EKİM
2014
AKİB
GENEL
SEKRETERLİĞİ
DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER ÇELİK SEKTÖRÜ
İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ
Hazırlayan: Dr. M. Sami SÜYGÜN / Şef
EKİM 2014 / SEKTÖREL BAZDA İHRACAT RAKAMLARI - 1.000 $
AKİB TÜRKİYE GENELİ KARŞILAŞTIRMALAI
EKİM - TÜRKİYE GENELİ
SEKTÖRLER
2013
1.821.905
1.285.622
2014
2.013.939
1.481.005
533.747
217.580
122.192
152.873
181.405
23.072
50.116
4.637
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller
I. TARIM
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mam.
Yaş Meyve ve Sebze
Meyve Sebze Mamulleri
Kuru Meyve ve Mamulleri
Fındık ve Mamulleri
Zeytin ve Zeytinyağı
Tütün ve Mamulleri
Süs Bitkileri
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ
Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
C. SANAYİ MAMULLERİ
Hazırgiyim ve Konfeksiyon
Otomotiv Endüstrisi
Gemi ve Yat
Elektrik Elektronik ve Hizmet
Makine ve Aksamları
Demir ve Demir Dışı Metaller
Çelik
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri
Mücevher
Savunma ve Havacılık Sanayii
İklimlendirme Sanayii
Diğer Sanayi Ürünleri
III. MADENCİLİK
Madencilik Ürünleri
T O P L A M (TİM*)
2014
Değişim TG Pay(14)
('14/'13)
(%)
318.930
331.871
4
245.442
262.299
7
564.441
212.861
125.859
194.862
267.756
14.896
95.957
4.373
5,8
-2,2
3,0
27,5
47,6
-35,4
91,5
-5,7
4,5
1,7
1,0
1,5
2,1
0,1
0,8
0,0
95.449
119.776
13.109
9.276
6.381
978
417
56
114.749
117.686
11.835
9.335
7.118
1.512
0
64
20
-2
-10
1
12
55
-100
14
172.494
181.394
5,2
1,4
27.224
27.076
-1
172.494
181.394
5,2
1,4
27.224
27.076
-1
363.789
351.541
-3,4
2,8
46.264
42.496
-8
363.789
351.541
-3,4
2,8
46.264
42.496
10.236.584
1.110.969
6,6
4,5
81,3
8,8
631.756
707.834
161.907
193.554
758.768
144.469
207.732
7,2
-10,8
7,3
1.394.133
1.508.600
1.394.133
1.508.600
7.148.828
2013
16.889.368
11.714.006
2014
17.998.276
12.391.325
1
5.239.866
1.651.917
1.064.761
1.142.094
1.400.473
386.746
764.522
63.627
15
15
16
18
OCAK-EKİM AKİB
Değişim
('14/'13) Pay(14) (%)
6,6
5,8
13,7
9,4
5.465.294
1.719.661
1.169.175
1.165.173
1.707.539
187.957
905.321
71.205
4,3
4,1
9,8
2,0
21,9
-51,4
18,4
11,9
1.609.603
1.874.781
1.609.603
1.874.781
12
3.565.760
-8
12
803.493
27
78.375
87.188
6,0
1,1
1,6
74.510
1.015
2.850
8,2
12,0
8,2
12,0
7.617.015
6,5
1.334.106
1.749.418
47.933
1.054.290
450.316
534.888
1.044.197
241.268
193.818
129.842
362.202
6.548
1.503.680
1.713.229
175.947
1.053.840
496.436
564.001
1.052.746
245.980
330.227
120.643
350.973
9.312
384.744
384.744
11.812.904
2013
2014
Değişim TG Pay(14)
('14/'13)
(%)
2.508.202
2.836.299
13
16
1.806.308
2.118.225
17
17
4,2
1,3
0,9
0,9
1,3
0,1
0,7
