BR
% Ü
10 K
0 SE
KO L
SG UZ
EB MA
05 G NL
34 İRİ AR
w 70 ŞİM I D
w 6 C A
w
.is 55 İ İ NIŞ
pl 17 Ş P M
an 0 L A
io 43 AN NL
rn 2
I
ek 2 I H K G
le 15 AZ Ü
ri. 1 I V
co 1 RL EN
m 02 A C
TM E
AK Sİ
İL
İÇ E
İN
HEDİYELİK EŞYA Hazırlayan Gülsevin ONUR 2010 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi
Hediyelik Eşya sektörü içinde ahşap eşya, seramik, çini, gümüş mücevher, el halısı ve kilim, bakır eşya, imitasyon mücevher, yapma çiçek gibi çok farklı ürünler yer almaktadır. Armonize Sisteme göre Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) esas alınarak oluşturulan Hediyelik Eşya Ürün tanımları aşağıdaki verilmektedir. GTİP Kodu – Ürün Tanımı 4414 : Ahşap Çerçeveler 4420 : Ahşap Eşyalar 4601 : Örülebilen Maddelerden Mamuller(hasır,paspas,paravan) 5701 : El Halıları 570210 : Kilimler 6702 : Yapma Çiçekler 68029134 : Heykeltraşlık Sanatına Göre Yontulmuş Mermerden Salon Süs Eşyası 6913 : Seramik Dekoratif Eşya ve Heykelcikler 70132111 / 70132119 : El İmalatı Kurşun Kristalden Cam Eşya 70133110 / 70139110 : El İmalatı Kurşun Kristalden Sofra Eşyası 711311 : Gümüş Mücevher 7114 : Kıymetli Metaller ve Kaplamalarından Kuyumcu Eşyası 7117 : İmitasyon Mücevher 7418 /7419 : Bakır Sofra ve Dekoratif Eşya 8306 : Adi Metallerden Elektrikli Olmayan Zil, Çan, Heykelcik, Süs Eşyası 9601 : İşlenmiş Fildişi, Kemik, Boynuz, Sedef ve Mamulleri 9602 : Doğal Mum, Parafin ve Benzerlerinden Eşyalar 9614 : Pipolar, Puro ve Sigara Ağızlıkları 961511 : Saç­Süs Tarakları 9701 : Elle Yapılmış Tablo ve Resimler, Dekoratif levhalar BR
% Ü
10 K
0 SE
KO L
SG UZ
EB MA
05 G NL
34 İRİ AR
w 70 ŞİM I D
w 6 C A
w
.is 55 İ İ NIŞ
pl 17 Ş P M
an 0 L A
io 43 AN NL
rn 2
I
ek 2 I H K G
le 15 AZ Ü
ri. 1 I V
co 1 RL EN
m 02 A C
TM E
AK Sİ
İL
İÇ E
İN
­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ HEDİYELİK EŞYA Geleneksel Türk El Sanatları, Anadolu'nun binlerce yıllık tarihinden gelen çeşitli uygarlıkların kültür mirasıyla, kendi öz değerlerini birleştirerek zengin bir mozaik oluşturmuştur. Geleneksel Türk El Sanatlarını; halıcılık, kilimcilik, cicim zili, sumak, kumaş dokumacılığı, yazmacılık, çinicilik, seramik­çömlek yapımcılığı, işlemecilik, oya yapımcılığı, deri işçiliği, müzik aletleri yapımcılığı, taş işçiliği, bakırcılık, sepetçilik, semercilik, maden işçiliği, keçe yapımcılığı, örmecilik, ahşap ve ağaç işçiliği, arabacılık vb. sıralanabilir. Geleneksel el sanatlarımızdan dokumaların hammaddeleri yün, tiftik, pamuk, kıl ve ipekten sağlanmaktadır. Dokuma; eğirme veya başka yollarla iplik haline getirilerek veya elyafı birbirine değişik metotlarla tutturarak bir bütün meydana getirme yoluyla elde edilen her cins kumaş, örgü, döşemelik, halı, kilim, zili, cicim, keçe, kolonlar vb.'dir. Dokumacılık Anadolu'da çok eskiden beri yapılagelen, çoğu yörede geçim kaynağı olmuş ve olmaya devam eden bir el sanatıdır. El sanatlarımızın zarif örneklerinden olan oyalar; süslemek, süslenmek amacından başka taşıdıkları anlamlarla bir iletişim aracı olarak da kullanılmaktadır.Günümüzde Anadolu'da tığ, iğne, mekik, firkete / filkete gibi araçlarla yapılan oyaların ya bordür ya da bir motif olarak tasarlanmış olanları, kullanılan araç doğrultusunda ve tekniklerine göre değişik adlar almaktadır. Bunlar; iğne, tığ, mekik, firkete / filkete, koza, yün, mum, boncuk ve kumaş artığı olarak sıralanabilir. Kastamonu, Konya, Elazığ, Bursa, Bitlis, Gaziantep,
