4/Denizli
0 258 2681399
0 258 2681767
Bozbaylar Dış Ticaret San Ve
Tic Ltd Şti
Pamukkale Yolu Üzeri
Eskihisar Yolu 150 Mt
/Denizli
0 258 2513700
0 258 2689268
Bülent Uysal(T.B.A. Tekstil dış
ticaret)
Oğuzhan Caddesi
496 Sokak Sağlık Han
5/46/Denizli
0 258 2424038
0 258 2652128
[email protected]
com.tr
Biketeks Tekstil San.ve Tic.
Ltd.Şti.
Ahmet Nazif Zorlu Sanayi Sitesi 7157 Sokak
No:7/Denizli
0 258 3714977
0 258 3714567
Biriz Kuruyemiş Top.Mah.Ve
Nak.San.Tic.Ltd Şti
Şair Eşref Mahallesi
Korubeyi Sokak No:3
Serinhisar/Denizli
0 258 3717512
0 258 5912554
Cem-Mer Doğal Taş İthalat
İhracat Sanayi Ve Ticaret Ltd
Şti
Eski Müftü Mahallesi
Atatürk Bulvarı Esnf
Sarayı Kat:5 No:508
Esnaf Sarayı -Denizli
0 258 2634361
0 258 2634099
Cemal Uzar (Uzar Tekstil)
Demirciler Caddesi Pamukkale İşhanı No:33/
Denizli
0 258 2650561
0 258 2639685
CMK Kablo Ltd Ştimustafa
Çarkıt Kablo San İç Ve Dış Tic.
Ltd Şti
Hacıeyüplü Mahallesi
Akça Caddesi No:157
Üçler/Denizli
0 258 3710030
0 258 3720014
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
0 258 3717076
Tablo 85 devamı: 2013 Yılında Denizli Ticaret Odası’ndan İhracatı Geçen Firmalar
D-Stil Mermer Dış Ticaret İç
Mimarlık Sanayi Ve Ticaret
Ltd Şti
Atatürk Mahallesi
Turgutreis Caddesi
No:42/B -Balıkesir
0 266 2451566
0 266 2457566
Damlataş Madencilik Sanayi
Ve Ticaret AŞ
Ankara Asfaltı Üzeri
Egeteks Arkası /Denizli
0 258 8145999
0 258 8146042
Debak Denizli Bagalıt Kalıpsab Ve Tic A.Ş
Saraylar Mahallesi 458
Sokak No:20/Denizli
0 258 3714778
0 258 3715980
Demsan Denizlimensucat
Sanayi Ve Ticaret Aş
Göveçlik 20016/Denizli
0 258 3857028
Denkab Denizli Kablo Sanayi
Ve Ticaret Limited Şirketi
Organize sanayi
bölgesi 2. Kısım hüsnü
örnek caddesi no:1
honaz/denizli
0 258 2692666
0 258 2691893
Denkim Denizli Kimya San Ve
Tic Aş
Atatürk Bulvarı İnba İş
Merkezi No:30 Kat:3
20100/Denizli
0 258 5912117
(3 HAT
0 258 5915694
denkim@
denkim.
com.tr
Denid İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi
Saraylar Mahallesi 420
Sokak Kocayaka İşhanı
No:6/Denizli
0 258 2634605
0 258 2426184
denid@
denid.
com.tr
Denizli Modern Tekstil San.Ve
Tic.A.Ş.
Akçeşme Mahallesi
2018 Sokak No:36
Gümüşler/Denizli
0 258 3716930
0 258 3714356
modern@
moderntex.com
Denizli Rateks Tekstil Sanayi
Ve Ticaret Ltd Şti
Bozburun Mahallesi
7050 Sokak No:3/
Denizli
0 258 3713435
0 258 3710438
Denizli Tavukçuluk Sanayi Ve
Ticaret Ltd Şti
Akhan Mahallesi
Bahar Caddesi No:3/
Denizli
0 258 2746148
0 258 2746564
Dermokim Kimya Sanayi Ve
Ticaret Limited Şirketi
İzmir Asfaltı Üzeri
Hacıeyüplüköyü Girişi
No:21 /Denizli
0 258 3716571
0 258 3712625
[email protected]
com.tr
DNR Tekstil Gıda Mobilya
İthalat İhracat San Ve Tic Ltd
Şti
Çaybaşı Mah. Gazi
mustafa Kemal Bulvarı
Anıthan No:114 Kat:2
Daire:48 Denizli
0 258 263 68 67
0 258 263 68
67
donerahmet@
ttnet.tr
DNS Tekstil Sanayi Ve Ticaret
Ltd Şti
Saraylar Mahallesi 355
Sokak Zümrüt İşhanı
No:78/Denizli
0 258 2865999
0 258 2865946
DNZ Murat Torna Tesviye
Metal Makina Sanayi Ve
Ticaret Limited Şirketi
Ankara Asfaltı 10.Km/
Denizli
0 258 2672100
0 258 2671025
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
155
Tablo 85 devamı: 2013 Yılında Denizli Ticaret Odası’ndan İhracatı Geçen Firmalar
156
Doğrar Tekstil Tarım İnşaat
Sanayi Ve Ticaet Aş
Organize Sanayi 2.
Bölge Hüsnü Örnek
Caddesi No:10 Denizli
0 258 2691694
0 258 2691880
dogrartekstil@
dograr.
com
DTS Denizli Tekstil Dış Ticaret
Anonim Şirketi
Saraylar Mahallesi 493
Sokak No:10 Ali Urhan
İşmerkezi Kat:4/Denizli
0 258 2655816
0 258 2655237
deniz@
deniztekstil.com.tr
Ebrar Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd Şti
Bayramyeri Cami Pasajı No:28/Denizli
0 258 2693030
Ece Mermer Turizm Sanayi
Ve Tic Ltd Şti
Organize Sanayi Bölgesi Honaz/Denizli
0 258 2692495
0 258 2634135
Eftelia Tekstil Sanayi Ve Ticaret Ltd Şti
İzmir Asfaltı Bozburun
Yolu 1. Km Denizli
0 258 3717574
0 258 2410911
Egem Tekstil Konfeksiyon San
Ve Tic Ltd Şti
Çaybaşı Mahallesi
Çaybaşı Caddesi
No:61-Denizli
0 258 3718296
0 258 3719760
[email protected]
EGL Tekstil İnşaat Turizm
Sanayi Ve Ticaret Limited
Şirketi
Eski Müftü Mahallesi Atatürk Caddesi
Duranoğlu Apartmanı
No:15/Denizli
258 2623343
258 2645354
Ekdemir Haddecilik San.Ve
Tic.A.Ş.
Kirişhane Mahallesi
Tabakhane Yolu TCDD
Sahası/Denizli
0 258 2683444
0 258 2688729
info@
ekdemir.
com.tr
Eke Metal Group AŞ
Akçeşme Mahallesi
Menderes Bulvarı
No:109 Gümüşler/
Denizli
0 258 371 11 55
0 258 271 10
90
info@
ekemetal.
com.tr
Eke Tekstil Konfeksiyon Turizm San.Ve Tic.A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Servergazi Caddesi No:12/Denizli
0 258 2691556
0 258 2691559
Ekpen Tekstil San.Tic.A.Ş.
Organize Sanayi 1.
Bölge Servergazi Caddesi No:12
0 258 2691555
0 258 2691553
[email protected]
Ekinteks Moda Dış Giyim
Tekstil San Ve Tic Ltd Şti
İzmir yolu üzeri 5 .
Km/Denizli
0 258 3714486
Elsan Elektrik Gereçleri San
Ve Tic A.Ş
Atatürk Bulvarı Gürcan Mahallesi 75 Yıl
Esnaf Sarayı Kat:2/
Denizli
0 258 2422776
0 258 2651585
Emir Tekstil Hayvancılık Tarım
Gıda Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Ltd Şti
Ankara Asfaltı 5. Km /
Denizli
0 258 2517141
0 258 2517955
info@
emirtextile.com
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
emrah@
hometextileagency.
com
Tablo 85 devamı: 2013 Yılında Denizli Ticaret Odası’ndan İhracatı Geçen Firmalar
Erdal Yılmaz (Asena Tekstil)
Gümüşler Mah.Akçeşme Cad.2605 Sok.
No:26/Gümüşler-Denizli
0 258 2641410
0 258 2649231
Erdal Çetin
Özdemir Sabancı Organize Sanayi Bölgesi
Çağtek Plastik Fabrikası İçi No:3 Çardak/
Denizli
0 258 8511567
0 258 8511568
Erenka Tekstil Pazarlama
Gıda Sanayi Ve Ticaret Ltd Şti
Ankara Asfaltı 8. Km
Kale Yolu/Denizli
0 258 2671348
0 258 2671352
Europtec Cam San Ve Tic Aş
Organize Sanayi Bölgesi Honaz Yolu Üzeri
Denizli
0 258 269 27 27
0 258 269 27
28
e.coktu@
Europtec.
com
Eva Nilteks Tekstil Sanayi Ve
Ticaret Anonim Şirketi
Zafer Mahallesi 1063
Sokak No:30 Denizli
2583715590
2583715589
www.evanil.net
Evliyaoğlu Tekstil Tasarım
İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Saraylar Mah. Selçuk
Cad.Karakurt İşmerkezi No:6/113-Denizli
0 258 2691450
0 258 2691451
Evliyaoğlu İplik Dokuma Tekstil Sanayi Ve Ticaret Ltd Şti
Akçeşme Mahallesi
2519 Sokak No:19/
Denizli
0 258 3718427
Evteks Tekstil Konfeksiyon
Turizm Yatırım Sanayi Ve Tic
Ltd Şti
Çamlaraltı Mahallesi
6019 Sokak No:16
Kat:1 Kınıklı/Denizli
0 258 2128814
0 258 2128816
Eymer İç Ve Dış Tic Ltd Şti
Organize Sanayi Yolu
Üzeri 10. Km Akkale/
Denizli
0 258 2672145
0 258 2672144
[email protected]
Faber Mermercilik San Ve
Tic Aş
Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Fahri Karacan Caddesi No:11/
Denizli
0 258 2643794
0 258 2622513
faber@
fabermermer.com.
tr
Fadib Madenclik Doğal Taş
San Ve Tic Ltd Şti
Çamlaraltı Mahallesi
ş.dr. Munise Özcan
Caddesi No:10/A
Denizli
0 258 2116600
0 258 2116620
FBR Doğal Taş Traverten
Tekstil İnşaat Tarım San Ve
Tic Ltd Şti
Kaplanlar mah. Barış
cad. Dalaman apt.
No:40/denizli
0 258 2614155
0 258 2630550
[email protected]
com
Frekans Makina Sanayi Ve
Ticaret Aş
Bozburun Mevki 7040
Sokak No:35/Denizli
0 258 3722501
0 258 3722504
Filidea Tekstil Sanayi Ve
Ticaret Aş
Organize Sanayi
Bölgesi Servergazi
Caddesi No:1/Denizli
0 258 2692420
0 258 2691156
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
157
Tablo 85 devamı: 2013 Yılında Denizli Ticaret Odası’ndan İhracatı Geçen Firmalar
158
Gama Traverten Sanayi Ve
Ticaret AŞ
Eski Sarayköy Caddesi
Tomaşlar-Şibirler Katlı
Otoparkı Zemin Kat
No:16/Denizli
0 258 2642521
0 258 2642411
Gamasan Tekstil San Ve Tic
Aş
Karakurt Yolu Üzeri
1891 Sokak No:52/
Denizli
0 258 2691601
0 258 2691604
Gardenya Tekstil Konfeksiyon
San Ve Tic Ltd Şti
Çamlaraltı Mah Ulus
Cad Yürekten Apt
No:75/3/Denizli
0 258 2124939
0 258 2124945
Gen Deri Ürünleri Sanayi Ve
Ticaret Ltd Şti
Saraylar Mahallesi
Dörtçeşme Mevki
No:27/Denizli
0 258 2410106
0 258 2418015
Ger Dış Ticaret Ltd.Şti.
Akçeşme Mahallesi
2615 Sokak No:4/
Denizli
0 258 3722183
0 258 3722184
gerteks@
veezy.com
Germetal Makina Sanayi
Mühendislik Ticaret Ltd Şti
Hacıeyüplü Mahallesi
Akça Caddesi No:153 /
Denizli
0 258 3721282
0 258 3721281
info@
germetal.
com
Global Dış Ticaret Limited Şti
Çamlaraltı Mahallesi
6006 Sokak No:26/A/
Denizli
0 258 2118357
0 258 2110262
Gökhan Tekstil San.Ve
Tic.A.Ş.
Ankara Asfaltı Üzeri
6.Km Pk:138/Denizli
0 258 2680657
0 258 2684923
gokhan@
gokhan.
com.tr
Gökşin Kimya Tekstil Sanayi
Ve Ticaret Limited Şirketi
İzmir Asfaltı Bozburun
Yolu Üzeri A.Nazif
Zorlu Sanayi Sitesi /
Denizli
0 258 3719320
0 258 3714115
Gürsan Tekstil Turizm-İnşaatsan.Ve Tic.Ltd.Şti.
Akçeşme Mah 2018
Sokak No:26 Gümüşler/Denizli
0 258 3718796
0 258 3711491
Güçsan Makina Doğalgaz
Snayi Ve Tic Ltd Şti
Ankara Asfaltı Üzeri
10. Km Akkale/Denizli
0 258 267 23 02
0 258 267 23
11
Hamam Konfeksiyon Pazarlama Tekstil San Ve Tic Ltd Şti
Organize Sanayi
Bölgesi Servergazi
Caddesi No:7 20065/
Denizli
0 258 2691556
0 258 2691559
HMB Uluslararası Pazarlama
İthalat İhracat Ve Aracılık
Hizmetleri Ltd Şti
Doktorlar Caddesi Çimen İş Merkezi Kat:6
No:34 /Denizli
0 258 264 34 18
0 258 261 26
80
HMS Madencilik Sanayi Ve
Ticaret Ltd Şti
Bakırlı Mahallesi Ahisinan Caddesi No:18
Cem İşmerkezi Kat:3
Daire:2/Denizli
0 258 2616869
0 258 2412322
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Tablo 85 devamı: 2013 Yılında Denizli Ticaret Odası’ndan İhracatı Geçen Firmalar
Hünkar Ecza Ve İtriyat Sanayi
Ve Ticaret Limited Şirketi
Akçeşme Mevki 2019
Sokak No:5 Gümüşler/
Denizli
0 258 3714656
0 258 3720681
Hüseyin Çöllü
İncilipınar Mahallesi
Ulus Caddesi No:160
Selinay Sitesi 3. Blok
Daire:9-Denizli
0 555 8008070
Hilmi Kemal Güler (Decores
D. Ticaret)
Çaybaşı Cad. No:53
Denizli
0 258 2613554
0 258 2631377
decores@
tr.net
ITS Tekstil , Kavafiye, Mermer
İhracat Ve İthalat Sanayi Ve
Ticaret Limited Şirketi
Atatürk Bulvarı Denizli
Çarşısı No:55/Denizli
0 258 2624939
0 258 2667021
Kabukçu Kablo San Ve Tic
Koll.Şti Mustafa Kabukçu Ve
Ortakları
Bozburun Mahallesi
7067 Sokak No:1/
Denizli
2583715957
Kaleli Profil Ve Yapı Malzemeleri San Ve Tic Ltd Şti
Denizli Şubesi
İzmir Asfaltı Hacıeyüplü Yolu Girişi/Denizli
0 258 371 67 82
258 371 85 55
Karaçor Plastik Tekstil Ve
Tekstil Aksesuarları Sanayi Ve
Ticaret Ltd Şti
Ankara Asfaltı 6. Km
Dentaş Bitişiği Ekizoğlu Sitesi /Denizli
0 258 2517805
0 258 2518730
Kardemir İthalat İhracat
Limited Şirketi
Akçeşme Mahallesi
Menderes Bulvarı
No:77 Gümüşler/
Denizli
0 258 3722525
0 258 3722526
Karetaş Madencilik İnşaat
Tekstil Gıda San Ve Tic Ltd Şti
Akhan Mahallesi Atatürk Bulvarı No:154
Akkale/Denizli
0 258 2421653
0 258 2427824
info@
karestone.
com
Kavcar Traverten Mermer
Tekstil Sanayi Ve Ticaret Ltd
Şti
Sümer Mahallesi 2499
Sokak No:11 Denizli
0 258 3714353
0 258 3714940
Kavlak Mensucat Sanayi Ve
Dış Ticaret Ltd Şti
Karakova Köyü Girişi/
Denizli
0 258 2735220
0 258 2735212
Kaynak İplik Sanayi Ve Ticaret
Anonim Şirketi
Saraylar Mahallesi 459
Sokak No:4-Denizli
0 258 269 20 45
0 258 269 21
46
Kayteks Kadife Sanayi Ve
Ticaret Ltd Şti
Hürriyet Mahallesi
Hacı Kundak Caddesi
No:35 Kayhan/Denizli
0 258 213 11 11
0 258 213 25
63
Kcr Tarım Ürünleri Ambalaj
Paketleme Otomotiv İnşaat
Turizm San Ve Tic Ltd Şti
Aşağıdere Köyü
No:173 Kaklık/Honaz-Denizli
0 258 8162497
0 258 8162825
Kemal Baştürk (Akay Tekstil)
Saraylar Mahallesi
493 Sokak Aliurhan
İşmerkezi No:10/11/
Denizli
0 258 2415544
0 258 2416566
[email protected]
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
hunkar@
hunkar.
net
2014
159
Tablo 85 devamı: 2013 Yılında Denizli Ticaret Odası’ndan İhracatı Geçen Firmalar
160
Kırbıyık Kuruyemiş Gıda San
Tekstil Tic Ltd Şti
İzmir Asfaltı 7. Km
Hacıeyüplü Köyü Yolu/
Denizli
0 258 3719927
0 258 3719971
Kömürcüoğlu mermer san.
ve tic.a.ş.
Pamukkale yolu 4.
Km korucuk kasabası/
denizli
0 258 279213233-36
0 258 2792137
Küçüker Tekstil Dış Tic.A.Ş
Ankara Asfaltı 10 Km
Güzelköy Kavşağı /
Denizli
0 258 2671516
0 258 2671520
kucuker@
kucuker.
com
Kimpeks Tekstil Giyim Metal
İşleri Madencilik Maden
Petrol Kimya Ve Ürünleri Paz
San Ve Tic Ltd Şti
Burdur Yolu Üzeri 2.
Km Yassıhöyük Kasabası/Acıpayam/Denizli
0 258 5644518
0 2585644558
Laodikya Antik Traverten
Mermer Dekorasyon İnşaat
Taahhüt San Ve Tic Ltd Şti
Ankara Asfaltı Pamukkale Yol Kavşağı
Eskihisar Yolu Üzeri /
Denizli
0 258 2513861
laodikyamermer@
superposta.com
Lütuf İnanç (İnanç Tekstil Dış
Ticaret Pazarlama)
Selçuk Caddesi Musoğlu İşhanı No:17
Kat:3/12/Denizli
0 258 2654216
0 258 2653462
inanctextile@
superonline.com
Mehmet Çalışkan
Bozburun Mahallesi
7040 Sokak No:35/
Denizli
0 258 3713038
0 258 3722107
Mekmar Dış Ticaret Ltd Şti
Akhan Mahallesi Atatürk Bulvarı 173 Sokak
No:2 Akkale/Denizli
0 258 2747125
0 258 2747129
Memişoğlu Tekstil San Ve Tic
Ltd Şti
Bozburun Mahallesi
A.Nur Erikoğlu Caddesi 20085 Gümüşler/
Denizli
0 258 371 22 60
0 258 371 17
33
Mercan Kimya San Ve Tic.AŞ.
İzmir Asfaltı Hacıeyüplü Köyü Girişi/Denizli
0 258 3716571
0 258 3712625
Mersa Otomotiv Kauçuk San
Ve Tic.Ltd.Şti.
Çağdaş Sanayi Sitesi
C Blok No:13-14/Gümüşler/Denizli
0 258 2651574
0 258 2651574
Mesut Horzum (Horzum
Ferforje)
Sümer Mahallesi 3.
Sanayi Sitesi 61 Sokak
No:12/Denizli
0 535 5672203
Meyplas Tekstil Plastik
Pazarlama Sanayi Ve Ticaret
Limited Şirketi
Organize Sanayi
Bölgesi İbrahim Çallı
Caddesi No:1/Denizli
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
0 258 2517366
0 258 2692414
0 258 2692406
[email protected]
com
hakanturker@
meyteks.
com.tr
Tablo 85 devamı: 2013 Yılında Denizli Ticaret Odası’ndan İhracatı Geçen Firmalar
Modaev Tekstil Pazarlama
Sanayi Ve Ticaret Ltd Şti
Göveçlik Mahallesi
Emin Durul Caddesi
No:26/Denizli
0 258 3857640
0 258 3857451
Modeko Tekstil San.Ve Tic.
Ltd Şti.
Saraylar Mahallesi 496
Sokak No:13 Sağlık
Han Kat:2 No:18/
Denizli
0 258 2411010
0 258 2412211
info@
modeko.
com.tr
Motif Tekstil Nakış Sanayi Ve
Ticaret Limited Şirketi
Denizli Serbest Bölgesi-Çardak/Denizli
0 258 2691675
0 258 2691679
motiftekstil@
ekobazaar.
com
MS Uluslararası Tekstil, İplik,
Mensucat, Konfeksiyon
Sanayi Ve Ticaret Limited
Şirketi
Akhan Mahallesi 19
Mayıs Caddesi No:20
Akkale
2582746745
2582746746
MTC İplik Sanayi Ve Ticaret
Ltd Şti
Bozburun Mahallesi
2018 Sokak No:23/
Denizli
0 258 3710239
0 258 3712431
Murat Soyatik
Merkezefendi Mahallesi 447 Sokak No:12/
Denizli
0 533 6397933
Murat Tarakçı
Adnan Kahveci Bulvarı Akköy Yolu Üzeri
20280 Pamukkale/
Denizli
0 258 2723160
0 258 2723163
info@
ipeknur.
com
Muteks Mutlubaşlar Örme
İhtisas Sanayi İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi
Akkale Kasabası/Denizli
0 258 2746565
0 258 2746778
muteks@
muteks.
com.tr
Nagehan Nakış Boya Konfeksiyon Tekstil San Ve Tic Aş
Akçeşme Mahallesi
2016 Sokak No:17
Gümüşler/Denizli
0 258 3713340
Nak Kablo Elektrik Malzemeleri İnşaat İthalat İhracat San
Ve Tic Ltd Şti
15 Mayıs Mahallesi Kayalık Caddesi
No:18/1 Kat:4 D:6/
Denizli
0 258 2419141
Natur Tekstil Boya Sanayi Ve
Ticaret Anonim Şirketi
Organize Sanayi
Bölgesi Feridun Alpat
Caddesi No:16/Denizli
0 258 2691645
0 258 2692508
natur@
naturteks.
com
Nazen İç Ve Dış Ticaret Ltd Şti
İzmir Asfaltı Üzeri
8.Km Salihağa Köyü
Yolu No:91/Denizli
0 258 3710567
0 258 3713817
NBK Metal Pazarlama Sanayi
Ticaret Ltd Şti
Bayramyeri Selçuk
Caddesi Polat İşmerkezi No:27 Kat:2
Daire:8/Denizli
0 258 2618714
0 258 2639587
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
161
Tablo 85 devamı: 2013 Yılında Denizli Ticaret Odası’ndan İhracatı Geçen Firmalar
162
OCS Kablo Sanayi Ve Tic Aş
Hacıeyüplü Mahallesi
Akça Caddesi 3118
Sokak No:3 Üçler/
Denizli
0 258 3720110
0 258 3711393
OCZ Tekstil İthalat İhracat
Pazarlama Sanayi Ve Tic Aş
Organize Sanayi
Bölgesi 2. Kısım Hüsnü
Örnek Caddesi No:84/
Denizli
0 258 2691667
0 258 2691359
Onbaşıoğlu Tekstil San Ve
Tic Aş
Sami Türel Mah Denizli Cad. No:66/Denizli
258 4612311
258 2632072
Orta Asya Mensucat Örgü
Tekstil İthalat İhracat San Ve
Tic Ltd Şti
Saraylar Mahallesi 353
Sokak No:12/A-Denizli
0 258 2656239
0 258 2419867
Ozan Üretim Ve Ev Tekstil
Ürünleri Dış Ticaret Limited
Şirketi
Denizli Serbest Bölge/
Denizli
0 258 3716400
Ozansoy Kimya Akaryakıt
Nakliyat San Ve Tic Ltd Şti
Yatağan Yolu 1. Km
Serinhisar/Denizli
0 258 5912120
0 258 591 54
32
Ozanteks Tekstil San.Ve
Tic.A.Ş.
Fatih Mahallesi Karakurt Köyü Yolu Üzeri
Pk:182/Denizli
0 258 3716400
0 258 3721955
ozanteks@
ozanteks.
com.tr
Ozmo Plastik Sanayi Ve
Ticaret AŞ
Akçeşme Mahallesi
2018 Sokak No:36
Gümüşler/Denizli
0 258 3715030
0 258 3715079
[email protected]
com,
Ozra Tekstil Elektronik Gıda
Ve Aracılık Hiz.İth.İhr. San ve
Tic Ltd Şti
Akçeşme Mahallesi
Gümüşler Bulvarı
No:65 Kat:3/Denizli
0 258 3710580
Oğuzhan Tekstil San.Ve Tic.
Aş.
İzmir Asfaltı Üzeri
7.Km/Denizli
0 258 3717871
0 258 3717875
ozanteks@
ozanteks.
com.tr
Oğuzhan Tekstil Turizm İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim
Şirketi
Fatih Mah. Karakurt
Yolu Üzeri PK.182/
Denizli
0 258 3716400
0 258 3721955
Pamukkale Susamcılık Tahin
Helva San Ve Tic Ltd Şti
Akçeşme Mahallesi
2030 Sokak No:36
Denizli
0 258 3712338
0 258 3722338
Petek Havlu Bornoz Tekstil
Sanayi Ve Ticaret Ltd Şti
Akçeşme mah. Çiğdem Caddesi No:11/
Denizli
0 258 3719984
0 258 3719984
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
info@
onbasioglutextile.
com
Tablo 85 devamı: 2013 Yılında Denizli Ticaret Odası’ndan İhracatı Geçen Firmalar
Plassan Plastik Ambalaj Sanayi Ve Ticaret Ltd Şti
Hürriyet Mahallesi 3.
Caddesi No:38 Kayhan/Denizli
0 258 213 24 31
0 258 213 40
51
Promoda Tekstil San Ve Tic
Ltd Şti
Böceli Mahallesi
C.S.Abalıoğlu Bulvarı
No:34 Pınarkent/
Denizli
0 258 2865734
0 258 2865934
RYF Avrupa Tekstil Sanayi
Ticaret Ve Pazarlama Limited
Şirketi
Denizli Serbest Bölge-Çardak/Denizli
0 258 3721816
0 258 3721824
info@
ryfavrupa.
com
Sab İnşaat Turizm Tekstil San
Ve Tic Ltd Şti
Çaybaşı Mahallesi
1521 Sokak Bermant
İş Merkezi No:43
Kat:3-Denizli
0 258 2645250
0 258 2422201
Sabri Paralı (Mesut Tekstil)
Saraylar Mah. Kocayakalar Tekstilciler
Çarşısı No:42/Denizli
0 258 2640423
Saflon Dış Ticaret Ltd Şti
Zümrüt Mahallesi
2070 Sokak No:24/
Denizli
0 258 2663088
0 258 2663087
Saliha Topaloğlu
İncilipınar mah. İncilipınar Caddesi No:5/
Denizli
0 258 2120087
0 258 2133739
Sedat Durmuş (Feliks Tekstil)
Saltak Mahallesi
Mimarsinan Caddesi
Mertoğlu Apartmanı
No:51 Kat:5 Daire:11/
Denizli
0 258 264 17 43
0 258 241 93
95
sedat.
durmus@
feliks.com.
tr
Sembol Dış Ticaret Limited
Şirketi
Organize Sanayibölgesi Alirıza Öztürk
Caddesi No:9/Denizli
0 258 269 19 75
0 258 269 12
01
Sembol Ev Tekstil Ürünleri
Sanayi Ve Tic Ltd Şti
Muratdede Mahallesi
Merkezefendi Caddesi
No:56/A-Denizli
0 258 2643399
0 258 2646400
Serpil Şencan
Akçeşme Mahallesi
Gümüşler Bulvarı Şanlıalp İşmerkezi No:65
Kat:2 Daire:3 Gümüşler/Denizli
0 258 3722210
0 258 3722205
SLN İç Ve Dış Ticaret Limited
Şirketi
Akçeşme Mahallesi
2018 Sokak No:40/
Gümüşler-Denizli
0 258 3722087
0 258 3722091
Sorlinen İç Ve Dış Ticaret Aş
Ankara Asfaltı 23. Km
Kocabaş Kasabası /
Denizli
0 258 8145068
0 258 8145785
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
163
Tablo 85 devamı: 2013 Yılında Denizli Ticaret Odası’ndan İhracatı Geçen Firmalar
164
Subaşıoğlu Otomotiv İnşaat
Mermer Sanayi Ve Ticaret
Anonim Şirketi
2.Ticari Yol Girişi İzmir
Asfaltı Üzeri No:110/
Denizli
0 258 4216366
0 258 4216368
subasıoglu@
subasıoglu.com.tr
Sukun Medikal Elektrik Elektronik Tıbbi Cihazlar Otomotiv
Sanayi Ve Ticaret Limited
Şirketi
Yunus Emre Mahallesi
Yunus Emre Caddesi
No:76 Kınıklı/Denizli
0 258 2137615
0 258 2137004
satis@
sukunmedikal.com
Sörteks Dış Ticaret Pazarlama
Ltd Şti
Saraylar Mahallesi
Hastane Caddesi İnceler İş Merkezi No:22
Kat:1 D:3-4/Denizli
0 258 2422742
0 258 2420412
Süleyman Çapar
Zeytinköy Mahallesi
Yeni Yol Bulvarı No:1
Bağbaşı/Denizli
0 258 2666634
Tacettin Davlatov
Sırakapılar Mahallesi
1521 Sokak No:19/6/
Denizli
0 258 2646472
Tamer Yılmaz (Rata Tekstil)
Uçancıbaşı Mahallesi
576 Sokak No:7/A-Denizli
0 258 2647191
TFR Tekstil Sanayi Ve Ticaret
Ltd Şti
Akçeşme Mahallesi
2018 Sokak No:32/
Denizli
0 258 3710285
Toros Örgü Aksesuar Tekstil
San Ve Tic Ltd Şti
Akçeşme Mahallesi
Stad Caddesi 2532
Sokak No:20 Gümüşler/Denizli
0 258 3712043
0 258 3710309
Tosunoğlu Pazarlama Ticaret
Ltd Şti
Akçeşme Mahallesi
2018 Sokak No:6 Gümüşler/Denhizli
0 258 3710207
0 258 3712220
Traverten Mermer San.Ve
Tic.Ltd.Şti.
Pamukkale Yolu Üzeri
4.Km Korucuk/Denizli
0 258 2792132
0 258 2792137
traverten@
komurcuoglu.com.
tr
TSA Tekstil Sanayi Ve Ticaret
Limited Şirketi
Sümer Mahallesi 2511
Sokak No:50/Denizli
0 258 2643355
0 258 2684512
Tunç Tekstil - Turizm - Otomotiv Sanayi Ve Ticaret
Limited Şirketi
Saraylar Mah.494
Sokak No:13/Denizli
0 258 3722455
0 258 3722455
Turkuaz Tekstil Sanayi Ticaret
AŞ
İzmir Asfaltı Bozburun
Yolu 1.Km Gümüşler/
Denizli
0-258-3717453
0-258-3717458
turkuaz@
turkuaztex.com
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Tablo 85 devamı: 2013 Yılında Denizli Ticaret Odası’ndan İhracatı Geçen Firmalar
Türcan Baykara
Hacıeyüplü Mahallesi
3205 Sokak No:10üçler/Denizli
0 258 3722554
0 258 3722553
Türkiz tekstil ürünleri san.tic.
Ve Pazarlama Ltd.Şti.
İzmir Asfaltı Üzeri 5.
Km Gümüşler/Denizli
0 258 2428758
0 258 3717979
U.Y.T Tekstil Nakış İplik Mensucat Konfeksiyon San Ve Tic
Ltd Şti
Ankara Asfaltı 15. Km
Pınarkent
258 2865516
258 2866054
Uma Tarım Meyve Yetiştiriciliği Ve Meyve Suyu İthalat
İhracat San Ve Tic Ltd Şti
Pazaryolu Mevki
No:51 Irlıganlı Beldesi/Denizli
0 258 2853808
0 258 2853898
Varlıker Tekstil San Ve Tic
Ltd Şti
İzmir Asfaltı Zafer
Mahallesi 1007 Sokak
No:5/Denizli
0 258 371 32 16
0 258 371 47
56
Venüs İplik Tekstil Pazarlama
San Tic Aş
Yenimahalle Fabrikalar
Cad.No:20/A-Denizli
0 258 3710772
0 258 3716663
Yakup Amin Emini Tekstil
Gıda İnşaat Elektronik Sanayi
Ve Dış Ticaret Limited Şirketi
Barış Mah. Atatürk
Bulvarı Megakent 6
Sokak No:7 Edincan
Apt. B Blok Büyükçekmece/İstanbul
0 212 873 3057
Yavuz Ferforje Ve Demir Tic.
Vesan.A.Ş.
İzmir Asfaltı Üzeri
No:303 /Denizli
0 258 3710923
0 258 3711398
Yaşarteks Tekstil Sanayi Ve
Ticaret Anonim Şirketi
Ankara Asfaltı Üzeri 6.
Km/Denizli
0 258 2682429
0 258 268 21
87
YDY Tekstil Dış Ticaret Limited Şirketi
Ankara Asfaltı Güzelköy Kavşağı Süleyman
Demirel Caddesi/
Denizli
0 258 2671447
0 258 2671327
info@
ydytextil.
com
Yed Mermer Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Pamukkale Yolu Üzeri
4. Km Korucuk Kasabası/Denizli
0 258 2792132
0 258 2792137
Yeni Gülteks Tekstil Sanayi Ve
Ticaret Limited Şirketi
İzmir Asfaltı 9.Km/
Denizli
0 258 3719708
0 258 3712557
[email protected]
com
Yünteks Dış Ticaret Ve Pazarlama Ltd Şti
Merter General Ali
Rıza Gürcan Caddesi
No:32 Metropol Center Kat:11 Daire:44
Güngören/İstanbul
0 212 4817520
0 212 4817521
yunteks@
yunteks.
com.tr
Zafer Tekstil Sanayi Ve Ticaret
Anonim Şirketi
Fatih Mahallesi
Karakurt Yolu Üzeri
Pk:182/Denizli
0 258 3721955
ozanteks@
ozanteks.
com
0 258 3716400
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
uyttekstil@
uyttekstil.
com.tr
info@
varliker.
com
2014
165
Tablo 85 devamı: 2013 Yılında Denizli Ticaret Odası’ndan İhracatı Geçen Firmalar
Zinsan Demir Çelik Zincir
Ürünleri Sanayi Ve Ticaret
Ltd Şti
Cumhuriyet Mahallesi
Sanayi Sitesi E Blok
No:3 Beydağ/İzmir
0 232 5926763
0 232 5927902
[email protected]
com
Çalışkan Tarım Ürün.İnş.Taah.
Tekstil San.Tic.Ltd.Şti.
Feslikan Mahallesi
1009 Sokak No:17/
Denizli
0 258 2421147
0 258 2417967
Çolakoğlu Kuruyemiş Sanayi
Ve Toprak Mahsülleri Alım
Satımı Ticaret Limited Şirketi
Bozburun Mahallesi
7051 Sokak No:12
Gümüşler/Denizli
0 258 372043637
0 258 3720438
ÇRZ Kuruyemiş Makinaları
Gıda Tarım Ve Hayvancılık
Sanayi Ve Ticaret Limited
Şirketi
Ahmet Nazif Zorlu
Sanayi Sitesi Bozburun
Mahallesi 7156 Sokak
No:6 Merkez/Denizli
2583717192
Özpekler İthalat İhracat Su
Ürünleri San Ve Tic Ltd Şti
Bozburun Mahallesi
Ahmet Nazif Zorlu Sanayi Sitesi 7152 Sokak
No:2/Denizli
0 258 3718338
0 258 3717421
info@
ozpekler
.com.tr
İpekyolu Tekstil San.Ve
Tic.A.Ş.
Uçancıbaşı Mahallesi
Kayalık Caddesi Uluçarşı İşmerkezi No:33/
Denizli
0 258 2691148
0 258 2691317
İtimat Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Selçuk Caddesi
Musoğlu İş Merkezi
B Blok Kat:1 Daire:6/
Denizli
0 258 2652904
0 258 2652904
kkarakas@
itimatekstil.com.tr
Şefik Özen
İzmir Asfaltı Sıdal Petrol Karşısı-Denizli
0 258 371 21 59
0 258 371 25
04
Şevval Tekstil Dokuma San Ve
Tic Ltd Şti
İzmir Asfaltı Üzeri
Erikoğlu Caddesi Gümüşler/Denizli
0 258 371 62 60
0 258 371 47
02
Kaynak: Denizli Ticaret Odası
2. Türkiye’nin İlk 500-İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu İçinde Denizli’den Yer Alan Firmalar
İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl gerçekleştirilen ilk 500 ve ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu
içerisine, 2005 yılında 30, 2008 yılında 23 firma ve 2012 yılında ise 22 firma girmiştir.
Tablo 86: Türkiye’nin İlk 500-İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu İçinde Yer Alan Denizlili Firmalar
İlk 500’e giren Firmalar
166
Firma Adı
İlk 500’de yıllar itibariyle Büyük Firma Sıralaması
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Abalıoğlu Yem Soya ve Tek. S.ve T. A.Ş.
220
219
148
110
80
70
72
54
Atom Kablo San. Ve Tic. A.Ş
-
459
-
-
-
497
457
-
Aynes Gıda Sanayi Tic. A.Ş.
-
-
-
-
414
338
319
185
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Tablo 86 devamı: Türkiye’nin İlk 500-İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu İçinde Yer Alan Denizlili Firmalar
Denizli Basma ve Boya San. A.Ş.
346
354
361
-
-
-
-
-
Denizli Çimento San. ve Tic. A.Ş.
221
264
271
380
352
352
415
440
Dentaş Ambalaj ve Kağıt San. ve Tic.
A.Ş.
409
376
444
404
321
302
286
262
Erbakır Elektrolitik Bakır Mam. S. T. A.Ş.
63
29
27
34
38
24
22
20
Kar-Demir Haddecilik S. ve T. Ltd. Şti.
390
426
341
212
258
289
225
196
Kocaer Haddecilik San. ve Tic. Ltd. Şti.
276
-
151
136
143
137
114
89
Küçüker Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.
474
461
-
500
-
-
-
-
Menderes Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
148
149
157
213
182
198
206
208
Modern Beton San.Tic.A.Ş.
463
-
-
-
-
-
-
Nexans İletişim End. Ve Tic. A.Ş.
-
-
-
158
175
172
179
195
Ozanteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
323
428
428
-
-
432
500
-
Pamukkale Kablo San. Ve Tic. A.Ş.
-
353
265
257
448
364
332
301
Seval Kablo Aydınlatma Cihazları İth.
İhr. San. ve Tic. A.Ş.
-
-
-
-
-
-
-
462
İLK 500’e giren Toplam Firma Sayısı
11
11
10
10
10
12
12
11
İkinci 500’e giren Firmalar
Firma Adı
İkinci 500’de yıllar itibariyle Büyük Firma Sıralaması
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Abalıoğlu Tekstil Sanayi T. A.Ş.
202
290
432
-
-
-
-
-
Altınbaşak Tekstil San. Ve Tic. A.Ş
491
-
-
-
-
-
-
Akça Hazır Beton San. Ve Tic. A.Ş
497
205
334
-
421
436
462
385
Atom Kablo San. Ve Tic. A.Ş
158
-
37
79
231
-
-
90
Aynes Gıda Sanayi Tic. A.Ş.
-
-
-
55
-
-
-
-
Aysüt Süt Ürünleri ve San. ve Tic. Ltd. Şti
-
344
137
-
-
-
-
-
Ayyem Tarım Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti
-
-
296
163
279
177
427
-
Çarkıt Kablo San. Ve Tic. A.Ş
-
-
-
459
-
-
-
402
Değirmenci Tekstil Havlu ve Örme San.
Tic. Ltd. Şti.
33
258
-
-
-
-
-
Deniz Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
150
209
127
-
-
-
-
-
Denizli Basma ve Boya San. A.Ş.
-
-
-
14
-
-
-
-
Denizli Cam Sanayi ve Tic. A.Ş.
409
467
-
-
-
-
-
Doksan Denizli Dokuma Sanayi ve Tic.
A.Ş
258
219
357
-
-
-
-
-
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
167
Tablo 86 devamı: Türkiye’nin İlk 500-İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu İçinde Yer Alan Denizlili Firmalar
Ekdemir Haddecilik ve Tekstil San. Tic.
A.Ş
-
234
-
-
-
-
-
-
Eke Tekstil Konfeksiyon Turizm San. Tic.
A.Ş.
363
411
-
-
-
-
-
-
Erikoğlu Emaye Bakır Tel Sanayi A.Ş
386
172
209
330
-
314
206
294
Funika Ev Giyimi İp. Dok. Teks. Boyama
Konf. Paz. San. ve Tic. A.Ş
-
379
-
-
-
-
-
-
Gamateks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
106
33
78
139
65
69
126
21
Gökhan Tekstil San. ve Tic. A.Ş
27
74
180
357
496
480
-
-
Göveçlik İplik San. ve Tic. A.Ş
-
359
-
-
-
-
-
-
Hürsan Havlu Üretim Sanayi ve Ticaret
A.Ş
64
151
136
-
-
-
-
-
İpekyolu Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
449
452
464
-
-
-
-
-
Kaynak İplik San. ve Tic. A.Ş
380
430
-
484
446
319
202
346
Kocaer Haddecilik San. ve Tic. Ltd. Şti.
424
-
-
-
-
-
-
-
Küçüker Tekstil San. Ve Tic. A.Ş
-
-
2
-
4
174
130
210
Modern Beton San. Ve Tic. A.Ş
-
-
69
168
168
182
225
122
Nesa Tekstil Sanayi ve Tic. A.Ş.
81
232
274
289
452
450
497
-
Ozanteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
-
-
-
-
3
-
-
104
Özgüven Kablo San. Ve Tic. San. Ltd. Şti
-
-
-
211
-
-
-
406
Pamukkale Kablo San. Ve Tic. A.Ş.
20
-
-
-
-
-
-
-
Seval Kablo Ayd.Cih. İth. İhr. San. Ve Tic.
A.Ş.
-
-
220
7
204
132
75
-
Shamrock Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
-
-
-
-
-
-
-
341
Tümteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş
129
447
-
-
-
-
-
-
İkinci 500’e giren Toplam Firma Sayısı
19
19
16
13
11
10
9
11
Kaynak: İstanbul Sanayi Odası
3. 50 ve Üzeri İşçi Çalıştıran Firmalar
Denizli’de 2013 yılında 50 ve üzeri işçi çalıştıran özel işyeri sayısı 426’dır. 50 ve üzeri işçi çalıştıran
işletmelerden Menderes Tekstil A.Ş 2.269 kişilik istihdam ile birinci sırada, Selin Tekstil Sanayi ve
Ticaret A.Ş 1.675 kişilik istihdam ile ikinci sırada, Ozan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1.523 kişilik istihdam ile üçüncü sırada yer almıştır.
50 ve üzeri işçi istihdam eden özel firmalar 2010 yılında toplam 52.298 kişiyi bünyelerinde barındırırken, 2011 yılında bu rakam 53.620’ye, 2012 yılında 58.290’a, 2013 yılında ise 67.400’e çıkmıştır.
168
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Tablo 87: 50 ve üzeri istihdamlı işyerleri isim listesi ve toplam işçi sayıları (Özel İşyerleri)
S.N
UNVANI
ÇALIŞAN
ERKEK
ÇALIŞAN
KADIN
ÇALIŞAN
TOPLAM
76
25
101
135
32
167
69
102
171
1
A R HALICILIK TURİZM VE TİC.ANONİM ŞİRKETİ(ÖZ-EH)
2
ABALIOĞLU YEM SOYA TEKSTİL SAN.AŞ ( ÖZ-EH)
3
ABC TEKSTİL GİYİM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ(ÖZ-EH)
4
ABDURRAHMAN KARAMANLIOĞLU OTELCİLİK TURİZM İNŞAAT
AKARYAKIT EĞİTİM
130
41
171
5
ABN PAZARLAMA KONFEKSİYON TEKSTİL SAN LTD STİ (ÖZ - EH)
42
115
157
6
ABS RİSK ÖZEL GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE EĞİTİM HİZ. A.Ş.
68
1
69
7
ADECCO HİZMET VE DANIŞMANLIK A.Ş
78
5
83
8
AFZ TEKSTİL VE TARIM ÜRÜNLERİ VE MADENCİLİK SAN. TİC.
A.Ş. KURS-STAJ ( ÖZ-EH)
78
8
86
9
AGY TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
17
67
84
10
AĞCABAY TES. SAN. TİC. LTD. ŞTİ ( ÖZ - EH )
25
26
51
11
AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ GÜNEY EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
53
61
114
12
AKÇA HAZIR BETON SAN.TİC.A.Ş. ( ÖZ - EH )
453
45
498
13
AKÇAKOCA TEKSTİL GIDA SAN VE TİC.LTD.ŞTİ (ÖZ-EH)
68
6
74
14
AKINLI İNŞAAT TURİZM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. (ÖZ-EH)
54
24
78
15
AKTEKS TEKS TUR GIDA SAN(ÖZ-EH)
23
46
69
16
AKÜRÜN TEKSTİL TARIM GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ(ÖZ-EH)
68
40
108
17
ALİ SARIKAYA - SARIKAYA AYAKKABI VE TABAN SANAYİ (ÖZ-EH)
58
17
75
18
ALİ TÜRKYILMAZ MUTLU TÜRKYILMAZ (AF-KAR MERMER)
54
2
56
19
ALİNDA TEKSTİL BOYA APRE SAN.VE TİC.A.Ş. ( ÖZ-EH)
200
40
240
20
ALP SÜPERMARKET GIDA PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT(ÖZ) TARIM
25
26
51
21
ALTINBAŞAK TEKSTİL SAN.VE T.A.Ş. ( EH - ÖZ )
304
165
469
22
ALTINTOP KURUYEMİŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ (ÖZ- EH)
78
38
116
23
ALTUNTAŞ BAHARAT SAN.T.A.Ş.
15
52
67
24
ALTYAPI TEMİZLİK TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİR
77
1
78
25
AMİROĞLU AKBETON İNŞAAT HAZIR BETON SAN TİC.A.Ş.(ÖZ-EH)
65
8
73
26
AMİROĞLU MADENCİLİK KÖMÜR İNŞ. HARF. VE NAK. SAN. TİC.