0,1
851.244
702.033
91.619
82.816
36.566
27.182
14.235
614
1.091.252
744.960
110.533
91.311
35.344
26.421
17.377
1.028
28
6
21
10
-3
-3
22
67
20
43
9
8
2
14
2
1
16,5
1,4
258.580
287.829
11
15
16,5
1,4
258.580
287.829
11
15
3.732.170
4,7
2,8
443.314
430.245
-3
12
3.565.760
3.732.170
4,7
2,8
443.314
430.245
-3
12
97.579.606
10.220.526
103.522.643
10.940.078
6,1
7,0
78,9
8,3
7.329.756
7.524.336
3
7
11
8
8
727.219
842.860
16
8
83.073
694
3.422
11
-32
20
11
0
2
6.912.631
1.544.990
1.762.905
7.484.172
1.540.274
1.915.631
8,3
-0,3
8,7
5,7
1,2
1,5
696.132
9.383
21.705
803.672
10.583
28.605
15
13
32
11
1
1
359.674
455.458
27
30
14.266.090
14.904.124
4,5
11,4
4.185.361
3.846.731
-8
26
359.674
455.458
27
30
14.266.090
14.904.124
4,5
11,4
4.185.361
3.846.731
-8
26
60,5
193.707
260.847
35
3
73.092.989
77.678.441
6,3
59,2
2.417.176
2.834.745
17
4
12,7
-2,1
267,1
0,0
10,2
5,4
0,8
2,0
70,4
-7,1
-3,1
42,2
11,9
13,6
1,4
8,4
3,9
4,5
8,4
2,0
2,6
1,0
2,8
0,1
21.130
27.782
47
22.178
14.455
30.981
53.040
4.728
8
668
18.445
245
41.890
41.415
0
18.045
11.847
33.383
83.634
11.128
3
985
18.469
48
98
49
-100
-19
-18
8
58
135
-64
47
0
-80
3
2
2
2
6
8
5
0
1
5
1
14.281.164
17.463.363
1.009.152
9.452.160
4.690.931
5.605.997
11.500.330
2.641.086
1.824.461
1.116.134
3.419.034
89.178
15.875.777
18.642.982
1.052.933
9.977.327
5.022.848
5.953.517
11.160.314
2.653.247
2.200.497
1.327.092
3.716.605
95.300
11,2
6,8
4,3
5,6
7,1
6,2
-3,0
0,5
20,6
18,9
8,7
6,9
12,1
14,2
0,8
7,6
3,8
4,5
8,5
2,0
1,7
1,0
2,8
0,1
229.569
340.900
213
254.068
191.295
319.458
864.212
68.433
15
8.541
136.929
3.543
368.939
434.052
406
261.497
147.313
399.862
979.119
89.379
42
13.268
137.953
2.914
61
27
91
3
-23
25
13
31
176
55
1
-18
2
2
0
3
3
7
9
3
0
1
4
3
348.182
-9,5
2,8
16.015
19.724
23
6
4.174.997
3.893.638
-6,7
3,0
147.614
160.539
9
4
348.182
-9,5
2,8
16.015
19.724
23
6
4.174.997
3.893.638
-6,7
3,0
147.614
160.539
9
4
12.598.705
6,7
100,0
966.701
1.155.087
19
9
118.643.971
5.541.781
125.414.558
5.726.233
5,7
3,3
95,6
4,4
9.985.573
10.521.173
5
8
5,6
100,0
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat
T O P L A M (TİM+TUİK*)
2013
16,0
11,8
9.606.256
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.063.295
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.
Değişim Pay(14)
('14/'13)
(%)
OCAK-EKİM TÜRKİYE GENELİ
10,5
15,2
II. SANAYİ
Tekstil ve Hammaddeleri
Deri ve Deri Mamulleri
Halı
EKİM - AKİB
0,0
11.812.904 12.598.705
6,7
20
55
9
5
3
10
-
-
0,0
100,0 966.701 1.155.087
* Son 12 aylık dönem için ilk 11 ay TUİK, son ay TİM rakamı kullanılmıştır. / Ocak-Ekim dönemi için ilk 9 ay TUİK, son ay TİM rakamı kullanılmıştır.
