1. KAMU ALIMLARINDA YERLİ KATKI VE OFFSET UYGULAMALARI PANELİ
26 Mayıs 2014
PROGRAM
9:15 KAYIT
9:30 AÇILIŞ KONUŞMALARI
Sn. Musa PİRECİ – ATO Kamu Alımlarında Yerli Katkı ve Offset Uygulamaları Özel İhtisas
Komisyonu Başkanı
Sn. Salih BEZCİ – ATO Yönetim Kurulu Başkanı
Sn. Prof. Dr. İsmail DEMİR - Savunma Sanayi Müsteşarı
Sn. Ali BABACAN – Başbakan Yardımcısı (Teyide Muhtaç)
10:30-10:45 KAHVE ARASI
10:45 – 12:30 BİRİNCİ OTURUM – Moderatör: Prof Dr. Ziya Burhanettin Güvenç - Çankaya
Üniversitesi Rektörü
Sn. Züfer ARSLAN - Sağlık Bakanlığı Yatırım Modelleri Daire Başkanı Konu: Sanayi İşbirliğinde Offset
Nedir? Offset Uygulamalarında Beklentiler Nelerdir?
Sn. Dr. İhsan ŞAHİN – ATO Sağlık İhtisas Komisyonu Başkanı Konu: Türkiye’deki Offset
uygulamalarındaki sorunlar Nelerdir?
Sn. Bilal AKTAŞ - SSM Sanayileşme Daire Başkanı Konu: SSM Offset Uygulamaları – Sanayi Katılımı ,
Sivil Üretici Açısından Önemi
Sn. Ali ÖZEN – Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Konu:
Kamudaki Mevcut Çalışmalar
Sn. Orhan AYDIN - OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Konu: Ankara Metrosu Offset Uygulaması
Tecrübesi
12.30 – 13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
GS.F02 Rev:02 1/1
K-Q
TSE-ISO-EN
9000
Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 5/A 06530 Söğütözü-Çankaya/ANKARA
Tel: +90 312 201 83 68
Faks: +90 312 201 83 67
www.atonet.org.tr
13:30-14:45 İKİNCİ OTURUM - Moderatör: Dr. Kemal KAYA – TBMM Bilgi İşlem Başkanlığı Genel
Sekreter Yard. V. - Başkan
Sn. Nevzat KAVAKLI - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Konu: Enerji’de Yerli Katkı
ve Offset
Sn. Ahmet Can ÇEVİK –ASELSAN Yön. Kur. Üyesi Konu: Savunma Sanayinde Offset Kavramı ve
Sanayileşmedeki Yeri
Sn. Murat ERKİLET – Eski Gama Holding Gen. Müd. Konu: Özel Sektörün Enerji Yatırımlarındaki
Yaklaşımları ve Eksikliklerin Değerlendirilmesi
Sn. Recep BARUT – STM Gen. Müd. Konu: Özel Sektör Üretiminde Offset Uygulamaları Sorunları
Sn. Yılmaz GÜLDOĞAN – ALPTEKNİK Havacılık Gen. Müd. Konu: Havacılıkta Offset Uygulamaları
Başarıları (TAI ve Alpteknik Havacılık)
14:45 – 15:00 KAHVE ARASI
15:00 – 17:00 ÜÇÜNCÜ OTURUM ve SONUÇ DEKLERASYONU
Sn. Doç. Dr. Sedat ÇELİKDOĞAN – OSTİM Teknoloji Ar-Ge Merkezi A.Ş. Yön. Kur. Bşk. Konu: Dünyadaki
Offset Uygulamaları ve Örnekleri
Sn. Prof. Dr. Ünsal ÖZGEN – İnönü Üniversitesi Tıp. Fak. Dek. Konu: Üniversitelerin Offset
Uygulamalarından Beklentileri
GS.F02 Rev:02 2/1
K-Q
TSE-ISO-EN
9000
Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 5/A 06530 Söğütözü-Çankaya/ANKARA
Tel: +90 312 201 83 68
Faks: +90 312 201 83 67
www.atonet.org.tr
Download

karar 297 fenerbahçe – galatasaray odeabank tkbl müsabakası