A.Ş.(ÖZÜRLÜ TAKİP)
142
6
148
27
ANEMON TURİZM İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (ÖZ-EH)
52
13
65
28
ARABACIOĞULLARI RESTAURANT MADEN TURİZM SAN.TİC.
LTD.ŞTİ. TRIPOLIS THERMAL HOTEL(ÖZ-EH)
52
19
71
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
169
Tablo 87 devamı: 50 ve üzeri istihdamlı işyerleri isim listesi ve toplam işçi sayıları (Özel İşyerleri)
170
29
ARAN TEKSTİL SAN. VE TİC AŞ. ÖZ-EH
113
103
216
30
ARAS KARGO A.Ş. DENİZLİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ(ÖZ-EH)
68
16
84
31
ARDÖKÜM MERDANE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
86
6
92
32
ARİNA MERMER MADEN KİMYA GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİT
61
15
76
33
AS ECZA DEPOSU TİC.AŞ(ÖZ-EH)
67
14
81
34
AS MADENCİLİK KÖMÜR İŞLETMECİLİĞİ ÇİMENTO İNŞAAT
NAKLİYAT SA
144
0
144
35
ASİL NAKIŞ SAN.TİC.AŞ.(ÖZ-EH)
24
104
128
36
ASİST ÖĞRETİM KURUMLARI ANONİM ŞİRKETİ
19
32
51
37
ASKON DEMİR ÇELİK SAN VE TİC.AŞ(ÖZ-EH)
63
5
68
38
ASLAN TEKSTİL SAN.VE T.A.Ş.(ÖZ-EH)
52
28
80
39
ASLI TEKSTİL GİYİM SAN. A. Ş. ( ÖZ - EH )
211
28
239
40
ASYA ÖZEL EĞT. HİZ. YAY. TİC. A.Ş.(ÖZ-EH)
29
28
57
41
ATA EKMEK UNLU VE GIDA MAMÜLLERİ İNŞAAT TAAH.TEKS.
ÜRÜN.LTD.Ş( ÖZ-EH)
114
70
184
42
ATASANCAK ACIPAYAM TARIM İŞLETMESİ SAN.VE TİC.A.Ş.(ÖZ-EH)
157
59
216
43
ATATEKS ATA TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
114
30
144
44
ATLAS BOYA TEKSTİL SAN.VE T.A.Ş. (ÖZ-EH)
143
19
162
45
ATOM KABLO SAN.VE TİC.AŞ.(ÖZ)
113
4
117
46
AYDEM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş
156
20
176
47
AYNES GIDA SAN. VE TİC. A.Ş(ÖZ-EH)
665
157
822
48
AYSAN DEK.RAF SİSTEMLERİ SAN.T.LTD.Ş. (ÖZ - EH)
153
10
163
49
AYSOY TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
25
25
50
50
AYSU TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ(ÖZ-EH)
13
98
111
51
AYTUSU KRİSTAL CAM SAN.LTD.ŞTİ.-KARANFİL
53
35
88
52
AZİM TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ( ÖZ - EH )
60
29
89
53
AZORA TARIM ÜRÜN.HAYV.İNŞ.ENRJ.GIDA TURİZM VE MADENCİLİK SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.
72
0
72
54
BAHAR TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş. ( ÖZ - EH )
73
157
230
55
BAHÇELİ MADENCİLİK İNŞAAT NAK.SAN.VE TİCLTD.ŞTİ.(ÖZ-EH)
132
1
133
56
BAŞARANLAR İNŞAAT MALZEMELERİ TİC.VE SAN.A.Ş. (Ö EH)
378
32
410
57
BAŞARI TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.(ÖZ-EH)
161
104
265
58
BAŞPET PETROL TURİZM GIDA TARIM ÜRÜNLERİ SAN TİC. A.
Ş.(ÖZ-EH)
82
5
87
59
BATI OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ.(ÖZ-EH)
51
18
69
60
BATI TURİZM TEKSTİL ÜRÜNLERİ KUYUMCULUK SANAYİ VE
TİCARET AN
122
44
166
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Tablo 87 devamı: 50 ve üzeri istihdamlı işyerleri isim listesi ve toplam işçi sayıları (Özel İşyerleri)
61
BAYKENT TEKSTİL SAN VE TİC.LTD.ŞTİ(ÖZ-EH)
64
73
137
62
BELTAŞ DENİZLİ BELEDİYESİ TEMİZLİK - ULAŞIM SAN. İÇ VE DIŞ
A.Ş.
265
199
464
63
BEREKET ENERJİ ÜRETİM A.Ş.(ÖZ-EH)
90
21
111
64
BERK GIDA RESTAURANT TEKSTİL SAN VE TİC.LTD.ŞTİ(ÖZ-EH)
82
92
174
65
BEYTUR BEYŞEHİR TURİZM İŞLETMELERİ AŞ. (PAM THERMAL
HOTEL)
62
42
104
66
BEZ TEKSTİL SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.(ÖZ-EH)
283
136
419
67
BEZSAN TEKSTİL SAN.VE TİC.AŞ (ÖZ-EH)
64
52
116
68
BİLTEM KURUMSAL HİZMETLER TEMİZLİK TURİZM NAKL.BASIN
YAY.GID
96
75
171
69
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A. Ş.(ÖZ-EH)
113
58
171
70
BİZİMYAKI TEMİZLİK VE GIDA SAN VE TİC.LTD.ŞTİ (ÖZ-EH)
59
3
62
71
BORAN SOSYAL HİZMETLER İNSAN KAYN TEMZ İLAÇLAMA DAN
SAN VE TİC LTD ŞTİ(ÖZ-EH)
111
15
126
72
BORSA MARKET HAYVANCILIK İHT.MAD.GIDA SAN.VE TİC.LTD.
ŞTİ.(ÖZ-EH)
23
31
54
73
BOZBAYLAR MERMER MADEN TEKS. LTD. ŞTİ.(ÖZ-EH)
71
90
161
74
BULDAN BOYA APRE VE TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
49
10
59
75
BURAKHAN MERMER MADENCİLİK PAZARLAMA SANAYİ VE
TİC.LTD.ŞTİ.
88
21
109
76
BURÇE TEKSTİL DOKUMA A.Ş.(ÖZ-EH)
120
53
173
77
BURKAY İNŞAAT MADENCİLİK ENERJİ MÜHENDİSLİK TURİZM
TEKSTİL T
93
3
96
78
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ AŞ.
DENİZLİ MAĞAZASI ( ÖZ - EH )
62
25
87
79
CENGİZHAN LOJİSTİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ(ÖZ-TALEP)
69
5
74
80
CH TURİZM OTELCİLİK HİZMET TAŞIMACILIK İNŞAAT TİC.A.Ş.
63
15
78
81
CİHANGİR ÖZEL EĞİTİM HİZ.SAN TİC.A.Ş
29
35
64
82
CİNKAYA DOĞALTAŞ TRAVERTEN TEKSTİL İNŞAAT TARIM SAN.
VE TİC.
186
71
257
83
CMK KABLO ELEKTRİK SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
60
4
64
84
COŞKUNLAR OTOMOTİV GİYİM SAN VE TİC.AŞ.
51
26
77
85
ÇAĞ TEKSTİL SAN VE TİC. LTD. ŞTİ. ( ÖZ - EH )
159
68
227
86
ÇAĞLAR ÖZEL EĞİTİM MALZ. SAN. TİC.. A.Ş.(ÖZ-EH)
146
107
253
87
ÇAĞLAYAN ÖZEL EĞİTİM VE ARAÇLARI GIDA SAĞLIK İNŞAAT
TEMİZLİK TURİZM TAŞIMACILIK SAN TİC A.Ş(ÖZ-EH)
118
59
177
88
ÇANKALLAR OTO DOĞRULTMA OTO BOYACILIK (ÖZ-EH)
35
27
62
89
ÇARKIT KABLO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ(ÖZ EH)
82
6
88
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
171
Tablo 87 devamı: 50 ve üzeri istihdamlı işyerleri isim listesi ve toplam işçi sayıları (Özel İşyerleri)
172
90
ÇELİKKOL TURZ LTD STİ(ÖZ-EH)
149
9
158
91
ÇERKEZOĞLU MERMER MADENCİLİK SAN VE TİC.LTD.ŞTİ
34
17
51
92
ÇETİN İNŞAAT MALZEMELERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ (ÖZ-EH)
85
14
99
93
ÇEYİZSAN TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.(ÖZ-EH)
55
17
72
94
ÇİÇEK BURİS HAVLU DOKUMA SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. (ÖZ-EH)
72
143
215
95
ÇİÇEK TEKSTİL SAN.VE T.A.Ş ( ÖZ - EH )
254
15
269
96
DALGIÇ MERMER MADEN SAN.TİC.LTD.ŞTİ.(ÖZ-EH)
49
31
80
97
DANTA DANIŞMANLIK TAAH.YAPI SAN.LTD.ŞTİ
102
6
108
98
DANTELA NAKIŞ TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.(ÖZ-EH)
10
40
50
99
DEBAK (DEVAL) DENİZLİ BAGALİT KALIP SAN. VE TİC.A.Ş.
41
16
57
100
DEDA DERİ GİYİM TEKSTİL DĞN. SLN. İŞL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
(ÖZ-EH)
59
9
68
101
DEMİRTAŞ KÖMÜR SAN TİC AŞ
69
4
73
102
DEMİRTEN İNŞAAT İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞT.(ÖZ-EH)
56
9
65
103
DEMMER DEMİRELLER MERMER SAN.VE TİC.A.Ş.
72
0
72
104
DEMSAN DENİZLİ MENSUCAT SAN.T.A.Ş.(ÖZÜRLÜ TAKİP)
55
86
141
105
DENBA AMB. MAT. KAĞITÇILIK BASIM VE YAYINCILIK SAN. VE
TİC. LTD ŞTİ
90
22
112
106
DENBASSAN BASKI BOYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
96
7
103
107
DENDURU YEMEK-KAZİM KURUMUŞ
49
21
70
108
DENİZ TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.(ÖZ-HÜK)
461
433
894
109
DENİZBANK A. Ş. DENİZLİ ŞUBESİ
52
41
93
110
DENİZHAN ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ SAN VE TİC LTD ŞTİ
(ÖZ EH)
387
45
432
111
DENİZHAN PROFESYONEL BİNA VE SİTE YÖNETİMİ SAN VE TİC
LTD ŞTİ (ÖZ-EH)
118
75
193
112
DENİZLİ CAM AŞ.(ÖZ-EH)
488
20
508
113
DENİZLİ ÇİMENTO SAN T.A.Ş. (ÖZ-EH)
245
11
256
114
DENİZLİ İL TELEKOM MÜDÜRÜLÜĞÜ
176
26
202
115
DENİZLİ KAYA TEKSTİL SAN VE TİC.LTD.ŞTİ(ÖZ-EH)
74
65
139
116
(DENİZLİ) MARMARA TEMİZLİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
79
278
357
117
DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ
123
30
153
118
DENİZLİ RATEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
75
181
256
119
DENİZLİSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
57
2
59
120
DENKATEKS TEKSTİL VE DENİZ ARAÇLARI ÜRETİM SANAYİ VE
TİC.AŞ.(ÖZ-EH)
78
42
120
121
DENKİM DENİZLİ KİMYA SAN VE TİC.A.Ş.
75
13
88
122
DENTAŞ AMBALAJ VE KAĞIT SAN.AŞ (ÖZ-EH)
322
12
334
123
DENTAŞ KAĞIT SANAYİ A.Ş. VİYOL
210
13
223
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
DENİZLİ
Tablo 87 devamı: 50 ve üzeri istihdamlı işyerleri isim listesi ve toplam işçi sayıları (Özel İşyerleri)
124
DENTAT YEMEK GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
125
DEPAŞ PREFABRİKE YAPI ELEMANLARI SAN.AŞ(ÖZ-EH)
126
41
45
86
146
8
154
DMS DENİZLİ DÖKÜM MAK.A.Ş (ÖZ-EH)
78
8
86
127
DN MERMER İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SAN TİC.LTD.ŞTİ
64
17
81
128
DOĞAN BİRLİK HAŞIL TEKSTİL SAN VE TİC.LT(ÖZ-EH)
83
13
96
129
DOĞAN VİNÇ SAN T. A. Ş.
43
12
55
130
DOĞANBABA TEKSTİL LTD ŞTİ
42
48
90
131
DOK SAN DENİZLİ DOKUMA SAN.VE TİC.AŞ. (ÖZ-EH)
503
421
924
132
DOST TEKSTİL KONFEKSİYON SAN. VE TİC. A.Ş.(ÖZ-EH)
50
52
102
133
DURMUŞ ALİ ENLİ - MODATEKS (ÖZ-EH)
33
25
58
134
DURSUN MERMER MADENCİLİK SAN VE TİC.LTD.ŞTİ
119
19
138
135
DURTAŞ TEKSTİL SAN.T.A.Ş.(ÖZ-EH)
57
50
107
136
EBRAR TEKSTİL LTD.ŞTİ.(ÖZ-EH)
41
15
56
137
ECE MERMER TURİZM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.8(ÖZ-EH)
93
17
110
138
EFEKT OFSET AMBALAJ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKET(ÖZ-EH)
44
32
76
139
EGE MENSUCAT SAN VE TİC.LTD.ŞTİ
84
12
96
140
EGE PREFABRİKE YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT TAAHHÜT SAN VE
TİC.LT (ÖZ-HÜK)
69
6
75
141
EGE TRAVERTEN MERMER MAD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.(ÖZ-EH)
73
0
73
142
EGEM TEKSTİL KONFEKSİYON SAN.TİC.LTD.ŞTİ(ÖZ-EH)
32
47
79
143
EKE METAL GRUOP A.Ş (MERKEZ)(ÖZ-EH)
108
13
121
144
EKE TEKSTİL KONF TUR. SAN. TİC. A.Ş.(ÖZ-EH)
145
376
521
145
EKİN TEKS MODA DIŞ GİYİM TEKSTİL SAN TİC.LTD.ŞTİ(ÖZ-EH)
10
42
52
146
EKMEL GIDA ÜRÜNLERİ LOJİSTİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET
ANONİM
58
9
67
147
EKPEN TEKSTİL SAN.TİC.AŞ(ÖZ-EH)
47
139
186
148
ELSAN ELEKTRİK GEREÇLERİ SAN.TİC.AŞ(ÖZ-EH)
259
11
270
149
ELTEKSMAK ELEKTRİK-ELEK-MAK.SAN.(ÖZ-EH)
68
9
77
150
EMEK MERMER SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ(ÖZ-EH)
73
10
83
151
EMİR TEKSTİL HAY. TARIM GIDA ÜRETİM SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
(ÖZ-EH)
64
34
98
152
ENDER TEKSTİL
58
28
86
153
ER BAKIR ELEKTROLİTİK BAKIR MAMULLERİ AŞ.(ÖZ-EH)
675
27
702
154
ERAY TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
51
32
83
155
ERDEM MERMER MADEN İNŞAAT NAKLİYE TURİZM GIDA
TARIM VE HAYVA ( ÖZ-EH )
163
28
191
156
EREN KADİFE TEKS LTD STİ(ÖZ-EH)
60
27
87
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
173
Tablo 87 devamı: 50 ve üzeri istihdamlı işyerleri isim listesi ve toplam işçi sayıları (Özel İşyerleri)
174
157
ERGÜL MERMER GRANİT İNŞAAT İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
(ÖZ-EH)
39
17
56
158
ERİKOĞLU EMAYE BAKIR TEL.SAN.VE T.A.Ş. ( ÖZ - EH )
68
5
73
159
ER-PA ÖZEL DENİZLİ SAĞLIK HASTANESİ A.Ş.(ÖZ-EH)
132
227
359
160
ERSAĞ ENDÜSTRİYEL VE KİM. LTD.ŞTİ
21
34
55
161
ERTEKS KADİFE TEKS. SAN. VE T. LTD. ŞTİ.(ÖZ-EH)
58
102
160
162
EUROPTEC CAM SAN.VE TİC.AŞ. BAKIRSOY SAN
59
14
73
163
EVLİYAOĞLU BEBEK EV TEKSTİLİ VE GEREÇLERİ SAN.VE TİC.LTD.
ŞTİ
12
66
78
164
EVLİYAOĞLU NAKLİYAT VE PETROL SAN TİC LTD STİ
64
5
69
165
EVLİYAOĞLU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.(ÖZ-EH)
69
50
119
166
EYÜPOĞLU MERMER SAN.TİC.LTD.ŞTİ.(ÖZ-EH)
91
98
189
167
FABER MERMERCİLİK SAN.VE T.A.Ş. (ÖZ-EH)
219
16
235
168
FAMM MAR MERMER MADENCİLİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. (ÖZEH)
47
18
65
169
FATİH CEPHE AKSESUAR LTD STİ(ÖZ-EH)
45
8
53
170
FATİH KALEM SAN.TİÇ.AŞ
73
113
186
171
FATİH PROFİL SAN. TİC. A. Ş. ( ÖZ - EH )
113
0
113
172
FERHATLAR GIDA TEKSTİL İNŞAAT ORGANİZASYON ÖZEL EĞİTİM SAN V (ÖZ-EH)
11
44
55
173
FİESTA TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (ÖZ)
57
90
147
174
FİLİDEA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.(ÖZ-EH) (ABALIOĞLU
TEKSTİL)
159
35
194
175
FİNANSBANK A.Ş DENİZLİ ŞUBESİ ( ÖZ - EH )
72
51
123
176
FUNİKA EV GİYİMİ İPLİK DOKUMA TEKSTİL BOYAMA KONFEKSİYON PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.(KONF.2)(ÖZ-EH)
204
26
230
177
GAMA TRAVERTEN SAN A.Ş (ÖZ-EH)
123
57
180
178
GAMATEKS TEKSTİL SAN.VE TİC.AŞ.(ÖZ)
635
685
1320
179
GDZ ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ
83
57
140
180
GELİN TEKSTİL SAN.T.A.Ş.
8
69
77
181
GMK KADİFE KONFEKSİYON SAN VE TİC LTD ŞTİ
45
25
70
182
GONCA TEKSTİL SAN. VE LTD.ŞTİ.(ÖZ-EH)
24
36
60
183
GÖKAY TEKSTİL SAN VE TİC.LTD.ŞTİ
45
9
54
184
GÖKDELEN İSKELE LTD STİ(ÖZ-EH)
60
1
61
185
GÖKHAN TEKSTİL SAN VE TİC.AŞ (ÖZ-EH)
413
216
629
186
GÖLTEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
53
4
57
187
GÖRENLER GİYİM TEKS.MEFR.DERİ MOBİL.AŞ.(ÖZ_EH)
114
14
128
188
GÜÇSAN MAKİNA DOĞALGAZ SAN TİC LTD ŞTİ(ÖZ-EH)
83
7
90
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Tablo 87 devamı: 50 ve üzeri istihdamlı işyerleri isim listesi ve toplam işçi sayıları (Özel İşyerleri)
189
GÜN GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRK (KURS-STAJ)
241
177
418
190
GÜNEŞPAN ISI SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ(ÖZ-EH)
110
6
116
191
GÜREL TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.(ÖZ-EH)
64
25
89
192
GÜRSAN TEKSTİL TURİZM İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.(ÖZ-EH)
47
61
108
193
GÜRTEKS HAŞIL ÇÖZGÜ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
46
4
50
194
GÜVENÇ BOYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ(ÖZ-EH)
139
18
157
195
HAKKI DEMİRÖRS KAUÇUK SAN TİC LTD ŞTİ (ÖZ-EH)
52
8
60
196
HALİL PEKDEMİR ÇİFT. GIDA VE İHT MD. TİC. LTD. ŞTİ.(ÖZ-EH)
318
278
596
197
HALİL PEKDEMİR ÇİFT.LTD STİ ( ŞUBE )
135
84
219
198
HALİS ÖDEL BULDAN(ÖZ-EH)
6
48
54
199
HİSAR MANDIRA SÜR ÜRÜNLERİ TARIM HAYVANCILIK GIDA
NAKLİYAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
44
6
50
200
HİSAR TEKS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
57
25
82
201
HİSARLI DOKUMA BASKI BOYA SAN VE TİC.LTD.ŞTİ(ÖZ-EH)
50
31
81
202
HMP İLETİŞİM İNŞAAT ENERJİ TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET
A.Ş.( DENİZLİ )
136
1
137
203
HOROZ ÖZEL GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ(ÖZ-EH)
57
4
61
204
HÜR BİL İNŞAAT TİCARET LTD.ŞTİ.
51
1
52
205
HÜRSAN A.Ş HAVLU ÜRETİM SAN.AŞ.(TALEP-KURS-STAJ)
323
437
760
206
IONIC STONE MADEN SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
72
3
75
207
ISS TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.(ÖZ-EH)
20
43
63
208
IŞIK ELEKTRİK MÜH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
54
3
57
209
IŞIK TEKSTİL HAMBEZ HAŞIL ÇÖZGÜ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.(ÖZEH)
68
11
79
210
İHSAN DÖNMEZ(ÖZ-EH)
24
27
51
211
İLKE ÇELİKMETAL SANAYİ AŞ
49
1
50
212
İLKİMEN EMLAK OTOMOTİV İNŞAAT TAAHHÜT SAN.TİC.LTD.ŞT
57
0
57
213
İMTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.(ÖZ-EH)
99
7
106
214
İNDİ MAĞAZACILIK SU MEŞRUBAT SAN.VE TİC.AŞ.
58
27
85
215
İPEKYOLU TEKSTİL SAN.VE TİC.AŞ(ÖZ-TALEP)
97
246
343
216
İTEMSAN TEMİZLİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ TAŞIMA İKRAM
HİZMETLERİ(DHMİ ÇARDAK)
66
9
75
217
KALKINÇLAR TAŞIMACILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
33
39
72
218
KARABULUT TEKSTİL SAN VE TİC. A.Ş(ÖZ-EH)
40
17
57
219
KARACAN TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.(ÖZ-EH)
18
37
55
220
KARAKAYA ÇAY ŞEKER GIDA TEM.MAD.LTD.ŞTİ(ÖZ-EH )
56
14
70
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
175
Tablo 87 devamı: 50 ve üzeri istihdamlı işyerleri isim listesi ve toplam işçi sayıları (Özel İşyerleri)
176
221
KARETAŞ MADENCİLİK İNŞAAT TEKSTİL GIDA SAN VE TİC.LTD.
ŞTİ
23
34
57
222
KAYALAR TEKSTİL -BRODE SAN.VE T.A.Ş.
35
62
97
223
KAYNAK HAVLU SAN VE TİC.AŞ
68
67
135
224
KAYNAK MERMER MADENCİLİK İNŞAAT SAN VE TİC.A.Ş.
160
30
190
225
KAYNAK TEKSTİL PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (ÖZ-EH)
128
183
311
226
KAYNAK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.(ÖZ-EH)
172
62
234
227
KAYTEKS KADİFE SAN.VE T.LTD.ŞTİ (ÖZ-EH)
62
168
230
228
KENTGAZ DENİZLİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.(ÖZ-EH)
49
10
59
229
KEREM BOYAMA NAKIŞ TEKSTİL VE ÖRME SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
22
35
57
230
KERVAN TEKSTİL PLASTİK AMB.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.(ÖZ-EH)
46
136
182
231
KIBRISLIOĞLU İLETİŞİM LTD STİ(ÖZ-EH)
39
31
70
232
KIMIL TEKSTİL SAN VE TİC.AŞ
67
64
131
233
KOCAER DEMİR TEKSTİL MERMER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.(ÖZEH)
73
56
129
234
KOCAER TEKSTİL SAN.TİC.AŞ(ÖZ-EH)
173
393
566
235
KOLTUKSUZ TEKSTİL İTH.İHR.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.
108
10
118
236
KONFRUT GIDA SAN.VE TİC.AŞ. (ÖZ-EH)
88
6
94
237
KONMAK KONYALILAR MAKİNA İMALAT SAN.VE TİC.AŞ.(ÖZ-EH)
66
8
74
238
KONMER KONYALILAR MERMER SAN LTD ŞTİ.(ÖZ-EH)
49
13
62
239
KOP MER MERMER İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
48
32
80
240
KORUMA KLOR ALKALİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
79
2
81
241
KÖMÜRCÜOĞLU MERMER TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM Ş (ÖZ-EH)
145
35
180
242
KUR İNŞ(KONGRE MERKEZİ)
69
6
75
243
KUR MERMER VE GRANİT A.Ş.
42
12
54
244
KÜÇÜKER TEKSTİL SAN.TİC.AŞ.(ÖZ-EH)
520
171
691
245
LC WAİKİKİ MAĞAZACILIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ(ÖZ-EH)
40
46
86
246
LİDER İPLİK SANAYİ VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
55
95
150
247
LİKOS TURİZM SAN.VE T.A.Ş.(ÖZ-EH)
96
46
142
248
MADENCİLİK LTD ŞTİ. ACIPAYAM
52
1
53
249
MAKROTEKS TEKSTİL SAN VE TİC.LTD.ŞTİ(ÖZ-EH)
52
52
104
250
MAUN GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
43
61
104
251
MEKO TEKSTİL SAN VE TİC.LTD.ŞTİ(ÖZ-EH)
33
82
115
252
MENDERES TEKSTİL SAN.A.Ş.
1999
270
2269
253
MENEKŞE TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
103
111
214
254
MERCAN KİMYA SAN.VE TİC.AŞ.(ÖZ)
70
10
80
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Tablo 87 devamı: 50 ve üzeri istihdamlı işyerleri isim listesi ve toplam işçi sayıları (Özel İşyerleri)
255
MERT MADEN ANONİM ŞİRKET(ÖZÜRLÜ)
40
14
54
256
MEŞALE AKADEMİ ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ BASIN YAYIN
REKLAMCILI
36
33
69
257
MEYTEKS TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ (ÖZ-EH)
42
165
207
258
MİGROS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ DENİZLİ
41
32
73
259
MİNE KAĞIT KUTU AMBALAJ SAN.T.A.Ş.
78
16
94
260
MODERN KİMYA KİMYEVİ MADDELER TEMİZLİK TAAHHÜT VE
TİCARET LT
32
18
50
261
MONTAN MADENCİLİK T.A.Ş.
129
23
152
262
MOTİF TEKSTİL NAKIŞ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.ÖZ-EH)
54
203
257
263
MUSTAFA ÇELİK
39
67
106
264
MUSTAFA KORKUT AYDINLI(GAMATEKS)
42
181
223
265
MUTÇALI TEKSTİL SAN.TİC.LTD ŞTİ (ÖZ-EH)
52
152
204
266
MUTEKS MUTLUBAŞLAR TEKSTİL SAN.TİC.A.Ş.(ÖZ-EH)
33
97
130
267
MUTLU TEKSTİL SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.(ÖZ-EH)
20
37
57
268
NAKOSAN NAKIŞ KONFEKSİYON TEKS.SN.TİÇ.AŞ(ÖZ-EH)
19
91
110
269
NATUR TEKSTİL BOYA SAN VE TİC.AŞ
130
14
144
270
NAYKA TEKSTİL SAN TİC LTD ŞTİ(ÖZ-EH)
10
46
56
271
NAZA TEKS LTD ŞTİ-GÖVEÇLİK (ÖZ-EH)
42
11
53
272
NESA TEKSTİL SAN VE TİC.AŞ (ÖZ-EH)
173
324
497
273
NEŞE TEKSTİL SAN.TİC.A.Ş.(ÖZ-EH)
50
30
80
274
NEVKON TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
13
48
61
275
NEXANS TÜRKİYE ENDÜSTRİ VE TİC.AŞ.
204
11
215
276
NİSA BOYAHANE BOBİN BOYAMA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED
28
26
54
277
NWG SERVİS HİZMETLERİ TİCARET A.Ş
52
7
59
278
OĞUZHAN TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.(MERKEZ)(ÖZ-EH)
251
359
610
279
OĞUZLAR TEKSTİL SAN.T.LTD.Ş.(ÖZ-EH)
26
33
59
280
OKYANUS TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
95
30
125
281
OLİMPOS ÖZEL GÜVENLİK KORUMA GÜVENLİK EĞİTİM LTD.
ŞTİ.
227
20
247
282
OSMAN CANLI TEKS.SAN.VE T.LTD.ŞTİ. ÖZ-EH
188
37
225
283
OTUZBİR KİMYA SAN.TÜRK LTD.Ş.
73
2
75
284
OZANTEKS TEKSTİL SAN VE TİC.A.Ş.(ÖZ-EH)
494
1029
1523
285
ÖNALLAR KİREÇ HAZIR SIVA HAZIR BETON MADENCİLİK İNŞAAT MALZ.(ÖZ-EH)
48
6
54
286
ÖYKÜ TEKSTİL KOLL.ŞTİ.REFİK KOÇ VE ORTAKLARI
24
120
144
287
ÖZATA GIDA LTD ŞTİ (ÖZ-EH)
74
35
109
288
ÖZCE İNŞ.LT.ŞT.İŞ ORFERMAK İNŞ.A.Ş. ÇİFTAY İNŞ.A.Ş.
56
1
57
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
177
Tablo 87 devamı: 50 ve üzeri istihdamlı işyerleri isim listesi ve toplam işçi sayıları (Özel İşyerleri)
178
289
ÖZÇINAR ELEKTRİK MALZEMELERİ MADENCİLİK SAN.VE TİC.
LTD.ŞTİ. (ÖZ-EH)
63
13
76
290
ÖZEL DENCER DENİZLİ CERRAHİ HASTANE VE SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş (ÖZ-EH)
93
165
258
291
ÖZEL DENİZLİ TEKDEN SAĞLIK HİZMETLERİ TİC. VE SAN. A.Ş.
(ÖZ-EH)
111
197
308
292
ÖZEL EGE TIP HİZMETLERİ SAN VE TİC.AŞ
120
180
300
293
ÖZEL NÖRO BİLİM REHABİLİTASYON MEDİKAL SAĞLIK HİZ. LTD.
ŞTİ.
18
36
54
294
ÖZEL SERHAT EĞT.ARAÇ.LOKAN.İŞL.SAN.T.A.Ş.(ÖZEL SERVERGAZİ ERKEK LİSESİ) ( ÖZ-EH)
250
250
500
295
ÖZER TEKSTİL SAN TİC. LTD. ŞTİ.
40
91
131
296
ÖZGÜR TEKSTİL-KONFEKSİYON SAN. VE TİC.A.Ş.
38
12
50
297
ÖZGÜVEN KABLO SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. ( ÖZ-EH )
88
4
92
298
ÖZHAN HADDECİLİK SAN VE TİC. A. Ş.
53
3
56
299
ÖZHAN MERMER MADENCİLİK HADDECİLİK NAKLİYAT SAN.VE
TİC.LTD.Ş(ÖZ-EH)
83
11
94
300
ÖZPEKLER ALABALIK SAN VE TİC LTD ŞTİ(ÖZ-EH)
26
50
76
301
ÖZTAŞ MERMER SAN TC LT ŞT(ÖZ-EH))
56
15
71
302
PAGÜ ÖZEL PAMUKKALE GÜVENLİK OKULU SAN VE TİC.LTD.ŞTİ
78
10
88
303
PAMİR HAVLU PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
31
22
53
304
PAMUKKALE EĞT.VAKFI ÖZEL PEV EĞİTİM KURUMLARI İKT.
İŞLT(ÖZ-EH)
38
70
108
305
PAMUKKALE KABLO SAN VE TİC.AŞ(ÖZ-EH)
181
12
193
306
PAMUKKALE ÖZEL SAĞ. HİZ. MAD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
95
86
181
307
PAMUKKALE TURİZM SEYAHAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ (ÖZ-EH)
162
18
180
308
PANAYIR TEKSTİL LTD.ŞTİ. ÖZ - EH
86
69
155
309
PARADOKS İNSAN KAYNAKLARI TEMİZLİK PETROL VE ORMAN
ÜRÜNLERİ (ÖZ-EH)
72
42
114
310
PARLAK PLASTİK AMB.LTD STİ
29
21
50
311
PEKDEMİR ÇİFTLİĞİ BÜYÜK MAĞAZACILIK SAN.VE TİC.A.Ş.(ÖZ-EH)
207
145
352
312
PEKDEMİR GIDA - ABİDİN PEKDEMİR ( ÖZ - EH )
51
45
96
313
PEKER İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
71
2
73
314
PEKPA TEKSTİL GİYİM SPOR EĞLENCE MERKEZİ GIDA MERMER
TARIM Ü(ÖZ-EH)
30
35
65
315
PENKON GIDA SAN A. Ş. (ÖZ-EH)
70
1
71
316
PERPA KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ(DENİZLİ ÇARDAK)
73
18
91
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Tablo 87 devamı: 50 ve üzeri istihdamlı işyerleri isim listesi ve toplam işçi sayıları (Özel İşyerleri)
317
PERPA KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ( DHMİ
ÇARDAK HAVA MEYDANI )
77
17
94
318
PINARIM GIDA VE DAYANIKLI TÜK.MAL.LTD.ŞT (ÖZ-EH)
66
11
77
319
POLAT THERMAL HOTEL HP MÜŞAVİRLİK DAN. HİZ. VE TURZ.
OTEL. ANO.
48
28
76
320
POLEN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
26
26
52
321
POYRAZ BOYA APRE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ(ÖZ-EH)
113
9
122
322
PRONET GÜVENLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM
ŞİRKETİ
49
8
57
323
RAİFOĞULLARI GIDA MADDELERİ SAN TİC.A.Ş.(ÖZ-EH)
37
93
130
324
RE FORM YAPI MİMARLIK MÜHENDİSLİK TURİZM SANAYİ VE
TİCARET L
70
0
70
325
RYF AVRUPA TEKS. SAN. TİC. VE PAZ. LTD. ŞTİ.(ÖZ-EH)
29
25
54
326
S.T.K.GÜVENLİK SİSTEMLERİ ÖZEL GÜVENLİK TİCARET LİMİTED
ŞİRK PAMUKKALE YURT(ÖZ-EH)
52
49
101
327
SABANOĞLU ENTEGRE ET SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. (ÖZ-EH)
65
17
82
328
SAĞLAM TAŞIMACILIK LTD.ŞTİ.
89
13
102
329
SARAN HALAT İP VE PLASTİK MAM.İMALATI TAŞIMA.PAZ.SAN.
VE TİC.LTD.ŞTİ.
56
26
82
330
SAVARONA YÖNETİM VE TEMİZLİK HİZM.TAŞ.TURZM. TEKSTİL
SAN.TİC.LTD.ŞTİ(ÖZ-EH)
29
101
130
331
SAY SAN ELEKTRİK TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE
TİCARET Lİ
88
4
92
332
SAYIN TEKSTİL SAN TİC LTD ŞTİ
47
6
53
333
SAY-SAN ELEKTRİK TUR.İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
83
1
84
334
SECURİTAS GÜVENLİK HİZ.A.Ş
91
0
91
335
SEDAT UĞURLU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
102
36
138
336
SEFA YEMEKÇİLİK TEMİZ.İLAÇ.MÜTE.POS.DAĞ.HİZM.TURZ.
TEKS.DERİ
17
89
106
337
SELİN TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. GÜMÜŞLER(ÖZ)
67
69
136
338
SELİN TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. SARAYKÖY(ÖZÜRLÜ)
557
1118
1675
339
SERGEN TEKSTİL SAN.TİC.A.Ş.
34
30
64
340
SERTEL İNŞ.HAFR.NAK.MAD.OTO.TİC.SAN.LTD. (ÖZ - EH)
127
7
134
341
SEVAL KABLO AYDINLATMA CİHAZLARI İTHALAT İHRACAT SAN.
TİC.A.Ş(ÖZ-EH)
251
4
255
342
SEVİNÇ TEKSTİL KONFEKSİYON SANAYİ VE PAZARLAMA LTD.
ŞTİ(ÖZ-EH)
73
51
124
343
SEYRAN GIDA SAN.VE T.A.Ş. (ÖZ-EH)
45
37
82
344
SHAMROCK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
(ÖZ-EH)
664
228
892
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
179
Tablo 87 devamı: 50 ve üzeri istihdamlı işyerleri isim listesi ve toplam işçi sayıları (Özel İşyerleri)
180
345
SİLEN TEMİZLİK GIDA TİCARET SANAYİ LTD.ŞTİ (ÖZ-EH)
94
116
210
346
SİRMERSAN MERMER SAN.AŞ.
109
15
124
347
SLN ÖZEL GÜVENLİK KORUMA SAN VE TİC.LTD.ŞTİ
71
0
71
348
SMYRNA SERACILIK TİC.AŞ.
43
99
142
349
SODAŞ SODYUM SANAYİİ .A.Ş. (ÖZ-EH)
93
4
97
350
SOFİDEL KAĞIT SAN VE TİC.A.Ş. ÖZ-EH
62
3
65
351
SORKUN MERMER İNŞ HAF NAK SAN TİC
70
46
116
352
STONETERROİR DOĞAL TAŞ MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET
ANONİM Ş
102
41
143
353
SÜMAŞ TEKSTİL SAN TİC. A. Ş.
33
51
84
354
SÜRAT KARGO LOJİSTİK VE DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.(ÖZ-EH)
60
2
62
355
SÜRÜ TEKSTİL SAN
130
58
188
356
SÜZER TEKSTİL SAN.TİC. LTD. ŞTİ.(ÖZ-EH)
212
51
263
357
ŞAFAK TEMİZLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ(ÖZ).
462
29
491
358
ŞAHİN ELEKTRİK LTD. ŞTİ. DENİZLİ
72
0
72
359
ŞAHİNLER MOTORLU ARAÇLAR OTOMOTİV HAYVANCILIK SAN.
VE TİC.A.Ş (ÖZ-EH)
42
13
55
360
ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ(ÖZ-EH)
31
27
58
361
TAB GIDA SAN.TİC.AŞ DENİZLİ ( BURGER KİNG )
91
33
124
362
TAN TEKSTİL SAN.VE TİC.AŞ. (ÖZ-EH)
313
92
405
363
TAŞEVLİ TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ
39
15
54
364
TAVAS MADEN MERMER İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
50
2
52
365
TEKZEN TİC. VE YATIRIM A.Ş.
48
22
70
366
TEODORA MERMER MADEN KERESTECİLİK NAKLİYAT SANAYİ
VE TİCARET
33
17
50
367
TEPE SAVUNMA VE GÜV.SİS.SAN.A.Ş. TÜRK TELEKOM A.Ş.
GÜV. HİZMETİ (ÖZ-EH)
62
0
62
368
TESCO KİPA KİTLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİR.(ÖZ-EH)
74
57
131
369
TIKIROĞLU HAZIR BETON LTD STİ (ÖZ- EH)
59
6
65
370
TOPALKADİR UNLU MAMÜLLERİ(ÖZ-EH)
65
31
96
371
TOSUNOĞLU TEKSTİL SANAYİ VE TİC. A. Ş.
73
46
119
372
TRAVERTİNE BROS DOĞAL TAŞ MADENCİLİK SAN TİC A.Ş.
101
44
145
373
TUNA MERMER MADENCİLİK NAKLİYAT SAN TİC LTD ŞTİ
59
21
80
374
TURKUAZ TEKSTİL SAN.VE T.A.Ş. (ÖZ. E.HÜ.)
74
199
273
375
TURSOY OTELCİLİK VE TURİZM YATIRIMLARI A.Ş.(RICHMOND
OTEL)
94
33
127
376
TUTAÇ TEKSTİL KONF SAN VE TİC LTD ŞTİ(ÖZ-EH)
4
47
51
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Tablo 87 devamı: 50 ve üzeri istihdamlı işyerleri isim listesi ve toplam işçi sayıları (Özel İşyerleri)
377
TÜM PA TEMİZLİK VE SOSYAL HİZMETLER İNŞAAT TURİZM
TİCARET PA
211
250
461
378
TÜMAŞ MERMER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.(ÖZ-EH)
202
41
243
379
TÜRK EKONOMİ BANKASI ( ÖZ-EH)
46
34
80
380
TÜRK MAADİN İŞLETMESİ
105
1
106
381
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. DENİZLİ/BAYRAMYERİ ŞUBESİ
55
72
127
382
TÜRKİYE İŞ BANKASI AŞ DENİZLİ(ÖZ-EH)
106
112
218
383
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI DENİZLİ ŞUBE T.A.O.
72
63
135
384
UĞURLU BASKI-BOYA-DOKUMA TEKSTİL SAN.TİC.A.Ş.
221
16
237
385
UĞURLU OTO CAM PAZ.T.A.Ş. (ÖZ-EH)
430
111
541
386
UĞURLULAR TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
(ÖZ-EH)
174
72
246
387
ULUSOY ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
84
0
84
388
URHAN BOYATERBİYE TEKSTİL SAN A.Ş.
82
19
101
389
USPAR TEKSTİL SAN.TİC.AŞ ÖZ-EH
117
44
161
390
UZUN OTO.AKRT.GIDA İNŞ.LTD.ŞTİ.
101
13
114
391
ÜÇKOÇ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ ÖZ EH
36
39
75
392
ÜÇYILDIZ TEKSTİL GİYİM SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ
175
56
231
393
ÜSTÜNDAĞ TEKSTİL LTD.ŞTİ.
74
34
108
394
VADİ HALI HALICILIK KUYUMCULUK MAĞAZACILIK TURİZM VE
TİCARET
181
36
217
395
VAROL TEKSTİL TURİZM GIDA MOBİLYA SAN TİC.LTD.ŞTİ(ÖZ-EH)
58
68
126
396
VATEKS VATAN TEKSTİL SAN.TİC.SLTD.ŞTİ(ÖZ-EH)
77
39
116
397
VİZİ İNŞ BİL. MAK VE TUR TEM HİZ TAAH SAN VE TİC LTD ŞTİ
(ÖZ-EH)
100
2
102
398
YAĞMUR GIDA TEMİZLİK SİGARA TEKS.AŞ(ÖZ-EH)
49
4
53
399
YALI SPOR MALZ.İNŞ.TAAH.TİC.SAN.LTD.ŞTİ.(ÖZ-EH)
29
24
53
400
YANMAKS YANGIN GÜVENLİK VE BİNA TEKNOLOJİLERİ MÜHEN.LTD.ŞTİ(ÖZ-EH)
164
7
171
401
YAPI VE KREDİ BANKASI AŞ
53
81
134
402
YAPIRAY DEMİRYOLU İNŞAAT SİSTEMLERİ SAN.VE TİC.A.Ş.
71
3
74
403
YARGÜL OTOMOTİV PAZ TİC VE SAN AŞ(ÖZ-EH)
41
11
52
404
YASEMİN TEKSTİL SAN VE TİC LTD. ŞTİ. (Ö. E HÜ.)
18
97
115
405
YASTIKÇI TEKSTİL NAKIŞ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.(ÖZ-EH)
8
59
67
406
YAŞAR UZMAN VE OĞULLARI MOBİLYA TEKS.KONF.HALI MEFRU.TUR.LTD (ÖZ-EH)
60
13
73
407
YÇD ÖZEL EĞİTİM YAYINCILIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A
16
50
66
408
YEDEKS TEKSTİL SAN.T.AŞ.(ÖZ-EH)
67
40
107
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
181
Tablo 87 devamı: 50 ve üzeri istihdamlı işyerleri isim listesi ve toplam işçi sayıları (Özel İşyerleri)
409
YENİ GÜNEŞ HAŞIL TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ (ÖZ-EH)
43
10
53
410
YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ ( A 101)(ÖZ-TALEP)
88
46
134
411
YENİYOL OFSET VE MATBAA LMT ŞTİ(ÖZ-EH)
44
16
60
412
YEŞİLOVA TEKS.ÜRÜN.MAD.VE İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
98
1
99
413
YILMAZLAR İNŞAAT ENERJİ TAAH.ELEK.MALZ.GIDA LTD.ŞTİ ÖZ
AKSU
113
2
115
414
YİĞİTHAN YÖNETİM DANIŞMANLIĞI CENAZE HİZM.TEMZ.
YEMEK.REK.BİL
32
43
75
415
YONGA MOBİLYA SAN.T.A.Ş.(ÖZ-EH)
234
8
242
416
YÖN ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİC.LTD.ŞTİ.(DENİZLİ ŞUBESİ)
46
33
79
417
YÖN OTOMOTİVTİC .SAN LTD ŞTİ(ÖZ-EH)
51
13
64
418
YURT İÇİ KARGO SERVİSİ AŞ(ÖZ-EH)
58
2
60
419
ZAFER KARGO TAŞ. AKARY. LTD.ŞTİ.
