MART
2014
AKİB
GENEL
SEKRETERLİĞİ
AKİB
DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER
SEKTÖRÜ
İHRACAT RAKAMLARI
DEĞERLENDİRMESİ
Hazırlayan: Dr. M. Sami SÜYGÜN / Şef
MART 2014 / SEKTÖREL BAZDA İHRACAT RAKAMLARI -1000 $
AKİB - TÜRKİYE GENELİ KARŞILAŞTIRMALI
2014
Değişim
('14/'13)
TG Pay(14)
(%)
2013
2014
Değişim Pay(14)
(%)
('14/'13)
2013
2014
Değişim
('14/'13)
1.721.277
1.213.912
1.891.703
1.327.630
9,90
9,37
14,54
10,20
268.350
193.774
314.320
238.065
17,13
22,86
16,62
17,93
5.034.252
3.585.614
5.618.128
3.952.476
11,60
10,23
532.314
172.417
95.502
113.140
135.663
62.003
93.632
9.242
599.538
192.785
120.315
105.504
155.025
22.898
121.384
10.181
12,63
11,81
25,98
-6,75
14,27
-63,07
29,64
10,17
4,61
1,48
0,92
0,81
1,19
0,18
0,93
0,08
145.991
194.036
32,91
1,49
465.935
145.991
194.036
32,91
1,49
465.935
361.374
370.037
2,40
2,84
19,56
46,39
11,25
8,32
3,41
14,71
0,09
2,35
18,55
18,55
10,88
10,88
1.770.480
613.036
344.210
333.595
492.989
70.661
300.797
26.707
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller
48,38
2,87
49,05
0,53
46,78
-34,80
-88,90
50,20
40,02
40,02
-17,62
-17,62
1.503.824
576.918
284.524
328.709
447.561
159.249
261.370
23.460
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER
117.295
89.440
13.538
8.776
5.293
3.368
115
240
36.001
36.001
40.255
40.255
982.703
SEKTÖRLER
I. TARIM
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mam.
Yaş Meyve ve Sebze
Meyve Sebze Mamulleri
Kuru Meyve ve Mamulleri
Fındık ve Mamulleri
Zeytin ve Zeytinyağı
Tütün ve Mamulleri
Süs Bitkileri
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ
Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
C. SANAYİ MAMULLERİ
Hazırgiyim ve Konfeksiyon
Otomotiv Endüstrisi
Gemi ve Yat
Elektrik - Elektronik Mak. Bilişim
Makine ve Aksamları
Demir ve Demir Dışı Metaller
Çelik
Çimento ve Toprak Ürünleri
Mücevherat
Savunma Sanayii
İklimlendirme Sanayii
Diğer Sanayi Ürünleri
III. MADENCİLİK
Madencilik Ürünleri
2014
14,55
10,24
832.982
629.038
967.756
743.589
16
18
17,23
18,81
17,73
6,26
20,98
1,49
10,15
-55,63
15,08
13,84
4,59
1,59
0,89
0,86
1,28
0,18
0,78
0,07
589.563
26,53
1,53
589.563
26,53
1,53
1.076.089
9,50
2,79
329.733
319.379
35.485
28.247
15.942
11.598
2.669
536
97.560
97.560
126.607
126.607
38
2
52
7
41
-7
9
36
30
30
-2
-2
18,62
52,10
10,31
8,47
3,23
16,41
0,89
2,01
16,55
16,55
11,77
11,77
370.037
2,40
2,84
982.703
1.076.089
9,50
2,79
10.758.196
1.106.899
3,59
4,68
82,67
8,51
788.955
76.417
754.317
85.455
-4,39
11,83
7,01
7,72
28.837.459
2.961.411
30.364.128
3.215.927
5,29
8,59
78,65
8,33
2.327.815
213.779
2.231.449
247.318
-4
16
7,35
7,69
733.948
153.556
169.936
771.759
143.930
191.210
5,15
-6,27
12,52
5,93
1,11
1,47
73.048
804
2.565
81.759
1.570
2.126
11,93
95,27
-17,12
10,59
1,09
1,11
2.065.505
