AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
YAŞ MEYVE SEBZE
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
DEĞERLENDİRME RAPORU
TÜRKİYE GENELİ
( 2013 / 2014 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ)
ADRES : Adres: Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Caddesi No: 4 33120 Yenişehir / MERSİN
TEL : 0 ( 324 ) 325 37 37
FAX : 0 ( 324 ) 325 41 42
WEB : www.akib.org.tr
e – posta : [email protected]
HAZIRLAYAN : YAŞ MEYVE SEBZE SEKTÖR ŞEFLİĞİ
Rapor Tarihi : 02.10.2014
2013 – 2014 (OCAK - EYLÜL AYI) TÜRKİYE GENELİ
YAŞ MEYVE VE SEBZE İHRACAT KAYIT RAKAMLARI
01.01.2013/30.09.2013
MADDE
MİKTAR (KG)
DEĞER ($)
01.01.2014/30.09.2014
MİKTAR (KG)
907.237.652
527.632.416
916.292.052
TAZE SEBZE
437.044.975
488.216.756
534.487.416
TAZE MEYVE
555.387.331
404.337.405
702.579.766
NARENCİYE
1.903.325.125
1.432.702.118
2.157.163.827
GENEL TOPLAM
NOT: Gruplar, 2014 yılı fob($) değerlerine göre sıralanmıştır.
DEĞER ($)
554.227.795
508.759.854
427.481.937
1.505.202.085
ARTIŞ AZALIŞ (%)
MİKTAR
DEĞER
(KG)
($)
1
5
22
4
27
6
13
5
2014 PAYI (%)
MİKTAR DEĞER
(KG)
($)
42
37
25
34
33
28
100
100
Seri 1: 2013 Değer
Seri 2: 2014 Değer
1
2013 – 2014 (OCAK-EYLÜL AYI) TÜRKİYE GENELİ
YAŞ MEYVE 'DE İHRACAT YAPILAN İLK 10 MADDE
01.01.2013/30.09.2013
01.01.2014/30.09.2014
ARTIŞ AZALIŞ (%)
2014 PAYI (%)
MADDE
MİKTAR DEĞER MİKTAR DEĞER
MİKTAR (KG) DEĞER ($) MİKTAR (KG) DEĞER ($)
(KG)
($)
(KG)
($)
54.678.185 155.437.899
50.521.786 144.323.707
1 KİRAZ.VİŞNE
-8
-7
9
28
ÜZÜM
122.422.970
112.543.891
151.624.179
122.384.269
2
24
9
28
24
15.806.969 33.688.824
16.922.510 40.265.731
3 İNCİR
7
20
3
8
37.239.237 31.042.758
53.820.195 38.893.377
4 NAR
45
25
10
8
ŞEFTALİ
33.595.440
27.636.331
39.751.922
35.130.214
5
18
27
7
7
42.568.339 19.119.473
96.897.919 34.323.433
6 ELMA
128
80
18
7
42.016.015 42.968.832
27.217.565 27.760.463
7 KAYISI
-35
-35
5
5
ÇİLEK
19.728.259
24.908.588
14.593.713
17.108.871
8
-26
-31
3
3
23.736.815 13.363.273
14.870.048 10.549.682
9 ERİK
-37
-21
3
2
22.908.334
6.407.671
40.928.073 10.542.038
10 KARPUZ
79
65
8
2
NOT: Ülkeler, 2014 yılı fob($) değerlerine göre sıralanmıştır.