53
6
59
420
ZOREL TEKSTİL İMALAT PAZARLAMA SAN.VE TİC LTD ŞTİ
61
45
106
421
ZORLU HOMETEKS TEKSTİL ÜRÜNL.SAN.TİC.AŞ(ÖZ-EH)
70
489
559
43444
23956
67400
TOPLAM
Kaynak: Çalışma ve İşKur İl Müdürlüğü
182
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
XIII
GENEL
İLETİŞİM
BİLGİLERİ
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
183
XIII. GENEL İLETİŞİM BİLGİLERİ
Tablo 88: Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri
Başkan
Adı Soyadı
Necdet ÖZER
Telefon
261 62 79 Fax: 262 45 50
Adresi
Muratdede Mahallesi 355 Sokak Köseoğlu İşhanı No: 1 DENİZLİ
E-mail
[email protected]
Başkan Yardımcısı
Adı Soyadı
İmran ERASLAN
Telefon
261 82 22 Fax: 265 23 45
Adresi
Kayalık Caddesi Uluçarşı Kat:6 DENİZLİ
E-mail
[email protected]
Başkan Yardımcısı
Adı Soyadı
Salih SARIKAYA
Telefon
269 20 45 Fax: 269 21 46
Adresi
Organize Sanayi Bölgesi DENİZLİ
E-mail
[email protected]
Sayman Üye
Adı Soyadı
Mehmet Fatih KOÇER
Telefon
258 264 72 07 Faks : 258 266 63 35
Adresi
Eskihisar Mahallesi 8018 Sokak No:3/B
E-mail
[email protected]
Üye
Adı Soyadı
Hüseyin MORALIOĞLU
Telefon
3714656 Fax: 3720681
Adresi
Saraylar mah. 495 sok. No. 21 DENİZLİ
E-mail
[email protected]
Üye
184
Adı Soyadı
Cüneyt DEMİRKAN
Telefon
Telefon : 2583857028 Faks : 2583857175
Adresi
Göveçlik Mahallesi 105 Sokak No:12 DENİZLİ
E-mail
[email protected]
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Tablo 88 devamı: Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri
Üye
Adı Soyadı
Ahmet Özkan HAYBAT
Telefon
Telefon 264 26 71 Fax: 264 49 40
Adresi
Çaybaşı Mah.1581 Sok.Ağahan No:1/11DENİZLİ
E-mail
[email protected]
Üye
Adı Soyadı
Uğur ERDOĞAN
Telefon
Telefon 267 23 39 Fax: 267 15 98
Adresi
Ankara Asfaltı 10.Km /Akkale DENİZLİ
E-mail
[email protected]
Üye
Adı Soyadı
Ramazan ÇELİKKOL
Telefon
Telefon 251 33 33 Fax: 268 15 12
Adresi
Pamukkale Yol Kavşağı DENİZLİ
E-mail
[email protected]
Üye
Adı Soyadı
Bilal GÖREN
Telefon
Telefon 444 80 44 Fax: 372 13 62
Adresi
Fabrikalar Caddesi No:122 Gümüşler DENİZLİ
E-mail
[email protected]
Üye
Adı Soyadı
Ali ÖNAL
Telefon
Telefon 261 44 75 Fax: 263 25 41
Adresi
Saraylar Mah.Yağ Hali No:17 DENİZLİ
E-mail
[email protected]
Tablo 89: Denizli Ticaret Odası Meclis Üyeleri
Başkan
Adı Soyadı
Habib YILDIZ
Telefon
Telefon 371 91 92 Fax: 371 94 04
Adresi
Akçeşme Mahallesi 2603 Sokak No:25 Gümüşler DENİZLİ
E-mail
[email protected]
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
185
Tablo 89 devamı: Denizli Ticaret Odası Meclis Üyeleri
Başkan Yardımcısı
Adı Soyadı
Nazmi ÇOLAK
Telefon
Telefon 265 58 96 Fax: 242 83 07
Adresi
Özel idare İşhanı 6. Kat No:626 DENİZLİ
E-mail
Başkan Yardımcısı
Adı Soyadı
Feridun Fikri AKYOL
Telefon
Telefon 371 54 52 Fax: 371 01 97
Adresi
Akçeşme Mahallesi 2020 Sokak No:6 Gümüşler DENİZLİ
E-mail
[email protected]
Katip Üye
Adı Soyadı
Adnan ÇELİK
Telefon
Telefon 241 12 12 Fax: 265 09 21
Adresi
Muratdede Mah. 367 Sok. Üçyol Apt. No:1 Kat: 1 DENİZLİ
E-mail
[email protected]
Üye
Adı Soyadı
Mehmet Salih BASMACI
Telefon
Telefon 212 47 74 Fax: 212 47 73
Adresi
Siteler mah. 6223 sokak no:20 DENİZLİ
E-mail
[email protected]
Üye
Adı Soyadı
Kemal TUNCER
Telefon
Telefon 211 03 95 Fax: 213 00 63
Adresi
Yunus Emre Mah. Bursa caddesi No:113 DENİZLİ
E-mail
[email protected]
Üye
186
Adı Soyadı
Ömer ÇELİK
Telefon
Telefon 21 12558 Fax: 21 12558
Adresi
Çamlaraltı Mahallesi Fakülte Karşısı No:25 DENİZLİ
E-mail
[email protected]
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Tablo 89 devamı: Denizli Ticaret Odası Meclis Üyeleri
Üye
Adı Soyadı
Mesut YILMAZ
Telefon
Telefon : 2582645075 Faks : 2582633590
Adresi
Topraklık Mahallesi 632 Sokak No:13 DENİZLİ
E-mail
[email protected]
Üye
Adı Soyadı
Erol KAYA
Telefon
Telefon 373 30 99 Fax: 373 51 99
Adresi
Yenişehir Ferahevler Sosyal Tesisleri No.26-27 DENİZLİ
E-mail
[email protected]
Üye
Adı Soyadı
Murat ÇETİNTAŞ
Telefon
Telefon 268 71 39 Fax:268 71 67
Adresi
Sümer mah.P.Kale San.Sitesi No:11 DENİZLİ
E-mail
[email protected]
Üye
Adı Soyadı
Bayram Ali ÇOBAN
Telefon
Telefon 264 11 11 Fax: 241 30 60
Adresi
İnönü cad.Özge sitesi D Blok no:182/34 DENİZLİ
E-mail
[email protected]
Üye
Adı Soyadı
Muhammet ALAN
Telefon
Telefon 258 371 88 57 Fax:258 371 83 37
Adresi
İzmir Afaltı Üzeri Yeni Toptancı Hali Tesisleri DENİZLİ
E-mail
Üye
Adı Soyadı
Ali İhsan KAHVECİ
Telefon
Telefon: 2582866070 Fax:258 286 60 71
Adresi
Şahinler Köyü Pınarkent DENİZLİ
E-mail
[email protected]
Üye
Adı Soyadı
Halil ÖZTÜRK
Telefon
Telefon:258 372 17 17 Fax:258 372 16 61
Adresi
Yeni Toptancı Hali No:34 DENİZLİ
E-mail
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
187
Tablo 89 devamı: Denizli Ticaret Odası Meclis Üyeleri
Üye
Adı Soyadı
Mehmet Hulusi AY
Telefon
Telefon: 258 371 49 03 Fax:258 371 63 55
Adresi
Zafer Mah.1044 sok.No:42 DENİZLİ
E-mail
Üye
Adı Soyadı
Haluk LENGER
Telefon
Telefon 263 48 54 Fax: 264 16 35
Adresi
Lise Cad. Çatal Çeşme Parkı Karşısı No:40/A DENİZLİ
E-mail
Üye
Adı Soyadı
Ferruh DALKILINÇ
Telefon
Telefon:258 372 26 96 Fax:258 373 26 97
Adresi
Kaplanlar Mah.886 Sokak No:45 Zemin Kat DENİZLİ
E-mail
Üye
Adı Soyadı
Osman AYGÖREN
Telefon
Telefon 265 09 46 Fax: 263 05 47
Adresi
Gazi Bul.Gürcan Mah.789 Sk.Urhan-Evran İş Mer.No:2/42 DENİZLİ
E-mail
[email protected]
Üye
Adı Soyadı
Musa İMANÇLI
Telefon
Telefon 371 47 50 Fax: 371 03 67
Adresi
Menderes Bulv. Akçeşme Mevkii No.226 Gümüşler DENİZLİ
E-mail
[email protected]
Üye
Adı Soyadı
Kerime DİNÇER
Telefon
Telefon 371 02 30 Fax: 371 02 40
Adresi
İzmir Asfaltı Kediboğan Mevki 2001 Sokak No:67 DENİZLİ
E-mail
[email protected]
Üye
188
Adı Soyadı
Mehmet KALKAN
Telefon
Telefon 261 1205 Fax: 2615047
Adresi
Bayramyeri Camii Pasajı No:3 DENİZLİ
E-mail
[email protected]
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Tablo 89 devamı: Denizli Ticaret Odası Meclis Üyeleri
Üye
Adı Soyadı
Necati KÖSEOĞLU
Telefon
Telefon 262 15 35 Fax: 264 55 32
Adresi
Belediye İşhanı Kat:1 No: 101-102 DENİZLİ
E-mail
[email protected]
Üye
Adı Soyadı
Gökhan AYDIN
Telefon
Telefon 263 99 66 Fax: 263 45 70
Adresi
Çaybaşı Mahallesi 1604 Sokak No:3 DENİZLİ
E-mail
[email protected]
Üye
Adı Soyadı
Orhan AYDOĞMUŞ
Telefon
Telefon 371 59 44 Fax: 371 25 59
Adresi
Zafer Mah.Yavuz Selim Cad.No:51 DENİZLİ
E-mail
Üye
Adı Soyadı
Öztürk TAŞTAN
Telefon
Telefon: 258 371 58 58 Fax: 258 371 73 74
Adresi
Gıda Toptancılar Sitesi K Blok N:1 DENİZLİ
E-mail
[email protected]
Üye
Adı Soyadı
Hüseyin KAÇAR
Telefon
Telefon: 258 371 22 55 Fax: 258 372 19 99
Adresi
Pamukkale Üniversitesi Yurt Müd. A Blok DENİZLİ
E-mail
Üye
Adı Soyadı
Mustafa DÜNDAR
Telefon
Telefon: 258 371 25 01 Fax: 258 372 28 04
Adresi
Hürriyet Mah.Hacı Kundak Cad.1035 Sokak No:9 DENİZLİ
E-mail
[email protected]
Üye
Adı Soyadı
Hikmet ALPASLAN
Telefon
Telefon 265 66 81 Fax: 241 07 16
Adresi
Lise Caddesi Köseer İşmerkezi No:1 K:4 D:17 DENİZLİ
E-mail
[email protected]
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
189
Tablo 89 devamı: Denizli Ticaret Odası Meclis Üyeleri
Üye
Adı Soyadı
Yavuz AKİ
Telefon
Telefon: 258 371 11 30 Fax: 258 371 78 25
Adresi
İzmir Asfaltı 7.Km. DENİZLİ
E-mail
[email protected]
Üye
Adı Soyadı
Mustafa Kemal ŞAHAN
Telefon
Telefon: 258 265 38 38 Fax: 258 262 38 38
Adresi
Hacı Kaplanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi No:3. DENİZLİ
E-mail
[email protected]
Üye
Adı Soyadı
Ramazan DOĞAN
Telefon
Telefon: 258 264 05 15 Fax: 258 265 40 02
Adresi
1.Sanayi Sitesi 160 Sokak No:42 DENİZLİ
E-mail
[email protected]
Üye
Adı Soyadı
Mustafa BOZTAŞ
Telefon
Telefon: 268 71 39 Fax:268 71 67
Adresi
Sümer Mah.P.Kale San.Sitesi No:11 DENİZLİ
E-mail
Üye
Adı Soyadı
Yakup ÖĞÜTCEN
Telefon
Telefon: 242 33 10 Fax: 264 22 27
Adresi
Deliktaş Köprülü Kavşağı Yanı No:58
E-mail
[email protected]
Üye
Adı Soyadı
Turgut TOSUNOĞLU
Telefon
Telefon 371 69 30 Fax: 371 43 56
Adresi
Bayramyeri Köseoğlu Çarşısı No:20 DENİZLİ
E-mail
[email protected]
Üye
190
Adı Soyadı
Hüseyin MEMİŞOĞLU
Telefon
Telefon 274 65 96 Fax: 274 65 99
Adresi
Ankara Asfaltı Üzeri 10 Km. Akkale Beldesi DENİZLİ
E-mail
[email protected]
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Tablo 89 devamı: Denizli Ticaret Odası Meclis Üyeleri
Üye
Adı Soyadı
Ahmet MUSLU
Telefon
Telefon: 258 241 97 41 Fax: 258 242 11 48
Adresi
Muratdede Mahallesi 357 Sokak No:8/B DENİZLİ
E-mail
[email protected]
Üye
Adı Soyadı
Kubilay VOLKAN
Telefon
Telefon: 258 241 70 20 Fax: 258 261 48 00
Adresi
Demokrasi Mey.Forum Çamlık Alışver.Mer.G Blok No:7 DENİZLİ
E-mail
[email protected]
Üye
Adı Soyadı
Mustafa TAĞCI
Telefon
Telefon 263 77 33 Fax: 263 49 16
Adresi
Kayalık cad. İstanbul pasajı no:12 DENİZLİ
E-mail
[email protected]
Üye
Adı Soyadı
Hasan KOCABAY
Telefon
Telefon:258 419 14 14 Fax: 258 419 12 72
Adresi
Saltak Caddesi Kocabaylar İşhanı No:57/1 DENİZLİ
E-mail
[email protected]
Üye
Adı Soyadı
Abdullah YAĞCI
Telefon
Telefon: 258 372 00 72 Fax: 258 372 10 20
Adresi
Zafer Mahallesi Kaynak Caddesi No:16 DENİZLİ
E-mail
Üye
Adı Soyadı
Hulusi IŞIK
Telefon
Telefon: 258 265 29 70 Fax: 258 265 29 72
Adresi
Organize Sanayi Bölgesi 603 Sokak No:8 Gürlek DENİZLİ
E-mail
[email protected]
Üye
Adı Soyadı
Mustafa Korkut AYDINLI
Telefon
Telefon: 258 264 25 21 Fax: 258 264 24 11
Adresi
Organize San.Böl.Ahmet Uz Caddesi No:6 2.Kısım DENİZLİ
E-mail
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
191
Tablo 89 devamı: Denizli Ticaret Odası Meclis Üyeleri
Üye
Adı Soyadı
Abdullah BALOĞLU
Telefon
Telefon: 258 241 44 54 Fax:
Adresi
Değirmenönü Mah.Dumlupınar Cad.Hüner Apt.No:42/C DENİZLİ
E-mail
Üye
Adı Soyadı
Nevzat YAKI
Telefon
Telefon 372 00 98 Fax: 371 64 05
Adresi
Akçeşme Mevkii Bozburun Yolu No:11 Gümüşler DENİZLİ
E-mail
Üye
Adı Soyadı
Enver EYİNÇ
Telefon
Telefon 268 22 92 Fax: 268 22 92
Adresi
Sümer Mah. Eski Çal Yolu Üzeri No:54 DENİZLİ
E-mail
envereyinç@hotmail.com
Üye
Adı Soyadı
Mehmet Ali MAZI
Telefon
Telefon: 258 268 00 19 Fax: 258 268 63 39
Adresi
Sümer Mahallesi 3.Sanayi Sitesi 66.Sokak No:3 DENİZLİ
E-mail
[email protected]
Üye
Adı Soyadı
Ali İRİMAĞZI
Telefon
Telefon 268 00 94 Fax: 268 15 1 7
Adresi
Tabakhane 2255 Sokak No:1/3 DENİZLİ
E-mail
[email protected]
Üye
Adı Soyadı
Zeki ERDEM
Telefon
Telefon 263 71 45 Fax: 262 21 28
Adresi
Bayramyeri Demirciler cad. No:14 DENİZLİ
E-mail
Üye
192
Adı Soyadı
Fatma Aydoğan TOSUN
Telefon
Telefon: 258 268 86 86 Fax: 258 268 86 86
Adresi
Ankara Asf.Üzeri 7.Km.Yılmaz San.Sit.Akhan Girişi DENİZLİ
E-mail
[email protected]
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Tablo 89 devamı: Denizli Ticaret Odası Meclis Üyeleri
Üye
Adı Soyadı
Seda Güçlü AĞAÇ
Telefon
Telefon: 258 211 03 38 Fax: 258 212 58 58
Adresi
Asmalıevler Mah.Süleyman Demirel Bulv.No:43 DENİZLİ
E-mail
[email protected]çlar.com
Üye
Adı Soyadı
Haluk KULOĞLU
Telefon
Telefon:258 261 18 03 Fax:
Adresi
Muratdede mah. 355 sok.no:3 DENİZLİ
E-mail
[email protected]
Üye
Adı Soyadı
Fevzi YAPICI
Telefon
Telefon: 258 241 99 21 Fax: 258 265 44 90
Adresi
Saraylar Mahallesi Saltak Caddesi No.25 DENİZLİ
E-mail
[email protected]
Üye
Adı Soyadı
Faik MÜFTÜLER
Telefon
Telefon 241 20 09 Fakx: 241 61 84
Adresi
Muratdede mah. 358 sok no:15 DENİZLİ
E-mail
[email protected]
Üye
Adı Soyadı
Mehmet YILDIZ
Telefon
Telefon 263 16 48 Fax: 261 33 11
Adresi
Saraylar Mah. 466 sok. No: 91B DENİZLİ
E-mail
[email protected]
Üye
Adı Soyadı
Süleyman YALÇIN
Telefon
Telefon 241 66 23 Fax: 241 66 38
Adresi
Saraylar Mah. Enverpaşa Cad. No:74 DENİZLİ
E-mail
[email protected]
Üye
Adı Soyadı
İskender DAMGACI
Telefon
Telefon 241 40 74 Fax: 241 40 77
Adresi
Kaleiçi Uşaklıhafız İşhanı No:1 DENİZLİ
E-mail
[email protected]
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
193
Tablo 89 devamı: Denizli Ticaret Odası Meclis Üyeleri
Üye
Adı Soyadı
Mustafa Kurtuluş SARIKAYA
Telefon
Telefon 242 28 80 Fax: 242 28 81
Adresi
Çaybaşı Mah.Saltak Cad. Özdemir Apart.No:137 DENİZLİ
E-mail
[email protected]
Üye
Adı Soyadı
Hasan ABUŞ
Telefon
Telefon 261 86 16 Fax: 263 31 83
Adresi
Çaybaşı Mahallesi 1582 Sokak No:12/1 DENİZLİ
E-mail
[email protected]
Üye
Adı Soyadı
Erdem AYDIN
Telefon
Telefon: 258 213 00 33 Fax: 258 213 22 00
Adresi
Hacıkaplanlar Mahallesi İstiklal Caddesi No:37/A DENİZLİ
E-mail
[email protected]
Üye
Adı Soyadı
Veli AYTUĞ
Telefon
Telefon: 258 241 69 99 Fax: 258 241 69 99
Adresi
Sırakapılar Mahallesi 1586 Sokak No:30 DENİZLİ
Tablo 90: Denizli Ticaret Odası Meslek Komitesi Üyeleri
194
1.MESLEK KOMİTESİ
Sportif, Güvenlik, Temizlik, Gösteri, Danışmanlık, Test-Analiz, Araştırma, Tercüme, İnsan Kaynakları ile Sosyal, Kültürel, Mesleki Faaliyetler, Eğlence Yerleri
İşletme ve Kamu Yönetim Hizmetleri…
Başkan
Hüseyin Şamil KARACA
Başkan Yardımcısı
Aysun YALÇIN
Üye
M.Salih BASMACI
Üye
Kemal TUNCER
Üye
Mehmet VAROL
2.MESLEK KOMİTESİ
Otel, Motel, Pansiyon, Tatil Yerleri, Güzellik salonu, Kuaförlük İşletmeciliği ve
Seyahat acentesi, Tur Operatörlüğü, Rehberlik Faaliyetleri…
Başkan
Mehmet ÇIBIK
Başkan Yardımcısı
Mustafa ÇİMENOĞLU
Üye
Mesut YILMAZ
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Tablo 90 devamı: Denizli Ticaret Odası Meslek Komitesi Üyeleri
Üye
Ömer ÇELİK
Üye
Mustafa Yüksel GÖVER
3.MESLEK KOMİTESİ
İkamet Amaçlı Konut İnşaatı Faaliyetleri
Başkan
İzzet Serhat ÇATALBAŞ
Başkan Yardımcısı
Hamit ARSLAN
Üye
Necdet ÖZER
Üye
Erol KAYA
Üye
Ahmet Özkan HAYBAT
Üye
Mehmet EFE
Üye
İsmail YANBAŞLI
4.MESLEK KOMİTESİ
Kara, Hava Denizyolu ile Yolcu, Yük, Petrol, Kargo Taşımacılığı Faaliyetleri ile
Kuryelik, Depolama, Antrepo, Gümrük Komisyonculuğu, Müşavirlik vb. Hizmet
Faaliyetleri
Başkan
Veli CENGİZ
Başkan Yardımcısı
Süleyman KARAAYVAZ
Üye
Murat ÇETİNTAŞ
Üye
Bayram Ali ÇOBAN
Üye
Uğur ERDOĞAN
Üye
Adem KÖKCÜ
Üye
Hasan SAĞLAM
5.MESLEK KOMİTESİ
Tarımsal ve Hayvancılık Faaliyetleri, Toprak ve Hayvan Mahsulleri Üretimi ve
Satışı
Başkan
Ahmet KÜÇÜKÇAL
Başkan Yardımcısı
Yaşar ÖZDEMİR
Üye
Muhammet ALAN
Üye
Ali İhsan KAHVECİ
Üye
Halil ÖZTÜRK
Üye
İmran ERASLAN
Üye
Asil ARSLAN
6.MESLEK KOMİTESİ
Gıda, Yiyecek ve İçecek Maddeleri Üretimi ve Toptan Ticareti
Başkan
Yalçın KAPLAN
Başkan Yardımcısı
Yaşar ASLANKARA
Üye
Mehmet Fatih KOÇER
Üye
Ramazan ÇELİKKOL
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
195
Tablo 90 devamı: Denizli Ticaret Odası Meslek Komitesi Üyeleri
196
Üye
Mehmet Hulusi AY
Üye
Akif BAĞCI
7.MESLEK KOMİTESİ
Beyaz eşya, Elektrikli-Elektriksiz Aletler Üretim ve Satışı, Müzik, Video Kayıt
vb. Ticareti
Başkan
Bekir AYDINOĞLU
Başkan Yardımcısı
Nail GÜNDÜZ
Üye
Haluk LENGER
Üye
Ferruh DALKILINÇ
Üye
Gökhan SARIKAYA
8.MESLEK KOMİTESİ
Demir-Metal, Filmaşin Bakır, Enerji Kabloları, Makine Üretimi-Montajı ve Ticareti, Atık Toplama-Depolama-Bertaraf Faaliyetleri…
Başkan
Necmi HÖKE
Başkan Yardımcısı
Ziya BARMAN
Üye
Osman AYGÖREN
Üye
Musa İMANÇLI
Üye
Kerime DİNÇER
Üye
Gürdal DEMİRAY
Üye
Elif Hanım GÜVEN
9.MESLEK KOMİTESİ
Pamuklu Dokuma, Kumaş, Tuhafiye, Halı-Kilim vb. İmalatı, Toptan/Perakende
Ticareti
Başkan
Arif Erkan KOZAK
Başkan Yardımcısı
Ender GÖK
Üye
Necati KÖSEOĞLU
Üye
Bilal GÖREN
Üye
Mehmet KALKAN
Üye
Ali ERKUŞ
Üye
Mehmet Yücel BAYRAM
10.MESLEK KOMİTESİ
Özel Eğitim, Sürücü Kursu Faaliyetleri ile Eğitimi Destekleyici Faaliyetler, Okul
Öncesi Eğitim ve Dil Kursu Faaliyetleri
Başkan
Ekrem AKTÜRK
Başkan Yardımcısı
Mahmut CATLIK
Üye
İmran ERASLAN
Üye
Gökhan AYDIN
Üye
Raşit Tekin YILMAZ
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Tablo 90 devamı: Denizli Ticaret Odası Meslek Komitesi Üyeleri
11.MESLEK KOMİTESİ
Lastik-Plastikten malzeme imalatı ve Satışı, Temel Organik Kimyasallar, Plastikten Eşya İmali ve Satışı, Boya-Vernik-Kauçuk vb. İmalatı ve Satışı
Başkan
Ziya EPİK
Başkan Yardımcısı
Deniz ÇAVDAR
Üye
Habib YILDIZ
Üye
Orhan AYDOĞMUŞ
Üye
Nihat DEMİRAYAK
12.MESLEK KOMİTESİ
Lokanta, Restoran, Çayocağı, Kafeterya, Büfe, Kantin, Gazino vb Yerler İşletmeciliği, Hazır Yemek, Fast Food, Pizza vb.Üretim ve Satışı
Başkan
Cevdet ÇİFTÇİ
Başkan Yardımcısı
Hamdi YILMAZLI
Üye
Öztürk TAŞTAN
Üye
Hüseyin KAÇAR
Üye
Mustafa DÜNDAR
Üye
Mustafa GÜL
13.MESLEK KOMİTESİ
Konut ve İşyeri Yapı Kooperatifleri
Başkan
Osman DEDELER
Başkan Yardımcısı
Hikmet ALPASLAN
Üye
Nazmi ÇOLAK
Üye
Necdet ÖZER
Üye
Ramazan ŞENLİKÇİ
14.MESLEK KOMİTESİ
Her Türlü İnşaat Malzemeleri(tuğla, kiremit, demir, tel, çivi,boya, vernik, sıhhi
tesisat malzemeleri vb.), Cam, Ayna vb. İmalat ve Satışı, Hazır Beton Üretim ve
Satışı
Başkan
Ali ORDU
Başkan Yardımcısı
Okan ÖZGÜR
Üye
Yavuz AKİ
Üye
M.Kemal ŞAHAN
Üye
Ramazan DOĞAN
Üye
Murat BÜBER
Üye
Vehbi DEMİR
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
197
Tablo 90 devamı: Denizli Ticaret Odası Meslek Komitesi Üyeleri
198
15.MESLEK KOMİTESİ
Motorlu-Motorsuz Taşıtlar Üretim ve Satışı, Oto Yedek Parçaları Üretim ve
Satışı, Serviz-Bakım Hizmetleri Faaliyetleri
Başkan
Mehmet TIPRDAMAZ
Başkan Yardımcısı
Necdet AYDIN
Üye
Mustafa BOZTAŞ
Üye
Yakup ÖĞÜTCEN
Üye
Cengiz SUBAŞI
16.MESLEK KOMİTESİ
Ev Tekstil Ürünleri Üretim ve Satışı
Başkan
Halil İbrahim TİLLEM
Başkan Yardımcısı
Mustafa ERGEÇ
Üye
Turgut TOSUNOĞLU
Üye
Hüseyin MEMİŞOĞLU
Üye
Cüneyt DEMİRKAN
Üye
Tamer BESİM
Üye
İlhan SİCİMLİ
17.MESLEK KOMİTESİ
Bilgisayar Üretim ve Satışı, İnternet Kafe İşletmeciliği, Telefon, Telekominikasyon, Alarm sistemleri, Büro Malzemeleri, Radyo-Televizyon Üretim ve Satışı,
Yazılım Faaliyetleri
Başkan
M. Özkan TOKGÖZ
Başkan Yardımcısı
Hasan DİLBE
Üye
Ahmet MUSLU
Üye
Kubilay VOLKAN
Üye
Alim ERGENE
18.MESLEK KOMİTESİ
Sigorta Acenteliği, Mali Müşavirlik, Gayrimenkul Müşavirliği Faaliyetleri
Başkan
Fikret ÇINAR
Başkan Yardımcısı
Adnan ÇELİK
Üye
Mustafa TAĞCI
Üye
Musab ERDOĞAN
Üye
Salih GÜNDEDE
19.MESLEK KOMİTESİ
Enerji, Yakacak Maddeleri, Akaryakıt, Doğalgaz, Madeni Yağ vb. Üretim İletim
ve Satışı
Başkan
Vedat DEMİR
Başkan Yardımcısı
Özgür YILMAZ
Üye
Feridun Fikri AKYOL
Üye
Hasan KOCABAY
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Tablo 90 devamı: Denizli Ticaret Odası Meslek Komitesi Üyeleri
Üye
Murat DELİGÖZ
20.MESLEK KOMİTESİ
İplik Toptan Ticareti, Boya-Apre, Büküm, Havlı Şönil, Havlu, Pelüş, Tırtıl vb.İlmeği Kesilmemiş Dokuma Kumaşlar ile Tafting Kumaş İmalatı, Örgü Kumaş,
Keçe, Branda vb.Kumaş İmalatı ve Satışı vb.Faaliyetler…
Başkan
İbrahim ACAR
Başkan Yardımcısı
Nail ÖZDAL
Üye
Salih SARIKAYA
Üye
Abdullah YAĞCI
Üye
Serdar KUNDAK
21.MESLEK KOMİTESİ
Madencilik, Mermercilik ve Taşocakçılığı Faaliyetleri
Başkan
Özcan ÇELEBİ
Başkan Yardımcısı
Mustafa Ali KAYGUN
Üye
Hulusi IŞIK
Üye
Mustafa Korkut AYDINLI
Üye
Davut SUBAŞI
22.MESLEK KOMİTESİ
Her Türlü Yiyecek ve İçecek Maddeleri Perakende Ticareti
Başkan
Melek SÖZKESEN
Başkan Yardımcısı
Fikret UZKUÇ
Üye
Ali ÖNAL
Üye
Abdullah BALOĞLU
Üye
Nevzat YAKI
Üye
Ethem Mutlu BOYACI
23.MESLEK KOMİTESİ
Mobilya İmalatı, Satışı, Kereste ve Orman Ürünleri İmalatı ve Satışı, Dekorasyon Faaliyetleri
Başkan
Hüseyin KILINÇ
Başkan Yardımcısı
Süleyman ALKAN
Üye
Enver EYİNÇ
Üye
Mehmet Ali MAZI
Üye
Kıvanç MAZI
24.MESLEK KOMİTESİ
Giyim Eşyaları ve Konfeksiyon Üretim ve Satışı, Deri ve Deriden Mamul Eşya
Üretimi ve Satışı Faaliyetleri…
Başkan
Ozan GÜLTEN
Başkan Yardımcısı
Alaattin BAŞIŞIK
Üye
Ali İRİMAĞZI
Üye
Zeki ERDEM
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
199
Tablo 90 devamı: Denizli Ticaret Odası Meslek Komitesi Üyeleri
200
Üye
Fatma Aydoğan TOSUN
Üye
Serkan FAKILI
Üye
Fatih ÖZYÖRÜK
25.MESLEK KOMİTESİ
Hediyelik Eşya, Elektriksiz Ev Aletleri, Fotoğrafçılık, Mutfak Eşyaları, Züccaciye,
Müzik Aletleri, Spor Malzemeleri, Antika Eşyalar, Bisiklet, Reklamcılık, Çilingirlik, Av Malzemeleri, Oyuncak vb. üretim ve satışı
Başkan
Ertan ŞAHAN
Başkan Yardımcısı
Mehmet LİMONCUOĞLU
Üye
Seda Güçlü AĞAÇ
Üye
Haluk KULOĞLU
Üye
Ahmet BAYSAL
26.MESLEK KOMİTESİ
Özel Sağlık Kuruluşları, Medikal Ürünler Üretim ve Ticareti vb. faaliyetler…
Başkan
Durak TAŞKIN
Başkan Yardımcısı
Mestan GÖKÇE
Üye
Hüseyin MORALIOĞLU
Üye
Fevzi YAPICI
Üye
Süleyman ÜNLÜ
27.MESLEK KOMİTESİ
Matbaacılık, Kitap-Kırtasiye, Ciltçilik, Yayıncılık, Gazete ve TV Yayıncılık Faaliyetleri
Başkan
İsmet KALKAN
Başkan Yardımcısı
Erol EFE
Üye
Faik MÜFTÜLER
Üye
Mehmet YILDIZ
Üye
Süleyman DEMİRAYAK
28.MESLEK KOMİTESİ
Bankacılık, Sarraflık-Kuyumculuk, Menkul Kıymet Aracılığı ve Finansal Kiralama
Faaliyetleri
Başkan
Turgut ÇAMLI
Başkan Yardımcısı
Münir BOZDEVECİ
Üye
Necdet ÖZER
Üye
Süleyman YALÇIN
Üye
İskender DAMGACI
29.MESLEK KOMİTESİ
Mimarlık, Mühendislik, Plan-Proje Hazırlama Faaliyetleri
Başkan
Canan BOZKURT
Başkan Yardımcısı
Mustafa Çağlar KOLBAŞI
Üye
M.Kurtuluş SARIKAYA
Üye
Hasan ABUŞ
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Tablo 90 devamı: Denizli Ticaret Odası Meslek Komitesi Üyeleri
Üye
Gökhan GÜRHAN
30.MESLEK KOMİTESİ
İkamet Amaçlı Olmayan Binaların İnşaatı, Hafriyat, Kazı-Kırım-Yıkım , Bina ve
Diğer İnşaat Projelerine ilişkin her türlü Tesisat ve Montaj İşleri, Isıtma-soğutma-İklimlendirme sistemleri Tesisi, Asansör ve Yürüyen Merdiven Kurulum
Faaliyetleri vb.Faaliyetler….
Başkan
Ali DAĞDAŞ
Başkan Yardımcısı
Serhat EKİZLER
Üye
Erdem AYDIN
Üye
Veli AYTUĞ
Üye
Erdinç AĞAÇ
Tablo 91: 31.12.2013 Tarihi İtibariyle Meslek Dallarına Göre Üye Sayısı
NACE
KODU
NACE FAALİYETİ
ADET
01. GRUP
74.90.90
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler (çevre danışmanlığı, güvenlik danışmanlığı, matematikçiler, istatistikçiler, agronomlar vb. tarafından verilen
danışmanlık hizmetleri, patent aracılığı vb.)
22
80.20.01
Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri (hırsız ve yangın alarmı, elektronik kasa gibi güvenlik
sistemlerinin kontrolü, kurulumu, bakımı, alınan alarm sinyali ile sistemin doğrulanması ve
polis, itfaiye gibi birimlerin harekete geçirilmesi)
19
70.22.02
İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama,
üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık)
16
81.21.01
Binaların genel temizliği (daire, apartman, büro, fabrika, kurum, mağaza vb. her türlü binanın
genel temizliği dahil, pencere, baca, sanayi makinesi, vb. uzmanlaşmış temizlik faaliyetleri
hariç)
15
93.11.01
Spor tesislerinin işletilmesi (futbol, hokey, paten, golf, vb. sahaları, yarış pistleri, stadyumlar,
yüzme havuzları, tenis kortları, bovling alanları, boks arenaları, vb. tesisler)
14
82.92.01
Tehlikesiz ürünleri paketleme faaliyetleri (bir ücret veya sözleşme temelinde yiyecek, içecek
dahil sıvıların şişelenmesi, katı maddelerin paketlenmesi, etiketleme, damgalama, marka
basma, paket ambalajlama, vb.)
13
96.04.03
Zayıflama salonu, masaj salonu, solaryum, vb. yerlerin işletilmesi faaliyetleri (form tutma
salonlarının ve diyetisyenlerin faaliyetleri hariç)
12
82.30.02
Gösteri, kongre, konferans, ticari fuar, vb. etkinliklerin organizasyonu faaliyetleri
11
80.10.05
Özel güvenlik faaliyetleri (şirketlerce zırhlı araç sağlama, para, vb. değerli şeylerin toplanması
ve dağıtımı, koruma ve devriye, araç park kontrol, koruma köpeği eğitimi, parmak izi tespiti
vb. dahil, kamu güvenliği hariç)
11
93.29.02
Düğün, balo ve kokteyl salonlarının işletilmesi (yiyecek ve içecek sunum hizmetleri hariç)
11
82.91.01
Tahsilat büroları ve kredi kayıt bürolarının faaliyetleri (telefon, elektrik, su, vb. fatura ve borç
toplama, kişilerin veya işletmelerin kredi veya çalışma geçmişleri hakkında bilgi toplama, vb.)
10
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
201
Tablo 91 devamı: 31.12.2013 Tarihi İtibariyle Meslek Dallarına Göre Üye Sayısı
202
70.10.01
İdare merkezi faaliyetleri (idare merkezi tarafından aynı şirket veya girişimin diğer birimlerine
sağlanan yönetim hizmetleri ile bağlı iştiraklerini yöneten holdingler dahil)
10
93.29.03
Bozuk para veya jetonla çalışan oyun makinelerinin işletilmesi (langırt, tilt, atari salonları, vb.)
9
72.19.01
Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri (tarımsal araştırmalar dahil)
9
92.00.02
Loto, vb. sayısal şans oyunlarına ilişkin faaliyetler (piyango biletlerinin satışı dahil)
9
84.13.13
Madencilik, doğal kaynaklar, imalat ve inşaat ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri
8
92.00.01
Müşterek bahis faaliyetleri (at yarışı, köpek yarışı, futbol ve diğer spor yarışmaları konusunda
bahis hizmetleri)
8
93.13.01
Form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri
7
74.30.12
Tercüme ve sözlü tercüme faaliyetleri (yeminli tercüme büroları, mütercimlik ve tercümanlık
faaliyetleri vb. dahil)
5
78.30.03
Diğer insan kaynaklarının sağlanması (uzun süreli çalışma dönemleri için personel sağlanması
hizmetleri)
5
82.19.01
Fotokopi, doküman hazırlama ve diğer uzmanlaşmış büro destek hizmetleri (doküman hazırlama, daktilo, sekreterya, fotokopi, ozalit çekimi, mektup, çoğaltma vb.) (adres derleme ve
postalama hizmetleri dahil, tez yazımı hariç)
4
88.99.09
Barınacak yer sağlanmaksızın çocuk ve gençlere yönelik rehabilitasyon hizmetleri (zihinsel
engelliler için olanlar dahil, bedensel engellilere yönelik olanlar hariç)
4
69.10.04
Diğer hukuki hizmet faaliyetleri (patent, telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları, varlıkların
tasviyesi vb. danışmanlık ve diğer yasal hizmetler)
4
71.20.09
Fiziksel özellikler konusunda teknik test ve analiz faaliyetleri (metal, plastik, tekstil, beton ve
diğer maddelerin mukavemeti, esnekliği, iletkenliği gibi fiziksel özellikleri ile gerilim, sertlik,
darbe direnci vb. test ve analiz faaliyetleri)
4
72.11.01
Biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
3
93.21.01
Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri
3
84.12.12
İskan ve toplum refahına ilişkin kamu yönetimi hizmetleri (su temini ve çevre koruma programları dahil)
3
79.90.90
Bys. diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler (devre mülk takas faaliyetleri, turizmi
arttırma faaliyetleri, vb. dahil, seyahat acentelerinin ve tur operatörlerinin faaliyetleri hariç)
3
81.10.01
Tesis bünyesindeki kombine destek hizmetleri (işletme veya tesis bünyesinde temizlik, bakım,
çöplerin bertarafı, koruma ve güvenlik, posta dağıtımı, çamaşırhane, resepsiyon vb. yardımcı
hizmet ve görevlerin birden fazlasının sağlanması)
3
84.13.15
Ticaret, otelcilik ve lokantacılık ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri
3
78.10.01
İş bulma acentelerinin faaliyetleri (işe girecek kişilerin seçimi ve yerleştirilmesi faaliyetleri
dahil)
2
96.09.14
Ev hayvanları bakım hizmetleri (ev hayvanlarına verilen besleme, bakım, barındırma, kuaförlük, eğitim, vb. hizmetler)
2
84.12.14
Spor, dinlence, kültür ve dine ilişkin kamu yönetimi hizmetleri
2
70.22.03
İnsan kaynakları yönetim danışmanlığı faaliyetleri
2
82.99.02
Elektrik, gaz, su ve ısınma sayaçlarını okuma ve faturalama faaliyetleri
2
96.04.01
Hamam, sauna, vb. yerlerin faaliyetleri
2
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Tablo 91 devamı: 31.12.2013 Tarihi İtibariyle Meslek Dallarına Göre Üye Sayısı
84.11.90
Kamu için diğer destekleyici kamu yönetimi hizmetleri (merkezi kamu ihale ve tedarik hizmetleri ile haritacılık vb.)
2
71.20.90
Diğer teknik test ve analiz faaliyetleri (makine parça ve yapıların kusurlarını belirlemek için
radyografik, manyetik ve ultrasonik testleri, sanatsal çalışmaların doğruluğunun kanıtlanması,
kaynakların radyolojik muayenesi ve diğerleri)
2
94.99.23
Üyelik gerektiren konut ve kalkınma birlik ve derneklerinin faaliyetleri
2
88.10.02
Yaşlılar ve bedensel engelliler için barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler (yatılı
bakım faaliyetleri ile engelli çocuklara yönelik gündüz bakım (kreş) faaliyetleri hariç)
2
84.12.13
Sağlığa ve sosyal hizmetlere ilişkin kamu yönetimi hizmetleri
2
96.09.15
Şecere bulma faaliyetleri
2
96.09.16
Jeton ile çalışan kişisel hizmet makinelerinin işletilmesi faaliyetleri (jetonlu makinelerle vesikalık fotoğraf, emanet dolapları, tartı, tansiyon ölçümü vb. hizmetler dahil, oyun ve kumar
makineleri ile çamaşırhane hizmetleri hariç)
1
96.03.01
Cenaze işleri ile ilgili faaliyetler (cenaze yıkama yerlerinin işletilmesi, cenazenin nakli, yıkama
hizmetleri, mezar yeri satışı, defin hizmetleri, cenaze levazımatçılığı vb.)
1
94.99.02
Üyelik gerektiren gençlik dernek ve birliklerinin faaliyetleri (öğrenci birlikleri ile izci birlik ve
kulüpleri dahil)
1
74.90.01
Ekspertiz faaliyetleri (antika eşyalar, mücevherler vb. için ekspertiz hizmetleri) (deniz, gayrimenkul ve sigorta için olan ekspertiz faaliyetleri hariç)
1
81.22.01
Diğer bina ve endüstriyel temizlik faaliyetleri (binaların dışı, pencere, baca, fırın, kalorifer
kazanı, havalandırma kanalı, egzoz ünitesi, sanayi makinesi temizliği vb. uzmanlaşmış temizlik
faaliyetleri)
1
82.20.01
Çağrı merkezlerinin faaliyetleri
1
94.99.09
Üyelik gerektiren kültür, dayanışma ve eğlence dernek ve birliklerinin faaliyetleri
1
73.20.03
Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri (anket yapma, kamuoyu yoklamaları vb.)
1
93.29.90
Başka yerde sınıflandırılmamış çeşitli eğlence hizmetleri (boğa güreşi, rodeo vb.)
1
96.09.05
Hamallık hizmetleri
1
84.12.11
Eğitime ilişkin kamu yönetimi hizmetleri
1
94.99.16
Engellilere, etnik gruplara ve azınlıklara yönelik üyelik gerektiren birlik ve kuruluşların faaliyetleri
1
81.29.04
Böceklerin, kemirgenlerin ve diğer zararlıların imhası ve haşere kontrol faaliyetleri (tarımsal
zararlılarla mücadele hariç)
1
74.90.05
Sanatçı, sporcu, şovmen, manken ve diğerleri için ajansların ve menajerlerin faaliyetleri
1
94.12.05
Mesleki birlikler, dernekler ve odaların faaliyetleri (mimar, mühendis, tabip, muhasebeci,
yazar vb. dernek ve odaları) (barolar hariç)
1
80.30.04
Soruşturma faaliyetleri (özel dedektiflik faaliyetleri dahil)
1
82.11.01
Kombine büro yönetim hizmeti faaliyetleri (bir ücret veya sözleşme temelinde sekreterlik,
finansal planlama, faturalama ve kayıt tutulması, personel ve posta vb. hizmetlerin kombinasyonunun sağlanması)
1
93.12.06
Tenis kulüplerinin faaliyetleri
1
94.99.20
Üye olunan derneklerin üst kuruluşları ve üst birlikleri (iş, işveren ve mesleki birlik ve derneklerin üst kuruluşları hariç)
1
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
203
Tablo 91 devamı: 31.12.2013 Tarihi İtibariyle Meslek Dallarına Göre Üye Sayısı
84.13.12
Genel ekonomik, ticari ve işgücü ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri (genel ekonomi politikalarının oluşturulması, teşvik faaliyetleri, patent işleri, genel istihdam politikaları, meteoroloji
işleri, istihdam vb.)
1
96.04.02
Kaplıca, ılıca, içmeler, spa merkezleri, vb. yerlerin faaliyetleri (konaklama hizmetleri hariç)
1
93.19.01
Kendi hesabına bireysel çalışan atlet, hakem, zaman tutucu, antrenör, spor eğitmeni vb.
sporcuların faaliyetleri
1
94.99.24
Üyelik gerektiren mezun dernek ve birliklerinin faaliyetleri (profesyonel meslek kuruluşları
hariç)
1
94.11.04
Çiftçi ve ziraat odaları, birlikleri ve üst kuruluşlarının faaliyetleri
1
84.13.16
Turizm ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri
1
93.19.02
Spor ve eğlence amaçlı spor etkinliği ve karşılaşması düzenleyicilerinin ve organizatörlerin
faaliyetleri
1
MESLEK GRUBU TOPLAMI:
02. GRUP
204
308
55.10.02
Otel vb. konaklama yerlerinin faaliyetleri (günlük temizlik ve yatak yapma hizmeti sağlanan
yerlerin faaliyetleri) (kendi müşterilerine restoran hizmeti vermeyenler ile devre mülkler
hariç)
42
79.11.01
Seyahat acentesi faaliyetleri (hava yolu, deniz yolu, kara yolu, demir yolu ulaşımı için bilet
rezervasyon işlemleri ve bilet satışı, seyahat, tur, ulaşım ve konaklama hizmetlerinin toptan
veya perakende satışı, vb.)
36
55.10.05
Otel vb. konaklama yerlerinin faaliyetleri (günlük temizlik ve yatak yapma hizmeti sağlanan
yerlerin faaliyetleri) (kendi müşterilerine restoran hizmeti verenler ile devre mülkler hariç)
33
55.90.01
Öğrenci ve işçi yurtları, pansiyonlar ve odası kiralanan evlerde yapılan konaklama faaliyetleri
(tatil amaçlı olanlar hariç)
29
79.12.01
Tur operatörü faaliyetleri (turların düzenlenmesi)
18
47.75.01
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kozmetik ve kişisel bakım malzemelerinin perakende ticareti (diş fırçaları, saç fırçaları, elektriksiz tıraş makineleri, jilet, ustura, parfümeri
ürünleri ve kolonya, doğal sünger, sabun dahil)
18
55.20.04
Tatil amaçlı pansiyonların faaliyetleri
12
96.02.01
Güzellik salonlarının faaliyetleri (cilt bakımı, kaş alma, ağda, manikür, pedikür vb.nin bir arada
sunulduğu salonlar) (sağlık bakım hizmetleri hariç)
9
46.45.01
Parfüm, kozmetik ürünleri ve kolonya toptan ticareti (ıtriyat dahil)
8
46.18.02
Kozmetik, parfüm ve bakım ürünleri ile temizlik malzemesinin bir ücret veya sözleşmeye
dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar
6
79.90.01
Turist rehberliği ve ziyaretçiler için danışmanlık faaliyetleri (gezilerle ilgili bilgi sağlanması)
4
55.20.01
Tatil ve diğer kısa süreli konaklama faaliyetleri (hosteller, devre mülkler, tatil evleri, apart
oteller, bungalov, dağ evleri, vb.nde) (günlük temizlik ve yatak yapma hizmeti sağlanan oda
veya süit konaklama faaliyetleri hariç)
4
96.02.02
Erkekler için kuaför ve berber işletmelerinin faaliyetleri
4
20.42.03
Parfüm ve koku verici diğer sıvı ürün, manikür/pedikür müstahzarı, güneş koruyucu ürünler,
dudak ve göz makyajı ürünü, banyo tuzu, kozmetik veya kişisel bakım amaçlı pudra, sabun ve
organik yüzey aktif müstahzarı, deodorant, vb. imalatı (kolonya hariç)
3
96.02.03
Kadınlar için kuaför işletmelerinin faaliyetleri
3
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Tablo 91 devamı: 31.12.2013 Tarihi İtibariyle Meslek Dallarına Göre Üye Sayısı
20.42.02
Kolonya imalatı
2
55.20.03
Kendine ait veya kiralanmış mobilyalı evlerde bir aydan daha kısa süreli olarak konaklama
faaliyetleri
1
MESLEK GRUBU TOPLAMI:
232
03. GRUP
41.20.02
İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)
41.20.04
İkamet amaçlı ahşap binaların inşaatı
MESLEK GRUBU TOPLAMI:
647
2
649
04. GRUP
49.41.02
Kara yolu ile şehirler arası yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri
hariç)
103
77.11.01
Motorlu hafif kara taşıtlarının ve arabaların sürücüsüz olarak kiralanması ve leasingi (3.5
tondan daha az olan otomobil, kamyonet, vb. dahil, motosiklet hariç)
36
53.20.10
Paket ve koli gibi kargoların toplanması, sınıflandırılması, taşınması ve dağıtımı faaliyetleri
(dökme yükler ve evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri hariç)
33
49.39.03
Şehir içi, banliyö ve kırsal alanlarda kara yolu ile personel, öğrenci, vb. grup taşımacılığı (şehir
içi personel ve okul servisleri, vb.)
