Basında Odamız
basında odamız
Eylül 2014
Odamız adına İzmir Şube yürütücülüğünde 8-11 Nisan 2015
tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve TESKON+SODEX Fuarı, Termodinamik Dergisinde “12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi
Sempozyum ve Seminer Hazırlıkları Sürüyor” başlığıyla haber yapıldı.
Eylül 2014
Odamız tarafından yayınlanan “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği”
raporu Aksiyon Dergisinde “MMO: İş kazaları ekonomik düzenin eseri” başlığıyla haber yapıldı.
06/10.09.2014
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar’ın da katıldığı, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e Oda heyeti tarafından yapılan kutlama ziyareti, Zafer Gazetesinde
“Makinecilerden Taşdelen’e ziyaret,” Anadolu Gazetesinde
“Taşdelen: Fikirlerinize önem veriyoruz,” Habertürk Ankara
Gazetesinde “Toplumu kucaklıyoruz,” (10.09.2014) Yedigün
Gazetesinde “Makina Mühendislerinden Taşdelen’e ziyaret”
başlıklarıyla haber yapıldı.
08.09.2014
30 Ağustos-6 Eylül 2014 tarihlerinde Özdere Kalemlik Orman
Kampında gerçekleştirilen MMO Öğrenci Üye Kampı 2014,
BirGün Gazetesinde “MMO kampı sona erdi” başlığıyla haber yapıldı.
08.09.2014
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar CNBC-E Canlı
Yayınına telefonla katılarak asansör denetimleri hakkındaki
soruları yanıtladı.
08.09.2014 Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, Kanal B’de
Emre Saklıca’nın, Yol TV’de Atlas Arslan’ın asansör denetimleri hakkındaki sorularını yanıtladı.
09.09.2014
Odamız tarafından yayınlanan “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği”
raporu BirGün Gazetesinde “İş cinayetlerinde Avrupa’da birinci, dünyada üçüncüyüz” başlığıyla haber yapıldı.
09.09.2014
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, CNN Türk Ana
Haber Programında Ahmet Örsoğlu’nun asansör denetimleri
hakkındaki sorularını yanıtladı.
10.09.2014
Oda Yönetim Kurulu tarafından yapılan “Konya’daki LPG’li
Araç Patlamasından Hareketle Uyarıyoruz: Araçlarını LPG’ye
Dönüştürmek İsteyen veya Dönüştürmüş Yurttaşlarımızın
Araç Dönüşümlerinin Son Kontrolünü ve Periyodik Gaz Sızdırmazlık Testini MMO’ya Yaptırması Gerekmektedir” başlıklı açıklama, Yeni Mesaj Gazetesinde “LPG’de kontrole özen
gösterilmeli,” Rasyonel Haber Gazetesinde “LPG’de son
kontrol uyarısı,” Anadolu Gazetesinde “Aracını LPG’ye dönüştürmek isteyenler test yaptırsın,” Günboyu Gazetesinde
“LPG’li araçlar için son kontrolü MMO yapmalı” başlıklarıyla
haber yapıldı.
09/10.09.2014
Odamız tarafından yayınlanan “Asansörlerde Durum Raporu
Uygulamalar ve Yapılması Gerekenler” raporu Sabah Gazetesinde “Ölüm asansörüne mühür,” Posta Gazetesinde “Asansörlerin yüzde 70’i tehlikeli,” Yeni Asır Gazetesinde “Ölüm
asansörlerine mühür,” Takvim Gazetesinde “150 bin bomba
var,” (10.09.2014) Hakimiyet Konya Gazetesinde “Asansörlerde kırmızı tehlike,” Milliyet Gazetesinde “Asansörlerin
yüzde 16’sı güvenli,” Tunceli Emek Gazetesinde “Asansör
faciası sonrası korkunç rapor,” Son Dakika Gazetesinde
“Türkiye’de 150 bin asansörün AB standartlarına uygunluk belgesi yok,” Takvim Gazetesinde “Asansörde kırmızı
alarm,” Yeni Mesaj Gazetesinde “Asansör kazalarında Türkiye birinci sırada” başlıklarıyla haber yapıldı.
10/11.09.2014
Oda Yönetim Kurulu tarafından yapılan “Kent Yağması ve
Rant Politikaları, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Gerekleri ile İnsan Yaşamını Hiçe Saymaktadır. İş Ekipmanlarının Periyodik
bülten 196
ekim 2014
21
Basında Odamız
11.09.2014
MMO Asansör Kontrol Merkezi Müdürü Berkay Eriş’in
Oda’nın 2014 yılı ilk 9 ayına ait asansör kontrol verilere ilişkin
verdiği demeç, Vatan Gazetesinde “Hergün tabuta biniyoruz,” Habertürk Gazetesinde “Kırmızı asansör,” Habertürk
Egeli Gazetesinde “Etiketi yoksa binmeyin uyarı kırmızıysa
yaklaşmayın” başlıklarıyla haber yapıldı.
22
bülten 196
ekim 2014
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar’ın asansör denetimlerine ilişkin verdiği demeç, Sabah Ankara Gazetesinde “Asansörlerin yüzde 47’si çok tehlikeli” başlığıyla haber
yapıldı.