2013 – 2014 (OCAK-EYLÜL AYI) TÜRKİYE GENELİ
YAŞ MEYVE 'DE İHRACAT YAPILAN İLK 20 ÜLKE
01.01.2013/30.09.2013
01.01.2014/30.09.2014
ARTIŞ AZALIŞ (%)
2014 PAYI (%)
MADDE
MİKTAR
MİKTAR
MİKTAR DEĞER MİKTAR DEĞER
DEĞER ($)
DEĞER ($)
(KG)
(KG)
(KG)
($)
(KG)
($)
147.284.291 148.845.657 175.188.273 163.132.506
1 RUSYA FEDERASYONU
19
10
33
32
ALMANYA
43.624.247
110.907.414
42.016.796
103.766.683
2
-4
-6
8
20
71.145.137 24.077.132 114.962.264 39.121.703
3 IRAK
62
62
22
8
28.932.031 32.685.453
35.633.657 35.720.983
4 BULGARİSTAN
23
9
7
7
HOLLANDA
6.759.150
15.133.511
7.506.741
16.738.776
5
11
11
1
3
6.220.347 15.527.495
6.133.155 15.111.467
6 BİRLEŞİK KRALLIK
-1
-3
1
3
24.091.635 18.214.629
16.830.352 11.550.296
7 UKRAYNA
-30
-37
3
2
BEYAZ
RUSYA
8.692.931
7.497.712
12.947.436
9.384.083
8
49
25
2
2
2.324.706
7.893.086
3.210.327
9.255.498
9 İTALYA
38
17
1
2
1.947.658
8.833.573
2.139.655
9.228.583
10 NORVEÇ
10
4
0
2
MISIR
19.099.960
9.514.878
18.846.644
8.453.777
11
-1
-11
4
2
11.600.506
7.490.247
10.438.224
7.602.473
12 SUUDİ ARABİSTAN
-10
1
2
1
3.674.881
8.708.588
3.274.457
7.284.382
13 FRANSA
-11
-16
1
1
İSVEÇ
3.147.785
8.906.617
2.648.953
7.079.049
14
-16
-21
0
1
8.248.960
7.360.372
7.525.813
5.981.171
15 ROMANYA
-9
-19
1
1
2.301.174
6.177.022
1.967.396
5.503.017
16 DANİMARKA
-15
-11
0
1
1.530.823
5.900.911
1.322.842
4.813.720
17 BELÇİKA
-14
-18
0
1
SURİYE
5.608.696
1.805.173
15.505.043
4.666.152
18
176
158
3
1
4.000.400
3.491.016
6.447.606
4.357.998
19 POLONYA
61
25
1
1
3.204.988
2.233.558
4.793.648
4.137.553
20 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
50
85
1
1
NOT: Ülkeler, 2014 yılı fob($) değerlerine göre sıralanmıştır.
2
2013 – 2014 (OCAK-EYLÜL AYI) TÜRKİYE GENELİ
YAŞ SEBZE 'DE İHRACAT YAPILAN İLK 10 MADDE
01.01.2013/30.09.2013
01.01.2014/30.09.2014
MADDE
MİKTAR (KG)
DEĞER ($)
MİKTAR (KG)
385.887.070 315.000.568
493.795.356
1 DOMATES
BİBER
53.518.419
64.619.063
62.499.846
2
33.777.795
29.837.319
46.047.329
3 HIYAR.KORNİŞON
102.062.855
20.988.836
199.087.379
4 SOĞAN.ŞALOT
31.078.572
24.622.276
38.902.511
5 KABAK
10.012.839
9.733.334
15.452.609
6 PATLICAN
210.872
5.283.242
184.198
7 MANTAR
HAVUÇ.TURP
38.262.516
7.408.770
31.001.151
8
228.909.066
34.812.179
9.547.966
9 PATATES
1.051.502
1.760.689
1.860.741
10 DİĞER SEBZELER
NOT: Maddeler, 2014 yılı fob($) değerlerine göre sıralanmıştır.