19
9
124.185.752 131.140.791
0
9.985.573 10.521.173
5
8
1

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İLE ÇELİK SEKTÖREL İHRACAT RAKAMLARININ
TÜRKİYE VE AKİB DEĞERLENDİRMESİ
2014 yılı Ekim ayı sektörel bazda ihracat rakamlarına göre; Türkiye demir ve demir dışı
metaller ihracatı, 2013 yılının eş değer dönemine kıyasla, %5,4 oranında bir artış kaydederek
564 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Sektörün Ekim ayı Türkiye toplam ihracatındaki payı
ise %4,5 olmuştur.
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin 2014 yılı Ekim ayı sektörel bazda ihracat
rakamları incelendiğinde ise; 33,4 milyon dolarlık demir ve demir dışı metaller ihracatı
gerçekleştirildiği görülmektedir. Bir önceki yılın eş değer dönemine kıyasla sektör ihracatında
%8 oranında artış yaşanmış ve ülke geneli demir ve demir dışı metaller ihracatındaki payı %6
olmuştur.
Türkiye çelik sektörü 2014 yılı Ekim ayı ihracatı ise, 1 milyar 53 milyon dolar ile %1 oranında
artmış ve Ekim ayı Türkiye toplam ihracatından %8,4’lük bir pay almıştır.
Akdeniz ihracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin, çelik ihracatı 2014 yılı Ekim ayında, %58
oranında artarak 84 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’deki toplam sektör
ihracatındaki payı ise %8 olmuştur.

TÜRKİYE GENELİ DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER - ÇELİK SEKTÖREL İHRACAT
RAKAMLARININ ÜRÜN GRUBU BAZINDA DEĞERLENDİRMESİ
TÜRKİYE GENELİ DEMİR VE DEMİRDIŞI METALLER - ÇELİK SEKTÖRÜ
EN FAZLA İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİLEN İLK 20 ÜRÜN GRUBU
ÜRÜN GRUBU
1 DEMİR ÇELİK ÇUBUK
2 DEMİR ÇELİK YASSI SICAK
3 DEMİR ÇELİK BORU
4 DEMİR ÇELİK DİĞER
5 DEMİR ÇELİK İNŞAAT AKSAMI
6 DEMİR ÇELİK PROFİL
7 METALLERDEN DİĞER
8 ALÜMİNYUM ÇUBUK & PROFİLLER
9 DEMİR ÇELİK DİĞER (DEMİR DEMİRDIŞI)
10 ALÜMİNYUM SAÇ & LEVHA
11 ALÜMİNYUM DİĞER
12 MOBİLYALAR (METAL)
13 BAKIR TELLER
14 BAKIR ÖRME HALATLAR
15 DEMİR ÇELİK FİLMAŞİN
16 DEMİR ÇELİK YASSI KAPLAMA
17 SOBA.OCAKLAR (ELEKTRİKLİ OLMAYANLAR)
18 BAKIR DİĞER
19 DEMİR ÇELİK MUTFAK EŞYASI
20 DEMİR ÇELİK YASSI SOĞUK
DİĞER
TOPLAM
2013 EKİM 2014 EKİM DEĞİŞİM 2013 EKİM
Miktar (ton) Miktar (ton)
%
Değer (bin$)
726.545
651.623
-10
425.947
52.704
200.786
281
31.831
156.173
149.589
-4
130.329
50.252
59.405
18
90.260
57.458
51.021
-11
109.612
112.606
137.994
23
78.182
11.524
12.771
11
51.823
11.395
12.681
11
48.285
16.557
17.722
7
44.968
14.839
15.102
2
43.092
5.218
7.075
36
27.920
6.620
7.641
15
30.293
3.789
4.246
12
29.627
3.793
3.840
1
31.155
92.569
47.634
-49
55.207
37.157
28.801
-22
35.011
6.783
6.785
0
27.319
5.306
3.784
-29
34.577
4.409
5.045
14
20.592
4.127
32.857
696
3.380
159.881
91.793 -1.002
229.677
1.539.704
1.548.195
1
1.579.085
2014 EKİM DEĞİŞİM
Değer (bin$)
%
366.136
-14
124.548
291
121.369
-7
113.823
26
101.481
-7
98.020
25
54.852
6
52.410
9
49.943
11
46.536
8
35.717
28
31.773
5
31.352
6
29.940
-4
28.537
-48
27.500
-21
27.163
-1
26.667
-23
24.586
19
23.068
582
201.325
-889
1.616.747
2
Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları
2
Türkiye demir ve demir dışı metaller - çelik 2014 yılı Ekim ayı sektörel ihracatı ürün grubu
bazında incelendiğinde; demir çelik çubuğun 366 milyon dolar ile ilk sırada yer aldığı
görülmektedir. Demir çelik çubuğun toplam sektör ihracatındaki payı ise %23 olarak
gerçekleşmiştir. Bunu, 125 milyon dolar ile demir yassı sıcak, 121 milyon dolar ile ise demir
çelik boru ürünler ihracatı izlemektedir.