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2010 1 İzmir, Ankara, Bolu, Kahramanmaraş, Aydın, İçel, Tokat, Kütahya gibi şehirlerimizde daha yoğun olarak yapılmakta, ancak eski önemini kaybederek çeyiz sandıklarında varlığını korumaya çalışmaktadır. BR
% Ü
10 K
0 SE
KO L
SG UZ
EB MA
05 G NL
34 İRİ AR
w 70 ŞİM I D
w 6 C A
w
.is 55 İ İ NIŞ
pl 17 Ş P M
an 0 L A
io 43 AN NL
rn 2
I
ek 2 I H K G
le 15 AZ Ü
ri. 1 I V
co 1 RL EN
m 02 A C
TM E
AK Sİ
İL
İÇ E
İN
Geleneksel kıyafetlerle birlikte kullanılan oyalarımızın yanı sıra takılarda dikkat çekici aksesuarlardandır. Anadolu'da yaşamış tüm uygarlıklar değerli ve yarı değerli taşlarla metalle birlikte veya ayrı işleyerek sanatsal nitelikli eserler üretmişlerdir. Selçuklularla birlikte gelen değişik üslupların en önemlisi Türkmen takılarıdır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde ise imparatorluğun gelişimine paralel olarak mücevhercilik önem kazanmıştır. Anadolu'da Tunç Çağında bakır, kalay katılarak tuncun elde edilmesinden sonraki dönemlerde bakır, altın, gümüş gibi madenler de dövme ve dökme tekniğiyle işlenmişlerdir. En çok kullanılan maden bakır, kalaylanarak mutfak eşyası yapımıylasürdürülmektedir. Maden işçiliğinde dövme,telkari,kazıma (kalemkar), çekiç işi kakma, küftgani, savatlama, ajur kesme gibi teknikler kullanılmaktadır. Bakırın yanı sıra pirinç, altın, gümüş gibi metallerle yapılan el sanatları günümüzde üstün işçilik ve çeşitli tasarımlarla yaşatılmaya çalışılmaktadır. Ahşap işçiliği Anadolu'da Selçuklu döneminde gelişip, kendine özgü bir niteliğe ulaşmıştır. Selçuklu ve Beylikler dönemi ağaç eserler daha çok mihrap, cami kapısı, dolap kapakları gibi mimari elemanlar olup üstün işçilik içermişlerdir. Osmanlı döneminde sadeleşerek daha çok sehpa, kavukluk, yazı takımı, çekmece, sandık, kaşık, taht, kayık, rahle, Kuran muhafazası gibi gündelik kullanım eşyaları ve pencere, dolap kapağı, kiriş, konsol, tavan, mihrap, minber, sanduka gibi mimari eserlerde uygulanmıştır. Ağaç işçiliğinde kullanılan malzeme daha çok ceviz, elma, armut, sedir, abanoz ve gül ağacıdır. Kakma, boyama, kündekâriz, kabartma­oyma, kafes, kaplama, yakma gibi tekniklerle işlenen ahşap eşyalar günümüzde de kullanılmaktadır. Bu teknikler Zonguldak, Bitlis, Gaziantep, Bursa, İstanbul­Beykoz, Ordu illerinde halen devam eden baston yapımcılığı ile günümüze ulaşmıştır. Işçiliğin yanı sıra hammaddesine göre değer kazanan baston ve asaların kullanımı yüzyıllar boyunca sürmüş, 19. yüzyılda yaygınlaşmıştır. Baston ve asaların sap kısımları; gümüş, altın, kemik, sedef gibi malzemelerden, gövde kısımları ise gül, kiraz, abanoz, kızılcık, bambu, kamış vb. ağaçlardan yapılmaktadır. Mimariye bağlı olarak gelişen diğer bir sanat kolu da çini sanatıdır. Anadolu'ya Selçuklularla girmiştir. Figürlü sanat eserlerini kullanmaktan çekinmeyen Selçuklu sanatkarlar özellikle hayvan tasvirlerinde çok başarılı olmuşlardır. 