398.422
497.485
2.256.485
412.757
546.685
9,25
3,60
9,89
5,84
1,07
1,42
206.105
2.205
5.468
240.090
2.771
4.457
16
26
-18
10,64
0,67
0,82
1.452.101
1.468.020
1,10
11,28
430.946
354.632
-17,71
24,16
4.197.527
11,17
1.357.671
1.120.531
-17
25,99
1.468.020
1,10
11,28
430.946
354.632
-17,71
24,16
4.197.527
2,71
11,17
1.357.671
1.120.531
-17
25,99
7.875.681
8.183.277
3,91
62,88
281.592
314.230
11,59
3,84
21.678.521
4.311.346
4.311.346
22.836.856
2,71
1.452.101
5,34
59,15
756.365
863.600
14
3,78
1.509.883
1.863.299
92.521
909.520
512.148
593.049
1.449.849
286.631
191.264
106.723
348.676
12.119
1.604.284
2.127.555
97.208
1.061.562
505.473
600.617
1.181.370
273.056
212.869
107.754
400.327
11.201
6,25
14,18
5,07
16,72
-1,30
1,28
-18,52
-4,74
11,30
0,97
14,81
-7,57
12,33
16,35
0,75
8,16
3,88
4,62
9,08
2,10
1,64
0,83
3,08
0,09
24.504
37.877
16
28.612
24.025
33.226
111.062
8.009
1
1.096
12.723
441
33.032
59.907
64
30.372
12.650
45.840
108.246
8.860
5
1.901
12.893
460
34,80
58,16
297,36
6,15
-47,35
37,96
-2,54
10,62
831,49
73,50
1,34
4,24
2,06
2,82
0,07
2,86
2,50
7,63
9,16
3,24
0,00
1,76
3,22
4,10
4.292.007
5.132.710
303.876
2.578.011
1.377.827
1.657.805
3.819.241
755.091
538.021
270.126
925.870
27.937
4.680.225
5.546.001
240.916
2.886.592
1.454.718
1.761.542
3.477.942
762.821
590.228
322.751
1.086.170
26.948
9,05
8,05
-20,72
11,97
5,58
6,26
-8,94
1,02
9,70
19,48
17,31
-3,54
12,12
14,37
0,62
7,48
3,77
4,56
9,01
1,98
1,53
0,84
2,81
0,07
70.812
100.310
159
72.140
59.982
90.749
304.588
18.485
2
2.676
35.307
1.156
90.637
139.014
182
84.453
43.610
128.911
316.391
20.104
10
4.313
34.903
1.072
28
39
15
17
-27
42
4
9
545
61
-1
-7
1,94
2,51
0,08
2,93
3,00
7,32
9,10
2,64
0,00
1,34
3,21
3,98
369.661
364.069
-1,51
2,80
16.087
16.103
0,10
4,42
1.162.893
1.092.438
-6,06
2,83
49.358
40.363
-18
3,69
369.661
364.069
-1,51
2,80
16.087
16.103
0,10
4,42
1.162.893
1.309.833
1.092.438
1.532.180
-6,06
16,98
2,83
3,97
49.358
40.363
-18
3,69
4,31
100
1.073.391
1.084.740
1,06
8,34
36.344.437
38.606.875
6,22
100
3.210.154
3.239.567
1
8,39
361.374
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat
T O P L A M (*)
Değişim TG Pay(14)
(%)
('14/'13)
2013
238.723
313.914
23.377
26.480
11.270
12.436
2.443
395
74.955
74.955
128.989
128.989
10.385.223
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.057.441
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.
2013
79.049
86.945
9.083
8.730
3.606
5.165
1.036
159
25.711
25.711
48.864
48.864
II. SANAYİ
Tekstil ve Hammaddeleri
Deri ve Deri Mamulleri
Halı
Pay(14)
(%)
(OCAK-MART) - AKİB
(OCAK-MART) - TÜRKİYE GENELİ
MART - AKİB
MART - TÜRKİYE GENELİ
12.476.161 13.013.968
(*) Toplam satırında, son ay verileri için İhracatçı Birlikleri kayıtları, önceki dönemler için TÜİK kayıtları esas alınmıştır.