TÜRKİYE GENELİ DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER - ÇELİK SEKTÖREL İHRACAT
RAKAMLARININ ÜLKE BAZINDA DEĞERLENDİRMESİ
TÜRKİYE GENELİ DEMİR VE DEMİRDIŞI METALLER - ÇELİK SEKTÖRÜ
EN FAZLA İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİLEN İLK 20 ÜLKE
2013 EKİM 2014 EKİM DEĞİŞİM 2013 EKİM 2014 EKİM DEĞİŞİM
Miktar (ton) Miktar (ton)
%
Değer (bin$) Değer (bin$)
%
1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
119.206
192.426
61
71.146
115.809
63
2 IRAK
238.977
110.918
-54
219.175
113.030
-48
3 BİRLEŞİK DEVLETLER
63.414
147.713
133
58.537
106.064
81
4 ALMANYA
28.051
33.830
21
88.332
100.598
14
5 KANADA
48.314
114.931
138
31.824
74.497
134
6 İTALYA
36.499
30.142
-17
59.036
57.836
-2
7 MISIR
18.663
62.588
235
22.416
52.388
134
8 BİRLEŞİK KRALLIK
53.540
31.944
-40
56.815
50.108
-12
9 ROMANYA
29.758
43.230
45
36.552
48.030
31
10 TÜRKMENİSTAN
29.655
21.741
-27
38.512
43.486
13
11 İSRAİL
56.555
56.162
-1
41.213
42.546
3
12 AZERBAYCAN-NAHÇİVAN
22.396
22.239
-1
37.255
40.938
10
13 FRANSA
14.211
14.527
2
36.186
34.587
-4
14 BULGARİSTAN
20.563
17.275
-16
39.563
34.049
-14
15 GÜRCİSTAN
17.434
20.015
15
24.032
27.324
14
16 RUSYA FEDERASYONU
8.076
9.584
19
25.897
25.743
-1
17 UMMAN
966
43.470
4.399
1.940
24.754
1176
18 YUNANİSTAN
6.840
21.130
209
11.785
23.892
103
19 PERU
8.359
39.919
378
5.282
22.878
333
20 SUUDİ ARABİSTAN
62.679
26.586
-58
44.225
22.400
-49
DİĞER
655.547
487.825
-26
629.362
555.792
-12
TOPLAM
1.539.704
1.548.195
1
1.579.085
1.616.747
2
ÜLKE
Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları
Türkiye demir ve demir dışı metaller - çelik 2014 yılı Ekim ayı sektörel ihracatı ülkeler bazında
incelendiğinde; Birleşik Arap Emirlikleri'nin 116 milyon dolar ile ilk sırada yer aldığı
görülmektedir. Birleşik Arap Emirlikleri'nin toplam sektör ihracatındaki payı ise %7 olarak
gerçekleşmiştir. Bunu, 113 milyon dolar ile Irak, 106 milyon dolar ile ise Birleşik Devletler
izlemektedir.