DEĞER ($)
357.772.136
63.102.117
38.124.324
33.750.781
25.215.715
10.482.073
4.530.181
4.519.712
3.753.573
3.007.766
ARTIŞ AZALIŞ (%)
MİKTAR DEĞER
(KG)
($)
28
17
36
95
25
54
-13
-19
-96
77
14
-2
28
61
2
8
-14
-39
-89
71
2014 PAYI (%)
MİKTAR DEĞER
(KG)
($)
54
7
5
22
4
2
0
3
1
0
65
11
7
6
5
2
1
1
1
1
2013 – 2014 (OCAK-EYLÜL AYI) TÜRKİYE GENELİ
YAŞ SEBZE'DE İHRACAT YAPILAN İLK 20 ÜLKE
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ÜLKE
01.01.2013/30.09.2013
01.01.2014/30.09.2014
ARTIŞ AZALIŞ (%)
MİKTAR
(KG)
MİKTAR
(KG)
MİKTAR
(KG)
30
8
-16
23
74
-8
120
144
4
-7
22
-17
33
-16
-25
103
-34
-10
3
14
DEĞER ($)
DEĞER ($)
RUSYA FEDERASYONU
317.921.685 267.264.897
413.602.041 292.217.559
BULGARİSTAN
ALMANYA
UKRAYNA
ROMANYA
IRAK
GÜRCİSTAN
BEYAZ RUSYA
MOLDAVYA
HOLLANDA
POLONYA
SUUDİ ARABİSTAN
AVUSTURYA
FRANSA
BOSNA-HERSEK
AZERBAYCAN-NAHÇİVAN
BİRLEŞİK KRALLIK
İSVİÇRE
YUNANİSTAN
KOSOVA
62.653.299
30.086.166
39.009.729
17.582.736
120.365.658
26.736.978
7.267.899
20.484.027
7.292.308
6.786.659
20.804.905
3.284.637
2.790.824
13.194.488
9.514.464
4.393.169
3.247.335
6.351.800
5.360.308
67.471.071
25.290.058
47.825.446
30.592.497
110.364.394
58.795.332
17.718.610
21.278.405
6.748.357
8.258.658
17.311.833
4.358.909
2.340.720
9.857.563
19.269.377
2.920.666
2.911.850
6.529.065
6.098.328
28.549.453
42.788.923
31.783.620
13.455.148
17.678.183
9.985.033
5.993.001
11.852.933
9.171.277
4.708.410
7.718.674
3.703.550
5.345.958
4.633.580
5.064.578
5.829.089
5.087.624
2.645.590
1.820.869
34.516.845
33.912.028
28.976.485
27.544.874
20.369.025
15.866.181
14.105.239
11.322.643
8.674.880
7.985.522
6.089.963
5.012.192
4.763.169
4.668.068
4.643.296
4.161.111
3.943.994
2.528.051
2.412.907
2014 PAYI (%)
DEĞER MİKTAR DEĞER
($)
(KG)
($)
9
45
53
21
7
6
-21
3
6
-9
5
5
105
3
5
15
12
4
59
6
3
135
2
3
-4
2
2
-5
1
2
70
1
1
-21
2
1
35
0
1
-11
0
1
1
1
1
-8
2
1
-29
0
1
-22
0
1
-4
1
0
33
1
0
NOT: Ülkeler, 2014 yılı fob($) değerlerine göre sıralanmıştır.
3
2013-2014 (OCAK-EYLÜL AYI) TÜRKİYE GENELİ
NARENCİYE İHRACAT KAYIT RAKAMLARI
01.01.2013/30.09.2013
MADDE
MİKTAR (KG)
DEĞER ($)
01.01.2014/30.09.2014
MİKTAR (KG)
LİMON
213.189.589 163.356.610
PORTAKAL
132.056.218
91.968.632
MANDARİN
129.299.609
93.154.576
GREYFURT
80.818.213
55.847.685
DİĞER TURUNÇGİLLER
23.703
9.903
TOPLAM
555.387.331 404.337.405
Not: Maddeler 2014 yılı fob ($) değerlerine göre sıralanmıştır.