1

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İLE ÇELİK SEKTÖREL İHRACAT RAKAMLARININ
TÜRKİYE VE AKİB DEĞERLENDİRMESİ
2014 yılı Mart ayı sektörel bazda ihracat rakamlarına göre; Türkiye demir ve demir dışı
metaller ihracatı, 2013 yılının eş değer dönemine kıyasla, %1 oranında bir artış kaydederek
601 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Sektörün Mart ayı Türkiye toplam ihracatındaki payı
ise %5 olmuştur.
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin 2014 yılı Mart ayı sektörel bazda ihracat
rakamları incelendiğinde ise; 46 milyon dolarlık demir ve demir dışı metaller ihracatı
gerçekleştirildiği görülmektedir. Bir önceki yılın eş değer dönemine kıyasla sektör ihracatında
%38 oranında bir artış yaşanmış ve ülke geneli demir ve demir dışı metaller ihracatındaki payı
%8 olmuştur.
Türkiye çelik sektörü 2014 yılı Mart ayı ihracatı ise, 1 milyar 181 milyon dolar ile %19
oranında azalmış ve Mart ayı Türkiye toplam ihracatından %9’luk bir pay almıştır.
Akdeniz ihracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin, çelik ihracatı 2014 yılı Mart ayında, %3
oranında azalarak 108 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’deki toplam sektör
ihracatındaki payı ise %9 olmuştur.

TÜRKİYE GENELİ DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER - ÇELİK SEKTÖREL İHRACAT
RAKAMLARININ ÜRÜN GRUBU BAZINDA DEĞERLENDİRMESİ
TÜRKİYE GENELİ DEMİR VE DEMİRDIŞI METALLER - ÇELİK SEKTÖRÜ
EN FAZLA İHRACATI YAPILAN İLK 20 ÜRÜN GRUBU
2013 MART 2014 MART DEĞİŞİM 2013 MART 2014 MART DEĞİŞİM
Miktar (ton) Miktar (ton)
%
Değer (bin $) Değer (bin $)
%
1 DEMİR ÇELİK ÇUBUK
899.626
701.030
-22
536.598
396.969
-26
2 DEMİR ÇELİK BORU
182.976
171.506
-6
155.827
145.858
-6
3 DEMİR ÇELİK DİĞER
112.260
78.338
-30
133.159
127.953
-4
4 DEMİR ÇELİK PROFİL
144.559
175.674
22
103.124
126.167
22
5 DEMİR ÇELİK İNŞAAT AKSAMI
61.949
56.543
-9
126.451
114.755
-9
6 DEMİR ÇELİK YASSI SICAK
160.380
163.050
2
99.481
96.687
-3
7 DİĞER EŞYA METALLERDEN DİĞER
12.538
12.243
-2
50.794
58.945
16
8 DEMİR ÇELİK DİĞER (DEMİR DEMİRDIŞI)
16.862
20.418
21
49.812
58.488
17
9 ALÜMİNYUM ÇUBUK & PROFİLLER
12.029
12.218
2
51.743
49.699
-4
10 DEMİR ÇELİK FİLMAŞİN
100.864
72.254
-28
62.500
43.618
-30
11 ALÜMİNYUM SAÇ & LEVHA
14.625
14.483
-1
44.142
41.607
-6
12 DEMİR ÇELİK YASSI KAPLAMA
60.738
34.808
-43
56.305
34.730
-38
13 MOBİLYALAR (METAL)
7.808
8.632
11
31.159
34.676
11
14 BAKIR ÖRME HALATLAR
4.188
4.263
2
36.972
34.105
-8
15 BAKIR TELLER
3.898
4.502
16
32.576
33.918
4
16 BAKIR DİĞER
4.671
4.896
5
34.839
33.633
-3
17 ALÜMİNYUM DİĞER
6.210
5.772
-7
33.009
32.920
0
18 DEMİR ÇELİK SOBA.OCAKLAR
6.115
6.412
5
25.072
28.076
12
19 DEMİR ÇELİK MUTFAK EŞYASI
4.444
5.682
28
22.340
27.096
21
20 DEMİR ÇELİK HURDA
8.437
20.019
137
13.232
26.963
104
DİĞER
304.689
122.714
-60
343.762
235.122
-32
TOPLAM
2.129.867
1.695.458
-20
2.042.898
1.781.987
-13
ÜRÜN GRUBU
Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları
2
Türkiye demir ve demir dışı metaller - çelik 2014 yılı Mart ayı sektörel ihracatı ürün grubu
bazında incelendiğinde; demir çelik çubuğun 397 milyon dolar ile ilk sırada yer aldığı
görülmektedir. Demir çelik çubuğun toplam sektör ihracatındaki payı ise %22 olarak
gerçekleşmiştir. Bunu, 146 milyon dolar ile demir çelik boru, 128 milyon dolar ile ise demir
çelik diğer izlemektedir.