14. yüzyılda İznik, 15. yüzyılda Kütahya, 17. yüzyılda Çanakkale'de başlayan seramik sanatı bu yörelerde kendilerine has renk, desen, form özellikleri ile Osmanlı Dönemi seramik ve çini sanatına yeni yorumlar getirmiştir. 14. ­ 19. yüzyıllar arası Türk çini ve seramik sanatı fevkalade yaratıcı işçiliği ile dünya çapında üne kavuşmuştur. Günümüzde çini merkezi Kütahya'dır.Burada daha ziyade Selçuklu renk, desenler taklit edilerek üretim yapılmaktadır. Anadolu uygarlıklarından elde edilen cam işçiliğinin en seçkin örnekleri günümüzde "cam"ın tarihi gelişimi konusuna ışık tutmaktadır. Çeşitli model ve formlarda vitray, Selçuklular döneminde geliştirilmiştir.Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul'un fethiyle camcılığın merkezi bu kent olmuştur.Çeşm­i bülbül, Beykoz işi bu dönemden günümüze ulaşabilen tekniklerden bazılarıdır.
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2010 2 Anadolu'da camın ilk kez gözboncuğu olarak üretimi İzmir­Görece köyündeki ustalar tarafından gerçekleştirilmiştir. Anadolu'nun her tarafında temelinde nazar inancı olan cam boncukları görmek mümkündür. Nazarlık yoluyla canlı veya nesneye yönelen bakışların dikkatinin başka bir nesneye yöneleceğine inanılır. Bu nedenle nazar boncuğundan yapılan nazarlıklar canlının veya nesnenin görünen bir yerine takılır. BR
% Ü
10 K
0 SE
KO L
SG UZ
EB MA
05 G NL
34 İRİ AR
w 70 ŞİM I D
w 6 C A
w
.is 55 İ İ NIŞ
pl 17 Ş P M
an 0 L A
io 43 AN NL
rn 2
I
ek 2 I H K G
le 15 AZ Ü
ri. 1 I V
co 1 RL EN
m 02 A C
TM E
AK Sİ
İL
İÇ E
İN
Geleneksel mimaride dış cephe ve iç mekan süslemesinde taş işçiliğinde önemli bir yer tutmaktadır. Taş işçiliğinin mimari dışında en çok kullanım alanı mezar taşlarıdır. Oyma, kabartma, kazıma (profito) gibi teknikler uygulanmaktadır.Kullanılan süsleme öğeleri, bitkisel, geometrik motifler ile yazı ve figürlerdir. Hayvansal figür azdır. İnsan figürlerine ise Selçuklu Dönemi eserlerinde rastlanmaktadır. Günümüzde fonksiyonunu henüz kaybetmeyen sepetçilik atalardan öğrenildiği gibi halen; saz, söğüt ve fındık dallarından örülerek yapılmaktadır. Eşya, yiyecek vb. taşıma amacından başka ev içi dekorasyonunda da kullanılmaya başlanmıştır.Hayvancılıkla uğraşan kırsal kesimlerde yaygın olarak kullanılan keçe, çul ve ağaçtan yapılan semer kullanıldığı dönem boyunca geleneksel sanatların bir kolunu oluşturmuştur. Günümüzde başta endüstrileşme olmak üzere değişen yaşam şartları ve değer yargılarına bağlı olarak üretimleri hemen hemen kaybolmaktadır. DIŞ TİCARET İhracat Türkiyenin el sanatları ve hediyelik eşya ihracatı, 2009 yılında240 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracat bir önceki yıla göre % 12 azalmıştır. İhracat içinde en önemli ürün grubu, 115 milyon dolarlık ihracatla el halıları olup; ABD, Japonya ve Belçikaen önemli ihraç pazarlarıdır. Hediyelik eşya ihracatında ikinci önemli ihraç kalemi gümüş mücevherdir. 