15.09.2014
10 Eylül 2014 BirGün
10 Eylül 2014 Bugün
15 Eylül 2014 Evrensel
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar’ın asansör denetimlerine ilişkin verdiği demeç, Milliyet Ankara Gazetesinde “Konut asansörlerinin büyük bölümü tehlikeli” başlığıyla haber yapıldı.
26 Eylül 2014 Ege Telgraf
15.09.2014
Oda Yönetim Kurulu Üyesi Bedri Tekin’in iş kazalarına ilişkin
verdiği demeç, Evrensel Gazetesinde “Kanun değişti, cinayetler değişmedi” başlığıyla haber yapıldı.
27 Eylül 2014 Hürses
11 Eylül 2014 Haber Türk
27 Eylül 2014 Günboyu
Odamız ve Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir şubeleri yürütücülüğünde düzenlenen Asansör Sempozyumu ve
Sergisi 2014, Yenigün (İzmir) Gazetesinde “Asansör Sempozyumu başladı,” Aliağa Ekspres Gazetesi’nde “Asansör
sektörü İzmir’de bir araya geldi,” Posta Ege Gazetesinde
“Asansörcüler buluştu,” Ege Telgraf Gazetesinde “Asansör
eğitimi şart,” (27.09.2014) Günboyu Gazetesinde “Asansör
sektörü İzmir’de buluştu,” Hürses Gazetesinde “Asansör
sektörü İzmir’de bir araya geldi,” Son Dakika Gazetesinde
“Asansörlerin çoğu bozuk çıktı” başlıklarıyla haber yapıldı.
10 Eylül 2014 Anadolu
6 Eylül 2014 Anadolu
Odamız ve Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir şubeleri yürütücülüğünde düzenlenen Asansör Sempozyumu ve
Sergisi 2014 hazırlıkları, Posta Ege Gazetesinde “Asansörde
güvenlik sempozyumu 25 Eylül’de,” (19.09.2014) Habertürk
Egeli Gazetesinde “Asansör sektörü buluşuyor,” Ege Telgraf Gazetesinde “Asansör sektörü buluşacak,” Ege’de Bugün Gazetesinde “Asansör sektörü buluşuyor,” (20.09.2014)
Posta Ege Gazetesinde “Asansör sektörü güvenlik ve teknolojiyi konuşacak,” Yenigün (İzmir) Gazetesinde “Asansörü konuşacaklar,” Cumhuriyet Ege Gazetesinde “Asansör
9 Eylül 2014 BirGün
12.09.2014
26/27.09.2014
11/20.09.2014
26 Eylül 2014 Aliağa Ekspres Gazetesi
Sempozyumu ve Sergisi İzmir’de buluşuyor,” Aliağa Ekspres Gazetesi’nde “Asansör sektörü İzmir’de buluşacak,”
İzmir 9 Eylül Gazetesinde “Asansör sektörü İzmir’de buluşuyor,” Son Dakika Gazetesinde “Asansör ölümleri İzmir’de
konuşulacak” başlıklarıyla haber yapıldı.
10 Eylül 2014 Özgür Gündem
6 Eylül 2014 Haber Türk
11 Eylül 2014 Hürses
10 Eylül 2014 Milli Gazete
12 Eylül 2014 Sabah Ankara
Kontrolleri Artırılmalı ve Kamusal Denetim İvedilikle Benimsenmelidir” başlıklı açıklama, BirGün Gazetesinde “Bakanlık
asansör bakımını üç aydan bir yıla çıkardı,” Aydınlık Gazetesinde “Bakım kayıtları ortaya çıksın,” Habertürk Gazetesinde “Kazayı aydınlatmada bakım kaydı önemli,” Bizim
Anadolu Gazetesinde “İş kazası sonucu yaşamını yitiren beş
işçiden ikisi inşaat çalışanı,” Bugün Gazetesinde “Bakım
kayıtları kazayı aydınlatacak,” Özgür Gündem Gazetesinde
“İşçiler toplu halde öldürülüyor,” Milli Gazete’de “Bakım kayıtları önemli,” Yeni Mesaj Gazetesinde “Ölümlerin gerçek
sorumlusu siyasi iktidar,” (11.09.2014) Hürses Gazetesinde
“İş sağlığı için ekip çalışması yapılması gerekir” başlıklarıyla
haber yapıldı.
10 Eylül 2014 Aydınlık
Basında Odamız
15 Eylül 2014 Milliyet Ankara
26 Eylül 2014 Posta Ege
bülten 196
ekim 2014
23
Basında Odamız
10 Eylül 2014 Takvim
10 Eylül 2014 Tunceli Emek
10 Eylül 2014 Yeni Mesaj
9 Eylül 2014 Yeni Asır
10 Eylül 2014 Yedigün
bülten 196
ekim 2014
6 Eylül 2014 Zafer
9 Eylül 2014 Posta
8 Eylül 2014 BirGün
12 Eylül 2014 Sabah Ankara
11 Eylül 2014 Vatan
24
27Eylül 2014 Son Dakika
10 Eylül 2014 Son Dakika
9 Eylül 2014 Sabah
10 Eylül 2014 Yeni Mesaj
10 Eylül 2014 Rasyonel Haber
Download

Piyasalarda Bugün