TÜRKİYE GENELİ DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER - ÇELİK SEKTÖREL İHRACAT
RAKAMLARININ ÜLKE BAZINDA DEĞERLENDİRMESİ
TÜRKİYE GENELİ DEMİR VE DEMİRDIŞI METALLER - ÇELİK SEKTÖRÜ
EN FAZLA İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİLEN İLK 20 ÜLKE
2013 MART 2014 MART DEĞİŞİM 2013 MART 2014 MART DEĞİŞİM
Miktar (ton) Miktar (ton)
%
Değer (bin $) Değer (bin $)
%
1 IRAK
231.146
204.028
-12
209.384
206.655
-1
2 ALMANYA
31.093
36.994
19
96.312
107.771
12
3 İTALYA
67.618
62.582
-7
85.245
82.583
-3
4 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
195.378
136.664
-30
119.094
79.059
-34
5 İSRAİL
64.949
109.877
69
50.634
76.715
52
6 BİRLEŞİK DEVLETLER
179.313
67.748
-62
140.255
71.976
-49
7 BİRLEŞİK KRALLIK
23.113
55.404
140
41.875
65.871
57
8 KANADA
73.287
79.033
8
46.331
49.802
7
9 HOLLANDA
29.405
50.155
71
33.210
49.430
49
10 YEMEN
71.532
88.285
23
41.720
48.970
17
11 ROMANYA
37.023
34.448
-7
40.714
43.902
8
12 LİBYA
94.153
51.624
-45
78.217
43.531
-44
13 SUUDİ ARABİSTAN
130.970
46.133
-65
91.945
42.412
-54
14 MISIR
89.079
45.724
-49
64.788
42.352
-35
15 İSPANYA
33.048
34.444
4
29.324
35.190
20
16 TÜRKMENİSTAN
17.907
13.528
-24
34.557
34.620
0
17 AZERBAYCAN-NAHÇİVAN
28.267
18.974
-33
42.992
33.930
-21
18 FRANSA
14.943
11.645
-22
39.418
33.733
-14
19 BULGARİSTAN
9.030
17.403
93
23.399
31.925
36
20 BREZİLYA
24.792
35.146
42
20.748
30.269
46
DİĞER
683.819
495.618
-28
712.737
571.291
-20
TOPLAM
2.129.867
1.695.458
-20
2.042.898
1.781.987
-13
ÜLKE
Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları
Türkiye demir ve demir dışı metaller - çelik 2014 yılı Mart ayı sektörel ihracatı ülkeler
bazında incelendiğinde; Irak’ın 207 milyon dolar ile ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Irak’ın
toplam sektör ihracatındaki payı ise %12 olarak gerçekleşmiştir. Bunu, 108 milyon dolar ile
Almanya, 83 milyon dolar ile ise İtalya izlemektedir.