165.958.849
114.661.770
83.877.122
62.983.198
998
427.481.937
2013 – 2014 (OCAK-EYLÜL AYI) TÜRKİYE GENELİ
NARENCİYE'DE İHRACAT YAPILAN İLK 20 ÜLKE
01.01.2013/30.09.2013
01.01.2014/30.09.2014
NO
ÜLKE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
233.199.481
205.409.912
141.964.124
122.005.322
928
702.579.766
DEĞER ($)
MİKTAR (KG)
DEĞER ($)
IRAK
129.090.274
90.899.784
RUSYA FEDERASYONU
UKRAYNA
SUUDİ ARABİSTAN
ROMANYA
POLONYA
HOLLANDA
BULGARİSTAN
GÜRCİSTAN
SIRBİSTAN
ALMANYA
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
AZERBAYCAN-NAHÇİVAN
ÇEK CUMHURİYETİ
İTALYA
BEYAZ RUSYA
MOLDAVYA
MAKEDONYA
BİRLEŞİK KRALLIK
MERSİN SERBEST BÖLGE
152.220.507 114.205.674
66.876.047 48.166.676
40.840.721 29.116.755
25.521.533 18.581.169
10.827.298
8.029.271
6.194.128
4.819.712
14.079.132
8.559.746
13.816.000
9.407.896
10.557.367
8.687.309
12.637.868 10.215.467
5.724.006
4.040.970
10.460.794
7.667.129
5.324.462
3.842.383
2.655.956
2.133.542
3.158.899
2.561.004
4.970.279
3.374.119
3.433.964
2.365.805
3.584.611
2.691.637
2.977.955
2.118.643
MİKTAR (KG)
DEĞER ($)
ARTIŞ AZALIŞ (%)
MİKTAR DEĞER
(KG)
($)
9
2
56
25
10
-10
51
13
-96
-90
27
6
2014 PAYI (%)
MİKTAR DEĞER
(KG)
($)
33
39
29
27
20
20
17
15
0
0
100
100
ARTIŞ AZALIŞ (%) 2014 PAYI (%)
MİKTAR DEĞER MİKTAR DEĞER
(KG)
($)
(KG)
($)
214.668.180 121.372.037
66
34
31
28
149.190.638
66.256.004
36.837.071
35.916.194
16.500.161
16.254.206
19.516.613
16.179.912
12.256.975
10.470.739
11.926.660
12.375.353
6.263.766
5.727.949
6.820.951
6.109.325
6.130.448
4.329.317
4.437.610
-2
-1
-10
41
52
162
39
17
16
-17
108
18
18
116
116
23
79
21
49
-17
-19
-20
15
36
124
25
-5
-1
-26
77
-9
9
91
57
8
54
33
45
21
9
5
5
2
2
3
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
22
9
5
5
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
94.921.379
39.248.977
23.285.181
21.288.402
10.893.326
10.777.257
10.740.005
8.904.243
8.628.566
7.536.881
7.167.656
6.965.309
4.184.410
4.065.725
4.017.110
3.656.486
3.648.909
3.575.174
3.075.081
NOT: Ülkeler, 2014 yılı fob($) değerlerine göre sıralanmıştır.