3

TÜRKİYE GENELİ DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖREL İHRACAT
RAKAMLARININ İL BAZINDA DEĞERLENDİRMESİ
TÜRKİYE GENELİ DEMİR VE DEMİRDIŞI METALLER - ÇELİK SEKTÖRÜ
EN FAZLA İHRACAT GERÇEKLEŞTİREN İLK 20 İL
İL ADI
1 İSTANBUL
2 KOCAELI
3 İZMIR
4 ANKARA
5 BURSA
6 HATAY
7 DENIZLI
8 ZONGULDAK
9 KAYSERI
10 GAZIANTEP
11 KARABÜK
12 ŞIRNAK
13 KONYA
14 ADANA
15 MERSIN
16 SAKARYA
17 ESKIŞEHIR
18 TEKIRDAĞ
19 MANISA
20 SAMSUN
DİĞER
TOPLAM
2013 EKİM 2014 EKİM DEĞİŞİM
2013 EKİM
2014 EKİM DEĞİŞİM
Miktar (ton) Miktar (ton)
%
Değer (bin$) Değer (bin$)
%
934.378
36.038
101.188
53.739
32.727
42.553
39.154
18.345
16.631
47.923
24.108
104.151
5.301
7.863
13.119
6.478
2.128
1.816
3.262
5.611
43.188
1.539.704
898.296
46.259
92.658
37.785
36.157
88.721
48.614
82.506
23.307
38.549
39.518
36.598
6.420
10.398
11.562
5.273
2.877
1.986
3.082
6.067
31.562
1.548.195
-4
28
-8
-30
10
108
24
350
40
-20
64
-65
21
32
-12
-19
35
9
-6
8
-568
1
864.191
94.248
87.967
99.718
50.181
31.994
51.769
13.007
34.271
39.955
16.090
64.674
13.550
9.921
11.523
12.632
6.180
8.615
8.028
5.515
55.056
1.579.085
862.392
118.050
89.005
75.208
55.978
55.758
54.713
54.004
39.045
34.156
25.317
22.226
17.723
12.170
11.742
11.662
7.921
7.866
7.843
6.697
47.272
1.616.747
0
25
1
-25
12
74
6
315
14
-15
57
-66
31
23
2
-8
28
-9
-2
21
-483
2
Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları
Türkiye demir ve demir dışı metaller - çelik 2014 yılı Ekim ayı sektörel ihracatı iller bazında
incelendiğinde; İstanbul’un 862 milyon dolar ile ilk sırada yer aldığı görülmektedir.
İstanbul’un toplam sektör ihracatındaki payı ise %53 olarak gerçekleşmiştir. İstanbul’u, 118
milyon dolar ile Kocaeli, 89 milyon dolar ile ise İzmir izlemektedir.
Hatay'ın sektör ihracatı Ekim ayında 56 milyon dolar, Kayseri'nin 39 milyon dolar, Adana'nın
12 milyon dolar, Mersin'in 11,7 milyon dolar, Kahramanmaraş'ın 5,6 milyon dolar, ve
Osmaniye'nin 3,6 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
4

AKDENİZ DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ – ÜRÜN BAZLI
İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ
AKDENİZ DEMİR VE DEMİRDIŞI METALLER - ÇELİK SEKTÖRÜ
EN FAZLA İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİLEN İLK 20 ÜRÜN GRUBU