3

TÜRKİYE GENELİ DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖREL İHRACAT
RAKAMLARININ İL BAZINDA DEĞERLENDİRMESİ
TÜRKİYE GENELİ DEMİR VE DEMİRDIŞI METALLER - ÇELİK SEKTÖRÜ
EN FAZLA İHRACAT GERÇEKLEŞTİREN İLK 20 ÜLKE
2013 MART 2014 MART DEĞİŞİM 2013 MART 2014 MART DEĞİŞİM
Miktar (ton) Miktar (ton)
%
Değer (bin $) Değer (bin $)
%
1 İSTANBUL
1.327.044
940.295
-29
1.152.101
911.305
-21
2 KOCAELI
45.243
48.829
8
117.215
119.698
2
3 İZMIR
91.782
142.122
55
83.062
118.455
43
4 ANKARA
63.961
51.156
-20
111.498
102.809
-8
5 HATAY
178.373
130.426
-27
116.132
88.523
-24
6 DENIZLI
60.930
71.623
18
73.919
73.399
-1
7 BURSA
26.064
35.909
38
47.954
59.331
24
8 ŞIRNAK
98.550
70.788
-28
60.734
41.751
-31
9 KAYSERI
23.109
21.682
-6
36.725
40.826
11
10 GAZIANTEP
41.035
38.498
-6
38.021
35.204
-7
11 ZONGULDAK
42.952
28.824
-33
30.720
19.901
-35
12 KARABÜK
28.455
27.113
-5
20.139
18.162
-10
13 MARDIN
22.195
19.479
-12
14.896
12.242
-18
14 SAKARYA
7.816
6.163
-21
12.958
11.881
-8
15 ADANA
7.005
8.586
23
9.830
11.217
14
16 MANISA
1.967
3.764
91
5.989
10.012
67
17 KONYA
2.988
3.283
10
8.862
9.777
10
18 OSMANIYE
9.407
4.374
-53
7.106
9.688
36
19 TEKIRDAĞ
1.809
1.931
7
7.754
9.490
22
20 SAMSUN
3.789
7.670
102
4.682
8.633
84
DİĞER
45.393
32.943
-27
82.601
69.682
-16
TOPLAM
2.129.867
1.695.458
-20
2.042.898
1.781.987
-13
İL
Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları
Türkiye demir ve demir dışı metaller - çelik 2014 yılı Mart ayı sektörel ihracatı iller
bazında incelendiğinde; İstanbul’un 911 milyon dolar ile ilk sırada yer aldığı görülmektedir.
İstanbul’un toplam sektör ihracatındaki payı ise %51 olarak gerçekleşmiştir. İstanbul’u, 120
milyon dolar ile Kocaeli, 118 milyon dolar ile ise İzmir izlemektedir.
Hatay ilinin sektör ihracatı Mart ayında 89 milyon dolar, Kayseri'nin 41 milyon dolar,
Adana'nın 11 milyon dolar ve Mersin'in ise 8 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
4

AKDENİZ DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ – ÜRÜN BAZLI
İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ
AKDENİZ DEMİR VE DEMİRDIŞI METALLER - ÇELİK SEKTÖRÜ
EN FAZLA İHRACATI GERÇEKLEŞTİRİLEN İLK 20 ÜRÜN GRUBU
