Asansör Son Kontrol Eğitim Semineri
Odamızın Makine Mühendisleri Odası ve Çalışma
Dairesi ile birlikte 4 günü teorik, 1 günü ise sahada
uygulama şeklinde düzenlenen, 5 günlük “Asansör Son
Kontrol Eğitim Semineri” TÜV Baş Denetçisi Fehmi
Pireci tarafından verildi
Odamız Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) gibi
Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne
(KTMMOB) bağlı odalardan biri olan Makine
Mühendisleri Odası (MMO) ile Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi
Müdürlüğü’nün birlikte düzenlediği “Asansör Son
Kontrol Eğitim Semineri” 5 gün sürdü.
Türkiye’den gelen uzman, TÜV Baş Denetçisi Fehmi
Pireci tarafından, KTMMOB Seminer Salonu’nda
verilen seminerin 4 günü teorik eğitim ve 1 günü de
sahada uygulama eğitimi şeklinde gerçekleşti. Seminere
EMO, MMO üyeleri ve Çalışma Dairesi çalışanları ilgi
gösterdi.
Seminerin açılış konuşmasını yapan Oda Başkanımız
Mustafa Aksoy, eğitim seminerlerinin önemine dikkat
çekti ve “Seminerin yararlı olacağı ve ülkemizde bir
eksikliği tamamlayacağına inanıyorum” şeklinde
konuştu.
Asansör işi yapanların “yetki belgesi” almaları
gerektiğini belirten TÜV Baş Denetçisi Fehmi Pireci
ise, “Bunun için 18 günlük bir eğitim olması ve eğitimin
sonunda sınav yapılması gerekir. 5 gün ile kısıtlı zamanda
bunu gerçekleştirmek zor” dedi ve katılımcılardan
devamlılığa özen göstermeleri ricasında bulundu.
5 günlük “Asansör Son Kontrol Eğitim Semineri”
sonunda, devamlı katılan üyelere katılım belgeleri
verildi.
EMOBİLİM
23
Download

Asansör Son Kontrol Eğitim Semineri