2009 yılında 68 milyon dolarlık ihracat vardır. Başlıca ihraç pazarları ABD, Almanya ve BAE’dir. Türkiye El Sanatları ve Hediyelik Eşya İhracatı ( Bin Dolar) GTİP Ürün Adı 2007 2008 2009 4414 Ahşap Çerçeveler 9.501 1.451 1.572 4420 Ahşap Eşyalar 990 1.820 1.192 4601 Örülebilen Maddelerden Mamuller(hasır,paspas,paravan) 243 454 264 5701 133.093 132.313 115.452 El Halıları 570210 Kilimler 7.578 6.892 © İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2010 6.004 Başlıca pazarlar Kazakistan, Almanya, İngiltere Irak Azerbaycan Rusya Azerbaycan, Arnavutluk, K.Kıbrıs ABD, Japonya, Belçika Fransa,
3 ABD, Almanya 663 405 743 201 379 750 2.350 2.456 2.000 523 78 92 3.933 5.515 4.574 59.812 75.447 68.467 ABD, Hollanda, K.Kıbrıs Almanya, ABD, İtalya Almanya, İngiltere, ABD Fransa, ABD, Hollanda ABD, Almanya, BAE ABD, İsrail, Yunanistan BR
% Ü
10 K
0 SE
KO L
SG UZ
EB MA
05 G NL
34 İRİ AR
w 70 ŞİM I D
w 6 C A
w
.is 55 İ İ NIŞ
pl 17 Ş P M
an 0 L A
io 43 AN NL
rn 2
I
ek 2 I H K G
le 15 AZ Ü
ri. 1 I V
co 1 RL EN
m 02 A C
TM E
AK Sİ
İL
İÇ E
İN
6702 Yapma Çiçekler 68029134 Heykeltraşlık Sanatına Göre Yontulmuş Mermerden Salon Süs Eşyası 6913 Seramik Dekoratif Eşya ve Heykelcikler 70132111 El İmalatı Kurşun Kristalden 70132119 Cam Eşya 70133110 El İmalatı Kurşun Kristalden 70139110 Sofra Eşyası 711311 Gümüş Mücevher 7114 Kıymetli Metaller ve Kaplamalarından Kuyumcu Eşyası İmitasyon Mücevher 5.149 5.806 4.883 10.652 12.669 13.603 Bakır Sofra ve Dekoratif Eşya 13.808 17.666 15.251 Adi Metallerden Elektrikli Olmayan Zil, Çan, Heykelcik, Süs Eşyası İşlenmiş Fildişi, Kemik, Boynuz, Sedef ve Mamulleri Doğal Mum, Parafin ve Benzerlerinden Eşyalar 11.584 10.393 6.745 81 242 3 294 352 296 7117 7418­ 7419 8306 9601 9602 9614 Pipolar, Puro ve Sigara Ağızlıkları 2.092 2.280 1.796 961511 Saç­Süs Tarakları 1.086 196 133 9701 Elle Yapılmış Tablo ve Resimler, Dekoratif levhalar 667 952 1.939 TOPLAM Almanya, İtalya, ABD ABD, Irak, Gürcistan ABD, Almanya, Azerbaycan K:kıbrıs, Irak, Belçika Özbekistan, Etiyopya, Irak ABD, Almanya, İran Bosna Hersek, Makedonya, Karadağ BAE, Fransa, İsveç 251.244 272.281 240.076 Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2010 4 İthalat 2009 yılı itibariyle, hediyelik eşya ithalatı 252 milyon dolardır. İthalat, 2008 yılına göre % 23 azalmıştır. En fazla ithal edilen ürünleri; el halıları, imitasyon mücevher ve yapma çiçekler oluşturmaktadır. Türkiye El Sanatları ve Hediyelik Eşya İthalatı ( Bin Dolar) Ürün Adı Ahşap Çerçeveler Ahşap Eşyalar Örülebilen Maddelerden 4601 Mamuller(hasır,paspas,paravan) 5701 El Halıları 570210 Kilimler 6702 Yapma Çiçekler 68029134 Heykeltraşlık Sanatına Göre