25
49.39.01
Şehirler arası tarifeli kara yolu yolcu taşımacılığı (şehirler arası otobüs ve tramvay, şehirler
arası personel ve okul servisleri, vb. dahil, şehir içi ve şehirler arası havaalanı servisleri ile
şehir içi havaalanı otobüsleri hariç)
23
52.10.02
Frigorifik depolama ve antrepoculuk faaliyetleri (bozulabilir gıda ürünleri dahil dondurulmuş
veya soğutulmuş mallar için depolama)
22
49.41.01
Karayolu ile şehir içi yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç)
20
49.31.06
Minibüs ve dolmuş ile yapılan şehir içi ve banliyö yolcu taşımacılığı (belirlenmiş güzergahlarda)
18
52.29.06
Kara yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri
17
52.21.13
Yolcu taşımacılığı kooperatiflerinin faaliyetleri
15
52.29.07
Kara yolu yük nakliyat komisyoncularının faaliyetleri
13
49.41.03
Kara yolu ile uluslararası yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri
hariç)
11
49.41.90
Kara yolu ile çeşitli taşıma türüne uygun konteyner ve diğer yük taşımacılığı hizmetleri (evden
eve nakliyat, vb. hariç)
11
52.21.07
Otopark ve garaj işletmeciliği (bisiklet parkları ve karavanların kışın saklanması dahil)
11
82.99.08
İş takipçiliği faaliyeti
10
52.21.09
Kara yolu yolcu taşımacılığına yönelik otobüs terminal hizmetleri
10
49.42.01
Kara yolu taşımacılığı ile ev ve iş yerlerinin taşınması (evden eve nakliyat, vb.)
7
52.21.04
Kara yolu taşımacılığı ile ilgili özel ve ticari araçlar için çekme ve yol yardımı faaliyetleri
6
52.10.04
Petrol, petrol ürünleri, kimyasallar, gaz, vb. depolama ve antrepoculuk faaliyetleri
6
52.29.17
Yük taşımacılığı kooperatiflerinin faaliyetleri
6
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
205
Tablo 91 devamı: 31.12.2013 Tarihi İtibariyle Meslek Dallarına Göre Üye Sayısı
206
49.39.90
Kablolu trenler (füniküler), teleferikler ve telesiyejler (şehir içi, banliyö veya metropol transit
sistemlerin parçası olanlar hariç) ve diğer şoförlü taşıtlarla başka yerde sınıflandırılmamış
kara yolu yolcu taşımacılığı
5
77.12.01
Motorlu ağır kara taşıtlarının sürücüsüz olarak kiralanması ve leasingi (3.5 tondan daha fazla
olan kamyon, treyler (römork), vb.) (karavan ve tarımsal makine ve ekipmanlar ile inşaat
makine ve ekipmanlarının kiralanması ve leasingi hariç)
4
53.20.09
Kurye faaliyetleri (kara, deniz ve hava yolu ile yapılanlar dahil, evrensel hizmet yükümlülüğü
altında postacılık faaliyetleri hariç)
4
52.24.10
Kara yolu taşımacılığıyla ilgili kargo yükleme boşaltma hizmetleri
3
49.41.09
Kara yolu ile şehirler arası yük taşımacılığı (gaz ve petrol ürünleri, kimyasal ürünler vb.)
3
49.31.90
Kara yolu taşımacılığı ile yapılan diğer şehir içi ve banliyö yolcu taşımacılığı (troleybüs, vb.
dahil, halk otobüsü, minibüs, belediye otobüsü ile havaalanı otobüsü hariç) (belirlenmiş
güzergahlarda)
3
53.10.01
Evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri (kargo ve kurye şirketlerinin faaliyetleri hariç)
3
52.10.90
Diğer depolama ve antrepoculuk faaliyetleri (frigorifik depolar ile hububat, kimyasallar, dökme sıvı ve gaz depolama faaliyetleri hariç)
2
52.29.02
Uluslararası deniz yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri
2
52.21.10
Kara yolu yolcu taşımacılığına yönelik otobüs, minibüs ve taksi duraklarının işletilmesi (otobüs terminal hizmetleri hariç)
2
49.32.02
Sürücüsü ile birlikte diğer özel araç (otomobil, limuzin, vb. dahil, minibüs, otobüs vb. hariç)
kiralama faaliyeti
2
49.39.06
Sürücüsü ile birlikte otobüs, minibüs vb. kiralama (belirlenmemiş güzergahlar için) ile geziler
için kara yolu yolcu taşımacılığı (şehir turu otobüsleri, gezi otobüsü, vb. dahil)
2
71.20.05
Kara yolu taşıma araçlarının teknik muayene faaliyetleri (otomobil, motosiklet, otobüs, pikap,
kamyon ve diğer kara yolu araçlarının periyodik teknik muayene hizmetleri)
2
52.29.09
Yetkili gümrük müşavirliği veya gümrük müşavirliği
2
49.32.01
Taksi ile yolcu taşımacılığı (dolmuşlar hariç)
1
49.50.04
Boru hattı ile doğalgaz taşımacılığı
1
49.39.02
Kara yolu şehir içi ve şehirler arası havaalanı servisleri ile yolcu taşımacılığı
1
49.31.01
Demir yolu, metro, tramvay, vb. ile şehir içi ve banliyö yolcu taşımacılığı (şehir içi ve banliyö
taşımacılığının parçası olan füniküler, teleferik, vb. dahil)
1
52.21.05
Demir yolu taşımacılığını destekleyici faaliyetler (demir yolu çekme ve itme hizmetleri, manevra ve makas değiştirme hizmetleri, demir yolu terminal hizmetleri vb. dahil, emanetçilik
hariç)
1
52.29.04
Gümrük komisyoncularının faaliyetleri
1
52.23.04
Havaalanı işletmeciliği (uçak pisti işletme hizmetleri ve hava yolu yolcu terminali hizmetleri
dahil, havaalanı yer hizmetleri hariç)
1
52.29.05
Kantar hizmetleri (yüklü araçların tartılması, vb.)
1
52.29.90
Bys. taşımacılığı destekleyici diğer faaliyetler (grup sevkiyatının organizasyonu, malların taşınması sırasında korunması için geçici olarak kasalara vb. yerleştirilmesi, yüklerin birleştirilmesi,
gruplanması ve parçalara ayırılması, vb. dahil)
1
MESLEK GRUBU TOPLAMI:
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
451
Tablo 91 devamı: 31.12.2013 Tarihi İtibariyle Meslek Dallarına Göre Üye Sayısı
05. GRUP
46.17.02
Yaş sebze ve meyvelerin bir ücret ve sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar
(kabzımallık ve aracı üretici birlikleri dahil)
47
46.21.02
Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik vb.)
38
46.31.09
Kavrulmuş veya işlenmiş kuruyemiş toptan ticareti (leblebi, kavrulmuş fındık, fıstık, çekirdek
vb.)
21
46.38.04
Un, nişasta, makarna, şehriye vb. ürünler ile hazır gıdaların (et/sebze suları, hazır çorbalar
vb.) toptan ticareti (ekmek mayası, kuru maya vb. dahil)
21
47.76.03
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gübre ve zirai kimyasal ürünlerin perakende
ticareti (turba, kimyasal gübreler, hayvansal veya bitkisel gübreler, haşere ilaçları, yabancı ot
ilaçları vb.)
20
47.76.02
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çiçek, bitki ve tohum perakende ticareti (meyve,
sebze ve çiçek tohumları, kesme çiçek, dikim bitkileri, canlı bitkiler, yumrular ve kökler, aşı
kalemleri, mantar miseli, ağaç fidanları vb.)
20
01.61.03
Bitkisel üretimi destekleyici tarımsal amaçlı sulama faaliyetleri
20
46.31.04
Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil)
20
10.39.06
Leblebi imalatı ile kavrulmuş çekirdek, yerfıstığı vb. üretimi (sert kabuklular hariç)
18
47.21.05
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kuruyemiş perakende ticareti
17
01.50.06
Karma çiftçilik (bitkisel veya hayvansal üretim konusunda uzmanlaşma olmaksızın üretim)
16
01.13.20
Meyvesi yenen sebzelerin yetiştirilmesi (hıyar, kornişon, sivri ve dolmalık biber, kavun, karpuz, kabakgil türleri, domates, biber, patlıcan vb.)
16
01.41.31
Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği (sütü için inek ve manda yetiştiriciliği)
14
47.29.03
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çay, kahve, kakao ve baharat perakende ticareti
(bitki çayları dahil)
12
46.21.01
Hayvan yemi toptan ticareti (kuş yemi, yemlik kökleri, yemlik kıvırcık lahana, darı, kaplıca,
yonca, yemlik mısır vb. ile kepek, kırma, küspe, vb.)
10
46.31.90
Diğer işlenmiş veya korunmuş sebze ve meyve toptan ticareti (reçel, pekmez, pestil, salamura
veya turşusu yapılmış olanlar dahil) (fındık, incir, üzüm, narenciye, zeytin, kültür mantarı ve
kuruyemiş hariç)
7
01.42.09
Diğer sığır ve manda yetiştiriciliği (sütü için yetiştirilenler hariç)
7
46.23.01
Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes hayvanları hariç)
7
46.37.02
Kahve, kakao ve baharat toptan ticareti
7
46.21.06
Pamuk toptan ticareti
6
81.30.90
Diğer çevre düzenlemesi ve bakımı ile peyzaj projelerinin uygulanması faaliyetleri (park,
bahçe ve yeşil alanların dikimi, bakım ve onarımı)
6
47.29.06
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda hububat, un ve zahire ürünleri perakende ticareti
(bulgur, pirinç, mısır, vb.)
6
46.75.04
Zirai kimyasal ürünlerin toptan ticareti (haşere ilaçları, yabancı ot ilaçları, dezenfektanlar,
mantar ilaçları, çimlenmeyi önleyici ürünler, bitki gelişimini düzenleyiciler ve diğer zirai kimyasal ürünler)
6
01.47.01
Kümes hayvanlarının yetiştirilmesi (tavuk, hindi, ördek, kaz ve beç tavuğu vb.)
6
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
207
Tablo 91 devamı: 31.12.2013 Tarihi İtibariyle Meslek Dallarına Göre Üye Sayısı
208
01.63.07
Çırçırlama faaliyeti
6
47.21.01
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda taze sebze ve meyve perakende ticareti (manav
ürünleri ile kültür mantarı dahil)
5
46.11.01
Çiçeklerin, bitkilerin, diğer tarımsal hammaddelerin, tekstil hammaddelerinin ve yarı mamul
malların bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar
5
10.61.02
Tahılların öğütülmesi ve un imalatı (mısır unu, kepek, razmol dahil, pirinç unu hariç)
5
03.12.21
Tatlı sularda (ırmak,göl) yapılan balıkçılık (alabalık, sazan, yayın vb.)
4
01.13.21
Mantar ve yer mantarları (domalan) yetiştirilmesi
4
47.81.02
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla sebze ve meyve (taze veya işlenmiş) perakende ticareti
(zeytin dahil, seyyar satıcılar hariç)
4
46.31.08
Kuru bakliyat ürünleri toptan ticareti (fasulye, mercimek, nohut, vb.)
4
46.21.03
Yağlı tohum ve yağlı meyvelerin toptan ticareti (soya fasulyesi, yer fıstığı, pamuk çekirdeği,
keten tohumu, kolza, ayçiçeği tohumu, pamuk çekirdeği vb.)
4
46.21.90
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tarımsal ham maddelerin toptan ticareti (işlenmemiş
yenilemeyen sakatatlar, kuştüyü ve derileri, laka, kına çiçeği, doğal süngerler, doğal mantar
(yenilenler hariç), karabiber, doğal kauçuk vb.)
4
10.84.02
Sirke ve sirke ikamelerinin imalatı
4
01.30.03
Dikim için sebze fidesi, meyve fidanı vb. yetiştirilmesi
4
10.39.02
Kavrulmuş, tuzlanmış vb. şekilde işlem görmüş sert kabuklu yemişler ile bu meyvelerin püre
ve ezmelerinin imalatı (pişirilerek yapılanlar)
4
46.35.01
Tütün ürünlerinin toptan ticareti (pipo tütünü, sigara, puro vb.) (işlenmemiş tütün hariç)
3
10.39.05
Dondurulmuş veya kurutulmuş meyve ve sebzelerin imalatı (kuru kayısı, kuru üzüm, kuru
bamya, kuru biber vb.)
3
46.23.02
Canlı kümes hayvanları (tavuk, hindi, vb.) toptan ticareti
3
47.23.01
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda balık, kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların perakende ticareti (canlı, taze, soğutulmuş ve dondurulmuş olanlar ile balık filetosu gibi bunlardan yapılan ürünler dahil)
3
47.26.01
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tütün ve tütün ürünleri perakende ticareti (nargile
tütünü, pipo tütünü, sigara, puro, vb.)
3
10.39.07
Susamın işlenmesi ve tahin imalatı
3
01.25.08
Diğer ağaç ve çalı (çok yıllık bitkilerin) meyvelerinin ve sert kabuklu meyvelerin (yaban mersini, kuş üzümü, kestane, fıstık, çilek, ahududu, ceviz, keçiboynuzu vb. (fındık hariç)) yetiştirilmesi
3
10.11.01
Sığır, koyun, keçi vb. hayvanların kesimi ve kesim sırasındaki etin işlenmesi (mezbahacılık)
(taze, soğutulmuş veya dondurulmuş olarak saklanması dahil)
3
47.81.06
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla sigara, tütün vb. perakende ticareti (seyyar satıcılar
hariç)
3
01.21.05
Üzüm yetiştiriciliği (şaraplık, sofralık ve diğer üzümler)
3
10.84.01
Baharat imalatı (karabiber, kırmızı toz/pul biber, hardal unu, tarçın, yenibahar, damla sakızı,
baharat karışımları vb.) (işlenmiş)
3
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Tablo 91 devamı: 31.12.2013 Tarihi İtibariyle Meslek Dallarına Göre Üye Sayısı
47.76.01
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ev hayvanları ile bunların mama ve gıdalarının
perakende ticareti (süs balıkları, köpek, kuş, hamster, kablumbağa vb., akvaryum, kafes ve
kedi ve köpekler için tasmalar vb. dahil)
3
10.91.01
Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı
3
01.45.01
Koyun ve keçi (davar) yetiştiriciliği (işlenmemiş süt, kıl, tiftik, yapağı, yün vb. üretimi dahil)
3
46.12.02
Endüstriyel kimyasallar, gübreler ve zirai kimyasal ürünlerin bir ücret veya sözleşmeye dayalı
olarak toptan satışını yapan aracılar
3
01.61.04
Bitkisel üretimi destekleyici ilaçlama ve zirai mücadele faaliyetleri (zararlı otların imhası dahil,
hava yoluyla yapılanlar hariç)
3
01.11.2007
Baklagillerin yetiştirilmesi (fasulye (taze ve kuru), bakla, nohut, mercimek, acı bakla, bezelye,
araka vb.)
2
46.33.02
Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti
2
46.38.03
Gıda tuzu (sofra tuzu) toptan ticareti
2
10.61.09
Fırıncılık ürünlerinin imalatında kullanılan hamur ve un karışımlarının imalatı (sebze un karışımları hariç)
2
46.31.10
Kuru üzüm toptan ticareti
2
46.75.03
Hayvansal veya bitkisel gübrelerin toptan ticareti (kapalı alanda yapılan ticaret)
2
10.13.02
Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen sosis, salam, sucuk, pastırma, kavurma et, konserve et, salamura et, jambon vb. tuzlanmış, kurutulmuş veya tütsülenmiş ürünlerin imalatı
(yemek olanlar hariç)
2
01.47.03
Kümes hayvanlarından yumurta üretilmesi
2
03.11.01
Deniz ve kıyı sularında yapılan balıkçılık (gırgır balıkçılığı, dalyancılık dahil)
1
46.33.03
Hayvan veya bitkisel kaynaklı yenilebilir sıvı ve katı yağların toptan ticareti (tereyağ hariç)
1
01.43.01
At ve at benzeri diğer hayvan yetiştiriciliği (eşek, katır veya bardo vb.)
1
46.37.03
İçecek amaçlı kullanılan aromatik bitkilerin toptan ticareti
1
01.62.01
Hayvan üretimini destekleyici olarak sürülerin güdülmesi, başkalarına ait hayvanların beslenmesi, kümeslerin temizlenmesi, kırkma, sağma, barınak sağlama, nalbantlık vb. faaliyetler
1
08.93.01
Tuz ocakçılığı (deniz, göl, kaya, kaynak), tuzun elenmesi ve kırılması dahil
1
47.81.90
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla diğer gıda ürünleri perakende ticareti (bal, un, tahıl,
pirinç, bakliyat, vb. dahil, seyyar satıcılar hariç)
1
46.38.01
Balık, kabuklular, yumuşakçalar ve diğer su ürünleri toptan ticareti
1
01.63.90
Hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili diğer faaliyetler
1
47.21.03
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda zeytin perakende ticareti
1
03.21.01
Denizde yapılan balık yetiştiriciliği (çipura, karagöz, kefal vb. yetiştiriciliği ile kültür balığı,
balık yumurtası ve yavrusu dahil)
1
10.61.01
Kahvaltılık tahıl ürünleri ile diğer taneli tahıl ürünlerinin imalatı (buğday, yulaf, mısır, çavdar
vb. ezmeleri ile mısır gevreği ve patlamış mısır dahil)
1
10.39.90
Başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve sebzelerin başka yöntemlerle işlenmesi ve saklanması (kesilmiş ve paketlenmiş olanlar dahil)
1
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
209
Tablo 91 devamı: 31.12.2013 Tarihi İtibariyle Meslek Dallarına Göre Üye Sayısı
46.75.02
Suni gübrelerin toptan ticareti (gübre mineralleri, gübre ve azot bileşikleri ve turba ile amonyum sülfat, amonyum nitrat, sodyum nitrat, potasyum nitrat vb. dahil, nitrik asit, sülfonitrik
asit ve amonyak hariç)
1
10.83.04
Kahve içeren ve kahve yerine geçebilecek ürünlerin imalatı (şeker, süt vb. karıştırılmış ürünler
dahil)
1
01.19.02
Çiçek yetiştiriciliği (lale, kasımpatı, zambak, gül vb. ile bunların tohumları)
1
10.39.03
Meyve ve sebzelerden jöle, pekmez, marmelat, reçel vb. imalatı (pestil imalatı dahil)
1
10.39.04
Tuzlu su, sirke, sirkeli su, yağ veya diğer koruyucu çözeltilerle korunarak saklanan sebze ve
meyvelerin imalatı (turşu, salamura yaprak, sofralık zeytin vb. dahil)
1
46.31.05
Zeytin (işlenmiş) toptan ticareti
1
01.49.01
Arıcılık, bal ve bal mumu üretilmesi (arı sütü ve polen dahil)
1
01.26.02
Zeytin yetiştiriciliği
1
MESLEK GRUBU TOPLAMI:
06. GRUP
210
510
46.90.04
Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki bir başka ülkeyle yapılan toptan ticaret (çeşitli
malların toptan satışı)
94
46.39.02
Belli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda (dondurulmamış), içecek ve tütün toptan
ticareti
68
10.71.02
Fırın ürünleri imalatı (ekmek, pide, simit, vb. dahil, taze pastane ürünlerinin imalatı hariç)
43
46.33.01
Süt ürünleri toptan ticareti (işlenmiş süt, süt tozu, yoğurt, peynir, kaymak, tereyağ vb.)
36
46.44.02
Temizlik malzemesi toptan ticareti (deterjan, ovma krem ve tozları, yumuşatıcılar, Arap sabunu, vb. dahil, kişisel temizlik sabunları hariç)
30
46.17.01
Gıda maddelerinin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar
(aracı üretici birlikleri dahil, yaş sebze ve meyve hariç)
19
11.02.2001
Üzümden şarap, köpüklü şarap, şampanya vb. üretimi
17
46.90.01
Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret (çeşitli malların toptan satışı)
(bir başka ülkeyle yapılan toptan ticaret hariç)
16
46.34.01
Alkollü içeceklerin toptan ticareti
14
10.71.01
Taze pastane ürünleri imalatı (yaş pasta, kuru pasta, poğaça, kek, börek, pay, turta, waffles
vb.)
14
46.39.01
Belli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda dondurulmuş gıda toptan ticareti
10
46.36.02
Fırıncılık mamullerinin toptan ticareti (ekmek, kek, bisküvi, dondurma külahı vb.)
8
46.19.01
Çeşitli malların bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar
8
46.38.06
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda ürünlerinin toptan ticareti (doğal bal, malt, hazır
yemek, sirke vb.)
7
46.32.01
Kümes hayvanları ve av hayvanları etlerinin toptan ticareti
6
10.82.04
Lokum, pişmaniye, helva, karamel, koz helva, fondan, beyaz çikolata vb. imalatı (tahin helvası
dahil)
6
10.85.01
Hazır yemek imalatı (vakumla paketlenmiş veya korunmuş olanlar) (lokanta ve catering
hizmetleri hariç)
5
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Tablo 91 devamı: 31.12.2013 Tarihi İtibariyle Meslek Dallarına Göre Üye Sayısı
10.51.05
Sütten yapılan diğer ürünlerin imalatı (tereyağı, yoğurt, ayran, kaymak, krema, vb.) (krem
şanti dahil) (katı veya toz halde krema hariç)
5
46.32.04
Et ürünlerinin toptan ticareti (salam, sosis, sucuk, pastırma vb.)
4
46.34.03
Su toptan ticareti (su istasyonları dahil, şebeke suyu hariç)
4
46.36.01
Çikolata ve şekerleme toptan ticareti (helva, lokum, akide şekeri, bonbon şekeri vb. dahil)
3
10.72.03
Tatlandırılmamış dayanıklı hamur tatlıları imalatı (pişirilmiş olsun olmasın tatlandırılmamış
kadayıf, baklava vb.) (yufka imalatı dahil)
3
10.51.02
Peynir, lor ve çökelek imalatı
3
11.07.02
Diğer alkolsüz içeceklerin üretimi (limonata, gazoz, kolalı içecekler, meyveli içecekler, tonik,
buzlu çay vb. içecekler) (içme suyu ve maden suları hariç)
3
46.49.17
Plastik sofra, mutfak ve diğer ev eşyası ile tuvalet eşyası toptan ticareti (plastik tepsi, bardak,
tabak, poşet, sünger vb.)
3
46.34.02
Meyve ve sebze suları, maden suyu, meşrubat ve diğer alkolsüz içeceklerin toptan ticareti (su
hariç)
3
10.32.02
Konsantre meyve ve sebze suyu imalatı
2
46.49.08
Tuvalet kağıdı, peçete, kağıt havlu ile kağıt tepsi, tabak, bardak, çocuk bezi vb. toptan ticareti
(plastikten olanlar hariç)
2
10.52.01
Dondurma imalatı (sade, sebzeli, meyveli vb.)
2
46.36.03
Şeker toptan ticareti (toz şeker, kesme şeker, kristal şeker vb.)
2
10.72.02
Tatlı veya tuzlu hafif dayanıklı fırın ve pastane ürünlerinin imalatı (kurabiyeler, krakerler,
galeta, gevrek halkalar vb.)
2
10.51.01
Süt imalatı, işlenmiş (pastörize edilmiş, sterilize edilmiş, homojenleştirilmiş ve/veya yüksek
ısıdan geçirilmiş) (katı veya toz halde süt hariç)
2
10.89.02
Maya ve kabartma tozu imalatı (bira mayası dahil)
2
46.32.02
Et toptan ticareti (av hayvanları ve kümes hayvanları etleri hariç)
1
10.32.01
Katkısız sebze ve meyve suları imalatı (şalgam suyu, domates suyu, havuç suyu, portakal
suyu, elma suyu, kayısı suyu vb.)
1
46.32.03
Yenilebilir sakatat (ciğer, işkembe, böbrek, taşlık vb.) toptan ticareti
1
10.82.02
Şekerlemelerin ve şeker pastillerinin imalatı (bonbon şekeri vb.) (kakaolu şekerlemeler hariç)
1
46.36.04
Dondurma ve diğer yenilebilir buzların toptan satışı
1
10.89.01
Hazır çorba ile hazır et suyu, balık suyu, tavuk suyu ve konsantrelerinin imalatı
1
MESLEK GRUBU TOPLAMI:
452
07. GRUP
47.54.01
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda beyaz eşya ve elektrikli küçük ev aleti perakende
ticareti (buzdolabı, çamaşır makinesi, su ısıtıcı, vantilatör, davlumbaz, tost makinesi, mutfak
robotu, vb.) (radyo, televizyon ve fotoğrafçılık ürünleri hariç)
52
46.43.01
Beyaz eşya toptan ticareti (buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, çamaşır
kurutma makinesi vb.)
29
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
211
Tablo 91 devamı: 31.12.2013 Tarihi İtibariyle Meslek Dallarına Göre Üye Sayısı
212
47.54.90
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bys. elektrikli ev aletleri perakende ticareti (ev
tipi hırsız ve yangın alarmı, tıraş, dikiş, dokuma ve örgü makinesi, fırın, soba, radyatör, vb.)
(radyo, TV ve fotoğrafçılık ürünleri hariç)
23
46.43.05
Elektrik malzemeleri toptan ticareti (kablo, sigorta, duy, fiş, priz, ampul, elektrik anahtarı,
devre kesici, şalter, röle, pil, batarya, vb.) (endüstriyel olanlar ile elektrikli makine, cihaz ve
aletlerde kullanılanlar hariç)
20
27.32.03
Diğer elektronik ve elektrik telleri ve kablolarının imalatı (koaksiyel kablo ve diğer koaksiyel
elektrik iletkenleri, yalıtılmış bobin telleri, izolasyonlu toprak su altı iletkenler, asetatlı ve
silikonlu bakır iletkenler, vb.) (fiberoptik kablo hariç)
15
47.43.01
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ses ve görüntü cihazlarının ve bunların parçalarının perakende ticareti (radyo, televizyon, müzik seti, teyp, DVD oynatıcı, mp3 çalar, vb.)
12
95.22.01
Evde kullanılan elektrikli cihazların onarımı (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, oda kliması, elektrikli küçük ev aletleri, vb.)
9
47.79.04
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kullanılmış mobilya, elektrikli ve elektronik ev
eşyası perakende ticareti
7
46.52.02
Elektronik cihaz ve parçalarının toptan ticareti (elektronik valfler, tüpler, yarı iletken cihazlar,
mikroçipler, entegre devreler, baskılı devreler, vb.) (seyrüsefer cihazları hariç)
6
27.11.2001
Elektrik motoru, jeneratör ve transformatörlerin imalatı (aksam ve parçaları hariç)
4
46.43.90
Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli ev aletleri toptan ticareti (ütü, elektrik süpürgesi,
aspiratör, vantilatör,tıraş makinesi, saç kurutma makinesi, su arıtma cihazı, dikiş makinesi,
şofben, elektrikli soba, elektrikli radyatör vb.)
4
27.90.06
Sıvı kristal cihazlı (LCD) veya ışık yayan diyotlu (LED) gösterge panelleri ile bys. elektrikli sesli
veya görsel sinyalizasyon cihazlarının imalatı (elektronik sayı levhası (skorbord) dahil)
4
27.40.06
Işıklı tabela, ışıklı reklam panosu ve benzerlerinin imalatı
3
27.33.02
Kablolamada kullanılan gereçlerin imalatı (fiş, soket, baskılı, düğmeli vb. anahtar, priz, duy,
plastikten elektrik boru ve kablo tablaları, makine ve cihazları izole edici plastik bağlantı
parçaları, vb.) (elektronik bileşenlerde kullanılanlar hariç)
3
95.21.01
Tüketici elektroniği ürünlerinin bakım ve onarımı (televizyon, radyo, CD/DVD oynatıcıları, ev
tipi video kameraları vb.)
3
95.22.02
Ev ve bahçe gereçlerinin onarımı (mutfak eşyası, makas, çim biçme makinesi, budama makasları, vb.)
2
27.52.02
Elektriksiz ev tipi gaz, sıvı veya katı yakıtlı soba, kuzine, ızgara, şömine, mangal, semaver, su
ısıtıcısı (termosifon, şofben vb.) vb. aletlerin imalatı
2
27.12.2002
Elektrik devrelerinin anahtarlanması, korunması ve elektriğin kontrol ve dağıtımına özgü
cihazların parçalarının imalatı (kumanda panosu için tablo, konsol, kabin vb. diğer mesnetler
dahil, elektrik düğmesi, fişi ve prizi hariç)
2
27.40.03
Avize, aplik ve diğer elektrikli aydınlatma armatürleri, sahne, fotoğraf veya sinema stüdyoları için projektörler ve spot ışıkları, elektrikli masa lambaları, çalışma lambaları, abajur vb.
lambaların imalatı (süsleme için ışıklandırma setleri dahil)
2
27.12.2001
Elektrik devrelerinin anahtarlanması, korunması ile elektriğin kontrol ve dağıtımına özgü
cihazların imalatı (sigorta, otomatik devre kesici, röle, yalıtım, devre ve yük ayırıcı anahtarlar,
voltaj sınırlayıcı, dalga bastırıcı vb.)
2
47.59.02
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda aydınlatma teçhizatı perakende ticareti (lambalar,
aydınlatma armatürleri, avize, abajur, ışıklı tabela, portatif elektrik lambaları vb.) (elektrik
malzemeleri hariç)
2
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Tablo 91 devamı: 31.12.2013 Tarihi İtibariyle Meslek Dallarına Göre Üye Sayısı
77.22.01
Video kasetlerinin, plakların ve disklerin kiralanması
1
47.63.01
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda müzik ve video kayıtlarının perakende ticareti
(dolu ses, müzik ve video kasetleri, CD/DVD vb. ürünler ile boş olanlar dahil)
1
46.47.03
Aydınlatma ekipmanlarının toptan ticareti (avize, abajur, vb.)
1
27.51.05
Elektrikli diğer küçük ev aletleri (elektrotermik el kurutma makinesi, elektrikli ütü, havlu
dispenseri, hava nemlendirici) ile elektrikli battaniyelerin imalatı
1
46.43.04
Plak, ses ve görüntü kasetleri, CD ve DVD toptan ticareti (boş olanlar hariç)
1
47.89.05
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla elektrikli alet, cihaz ve elektrik malzemeleri ile el aletleri
perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
1
46.52.04
Boş ses ve görüntü kaset ve disketleri ile manyetik ve optik disk, CD ve DVD toptan ticareti
1
27.51.04
Mutfakta kullanılan elektrikli küçük ev aletlerinin imalatı (çay veya kahve makinesi, semaver,
ızgara, kızartma cihazı, ekmek kızartma makinesi, mutfak robotu, mikser, blender, meyve
sıkacağı, et kıyma makinesi, tost makinesi, fritöz vb.)
1
27.20.04
Şarj edilebilir pil ve batarya ile bunların parçalarının imalatı
1
MESLEK GRUBU TOPLAMI:
215
08. GRUP 25.62.02
Metallerin makinede işlenmesi (torna tesfiye işleri, metal parçaları delme, tornalama, frezeleme, rendeleme, parlatma, oluk açma, perdahlama, birleştirme, kaynak yapma vb. faaliyetler) (metallerin lazerle kesilmesi hariç)
45
46.61.02
Tarım, hayvancılık ve ormancılık makine ve ekipmanları ile aksam ve parçalarının toptan ticareti (traktör, tarımsal römork, pulluk, gübre yayma makinesi, mibzer, biçer döver, süt sağma
makinesi, kümes hayvanları makineleri, arıcılık makineleri, vb.)
25
25.12.2004
Alüminyum kapı, pencere, bunların kasaları, kapı eşiği, panjur, vb. imalatı
23
24.10.2003
Demir ve çelikten sıcak veya soğuk çekilmiş yassı hadde ürünleri imalatı (demir veya çelik
alaşımlı levha, şerit, sac, teneke sac, vb. dahil)
22
24.33.01
Açık profillerin, nervürlü levhaların ve sandviç panellerin soğuk şekillendirme veya katlama
yöntemiyle imalatı
21
46.64.01
Tekstil endüstrisi makineleri ile dikiş ve örgü makinelerinin toptan ticareti (ev tipi olanlar
hariç)
20
33.12.08
Madencilik, inşaat, petrol ve gaz sahalarında kullanılan makinelerin bakım ve onarımı
16
46.77.01
Atık ve hurda toptan ticareti (metal ikincil hammaddeler) (kağıt, cam, plastik vb. ikincil hammaddeler hariç)
16
28.94.04
Suni ve sentetik tekstil malzemesinin ekstrüzyonu, çekilmesi, tekstüre edilmesi veya kesilmesi
için kullanılan makineler ile doğal tekstil elyafı hazırlama makineleri ve dokuma makinelerinin imalatı (çırçır makinesi, taraklama makinesi vb. dahil)
15
47.52.13
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda demir/çelikten bar ve çubukların, profillerin, tüp
ve boruların perakende ticareti
13
25.12.2006
Demir kapı, pencere, bunların kasaları, kapı eşiği, panjur, vb. imalatı (bahçe kapıları dahil)
11
28.22.11
Asansör, yürüyen merdiven ve yürüyen yolların imalatı (yeraltında kullanılanlar hariç)
11
46.77.02
Atık ve hurda toptan ticareti (kağıt, cam, plastik vb. ikincil hammaddeler) (metal ikincil hammaddeler hariç)
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
9
2014
213
Tablo 91 devamı: 31.12.2013 Tarihi İtibariyle Meslek Dallarına Göre Üye Sayısı
214
46.72.09
Demir/çelikten bar ve çubukların, profillerin, levha kazıkların (palplanş), tüp ve boruların
toptan ticareti (filmaşin, inşaat demiri, sondaj borusu, petrol, gaz vb. hatlar için borular, vb.
ile tel dahil)
8
28.93.09
Tarımsal ürünler için kurutucuların imalatı (kahve, kuruyemiş vb. için kavurma makine ve
cihazları dahil)
8
33.12.16
Tekstil, giyim eşyası ve deri üretim makinelerinin bakım ve onarımı (triko makinelerinin
onarımı dahil)
7
24.10.2001
Ham çelik üretilmesi (kütük veya diğer birincil formlarda ya da yarı mamul çelik ürünler
halinde)
6
28.99.90
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makinelerin imalatı
6
28.92.02
Buldozer, angledozer, greyder, skreyper, düzleyici, önden küreyici-yükleyici, kepçeli yükleyici,
mekanik kepçe, ekskavatör, kazık çakma (kazık varyosları) ve sökme makineleri, harç ve asfalt
yayıcılar ile beton kaplama makinelerinin imalatı
6
46.63.01
Bina ve bina dışı inşaat iş makinelerinin toptan ticareti (inşaat pompaları, dozer, greyder,
kepçe vb. dahil)
6
33.12.90
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer makinelerin bakım ve onarımı (yangın söndürme tüplerinin dolumu ve tamiri dahil)
6
25.99.01
Demir, çelik ve alüminyumdan sofra ve mutfak eşyalarının imalatı (tencere, tava, çaydanlık,
cezve, yemek kapları, bulaşık telleri vb.) (teflon, emaye vb. ile kaplanmışlar dahil, bakırdan
olanlar hariç)
6
25.12.2005
Çelik kapı, pencere, bunların kasaları, kapı eşiği, panjur, vb. imalatı
5
46.72.04
Demir cevherleri toptan ticareti
5
33.20.53
Endüstriyel işlem kontrol ekipmanlarının kurulum hizmetleri (endüstriyel işlem kontrol ekipmanlarının ve otomatik üretim tesislerinin tasarımı ve montajı, endüstriyel zaman ölçüm alet
ve cihazlarının kurulumu) (otomasyon destekliler dahil)
5
24.10.2002
Çelikten açık profil imalatı (sıcak haddeleme, sıcak çekme veya kalıptan çekme işlemlerinden
daha ileri işlem görmemiş)
5
24.10.2010
Pik demir ve manganezli dökme demir (aynalı demir/spiegeleisen) üretimi (külçe, blok, veya
diğer birincil formlarda)
5
38.22.01
Tehlikeli atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi (tehlikeli atıkların ıslahını yapan tesislerin işletilmesi, zararlı atıkların yok edilmesi için kullanılmış malların bertarafı vb. faaliyetler) (radyoaktif atıklar hariç)
4
38.11.01
Tehlikesiz atıkların toplanması (çöpler, geri dönüştürülebilir maddeler, tekstil atıkları, vb.)
(inşaat ve yıkım atıkları, çalı, çırpı, moloz gibi enkazlar hariç)
4
28.92.11
Delme, sondaj, hafriyat ve kazı makinesi parçalarının, vinç ve hareketli kaldırma kafeslerinin
ve toprak, taş ve benzeri maddeleri tasnifleme, öğütme, karıştırma veya diğer işlerde kullanılan makine parçalarının imalatı (buldozer bıçakları dahil)
4
33.20.51
Elektrikli ekipmanların kurulum hizmetleri (elektrik motorları, jeneratörler ve transformatörlerin, elektrik dağıtım ve kontrol cihazları ile diğer elektrikli ekipmanların kurulumu (yollar,
vb. için elektrikli sinyalizasyon ekipmanları hariç))
4
46.62.01
Ağaç işleme takım tezgahları ve parçalarının toptan ticareti (parça tutucuları dahil)
4
46.72.08
Demir/çelikten haddelenmiş/soğuk çekilmiş yassı ürünlerin toptan ticareti
4
25.11.2006
İnşaat ve inşaatın parçaları için metal çatı ya da iskeletlerin imalatı (kuleler, direkler, destekler, köprüler vb.) (kepenk ve yangın merdiveni ile prefabrik yapılar hariç)
4
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Tablo 91 devamı: 31.12.2013 Tarihi İtibariyle Meslek Dallarına Göre Üye Sayısı
24.34.01
Çelik tellerin soğuk çekme yöntemiyle imalatı
3
46.72.02
Birincil formdaki demir dışı metallerin toptan ticareti - kütük, blok, granül, toz, pelet, levha,
bar, çubuk, profil vb. formlarda (alüminyum, bakır, nikel, kurşun, çinko, kalay, vb. dahil, altın,
gümüş ve platin hariç)
3
28.94.01
Post, deri ve köselelerin işlenmesi ile ayakkabı ve diğer deri eşyaların üretimi veya tamiri için
kullanılan makinelerin imalatı
3
28.94.03
Sanayi ve ev tipi dikiş makinelerinin imalatı (dikiş makinelerinin iğneleri, mobilyaları, tabanları, kapakları vb. parçaları dahil)
3
77.32.01
Bina ve bina dışı inşaatlarda kullanılan makine ve ekipmanların operatörsüz olarak kiralanması ve leasingi (vinç kamyonu, inşaat ve toprak taşımak için traktör, yol greyderi ve silindiri,
buldozer, yapı iskelesi, şantiye kulübesi, vb.) (kurma/sökme hariç)
3
46.64.02
Tekstil endüstrisi makinelerinin, dikiş ve örgü makinelerinin parça ve aksesuarlarının toptan
ticareti (ev tipi olanlara ait parça ve aksesuarlar hariç)
3
28.94.08
Tekstil amaçlı makinelerle kullanılan yardımcı makinelerin ve tekstil baskı makinelerinin
imalatı (ratiyerler, jakardlar, vb.) (ofset baskı makineleri, tipografik, fleksografik, gravür baskı
makineleri hariç)
3
38.32.02
Tasnif edilmiş metal dışı atıklar, hurdalar ve diğer parçaların genellikle mekanik veya kimyasal
değişim işlemleri ile geri kazanılması
3
28.41.03
Metal tornalama, delme, frezeleme ve planyalama takım tezgahlarının imalatı
3
28.94.05
Tekstil ipliği ve kumaşını yıkama, ağartma, boyama, apreleme, temizleme, sıkma, sarma,
emprenye etme, bitirme, kesme, surfile ve benzerleri için makineler ile keçe imalatında ve
bitirilmesinde kullanılan makinelerin imalatı
3
25.30.01
Buhar üretim kazanları (buhar jeneratörü), kızgın su kazanları (boyler) ve bunların parçaları
ile kazanlar (boylerler) için yardımcı üniteler ve buhar veya diğer buhar güç üniteleri için
kondansatör imalatı
3
28.94.06
Tekstil büküm makineleri ile katlama, bükme, bobine sarma veya çile yapma makinelerinin
imalatı
2
46.69.08
Gıda, içecek ve tütün sanayisinde kullanılan makineler ile parçalarının toptan ticareti (şişe vb.
kapları temizleme ve doldurma makineleri, süt ürünleri makineleri, içecek ve tütün işleme
makineleri, tarımsal ürün kurutucuları vb.)
2
38.12.01
Tehlikeli atıkların toplanması (patlayıcı, oksitleyici, yanıcı, zehirli, aşındırıcı, bulaşıcı ve insan
sağlığı için zararlı atıkların ve maddelerin toplanması faaliyetleri) (nükleer atıklar, biyokimyasal atıklar, kullanılmış piller vb.)
2
28.22.10
El veya motor gücü ile çalışan kaldırma, taşıma, yükleme ya da boşaltma makinelerinin
imalatı (vinç palangası, yük asansörü, bocurgat, demir ırgat, kriko, forklift, kaldırma ve taşıma
kuleleri, vinçler, hareketli kaldırma kafesleri vb.)
2
33.12.18
Büro ve muhasebe makinelerin bakım ve onarımı (daktilo, yazar kasa, fotokopi makineleri,
hesap makineleri, vb.)
2
38.11.02
İnşaat ve yıkım atıklarının, çalı, çırpı, moloz gibi enkazların toplanması ve kaldırılması
2
33.12.11
Metal işleme makinelerinin ve takım tezgahlarının bakım ve onarımı (CNC olanlar dahil)
2
46.63.02
Madencilik makinelerinin toptan ticareti (madenler için bocurgatlar, sürekli hareketli elavatörler ve konveyörler dahil)
2
46.14.02
Başka yerde sınıflandırılmamış tarım, makine ve sanayi ekipmanlarının bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar
2
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
215
Tablo 91 devamı: 31.12.2013 Tarihi İtibariyle Meslek Dallarına Göre Üye Sayısı
216
28.29.04
Sıvılar için filtreleme veya arıtma makine ve cihazlarının imalatı (suyun filtre edilmesi/arıtılmasına mahsus cihazlar dahil)
2
25.29.02
Metalden rezervuarlar, tanklar, fıçılar ve benzeri kapasitesi > 300 litre olan konteynerlerin
imalatı (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gazlar için olanlar ile mekanik veya termal ekipmanlı
olanlar hariç)
2
33.12.02
Tarım ve ormancılık makinelerinin bakım ve onarımı (traktörlerin bakım ve onarımı hariç)
2
46.72.10
Demir/çelikten diğer birincil formdaki ürünlerin toptan ticareti (nervürlü levhalar, sandviç
paneller ve demir yolu veya tramvay yolu yapım malzemesi dahil)
2
46.69.07
Kaldırma ve taşıma ekipmanlarının toptan ticareti (forkliftler, araç liftleri, asansörler, yürüyen
merdivenler, konveyörler, vinçler, vb.)
2
46.72.05
Birincil formdaki demir ve çelik toptan ticareti - kütük (ingot), blok, granül, toz, pelet, parça
vb. formlarda (pik demir, manganezli dökme demir, demir, çelik ve çelik alaşımları vb.)
2
24.42.21
Alüminyum bar, çubuk, tel ve profil, tüp, boru ve bağlantı parçaları imalatı (alaşımdan olanlar
dahil)
2
28.93.03
Süt ürünleri makinelerinin ve santrifüjlü krema ayırıcılarının imalatı (homojenizeleştiriciler,
irradyatörler (ışınlayıcılar), yağ yapma makineleri, peynir yapma makineleri vb.)
2
28.29.10
Yangın söndürücüler, püskürtme tabancaları, buhar veya kum püskürtme makineleri vb. sıvı
ve tozları atan, dağıtan ya da püskürten mekanik cihazların imalatı
2
25.21.10
Merkezi ısıtma radyatörleri imalatı (elektrikli radyatörler ile döküm olanlar hariç)
2
25.61.01
Metallerin ısıl işlem ve anodlama, sertleştirme, vernikleme, vb. yüzey işlemleri, elektroliz,
çinkoyla galvanizleme veya kimyasal işlemlerle metalik kaplama (kalay ve nikel kaplama
hariç) ve plastik, teflon, vb. metal dışı malzemelerle kaplama faaliyeti
1
28.49.04
Ahşap, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik veya benzeri sert malzemeleri işlemek için
olan takım tezgahı ile bunların parçalarının imalatı (transfer, testere, planya, freze, taşlama,
zımparalama, parlatma, bükme, delme, dilimleme, pres, vb.)
1
24.10.2007
Demir ya da çelik hurdaların yeniden eritilmesi
1
24.51.13
Demir döküm (yarı mamul demir ürünlerin dökümü, gri demir dökümü, küresel grafit demir
dökümü, dövülebilir dökme demir ürünleri dökümü, tüpler, borular ve içi boş profiller ile
dökme demirden tüp ve borular ile bunların bağlantı parçalarının imalatı)
1
28.30.16
Tarım ve bahçecilikte kullanılan sıvı veya toz atma, dağıtma veya püskürtme makinelerinin
imalatı (sulama cihazları, pülverizatörler, zirai mücadelede kullanılan portatif sıvı ve toz
püskürtücüler vb.)
1
25.50.01
Metallerin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve damgalanması
1
33.20.40
Tekstil, giyim eşyası ve deri üretimi için sanayi makinelerinin ve ekipmanlarının kurulum
hizmetleri
1
28.91.02
Sıcak ve soğuk metal haddeleme makinesi ve metal boru imaline özgü hadde makinesi ile
hadde ve metalürji makineleri için silindir ve diğer parçaların imalatı
1
24.45.02
Krom, manganez, tungsten, molibden, tantalum, kobalt, bizmut, titanyum, zirkonyum, berilyum, germanyum vb. demir dışı metallerden yapılan ürünlerin imalatı (sermetler ve diğer ara
ürünler dahil, nikelden olanlar hariç)
1
24.42.18
Alüminyum sac, levha, tabaka, şerit imalatı (alaşımdan olanlar dahil)
1
28.22.13
Diğer kaldırma, taşıma, yükleme veya boşaltma makinelerinin imalatı (teleferikler, telesiyejler
vb. için çekme mekanizmaları, tarımsal kullanım için yükleme makineleri ve diğerleri)
1
33.12.05
Kaldırma ve taşıma ekipmanlarının bakım ve onarımı
1
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Tablo 91 devamı: 31.12.2013 Tarihi İtibariyle Meslek Dallarına Göre Üye Sayısı
28.30.14
Pulluk, saban, tırmık, diskaro, skarifikatör, kültivatör, çapa makinesi, mibzer, fide ve fidan
dikim makinesi vb. toprağın hazırlanmasında, ekiminde, dikiminde kullanılan aletler ile gübreleme makinelerinin imalatı
1
46.12.03
Birincil formdaki metaller ve metal cevherlerinin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak
toptan satışını yapan aracılar (inşaat demiri dahil)
1
24.20.09
Çelikten/demirden yapılmış tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçalarının imalatı
(sıcak çekilmiş veya sıcak haddelenmiş)
1
28.99.01
Basım ve ciltleme makineleri ile basıma yardımcı makinelerin ve bunların parçalarının imalatı
(ofset baskı makinesi, tipografik baskı makinesi, dizgi makinesi, baskı kalıpları için makineler,
ciltleme makinesi vb.) (büro tipi baskı makinesi hariç)
1
77.39.10
Takım tezgahlarının ve diğer ticari ve endüstriyel makinelerin operatörsüz olarak kiralanması
veya leasingi
1
38.21.01
Tehlikesiz atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi ve bertarafı için depolama alanlarının işletilmesi
1
33.12.09
Tarım ve ormancılıkta kullanılan motokültörler ve traktörlerin bakım ve onarımı
1
24.10.2005
Sıcak haddelenmiş demir veya çelikten bar ve çubukların üretilmesi (inşaat demiri dahil)
1
25.99.04
Adi metalden büro malzemeleri imalatı (dosya kutuları, kaşeler, zımba telleri, kağıt ataçları
vb.)
