SI-9470A-05
UYARI
• Bisikleti sürmeden önce, bileziğin gidebildiği kadar (saat
yönünde) “SERBEST” tarafa doğru çevrildiğini ve kırmızı “●”
ișaretinin kadronun ortasıyla hizalandığını doğrulayın. Bilezik
bu konumdayken gidon düzgün șekilde dönmelidir.
• Eğer bilezik “DURMA” konumuna çevrilmiș olarak bisikleti
sürmeye çalıșırsanız, gidonu normal șekilde döndürmeniz
mümkün olmayacak ve ciddi kaza yapma riski doğacaktır.
• Aynı zamanda, bilezik “SERBEST” ve “DURMA” konumları
arasında bir konuma ayarlandığında da gidon normal șekilde
dönmeyecektir. Eğer bilezik bu durumdayken bisikleti
sürmeye çalıșırsanız ciddi bir kaza yapabilirsiniz.
• Bisikleti sürerken kesinlikle bileziği “DURMA” konumuna
çevirmeyin; bu, gidonun normal dönme hareketini
engelleyecek ve ciddi kaza riski doğuracaktır.
• Bisikleti sürereken gidon bölgesine herhangi bir eșya asmayın:
astığınız eșya, bileziğe değerek “SERBEST” konumdan
“DURMA” konumuna hareket etmesine neden olabilir.
• Bisiklet selesinin ön tarafına bir çocuk koltuğu koymaktan
kaçının; çocuk koltuğunda otururken yanlıșlıkla bileziğe
dokunabilir.
• Çocuk koltukta otururken bisikleti gözetimsiz bırakmayın;
aksi takdirde bisiklet devrilebilir ve çocuk ciddi yaralanmaya
maruz kalabilir.
• Bisikleti sürmeden önce bileziğin nasıl çalıștığını tamamen
anladığınızdan emin olun. Bileziğin çalıșmasıyla ilgili herhangi
bir sorunuz için lütfen en yakınınızdaki bisiklet mağazasına
danıșın.
SERVİS TALİMATI
SI-9470A
HP-NX10
Doğru kullanım için, kullanmadan önce bu talimatı dikkatlice okuyun ve uygulayın.
■ KULLANIM YÖNTEMİ
Bisikleti park etmeden önce bileziğin “DURMA”
konumuna getirilmesi
Gidon durdurucusu, bilezik (ters saat yönünde) “DURMA konumuna
çevrilerek etkinleștirilir. Bu durumda, dönmeye zorlamanız halinde gidon
dönecek, fakat bir çatırtı sesi çıkaracaktır. Bu durumda kesinlikle
bisiklete binmeyin; bu, son derece tehlikelidir.
Bilezik
DURMA
Eğer bilezik ters saat yönünde
çevrildikten sonra gidon hala hareket
ediyorsa, gidonu kilitleninceye kadar
hafifçe hareket ettirirken bileziği
tekrar çevirin.
Bisikleti sürmeden önce bileziğin “SERBEST”
konumuna getirilmesi
Bilezik (saat yönünde) “SERBEST” konumuna çevrilerek gidonun kilidi
açılabilir. Bisikleti sürmeden önce, kırmızı “●” ișaretinin kadronun ortasıyla
hizalandığından ve gidonun düzgün șekilde döndüğünden emin olun.
düzgün
2 Gidonun
șekilde dönüp
dönmediğini
kontrol edin.
Bilezik üzerindeki
kırmızı “●” ișareti
saat yönünde
1 Bileziği
gittiği yere kadar
SERBEST
çevirin.
Kadronun ortası
Lütfen dikkat: Teknik özelliklerde önceden haber verilmeden değișiklik yapılabilir. (Turkish)
Download

HP-NX10 - Shimano