ÜRÜN GRUBU
1 DEMİR ÇELİK BORU
2 DEMİR ÇELİK ÇUBUK
3 SOBA.OCAKLAR (ELEKTRİKLİ OLMAYANLAR)
4 MOBİLYALAR (METAL)
5 DEMİR ÇELİK İNŞAAT AKSAMI
6 DEMİR ÇELİK TEL
7 DEMİR ÇELİK DİĞER
8 DEMİR ÇELİK PROFİL
9 DEMİR ÇELİK MUTFAK EŞYASI
10 DEMİR ÇELİK YASSI KAPLAMA
11 ALÜMİNYUM ÖRME HALAT
12 ALÜMİNYUM DİĞER
13 DEMİR ÇELİK DEMET.TEL VE HALAT
14 ALÜMİNYUM ÇUBUK & PROFİLLER
15 DEMİR ÇELİK ÇİVİ
16 ALÜMİNYUM MUTFAK EŞYASI
17 DEMİR DIŞI METALLER BAKIR TELLER
18 METALLERDEN DİĞER
19 BAKIR DİĞER
20 DEMİR ÇELİK YASSI SICAK
DİĞER
TOPLAM
2013 EKİM 2014 EKİM DEĞİŞİM 2013 EKİM 2014 EKİM DEĞİŞİM
Miktar (ton) Miktar (ton)
%
Değer (bin$) Değer (bin$)
%
16.101
40.145
149
13.637
28.705
110
11.554
38.982
237
6.688
22.210
232
2.635
2.493
-5
8.078
8.068
0
2.580
2.711
5
8.107
7.945
-2
3.901
3.711
-5
8.588
7.522
-12
6.902
8.139
18
5.847
6.692
14
3.535
3.330
-6
5.177
5.357
3
10.810
7.566
-30
7.020
4.965
-29
954
1.090
14
3.704
4.053
9
1.989
3.816
92
1.704
3.457
103
1.502
1.444
-4
3.683
3.370
-8
160
1.135
607
323
2.893
795
762
1.216
60
1.251
1.671
34
307
365
19
1.159
1.368
18
1.014
1.320
30
1.052
1.321
25
141
190
35
870
1.215
40
0
104
100
0
777
100
233
237
2
815
756
-7
148
103
-30
1.274
728
-43
949
1.038
9
633
670
6
3.479
1.605
-1.224
4.409
3.274
-1349
69.658
120.739
73
84.021
117.017
39
Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları
Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nin 2014 yılı Ekim ayı ihracatı ürün
gruplarına göre incelendiğinde; demir çelik borunun %25 pay ile ilk sırada, demir çelik
çubuğun %19 ile ikinci sırada, soba ocaklar (elektrikli olmayanlar) ürünlerin ise %7 ile üçüncü
sırada yer aldığı görülmektedir. 2013 yılı Ekim ayına kıyasla, ilk 10 sırada yer alan ürün
gruplarından mobilyalar, inşaat aksamı ve profil ürünler ihracatında düşüş kaydedilmiştir.
5

AKDENİZ DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ –ÜLKE BAZLI
İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ
AKDENİZ DEMİR VE DEMİRDIŞI METALLER - ÇELİK SEKTÖRÜ
EN FAZLA İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİLEN İLK 20 ÜLKE
2013 EKİM 2013 EKİM DEĞİŞİM 2013 EKİM
2014 EKİM DEĞİŞİM
Miktar (ton) Miktar (ton)
%
Değer (bin$) Değer (bin$)