1
25.21.11
Merkezi ısıtma kazanları (boyler) imalatı (kombi, kat kaloriferi ve diğer merkezi ısıtma kazanları) (buhar jeneratörleri ve kızgın su üreten kazanlar hariç)
1
24.53.01
Hafif metallerin dökümü (alüminyum, magnezyum, titanyum, çinko vb.den yarı mamul ürünlerin dökümü ile dökme hafif metallerin dökümü)
1
24.45.01
Maden cevherlerinden ya da oksitlerden işlenmemiş krom, manganez, nikel, tungsten,
molibden, tantalum, kobalt, bizmut, titanyum, zirkonyum, berilyum, germanyum vb. imalatı
(alaşımları dahil)
1
28.41.01
Takım tezgahları (metal işlemek için lazer ve benzerleriyle çalışanlar) ile metal ve benzerlerini
işlemek için işleme merkezlerinin imalatı
1
28.29.08
Tartı aletleri ve baskül imalatı (ev ve dükkanlarda kullanılan terazi ve kantarlar, sürekli ölçüm
için tartılar, taşıt baskülleri (köprü tipi basküller) vb.) (kuyumculukta ve laboratuvarlarda
kullanılan hassas tartılar hariç)
1
28.93.01
Gıda ve içeceklerin endüstriyel olarak hazırlanması veya imalatı için bys. makinelerin imalatı
(ekmek, bisküvi, makarna, şekerleme, çikolata, şeker, bira, et, meyve, sebze, sıvı ve katı yağlar
vb.nin hazırlanması veya imalatı için sanayi makineleri)
1
33.12.03
Motor ve türbinlerin bakım ve onarımı (hidrolik, rüzgar, gaz, su, buhar türbinleri) (gemi ve
tekne motorları dahil, motorlu kara taşıtı ve motosiklet motorları hariç)
1
25.62.01
CNC oksijen, CNC plazma, CNC su jeti vb. makinelerinin kullanılması yoluyla metallerin kesilmesi veya üzerlerinin yazılması
1
77.39.90
Başka yerde sınıflandırılmamış genellikle endüstride sermaye malı olarak kullanılan diğer
makine, ekipman ve eşyaların operatörsüz olarak kiralanması ve leasingi (sergi malzemesi,
palet, vb. dahil, kişisel eşyalar ve ev eşyaları hariç)
1
25.99.13
Metalden çatı olukları, çatı kaplamaları vb. imalatı
1
25.99.21
Elektriksiz hazneli döner bacaların, havalandırma kanallarının vb. imalatı
1
28.99.04
Kiremit, briket, şekilli seramik hamuru, boru, grafik elekrotu, yazı tahtası tebeşiri vb. ürünlerin üretilmesinde kullanılan makinelerin imalatı
1
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
217
Tablo 91 devamı: 31.12.2013 Tarihi İtibariyle Meslek Dallarına Göre Üye Sayısı
28.94.09
Tekstil, giyim eşyası ve deri üretiminde kullanılan makinelerin parçalarının imalatı (dikiş makinelerinde kullanılanlar hariç)
1
24.44.04
Bakırın çekilmesi ve haddelenmesi ile tüp, boru, bunların bağlantı elemanları, bar, çubuk, tel
ve profil imalatı (alaşımdan olanlar dahil)
1
33.12.21
Sıvılar için filtreleme ya da temizleme makineleri ve aparatlarının bakım ve onarımı
1
MESLEK GRUBU TOPLAMI:
09. GRUP
218
466
13.20.16
Pamuklu dokuma kumaş imalatı (havlu, peluş, vb. ilmeği kesilmemiş kumaşlar ile kot, kadife
ve tafting kumaşlar hariç)
46.41.03
Kumaş toptan ticareti (manifatura ürünleri dahil)
33
47.51.03
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tuhafiye ürünleri perakende ticareti (iğne, dikiş
ipliği, orlon, düğme, fermuar, çıtçıt, fisto, dantel, gipür vb.)
33
47.53.02
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda halı, kilim ve diğer tekstil yer döşemeleri perakende ticareti (keçeden olanlar dahil)
25
46.41.02
Tuhafiye ürünleri toptan ticareti (iğne, dikiş ipliği, düğme, fermuar, çıtçıt, fisto, dantel, gipür
vb.)
18
47.51.04
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda goblen veya nakış yapımı için temel materyallerin
perakende ticareti
8
13.93.02
Halı, kilim vb. için çözgücülük, halı oymacılığı vb. faaliyetler
8
46.41.05
Diğer tekstil ürünleri toptan ticareti (balık ağı, çuval, çul, halat, urgan dahil)
8
46.47.02
Halı, kilim, vb. yer kaplamaları toptan ticareti
5
13.20.22
Suni ve sentetik filamentlerden ve devamsız elyaflardan dokuma kumaş imalatı (havlu, peluş, vb. ilmeği kesilmemiş kumaşlar ile kadife ve tafting kumaşlar hariç)
3
47.51.90
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer tekstil ürünleri perakende ticareti (tuhafiye
ürünleri ve dikiş ipliği hariç diğer iplikler, gazlı dokumalar, gaz lambası fitili, araba örtüleri vb.)
3
13.92.04
Tekstilden yer bezi, bulaşık bezi, toz bezi vb. temizlik bezleri imalatı
3
47.53.03
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda duvar kağıdı, tekstil duvar kaplamaları, kauçuk yer
döşemeleri ve paspaslar ile plastik zemin, duvar veya tavan kaplamaları perakende ticareti
(linolyum gibi elastiki zemin kaplamaları, marley, vb. dahil)
3
96.01.02
Halı ve kilim yıkama hizmetleri
2
47.51.02
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kumaş perakende ticareti (manifatura ürünleri
dahil)
2
46.73.21
Duvar kağıdı, tekstil duvar kaplamaları, plastikten zemin, duvar veya tavan kaplamalarının
toptan ticareti (paspas, kauçuk paspas, yer muşambası, marley vb. yer kaplamaları dahil)
2
13.20.19
Doğal ipekten kumaş imalatı
1
13.92.05
Battaniye imalatı
1
47.78.16
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda yün, tiftik vb. perakende ticareti
1
46.21.07
Yün ve tiftik toptan ticareti
1
13.93.01
Halı (duvar halısı dahil) ve kilim imalatı (paspas, yolluk ve benzeri tekstil yer kaplamaları
dahil)
1
MESLEK GRUBU TOPLAMI:
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
304
465
Tablo 91 devamı: 31.12.2013 Tarihi İtibariyle Meslek Dallarına Göre Üye Sayısı
10. GRUP
85.59.05
Orta öğretime, yüksek öğretime, kamu personeli, vb. sınavlara yönelik yardımcı dersler veren
dershanelerin faaliyetleri
56
85.60.02
Eğitimi destekleyici faaliyetler (eğitim rehberlik, danışmanlık, test değerlendirme, öğrenci
değişim programlarının organizasyonu, yaprak test ve soru bankası hazırlama gibi eğitimi
destekleyen öğrenim dışı faaliyetler)
22
85.53.01
Sürücü kursu faaliyetleri (ticari sertifika veren sürücülük, havacılık, yelkencilik, gemicilik
eğitimi hariç)
21
85.32.90
Mesleki amaçlı eğitim veren diğer kursların faaliyetleri
15
85.31.14
Özel öğretim kurumları tarafından verilen genel ortaöğretim (lise) faaliyeti (engellilere yönelik verilen eğitim hariç)
12
88.91.01
Çocuk gündüz bakım (kreş) faaliyetleri (engelli çocuklar için olanlar ile bebek bakıcılığı dahil,
okul öncesi eğitim faaliyetleri hariç)
9
85.59.09
Dil ve konuşma becerileri eğitimi veren kursların faaliyetleri (temel, orta ve yükseköğretim
düzeyinde verilen eğitim hariç)
6
85.52.05
Kültürel eğitim veren kursların faaliyeti (bale, dans, müzik, fotoğraf, halk oyunu, resim, drama, vb. eğitimi dahil, temel, orta ve yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç)
5
85.20.09
Özel öğretim kurumları tarafından verilen ilköğretim faaliyeti (yetişkinlere yönelik okuma
yazma programlarının verilmesi dahil, engelliler için verilen eğitim hariç)
5
85.59.03
Bilgisayar, yazılım, veritabanı, vb. eğitimi veren kursların faaliyetleri (temel, orta ve yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç)
3
85.10.02
Özel öğretim kurumları tarafından verilen okul öncesi eğitim faaliyeti (okula yönelik eğitim
verilmeyen gündüz bakım (kreş) faaliyetleri hariç)
3
85.59.90
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer eğitim kursu faaliyetleri (cankurtaranlık, hayatta kalma,
topluluğa konuşma, hızlı okuma, vb. eğitimi dahil, yetişkin okuma yazma programları ile
temel, orta ve yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç)
3
85.20.06
Kamu kurumları tarafından verilen fiziksel veya zihinsel engellilere yönelik ilköğretim faaliyeti
2
85.32.16
Ticari taşıt kullanma belgesi veren sürücü kurslarının faaliyetleri
2
85.20.08
Özel öğretim kurumları tarafından verilen fiziksel veya zihinsel engellilere yönelik ilköğretim
faaliyeti
1
85.32.13
Özel öğretim kurumları tarafından verilen teknik ve mesleki ortaöğretim (lise) faaliyeti (engellilere yönelik verilen eğitim hariç)
1
85.31.12
Kamu kurumları tarafından verilen genel ortaöğretim (lise) faaliyeti (engellilere yönelik verilen eğitim hariç)
1
85.10.01
Kamu kurumları tarafından verilen okul öncesi eğitim faaliyeti (okula yönelik eğitim verilmeyen gündüz bakım (kreş) faaliyetleri hariç)
1
MESLEK GRUBU TOPLAMI:
168
11. GRUP
22.23.08
Plastikten/PVC den kapı, pencere, bunların kasaları, pervazları, kapı eşikleri, vb. imalatı
27
22.22.43
Plastik poşet, çöp torbası, çanta, torba, çuval, file, sandık, kutu, kasa, damacana, şişe, bidon,
makara, masura, bobin, tıpa, kapak, kapsül vb. paketleme malzemelerinin imalatı (idrar
torbası dahil)
26
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
219
Tablo 91 devamı: 31.12.2013 Tarihi İtibariyle Meslek Dallarına Göre Üye Sayısı
220
46.75.01
Endüstriyel kimyasalların toptan ticareti (anilin, matbaa mürekkebi, kimyasal yapıştırıcı, havai
fişek, boyama maddeleri, sentetik reçine, metil alkol, parafin, esans ve tatlandırıcı, soda,
sanayi tuzu, parafin, nitrik asit, amonyak, sanayi gazları vb.)
23
20.41.04
Sabun, yıkama ve temizleme müstahzarları (deterjanlar) ile sabun olarak kullanılan müstahzarlar imalatı (kişisel bakım için olanlar ile ovalama toz ve kremleri hariç)
11
46.76.05
Sanayide kullanım amaçlı plastik poşet, çanta, torba, çuval, vb. ambalaj malzemelerinin
toptan ticareti
7
20.16.01
Birincil formda poliamitler, üre reçineleri, melamin reçineleri, vb. plastik hammaddelerin
imalatı
7
22.29.90
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer plastik ürünlerin imalatı
5
20.13.90
Başka yerde sınıflandırılmamış kimyasal elementler, inorganik asitler ve bileşiklerin imalatı
(klor, iyot, flor, bor, silisyum, fosfor, arsenik gibi metaloidler, skandium, cıva, oksitler, hidroksitler, hidrojen klorür vb.)
5
20.14.01
Temel organik kimyasalların imalatı (hidrokarbonlar, alkoller, asitler, aldehitler, ketonlar, sentetik gliserin, azot fonksiyonlu bileşikler vb.) (etil alkol, sitrik asit dahil)
4
20.12.2001
Boya maddeleri ve pigment imalatı (birincil formda veya konsantre olarak herhangi bir kaynaktan) (hazır boyalar hariç)
4
22.21.03
Plastikten mamul halde tüp, boru, hortum ve bunların bağlantı elemanlarının imalatı (suni
bağırsaklar dahil)
3
20.51.22
Hazır patlayıcılar, emniyet fitilleri, çarpma kapsülleri, infilak fitilleri, ateşleyiciler, dinamit,
elektrikli kapsüller, havai fişekler, sis işaretleri, işaret fişekleri, vb. patlayıcı veya piroteknik
malzeme imalatı (barut hariç)
3
22.21.04
Plastikten yarı mamul halde profil, çubuk, tabaka, levha, blok, film, folyo, şerit, vb. ile monofilament imalatı (naylon brandalar dahil)
3
22.11.2019
Lastik tekerleklerinin yeniden işlenmesi ve sırt geçirilmesi (lastiğin kaplanması)
3
22.19.12
Kauçuktan silgi, rondela, conta, tekne veya iskele usturmaçaları, gözenekli vulkanize kauçuktan teknik işlerde kullanılan diğer eşyalar ile demiryolu, kara yolu taşıtları ve diğer araçlar için
kalıplanmış parçaların imalatı
2
22.11.2017
Kauçuktan iç lastiklerin imalatı (dış lastikler için değişebilir sırtlar, kolonlar ve şeritlerin imalatı
dahil)
2
20.30.11
Boya ve vernikler, akrilik ve vinil polimer esaslı olanların (sulu ortamda dağılanlar, çözülenler
ve çözeltiler) imalatı
2
20.16.05
Birincil formda diğer amino reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar, politerpenler, polisülfürler, selüloz ve kimyasal türevleri ile diğer petrol reçineleri imalatı
2
20.59.12
Kimyasal olarak değiştirilmiş veya yenilemeyen hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve
yağ karışımlarının imalatı (linoksin, teknik ve sanayi amaçlı bitkisel sabit sıvı yağlar, sanayide
kullanılan sıvı yağlar, vb.)
2
46.76.04
Birincil formdaki plastik ve kauçuk toptan ticareti (etilen, stiren, vinil klorür, akrilik, vb. polimerler ile birincil formda sentetik ve rejenere kauçuklar)
2
20.59.14
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı (vakum tüpleri için emiciler,
pirolinyitler, kazan taşı önleyici bileşikler, yağ emülsiyonlaştırıcıları, dökümhanelerde kullanılan yardımcı kimyasal ürünler ve hazır bağlayıcılar, vb.)
2
22.19.02
Kauçuktan tüp, boru ve hortumların imalatı (vulkanize kauçuktan)
1
20.59.07
Dişçilik mumları ve alçıya dayalı diğer müstahzarlar, laboratuvar için hazır kültür ortamları,
model hamurları, kompozit diyagnostik reaktifler veya laboratuvar reaktifleri imalatı
1
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Tablo 91 devamı: 31.12.2013 Tarihi İtibariyle Meslek Dallarına Göre Üye Sayısı
20.13.07
Diğer metal tuzları ve temel inorganik kimyasalların imalatı (izotoplar ve bunların bileşikleri,
oksometalik/peroksometalik asitlerin tuzları, siyanürler, boratlar, hidrojen peroksit, kükürt,
kavrulmuş demir piritler, piezo-elektrik kuvarsı vb.)
1
22.23.05
Vinil, linolyum (muşamba) gibi esnek yer kaplamaları ile plastik zemin, duvar ve tavan kaplamalarının imalatı (duvar kağıdı hariç)
1
46.76.90
Başka yerde sınıflandırılmamış ara ürün (tarım hariç) toptan ticareti (korindon, lastik kord
bezi, teknik kullanım amaçlı tekstil ürünleri (hortum, konveyör bandı, elek bezi), plastik veya
kauçuk levha ve boru, sanayi elması, gıda dışı buz, vb.)
1
22.29.07
Plastikten mandal, askı, sünger, sabunluk, tarak, bigudi, toka, saç firketesi, boncuk, biblo,
heykelcik ve diğer eşyalar ile mamul haldeki kendinden yapışkanlı levha, şerit vb. ürünlerin
imalatı
1
22.23.04
Plastikten prefabrik yapıların imalatı
1
20.59.09
Bitirme (apreleme dahil) maddeleri, boya hammaddesi ve benzeri ürünlerin sabitlenmesini
veya boyayıcılığını hızlandıran boya taşıyıcı maddelerin imalatı
1
22.23.07
Plastikten banyo küvetleri, lavabolar, klozet kapakları, oturakları ve rezervuarları ile benzeri
sıhhi ürünlerin imalatı (kalıcı tesisat için kullanılan montaj ve bağlantı parçaları dahil)
1
22.29.01
Plastikten sofra, mutfak, banyoda kullanılan eşya (silikon kek kalıbı, leğen, tas, kova vb.) ve
diğer ev eşyası imalatı
1
20.15.01
Fosfatlı veya potasyumlu gübreler, iki (azot ve fosfor veya fosfor ve potasyum) veya üç besin
maddesi (azot, fosfor ve potasyum) içeren gübreler, sodyum nitrat ile diğer kimyasal ve mineral gübrelerin imalatı
1
22.23.90
Başka yerde sınıflandırılmamış plastik inşaat malzemelerinin imalatı (plastik suni taş-mermerit imalatı)
1
20.52.05
Tutkal imalatı (kazein esaslı, hayvansal esaslı, nişasta esaslı, kauçuk esaslı, plastik esaslı,
polimer esaslı vb. olanlar)
1
MESLEK GRUBU TOPLAMI:
158
12. GRUP
56.10.08
Diğer lokanta ve restoranların (içkili ve içkisiz) faaliyetleri (garson servisi sunanlar ile self
servis sunanlar dahil, imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)
123
56.10.06
Döner, lahmacun ve pidecilik faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil,
imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)
53
56.10.07
Ciğer, kokoreç, köfte ve kebapçıların faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar
dahil, imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)
40
56.30.02
Çay ocakları, kıraathaneler, kahvehaneler, kafeler, meyve suyu salonları ve çay bahçelerinde
içecek sunum faaliyeti
36
56.29.01
Kantinlerin faaliyetleri (spor, fabrika, okul veya işyeri kantinleri, vb.)
33
56.10.09
Pastanelerin ve tatlıcıların faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil, imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)
25
56.29.90
Dışarıya yemek sunan diğer işletmelerin faaliyetleri (spor, fabrika, işyeri, üniversite, vb. mensupları için tabldot servisi, vb. dahil, özel günlerde hizmet verenler hariç)
22
56.10.18
Oturacak yeri olan fast-food satış yerleri (hamburger, sandviç, tost, vb.) tarafından sağlanan
yemek hazırlama ve sunum faaliyetleri
14
56.10.19
Yiyecek ağırlıklı hizmet veren kafeteryaların faaliyetleri
13
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
221
Tablo 91 devamı: 31.12.2013 Tarihi İtibariyle Meslek Dallarına Göre Üye Sayısı
56.10.05
Oturacak yeri olmayan fast-food satış yerleri (hamburger, sandviç, tost, vb.), al götür tesisleri
ve benzerleri tarafından sağlanan diğer yemek hazırlama ve sunum faaliyetleri
56.10.10
Pizzacıların faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil, imalatçıların ve al
götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)
8
56.30.05
Gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kokteyl salonları, vb. yerlerde içecek sunum faaliyetleri (alkollü-alkolsüz)
5
56.30.04
Bar, meyhane ve birahanelerde içecek sunum faaliyetleri (alkollü-alkolsüz)
4
56.21.01
Özel günlerde dışarıya yemek sunan işletmelerin faaliyetleri
3
56.30.03
Lokallerde içecek sunum faaliyeti (alkollü-alkolsüz)
3
56.10.02
Börekçilerin faaliyetleri (imalatçıların faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)
2
56.10.17
Mantıcı ve gözlemecilerin faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil, imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)
2
56.10.04
Dondurmacıların faaliyetleri (imalatçıların faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)
1
56.10.03
Çorbacıların ve işkembecilerin faaliyetleri (imalatçıların faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)
1
MESLEK GRUBU TOPLAMI:
13. GRUP
401
41.10.02
Konut yapı kooperatiflerinin faaliyetleri
193
41.10.03
İşyeri yapı kooperatiflerinin faaliyetleri
8
41.10.01
Bina projelerinin geliştirilmesi (satışa yönelik bina projelerinin oluşturulması amacıyla mali,
teknik ve fiziksel araçların bir araya getirilmesi suretiyle konut veya diğer amaçlı kullanıma
yönelik bina projelerinin organize edilmesi)
7
MESLEK GRUBU TOPLAMI:
14. GRUP
222
13
208
46.73.10
İşlenmiş mermer, traverten, kaymaktaşı (su mermeri) ve bunlardan yapılmış ürünlerin toptan
ticareti (levha halinde olanlar ile lavabo vb. sıhhi ürünler dahil)
91
47.52.02
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda hırdavat (nalburiye) malzemesi ve el aletleri perakende ticareti (çivi, vida, kilit, menteşe, çekiç, testere, pense, tornavida, takım tezgahı uçları,
perçin, vb.) (tarım ve bahçecilik el aletleri dahil)
55
47.52.03
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda boya, vernik ve lak perakende ticareti
30
47.52.01
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çimento, alçı, harç, kireç, tuğla, kiremit, briket, taş,
kum, çakıl vb. inşaat malzemeleri perakende ticareti
27
46.73.11
Mermer, granit, kayağan taşı, kum taşı vb. toptan ticareti (işlenmemiş veya blok halde olanlar)
25
46.74.01
Hırdavat (nalburiye) malzemesi ve el aletleri toptan ticareti (çivi, raptiye, vida, adi metalden
kilit, menteşe, bağlantı parçası, çekiç, testere, pense, tornavida, takım tezgahı uçları, çengel,
halka, perçin, vb.)
21
47.54.03
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda evde kullanım amaçlı elektrik tesisat malzemesi
perakende ticareti (transformatör, sigorta, röle, pil ve batarya, elektrik akümülatörü, koaksiyel kablo, elektrik iletkenleri, anahtar, duy, bys. fiş, priz, vb.)
18
46.73.02
Boya, vernik ve lak toptan ticareti
16
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Tablo 91 devamı: 31.12.2013 Tarihi İtibariyle Meslek Dallarına Göre Üye Sayısı
47.52.06
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda sıhhi tesisat ve ısıtma tesisatı malzemesi perakende ticareti (lavabo musluğu, vana, valf, tıkaç, t-parçaları, bağlantılar, vb. dahil) (kombiler ve
radyatörler hariç)
15
47.52.09
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda plastik kapı, pencere ve bunların kasaları ile kapı
eşikleri, panjurlar, jaluziler, storlar ve benzeri eşyaların perakende ticareti (PVC olanlar dahil)
14
46.73.08
Tuğla, kiremit, briket, kaldırım taşı vb. inşaat malzemeleri toptan ticareti
12
46.69.06
Makine ve ekipmanlarla ilgili aksam ve parçaların toptan ticareti (değirmentaşı, bileği taşı,
zımpara ve aşındırma ürünleri, konveyör bantları, teknik kullanım için cam ve seramik ürünler, rulmanlar, vb.) (motorlu kara taşıtları için olanlar hariç)
10
47.52.11
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda banyo küveti, lavabo, klozet kapağı, tuvalet taşı ve
rezervuarı ile seramikten karo ve fayans vb. sıhhi ürünlerin perakende ticareti (seramik, cam,
mermerit, plastik, demir, çelik, bakır vb. dahil, mermer hariç)
10
23.63.01
Hazır beton imalatı
10
47.52.15
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda demirden veya çelikten merkezi ısıtma radyatörleri, merkezi ısıtma kazanları (kombiler dahil) ile bunların parçalarının perakende ticareti
(buhar jeneratörleri ve kızgın su üreten kazanlar hariç)
9
46.73.05
Banyo küvetleri, lavabolar, eviyeler, klozet kapakları, tuvalet taşı ve rezervuarları ile seramikten karo ve fayans vb. sıhhi ürünlerin toptan ticareti (seramik, cam, mermer, plastik, mermerit, demir, çelik, bakır veya alüminyum vb.)
9
46.73.07
Çimento, alçı, harç, kireç, mozaik vb. inşaat malzemeleri toptan ticareti
9
46.73.15
Plastik kapı, pencere ve bunların kasaları ile kapı eşikleri, panjurlar, jaluziler, storlar ve benzeri eşyaların toptan ticareti
8
46.73.90
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer inşaat malzemesi toptan ticareti (merdiven, korkuluk,
plastik depolar, seramik borular vb. dahil)
8
46.73.22
İnşaatlarda izolasyon amaçlı kullanılan malzemelerin toptan ticareti (rulolar halinde cam
yünü, taş yünü, bitüm esaslı malzemeler, vb.)
8
23.13.01
Camdan şişe, kavanoz ve diğer muhafaza kapları, bardaklar, termos ve diğer vakumlu kapların
camdan yapılmış iç yüzeyleri ile camdan sofra ve mutfak eşyaları imalatı (ampuller hariç)
7
28.12.2005
Akışkan gücü ile çalışan ekipmanların ve bunların parçalarının imalatı (hidrolik ve pnömatik motorlar, hidrolik pompalar, hidrolik ve pnömatik valfler, hidrolik sistemler ve bunların
parçaları)
7
23.61.02
Çimentodan, betondan veya suni taştan karo, döşeme taşı, kiremit, tuğla, boru, vb. inşaat
amaçlı ürünlerin imalatı
7
46.73.03
Düz cam toptan ticareti (pencere camı, cam ayna, emniyet camı, temperli düz cam, çok katlı
yalıtım camları, camdan döşeme blokları, tuğlalar vb.)
7
28.21.10
Güneşle (güneş kolektörleri), buharla ve yağla ısıtma sistemleri ile benzeri ocak ve ısınma
donanımları gibi elektriksiz ev tipi ısıtma donanımlarının imalatı
6
25.73.02
El aletleri, takım tezgahı uçları, testere ağızları, mengeneler, kıskaçlar, sıkıştırma anahtarları
vb. imalatı
6
46.73.09
Taş, kum, çakıl, mıcır, kil, kaolin vb. inşaat malzemeleri toptan ticareti
5
47.52.19
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda işlenmiş mermer, traverten, kaymaktaşı (su mermeri) ve bunlardan yapılmış ürünlerin perakende ticareti (levha halinde olanlar ile mermer
lavabo vb. sıhhi ürünler dahil)
5
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
223
Tablo 91 devamı: 31.12.2013 Tarihi İtibariyle Meslek Dallarına Göre Üye Sayısı
224
46.74.04
Demirden veya çelikten merkezi ısıtma radyatörleri, merkezi ısıtma kazanları (kombiler dahil)
ile bunların parçalarının toptan ticareti (buhar jeneratörleri ve kızgın su üreten kazanlar
hariç)
5
23.62.01
İnşaat amaçlı alçı ürünlerin imalatı (kartonpiyer, levhalar, panolar, paneller, vb.)
5
47.52.05
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda metalden kapı, pencere ve bunların kasaları ile
kapı eşiklerinin perakende ticareti (çelik kapı dahil)
4
47.52.04
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda düz cam perakende ticareti (pencere camı, cam
ayna, emniyet camı, temperli düz cam, çok katlı yalıtım camları, camdan döşeme blokları,
cam tuğlalar vb.)
4
25.93.01
Metalden zincirler (mafsallı bağlantı zinciri hariç) ve parçaları ile yay ve yay yaprakları, kaplanmış veya nüveli teller, çubuklar, tüpler, levhalar ve elektrotların imalatı (elektrik işlerinde
kullanılanlar ile elektrik yalıtımı olanlar hariç)
4
46.74.07
Tarım ve ormancılık alet ve malzemeleri toptan ticareti (balta, kazma, orak, tırpan, vb. dahil,
tarımsal amaçlı makine ve ekipmanlar hariç)
3
25.93.03
Telden yapılan diğer ürünlerin imalatı (örgülü tel, örme şerit, taşıma askısı, dikenli tel (elektrik yalıtımı olanlar hariç) ve demir, çelik veya bakır tellerden mensucat, ızgara, ağ, kafeslik ve
çitler)
3
28.25.01
Sanayi tipi soğutucu ve dondurucu donanımları ile ısı pompalarının imalatı (camekanlı, tezgahlı veya mobilya tipi soğutucular, kondenserleri ısı değiştiricisi fonksiyonu gören kompresörlü üniteler vb.)
3
23.69.02
Beton, çimento ya da suni taştan yapılmış diğer ürünlerin imalatı (heykel, alçak ve yüksek
kabartma, vazo, çiçek saksısı, mimari süsler, bahçe süsleri, vb.)
3
23.61.03
Betondan yapılmış prefabrik yapıların imalatı
3
46.13.01
İnşaat malzemesinin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar
(inşaat demiri ve kerestesi hariç)
3
46.73.19
Alçı ve alçı esaslı bileşenlerden inşaat amaçlı ürünlerin toptan ticareti (kartonpiyer, panel,
levha vb.)
3
33.12.10
Akışkan gücü ile çalışan ekipmanlar, pompalar, kompresörler ile valflerin ve vanaların bakım
ve onarımı (akaryakıt pompalarının tamiri dahil)
3
33.20.45
Sanayi tipi ısıtma, iklimlendirme ve soğutma cihaz ve ekipmanlarının kurulumu
3
28.14.01
Diğer musluk ve valf/vana imalatı, dökme olanlar (sanayi musluk, valf ve vanaları, sıhhi tesisat ve ısıtmada kullanılan musluk ve vanalar ile doğalgaz vanaları dahil)
3
28.15.01
Rulmanlar ve mekanik güç aktarma donanımları imalatı (bilyeli ve makaralı rulmanlar, aktarma milleri (şaftları), kam ve krank milleri, kranklar vb. ile rulman yatakları, düz mil rulmanları,
yatak kovanları ve mil şaft yatakları vb.)
3
46.69.90
Genel ve özel amaçlı diğer makine, cihaz ve aletlerin toptan ticareti (metal döküm için kalıplar, demir veya çelikten tanklar, variller, fıçılar, kutular ile tıpalar, şişe kapakları, vb. dahil)
2
46.73.16
Betondan, çimentodan ve suni taştan prefabrik yapıların, yapı elemanlarının ve diğer ürünlerin toptan ticareti
2
23.19.90
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer cam ürünlerin imalatı ve işlenmesi (düz camdan yapılmış
akvaryumların imalatı dahil)
2
23.99.02
Mineral ses/ısı izolasyon malzemelerinin imalatı (cüruf yünleri, taş yünü, madeni yünler, pul
pul ayrılmış vermikulit, genleştirilmiş kil, soğuk tandiş plakası, vb. ısı ve ses yalıtım malzemeleri)
2
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Tablo 91 devamı: 31.12.2013 Tarihi İtibariyle Meslek Dallarına Göre Üye Sayısı
33.12.04
Sanayi fırınlarının, ocaklarının ve ocak brülörlerinin bakım ve onarımı
2
23.12.2003
Çok katlı yalıtım camları imalatı
2
47.52.90
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda başka yerde sınıflandırılmamış inşaat malzemesi
perakende ticareti (ev tipi lehim ve kaynak makinesi, merdiven, korkuluk, metal veya plastik
depo, seramik boru vb. dahil)
2
23.32.01
Fırınlanmış, ateşe dayanıklı olmayan kil ve topraktan baca künkleri ve başlıkları, şömine ve
baca boruları, oluklar ve bağlantı parçaları ile tuğla, kiremit, karo vb. inşaat malzemeleri
imalatı (seramikten oluklar, borular ve bağlantı parçaları dahil)
2
47.52.20
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda alçı ve alçı esaslı bileşenlerden inşaat amaçlı ürünlerin perakende ticareti (kartonpiyer, panel, levha vb.)
2
23.51.01
Çimento imalatı (çimento klinkeri, portland, alüminyumlu çimento (boksit çimentosu), cüruf
çimento, süper fosfat çimentolar ve benzeri suya dayanıklı çimentolar)
2
25.99.14
Adi metallerden işaret levhaları ve tabelalar ile rakamlar, harfler ve diğer sembollerin imalatı
(oto plakaları dahil, ışıklı olanlar hariç)
2
46.73.06
Metalden prefabrik yapıların, köprülerin, köprü parçalarının, kulelerin, kafes direklerin, konstrüksiyon elemanlarının, diğer yapıların ve yapı elemanlarının toptan ticareti
2
46.69.17
Yangın söndürücüler, püskürtme tabancaları, buhar veya kum püskürtme makineleri ile
benzeri mekanik cihazların toptan ticareti (tarımsal amaçlı kullanılanlar ile taşıtlar için yangın
söndürücüler hariç)
2
46.15.02
Hırdavatçı (nalburiye) eşyalarının ve el aletlerinin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak
toptan satışını yapan aracılar
2
25.73.05
Plastikten kalıp ve döküm modeli imalatı (kek ve ayakkabı kalıpları hariç)
2
25.94.02
Yivli bağlantı malzemeleri imalatı, demir, çelik veya bakırdan (vidalar, cıvatalar, somunlar vb.
yivli ürünler)
2
46.74.05
Demir veya çelikten dikenli tel, bakır veya alüminyumdan örgülü tel, kablo, örme şerit ve
benzerleri (elektrik yalıtımı olanlar hariç), demir, çelik veya bakır tellerden mensucat, ızgara,
ağ, kafeslik ve çit toptan ticareti
2
46.74.03
Sıhhi tesisat ve ısıtma tesisatı malzemesi toptan ticareti (lavabo musluğu, vana, valf, tıkaç,
t-parçaları, bağlantılar, vb.) (kombiler ve radyatörler hariç)
2
28.25.02
Sanayi tipi fan ve vantilatörlerin imalatı (çatı havalandırma pervaneleri dahil)
1
23.99.05
Bitümlü karışımların imalatı (doğal veya suni taştan malzemeler ile bir bağlayıcı olarak bitüm,
doğal asfalt veya ilgili maddelerin karıştırılmasıyla elde edilenler)
1
23.20.17
Ateşe dayanıklı imbikler, damıtma kabı, eritme potası, vana ucu, tüp, boru, döküm potaları,
mufl ocağı, püskürtme tüpleri vb. seramik ürünlerin imalatı
1
32.91.02
Boyama, badana, duvar kağıdı ve vernik fırçaları ile rulolarının imalatı
1
47.52.22
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda masif, lamine ve laminant parke perakende ticareti
1
23.19.07
Camdan elektrik izolasyon malzemesi imalatı
1
46.73.20
Plastikten inşaat amaçlı tabakalar, levhalar, filmler, folyolar, şeritler ve borular ile asfalt vb.
malzemeden çatı kaplama ürünlerinin toptan ticareti (inşaat, sera vb. için naylon örtü, shingle, mantolama amaçlı strafor, vb. dahil)
1
23.61.01
Çimentodan, betondan veya suni taştan prefabrik yapı elemanları imalatı (gaz betondan ve
kireç taşından olanlar dahil)
1
23.64.01
Toz harç imalatı
1
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
225
Tablo 91 devamı: 31.12.2013 Tarihi İtibariyle Meslek Dallarına Göre Üye Sayısı
28.21.90
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer fırın ve ocakların (sanayi ocakları) imalatı
1
46.69.03
Akümülatör, batarya, pil ve buların parçalarının toptan ticareti (evlerde, motosikletlerde ve
motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)
1
23.52.01
Sönmemiş kireç, sönmüş kireç ve suya dayanıklı kireç imalatı
1
23.69.01
Başka yerde sınıflandırılmamış alçı ve alçı esaslı bileşenlerden ürünlerin imalatı
1
25.72.01
Asma kilit, kilit, anahtar, menteşe, otomatik kapı kapayıcıları, kilitli klipsler, bağlantı takozu,
askılıklar, bulaşıklıklar, anahtar askıları, vb. ile binalar, mobilyalar, taşıtlar, vb. için küçük
tekerleklerin imalatı
1
25.40.01
Tabanca, revolver (altıpatlar), av tüfeği, havalı tabanca, cop, vb. askeri amaçlı olmayan ateşli
silahlar ve benzeri aletlerin ve bunların parçalarının imalatı
1
23.19.01
Sıkıştırılmış veya kalıplanmış camdan döşeme blokları, tuğlalar, karolar ve diğer ürünler, kurşunlu lambalar ve benzerleri, blok, plaka veya benzer şekillerdeki gözenekli, köpüklü camların
imalatı (vitray cam hariç)
1
23.12.2004
Levha veya tabaka halinde işlenmiş cam imalatı (kavislendirilmiş, kenarları işlenmiş, gravür
yapılmış, delinmiş, emaylanmış/sırlanmış veya başka bir şekilde işlenmiş, fakat çerçevelenmemiş veya monte edilmemiş olanlar) (optik camlar dahil)
1
33.11.04
Merkezi ısıtma sıcak su kazanları (boyler) ve radyatörlerin bakım ve onarımı
1
23.12.2002
Sertleştirilmiş emniyet camı ve temperli düz cam imalatı (oto camı dahil)
1
27.90.05
Elektrikli kaynak ve lehim teçhizatı (lehim havyaları, ark kaynak makineleri, endüksiyon kaynak makineleri vb.) ile metallerin veya sinterlenmiş metal karbürlerin sıcak spreylenmesi için
elektrikli makine ve cihazlarının imalatı
1
26.51.03
Elektrik miktarını (volt, akım vb.) ölçmek ve kontrol etmek için kullanılan alet ve cihazların
imalatı (avometre, voltmetre, osiloskop ile diğer voltaj, akım, direnç veya elektrik gücünü
ölçüm veya kontrol için olanlar) (elektrik sayaçları hariç)
1
23.44.01
Diğer teknik seramik ürünlerin imalatı (laboratuvar, kimyasal ve diğer teknik alanlarda kullanılan seramikten ürünler) (ateşe dayanıklı seramik ürünler hariç)
1
28.13.01
Hava veya vakum pompaları ile hava veya diğer gaz kompresörlerinin imalatı (el ve ayakla
çalışan hava pompaları ile motorlu taşıtlar için olanlar hariç)
1
28.21.07
Elektrikli veya elektriksiz laboratuar ocakları, döküm ocakları vb. endüstriyel ocak ve fırınlarının imalatı (çöp yakma fırınları ile elektrikli ekmek ve unlu mamul fırınları dahil)
1
33.12.06
Sanayi tipi soğutma ve havalandırma ekipmanlarının bakım ve onarımı
1
23.12.2001
Cam ayna imalatı (taşıtlar için dikiz aynaları dahil)
1
MESLEK GRUBU TOPLAMI:
15. GRUP
226
572
45.11.11
Otomobillerin ve hafif motorlu kara taşıtlarının belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda
perakende ticareti (ambulans ve minibüs benzeri motorlu yolcu taşıtları dahil (3,5 tondan
daha az)) (galericiler dahil)
87
45.32.02
Motorlu kara taşıtlarının parçalarının belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda perakende
ticareti (dorse, damper, akü dahil, lastik ve camlar ile motosiklet parça ve aksesuarları hariç)
62
45.11.12
Otomobil ve hafif motorlu kara taşıtlarının bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak (aracılar)
toptan ticareti (ambulans ve minibüs benzeri motorlu yolcu taşıtları (3,5 tondan daha az)
dahil)
29
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Tablo 91 devamı: 31.12.2013 Tarihi İtibariyle Meslek Dallarına Göre Üye Sayısı
45.20.07
Motorlu kara taşıtlarının genel bakım ve onarım hizmetleri (aynı işletmede mekanik, elektrik
sistemi, kaporta, boya, fren sistemi, cam, pencere vb. bakım ve onarımının yapılması)
23
45.31.11
Motorlu kara taşıtlarının parçalarının toptan ticareti (dorse, damper, akü dahil, motosiklet
parça ve aksesuarları hariç)
18
45.20.06
Motorlu kara taşıtlarının genel bakım ve onarımı (radyatör, klima ve egzoz bakım ve onarımı
dahil, aynı işletmede yapılanlar ile elektrik sistemi, tekerlek ve karoser onarım hizmetleri
hariç)
14
45.11.10
Otomobillerin ve hafif motorlu kara taşıtlarının toptan ticareti (ambulans ve minibüs benzeri
motorlu yolcu taşıtları dahil (3,5 tondan daha az))
14
45.20.05
Motorlu kara taşıtlarının karoser ve kaporta onarımı vb. faaliyetler (kapı, kilit, cam, boyama,
çarpma onarımı vb.)
11
45.32.03
Motorlu kara taşıtı lastiklerinin ve jantlarının belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda perakende ticareti (motosiklet parça ve aksesuarları hariç)
10
45.20.03
Araba yağlama, yıkama, cilalama ve benzeri faaliyetler
9
45.31.10
Motorlu kara taşıtlarının aksesuarlarının toptan ticareti (oto alarm sistemleri dahil, motosiklet parça ve aksesuarları hariç)
9
45.19.02
Diğer motorlu kara taşıtlarının perakende ticareti (kamyonlar, çekiciler, otobüsler, römorklar,
yarı römorklar, karavanlar ve motorlu karavanlar)
7
45.11.13
Otomobil ve hafif motorlu kara taşıtlarının diğer perakende ticareti (ambulans ve minibüs
benzeri motorlu yolcu taşıtları dahil (3,5 tondan daha az)) (aracılar ile internet, TV. Vb. Üzerinden ticaret dahil)
7
45.32.04
Motorlu kara taşıtlarının aksesuarlarının belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda perakende ticareti (motosiklet parça ve aksesuarları hariç)
7
45.20.02
Motorlu kara taşıtlarının lastik onarımı (tekerlek ayar ve balansı dahil)
5
29.20.02
Motorlu kara taşıtları için karoser, kabin, kupa, dorse ve damper imalatı (otomobil, kamyon,
kamyonet, otobüs, minibüs, traktör, damperli kamyon ve özel amaçlı motorlu kara taşıtlarının
karoserleri)
3
28.13.04
İçten yanmalı motorlara monte edilmek üzere tasarlanmış pompaların imalatı (yağ pompaları, yakıt pompaları (benzin, mazot vb. pompaları) ve soğutma pompaları)
3
45.40.01
Motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarım hizmetleri
3
45.40.02
Motosikletler ve motorlu bisikletlerin belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda perakende
ticareti
3
45.31.13
Motorlu kara taşıtlarının camlarının toptan ticareti
3
29.32.20
Motorlu kara taşıtları için diğer parça ve aksesuarların imalatı (fren, vites kutusu, jant, süspansiyon sistemleri, amortisör, radyatör, egzoz, debriyaj, direksiyon kutusu, rot, rotbaşı, rotil
vb.) (traktör, itfaiye araçları, vb. için olanlar dahil)
2
29.31.04
Motorlu taşıtlar için ateşleme kablo takımları ve diğer kablo setleri ile ateşleme bujisi ve
manyetosu, dinamo, manyetik volan, distribütör, ateşleme bobini, marş motoru, alternatör
vb. imalatı
2
45.40.03
Motosikletler ve motorlu bisikletlerin parça ve aksesuarlarının belirli bir mala tahsis edilmiş
mağazalarda perakende ticareti
2
45.31.12
Motorlu kara taşıtı lastiklerinin ve jantlarının toptan ticareti (motosiklet ve bisiklet lastiği ve
jantları hariç)
2
45.20.04
Motorlu taşıtların koltuk ve döşemelerinin bakım ve onarımı
2
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
227
Tablo 91 devamı: 31.12.2013 Tarihi İtibariyle Meslek Dallarına Göre Üye Sayısı
28.30.08
Tarımsal amaçlı römork veya yarı-römork imalatı
2
45.32.05
Motorlu kara taşıtı camlarının belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda perakende ticareti
(motosiklet parça ve aksesuarları hariç)
2
29.31.05
Motorlu kara taşıtları ve motosikletler için elektrikli sinyalizasyon donanımları, kornalar,
sirenler, cam silecekleri, buğu önleyiciler, elektrikli cam/kapı sistemleri, voltaj regülatörleri
vb. elektrikli ekipmanların imalatı
2
45.19.01
Diğer motorlu kara taşıtlarının toptan ticareti (kamyonlar, çekiciler, otobüsler, römorklar, yarı
römorklar, karavanlar ve motorlu karavanlar)
2
29.20.03
Konteyner imalatı (bir veya daha fazla taşıma şekline göre özel olarak tasarlanmış olanlar)
1
45.40.06
Motosikletler, motorlu bisikletler ve bunların parça ve aksesuarlarının bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan ticareti
1
30.11.2001
Yüzen ve su altında kalabilen sondaj platformlarının inşası faaliyetleri
1
29.20.01
Treyler (römork), yarı treyler (yarı römork) ve mekanik hareket ettirici tertibatı bulunmayan
diğer araçların parçalarının imalatı (bu araçların karoserleri, kasaları, aksları ve diğer parçaları)
1
29.10.2002
Otomobil ve benzeri araçların imalatı
1
45.20.01
Motorlu kara taşıtlarının elektrik sistemlerinin onarımı
1
45.32.90
Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının diğer perakende ticareti (uzmanlaşmamış
olanlar ile internet, posta, tezgah, pazar vb. yoluyla yapılanlar) (motosiklet parça ve aksesuarları hariç)
1
45.31.14
Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının bir ücret ya da sözleşmeye dayalı olarak
toptan ticareti
1
45.40.07
Motosikletler, motorlu bisikletler ve bunların parça ve aksesuarlarının diğer perakende ticareti (uzmanlaşmamış olanlar ile internet, posta, tezgah, pazar vb. yoluyla yapılanlar)
1
45.40.05
Motosikletler ve motorlu bisikletlerin parça ve aksesuarlarının toptan ticareti
1
45.40.04
Motosikletler ve motorlu bisikletlerin toptan ticareti
1
MESLEK GRUBU TOPLAMI:
16. GRUP
228
356
46.41.01
Evde kullanılan tekstil takımları, perdeler ve çeşitli tekstil malzemesinden ev eşyaları toptan
ticareti (çarşaf, yatak takımı, yastık kılıfı, masa örtüsü, havlu, battaniye, yorgan, diğer mefruşatlar vb. dahil)
303
47.51.05
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda evde kullanılan tekstil takımları ve çeşitli tekstil
malzemesinden ev eşyaları perakende ticareti (çarşaf, yatak takımı, yastık kılıfı, masa örtüsü,
havlu, battaniye, yorgan, diğer mefruşatlar vb.)
