T.C.
EKONOMİ BAKANLIĞI
İhracat Genel Müdürlüğü İhracat Bilgi Platformu
8. EĞİTİM
Bakanlığımızın görev alanına giren konularda iş çevrelerini bilgilendirmek amacıyla
düzenlenen Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerlerinde;
•
•
•
•
•
•
•
İhracatta Sağlanan Destek Programları,
İhracat Mevzuatı/Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri,
Ülke Masaları ve Pazar Araştırması,
Pazara Giriş Engelleri ve Çözüm Yolları,
Döviz Kazandırıcı Hizmetler,
Türk Eximbank İhracat Kredi Sigorta ve Garanti Programları,
İş Dünyası İçin Ticari Bilgiye Erişim
konularında sunumlar yapılmaktadır.
Bakanlığımızca 2014 yılında düzenlenen ve düzenlenecek olan Dış Ticaret Bilgilendirme
Seminerleri 1 Gün veya 1/2 Gün olarak düzenlenmekte olup, bilgilendirme seminerlerine
katılım ücretsizdir. Seminer programları ve programların işbirliği içinde organize edildiği
İşbirliği Kuruluşları listesine;
•
•
•
Bakanlığımız web sitesi İhracat sayfasında yer alan Eğitim başlığı,
Etkinlik takvimi,
Blog
üzerinden ulaşabilirsiniz.
Seminerlere katılım için ilgili İşbirliği Kuruluşlu ile temasa geçebilirsiniz. Ayrıca, dış ticaret
konularında İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen ve düzenlenecek olan eğitim
seminerlerinin bilgisine aşağıda yer alan linklerden ulaşabilirsiniz.
İhracatçı Birliklerinin Eğitim Linkleri
•
Akdeniz İhracatçı Birlikleri
http://www.akib.org.tr
•
Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği
http://www.baib.gov.tr
•
Denizli İhracatçılar Birliği
http://www.detkib.org.tr
•
Doğu Anadolu İhracatçı Birlikleri
http://www.daib.org.tr
•
Doğu Karadeniz İhracatçıları Birliği
http://www.dkib.org.tr
•
Ege İhracatçı Birlikleri
http://www.egebirlik.org.tr
•
Güney Doğu Anadolu İhracatçı Birlikleri
1
Uyarı: Bu doküman; Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü tarafından, güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık
kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Ekonomi Bakanlığı, bu
dokümanda yer alan bilgilerin doğru ve tam olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir ve bu doküman
içinde yer alan bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı oluşacak zararlardan sorumluluk kabul etmemektedir.
T.C.
EKONOMİ BAKANLIĞI
İhracat Genel Müdürlüğü İhracat Bilgi Platformu
http://www.gaib.org.tr
•
İstanbul İhracatçı Birlikleri
http://www.iib.org.tr
•
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri
http://www.immib.org.tr
•
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı
http://www.itkib.org.tr
•
Karadeniz İhracatçı Birlikleri
http://www.kib.org.tr
•
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri
http://www.oaib.org.tr
•
Uludağ İhracatçı Birlikleri
http://www.uib.org.tr
2
Uyarı: Bu doküman; Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü tarafından, güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık
kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Ekonomi Bakanlığı, bu
dokümanda yer alan bilgilerin doğru ve tam olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir ve bu doküman
içinde yer alan bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı oluşacak zararlardan sorumluluk kabul etmemektedir.
Download

T.C. E - economy.gov.tr