Yontulmuş Mermerden Salon Süs Eşyası 6913 Seramik Dekoratif Eşya ve Heykelcikler 70132111 70132119 El İmalatı Kurşun Kristalden Cam Eşya 70133110 70139110 El İmalatı Kurşun Kristalden Sofra Eşyası 711311 Gümüş Mücevher 7114 Kıymetli Metaller ve Kaplamalarından Kuyumcu Eşyası 7117 İmitasyon Mücevher 7418 7419 Bakır Sofra ve Dekoratif Eşya 8306 Adi Metallerden Elektrikli Olmayan Zil, Çan, Heykelcik, Süs Eşyası 9601 İşlenmiş Fildişi, Kemik, Boynuz, Sedef ve Mamulleri 9602 Doğal Mum, Parafin ve Benzerlerinden Eşyalar 9614 Pipolar, Puro ve Sigara Ağızlıkları 961511 Saç­Süs Tarakları 9701 Elle Yapılmış Tablo ve Resimler, Dekoratif levhalar TOPLAM 2007 2.304 6.434 2008 3.031 7.364 2009 1.766 6.503 3.682 4.211 109.902 122.329 175 333 30.569 28.211 2.834 89.382 232 21.453 BR
% Ü
10 K
0 SE
KO L
SG UZ
EB MA
05 G NL
34 İRİ AR
w 70 ŞİM I D
w 6 C A
w
.is 55 İ İ NIŞ
pl 17 Ş P M
an 0 L A
io 43 AN NL
rn 2
I
ek 2 I H K G
le 15 AZ Ü
ri. 1 I V
co 1 RL EN
m 02 A C
TM E
AK Sİ
İL
İÇ E
İN
GTİP 4414 4420 0 9.761 0 12.519 30 11.166 65 5 7 30 4.226 22 9.042 40 7.225 1.467 48.510 1.315 75.081 1.119 63.274 18.050 20.059 14.137 5.858 7.800 4.977 676 855 668 8.438 1.581 3.498 9.508 1.906 8.993 8.443 1.947 8.642 12.718 16.390 8.453 267.945 328.976 252.293 Kaynak: Dış Ticaret Müsteşarlığı DÜNYA TİCARETİ İthalat Dünya hediyelik eşya ithalatı, 2008 yılı itibariyle 45 milyar dolardır. İthalatın ürün gruplarına dağılımına baktığımızda, en fazla ithal edilen ürün elle yapılmış tablo ve resimler, dekoratif levhalar olup; 2008 yılı itibariyle, 13 milyar dolarlıklık ithalat gerçekleşmiştir. Dünya
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2010 5 hediyelik eşya ithalinde önemli olan diğer ürünler,imitasyon mücevher, kristal sofra eşyası ve bakır sofra ve dekoratif eşyadır. Dünya Hediyelik Eşya İthalati (Bin Dolar) Ürün Adı Ahşap Çerçeveler Ahşap Eşyalar Örülebilen Maddelerden Mamuller(hasır,paspas,paravan) 2006 1.022.373 1.659.205 2007 1.105.921 1.858.271 2008 1.090.674 1.831.200 520.130 542.377 530.372 El Halıları Kilimler Yapma Çiçekler Heykeltraşlık Sanatına Göre Yontulmuş Mermerden Salon Süs Eşyası Seramik Dekoratif Eşya ve Heykelcikler El İmalatı Kurşun Kristalden Cam Eşya El İmalatı Kurşun Kristalden Sofra Eşyası Gümüş Mücevher Kıymetli Metaller ve Kaplamalarından Kuyumcu Eşyası İmitasyon Mücevher 1.677.635 147.421 2.093.790 1.735.769 148.793 2.180.317 1.532.337 130.734 2.220.047 1.972.594 2.307.793 2.421.217 1.758.377 1.948.250 1.905.913 329.461 21.021 14.064 3.360.950 698.902 3.917.764 595.010 4.419.569 596.677 563.587 5.706.127 763.711 6.441.330 652.086 6.945.840 Bakır Sofra ve Dekoratif Eşya Adi Metallerden Elektrikli Olmayan Zil, Çan, Heykelcik, Süs Eşyası İşlenmiş Fildişi, Kemik, Boynuz, Sedef ve Mamulleri Doğal Mum, Parafin ve Benzerlerinden Eşyalar Pipolar, Puro ve Sigara Ağızlıkları Saç­Süs Tarakları Elle Yapılmış Tablo ve Resimler, Dekoratif levhalar TOPLAM 3.611.771 4.167.960 4.305.200 2.011.713 2.252.721 2.177.077 133.973 140.903 138.293 560.257 80.171 343.126 577.082 100.586 396.123 669.372 100.530 403.732 BR