100
13.92.01
Yatak örtü takımları, yatak çarşafları, yastık kılıfları, masa örtüsü ile tuvalet ve mutfakta kullanılan örtülerin imalatı (el ve yüz havluları dahil)
86
46.16.04
Tekstil ürünlerinin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar (iplik,
kumaş, ev tekstili, perde vb. ürünler) (giyim eşyaları hariç)
39
13.99.02
Tül ve diğer ağ kumaşların (dokuma, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç) imalatı ile
oya, dantel ve nakış imalatı (yaka, fisto yaka, lez, aplik, motif, kapitone ürünleri vb. dahil)
33
47.53.01
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda perde, iç stor, perde veya yatak saçağı ve farbelası
perakende ticareti
18
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Tablo 91 devamı: 31.12.2013 Tarihi İtibariyle Meslek Dallarına Göre Üye Sayısı
13.92.03
Perdelerin ve iç storların, perde veya yatak saçaklarının, farbelalarının ve malzemelerinin
imalatı (gipür, tül perde ve kalın perdeler dahil)
6
13.92.02
Yorgan, kuştüyü yorgan, minder, puf, yastık, halı yastık, uyku tulumu ve benzerlerinin imalatı
5
47.82.02
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla tuhafiye, manifatura ve mefruşat ürünleri perakende
ticareti (seyyar satıcılar hariç)
5
13.92.10
Tekstilden örtü ve kılıf imalatı (araba, makine, mobilya vb. için)
2
MESLEK GRUBU TOPLAMI:
597
17. GRUP
47.42.01
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda telekomünikasyon teçhizatının perakende ticareti
(telefon, cep telefonu, faks vb.)
84
47.41.01
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bilgisayarların, çevre donanımlarının ve yazılımların perakende ticareti (video oyun konsolları dahil)
35
62.01.01
Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları
ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb)
29
61.90.05
İnternet kafelerin faaliyetleri
20
46.51.01
Bilgisayar, bilgisayar çevre birimleri ve yazılımlarının toptan ticareti (bilgisayar donanımları,
pos cihazları, ATM cihazları vb. dahil)
17
62.02.01
Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri (donanım gereksinimleri gibi donanımla ilgili bilişim
konularında uzman görüşü sağlanması, bilgisayar gereksinimlerinin belirlenmesi, bilgisayar
sistemlerinin planlanması ve tasarlanması vb.)
13
46.52.01
Telekomünikasyon ekipman ve parçalarının toptan ticareti (telefon ve iletişim ekipmanları
dahil)
12
61.90.90
Bys. diğer telekomünikasyon faaliyetleri (uydudan izleme, iletişim telemetresi vb. uzmanlık
gerektiren telekomünikasyon uygulamalarının sağlanması, çevrim içi internet erişimi sağlanması, VOIP sağlanması, vb.)
11
46.14.01
Bilgisayar, yazılım, elektronik ve telekomünikasyon donanımlarının ve diğer büro ekipmanlarının bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar
11
61.90.07
Telekomünikasyon hizmeti yeniden satıcılarının faaliyetleri
10
47.78.08
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda büro makine ve ekipmanlarının perakende ticareti
(hesaplama makineleri, daktilolar, fotokopi makineleri, tarama ve faks cihazları, çizim masaları vb.)
10
95.11.01
Bilgisayarların ve bilgisayar çevre birimlerinin onarımı (ATM’ler ve pos cihazları dahil)
6
62.09.01
Bilgisayarları felaketten kurtarma ve veri kurtarma faaliyetleri
5
63.12.01
Web portalı faaliyetleri
5
62.09.02
Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri (kişisel bilgisayarların ve çevre birimlerinin kurulumu, yazılım kurma vb.)
4
18.20.03
Yazılımların çoğaltılması hizmetleri (CD, kaset vb. ortamlardaki bilgisayar yazılımlarının ve
verilerin asıl (master) kopyalarından çoğaltılması)
4
33.14.02
Elektrik motorları, jeneratörler ve motor jeneratör setlerinin bakım ve onarımı (bobinlerin
tekrar sarımı dahil)
4
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
229
Tablo 91 devamı: 31.12.2013 Tarihi İtibariyle Meslek Dallarına Göre Üye Sayısı
77.39.07
Ticari radyo, televizyon ve telekomünikasyon ekipmanları, sinema filmi yapım ekipmanları,
telefon, faks makinesi, çağrı cihazı ve hücresel telefonların operatörsüz olarak kiralanması
veya leasingi (kişisel ve ev eşyası olan TV, radyo, kameralar hariç)
3
61.20.02
Kablosuz telekomünikasyon faaliyetleri (kablosuz ağlar üzerinden internet erişiminin sağlanması ve uydu üzerinden yapılanlar hariç)
3
61.10.17
Kablolu ağlar üzerinden internet erişiminin sağlanması
3
33.13.04
Diğer profesyonel elektronik ekipmanların bakım ve onarımı
3
28.23.07
Toner kartuşu, delgi aleti, zımba makinesi, bant kesicisi, yazı tahtası (akıllı tahta dahil), kalemtıraş vb. büro alet ve donanımlarının imalatı
2
63.11.08
Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler (veri girişi, verinin işlenmesi, özel raporların oluşturulması, depolanması, vb.)
2
26.30.10
Ses, görüntü veya diğer verilerin alınması, dönüştürülmesi, iletilmesi/yeniden oluşturulması
için kullanılan diğer makinelerin imalatı (alıcısı/vericisi bulunan telgraf, teleks cihazları ile
anahtarlama ve yönlendirme cihazları dahil)
2
95.12.01
İletişim araç ve gereçlerinin onarımı (kablosuz telefonlar, telsizler, cep telefonları, çağrı cihazları, ticari kameralar vb.)
2
61.30.01
Uydu üzerinden telekomünikasyon faaliyetleri
1
26.30.09
Hırsız ve yangın alarm sistemleri ve kapı konuşma sistemlerinin (diyafon) (görüntülü olanlar
dahil) imalatı (motorlu kara taşıtları için alarm sistemleri hariç)
1
61.10.15
Kablolu telekomünikasyon faaliyetleri (kablolu ağlar üzerinden internet erişiminin sağlanması
hariç)
1
33.14.01
Güç transformatörleri, dağıtım transformatörleri ve özel transformatörlerin bakım ve onarımı
(elektrik dağıtım ve kontrol cihazları dahil)
1
28.23.01
Hesap makineleri ve hesaplama fonksiyonu olup verilen bilgileri kaydeden, kaydedilen bilgileri yeniden veren ve gösteren cep tipi makinelerin imalatı (elektrikli, elektronik, mekanik vb.)
1
58.29.01
Diğer yazılım programlarının yayımlanması
1
46.66.01
Diğer büro makine ve ekipmanlarının toptan ticareti (bilgisayar ve bilgisayar çevre donanımları hariç) (hesap makinesi, daktilo, yazarkasa, fotokopi makinesi, stenografi makinesi,
kalemtıraş, büro tipi zımba, delgi aleti vb.)
1
33.13.02
Işınlama, elektromedikal ve elektroterapi ekipmanlarının bakım ve onarımı
1
MESLEK GRUBU TOPLAMI:
18. GRUP 230
308
66.22.01
Sigorta acentelerinin faaliyetleri
65.12.13
Hayat sigortası dışındaki sigortacılık faaliyetleri (sağlık, yangın, motorlu taşıt, konut, tarım,
denizcilik, havacılık, kaza, doğal afet, ulaştırma, nakliyat, para kaybı, borçlanma, mali sorumluluk, vb.)
71
68.31.01
Gayrimenkul acentelerinin faaliyetleri (gayrimenkulün ücret veya sözleşme temeline dayalı
olarak satın alınması, satılması ve kiralanmasında aracılık, vb.)
65
68.20.02
Kendine ait veya kiralanan gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya leasingi (kendine ait binalar, devre mülkler, araziler, müstakil evler, vb.)
24
68.10.01
Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması (kendine ait binalar, devre mülkler, araziler, müstakil evler, vb.)
3
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
143
Tablo 91 devamı: 31.12.2013 Tarihi İtibariyle Meslek Dallarına Göre Üye Sayısı
68.31.02
Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan gayrimenkul danışmanlık ve ekspertiz faaliyetleri
3
66.21.01
Risk ve hasar değerlemesi faaliyetleri (sigorta eksperliği dahil)
3
69.20.04
Yeminli mali müşavirlik faaliyetleri
3
69.20.02
Muhasebe ve defter tutma faaliyetleri
1
69.20.01
Mali müşavirlik hizmetleri
1
68.32.02
Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan gayrimenkul yönetimi faaliyetleri (site yöneticiliği, mobil ev alanlarının, müşterek mülkiyetli konutların, devre mülklerin, ikamet amaçlı
olmayan mülklerin, vb. yönetimi)
1
65.11.02
Hayat sigortası faaliyetleri
1
65.20.01
Reasürans faaliyetleri (sigorta şirketleri tarafından taahhüt edilen sigorta poliçelerine ilişkin
riskin üstlenilmesi)
1
68.32.03
Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan kira toplama faaliyetleri
1
MESLEK GRUBU TOPLAMI:
321
19. GRUP
47.30.01
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda motorlu kara taşıtı ve motosiklet yakıtının (benzin,
mazot, dizel, biodizel, LPG, CNG vb.) perakende ticareti
35.11.19
Elektrik enerjisi üretimi
46
46.71.01
Sıvı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (ham petrol, ham yağ, mazot, benzin,
biodizel, fuel oil, gaz yağı, madeni yağlar, gres yağları vb.)
26
47.78.02
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kömür ve yakacak odun perakende ticareti
24
47.78.10
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda evlerde kullanılan tüpgaz perakende ticareti
22
36.00.02
Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması (yağmur suları ile ırmak, göl, kuyu vb.den su
toplanması, suyun arıtılması, şebeke, tanker vb. araçlar yoluyla suyun dağıtılması ve sulama
kanallarının işletilmesi) (aski, iski vb. dahil)
16
46.71.02
Katı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (linyit, taş kömürü, odun kömürü, kok
kömürü, yakacak odun vb.)
13
47.30.02
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda motorlu kara taşıtları için yağlama ve soğutma
ürünlerinin perakende ticareti (madeni yağ, antifriz vb.)
12
46.71.03
Gazlı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (LPG (bütan ve propan), tüpgaz, doğalgaz (LNG, CNG) vb. dahil, şebeke üzerinden yapılanlar hariç)
7
05.10.2001
Taş kömürü madenciliği
6
35.13.01
Elektrik enerjisinin dağıtımı (üretim kaynağından veya iletim sisteminden son kullanıcıya
iletim sistemiyle taşınan elektrik enerjisi dağıtım sisteminin işletilmesi)
5
19.20.16
Petrolden madeni yağların (yağlama ve makine yağları) imalatı (gres yağı dahil)
5
05.20.01
Linyit madenciliği
5
45.20.08
Motorlu kara taşıtlarına LPG sistemi montajı ve bakımı hizmetleri
4
46.69.09
Rüzgar türbinleri, kondansatörler, elektrik yalıtkanları (izolatör), AC/AD/DC motorlar, jeneratörler, yalıtılmış bobin telleri vb. elektrikli makine, cihaz ve aletlerin toptan ticareti
3
35.22.01
Ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı (her çeşit gazlı yakıtın, ana boru sistemiyle
dağıtımı ve tedariki)
2
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
133
2014
231
Tablo 91 devamı: 31.12.2013 Tarihi İtibariyle Meslek Dallarına Göre Üye Sayısı
19.20.17
Vazelin, parafin mumu, petrol mumu, petrol koku, petrol bitümeni ve diğer petrol ürünlerinin
imalatı
2
35.12.13
Elektrik enerjisinin iletimi (elektrik üretim kaynağından dağıtım sistemine aktaran iletim
sistemlerinin işletilmesi)
2
35.21.01
Doğalgaz dahil, çeşitli türdeki gazlardan arındırma, karıştırma, vb. işlemlerle kalorifik değerde
gazlı yakıtların üretimi
2
20.11.2001
Sanayi gazları imalatı (hidrojen, asal gazlar, azot, oksijen, karbondioksit ve ametallerin diğer
inorganik oksijen bileşikleri, soğutucu-dondurucu gazlar ile hava gibi sıvı veya sıkıştırılmış
inorganik sanayi gazları ve tıbbi gazlar)
2
35.30.21
Buhar ve sıcak su üretimi, toplanması ve dağıtımı
1
09.10.2002
Petrol ve gaz çıkarımıyla ilgili sondaj hizmetleri (tetkik, araştırma hizmetleri, jeolojik gözlemler, kuyu çalıştırılması ve kapatılması ile test amaçlı sondaj faaliyetleri vb. dahil)
1
47.99.12
Mağaza, tezgah, pazar yeri dışında müşterinin istediği yere ulaştırılarak yapılan doğrudan
yakıt satışı (kalorifer yakıtı, yakacak odun, vb.)
1
19.10.2011
Taşkömüründen kok fırını ürünlerinin imalatı (kok ve yarı kok kömürü, karni kömürü, katran,
zift ve zift koku vb. ürünlerin imalatı ile kok kömürünün topak haline getirilmesi dahil)
1
35.14.02
Kullanıcılara yönelik elektrik ticareti (komisyoncular ve acenteler hariç)
1
35.23.02
Diğer işletmeler tarafından işletilen gaz dağıtım sistemleri aracılığıyla, gaz satışını düzenleyen
gaz komisyoncuları veya acentelerinin faaliyetleri
1
35.14.03
Elektrik için elektrik ve iletim kapasitesi değiştirme faaliyetleri
1
02.20.01
Endüstriyel ve yakacak odun üretimi (geleneksel yöntemlerle odun kömürü üretimi dahil)
1
19.20.19
Ağırlık itibariyle %70 veya daha fazla oranda petrol yağları veya bitümenli yağlardan elde
edilen diğer karışımların üretimi (%70 petrol yağı ile karıştırılmış biyodizelden ürünler dahil,
madeni yağlar hariç)
1
MESLEK GRUBU TOPLAMI:
20. GRUP
232
346
13.20.21
Havlı, şönil, havlu, pelüş, tırtıl ve benzeri ilmeği kesilmemiş dokuma kumaşlar ile tafting
kumaş imalatı
63
46.41.04
İplik toptan ticareti (tuhafiye ürünleri ile dikiş ipliği hariç)
51
13.30.01
Kumaş ve tekstil ürünlerini ağartma ve boyama hizmetleri (giyim eşyası dahil)
19
13.30.03
Kumaş ve tekstil ürünlerine baskı yapılması hizmetleri (giyim eşyası dahil)
16
13.10.2012
Pamuk elyafının bükülmesi ve iplik haline getirilmesi
16
13.99.03
Keçe, basınçlı hassas giysi dokumaları, tekstilden ayakkabı bağı, pudra ponponu vb. imalatı
14
13.91.01
Örgü ve tığ işi kumaşların imalatı (penye ve havlı kumaşlar ile raschel veya benzeri makineler
ile örülen tül, perde, vb. örgü veya tığ ile örülmüş ürünler dahil)
13
46.76.01
Tekstil elyafı toptan ticareti (bükülmemiş ham ipek, yün, hayvan kılı, kardelenmiş veya taranmış pamuk, vb.)
10
13.96.05
Teknik kullanım amaçlı tekstil ürünleri ve eşyaları imalatı (fitil, lüks lambası gömleği, tekstil
malzemesinden hortumlar, taşıma veya konveyör bantları, elek bezi ve süzgeç bezi dahil)
10
13.30.04
Kumaş ve tekstil ürünlerine ilişkin diğer bitirme hizmetleri (apreleme, pliseleme, sanforlama,
vb. dahil)
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
9
Tablo 91 devamı: 31.12.2013 Tarihi İtibariyle Meslek Dallarına Göre Üye Sayısı
13.94.03
Sicim, urgan, halat, kordon ve benzerleri imalatı (kauçuk veya plastik emdirilmiş, kaplanmış
olanlar dahil)
9
13.30.02
Tekstil elyaf ve ipliklerini ağartma ve boyama hizmetleri (kasarlama dahil)
9
13.96.04
Tekstil malzemelerinden dokuma etiket, rozet, arma ve diğer benzeri eşyaların imalatı
8
13.96.02
Tekstil malzemelerinden parça halinde kordonlar; işleme yapılmamış şeritçi eşyası ve benzeri
süs eşyalarının imalatı
7
13.96.01
Dokunabilir ipliklerden metalize iplik ve metalize gipe iplik ile bunlardan dokuma kumaş
imalatı (giyim ve döşemecilikte kullanılan)
5
13.10.2003
Doğal pamuk elyafının imalatı (kardelenmesi, taraklanması, vb.)
4
14.39.01
Örgü (triko) ve tığ işi (kroşe) diğer giyim eşyası imalatı (doğrudan süveter, kazak, hırka, yelek,
vb. şekillerde üretilenler)
4
13.92.06
Tekstilden çuval, torba, çanta ve benzerlerinin imalatı (eşya paketleme amacıyla kullanılanlar)
4
13.92.11
Branda, tente, stor (güneşlik), yelken, çadır ve kamp malzemeleri imalatı (şişme yataklar
dahil)
3
13.96.07
Tekstille kaplanmış kauçuk iplik veya kordon ile kauçuk veya plastikle kaplanmış veya emdirilmiş tekstilden iplik veya şeritler ve bunlardan yapılmış mensucat imalatı
2
13.95.01
Dokusuz kumaşlar ile bunlardan yapılan ürünlerin imalatı (giyim eşyası hariç)
2
20.60.02
Sentetik filament ipliği ve sentetik monofilamentlerin, şeritlerin ve benzerlerinin imalatı
(poliamidden ve polyesterden yüksek mukavemetli filament iplikler dahil) (bükülü, katlı ve
tekstürize olanlar hariç)
2
13.10.2006
Doğal jüt, keten ve diğer bitkisel tekstil elyaflarının imalatı (kardelenmesi, taraklanması vb.)
(pamuk hariç)
2
13.10.2015
Suni ve sentetik elyafların bükülmesi ve iplik haline getirilmesi (filament ipliği ve suni ipek
elyafı imalatı hariç)
1
13.99.04
Tekstil kırpıntısı imalatı (yatak, yorgan, yastık, şilte ve benzeri doldurmak için)
1
13.10.2010
Doğal ipeğin bükülmesi ve iplik haline getirilmesi
1
MESLEK GRUBU TOPLAMI:
285
21. GRUP
23.70.01
Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve bitirilmesi (doğal taşlardan, mermerden, su
mermerinden, travertenden, kayağantaşından levha/tabaka, kurna, lavabo, karo, kaldırım
taşı, yapı taşı, mezar taşı, vb. imalatı dahil, süs eşyası hariç)
08.11.2001
Mermer ocakçılığı (traverten dahil)
23.70.02
Doğal taşlardan, mermerden, su mermerinden, travertenden, kayağantaşından süs eşyası
imalatı (lületaşı, kehribar, vb.nden olanlar dahil)
8
08.99.01
Aşındırıcı (törpüleyici) materyaller (zımpara), amyant, silisli fosil artıklar, arsenik cevherleri,
sabuntaşı (talk) ve feldispat madenciliği (kuartz, mika, şist, talk, silis, sünger taşı, asbest,
doğal korindon vb.)
7
08.99.90
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taşocakçılığı
7
09.90.01
Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer hizmet faaliyetleri (tetkik, araştırma hizmetleri, jeolojik gözlemler, boşaltma, pompalama hizmetleri) (test amaçlı sondaj faaliyetleri ile
petrol ve doğalgaz için yapılanlar hariç)
5
08.12.2001
Çakıl ve kum ocakçılığı (taşların kırılması ile kil ve kaolin madenciliği hariç)
4
138
50
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
233
Tablo 91 devamı: 31.12.2013 Tarihi İtibariyle Meslek Dallarına Göre Üye Sayısı
08.11.2007
Tebeşir, alçıtaşı ve anhidrit ocakçılığı (çıkarma, parçalama, pişirme işlemi dahil)
3
07.29.07
Başka yerde sınıflandırılmamış demir dışı diğer metal cevherleri madenciliği (cıva, manganez,
kobalt, molibden, tantal, vanadyum vb.) (değerli metaller, demir, bakır, kurşun, çinko, alüminyum, kalay, krom, nikel hariç)
3
07.29.06
Krom madenciliği
3
08.91.01
Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği (azot, potasyum, fosfor, fosfat, nitrat,
barit, baryum, pirit, vb.) (bor, kükürt madenciliği hariç)
2
08.11.2004
Süsleme ve yapı taşlarının kırılması ve kabaca kesilmesi
2
07.10.2001
Demir cevheri madenciliği (sinterlenmiş demir cevheri üretimi dahil)
2
08.11.2005
Dolomit ve kayağan taşı (arduvaz / kayraktaşı) ocakçılığı
1
07.29.01
Altın, gümüş, platin gibi değerli metal madenciliği
1
08.11.2003
Yapı taşları ocakçılığı
1
09.90.02
Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici test amaçlı sondaj faaliyetleri (petrol ve doğalgaz
için yapılanlar hariç)
1
MESLEK GRUBU TOPLAMI:
22. GRUP
234
238
47.11.01
Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret)
300
47.11.02
Süpermarket ve hipermarketlerde yapılan perakende ticaret (belirli bir mala tahsis edilmemiş
mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret)
39
47.25.01
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda alkollü ve alkolsüz içeceklerin perakende ticareti
(rakı, bira gibi alkollü içkiler ile meyve suyu, şıra, şalgam suyu, gazlı içecekler vb. dahil, içme
suyu hariç)
36
47.24.01
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ekmek, pasta ve unlu mamullerin perakende ticareti (ekmek, bisküvi, pasta, çörek, dondurma külahı vb.)
34
47.22.01
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et perakende ticareti (sakatatlar, av ve kümes
hayvanı etleri ile kasaplar dahil)
30
47.99.11
Mağaza, tezgah, pazar yeri dışında yapılan perakende ticaret (ev ev dolaşarak veya komisyoncular tarafından perakende olarak yapılanlar) (seyyar satıcılar dahil, motorlu araçlarla
yapılanlar hariç)
18
47.91.14
Radyo, TV, posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret
16
47.78.15
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda temizlik malzemesi perakende ticareti (Arap sabunu, deterjan, yumuşatıcılar, şampuanlar vb. dahil, kişisel hijyen için olanlar hariç)
12
47.29.01
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda süt ve süt ürünleri perakende ticareti
10
47.11.03
Bys. belli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende
ticaret (tanzim satış ve gıda tüketim kooperatifleri dahil)
8
47.25.03
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda içme suyu perakende ticareti (şişelendirilmiş veya
damacanaya konulmuş olanlar dahil, şebeke suyu hariç)
6
47.24.02
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çikolata ve şekerleme perakende ticareti (bonbon
şekeri, akide şekeri, lokum, helva vb. dahil, dondurma hariç)
5
47.22.02
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et ürünleri perakende ticareti (sosis, salam, sucuk,
pastırma vb.)
5
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Tablo 91 devamı: 31.12.2013 Tarihi İtibariyle Meslek Dallarına Göre Üye Sayısı
47.29.90
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda ürünlerinin perakende ticareti (hazır yemek, gıda tuzu, sos, maya, çorba, pekmez, reçel, fındık
ezmesi, makarna, bal, ev hayvanı yemleri vb.)
4
47.81.03
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla et ve et ürünleri (sucuk, salam, pastırma, kümes hayvanı
eti, vb.) perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
2
47.81.07
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla süt ve süt ürünleri perakende ticareti (seyyar satıcılar
hariç)
2
47.21.02
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda işlenmiş ve korunmuş meyve ve sebzelerin perakende ticareti (turşular ile dondurulmuş, salamura edilmiş, konserve ve kurutulmuş sebze ve
meyveler vb. dahil, baklagil, zeytin ve kuruyemiş hariç)
1
47.99.13
Mağaza, tezgah, pazar yeri dışında motorlu araçlarla çeşitli malların perakende ticareti
1
47.24.03
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda dondurma, aromalı yenilebilir buzlar vb. perakende ticareti (pastanelerde verilen hizmetler hariç)
1
47.29.12
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda homojenize gıda müstahzarları ve diyetetik ürünlerin perakende ticareti (glüten içermeyen gıda maddeleri, sodyum içermeyen tuzlar vb. ile
besin yönünden zenginleştirilmiş sporcu gıdaları vb.)
1
47.99.10
Otomatik satış makineleri ile yapılan perakende ticaret
1
MESLEK GRUBU TOPLAMI:
532
23. GRUP
47.59.03
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ev mobilyalarının ve aksesuarlarının perakende
ticareti (baza, somya, karyola dahil, hasır ve sepetçi söğüdü gibi malzemelerden olanlar hariç)
36
31.01.2001
Büro, okul, ibadethane, otel, lokanta, sinema, tiyatro vb. kapalı alanlar için mobilya imalatı
(taş, beton, seramikten olanlar hariç) (vestiyer, dosya dolapları, mihraplar, minberler, kürsüler, öğrenci sıraları, büro tipi sandalye ve koltuklar, vb.)
24
31.09.04
Yatak odası, yemek odası, banyo dolabı, genç ve çocuk odası takımı, gardırop, vestiyer, vb.
imalatı (gömme dolap, masa, zigon, vb. dahil)
19
16.10.2001
Kereste imalatı (ağaçların biçilmesi, planyalanması, rendelenmesi ve şekillendirilmesi faaliyetleri)
17
46.73.01
Ağacın ilk işlenmesinden elde edilen ürünlerin toptan ticareti (kereste, ağaç yünü, talaş ve
yongası, demir yolu ve tramvay traversleri, kontrplak, yonga ve lifli levhalar (mdf, sunta vb.),
parke panel, ahşap varil, fıçı ve diğer muhafazalar, vb.)
16
46.47.01
Mobilya ve mobilya aksesuarları toptan ticareti (yatak dahil)
13
46.13.02
Kereste ve kereste ürünlerinin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan
aracılar
11
31.01.2003
Mağazalar için tezgah, banko, vitrin, raf, çekmeceli dolap vb. özel mobilya imalatı (laboratuvarlar ve teknik bürolar için olanlar hariç)
11
31.02.01
Mutfak mobilyalarının imalatı
9
16.24.02
Palet, kutu palet ve diğer ahşap yükleme tablaları imalatı
7
16.23.90
Başka yerde sınıflandırılmamış inşaat doğrama ve marangozluk ürünleri (ahşaptan kiriş, kalas,
payanda, beton kalıbı, çatı padavrası, vb.) imalatı
5
16.24.03
Ahşap kablo makarası, bobin, takoz, vb. imalatı
5
47.59.08
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda büro mobilyaları ve aksesuarlarının perakende
ticareti
4
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
235
Tablo 91 devamı: 31.12.2013 Tarihi İtibariyle Meslek Dallarına Göre Üye Sayısı
236
31.09.06
Park ve bahçelerde kullanılan bank, masa, tabure, sandalye, koltuk, vb. mobilyaların imalatı
(plastik olanlar hariç)
4
47.52.10
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ağacın ilk işlenmesinden elde edilen ürünlerin perakende ticareti (kereste, ağaç talaşı ve yongası, kontrplak, yonga ve lifli levhalar (mdf, sunta
vb.), parke, ahşap varil, fıçı ve diğer muhafazalar, vb.)
3
16.23.01
Ahşap pencere, kapı ve bunların kasaları ve eşikleri ile ahşap merdiven, tırabzan, veranda,
parmaklık vb. imalatı
3
31.09.01
Mobilyaların boyanması, verniklenmesi, cilalanması vb. tamamlayıcı işlerin yapılması
3
95.24.01
Mobilyaların ve ev döşemelerinin onarımı (büro ve ev mobilyalarının yeniden döşenmesi,
kaplanması, onarımı ve yenilenmesi dahil, halı ve kilim onarımı hariç)
3
31.03.2001
Yatak imalatı (yatak destekleri, kauçuk şişme yatak ve su yatağı hariç)
3
47.52.17
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ahşap kapı, pencere ve bunların kasaları ile kapı
eşiklerinin perakende ticareti
2
31.09.07
Sandalye, koltuk, kanepe, oturma takımı, çekyat, divan, markiz, vb. imalatı (plastik olanlar ile
bürolarda ve park ve bahçelerde kullanılanlar hariç)
2
02.40.01
Ormanda ağaçların kesilmesi, dallarından temizlenmesi, soyulması vb. destekleyici faaliyetler
2
02.10.2002
Orman yetiştirmek için fidan ve tohum üretimi (ağaç fidanlığı işletmeciliği dahil)
2
02.10.2003
Orman ağaçlarının yetiştirilmesi (baltalık ormanların yetiştirilmesi hariç)
2
46.15.01
Mobilyaların bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar
2
46.73.12
İşlenmemiş ağaç (tomruk-ham haldeki) toptan ticareti (orman ağaçları, endüstriyel odunlar
vb.)
1
47.59.10
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bahçe mobilyalarının perakende ticareti
1
46.73.23
Masif, lamine ve laminant parke toptan ticareti
1
47.59.11
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda yatak perakende ticareti
1
02.10.2001
Baltalık olarak işletilen ormanların yetiştirilmesi (kağıtlık ve yakacak odun üretimine yönelik
olanlar dahil)
1
16.10.2006
Tomruk ve kerestelerin kurutulması, emprenye edilmesi veya kimyasal işlemden geçirilmesi
hizmetleri (başkalarının adına olanlar)
1
02.40.07
Diğer ormancılık hizmet faaliyetleri (ormancılık envanterleri, orman işletmesi, orman idaresi
danışmanlık hizmetleri, orman (bakımı, verimi, vb.) ile ilgili araştırma geliştirme, vb.)
1
16.29.04
Ahşaptan iş aletleri, alet gövdeleri, alet sapları, süpürge veya fırça gövdeleri ile sapları, ayakkabı kalıpları, ahşap mandal, elbise ve şapka askıları imalatı
1
16.22.01
Birleştirilebilir ahşap parke yer döşemelerinin imalatı (lamine ve laminat parkeler hariç)
1
31.03.2002
Yatak desteklerinin imalatı (yaylı veya çelik tel ağlı ahşap veya metal iskeletler, ahşap latalı
döşenmiş somya bazaları, somya, karyola, vb.)
1
31.09.02
Sandalyelerin, koltukların vb. döşenmesi gibi tamamlayıcı işlerin yapılması (büro ve ev mobilyalarının yeniden kaplanması hariç)
1
16.24.01
Kutu, sandık, fıçı ve benzeri ahşap ambalaj malzeme imalatı
1
MESLEK GRUBU TOPLAMI:
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
220
Tablo 91 devamı: 31.12.2013 Tarihi İtibariyle Meslek Dallarına Göre Üye Sayısı
24. GRUP
47.71.04
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer dış giyim perakende satışı (palto, kaban,
anorak, takım elbise, ceket, pantolon, şort (tekstil kumaşından veya örgü ve tığ işi))
14.13.04
Dış giyim eşyası imalatı, dokuma, örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe), vb. kumaştan olanlar (kaban, palto, ceket, pantolon, takım elbise, döpiyes, anorak, yağmurluk, gece kıyafetleri vb.) (iş
giysileri ve terzilerin faaliyetleri hariç)
56
47.72.01
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ayakkabı, terlik vb. perakende ticareti (kavafiye
dahil, spor ayakkabıları ile tamamı tekstilden olanlar hariç)
47
47.71.05
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda iç giyim ve çorap perakende ticareti (gömlek,
külot, slip, gecelik, pijama, bornoz, ropdöşambır, kombinezon, iç etek, jüpon, sabahlık, atlet,
fanila, sütyen, korse, tişört, külotlu çorap, tayt, vb.)
46
46.42.05
Dış giyim eşyalarının toptan ticareti (iş giysileri ile triko olanlar dahil, kürk ve deriden olanlar
hariç)
38
47.71.01
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bebek ve çocuk giyim eşyası perakende ticareti
(bebek iç giyim eşyaları dahil)
29
14.31.01
Çorap imalatı (örme ve tığ işi olan külotlu çorap, tayt çorap, kısa kadın çorabı, erkek çorabı,
patik ve diğer çoraplar)
14
14.14.02
Gecelik, sabahlık, pijama, bornoz ve ropdöşambır imalatı (dokuma, örgü veya tığ işi kumaştan)
14
47.72.02
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bavul, el çantası ve diğer seyahat aksesuarlarının
perakende ticareti (deriden, deri bileşimlerinden, plastik levhadan, tekstil malzemesinden,
vulkanize (ebonit) elyaf veya mukavvadan)
11
96.01.04
Kuru temizleme hizmetleri (giysi ve diğer tekstil ürünlerinin, kürk ve deri ürünlerinin kuru
temizlenmesi)
10
46.42.02
Ayakkabı toptan ticareti (terlik, çarık, mes, vb. dahil, spor ayakkabıları hariç)
9
14.13.05
Siparişe göre ölçü alınarak dış giyim eşyası imalatı, dokuma, örgü (triko) ve tığ işi (kroşe), vb.
kumaştan olanlar (terzilerin faaliyetleri) (giyim eşyası tamiri ile gömlek imalatı hariç)
9
47.71.11
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda spor giysisi perakende ticareti (eşofman, mayo,
kayak giysisi, dağcılık kıyafetleri, vb)
7
15.12.2007
Deri, kösele, karma deri ve diğer malzemelerden bavul, el çantası, cüzdan, okul çantası, evrak
çantası, deriden sigaralık, deri ayakkabı bağı, kişisel bakım, dikiş, vb. amaçlı seyahat seti, vb.
ürünlerin imalatı
7
14.14.03
Atlet, fanila, külot, slip, iç etek, kombinezon, jüp, jüpon, sütyen, korse vb. iç çamaşırı imalatı
(dokuma, örgü veya tığ işi kumaştan)
6
46.42.01
Bebek giysileri, sporcu giysileri ve diğer giyim eşyalarının toptan ticareti (kayak kıyafetleri,
yüzme kıyafetleri, mayo vb. dahil)
6
15.20.15
Deriden ayakkabı, mes, bot, çizme, postal, terlik, vb. imalatı (tamamıyla tekstilden olanlar ile
ortopedik ayakkabı ve kayak ayakkabısı hariç)
6
15.11.2010
Deri ve kürklü deri imalatı (kürkün ve derinin tabaklanması, sepilenmesi, boyanması, cilalanması ve işlenmesi)(işlenmiş derinin başka işlemlere tabi tutulmaksızın yalnızca tamburda
ütülenmesi ve kurutulması hariç)
6
46.42.06
İç giyim eşyalarının toptan ticareti (slip, külot, gömlek, tişört, sabahlık, pijama, sütyen, korse,
bornoz, vb.)
5
22.29.04
Ayakkabı ve terliklerin plastik parçalarının imalatı (plastik ayakkabı kalıbı imalatı dahil)
5
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
139
2014
237
Tablo 91 devamı: 31.12.2013 Tarihi İtibariyle Meslek Dallarına Göre Üye Sayısı
238
46.16.03
Giyim eşyalarının bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar (deri
giyim eşyaları hariç)
5
47.72.90
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda başka yerde sınıflandırılmamış deriden veya deri
bileşimlerinden diğer ürünlerin perakende ticareti (deri veya deri bileşimli giyim eşyası hariç)
5
47.71.02
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda giysi aksesuarları perakende ticareti (eldiven, kravat, şapka, eşarp, şal, mendil, kemer, pantolon askısı, şemsiye, baston, vb. (güneş şemsiyeleri
hariç))
4
46.49.01
Deri eşyalar ve seyahat aksesuarları toptan ticareti (çanta, valiz, cüzdan, kemer, vb. dahil)
4
95.29.02
Giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarımı ve tadilatı (deri giyim eşyaları hariç)
4
46.24.01
Ham deri, post ve kürklü deri toptan ticareti
4
14.11.2005
Deri giyim eşyası imalatı (deri karışımlı olanlar dahil, ayakkabı hariç)
4
46.24.02
Tabaklanmış deri, güderi ve kösele toptan ticareti
3
47.64.06
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda spor ayakkabısı perakende ticareti (kayak botları
dahil)
3
47.82.01
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla iç giyim eşyası, dış giyim eşyası, çorap, giysi aksesuarı ve
ayakkabı perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
3
14.14.01
Gömlek, tişört, bluz, vb. ceket altına giyilebilen giyim eşyası imalatı (dokuma, örgü veya tığ işi
kumaştan)
3
47.71.90
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bys. giyim eşyası perakende ticareti (plastikten,
vulkanize kauçuktan, kağıttan, dokusuz kumaştan ya da emdirilmiş veya kaplanmış tekstil
kumaşından giysiler)
3
15.11.2013
Deri ve kösele esaslı terkip ile elde edilen levha, yaprak, şerit deri ve kösele imalatı
3
14.19.04
Eldiven, kemer, şal, papyon, kravat, saç fileleri, kumaş mendil, atkı, fular, duvak vb. giysi
aksesuarları imalatı (deriden, dokusuz kumaştan veya dokuma, örgü veya tığ işi kumaştan)
(bebekler için olanlar hariç)
3
47.71.12
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gelinlik perakende ticareti
2
47.71.08
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda süveter, kazak, hırka, yelek ve benzeri eşyaların
perakende ticareti
2
14.19.08
Giyim eşyası imalatı (keçeden veya diğer dokusuz kumaştan ya da emdirilmiş veya kaplanmış
tekstil kumaşından olanlar)
2
14.14.04
Çorap bağları, jartiyer, pantolon askıları ve benzeri iç giyim aksesuarları imalatı (dokuma,
örgü veya tığ işi kumaştan)
1
22.19.05
Kauçuk ayakkabı/bot tabanları ve ayakkabı/botların diğer kauçuk parçalarının imalatı
1
14.13.06
Sahne ve gösteri elbiseleri imalatı, dokuma, örgü (triko) ve tığ işi (kroşe), vb. kumaştan olanlar
1
15.20.17
Plastik veya kauçuktan ayakkabı, bot, çizme, postal, terlik, vb. imalatı (tamamıyla tekstilden
olanlar ile ortopedik ayakkabı ve kayak ayakkabısı hariç)
1
47.71.09
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda iş giysisi perakende ticareti (endüstriyel ve mesleki
pantolonlar, bahçıvan tipi iş tulumları, binici/külot pantolonları, şortlar, takımlar, ceketler ve
blazerler, vb.)
1
14.12.2008
Mesleki kıyafet imalatı (resmi ve özel üniforma vb. ile okul önlükleri dahil, endüstriyel iş
giysileri hariç)
1
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Tablo 91 devamı: 31.12.2013 Tarihi İtibariyle Meslek Dallarına Göre Üye Sayısı
96.01.05
Giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini ütüleme hizmetleri (pres ve silindir ütüleme hizmetleri
dahil)
1
96.01.03
Giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini boyama ve renklendirme hizmetleri (imalat aşamasında yapılanlar hariç)
1
95.29.07
Deri ve deri bileşimli giyim eşyaları ile kürk giyim eşyalarının onarımı
1
46.16.01
Deri giyim eşyası, kürk ve ayakkabının bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını
yapan aracılar
1
14.19.05
Bebek giyim eşyası ve aksesuarları imalatı (dokuma, örgü veya tığ işi kumaştan) (tabansız
panduf dahil)
1
46.42.03
Çorap ve giysi aksesuarlarının toptan ticareti (şapka, eldiven, şal, papyon, kravat vb.)
1
14.13.07
Gelinlik imalatı
1
14.12.2007
Endüstriyel iş giysisi (iş önlükleri, iş elbiseleri, iş tulumları, vb.) imalatı (dikişsiz plastik olanlar
ile ateşe dayanıklı ve koruyucu güvenlik kıyafetleri hariç)
1
47.71.07
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda deri veya deri bileşimli giyim eşyası perakende
ticareti
1
96.01.01
Çamaşırhane hizmetleri (para veya jetonla çalışan makinelerle yapılanlar dahil)
1
MESLEK GRUBU TOPLAMI:
543
25. GRUP
47.19.01
Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda yapılan diğer perakende ticaret (giyim eşyası,
mobilya, bilgisayar, hırdavat, kozmetik, mücevher, oyuncak vb. reyonları olan mağazalar
(gıda, içecek ve tütün ağırlıklı olmayanlar))
32
47.78.04
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda hediyelik eşyaların, elişi ürünlerin ve imitasyon
takıların perakende ticareti (sanat eserleri hariç)
27
47.59.01
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda elektrikli olmayan ev aletleri ile çatal bıçak takımı,
tabak-çanak, cam eşya, porselen ve çömlek ürünleri gibi züccaciye ürünlerinin perakende
ticareti (metal tabak-çanak hariç)
21
46.44.01
Porselen ve cam eşyalar ile toprak ve seramikten yapılan ürünlerin toptan ticareti (çini, billuriye, cam veya porselenden çanak, tabak, bardak, vazo, tepsi, süs eşyası, vb.)
7
47.79.90
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer ikinci el eşya perakende ticareti (ikinci el
motorlu kara taşıtları ve motosiklet parçaları ile giysi hariç)
5
46.49.07
Çatal-bıçak takımı ve diğer kesici aletler ile metal sofra ve mutfak eşyalarının toptan ticareti
(bakır mutfak eşyaları dahil)
5
46.49.12
Hediyelik eşya toptan ticareti (pipo, tespih, bakır süs eşyaları, imitasyon takılar dahil)
5
47.64.01
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bys. avcılık ve balıkçılık teçhizatı ile malzemelerinin
perakende ticareti (sportif/avcılık amaçlı tüfekler ve mühimmatları ile olta çubuğu, iğnesi ve
mantarları ile yapma balıklar, yapma kuşlar, vb.)
5
74.20.22
Tüketicilere yönelik fotoğrafçılık faaliyetleri (pasaport, okul, düğün vb. için vesikalık ve portre
fotoğrafçılığı vb.)
5
47.65.01
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda oyun ve oyuncakların perakende ticareti (her türlü
materyalden yapılmış bebek, oyun kağıdı, havai fişek, jetonla çalışan diğer oyun makineleri,
sihirbazlık veya şaka malzemeleri, vb.)
5
47.79.01
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda antika perakende ticareti
4
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
239
Tablo 91 devamı: 31.12.2013 Tarihi İtibariyle Meslek Dallarına Göre Üye Sayısı
240
47.59.07
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda plastikten sofra, mutfak, tuvalet ve diğer ev eşyalarının perakende ticareti (plastikten tabak, bardak, torba, kutu, şişe, matara, makara, bobin,
mobilya parçaları, vb. dahil)
4
47.78.23
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda yangın söndürücüler ve ekipmanlarının perakende
ticareti (arabalar için olanlar ve yüksek basınçlı olanlar hariç)
4
47.59.05
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda müzik aletleri ve müzik partisyonu (nota kağıdı)
perakende ticareti
4
25.71.01
Kaşık, çatal, kepçe, kevgir, servis spatulası, şeker maşası ve benzeri mutfak gereçleri, sofra
takımları, çatal bıçak takımları imalatı (balık bıçakları, kahvaltı ve meyve bıçakları dahil fakat,
sofra bıçakları hariç)
3
47.77.03
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda saat (kol, masa, duvar vb. saatler ile kronometreler) perakende ticareti
3
74.20.26
Reklamcılık ile ilgili fotoğrafçılık faaliyetleri (reklam görselleri, broşür, gazete ilanı, katalog vb.
için ticari ürünlerin, moda kıyafetlerinin, makinelerin, binaların, kişilerin, vb.nin fotoğraflarının çekilmesi)
3
95.29.90
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının bakım ve onarımı (kitap, aydınlatma eşyaları, oyuncak, vb. onarımı ile kimlik kartlarının plastikle kaplanması dahil)
3
74.20.29
Fotoğraf işleme faaliyetleri (negatiflerin tab edilmesi ve resimlerin basılması, negatiflerin
veya slaytların çoğaltılması, fotografik slaytların hazırlanması, filmlerin kopyalanması vb.)
2
47.78.90
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bys. diğer yeni (kullanılmamış) malların perakende
ticareti (sentetik sünger dahil)
2
74.20.90
Diğer fotoğrafçılık faaliyetleri (fotomikrografi, mikrofilm hizmetleri, fotoğrafların restorasyonu ve rötuşlama, vb.)
2
26.70.11
Objektif merceği, levha ve tabaka halinde polarizan madde, renk filtresi, optik mercek,
prizma, ayna ve diğer optik elemanlar ile dürbün, optik mikroskop, optik teleskop ve diğer
astronomik aletler ile bunların aksam ve parçalarının imalatı
2
47.64.90
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer spor malzemelerinin perakende ticareti (paraşütler, rotoşütler, cankurtaran yelekleri, cankurtaran simitleri, spor amaçlı ip ve urganlar,
binicilik kamçıları, kayak ve patenler vb.)
2
32.99.90
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar (bağırsak (ipek böceği guddesi hariç), kursak ve
mesaneden mamul eşyalar dahil, tıbbi amaçlı steril olanlar hariç)
2
47.78.07
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda optik ve hassas aletlerin perakende ticareti (mikroskop, dürbün ve pusula dahil, gözlük camı, fotografik ürünler hariç)
2
25.71.02
Sofra bıçakları (balık bıçakları, kahvaltı ve meyve bıçakları hariç), budama bıçakları, sustalı
bıçaklar, satır, vb. bıçaklar (makineler için olanlar hariç) ile terzi makasları, vb. makaslar ve
bunların ağızlarının imalatı
2
47.59.06
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda metal sofra ve mutfak eşyası perakende ticareti
(düdüklü tencere, tencere, cezve, çanak vb. dahil, bakır olanlar ile çatal-bıçak takımı hariç)
1
46.49.90
Başka yerde sınıflandırılmamış ev eşyaları ve ev gereçlerinin toptan ticareti (güneş ve bahçe
şemsiyesi, çakmak, kibrit, süpürge fırçası, diş fırçası, saç fırçası, yapma çiçek, mum, bebek
arabası, şişme yatak, elektriksiz soba, kuzine, gaz ocağı vb.)