%
1 MISIR
1.160
27.842
2.301
2.645
19.548
639
2 IRAK
16.227
19.941
23
18.421
19.444
6
3 BİRLEŞİK KRALLIK
823
7.941
864
982
6.855
598
4 YUNANİSTAN
306
7.858
2.472
442
6.214
1307
5 SURİYE
1.294
9.079
601
1.149
5.608
388
6 LÜBNAN
3.866
6.040
56
2.867
4.172
45
7 ALMANYA
1.339
3.135
134
2.639
4.127
56
8 KKTC
2.685
4.186
56
2.259
3.115
38
9 TÜRKMENİSTAN
9.489
1.534
-84
6.013
3.036
-50
10 KAYSERİ SERBEST BLG.
2.224
1.746
-21
2.715
2.845
5
11 ROMANYA
2.323
2.698
16
2.252
2.817
25
12 İSRAİL
6.136
2.315
-62
4.607
2.491
-46
13 GÜRCİSTAN
1.521
2.781
83
1.296
2.422
87
14 NİJERYA
1.163
863
-26
2.979
2.176
-27
15 FAS
284
2.141
654
649
1.940
199
16 HOLLANDA
1.544
1.606
4
1.887
1.913
1
17 AZERBAYCAN-NAHÇİVAN
636
1.003
58
1.440
1.821
26
18 ANGOLA
488
1.296
166
1.107
1.501
36
19 İTALYA
462
826
79
1.442
1.413
-2
20 BİRLEŞİK DEVLETLER
1.209
1.283
6
1.492
1.370
-8
DİĞER
14.478
14.628
-7.306
24.738
22.189
-3285
TOPLAM
69.658
120.739
73
84.021
117.017
39
ÜLKE
Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları
Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğinin 2014 yılı Ekim ayı ihracatı
ülkelere göre incelendiğinde; Mısır'ın 16,7 pazar payı ile ilk sırada, Irak'ın %16,6 pay ile ikinci
sırada, Birleşik Krallık'ın ise %6 ile üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir. 2013 yılı Ekim ayına
kıyasla, ilk 10 sırada yer alan ülkelere yapılan ihracatta sadece Türkmenistan'da düşüş
yaşanmıştır.
6

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER – GENEL SEKRETERLİK BAZINDA BİRLİK İHRACATI
DEĞERLENDİRMESİ
DEMİR VE DEMİRDIŞI METALLER - ÇELİK SEKTÖRÜ
GENEL SEKRETERLİK SIRALI - $
GENEL
SEKRETERLİK
İMMİB
EİB
AKİB
OAİB
DAİB
GAİB
UİB
İTKİB
DENİB
BAİB
İİB
DKİB
KİB
TOPLAM
2013 EKİM
Değer (bin$)
1.007.150.802
129.323.160
84.112.295
126.714.170
69.556.517
97.535.660
24.473.869
9.360.284
12.505.562
6.877.965
5.286.986
5.862.972
324.759
1.579.085.000
2014 EKİM DEĞİŞİM PAY
Değer (bin$)
%
%
1.086.605.710
8 67
129.911.318
0 8
117.018.831
39 7
100.145.157
-21 6
55.139.267
-21 3
46.363.174
-52 3
32.104.948
31 2
11.441.313
22 1
11.023.986
-12 1
10.048.883
46 1
8.430.670
59 1
7.836.546
34 0
677.198
109 0
1.616.747.000
2
100
Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları
Demir ve Demir Dışı Metaller - Çelik sektör ihracatı 2014 yılı Ekim dönemi için genel
sekreterliklere göre incelendiğinde; İMMİB’in %67 pay ile ilk sırada, EİB'in %8 pay ile ikinci sırada
ve AKİB'in %7 pay ile üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir. 2013 yılı Ekim dönemine kıyasla,
AKİB’in ihracatında %39’luk bir artış yaşanmıştır.
DEMİR VE DEMİRDIŞI METALLER - ÇELİK SEKTÖRÜ
GENEL SEKRETERLİK $ SIRALI
GENEL
SEKRETERLİK
İMMİB
EİB
AKİB
OAİB
DAİB
GAİB
UİB
İTKİB
DENİB
BAİB
İİB
DKİB
KİB
TOPLAM
2013 OCAK-EKİM 2013 OCAK-EKİM DEĞİŞİM PAY
Değer (bin$)
Değer (bin$)
%
%
10.953.535
11.224.591
2 66
1.391.649
1.387.788
0
8
1.184.622
1.379.867
16
8
1.284.628
1.276.365
-1
7
732.569
649.134
-11
4
865.186
461.180
-47
3
272.756
310.832
14
2
90.504
117.607
30
1
120.751
106.495
-12
1
77.741
69.861
-10
0
81.438
68.468
-16
0
46.060
56.049
22
0
4.889
5.595
14
0
17.106.327
17.113.832
0 100
Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları
Demir ve Demir Dışı Metaller - Çelik sektör ihracatı, 2014 yılı Ocak-Ekim dönemi için genel
sekreterliklere göre incelendiğinde; İMMİB’in %65 pay ile ilk sırada, EİB, AKİB ve OAİB'in ise %8
payla ikinci, üçüncü ve dördüncü sırada yer aldığı görülmektedir. 2013 yılı Ocak-Ekim dönemine
kıyasla, AKİB’in ihracatında %11’lik bir artış yaşanmıştır.
7
Download

EKİM 2014 AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