% Ü
10 K
0 SE
KO L
SG UZ
EB MA
05 G NL
34 İRİ AR
w 70 ŞİM I D
w 6 C A
w
.is 55 İ İ NIŞ
pl 17 Ş P M
an 0 L A
io 43 AN NL
rn 2
I
ek 2 I H K G
le 15 AZ Ü
ri. 1 I V
co 1 RL EN
m 02 A C
TM E
AK Sİ
İL
İÇ E
İN
GTİP 4414 4420 4601 5701 570210 6702 68029134 6913 70132111 70132119 70133110 70139110 711311 7114 7117 7418 7419 8306 9601 9602 9614 961511 9701 10.215.669 14.922.722 13.237.796 38.467.232 46.124.424 45.322.730 Kaynak : ITC, Comtrade Statistics İhracat Dünya hediyelik eşya ihracatı, 2008 yılında bir önceki yıla göre % 5 artış göstermiş 45,5 milyar dolara ulaşmıştır. İhracatın ürün gruplarına dağılımına baktığımızda, en fazla ihraç edilen ürün elle yapılmış tablo ve resimler, dekoratif levhalar olup; 2008 yılı itibariyle, 14,7 milyar dolarlıklık ihracat
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2010 6 gerçekleşmiştir. Dünya hediyelik eşya ihracatında, önemli olan diğer ürünler,imitasyon mücevher, gümüş mücevher ve bakır sofra ve dekoratif eşyadır. Dünya Hediyelik Eşya İhracati (Bin Dolar) Ürün Adı Ahşap Çerçeveler Ahşap Eşyalar Örülebilen Maddelerden Mamuller(hasır,paspas,paravan) 2006 1.026.663 1.463.396 2007 1.058.105 1.454.872 2008 988.905 1.346.933 535.753 632.108 824.839 El Halıları Kilimler Yapma Çiçekler Heykeltraşlık Sanatına Göre Yontulmuş Mermerden Salon Süs Eşyası Seramik Dekoratif Eşya ve Heykelcikler El İmalatı Kurşun Kristalden Cam Eşya El İmalatı Kurşun Kristalden Sofra Eşyası Gümüş Mücevher Kıymetli Metaller ve Kaplamalarından Kuyumcu Eşyası İmitasyon Mücevher Bakır Sofra ve Dekoratif Eşya 1.675.171 80.707 1.580.557 1.607.407 84.056 1.642.198 1.902.061 68.661 1.738.520 1.965.089 2.600.922 2.753.066 1.643.853 1.583.972 1.511.854 332.927 28.741 9.035 792.671 3.316.298 605.593 3.985.523 611.531 4.424.258 1.278.795 4.487.240 1.399.823 5.032.758 1.820.838 5.420.101 3.827.695 4.274.714 4.339.379 1.509.118 1.647.099 1.641.949 110.634 121.581 102.192 545.662 95.452 395.977 640.611 107.639 444.285 723.054 108.054 487.146 BR
% Ü
10 K
0 SE
KO L
SG UZ
EB MA
05 G NL
34 İRİ AR
w 70 ŞİM I D
w 6 C A
w
.is 55 İ İ NIŞ
pl 17 Ş P M
an 0 L A
io 43 AN NL
rn 2
I
ek 2 I H K G
le 15 AZ Ü
ri. 1 I V
co 1 RL EN
m 02 A C
TM E
AK Sİ
İL
İÇ E
İN
GTİP 4414 4420 4601 5701 570210 6702 68029134 6913 70132111 70132119 70133110 70139110 711311 7114 7117 7418 7419 8306 9601 9602 9614 961511 9701 Adi Metallerden Elektrikli Olmayan Zil, Çan, Heykelcik, Süs Eşyası İşlenmiş Fildişi, Kemik, Boynuz, Sedef ve Mamulleri Doğal Mum, Parafin ve Benzerlerinden Eşyalar Pipolar, Puro ve Sigara Ağızlıkları Saç­Süs Tarakları Elle Yapılmış Tablo ve Resimler, Dekoratif levhalar TOPLAM 11.455.691 14.544.440 14.765.721 38.119.349 43.496.445 45.588.095 Kaynak : ITC, Comtrade Statistics
© İGEME ­ İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 2010 7 
Download

Hediyelik eşya imalatı kosgeb girişimci iş planı örnekleri