1
77.21.01
Eğlence ve spor amaçlı olarak at, midilli, deve vb. kiralanması ve leasingi
1
46.49.04
Oyun ve oyuncak toptan ticareti (yap-bozlar, oyun kağıtları, jetonla çalışan oyun makineleri
vb. dahil)
1
47.64.05
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bisiklet perakende ticareti
1
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Tablo 91 devamı: 31.12.2013 Tarihi İtibariyle Meslek Dallarına Göre Üye Sayısı
46.18.01
Oyun ve oyuncak, spor malzemesi, bisiklet, kitap, gazete, dergi, kırtasiye ürünleri, müzik aleti,
saat ve mücevher ile fotoğrafçılıkla ilgili ve optik aletlerin bir ücret veya sözleşmeye dayalı
olarak toptan satışını yapan aracılar
1
32.40.10
Tekerlekli oyuncaklar, oyuncak bebek arabaları, oyuncak trenler ve diğer küçültülmüş boyutlu
modeller/maketler veya inşaat oyun takımları, yarış setleri imalatı (motorlu olanlar, pres
döküm oyuncaklar ve plastik diğer oyuncaklar dahil)
1
46.49.06
Müzik aletleri toptan ticareti
1
46.49.02
Spor malzemesi toptan ticareti (basketbol, futbol, vb. spor ayakkabıları, kayak botları gibi özel
spor ayakkabıları, bisikletler ve bisiklet parçaları ile aksesuarları, çadır ve kamp malzemeleri
dahil)
1
46.15.04
Başka yerde sınıflandırılmamış çatal-bıçak takımı, diğer kesici aletler ve ev eşyalarının bir
ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar
1
MESLEK GRUBU TOPLAMI:
171
26. GRUP
47.74.01
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tıbbi ve ortopedik ürünlerin perakende ticareti
(gözlük hariç diğer medikal ürünler dahil)
40
46.46.01
Cerrahi, tıbbi ve ortopedik alet ve cihazların toptan ticareti
34
47.78.03
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gözlük, kontak lens, gözlük camı vb. perakende
ticareti (gözlükçülerin hizmetleri)
13
86.22.05
Özel sağlık kurumları tarafından poliklinik ve yatılı olmayan tıp merkezlerinde sağlanan
uzman hekimlik ile ilgili uygulama faaliyetleri (yatılı hastane faaliyetleri ile ebe, hemşire ve
fizyoterapistlerin paramedikal faaliyetleri hariç)
11
32.50.13
Diş laboratuvarlarının faaliyetleri (protez diş, metal kuron, vb. imalatı)
11
86.23.01
Özel sağlık kurumları tarafından sağlanan dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri (yatılı hastane
faaliyetleri ile diş hijyenistleri gibi paramedikal diş sağlığı personelinin faaliyetleri hariç)
11
86.10.13
Özel sağlık kurumları tarafından verilen insan sağlığına yönelik yataklı hastane hizmetleri
(özel veya vakıf üniversite hastaneleri dahil, dişçilik, ambulansla taşıma, tıbbi laboratuvar
testleri faaliyetleri hariç)
6
86.21.03
Özel sağlık kurumları tarafından polikliniklerde sağlanan yatılı olmayan genel hekimlik uygulama faaliyetleri (özel muayene ve yatılı hastane faaliyetleri ile ebe, hemşire ve fizyoterapistlerin paramedikal faaliyetleri hariç)
6
46.46.02
Temel eczacılık ürünleri ile eczacılık müstahzarlarının toptan ticareti
5
86.22.07
Diyaliz merkezleri (hastane dışı)
5
75.00.02
Hayvan hastanelerinin faaliyetleri (evcil hayvanlar için ambulans faaliyetleri dahil)
4
46.43.11
Optik ürünlerin toptan ticareti (gözlükler, saat ve gözlük camları, dürbün, vb.)
4
86.23.03
Özel muayenehanelerde sağlanan dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri (yatılı hastane faaliyetleri ile diş hijyenistleri gibi paramedikal diş sağlığı personelinin faaliyetleri hariç)
4
46.46.03
Dişçilikte kullanılan alet ve cihazların toptan ticareti (protezler, bağlantı parçaları dahil)
4
32.50.04
Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlikle ilgili mobilyaların, berber koltukları ve benzeri
sandalyeler ile bunların parçalarının imalatı (ameliyat ve tetkik masası, ayarlanabilir hastane
yatağı, dişçi koltuğu, vb.) (X ışını masa ve koltukları hariç)
3
47.73.01
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda insan sağlığına yönelik eczacılık ürünlerinin perakende ticareti
3
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
241
Tablo 91 devamı: 31.12.2013 Tarihi İtibariyle Meslek Dallarına Göre Üye Sayısı
242
86.90.07
Analiz veya raporlama olmaksızın teşhis amaçlı görüntüleme hizmetleri (tıp doktorları dışında
yetkili kişilerce sağlanan röntgen, ultrason, manyetik rezonans (MR) vb. görüntüleme hizmetleri) (hastane dışı)
3
46.18.03
Tıbbi ürünlerin, araç ve malzemelerin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını
yapan aracılar
3
86.10.12
Özel sağlık kurumları tarafından verilen insan sağlığına yönelik özel ihtisas gerektiren yataklı
hastane hizmetleri (kadın doğum, onkoloji, kemik, ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri, vb.)
3
86.21.90
Diğer yatılı olmayan genel hekimlik uygulama faaliyetleri (ev, iş yeri, okul vb. yerlerde sağlananlar dahil, ebe, hemşire ve fizyoterapistlerin paramedikal faaliyetleri hariç)
2
47.73.02
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda hayvan sağlığına yönelik ilaç, aşı, vb. ürünlerin
perakende ticareti
2
26.60.01
Işınlama, elektromedikal ve elektroterapi ile ilgili cihazların imalatı (elektro-kardiyograf cihazı, işitme cihazı, radyoloji cihazı, röntgen cihazları, X, Alfa, Beta, Gama, mor ötesi ve kızıl ötesi
ışınların kullanımına dayalı cihazlar, vb.)
2
86.21.04
Özel muayenehanelerde sağlanan yatılı olmayan genel hekimlik uygulama faaliyetleri (hastane ve poliklinik faaliyetleri ile ebe, hemşire ve fizyoterapistlerin paramedikal faaliyetleri
hariç)
2
86.21.02
Aile ve toplum sağlığı merkezleri tarafından sağlanan yatılı olmayan genel hekimlik uygulama
faaliyetleri (yatılı hastane faaliyetleri ile ebeler, hemşireler ve fizyoterapistlerce gerçekleştirilen paramedikal faaliyetler hariç)
2
86.10.05
Kamu kurumları tarafından verilen insan sağlığına yönelik yataklı hastane hizmetleri (devlet
üniversite hastaneleri dahil, özel ihtisas hastaneleri ile dişçilik, ambulansla taşıma, tıbbi laboratuvar test faaliyetleri hariç)
2
32.50.01
Gözlük (göz kusurlarını giderici, düzeltici, koruyucu ve diğer amaçlı), gözlük camı, kontak lens
ile gözlük ve benzeri için çerçeve ve çerçeve parçalarının imalatı
2
86.22.02
Özel muayenehanelerde sağlanan uzman hekimlik ile ilgili yatılı olmayan uygulama faaliyetleri (hastane ve poliklinik faaliyetleri ile ebe, hemşire ve fizyoterapistlerin paramedikal
faaliyetleri hariç)
2
32.50.09
Mekano terapi cihazları, masaj aletleri, psikolojik eğilim-testi aletleri (tamamen hareketsiz
mekano terapi cihazları hariç), ozon terapi, oksijen terapi, aerosol terapi ve solunum cihazları
imalatı
2
86.90.09
Kan, sperm ve organ bankalarının faaliyetleri (hastane dışı)
2
86.22.90
Diğer yatılı olmayan uzman hekimlik uygulama faaliyetleri (ev, iş yeri, okul vb. yerlerde sağlananlar dahil, ebe, hemşire ve fizyoterapistlerin paramedikal faaliyetleri hariç)
1
86.10.04
Kamu kurumları tarafından verilen insan sağlığına yönelik özel ihtisas gerektiren yataklı hastane hizmetleri (kadın doğum, onkoloji, kemik, ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri, vb.)
1
88.99.07
Barınacak yer sağlanmaksızın mesleki rehabilitasyon hizmetleri (bedensel engelliler için
rehabilitasyon hizmetleri hariç)
1
86.90.90
Bys. diğer paramedikal insan sağlığı hizmetleri (tıp doktorları dışında yetkili kişilerce sağlanan
mesleki terapi, aroma terapi, konuşma terapisi, homeopati, besin tedavisi, ayak bakımı, diş
hijyeni vb. hizmetler) (hastane dışı)
1
32.50.03
Dişçilikte kullanılan araç-gereç ve cihazların imalatı (dişçi aeratörleri dahil) (şırınga, iğne,
katater, kanül ve benzerleri hariç)
1
87.20.02
Zihinsel engellilik, ruh sağlığı ve madde bağımlılığına yönelik yatılı bakım faaliyetleri (hastanelerin faaliyetleri ile yatılı sosyal hizmet faaliyetleri hariç)
1
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Tablo 91 devamı: 31.12.2013 Tarihi İtibariyle Meslek Dallarına Göre Üye Sayısı
86.90.10
Tıbbi laboratuvarların hizmetleri (adli tıp ve diş laboratuvarlarının faaliyetleri hariç) (hastane
dışı)
1
86.90.06
Fizyoterapi hizmetleri (tıp doktorları dışında yetkili kişilerce sağlanan fizyoterapi, ergoterapi
vb. alanlardaki hizmetler) (hastane dışı)
1
46.46.04
Hayvan sağlığı ile ilgili ilaçların toptan ticareti (serum, aşı, vb.)
1
21.20.02
Yapışkanlı bandajlar, katkütler ve benzeri tıbbi malzemelerin üretimi (steril cerrahi katgütler,
eczacılık maddeleri ile birlikte kullanılan tamponlar, hidrofil pamuk, gazlı bez, sargı bezi vb.)
1
87.30.02
Yaşlılara ve bedensel engellilere yönelik yatılı bakım faaliyetleri (destekli yaşam tesisleri,
hemşire bakımı olmayan huzurevleri ve asgari düzeyde hemşire bakımı olan evlerin faaliyetleri dahil, yaşlılar için hemşire bakımlı evlerin faaliyetleri hariç)
1
86.90.14
Tıp doktorları dışında yetkili kişilerce sağlanan akıl sağlığı hizmetleri (psikoanalistler, psikologlar ve psikoterapistler tarafından sağlanan hizmetler) (hastane dışı)
1
86.90.04
Ambulansla hasta taşıma faaliyeti (hastane dışı)
1
MESLEK GRUBU TOPLAMI:
206
27. GRUP
47.62.01
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti
34
73.11.01
Reklam ajanslarının faaliyetleri (kullanılacak medyanın seçimi, reklamın tasarımı, sözlerin
yazılması, reklam filmleri için senaryonun yazımı, satış noktalarında reklam ürünlerinin gösterimi ve sunumu vb.)
27
18.12.2003
Ansiklopedi, sözlük, kitap, kitapçık, müzik eserleri ve müzik el yazmaları, atlas, harita vb.
basım hizmetleri
25
46.49.03
Kırtasiye ürünleri toptan ticareti
12
18.12.2001
Çıkartma, takvim, ticari katalog, tanıtım broşürü, poster, satış bülteni, kartpostal, davetiye ve
tebrik kartları, yıllık, rehber, resim, çizim ve boyama kitapları, çizgi roman vb. basım hizmetleri
11
47.61.01
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kitap perakende ticareti (kitap, ansiklopedi, rehber
vb. ile CD ve DVD ortamındaki kitaplar vb.)
11
17.12.2007
Kağıt ve mukavva imalatı (daha ileri sanayi işlemleri için rulo veya tabaka halinde) (ziftli, lamine, kaplanmış ve emprenye edilmiş olanlar ile krepon ve kırışık kağıtlar dahil)
10
60.20.01
Televizyon programcılığı ve yayıncılığı faaliyetleri
9
17.21.12
Kağıt veya mukavvadan koli, kutu ve benzeri muhafazaların imalatı
7
18.13.02
Basım öncesi bilgisayar destekli hizmetler (bilgisayar destekli sayfa tasarımı ile saydam, asetat, reprografik sunum araçları ve diğer sayısal sunum ortamları, taslaklar, planlar vb. baskı
ürünlerinin tasarlanması) (masa üstü yayımcılık dahil)
6
46.49.11
Kitap, dergi ve gazete toptan ticareti
4
18.11.2001
Gazetelerin, dergilerin ve süreli yayınların basım hizmetleri (haftada dört veya daha fazla
yayınlananlar)
4
17.22.02
Kullanıma hazır tuvalet kağıdı, kağıt mendil, temizlik veya yüz temizleme için kağıt mendil ve
havlular ile masa örtüsü ve peçetelerin imalatı (kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatkadan
veya selüloz lifli ağlardan yapılmış)
4
60.10.09
Radyo yayıncılığı (radyo yayın stüdyoları vb.)
3
58.13.01
Gazetelerin yayımlanması (haftada en az dört kez yayımlananlar) (reklam gazeteleri dahil)
3
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
243
Tablo 91 devamı: 31.12.2013 Tarihi İtibariyle Meslek Dallarına Göre Üye Sayısı
244
73.11.03
Reklam araç ve eşantiyonların dağıtımı ve teslimi faaliyetleri
3
18.12.2005
Serigrafi faaliyetleri
3
59.12.01
Sinema filmi, video ve televizyon programları çekim sonrası faaliyetleri (ses-görüntü redaksiyonu, asıl kopyaların aktarımı, renk düzeltme, sayısal iyileştirme, görsel efekt, animasyon, alt
yazı, başlıklandırma, grafik, vb. işler)
2
59.14.02
Sinema filmi gösterim faaliyetleri
2
58.19.90
Bys. diğer yayıncılık faaliyetleri (kartpostal, tebrik kartları vb. ile katalog, poster, reklam
materyali vb.)
2
58.14.02
Eğitime destek amaçlı dergi ve süreli yayınların yayımlanması (haftada dörtten az yayımlananlar)
2
17.22.04
Hijyenik havlu ve tamponlar, kadın bağı, pedler, bebek bezleri vb. hijyenik ürünler ile giyim
eşyası ve giysi aksesuarlarının imalatı (kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatkadan veya
selüloz lifli ağlardan yapılmış)
2
46.18.04
Kağıt ve karton (mukavva) ile ilgili belirli ürünlerin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak
toptan satışını yapan aracılar
2
17.23.08
Kullanıma hazır basım ve yazım kağıdı ile diğer kağıt ve mukavvaların imalatı (basılı olanlar
hariç)
2
73.12.02
Çeşitli medya reklamları için alan ve zamanın bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak satışı
(ilan tahtası, billboard, bina, araç vb. üzerinden reklam alanlarının ve zamanlarının satışı
dahil)
2
47.79.03
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ikinci el kitapların perakende ticareti (sahafların
faaliyetleri)
2
17.29.01
Kağıt veya mukavvadan etiketlerin imalatı
2
17.21.13
Oluklu kağıt ve oluklu mukavva imalatı (rulo veya tabaka halinde)
2
18.12.2002
Gazetelerin, dergilerin ve süreli yayınların basım hizmetleri (haftada dört kereden daha az
yayınlananlar)
2
58.11.01
Kitap yayımı (broşür, risale, ansiklopedi, vb. dahil, çocuk kitaplarının, ders kitaplarının ve
yardımcı ders kitaplarının yayımlanması hariç)
1
63.91.01
Haber ajanslarının faaliyetleri (medya için haber, resim ve röportaj tedarik eden haber bürosu ve haber ajanslarının faaliyetleri)
1
47.59.12
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kağıt veya mukavvadan tuvalet kağıdı, kağıt
mendil, kağıt havlular, kağıt masa örtüsü ve peçeteler ile kağıt veya mukavvadan tepsi, tabak,
kase, bardak ve benzerlerinin perakende ticareti
1
47.62.03
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gazete ve dergilerin perakende ticareti
1
18.13.01
Basımda kullanmak üzere baskı klişeleri ya da silindirleri ile diğer basım unsurlarının üretilmesi (klişecilik vb.) ile mizanpaj, dizgi, tabaka yapım hizmetleri, gravür baskı için silindirlerin
kazınması veya asitle aşındırılması vb. hizmetler
1
63.99.01
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri (bilgi araştırma hizmetleri, gazete
kupürleri hizmetleri vb.)
1
58.14.90
Diğer dergi ve süreli yayınların yayımlanması (haftada dörtten az yayımlananlar) (çizgi roman,
magazin dergileri vb.)
1
58.14.03
Bilimsel, teknik, kültürel vb. dergi ve süreli yayınların yayımlanması (haftada dörtten az
yayımlananlar)
1
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Tablo 91 devamı: 31.12.2013 Tarihi İtibariyle Meslek Dallarına Göre Üye Sayısı
18.14.01
Ciltçilik ve ilgili hizmetler/mücellitlik (katlama, birleştirme, dikme, yapıştırma, kesme, kapak
takma gibi işlemler ile damgalama, Braille alfabesi kopyalama vb. hizmetler)
1
46.76.02
Dökme halde kağıt ve mukavva toptan ticareti (dökme gazete kağıdı, sigara kağıdı, mukavva,
karbon kağıdı, tuvalet kağıdı, peçete, vb.)
1
17.29.03
Sigara kağıdı, kağıt ve mukavvadan bobin, makara, masura, yumurta viyolü ve benzeri kağıt,
mukavva veya kağıt hamurundan destekler ile kağıttan hediyelik ve süs eşyaları imalatı
1
17.23.09
Baskısız zarf, mektup kartı, yazışma kartı ve benzerlerinin imalatı
1
17.23.06
Kağıt veya mukavvadan ana niteliği bilgi içermeyen eğitim ve ticari kırtasiye malzemeleri
imalatı (ajandalar, defterler, sicil defterleri, muhasebe defterleri, ciltler, kayıt formları ve diğer
benzeri kırtasiye ürünleri)
1
MESLEK GRUBU TOPLAMI:
213
28. GRUP
64.19.01
Bankaların faaliyetleri (katılım bankaları, tasarruf bankaları, kredi birlikleri vb. dahil, merkez
bankası ve yatırım bankaları hariç)
47.77.01
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda altın ve diğer değerli metallerden takı, eşya ve
mücevherat perakende ticareti (kuyumculuk ürünleri perakende ticareti dahil, gümüşten
olanlar hariç)
59
64.92.04
Tarım kredi kooperatiflerinin kredi verme faaliyetleri
18
66.19.06
Esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatiflerinin kredi aracılık faaliyetleri ile kredi garanti
fonunun faaliyetleri
11
64.99.01
Faktoring faaliyetleri
10
47.77.02
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gümüş takı, eşya ve mücevherat perakende ticareti
(gümüşçü ürünleri perakende ticareti)
9
32.12.01
Değerli metallerden takı ve mücevherlerin imalatı (değerli metallerle baskı, yapıştırma vb.
yöntemlerle giydirilmiş adi metallerden olanlar dahil)
6
66.12.04
Döviz bürolarının faaliyetleri
5
66.12.01
Menkul kıymetler aracılık faaliyetleri (borsa aracılığı ve vadeli işlemler dahil)
5
46.72.03
Değerli metal cevherleri ve konsantrelerinin toptan ticareti (altın, gümüş, platin vb.)
4
64.99.03
Gayrimenkul yatırım ortaklığı
2
66.12.08
Emtia sözleşmeleri aracılık faaliyetleri
2
64.20.19
Holding şirketlerinin faaliyetleri (bağlı iştiraklerini yönetenler hariç)
2
46.48.01
Mücevher ve takı toptan ticareti (altın, gümüş, vb. olanlar) (imitasyon olanlar hariç)
2
47.89.08
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla imitasyon takı, süs eşyası, turistik ve hediyelik eşya perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
2
95.25.02
Mücevherlerin onarımı
1
66.19.07
Yediemin faaliyetleri
1
66.13.01
Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri (temettü, banka faizi, iştirak kazançları, huzur
hakkı vb.)
1
64.92.01
Diğer kredi verme faaliyetleri (bankacılık sistemi dışında borç para verilmesi, uluslararası
ticari finansman, mevduat kabul etmeyen uzmanlaşmış kuruluşlarca konut kredisi verilmesi,
rehin karşılığında borç para verilmesi vb.) (ikrazatçılar hariç)
1
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
129
2014
245
Tablo 91 devamı: 31.12.2013 Tarihi İtibariyle Meslek Dallarına Göre Üye Sayısı
64.91.01
Finansal kiralama (finansal leasing)
1
64.11.06
Merkez bankası faaliyetleri
1
24.41.16
Altın imalatı (işlenmemiş, yarı işlenmiş, toz halde) ile gümüş veya adi metallerin altınla kaplanması veya giydirilmesi
1
64.99.10
Menkul kıymet yatırım ortaklığı
1
66.11.02
Finansal piyasaların yönetimi (emtia sözleşmeleri borsası, menkul kıymetler borsası, hisse
senedi borsası, vb. yönetimi dahil, kamu otoriteleri tarafından yapılanlar hariç)
1
66.19.03
Finansal danışmanlık faaliyetleri
1
46.76.03
İşlenmemiş inci, değerli ve yarı değerli taşların toptan ticareti (sanayi tipi elmaslar hariç)
1
MESLEK GRUBU TOPLAMI:
29. GRUP
71.12.03
Bina projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri
71.11.01
Mimarlık faaliyetleri ve mimari danışmanlık faaliyetleri
55
71.12.10
Mühendislik danışmanlık hizmetleri (bir projeyle bağlantılı olarak yapılanlar hariç)
19
71.12.01
Yer yüzeyinin araştırılması ve harita yapımına yönelik mühendislik faaliyetleri (jeodezik, fotogrametrik ve hidrografik ölçüm yapma, topoğrafya hizmetleri ile yol, kadastro, topoğrafik,
vb. haritaların hazırlanması)
18
71.12.11
Yapı denetim kuruluşları (a sınıfı)
17
71.12.90
Diğer projelere yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (telekomünikasyon ve yayıncılık projeleri, doğalgaz ve buhar dağıtım projeleri ve diğerleri ile inşaat projelerinin yönetimi
dahil))
14
71.11.02
Şehir ve bölge planlama faaliyetleri (nazım imar planı, vaziyet planı vb. dahil)
12
71.12.09
Enerji projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (kömür, petrol ve gaz gibi
enerji yakıtları kullananlar ile nükleer, su, güneş, rüzgar ve diğer enerjiler için santrallere ve
enerji iletim ve dağıtım hatlarına yönelik hizmetler)
7
74.10.01
İç mimarların faaliyetleri (iç dekorasyon dahil)
6
71.12.13
Yapı denetim kuruluşları (c sınıfı)
6
74.10.03
Uzmanlaşmış grafik tasarımcılarının faaliyetleri (marka ve alametifarika tasarımı dahil)
5
71.12.04
Jeolojik, jeofizik ve ilgili araştırma ve danışmanlık hizmetlerine yönelik mühendislik faaliyetleri (maden yatağı, yer altı toprak oluşumu, vb. hizmetler) (petrol ve doğalgaz için olanlar hariç)
5
74.10.02
Diğer uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri (tekstil, giyim, ayakkabı gibi kişisel eşyalar ve ev eşyaları tasarımı ile endüstriyel tasarım dahil, iç mimarların ve uzmanlaşmış grafik tasarımcıların
faaliyetleri hariç)
5
71.12.12
Yapı denetim kuruluşları (b sınıfı)
4
71.12.08
Sanayi ve imalat projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (haddehaneler,
farineriler, ulaşım araçları, sanayi makineleri, vb.)
4
MESLEK GRUBU TOPLAMI:
30. GRUP 43.22.01
246
277
124
301
Bina veya diğer inşaat projelerinde ısıtma, havalandırma, soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin tesisatı (ev tipi boyler (kombi, kazan vb.) ve brülörlerin bakım, onarım ve kurulumu ile
elektriksiz güneş enerjisi kolektörlerinin kurulumu dahil)
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
82
Tablo 91 devamı: 31.12.2013 Tarihi İtibariyle Meslek Dallarına Göre Üye Sayısı
41.20.01
İkamet amaçlı olmayan binaların inşaatı (fabrika, atölye vb. sanayi üretimini amaçlayan binalar ile hastane, okul, otel, işyeri, mağaza, alışveriş merkezi, lokanta, kapalı spor tesisi, cami,
kapalı otopark, tuvalet, vb. inşaatı)
66
43.12.01
Zemin ve arazi hazırlama, alanın temizlenmesi ile kazı ve hafriyat işleri (tarımsal arazinin hazırlanması, dinamitleme ve kayaların kaldırılması, inşaat, tarım vb. alanların drenajı, hafriyat,
kazı, dolgu vb. işler) (madencilik için yapılanlar hariç)
30
43.21.01
Bina ve bina dışı yapıların (ulaşım için aydınlatma ve sinyalizasyon sistemleri hariç) elektrik
tesisatı, kablolu televizyon ve bilgisayar ağı tesisatı ile konut tipi antenler (uydu antenleri dahil), elektrikli güneş enerjisi kollektörleri, elektrik sayaçları, yangın ve hırsızlık alarm sistemleri vb. kurulumu
21
43.29.01
Asansörlerin, yürüyen merdivenlerin, yürüyen yolların, otomatik ve döner kapıların bakım ve
onarımı dahil kurulum işleri
18
43.91.01
Çatı işleri (çatı iskeleti kurulumunu içeren inşaat işleri, çatı yapımı, çatı oluğu ve oluk ağzı
montaj işleri ile metal ve diğer malzemeden çatı kaplama işleri) (dülgerlik işleri dahil)
14
43.29.03
Isı, ses veya titreşim yalıtımı ile diğer inşaat tesisatı işleri (mantolama ve vakumlu temizleme
sistemlerinin kurulumu dahil)
11
43.22.03
Bina ve diğer inşaat projelerinde su ve kanalizasyon tesisatı ve onarımı (yağmurlama sistemlerinin kurulumu dahil sıhhi tesisat işleri, yangın söndürme sistemlerinin kurulumu, kanalizasyon tesisatı döşeme işleri vb.)
10
43.33.01
Bina ve diğer yapıların içi veya dışında yer ve duvar kaplama faaliyetleri (mermer, mozaik,
granit, karo ve kaldırım taşlarının, parke dahil ahşap yer ve duvar kaplamalarının döşenmesi
vb.) (halı, taban muşambası ve kağıt kaplama hariç)
10
43.99.05
İnşaatlarda beton işleri (kalıp içerisine beton dökülmesi vb.)
8
41.20.05
Mevcut ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların yeniden düzenlenmesi
veya yenilenmesi (büyük çaplı revizyon)
7
43.32.02
Herhangi bir malzemeden yapılan kapı ve pencere kasaları, kapılar (zırhlı kapılar dahil, otomatik ve döner kapılar hariç), pencereler, kepenkler, panjurlar, garaj kapıları ve benzerlerinin
montajı
5
42.22.01
Uzun mesafe elektrik hatlarının inşaatı (uzun mesafe yüksek gerilim elektrik iletim hatları ile
uzun mesafe yer üstü/altı veya deniz altı iletim hatları)
5
42.99.03
Başka yerde sınıflandırılmamış bina dışı diğer yapıların inşaatı (arazi iyileştirilmesi ile birlikte
arazinin parsellemesi dahil, iyileştirme yapılmaksızın parselleme hariç)
4
43.34.01
Binaların iç ve dış boyama işleri
4
43.99.04
Vinç ve benzeri diğer inşaat ekipmanlarının operatörü ile birlikte kiralanması (özel bir inşaat
çeşidinde yer almayan)
4
43.99.02
Yeraltı çalışmaları (madencilik, depolama, vb. için düşey galeri ve kuyu açma faaliyeti dahil,
su kuyusu açma hariç)
3
43.99.01
Yapısal çelik bileşenlerin kurulması işleri (bina, köprü, gezer vinç veya elektrik iletim kulesi
gibi diğer yapılar için prefabrik yapısal çelik bileşenlerin kurulması vb.)
3
43.99.11
İnşaat amaçlı kazık çakma ve temel inşaatı işleri (forekazık çakma dahil)
3
42.22.02
Enerji santralleri inşaatı (hidroelektrik santrali, termik santral, nükleer enerji üretim santralleri vb.)
3
43.32.01
Hazır mutfaklar, mutfak tezgahları, gömme dolaplar, iç merdivenler ile ince tahta, lambri ve
benzerlerinin montajı işleri
3
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
247
Tablo 91 devamı: 31.12.2013 Tarihi İtibariyle Meslek Dallarına Göre Üye Sayısı
42.21.03
Ana su şebekeleri ve su hatları ile su arıtma tesisleri, kanalizasyon bertaraf tesisleri ve pompa
istasyonları inşaatı (sulama sistemleri (kanallar) dahil)
3
41.20.03
Prefabrik binalar için bileşenlerin alanda birleştirilmesi ve kurulması
3
43.31.01
Sıva işleri (binalarda veya diğer inşaatlarda iç ve dış sıva veya alçı sıva işleri ile alçıpan işleri
vb.)
3
43.39.01
Dekoratif malzemenin, bezemelerin ve süslerin montajı ile inşaatlardaki bys. diğer bütünleyici ve tamamlayıcı işler (radyatörleri kaplayan ızgaraların montajı ile akustik panel, karo veya
diğer malzemeleri içeren akustik işler dahil)
3
43.99.15
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer uzmanlaşmış inşaat işleri (şömine, barbekü dahil)
2
42.99.04
Doğalgaz işleme tesisleri inşaatı
2
43.33.02
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer yer döşeme ve kaplama ile duvar kaplama işleri (halı,
taban muşambası ve diğer esnek yer kaplamaları ile duvar kaplama işleri)
2
43.11.01
Yıkım işleri (binaların ve diğer yapıların yıkılması ve sökülmesi)
2
42.21.02
Su kuyusu açma ve septik sistem kurulum faaliyetleri (kuyu, artezyen vb.)
2
43.22.05
Gaz tesisatı faaliyetleri (hastanelerdeki oksijen gazı temini için kurulum işleri dahil)
2
42.11.02
Yol yüzeylerinin asfaltlanması ve onarımı, kaldırım, kasis, bisiklet yolu vb.lerin inşaatı, yolların
vb. yüzeylerin boyayla işaretlenmesi, yol bariyeri, trafik işaret ve levhaları vb.nin kurulumu
gibi yol, tünel vb. yerlerdeki yüzey işleri
2
43.29.02
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tesisat işleri (paratonerlerin, tabelaların (ışıklı olsun veya
olmasın), stor ve güneşliklerin montaj işleri vb.)
1
42.21.01
Akışkanlar için uzun mesafe boru hatlarının inşaatı (petrol ürünleri ve gaz taşımacılığı ile su
ve diğer ürünlerin taşımacılığına yönelik karada ve deniz altında uzun mesafe boru hattı)
1
43.99.08
Su yalıtım işleri (düz çatı ve teraslardaki su yalıtım işleri, inşaat ve diğer yer altı yapıların dış
cephesindeki su yalıtım işleri, nem yalıtımı vb.)
1
42.22.05
Telekomünikasyon şebeke ve ağlarının bakım ve onarımı
1
42.91.02
Su ve su zemininin taranması ve temizlenmesi (deniz, nehir, göl vb.)
1
42.22.04
Kentsel (kısa mesafe) elektrik hatlarının inşaatı (trafo istasyonları ve yerel sınırlar içerisindeki
dağıtım alt istasyonları vb.)
1
MESLEK GRUBU TOPLAMI:
GENEL TOPLAM:
Kaynak: Denizli Ticaret Odası
248
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
346
10515
2. Denizli Organize Sanayi Bölgesinde Bulunan Firmalar
Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde, Türkiye’nin önde gelen, ilimiz ve bölgemiz ekonomisine önemli
katkıları olan firmaların da yer aldığı çok sayıda işletme bulunmaktadır. Bu işletmelerin iletişim bilgileri Tablo 92’de gösterilmiştir.
Tablo 92: Organize Sanayi Bölgesinde Üretim Yapan Firmalar
S.No
Firma Adı
Firma Telefon No
Firma Fax No
E-mail
1
Abalıoğlu Tekstil San. A.Ş.
0258 - 269 24 24
0258 - 269 22 02
[email protected]
2
Acarsoy Enerji Elektrik Üretim San.
ve Tic. A.Ş.
0258 - 269 29 01
0258 - 269 29 02
[email protected]
3
Adnan Bulut Otomotiv Petr.Tur.ve
Otel.nakl.San.Tic. Ltd.Şti.
0258 - 713 85 43
0258 - 713 73 63
adnanbulutotomotiv@
hotmail.com
4
Afyon tekstil Boyama San.ve Tic.Ltd.
Şti.
0258 - 269 11 59
0258 - 269 12 47
[email protected]
com
5
Akkayalar Tekstil Dokuma San. ve
Tic. Ltd. Şti.
0258 - 269 22 51
6
Akürün Tekstil Tarım Gıda San. ve
Tic. A.Ş.
0258 - 269 11 16
0258 - 269 11 89
[email protected]
7
Ali İnceoğlu Deri ve Tekstil Ürünleri
San. ve Tic. Ltd. Şti.
8
Ali Sarıkaya-Sarıkaya Ayakkabı
0258 - 269 28 00
0258 - 269 28 03
[email protected]
com
9
Altınbaşak Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
0258 - 269 10 69
0258 - 269 10 70
[email protected]
com
10
Ardöküm Merdane San. ve Tic. A.Ş.
0258 - 269 18 51
0258 - 269 18 55
[email protected]
com.tr
11
Asil Nakış San. ve Tic. A.Ş.
0258 - 269 11 50
0258 - 269 12 01
[email protected]
com.tr
12
Aslan Tekstil Konf. San.veTic.A.Ş.
0258 - 269 30 20
0258 - 269 16 11
[email protected]
com.tr
13
Aslı Tekstil Giyim Sanayi ve Tic. A.Ş.
0258 - 269 17 58
0258 - 269 16 12
[email protected]
14
Atak Tekstil San. ve Tic. Paz. A.Ş.
0258 - 269 18 40
0258 - 269 12 53
[email protected]
tr
15
Atakan Tekstil Giyim San.ve Tic.Ltd.
Şti.
0258 - 269 22 11
0258 269 13 14
[email protected]
16
Atateks Ata Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
0258 - 269 18 56
0258 - 269 18 59
[email protected]
17
Atlas Boya Tekstil San. ve Tic. A.Ş
0258 - 269 10 25
0258 - 269 13 12
[email protected]
com
18
Atlas Dokuma Tekstil Maden Mermer San.ve Tic.Ltd.Şti.
0258 - 269 12 90
0258 - 269 12 60
[email protected]
com.tr
19
Aysoy Tekstil San.Tic.Ltd. Şti.
0258 - 269 29 39
0258 - 269 29 22
[email protected]
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
249
Tablo 92 devamı: Organize Sanayi Bölgesinde Üretim Yapan Firmalar
250
20
Azim Tekstil San. ve Tic. Pazr. Ltd. Şti.
0258 - 269 12 50
0258 - 269 12 49
[email protected]
tr
21
Bahar Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
0258 - 269 16 16
0258 - 269 15 28
[email protected]
22
Başaranlar İnş. Malz. San. ve Tic. A.Ş.
0258 - 269 11 38
0258 - 269 11 39
[email protected]
23
Bereket Enerji Üretimi A.Ş.
0258 - 242 27 76
0258 - 265 15 85
[email protected]
com.tr
24
Bezmez Özdemir
25
Bezsan Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
0258 - 814 55 46
0258 - 814 53 82
[email protected]
26
Bursalıoğlu Makina San. ve Tic. Ltd.
Şti.
0258 - 269 11 09
0258 - 269 15 29
[email protected]
com.tr
27
Buzsan Buzdolapları Mühendislik
Hizmetleri Kuluçka Makinaları Tekstil
Ürünleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.
0258 - 269 14 75
0258 - 261 33 48
[email protected]
28
Cam-Pet Cam Petrol Motor San. Tic.
A.Ş.
0258 - 269 10 57
0258 - 269 10 58
[email protected]
29
Can Tekstil San. ve Dış Tic. A.Ş.
0258 - 269 10 11
0258 - 269 10 14
30
Cevahir Tekstil San.ve Tic.Ltd.Şti.
0258 - 212 26 67
0258 - 211 93 47
31
Çalışkan Isı Cihazları San. ve Tic. Ltd.
Şti.
0258 - 269 10 23
0258 - 269 12 91
[email protected]
32
Çayhan Doğan Metal Plastik İmalat
Turizm Tic. ve San. Ltd. Şti.
0258 - 251 23 53
- 54
0258 - 251 23 55
33
Çeyizsan Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.
0258 - 372 16 30
0258 - 372 16 30
[email protected]
34
Damla Tekstil Nakış San.Tic. Ltd.Şti.
0258 - 269 11 19
0258 - 269 14 16
[email protected]
35
Debak Denizli Bagalit Kalıp San. ve
Tic. A.Ş.
0258 - 371 47 78
0258 - 371 59 80
[email protected]
36
Değirmenci Tekstil Dokuma San.
Tic.A.Ş.
0258 - 269 21 68
0258 - 269 21 78
mdomuhasebe@
mdogroup.com.tr
37
Değirmenci Tekstil Yatırım San. ve
Tic.A.Ş.
0258 - 269 21 64
0258 - 269 20 70
[email protected]
com.tr
38
Dehateks Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.
0258 - 269 10 21
0258 - 269 17 77
dehateks@veezy.com
39
Dempa Denizli Mens. San. ve Tic.
A.Ş.
0258 - 269 10 56
0258 - 269 11 37
dempa@dempatekstil.
com.tr
40
Deniz Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
0258 - 269 22 40
0258 - 269 25 80
deniz@deniztekstil.
com.tr
45
Denkateks Tekstil ve Deniz Araçları
Üretim San. ve Tic. A.Ş.
0258 - 269 12 93
0258 - 269 12 95
info@denkateks.com
46
Dentaş Kağıt San. A.Ş.
0258 - 269 21 00
0258 - 269 27 10
info@dentaskagit.
com.tr
47
Denteks Denizli Tekstil San. ve Tic.
A.Ş.
0258 - 269 10 50
0258 - 269 13 35
denteks@denteks.com
48
Denya Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti.
0258 - 269 20 11
0258 - 269 11 81
denya@denyaplastik.
com.tr
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Tablo 92 devamı: Organize Sanayi Bölgesinde Üretim Yapan Firmalar
49
Devtur Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.
0258 - 811 33 14
0258 - 811 33 14
devturgida@hotmail.
com
50
Doğmuş Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
0258 - 269 22 22
0258 - 269 22 06
51
Doğrar Tekstil San.Tic.A.Ş.
0258 - 269 16 94
0258 - 269 18 80
textile@dograr.com
52
Doksan Denizli Dokuma San. ve Tic.
A.Ş.
0258 - 269 10 32
0258 - 269 10 33
doksan@doksan.com
53
Doruk Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.
0258 - 269 18 01
0258 - 269 18 02
mehmetbasun@hotmail.com
54
Dost Tekstil Konfeksiyon San. ve Tic.
A.Ş.
0258 - 269 11 27
0258 - 269 11 55
dost@dosttextiles.
com.tr
55
Ebrar Tekstil San.ve Tic.Ltd.Şti.
0258 - 269 30 30
0258 - 269 27 77
nurimeydan@ebrartekstil.com
56
Ece Mermer Turizm San. ve Tic. Ltd.
Şti.
0258 - 269 24 95
0258 - 269 24 97
info@ecemarble.com
57
Ege Mensucat Sanayi ve Ticaret Ltd.
Şti.
0258 - 269 21 50
0258 - 269 10 39
info@egemensucat.
com.tr
58
Eke Metal Group A.Ş.
0258 - 269 21 20
0258 - 269 21 16
info@ekipferforje.com
59
Eke Tekstil Konf. Turizm San.ve
Tic.A.Ş.
0258 - 269 15 56
0258 - 269 15 59
ik@eke.com.tr
60
Ekpen Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
0258 - 269 15 55
0258 - 269 15 53
info@ekpen.com.tr
61
Emirsoy Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.
0258 - 269 29 19
0258 - 269 28 18
ali.celebi@emirsoytekstil.com
62
Erikoğlu Hes Enerji Üre.Paz.İth.İhr.
Petrol Ürn.San. ve Tic. A.Ş.
0258 - 267 22 77
0258 - 267 22 86
0258 - 269 16 23
0258 - 269 16 25
info@ertekstekstil.com
64
Erteks Kadife Tekstil San. ve Tic. Ltd.
Şti.
0258 - 269 19 90
0258 - 269 12 57
65
Ertuğrul EKİZ
0258 - 261 92 44
0258 - 261 33 86
66
Evran Su Depo. Güneş Ener. Hüseyin
Evran
67
Faber Mermercilik San. ve Tic. A.Ş.
0258 - 269 11 22 -
0258 - 269 16 15
info@fabermermer.
com.tr
68
Fakir ve Muht.Yardım Derneği.
0258 - 269 23 78
0258 - 269 13 28
69
Fatih Profil San. ve Tic. A.Ş.
0258 - 269 16 64
0258 - 269 11 41
fatih@fatih.com.tr
70
FEHAMETTİN TAŞKAYA
0258 - 269 21 29
0258 - 269 21 32
fnt@fntahsap.com.tr
71
Fikret ÖZDENER
0258 - 269 12 11
72
Filiz Makina San. ve Tic. A.Ş.
0258 - 269 10 35
0258 - 269 10 36
info@filiz.com.tr
73
Gamateks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
0258 - 269 16 01
0258 - 269 16 04
gamateks@gamateks.
com.tr
74
Gökdelen İskele Kalıp San.ve Tic.Ltd.
Şti.
0258 - 269 10 95
0258 - 269 11 93
info@gokdelen.com.tr
63
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
251
Tablo 92 devamı: Organize Sanayi Bölgesinde Üretim Yapan Firmalar
252
75
Gökhan Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
0258 - 268 06 57
0258 - 268 49 23
gokhan@gokhan.com.
tr
76
Görenler Giyim Tekstil Deri Mefr.
Mobilya Dayanıklı Tüketim Malları
Züccaciye San. ve Tic. A.Ş.
0258 - 242 33 33
0258 - 372 13 62
gorenler@gorenler.
com
77
Güçsan Makine Doğalgaz San. ve Tic.
Ltd.Şti.
0258 - 267 23 02
0258 - 267 23 11
gucsanmakina@gucsanmakina.com.tr
78
Gülteks Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.
0258 - 269 12 18
0258 - 269 16 93
gulteksltdsti@gmail.
com
79
Habaş Endüstri Tesisleri A.Ş.
80
Hisar Haddecilik San.ve Tic. A.Ş.
0258 - 269 15 70
0258 - 269 15 66
info@turkeliray.com
81
Hisar Tekstil San. ve Tic. Ltd.Şti.
0258 - 269 11 17
0258 - 269 12 97
info@hisartekstil.com
82
Hisarlı Dokuma Baskı-Boya San. ve
Tic. Ltd. Şti.
0258 - 269 17 11
0258 - 269 17 12
muhasebe@hisarli.
com.tr
83
Hürsan Havlu Üretim San. ve Tic. A.Ş.
0258 - 269 11 14
0258 - 269 11 99
84
İbrahim Yalçın Un Gıda San. ve Tic.
A.Ş.
0258 - 269 19 72
0258 - 269 19 76
ibrahim@ibrahimyalcinun.com.tr
85
İpek Oluklu Mukavva San. ve Tic. A.Ş.
86
İpekyolu Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
0258 - 269 18 60
0258 - 269 13 17
info@ipekyolutex.
com.tr
87
İrem Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
0258 - 269 11 96
0258 - 269 10 79
88
İzzet ARPACI
0258 - 265 02 73
0258 - 264 35 55
iarteks@yahoo.com
89
Karabulut Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
0258 - 269 12 22
0258 - 269 11 83
info@karabuluttekstil.
com
90
Kaynak Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
0258 - 269 20 45
0258 - 269 21
46-47
info@kaynaktekstil.
com
91
Kaynak Tekstil San. ve Tic. A.Ş
92
Kayteks Kadife San. ve Tic. Ltd. Şti.
0258 - 269 21 11
0258 - 269 21 13
celal@kayteks.com
93
Kımıl Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
0258 - 269 22 32
0258 - 268 21 87
info@kimil.com.tr
94
Kocaer Tekstil San ve Tic. A.Ş.
0258 - 269 10 80
0258 - 269 10 81
info@kocaertekstil.
com,
95
Kristal Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
0258 - 269 10 43
0258 - 269 10 44
kristalkimyasan@
yahoo.com.tr
96
MBC Tekstil Kimya San.ve Tic.A.Ş.
0258 - 269 12 42
0258 - 269 26 71
info@mbckimya.com.tr
97
Mehmet OKUTAN - Bilal BARBAROS
0258 - 269 15 02
0258 - 269 15 91
98
Meko Tekstil San.ve Tic.Ltd. Şti.
0258 - 269 26 26
0258 - 269 25 00
meko@mekoteks.com
99
Mesut AKYEL
0258 - 269 13 25
0258 - 269 13 26
100
Meyteks Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.
0258 - 269 21 14
0258 - 269 16 96
yenigor@meyteks.
com.tr
101
Mine Kağıt-Kutu Ambalaj San. ve
Tic. A.Ş.
0258 - 269 11 11
0258 - 269 11 92
info@minekagıt.com
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Tablo 92 devamı: Organize Sanayi Bölgesinde Üretim Yapan Firmalar
102
Motif Tekstil Nakış San.ve Tic.Ltd.Şti.
0258 - 269 16 75
0258 - 269 16 79
yuksel@motiftekstil.
com.tr
103
Murat KOCAER
104
Natur Tekstil Boya San.ve Tic.A.Ş.
0258 - 269 16 45
0258 - 269 25 08
naturtekstil@ttnet.
net.tr
105
Nesa Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
0258 - 269 17 90
0258 - 269 16 86
info@nesatekstil.com.
tr
106
Neşe Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
0258 - 269 10 19
0258 - 269 15 67
nese@nesetekstil.
com.tr
107
Nur Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
0258 - 269 12 78
0258 - 269 11 84
info@nurtekstil.com
108
OBS Tekstil Konf. San.ve Tic.A.Ş.
0258 - 269 10 25
0258 269 13 12
109
Oğuzlar Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.
0258 - 269 17 84
0258 - 269 17 87
info@oguzlartekstil.
com.tr
110
Ortadoğu Asans. Tekstil San. ve Tic.
Ltd. Şti.
0258 - 261 50 13
0258 - 264 82 65
111
Özgür DİRİKER - Özer DİRİKER
112
Özgür Tekstil Konf. San. ve Tic. A.Ş.
0258 - 269 16 30
0258 - 269 18 73
info@ozgurtekstil.
com.tr
113
Özhan Haddecilik San.Tic.A.Ş.
0258 - 269 10 82
0258 - 269 12 87
info@ozhanhadde.
com.tr
114
Pamukkale Çivi Cıv.Koll.Şti. N.SARIOĞLU
0258 - 269 10 34
0258 - 269 18 03
pamukkalecivi@msn.
com
115
Polen Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
0258 - 269 18 05
0258 - 269 10 60
116
Sağlam Tekstil San.ve Tic.Ltd.Şti.
0258 - 269 24 40
0258 - 269 13 94
info@saglamtextile.
com.tr
117
Sanko Pazarlama İthalat-İhracat A:Ş.
0258 - 269 21 88
0258 - 269 21 92
118
Sarmen Sarıkaya Mens.Boya-Apre
Baskı San.Tic.Ltd.Şti.
0252 - 313 84 74
sarikayamensucat@
hotmail.com
119
Savaş TETİK
0258 - 261 38 08
120
Sayıntürk Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
0258 - 269 23 45
0258 - 269 12 35
sayinturk@hotmail.
com
121
Semerciler Boyacılık Konf. Teks. San.
Tic. Ltd. Şti.
0258 - 269 18 94
0258 - 269 18 97
ibrahimsemerci@
hotmail.com
122
Serban Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.
0258 - 269 25 36
0258 - 269 10 73
serbantekstil@hotmail.
com
0258 - 269 12 98
0258 - 269 18 69
info@shamrock.com.tr
0258 - 269 19 00
0258 - 269 19 02
123
124
Shamrock Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
125
Shamrock Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
0258 - 269 10 97
0258 - 269 10 40
126
Side İplik San.ve Tic.Ltd.Şti.
0258 - 269 20 26
0258 - 269 22 69
u.alpat@hotmail.com
127
Sirmersan Mermer San. A.Ş.