2013 MART 2014 MART DEĞİŞİM 2013 MART 2014 MART DEĞİŞİM
Miktar (ton) Miktar (ton)
%
Değer (bin $) Değer (bin $)
%
1 DEMİR ÇELİK BORU
44.240
44.071
0
33.205
35.793
8
2 DEMİR ÇELİK ÇUBUK
27.282
49.040
80
16.590
27.768
67
3 ALÜMİNYUM ÖRME HALAT
1.060
5.286
399
2.616
12.515
378
4 DEMİR ÇELİK İNŞAAT AKSAMI
5.010
5.256
5
10.937
9.520
-13
5 DEMİR ÇELİK DİĞER
3.813
10.067
164
6.163
9.388
52
6 DEMİR ÇELİK SOBA.OCAKLAR
2.350
2.381
1
7.359
8.108
10
7 MOBİLYALAR (METAL)
2.825
2.527
-11
8.339
7.800
-6
8 DEMİR ÇELİK TEL
6.216
8.959
44
5.445
7.501
38
9 DEMİR ÇELİK PROFİL
9.777
9.461
-3
6.288
6.058
-4
10 DEMİR ÇELİK MUTFAK EŞYASI
979
1.507
54
4.196
5.688
36
11 DEMİR ÇELİK YASSI KAPLAMA
11.149
5.742
-48
10.677
5.167
-52
12 ALÜMİNYUM DİĞER
1.089
954
-12
2.355
2.293
-3
13 DEMİR ÇELİK DEMET.TEL VE HALAT
1.127
1.424
26
1.669
2.220
33
14 BAKIR DİĞER
115
240
109
1.064
1.977
86
15 DEMİR ÇELİK HURDA
757
1.122
48
1.142
1.355
19
16 ALÜMİNYUM ÇUBUK & PROFİLLER
326
321
-2
1.399
1.322
-5
17 DEMİR ÇELİK ÇİVİ
803
1.292
61
793
1.215
53
18 DEMİR ÇELİK YASSI SICAK
9.159
1.699
-81
5.845
1.082
-81
19 ALÜMİNYUM MUTFAK EŞYASI
147
189
29
824
1.047
27
20 METALLERDEN DİĞER
244
251
3
1.080
800
-26
DİĞER
23.306
3.299
-86
16.303
41.262
153
TOPLAM
151.775
155.087
2
144.288
154.086
7
ÜRÜN GRUBU
Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları
Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nin 2014 yılı Mart ayı ihracatı
ürün gruplarına göre incelendiğinde; demir çelik borunun %23 pay ile ilk sırada, demir
çelik çubuğun %18 ile ikinci sırada, alüminyum örme halatın ise %8 ile üçüncü sırada yer
aldığı görülmektedir. 2013 yılı Mart ayına kıyasla, ilk 10 sırada yer alan ürün gruplarından
demir çelik inşaat aksamı, mobilyalar ve demir çelik profil ihracatında düşüş
kaydedilmiştir.
5

AKDENİZ DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ –ÜLKE BAZLI
İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ
AKDENİZ DEMİR VE DEMİRDIŞI METALLER - ÇELİK SEKTÖRÜ
EN FAZLA İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİLEN İLK 20 ÜLKE
2013 MART 2014 MART DEĞİŞİM 2013 MART 2013 MART DEĞİŞİM
Miktar (ton) Miktar (ton)
%
Değer (bin $) Değer (bin $)