4
NARENCİYE'DE ( LİMON, MANDARİN, PORTAKAL, GREYFURT )
EN FAZLA İHRACATIN YAPILDIĞI İLK 5 ÜLKE
ÜLKELER / ÇEŞİTLER
LİMON
RUSYA FEDERASYONU
IRAK
SUUDİ ARABİSTAN
UKRAYNA
ROMANYA
PORTAKAL
IRAK
RUSYA FEDERASYONU
UKRAYNA
GÜRCİSTAN
AZERBAYCAN-NAHÇİVAN
MANDALİNA
IRAK
RUSYA FEDERASYONU
UKRAYNA
SUUDİ ARABİSTAN
ROMANYA
GREYFURT
RUSYA FEDERASYONU
ROMANYA
HOLLANDA
UKRAYNA
POLONYA
01.01.2013/30.09.2013
01.01.2014/30.09.2014
MİKTAR (KG)
57.074.938
26.122.438
31.013.694
22.998.982
15.273.880
DEĞER ($)
45.982.720
17.593.854
22.209.615
17.170.623
12.302.500
MİKTAR (KG)
63.795.795
33.041.198
27.591.517
23.372.511
12.896.266
DEĞER ($)
45.898.395
19.168.878
17.658.138
14.936.413
10.591.181
MİKTAR
(KG)
DEĞER
($)
MİKTAR
(KG)
DEĞER
($)
59.909.233 42.846.436
26.169.374 18.426.612
13.211.556 9.239.751
9.338.707 6.394.054
5.794.303 4.165.798
MİKTAR
(KG)
DEĞER
($)
40.653.363 28.762.077
42.964.926 31.505.637
19.255.995 13.785.725
8.124.364 5.891.017
3.256.931 2.096.711
MİKTAR
(KG)
DEĞER
($)
26.011.269 18.290.705
5.872.898 3.503.303
1.167.124
846.756
11.409.514 7.970.577
5.296.817 3.532.060
117.490.593 66.549.916
23.899.427 13.801.610
19.934.839 10.964.684
11.720.978 6.443.588
6.544.805 3.583.031
MİKTAR
(KG)
2014 PAYI (%)
MİKTAR
(KG)
12
26
-11
2
-16
DEĞER
($)
0
9
-20
-13
-14
MİKTAR (KG)
27
14
12
10
6
DEĞER ($)
28
12
11
9
6
96
-9
51
26
13
55
-25
19
1
-14
57
12
10
6
3
58
12
10
6
3
40
-10
-36
-10
52
10
-27
-46
-23
31
24
17
5
3
2
19
14
4
3
2
-12
161
739
-7
98
-34
90
599
-26
45
10
7
4
5
4
7
4
4
4
3
DEĞER
($)
56.967.282 31.761.054
38.557.603 23.109.808
12.333.884 7.446.549
7.303.523 4.518.820
4.946.904 2.736.959
MİKTAR
(KG)
ARTIŞ AZALIŞ (%)
DEĞER
($)
22.937.813 12.111.565
15.335.809 6.653.030
9.789.016 5.922.176
10.614.770 5.901.331
10.477.616 5.135.131
NOT: Ülkeler, 2014 yılı fob($) değerlerine göre sıralanmıştır.
5
MADDE
LİMON
MANDARİN
GREYFURT
PORTAKAL
2013-2014 SEZONU VE 2014-2015 SEZONU (18 EYLÜL-30 EYLÜL)
TÜRKİYE GENELİ NARENCİYE İHRACAT KAYIT RAKAMLARI
18.09.2013/30.09.2013
18.09.2014/30.09.2014
ARTIŞ AZALIŞ (%)
MİKTAR
DEĞER
MİKTAR (KG)
DEĞER ($)
MİKTAR (KG)
DEĞER ($)
(KG)
($)
40.369.316
30.868.213
54.582.329
47.434.703
35
54
1.509.227
1.044.913
9.442.928
5.924.569
526
467
0
0
239.280
100.295
100
100
0
0
126.389
64.940
100
100
41.878.543
31.913.127
64.390.926
53.524.507
54
68
2014 PAYI (%)
MİKTAR
DEĞER
(KG)
($)
85
89
15
11
0
0
0
0
100
100
Not: Maddeler 2014 yılı fob ($) değerlerine göre sıralanmıştır.