128
Sirstone Ticaret Ltd. Şti.
0258 - 269 10 28
-29
0258 - 269 19 94
info@sirmersan.com
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
253
Tablo 92 devamı: Organize Sanayi Bölgesinde Üretim Yapan Firmalar
129
Sofidel Kağıt San. ve Tic. A.Ş.
0258 - 269 23 10
0258 - 269 23 11
sofidelkagit.tr@sofidelkagit.com.tr
130
Sözboru Dekoratif Demir San. ve Tic.
Ltd. Şti.
0258 - 269 18 98
0258 - 269 10 66
sozboru@sozboru.
com.tr
131
ST Grup Endüstriyel Ürünler Bilgisayar San.ve Tic.Ltd.Şti.
0258 - 269 11 44
0258 - 269 11 45
info@stgroup.com.tr
132
Sunteks Tekstil Ürün. San. ve Tic.
Ltd. Şti.
0258 - 269 18 64
0258 - 269 18 66
info@sunteks.com
133
Şahlan Hidrolik Mak. San. ve Tic. A.Ş.
0258 - 269 13 18
0258 - 269 10 62
info@sahlanmakina.
com
134
Şaşmaz Tekstil San. Koll. Şti. Behçet
ŞAŞMAZ
0258 - 269 21 23
0258 - 269 22 73
135
Şenel Mak. İmalat ve Tic. Koll.Şti.
Hüseyin ŞENEL ve Ort.
0258 - 269 13 38
0258 - 269 13 39
yavuzsenelttnet@ttnet.
net.tr
136
T. İş Bankası A.Ş. (Ditaş İplik)
0258 - 269 10 85
0258 - 269 10 84
muhasebe@ditastekstil.com
137
Tan Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
0258 - 269 11 51
0258 - 269 11 53
tantekstil@tantekstil.
com.tr
138
Uğurlu Baskı-Boya Dokuma Tekstil
San. ve Tic. A.Ş.
0258 - 269 11 87
0258 - 269 11 88
info@ugurlubaskiboya.
com
139
Uğurlu Oto Cam San. ve Tic. A.Ş.
0258 - 269 10 08
0258 - 269 10 09
info@ugurluotocam.
com.tr
140
Uğurlular Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
0258 - 269 16 67
0258 - 269 13 59
info@ugurlular.com.tr
141
Uspar Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
0258 - 269 10 04
0258 - 269 13 20
uspar@uspar.com.tr
142
Ünüvar Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.
0258 - 269 16 70
0258 - 269 16 73
kadricelik@unuvartekstil.com
143
Vezoteks Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.
0258 - 269 18 34
0258 - 269 18 33
144
Yağcıoğlu Tekstil Müh.Müş.İnş.San.ve
Tic.Ltd. Şti.
0258 - 269 17 54
0258 - 269 17 53
yagcıoglutekstil@
ttmail.com
145
Yılmaz EKİZ - Uğur EKİZ - Hakan EKİZ
0258 - 261 92 44
0258 - 261 33 86
146
Yusuf UYUM - Mustafa TUNCAY
Kaynak: Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
254
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Tablo 93: Yurt dışındaki temsilciliklerimiz
TEMSİLCİLİK/MÜŞAVİRLİK /
ATAŞELİK ADI
ADRES
TELEFON
FAKS
E-MAİL
ULUSLARARASI KURULUŞLAR NEZDİNDE DAİMİ TEMSİLCİLİKLERİMİZ
BRÜKSEL AB NEZDİNDE TC DAİMİ
TEMSİLCİLİĞİ-Belçika
Delegation Permanente de Turquie Aupres
Des Communautes Europeennes Avenue des
Arts 36-38 1000 BRUXELLES (AB)/ BELGIQUE
00 322 / 513
72 12
00 322 /
511 16 41
CENEVRE DTÖ
Mission Permanente de Turquie Aupres
d’Organisation Commerciale Mondiale ICC
Route de Pre-Bois 20 Case Postale 1837
1215 GENEVE 15 / SUISSE
00 41 22 /
791 70 10
00 41 22 /
791 70 20
cenevre@ekonomi.gov.tr
PARİS - OECD DAİMİ
TEMSİLCİLİĞİ-Fransa Cumhuriyeti
9, rue Alfred Dehodencq 75116 PARIS /
FRANCE
00 33 1 / 42
88 50 02
00 33 1 /
45 27 28
24
parisoecd@
ekonomi.gov.tr
brukselab@
ekonomi.gov.tr
ÜLKELER NEZDİNDE TİCARET MÜŞAVİRLİKLERİMİZ ve ATAŞELİKLERİMİZ
ABU DHABİ-Birleşik
Arap Emrilikleri
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
Embassies Area Plot 1, West Zone 59/2
P.O.Box:3204,
Abu Dhabi / UNITED ARAB EMIRATES
00 971 2 /
441 77 02
00 971 2 /
441 77 22
abudhabi@
ekonomi.gov.tr
ABUJA-Nijerya Federal Cumhuriyeti
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
No: 5 Amazon Street (Minister’s Hill)
Maitama ABUJA / NİGERIA
(Ankara
Hattı)
0 312 / 218
62 14
abuja@ekonomi.gov.tr
ADDİS ABABA
Etyopya Federal
Demokratik Cumhuriyeti
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
Dembel City Center, 10th floor No: 1002
C-D ADDIS ABABA / ETHIOPIA
00 251 11 /
552 88 55
00 251 11
/ 552 95
85
addisababa@
ekonomi.gov.tr
AKRA-Gana
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
L8 Block 1 Section 17 b Labone Abafum
Crescent CANTONMENTS / ACCRA
00 233 302
218 180
akra@ekonomi.gov.tr
ALMATI-Kazakistan
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
Tole Bi Cad No:29 Ofis: 6-7
Almatı / KAZAKİSTAN
00 7 727 /
293 00 22
00 7 727 /
293 00 26
almati@ekonomi.gov.tr
ANTANANARİVOMadagaskar
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
Immeuble Burdigala A 6 Ter Andranomena
Antananarivo / 101 MADAGASCAR
00 261 20
22 44 038
00 261 20
22 45 179
almati@ekonomi.gov.tr
ASTANA-Kazakistan
Cumhuriyeti
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
Taşenova Str. No:3 Office:314
ASTANA / REPUBLIC of KAZAKHSTAN
00 7 7172 /
70 46 71
00 7 7172
/ 20 45 98
astana@ekonomi.gov.tr
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
255
Tablo 93 devamı: Yurt dışındaki temsilciliklerimiz
AMMAN-Ürdün
Krallığı
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
P.O. Box 2062 11181
AMMAN / JORDAN
00 962 6 /
465 08 15
00 962 6 /
464 25 07
amman@ekonomi.gov.tr
AŞKABAT-Türkmenistan
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
Shevchenko, 41/A ASHGABAT REPUBLIC of
TURKMENISTAN
00 993 12 /
273 539
00 993 12
/ 273 536
askabat@ekonomi.gov.tr
ATİNA-Yunanistan
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
26, Righilis Str. 10674
ATHENS / GREECE
00 30 2 10 /
722 21 96
00 30 2 10
/ 724 29
48
atina@ekonomi.gov.tr
BAĞDAT-Irak
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
Al Waziriya Mahalla: 301 Zukak: 5 No: 15
BAGHDAD / IRAQ
00 964 790 /
316 75 81
00 964
790 / 718
02 05
bagdat@ekonomi.gov.tr
BAKÜ-Azerbaycan
Cumhuriyeti
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
Samed Vurgun Küçesi No: 94
BAKU / AZERBAIJAN
00 99 412 /
441 39 68
00 99 412
/ 441 39
06
baku@ekonomi.gov.tr
BAMAKO-Mali
Commercial Counsellors Office Ambassade
de Turquie Cite du Niger 2, Rue 49, M-105
Bamako - MALİ
00 223 / 44
90 22 02
00 223 /
44 90 22
01
BANGKOK-Tayland
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
61/1 Soi Chatsan,Suthisan Road, Huaykwang
10310 BANGKOK / THAILAND
00662 / 274
75 31
00662 /
274 79 98
bangkok@ekonomi.gov.tr
BARSELONA-İspanya
Krallığı
Turkish Consulate General Office of the
Commercial Attache
Paseo De Gracia, 46, 3-1
08007 BARCELONA / SPAIN
00 34 / 932
157 811
00 34 /
932 151
301
barselona@
ekonomi.gov.tr
BASRA-Irak
Turkish Consulate General Office of the
Commercial Attache
El Prayida 319 District 7. Street No: 10
BASRA / IRAQ
00 964 781 /
843 25 60
basra@ekonomi.gov.tr
T.C. Batum Başkonsolosluğu
PK:35 08600
HOPA - ARTVİN / TÜRKİYE
0 466 / 213
15 00
0 466 /
213 15 05
batum@ekonomi.gov.tr
Turkish Consulate General Office of the
Commercial Attache
Ninoşvili Kucha No:9
BATUMI / GEORGIA
00 995 /
422276638
00 995 /
422270663
BELGRAD-Sırbistan
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
Maglajska 8/3, Dedinje, 11000
BELGRADE / SERBIA
00 381 11 /
367 62 21
00 381 11
/ 367 62
19
belgrad@ekonomi.gov.tr
BERLİN-Federal Almaya Cumhuriyeti
Türkische Botschaft Handelsabteilung
Runge Str. 9 D-10179
BERLIN / DEUTSCHLAND
00 49 30 /
278 98 030
00 49 30
/ 278 98
040
berlin@ekonomi.gov.tr
BATUM-Gürcistan
256
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Tablo 93 devamı: Yurt dışındaki temsilciliklerimiz
BERN-İsviçre Konfederasyonu
Ambassade de Turquie Bureau du Conseiller
Commercial Lombachweg 33
3006 BERNE / SUISSE
00 41 31 /
351 43 75
00 41 31 /
351 43 55
bern@ekonomi.gov.tr
BEYRUT-Lübnan
Cumhuriyeti
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
Riad El Solh Str. Abdel Razzak Bldg 1st Floor,
Central District BEIRUT / LEBANON
00 961 1 /
991 981
00 961 1 /
991 982
beyrut@ekonomi.gov.tr
BİNGAZİ-Libya Arap
Halk Sosyalist Büyük
Cemahiriyesi
Turkish Consulate General Office of the
Commercial Attache
Muruj Street Villa No:6 Fewhat Sharki
P.O.Box:1453
BENGHAZI / LIBYA
00 218 61 /
223 00 03
00 218 61
/ 223 00
02
bingazi@ekonomi.gov.tr
BİRMİNGHAM-İngiltere
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
11 Waterloo Street, Suite 3 Floor 2 B2
5TB Birmingham, West Midlands, UNITED
KINGDOM
00 44 / 121
631 16 55
00 44 /
121 631
16 54
birmingham@
ekonomi.gov.tr
BİŞKEK-Kırgızistan
Cumhuriyeti
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
Moscovskaya 89, 720040
BEIRUT / KYRGYZSTAN
00 996 312 /
90 29 34
00 996
312 / 90
29 35
biskek@ekonomi.gov.tr
BOGOTA-Kolombiya
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
Calle 76 No:8-47 Bogota / COLOMBIA
00 57 1 /
321 00 73
00 57 1 /
321 00 76
bogota@ekonomi.gov.tr
BOSTON-Amerika
Birleşik Devletleri
Turkish Consulate General Office of the
Commercial Attache
31 Saint James Avenue, Suite 840,
Boston MA 02116 / USA
00 1 857 /
991 1684
00 1 857 /
991 1686
boston@ekonomi.gov.tr
BRATİSLAVA-Slovakya
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
Holubyho 11, 811 03
Bratislava, SLOVAK REPUBLIC
00 421 2 /
5443 00 43
00 421 2 /
5443 0023
bratislava@
ekonomi.gov.tr
BRÜKSEL-Belçika
Krallığı
Ambassade de Turquie Bureau de Conseiller
Commercial
Rue Montoyer 4,
1000 BRUXELLES / BELGIQUE
00 322 / 513
94 28
00 322 /
514 45 63
bruksel@ekonomi.gov.tr
BUDAPEŞTE-Macaristan Cumhuriyeti
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
Török Kereskedelmi Tanacsos, H-1062
BUDAPEST
Andrassy ut 123 / HUNGARY
00 36 1 /
479 06 89
00 36 1 /
344 58 96
budapeste@
ekonomi.gov.tr
BUENOS AİRES-Arjantin Cumhuriyeti
Embajada de Turquia Officina de Consejeria
Comercio
Av. Alicia Moreau de Justo 1120, Piso 4-Office 404/A
BUENOS AIRES / ARGENTINA
00 5411 /
5032 4133
00 5411 /
5277 4198
buenosaires@
ekonomi.gov.tr
BÜKREŞ-Romanya
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
Bd. Magheru No:24 Et:4 Apt:27 Sektor 1
BUCHAREST / ROMANIA
00 40 21 /
318 39 39
00 40 21 /
318 44 99
bukres@ekonomi.gov.tr
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
257
Tablo 93 devamı: Yurt dışındaki temsilciliklerimiz
258
CAKARTA-Endonezya
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
J1. HR Rasuna Said. Kav. 1,
Kuningan JAKARTA 12950 / INDONESIA
00 62 21 /
522 95 15
00 62 21 /
522 95 13
cakarta@ekonomi.gov.tr
CEZAYİR-Cezayir
Demokratik Halk
Cumhuriyeti
Ambassade de Turquie Bureau de Conseiller
Commercial
Rue De L’Aqueduc Bt A3 Residence Chabani
Val D’Hydra
Alger / ALGERIE
00 213 21 /
60 79 59
00 213 21
/ 60 79 61
cezayir@ekonomi.gov.tr
CHENNAİ-Hindistan
Cumhuriyeti
Açılış çalışmaları devam etmektedir.
CİDDE-Suudi Arabistan Krallığı
Turkish Consulate General Office of the
Commercial Attache
P.O.BOX : 2338
JEDDAH 21451 /SAUDI ARABIA
00 966 2 /
610 60 11
00 966 2 /
610 60 33
cidde@ekonomi.gov.tr
DAKAR-Senegal
Cumhuriyeti
Ambassade de Turquie Service Commercial
Rue Leon Frobenius
Villa No: 7-BP: 6060 Etoile
DAKAR / SENEGAL
00 221 /
3386 97994
00 221 /
338 69 79
93
dakar@ekonomi.gov.tr
DAKKA-Bangladeş
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
House No:7 Road No:2, Baridhara Dhaka-1212
BANGLADESH
00 880 / 175
561 88 33
DARÜSSELAM-Tanzanya
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
P.O.Box:21761,
DAR es SALAAM / TANZANIA
00 255 / 784
899 897
darusselam@
ekonomi.gov.tr
DEVENTER-Hollanda
Turkish Consulate General Office of the
Commercial Attache
Keizerstraat 8 7411 HG
Deventer / THE NEDHERLANDS
00 31 / 570
688 676
00 31 /
570 619
554
deventer@ekonomi.gov.tr
DOHA-Katar
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
Al Soudan RD., Retaj Business Center No:
215 P.O.BOX : 39217 DOHA / STATE of QATAR
00 974 / 434
2130
00 974 /
434 2128
doha@ekonomi.gov.tr
DUBAI-Birleşik Arap
Emirlikleri
Turkish Consulate General Office of the
Commercial Attache
World Trade Center Tower 8th floor P.O.
Box.:9221
DUBAI / U. ARABIC EMIRATES
00 971 4 /
332 79 33
00 971 4 /
332 53 43
dubai@ekonomi.gov.tr
DUBLİN-İrlanda
Cumhuriyeti
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
11 Clyde Road, Ballsbridge
DUBLIN 4 / IRELAND
00 353 1 /
668 18 37
00 353 1 /
668 17 91
dublin@ekonomi.gov.tr
DUŞANBE-Tacikistan
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
Rudaki Ave. 15
DUSHANBE / TAJIKISTAN
00 992 37 /
221 16 09
00 992 37
/ 221 16
13
dusanbe@ekonomi.gov.tr
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
dakka@ekonomi.gov.tr
Tablo 93 devamı: Yurt dışındaki temsilciliklerimiz
DÜSSELDORF-Almanya
Türkisches Generalkonsulat Handelsabteilung
Graf-Adolf Str. 80 D-40210
DUSSELDORF / DEUTSCHLAND
00 49 / 211
355 8113
00 49 /
211 355
8210
dusseldorf@
ekonomi.gov.tr
EDINBURG-İngiltere
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
8-12 Toprhichen Street, Second Floor,
Edinburgh
Scotland, United Kingdom, EH3 8JQ
00 44 131
229 1300
00 44 131
229 04 50
edinburg@ekonomi.gov.tr
ERBİL-Irak
Turkish Consulate General Office of the
Commercial Attache
Ster Tower No:602
Gulan Street ERBİL / IRAQ
00 964 750 /
756 33 33
erbil@ekonomi.gov.tr
FİLİBE-Bulgaristan
Turkish Consulate General Office of the
Commercial Attache
Filip Makedonski 10, 4000- Filibe / BULGARIA
00 359 / 32
27 51 60
00 350 /
32 62 48
39
filibe@ekonomi.gov.tr
FRANKFURT-Federal
Almanya Devleti
Turkish Consulate General Office of the
Commercial Attache
Kennedyallee 115-117
60594 Frankfurt am Main / GERMANY
00 49 / 69
698 698 70
00 49 / 69
698 698
72
frankfurt@ekonomi.gov.tr
GUANGZHOU-Çin
Halk Cumhuriyeti
Turkish Consulate General Office of the
Commercial Attache
China Hotel Office Tower, Suit 702, 7/F,
Liu Hua Lu Guangzhou, 510015, PEOPLE’
REPUBLIC of CHINA
00 86 20 /
8666 2070
00 86 20 /
8666 0120
guangzhou@
ekonomi.gov.tr
HALEP-Suriye
Turkish Consulate General Office of the
Commercial Attache
İttihad Str. No:11, Kat:2 D:6 Mogamba Aleppo P.O.Box: 16515
Aleppo / SYRIA
00 963 21 /
264 54 11
00 963 21
/ 264 54
12
halep@ekonomi.gov.tr
HAMBURG-Federal
Almanya Cumhuriyeti
Generalkonsulat Der Republik Türkei Der
Handelsattache
Mittelweg 13, Etage 3
20148 HAMBURG / DEUTSCHLAND
00 49 40 /
444466
00 49 40 /
440147
hamburg@ekonomi.gov.tr
HANNOVER-Federal
Almanya Cumhuriyeti
Generalkonsulat Der Republik Türkei
Osterstr. 27 D-30159 HANNOVER / DEUTSCHLAND
0049 511 /
642 716 85
0049 511
/ 642 716
86
hannover@
ekonomi.gov.tr
HANOİ-Vietnam
Sosyalist
Cumhuriyeti
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
44/B Ly Thuong Kiet Str., HCO Building, 14th
Floor, Hoan Kiem Dist.
HANOI / VIETNAM
00 84 43 /
938 76 29
00 84 43
/938 76
30
hanoi@ekonomi.gov.tr
HARTUM-Sudan
Cumhuriyeti
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
Farah Abdelmageed Farah Building,
Alnus Street, Elriyadh Square 18, No:9
KHARTOUM / SUDAN
00 249 183 /
22 70 01
00 249
183 / 24
51 77
hartum@ekonomi.gov.tr
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
259
Tablo 93 devamı: Yurt dışındaki temsilciliklerimiz
260
HAVANA-Küba
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
Seccion Comercial De La Embajada De
Turquia 5 Ta Avenida No: 3805 Entre 36 Y
40, Miramar, Ciudad HAVANA / CUBA
00 1 613 /
902 57 11
00 53 7 /
204 28 99
havana@ekonomi.gov.tr
HELSİNKİ-Finlandiya
Cumhuriyeti
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
Mechelininkatu 28 A a 4 SF-00100
HELSINKI / FINLAND
00 358 9 /
477 41 70
00 358 9 /
44 44 92
helsinki@ekonomi.gov.tr
HONG KONG-Çin
Halk Cumhuriyeti
Turkish Consulate General Office of the
Commercial Attache
Unit A, 20/F Wing Hang Finance Centre 60
Gloucester Road, Wan Chai,
HONG KONG / PEOPLE’S REPUBLIC of CHINA
00 852 /
2893 6609
00 852 /
2893 66
20
hongkong@
ekonomi.gov.tr
HOUSTON-Amerika
Birleşik Devletleri
Turkish Consulate General Office of the
Commercial Attaché One Riverway
777 South Post Oak Lane Suite 1375
Houston, TX 77056-U.S.A
00 1 713 /
850 73 75
00 1 713 /
850 72 82
houston@ekonomi.gov.tr
İSKENDERİYE-Mısır
Turkish Consulate General Office of the
Commercial Attache
24 El Pharana Street, Flat No:7 Bab Sharky
ALEXANDRIA - EGYPT
00 203 / 483
19 27
00 203 /
483 19 29
iskenderiye@
ekonomi.gov.tr
İSLAMABAD-Pakistan İslam Cumhuriyeti
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
Diplomatic Enclave Street No:1, G-5
ISLAMABAD / PAKISTAN
00 92 51 /
282 91 23
00 92 51 /
282 93 63
islamabad@
ekonomi.gov.tr
JUBA-Güney Sudan
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
Block 3K South, Plots No:880-881, Hai
Matar,
Juba / SOUTH SUDAN
00 211 / 954
36 67 72
KABİL-Afganistan
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
Shah Mahmoud Ghazi Khan Street No:13
KABUL / AFGHANISTAN
00 93 0 / 20
210 40 23
00 93 0 /
20 210 40
23
kabil@ekonomi.gov.tr
KAHİRE-Mısır Arap
Cumhuriyeti
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
Al Shahed Abd El Hady Salah Abd Allah St.
Corner of El Nile Str. No:7 First floor, Flat
No:2 DOKKI-GIZA / EGYPT
00 202 /
3762 68 02
00 202 /
3762 68
03
kahire@ekonomi.gov.tr
KAMPALA-Uganda
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
Elgon Terrace Plot No:9 P.O.Box: 34718
Kololo KAMPALA / UGANDA
00 256 414
500 182
KARAÇİ-Pakistan
Turkish Consulate General Office of the
Commercial Attache
House No:29-A, Khayaban-e-Hafiz, Phase V,
D.H.A. KARACHI / PAKISTAN
00 92 21 / 5
87 89 99
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
juba@ekonomi.gov.tr
kampala@ekonomi.gov.tr
00 92 21 /
35 81 03
57
karaci@ekonomi.gov.tr
Tablo 93 devamı: Yurt dışındaki temsilciliklerimiz
KARAKAS-Venezuela
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
Calle Kemal Atatürk No:6 Quinta Turquesa,
Valle Arriba,
1061 CARACAS / VENEZUELA
00 58 212 /
991 00 75
00 58 212
/ 992 04
42
karakas@ekonomi.gov.tr
KAZABLANKA- Fas
Krallığı
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
Angel Boulevard d’Anfa et Rue d’Alger 2 eme
etage
appt. 1 Gautier - Casablanca / MAROC
00 212 / 522
276 757
00 212 /
522 276
762
kazablanka@
ekonomi.gov.tr
KAZAN-Rusya Federasyonu
Turkish Consulate General Office of the
Commercial Attache
M. Gorkiy Cad. 23/27, PB 141, 420015
KAZAN - TATARSTAN /
RUSSIAN FEDARATION
00 7843 /
238 24 27
00 7843 /
264 46 40
kazan@ekonomi.gov.tr
KİEV-Ukrayna
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
Arsenalna Sokak No :18
01901 KYIV / UKRAINE
00 380 44 /
377 76 77
00 380 44
/ 285 24
16
kiev@ekonomi.
gov.tr
KİNŞASA-Demokratik Kongo Cumhuriyeti
B.E.
00 243 /
8170 075 00
kinsasa@ekonomi.gov.tr
KİŞİNEV-Moldova
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
Mihai Eminescu Caddesi No:41/1 Apt No:1
Blok:C
KİŞİNEV / MOLDOVA
00 373 22 /
22 22 28
00 373 22
/ 21 16 40
kisinev@ekonomi.gov.tr
KOPENHAG-Danimarka Krallığı
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
Borgergade 42, DK-1300
COPENHAGEN K / DENMARK
00 45 33 /
12 29 20
00 45 33 /
14 63 46
kopenhag@
ekonomi.gov.tr
KUALA LUMPUR-Malezya
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
Hampshire Place Office A-13-2, 157 Hampshire 1 Jalan
Mayang Sari
54050 KUALA LUMPUR / MALAYSIA
00 603 /
2163 09 10
00 603 /
2163 09
11
kualalumpur@
ekonomi.gov.tr
KÖSTENCE-Romanya
kostence@ekonomi.gov.tr
KRASNODAR-Rusya
Federasyonu
krasnodar@
ekonomi.gov.tr
KUALA LUMPUR-Malezya
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
Hampshire Place Office A-13-2, 157 Hampshire 1 Jalan
Mayang Sari
54050 KUALA LUMPUR / MALAYSIA
00 603 /
2163 09 10
00 603 /
2163 09
11
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
kualalumpur@
ekonomi.gov.tr
2014
261
Tablo 93 devamı: Yurt dışındaki temsilciliklerimiz
KUDÜS-FİLİSTİN
Turkish Consulate General Office of the
Commercial Attache
Sheikh Jarrah, Nablus Road 87 P.O.BOX.:
19031
JERUSALEM 91190
00 972 2 /
532 24 11
00 972 2 /
532 24 56
kudus@ekonomi.gov.tr
KUVEYT-Kuveyt
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
P.O.BOX.: 24517, Safat 13106
KUWAIT
00 965 /
2256 06 58
00 965 /
2256 06
73
kuveyt@ekonomi.gov.tr
LAHEY-Hollanda
Krallığı
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
Jan Evertstraat 15, 2514 BS
Den Haag / THE NETHERLANDS
00 3170 /
362 35 76
00 3170 /
362 43 32
lahey@ekonomi.gov.tr
LEFKOŞA-Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
Bedrettin Demirel Cad.
LEFKOŞA / K.K.T.C.
0 392 / 228
89 84
0 392 /
227 2756
lefkosa@ekonomi.gov.tr
00 51 1 /
204 70 05
LİMA-Peru
262
lima@ekonomi.gov.tr
LİZBON-Portekiz
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
Avenida da Liberdade No:69, 5-D. 1250-140
Lisboa / PORTUGAL
00 351 21 /
096 64 00
00 351 21
/ 099 60
89
lizbon@ekonomi.gov.tr
LJUBJANA-Slovenya
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
Tivoli Center, Bleiweisova cesta 30,
SI-1000 LJUBLJANA / SLOVENIA
00 386 1 /
230 20 20
00 386 1 /
234 53 48
ljubljana@ekonomi.gov.tr
LONDRA-İngiltere
Birleşik Krallığı
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
43 Belgrave Square
LONDON SW1X 8PA / UNITED KINGDOM
00 4420 /
7235 5014
00 4420 /
7235 2207
londra@ekonomi.gov.tr
LOS ANGELES-Amerika Birleşik
Devletleri
Turkish Consulate General Office of the
Commercial Attache
6380 Wilshire Blvd. Suite: 1210
LOS ANGELES CA 90048 / UNITED STATE of
AMERICA
00 1 323 /
852 1894
00 1 323 /
852 1896
losangeles@
ekonomi.gov.tr
LUANDA-Angola
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
Avenida Pedro de Castro Van-Dunem Loy,
535, Mundo Verde-Talatona,
Luanda / ANGOLA
00 244 / 939
765 336
LUSAKA-Zambiya
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
Tukuluho Rd. Longacres
Lusaka / ZAMBIA
00 260 / 211
25 83 41
00 260 /
211 25 83
45
lusaka@ekonomi.gov.tr
LYON-Fransa
Açılış çalışmaları devam etmektedir.
MADRİD-İspanya
Krallığı
Officina Comercial de la Embajada de
Turquia
Calle Covarrubias,9 4-D 28010 Madrid/
ESPANA
00 34 91 /
310 49 99
00 34 91 /
308 25 51
madrid@ekonomi.gov.tr
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
luanda@ekonomi.gov.tr
Tablo 93 devamı: Yurt dışındaki temsilciliklerimiz
MANAMA-Bahreyn
Embassy of the Republic of Turkey Office of
the Commercial Counsellor
P.O.Box: 10062 Albasan Bldg. No.668, 3rd
Floor, Flat No.34
Shaikh Hamad Causeway Highway Diplomatic Area 317
MANAMA / KINGDOM of BAHRAIN
00 973 /
17530908
00 973 /
1753 0814
manama@ekonomi.gov.tr
MANİLA-Filipinler
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
2268 Paraiso Street, Dasmarinas Village,
1222 Makati City
MANILA / PHILIPPINES
00 632 / 889
4636
00 632 /
889 4637
manila@ekonomi.gov.tr
MAPUTO-Mozambik
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
Av Marginal, 3901 Mapuuto / MOZAMBIQUE
00 258 / 21
494 122
00 258 /
21 494
124
maputo@ekonomi.gov.tr
MARSİLYA-Fransa
Ambassade De Turquie Bureau du Coinseller
Commercial
363, Avenue du Prado 13008
MARSILYA / FRANCE
marsilya@ekonomi.gov.tr
MEKSİKO-Meksika
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
Monte Libano 885 (Lomas De Chapultepec)
Delegacion Miguel Hidalgo 11000 MEXICO,
D.F.
00 5255 52 /
825446
00 5255
52 /
824894
meksika@ekonomi.gov.tr
MELBURN-Avustralya
Turkish Consulate General Office of the
Commercial Attache
Level 8, 24 Albert Road South Melbourne
VIC 3205
Melbourne / AUSTRALIA
00 61 3 /
9682 5448
00 61 3 /
9682 5449
melburn@ekonomi.gov.tr
MIAMI-Amerika
Birleşik Devletleri
Office of the Commercial Attache
1001 Brickell Bay Drive, Suite 2016,
Miami, FL 33131 / U.S.A.
001 305 /
379 54 20
001 305 /
379 54 21
miami@ekonomi.gov.tr
MİLANO-İtalya
Consulato Generale Di Turchia Ufficino
Commerciale
Via Cesare Battisti, 8
20122 MILANO / ITALY
00 39 02 /
545 68 32
00 39 02 /
545 63 25
milano@ekonomi.gov.tr
MİNSK-Belarus Beyaz Rusya
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
Volodarskava Str. 6, 4th floor
MINSK / REPUBLIC of BELARUS
00 375 25 /
744 58 66
00 375 17
/ 200 39
77
minsk@ekonomi.gov.tr
MOSKOVA-Rusya
Federasyonu
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
7. Rostovski Pereulok D.12
119121 MOSCOW / RUSSIAN FEDERATION
00 7 499 /
246 49 89
moskova@ekonomi.gov.tr
MUMBAİ-Hindistan
Turkish Consulate General Office of the
Commercial Attache
No:19, 17th Floor, Kanchanjunga Building
72, Pedder Road Mumbai 400 026 / INDIA
00 91 22 /
23851419
mumbai@ekonomi.gov.tr
00 7 499 /
246 29 89
00 7 499 /
246 39 89
00 7 499 /
246 14 89
00 91 22 /
23851417
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
263
Tablo 93 devamı: Yurt dışındaki temsilciliklerimiz
MUSKAT-Sultanate
of Oman
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
South Al Ghubra, Near Grand Mosque, Way
No:3709
Building No: 1129, Flat No:1
P.O.Box. 3408, P.C. 111, Central Post Office,
MUSCAT / SULTANATE of OMAN
00 968 / 245
95 544
00 968 /
245 90
055
muskat@ekonomi.gov.tr
MUSUL-Irak
Turkish Consulate General Office of the
Commercial Attache
Dur Al-Dhubbat Sfr (Al-Shekban Mosque
Camii Yanı) No:5/2
Al-Tayaran Mah.
Musul, Ninawa / REPUBLIC of IRAQ
00 964 / 60
78 05 88
00 964 /
060 78 05
91
musul@ekonomi.gov.tr
MÜNİH-Federal
Almanya
Cumhuriyeti
Generalkonsulat Der Republik Türkeiy
Goethe Strasse 10
80336 MÜNCHEN / DEUTSCHLAND
00 49 89 /
54344316
00 49 89
/ 543 44
317
munih@ekonomi.gov.tr
NAİROBİ-Kenya
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
Gigiri Road, off Limuru Road P.O. Box 64748
00620
NAIROBI / KENYA
00 254 20 /
712 47 78
00 254 20
/ 712 27
93
nairobi@ekonomi.gov.tr
NEW YORK-Amerika
Birleşik Devletleri
Turkish Consulate General Office of the
Commercial Attache
821 United Nations Plaza, 4th floor
NEW YORK, N.Y. 10017 USA
00 1 212 /
687 15 30
00 1 212 /
687 20 78
newyork@ekonomi.gov.tr
NOVOROSSİSK-Rusya Federasyonu
Turkish Consulate General Office of the
Commercial Attache
Ulitsa Svabodı 73,
NOVOROSSİSK / RUSSIAN FEDERATION
00 7 8617 /
64 44 23
00 7 8617
/ 64 26 07
novorossisk@
ekonomi.gov.tr
NUAKŞOT-Moritanya
264
nuaksot@ekonomi.gov.tr
ODESA-Ukrayna
Turkish Consulate General Office of the
Commercial Attache Jukovskogo Sk. No:33
Ofis No: 406 65045
ODESA / UKRAINE
OSLO-Norveç
00 380 /
487 222
414
odesa@ekonomi.gov.tr
00 47 / 22
12 87 50
oslo@ekonomi.
gov.tr
OTTAVA-Kanada
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
197 Wurtemburg St
Ottawa On K1N 8L9 CANADA
00 1 613 /
789 20 90
00 1 613 /
789 23 06
ottava@ekonomi.gov.tr
PARİS-Fransa Cumhuriyeti
Ambassade de Turquie Bureau du Conseiller
Commercial
16, Avenue de Lamballe
75016 PARIS / FRANCE
00 33 1 / 45
25 29 63
00 33 1 /
45 24 27
14
paris@ekonomi.gov.tr
PEKİN-Çin Halk
Cumhuriyeti
Turkish Embassy Office of the Commercial
CounsellorOffice & Apperment Building
Kempinski Hotel
Beijing Lufthansa Center, 50 Liangmaqiao
Road, Chaoyang District Unit: C 812 A,
BEIJING 100016 / PEOPLE’S REPUBLIC of
CHINA
00 86 10 /
64 64 95 38
00 86 10 /
64 64 22
68
pekin@ekonomi.gov.tr
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
00 380 / 487
227 005
Tablo 93 devamı: Yurt dışındaki temsilciliklerimiz
PODGORİCA-Karadağ
Ambasada Turske
Radosava Burica, B.B., Zabjelo, 81000
PODGORICA / MONTENEGRO
00 382 / 20
648 148
00 382 /
20 648
149
podgorica@
ekonomi.gov.tr
PRAG-Çek Cumhuriyeti
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
Na Orechovce 69
16200 PRAGUE 6 / CZECH REPUBLIC
00 420 / 224
311 944
00 420 /
224 311
943
prag@ekonomi.gov.tr
PRETORIA-Güney
Afrika Cumhuriyeti
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
P.O.Box: 56014, Arcadia, 0007
PRETORIA / SOUTH AFRICA
00 2712 /
342 60 51
00 2712 /
342 60 58
pretoria@ekonomi.gov.tr
PRİŞTİNE-Kosova
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
İmzot Nike Prella Street No:42 Ulpiane Priştine / KOSOVA
00 381 / 38
554699
00 381 /
38 554688
pristina@ekonomi.gov.tr
RABAT-Fas Krallığı
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
7, Avenue Abdelkrim Benjelloun RABAT /
MAROC
00 212 537 /
76 76 01
00 212
537 / 76
76 42
rabat@ekonomi.gov.tr
ROMA-İtalya
Ambascıata dı Turchıa Uffıcıo Commercıale
Viale Pasteur 77/8, 00144 EUR, ROMA /
ITALY
00 39 06 /
592 23 34
00 39 06 /
591 79 84
roma@ekonomi.gov.tr
RİYAD-Suudi Arabistan Krallığı
Turkish Embassy Riyadh
P.O.BOX 94390
RIYADH 11693 / SAUDI ARABIC
00 966 1 /
288 58 86
00 966 1 /
288 58 83
riyad@ekonomi.gov.tr
ROTTERDAM-Hollanda
Turkish Consulate General Office of the
Commercial Attache
West Blaak 2, 3012 KK,
Rotterdam / HOLLAND
00 31 10 /
752 39 75
00 31 10 /
752 37 39
rotterdam@
ekonomi.gov.tr
SAO PAULO-Brezilya
Escritorio Comercial do Consulado Geral da
Turquia
Rua Gomes de Carvalho, 1581 - Conj. 810
Vila Olimpia, Sao Paulo / BRAZIL
00 55 11 /
3045 1733
00 55 11 /
3045 1899
saopaulo@ekonomi.gov.tr
SANA-Yemen
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
P.O.Box: 18740 Hadda City
SANA’A / YEMEN
00 967 1 /
430 402
00 967 1 /
430 403
sana@ekonomi.gov.tr
SAN FRANCİSCO-Amerika Birleşik
Devletleri
sanfransisco@
ekonomi.gov.tr
SANTİAGO-Şili
Embajada de Turquia Consejeria Comercial
Barros Errazuriz 1954 Of. 1204
Providencia, Santiago
00 562 / 470
90 09
00 562 /
470 90 11
santiago@ekonomi.gov.tr
SARAYBOSNA-Bosna
Hersek
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
Ul. Skenderija 4,
71000 SARAJEVO / BOSNA-HERZEGOVINA
00 387 33 /
665 988
00 387 33
/ 208 562
saraybosna@
ekonomi.gov.tr
SEATTLE-Amerika
Birleşik Devletleri
Office of the Commercial Attache, 2033 6th
Ave .Suite 990, Seattle, WA 98121 / U.S.A
00 206 / 441
43 23
00 206 /
448 03 68
seattle@ekonomi.gov.tr
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
265
Tablo 93 devamı: Yurt dışındaki temsilciliklerimiz
266
SELANİK-Yunanistan
Turkish Consulate General, Office of the
Commercial Attache Tsimiski 43 Fl 3th 54624
THESSALONİKİ / GREECE
00 30231 /
025 44 60
00 30231 /
025 44 48
selanik@ekonomi.gov.tr
SEUL-Kore Cumhuriyeti
Turkish Embassy Commercial Counsellor’s
Office
4th floor Vivien Building
4-52 Seobinggo-dong Yongsan-gu
SEOUL 140-240 / REPUBLIC of KOREA
00 82 2 /
794 13 82
00 82 2 /
796 21 77
seul@ekonomi.
gov.tr
SİDNEY-Avustralya
Turkish Consulate General Office of the
Commercial Attache
66 Ocean St. Woollahra
SYDNEY, NSW 2025 / AUSTRALIA
00 61 2 /
9327 6639
00 61 2 /
9362 4730
sidney@ekonomi.gov.tr
SİNGAPUR-Singapur
Cumhuriyeti
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
2 Shenton Way, SGX Centre 1#10-03 068804
SINGAPORE
00 65 / 6533
33 85
00 65 /
6533 3382
singapur@ekonomi.gov.tr
SOFYA-Bulgaristan
Cumhuriyeti
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
98 Bulgaria Blud, Floor 7. Office 13D-14D
1680 SOFIA / BULGARIA
00 359 2 /
958 12 02
00 359 2 /
958 14 25
sofya@ekonomi.gov.tr
STOCKHOLM-İsveç
Krallığı
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
Karlavagen 71, 114 49
STOCKHOLM / İSVEÇ
00 46 8 /
661 64 83
00 46 8 /
666 96 25
stockholm@
ekonomi.gov.tr
STUTTGART-Federal
Almanya Cumhuriyeti
Türkisches Generalkonsulat Handelsabteilung
Kernerstrasse 19-B, D-70182
Stuttgart / GERMANY
00 49 711 /
16 66 75 80
00 49 711
/ 54 09 65
07
stuttgart@ekonomi.gov.tr
ST. PETERSBURG-Rusya Federasyonu
Turkish Consulate General Office of the
Commercial Attache
191119, St. Petersburg, Russia,
BC “Renaissance Plaza”,
Ul. Marata, 69-71, Lit. A, V Block, 3-rd floor
007 (812)
363 35 92
007 (812)
363 35 94
petersburg@
ekonomi.gov.tr
ŞAM-Suriye Arap
Cumhuriyeti
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
Tanzim Kafersouseh Hasan Samra Str. 152,
Building No:172 First Floor No:8
DAMASCUS / SYRIA
00 963 11 /
211 01 01
00 963 11
/ 211 01
03
sam@ekonomi.
gov.tr
ŞANGHAY-Çin Halk
Cumhuriyeti
Turkish Consulate General Office of the
Commercial Attache
1375 Huai Hai (M) Road Qi Hua Tower-13A
200031 SHANGHAI / P.R.C
00 86 21 /
643 78 302
00 86 21
/ 643 30
221
sanghay@ekonomi.gov.tr
ŞİKAGO-Amerika
Birleşik Devletleri
Consulate General of Turkey Ofiice of the
Commercial Attache
444 N Michigan Ave. Suite:2930 CHICAGO,
IL 60611
UNITED STATES of AMERICA
00 1 312 /
410 90 05
00 1 312 /
410 9006
sikago@ekonomi.gov.tr
TAHRAN-İran İslam
Cumhuriyeti
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
Ferdowsi Ave. 337 P.O.Box:11155 - 8758
TEHRAN 11444 / IRAN
00 98 21 /
33 91 35 92
00 98 21 /
33 92 49
52
tahran@ekonomi.gov.tr
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Tablo 93 devamı: Yurt dışındaki temsilciliklerimiz
TAŞKENT-Özbekistan Cumhuriyeti
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
Akademik Yahya Gulomov Küçesi No: 87
TAŞKENT / ÖZBEKİSTAN
00 998 71 /
233 2919
00 998 71
/ 233 2919
taskent@ekonomi.gov.tr
TEL-AVİV-İsrail
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
202 Hayarkon Street, 63405
TEL-AVIV / ISRAEL
00 972 3 /
524 09 05
00 972 3 /
523 61 98
telaviv@ekonomi.gov.tr
TEBRİZ-İran
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
Kuye Vale Asr, Khiyabani Forughi, Kuçe-i
Farhangian No:8 P.O.Box.:4155-51335 Tebriz/P.O.Box:27
Doğubayazıt, AĞRI / TÜRKİYE
00 98 411 /
329 75 82
00 98 411
/ 329 75
83
tebriz@ekonomi.gov.tr
TİFLİS-Gürcistan
Cumhuriyeti
The Embassy of the Republic of Turkey Office of the Commercial Counsellor
35, Chavchavadze Ave.,
TBILISI / GEORGIA
00 995 322 /
25 12 89
00 995 32
/ 225 12
98
tiflis@ekonomi.gov.tr
TİRANA-Arnavutluk
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
Rr Deshmoret e 4 Shkurtit Kompleksi
Green Park Kulla 2, Kati 6, No: 20
TIRANA / ALBANIA
00 355 4 /
227 19 27
00355 4 /
225 65 48
tiran@ekonomi.gov.tr
TOKYO-Japonya
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
2-33-6 Jingumae, Shibuya-ku,
TOKYO 150 - 0001 / JAPAN
00 81 3 / 34
70 67 23
00 81 3 /
34 70 62
80
tokyo@ekonomi.gov.tr
TORONTO-Kanada
Turkish Consulate General Office of the
Commercial Attache
10 Lower Spadina Avenue, Suite 201
TORONTO / ONTARIO M5V 2Z2 / CANADA
00 1 416 /
598 03 03
00 1 416 /
598 78 87
toronto@ekonomi.gov.tr
TRABLUS-Libya Arap
Halk Sosyalist Büyük
Cemahiriyesi
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
Zawiyat Dahmani Street
P.O.Box: 344, TRIPOLI / LIBYA
00 218 21 /
340 0473
00 218 21
/ 340 0474
trablus@ekonomi.gov.tr
TUNUS-Tunus
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
Lot No.4, Avenue Hedi Karray, Centre Urbain
Nord, 1082
TUNIS / TUNUS
00 216 71 /
753 212
00 216 71
/ 766 988
tunus@ekonomi.gov.tr
ULAN BATOR-Moğolistan
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
Central Post Office P.O.Box:1009 Enkhtaivny
Street 5
ULAANBAATAR / MONGOLIA
00 976 11 /
330 173
00 976 11
/ 330 173
ulanbator@
ekonomi.gov.tr
urumiye@ekonomi.gov.tr
URUMİYE-İran
ÜSKÜP-Makedonya
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
Ul. Borka Taleski 55 1000
SKOPJE / MACEDONIA
00389 /
23224010
00389 /
23222014
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
uskup@ekonomi.gov.tr
2014
267
Tablo 93 devamı: Yurt dışındaki temsilciliklerimiz
VARŞOVA-Polonya
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
Ul. Malczewskiego 32,
02-622 WARSAW / POLONYA
00 48 22 /
646 14 08
00 48 22 /
646 34 47
varsova@ekonomi.gov.tr
VAŞİNGTON-Amerika Birleşik Devletleri
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
2525 Massachusetts Avenue
N.W. WASHINGTON D.C. 20008 / U.S.A.
00 1 202 /
612 67 80
00 1 202 /
238 06 29
vasington@
ekonomi.gov.tr
00 370 / 52
64 95 70
00 370 /
52 12 32
77
vilnius@ekonomi.gov.tr
VİLNİUS-Litvanya
VİYANA-Avusturya
Cumhuriyeti
Türkische Botschaft Büro des Handelsrats
Gottfried - Kellergasse 2/12
A-1030 WIEN / AUSTRIA
00 43 1 /
713 13 58
00 43 1 /
713 13 58
75
viyana@ekonomi.gov.tr
WELLİNGTON-Yeni
Zelanda
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
15-17 Murphy Street, Level 8 Thorndon,
Wellington 6011 / NEW ZEALAND
00 64 4 /
472 12 90
00 64 4 /
472 12 77
wellington@
ekonomi.gov.tr
YAOUNDE-Kamerun
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
Boulevard de l’URSS 1782 B.P.35155
Bastos - Yaounde / CAMEROUN
00 237 / 22
21 80 23
00 237 /
22 21 80
24
yaounde@ekonomi.gov.tr
YEKATERİNBURG-Rusya Federasyonu
268
yekaterinburg@ekonomi.gov.tr
YENİ DELHİ-Hindistan Cumhuriyeti
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
50-N, Nyaya Marg Chanakyapuri
NEW DELHI / INDIA
00 91 11 /
2687 99 07
00 91 11 /
2688 9236
yenidelhi@ekonomi.gov.tr
ZAGREP-Hırvatistan
Turkish Embassy Office of the Commercial
Counsellor
Masarykova 3/2 10000
ZAGREB / CROATIA
00 385 1 /
485 42 61
00 385 1 /
485 42 61
zagrep@ekonomi.gov.tr
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
269
270
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
271
272
EKONOMİK YÖNÜYLE
DENiZLi
2014
Download

Ekonomik Rapor - PDF - Denizli Ticaret Odası