%
1 IRAK
18.534
47.038
154
22.079
43.745
98
2 MISIR
36.418
25.955
-29
22.403
19.070
-15
3 BİRLEŞİK KRALLIK
3.496
11.050
216
2.872
7.690
168
4 İSRAİL
12.483
9.218
-26
9.654
7.135
-26
5 BİRLEŞİK DEVLETLER
13.948
2.980
-79
11.120
6.598
-41
6 KAYSERİ SERBEST BLG.
3.131
3.031
-3
5.378
5.466
2
7 GÜRCİSTAN
953
4.910
416
1.011
4.600
355
8 LİBYA
4.766
4.374
-8
5.381
4.567
-15
9 CEZAYİR
714
7.005
881
1.426
4.540
218
10 ALMANYA
1.773
3.074
73
3.235
4.450
38
11 RUSYA FEDERASYONU
7.016
3.077
-56
7.501
3.237
-57
12 SURİYE
449
3.680
720
402
3.034
655
13 ROMANYA
262
3.351
1.180
479
2.726
469
14 SUUDİ ARABİSTAN
337
692
106
1.074
2.368
120
15 EKVATOR
0
2.402
100
0
2.202
100
16 AZERBAYCAN-NAHÇİVAN
2.183
1.278
-41
2.592
2.160
-17
17 HOLLANDA
1.144
1.493
31
1.993
2.090
5
18 KKTC
5.113
2.264
-56
3.963
1.865
-53
19 LÜBNAN
8.359
1.865
-78
5.946
1.835
-69
20 NİJERYA
718
617
-14
1.916
1.545
-19
DİĞER
29.981
15.736
-48
33.863
23.162
-32
TOPLAM
151.775
155.087
2
144.288
154.086
7
ÜLKE
Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları
Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğinin 2014 yılı Mart ayı ihracatı
ülkelere göre incelendiğinde; Irak’ın %28 pazar payı ile ilk sırada, Mısır'ın %12 ile ikinci sırada,
Birleşik Krallık'nın ise %5 ile üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir. 2013 yılı Mart ayına
kıyasla, ilk 10 sırada yer alan ülkelere yapılan ihracatta Mısır, İsrail, Birleşik Devletler ve
Libya'da düşüş yaşanmıştır.
6

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER – GENEL SEKRETERLİK BAZINDA BİRLİK İHRACATI
DEĞERLENDİRMESİ
DEMİR VE DEMİRDIŞI METALLER - ÇELİK SEKTÖRÜ
GENEL SEKRETERLİK $ SIRALI
GENEL
2013 MART 2014 MART DEĞİŞİM PAY
SEKRETERLİK Değer (bin $) Değer (bin $)
%
%
İMMİB
1.375.952
1.116.687
-19 63
EİB
139.125
180.102
29 10
AKİB
144.362
154.210
7
9
OAİB
129.861
135.170
4
8
DAİB
76.740
78.318
2
4
GAİB
98.398
48.321
-51
3
UİB
26.326
30.750
17
2
İTKİB
10.095
11.401
13
1
DENİB
13.385
9.861
-26
1
İİB
8.435
8.495
1
0
DKİB
3.863
4.187
8
0
AİB
16.004
4.115
-74
0
KİB
350
369
6
0
TOPLAM
2.042.898
1.781.987
-13 100
Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları
Demir ve Demir Dışı Metaller - Çelik sektör ihracatı 2014 yılı Mart dönemi için genel
sekreterliklere göre incelendiğinde; İMMİB’in %63 pay ile ilk sırada, EİB'in %10 pay ile
ikinci sırada ve AKİB’in %9 pay ile üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir. 2013 yılı Mart
dönemine kıyasla, AKİB’in ihracatında %7’lik bir artış yaşanmıştır.
7
DEMİR DEMİRDIŞI METALLER - ÇELİK SEKTÖRÜ
GENEL SEKRETERLİK $ SIRALI
GENEL
2013 OCAK-MART 2014 OCAK-MART DEĞİŞİM PAY
SEKRETERLİK Değer (bin $)
Değer (bin $)
%
%
İMMİB
EİB
AKİB
OAİB
DAİB
GAİB
UİB
DENİB
İTKİB
İİB
DKİB
AİB
KİB
TOPLAM
3.580.052
418.901
395.635
393.665
218.174
267.599
74.370
39.552
27.050
21.919
9.728
26.661
943
5.474.250
3.375.402
471.855
445.796
389.818
209.371
152.194
88.452
35.369
29.924
17.788
11.543
11.459
1.196
5.240.167
-6 64
13
9
13
9
-1
7
-4
4
-43
3
19
2
-11
1
11
1
-19
0
19
0
-57
0
27
0
-4 100
Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları
Demir ve Demir Dışı Metaller - Çelik sektör ihracatı, 2014 yılı Ocak-Mart dönemi için
genel sekreterliklere göre incelendiğinde; İMMİB’in %64 pay ile ilk sırada, AKİB'in ve
EİB'in %9 pay ile ikinci ve üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir. 2013 yılı Ocak-Mart
dönemine kıyasla, AKİB’in ihracatında %13’lük bir artış yaşanmıştır.
8
Download

Mart 2014 - Akdeniz İhracatçı Birlikleri