2013-2014 SEZONU VE 2014-2015 SEZONU (18 EYLÜL-30 EYLÜL)
TÜRKİYE GENELİ NARENCİYEDE İHRACAT YAPILAN İLK 20 ÜLKE
18.09.2013-30.09.2013
ÜLKE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
RUSYA FEDERASYONU
POLONYA
UKRAYNA
IRAK
ROMANYA
HOLLANDA
ALMANYA
BİRLEŞİK KRALLIK
İTALYA
BULGARİSTAN
ÇEK CUMHURİYETİ
SUUDİ ARABİSTAN
MERSİN SERBEST BÖLGE
YUNANİSTAN
SIRBİSTAN
MACARİSTAN
HIRVATİSTAN
AZERBAYCAN18 NAHÇİVAN
19 HONG KONG
20 SINGAPUR
MİKTAR
(KG)
DEĞER
($)
18.09.2014-30.09.2014
MİKTAR
(KG)
DEĞER
($)
10.511.960
7.625.951
3.110.443
5.463.010
3.119.613
1.872.169
1.816.061
1.274.602
1.801.042
1.728.304
964.193
1.304.479
678.648
0
727.640
599.742
430.878
452.445
410.920
2.622.331
3.866.691
1.987.752
1.382.336
1.564.005
1.165.516
1.403.660
1.515.452
716.369
1.029.279
512.106
0
595.973
453.249
344.558
366.241
267.312
22.038.582 16.661.611
4.103.822
5.690.708
4.675.567
2.732.654
2.390.499
1.691.280
2.191.950
1.801.814
2.383.101
1.343.587
1.541.166
802.610
1.045.058
934.458
677.567
491.379
759.354
4.419.161
3.850.321
2.724.385
2.681.835
1.991.260
1.981.434
1.973.506
1.825.827
1.738.779
1.275.826
1.093.831
1.074.864
1.047.937
979.344
662.574
534.642
523.966
332.445
325.455
294.512
320.328
320.201
350.635
494.658
490.852
ARTIŞ AZALIŞ (%)
2014 PAYI (%)
MİKTA
R
(KG)
110
32
4
50
46
32
33
22
4
147
3
127
100
44
56
57
9
118
69
0
37
94
27
70
41
20
143
24
114
100
76
116
92
46
MİKTA
R
(KG)
34
6
9
7
4
4
3
3
3
4
2
2
1
2
1
1
1
DEĞE
R
($)
31
8
7
5
5
4
4
4
3
3
2
2
2
2
2
1
1
85
96
1
1
-4
8
68
53
0
1
1
1
DEĞER
($)
NOT: Ülkeler, 2014 yılı fob($) değerlerine göre sıralanmıştır.
6
2013-2014 (OCAK-EYLÜL AYI) TÜRKİYE GENELİ
YAŞ MEYVE VE SEBZE'NİN
FOB($) DEĞERLERİNE GÖRE GENEL SEKRETERLİKLERE DAĞILIMI
OCAK-EYLÜL
OCAK-EYLÜL
ARTIŞ AZALIŞ
2014 PAYI
GENEL
2013
2014
(%)
(%)
SEKRETERLİKLER
DEĞER ($)
DEĞER ($)
DEĞER ($)
DEĞER ($)
AKİB
582.215.095
627.249.308
8
42
BAİB
362.257.214
381.530.206
5
25
DKİB
EİB
UİB
İİB
DAİB
DİĞER SEK.
GENEL TOPLAM
222.758.469
147.733.689
62.857.467
14.065.530
13.145.893
27.668.761
1.432.702.118
261.619.758
115.741.711
61.733.951
19.615.809
16.105.668
21.605.674
1.505.202.085
17
-22
-2
39
23
-22
5
17
8
4
1
1
1
100
7
01.01.2014/30.09.2014 TÜRKİYE GENELİ
YAŞ MEYVE VE SEBZENİN ÜLKE GRUPLARINA DAĞILIMI
ÜLKE GRUPLARI
Bağımsız Devletler Topluluğu
MİKTAR (KG)
DEĞER ($)
1.060.354.082
721.452.254
Avrupa Birliği Ülkeleri
427.534.622
457.459.755
Ortadoğu Ülkeleri
563.453.088
248.102.875
71.218.910
52.374.491
Diğer Avrupa Ülkeleri
Diğer Ülkeler
GENEL TOPLAM
34.603.125
2.157.163.827
25.812.709
1.505.202.085
8
Download

Ocak- Eylül 2014 Ayı - Akdeniz İhracatçı Birlikleri