T.C.
EKONOMİ BAKANLIĞI
2013
FRANSA
1/11
1.GENEL BİLGİLER (2011)
RESMİ ADI
Fransa Cumhuriyeti
BAŞKENT
Paris
RESMİ DİL
Fransızca
BAĞIMSIZLIK TARİHİ
1958 (5. Cumhuriyet)
DEVLET BAŞKANI
François Hollande
HÜKÜMET BAŞKANI
Jean Marc Ayrault
DİN
Katolik (%83), Müslüman (%10), Protestan (%2),
Yahudi, (%1)
YÜZÖLÇÜMÜ
543.965 km²
NÜFUS
64,35 Milyon (Paris Tic. Müş.)
YILLIK NÜFUS ARTIŞI
%0.5
ORTALAMA ÖMÜR
81.19
OKUMA YAZMA ORANI
ÜYESİ OLDUĞU BAŞLICA
KURULUŞLAR
%99
G-20, G-5,G-7,G-8,G-10, NATO, OSCE,OECD,
UN, DTÖ
Kaynak: EIU, CIA Factbook
2/11
2.TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER (2011)
GSYİH (Nominal)
GSYİH BÜYÜME (Reel)
KİŞİ BAŞINA GSYİH
(Satın Alma Gücü Paritesine
Göre)
İHRACAT
İTHALAT
2.777 milyar ABD dolar (2011)
2.622 milyar ABD dolar (2012 tahmin)
2.671 milyar ABD dolar (2013 tahmin)
%1,7 (2011)
%0,1 (2012 Tahmin)
%0,1 (2013 Tahmin)
36.164 Dolar (Tahmin)
36.634 Dolar (2012 Tahmin)
37.245 Dolar (2013 Tahmin)
589,7 Milyar ABD Doları
564,6 Milyar ABD Doları (2012 tahmin)
587,6 Milyar ABD Doları (2013 tahmin)
692 Milyar ABD doları
652,4 Milyar ABD doları (2012 tahmin)
666 Milyar ABD doları (2013 tahmin)
ENFLASYON ORANI
%2,3, 2.2 (2012 tahmin), 1.6 (2013 tahmin)
DIŞ BORÇ
5,633 Trilyon ABD Doları
TOPLAM REZERVLER
171,9 Milyar ABD Doları
TOPLAM YABANCI SERMAYE
STOĞU
1,201 Trilyon ABD Doları
TOPLAM İŞGÜCÜ
29,6 milyon kişi (2010)
İŞSİZLİK ORANI
%9,2
PARA BİRİMİ – PARİTESİ
1 Avro=1.29 ABD Doları
DÜNYA BANKASI İŞ YAPMA
KOLAYLIĞI SIRALAMASI
29 (2012 sıralaması)
GSYİH’NİN SEKTÖREL DAĞILIMI
Tarım %1,8, Sanayi %18,7, Hizmetler %79,4
DOĞAL KAYNAKLAR
Kömür, demir cevheri, boksit
BAŞLICA SANAYİ DALLARI
Makine, kimya, otomobil,
elektronik, tekstil, gıda işleme
BAŞLICA TARIMSAL ÜRETİM
Buğday, tahıl, şeker pancarı, patates, şaraplık
üzüm, sığır, süt ürünleri, balık
metalürji,
uçak,
Kaynak: EIU, CIA Factbook
Ka
3/11
3.FRANSA’DA EKONOMİK DURUM (Milyar Dolar)
Yıllar
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012*
2013*
GSYİH
(Trilyon
ABD
Doları )
2,1
2,3
2,6
2,9
2,7
2,6
2,8
2,62
2,67
Büyüme
Oranı
(%)
Kişi Başına
Gelir**
(Dolar)
2,0
2,4
2,3
0,1
-2,5
1.5
1.7
0,1
0,1
Kaynak:Economic Intelligence Unit
30.535
31.760
33.485
34.024
33.231
33.735
36.164
36.634
37.245
*EİU Tahmin
Enflasyon
Oranı
(%)
İhracat
(Milyar
Dolar)
İthalat
(Milyar
Dolar)
2,0
1,7
1,5
2,8
0,1
1,7
2,3
2,2
1,6
439,5
484,8
548,5
605,3
473,9
518,7
589,7
564,6
587,6
467,3
522,9
605,3
692,6
535,8
591,1
692,0
652,4
666
** Satın Alma Paritesine Göre
4.FRANSA’NIN DIŞ TİCARETİNDE BAŞLICA ÜRÜN VE ÜLKELER
İhracatında Başlıca Ürünler:
İthalatında Başlıca Ürünler:
İhracatında Başlıca Ülkeler:
İthalatında Başlıca Ülkeler:
Makineler ve ulaşım araçları, uçak,
plastik, kimyasallar, eczacılık ürünleri,
mineraller, demir çelik, içecekler
Makineler ve donanımları, araçlar,
mineraller, ham petrol, uçak, plastikler,
kimyasallar, yiyecek-içecekler
Almanya %16,8, İtalya %8,3, İspanya
%7,5, Belçika %7,4,
Türkiye %1,5
Almanya %19, Belçika %11,2,
İtalya%7,7, Hollanda%7,4,
İspanya%6,7, Türkiye %1
4/11
TÜRKİYE-FRANSA İKİLİ İLİŞKİLERİ
A.TÜRKİYE-FRANSA TİCARİ İLİŞKİLERİ
1.İkili Ticaret Verileri
(1.000 Dolar)
YILLAR
İHRACAT
(FOB)
4.604.349
DEĞİŞİM
(%)
21
İTHALAT
(CIF)
7.239.953
DEĞİŞİM
(%)
23
5.974.462
29,8
7.849.708
8,4
13.824.170
6.617.511
10,7
9.022.015
14,9
15.639.526
6.208.801
6.054.499
-6,1
-2,77
7.091.795
8.176.599
-21,4
15,29
13.296.018
14.213.328
HACİM
DENGE
11.844.302
2.635.604
1.875.246
2.404.504
-872.036
2.139.402
-2.423.736
-2.423.736
-2.462.577
-1.237.327
-833.834
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2011
2012
2012-5
2013-5
6.805.821
6.805.821
6.202.266
2.565.647
2.592.946
12,45
-8,87
-11,5
1,1
9.229.557
9.229.557
8.664.843
3.802.974
3.426.781
12,87
-6,12
-8,5
-9,9
16.035.378
16.035.378
14.867.109
6.368.622
6.019.728
İHRACATÇI BİRLİKLERİ KAYITLARI
İhracatçı Birlikleri kayıtlarına göre, 1 Ocak-10 Mayıs 2013 tarihleri arasında
ülkemizden Fransa’ya gerçekleştirilen toplam ihracat 2.1 milyar dolardır
2.İkili Ticari İlişkiler Değerlendirmesi
2009’da etkisini artıran kriz Türkiye-Fransa ikili dış ticaretini de olumsuz
yönde etkilemiştir. Türkiye’nin Fransa’ya ihracatı 2009 yılında bir önceki yıla
göre %6,1 oranında azalmış ve 6,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
2010 yılında bir önceki yıla oranla %2,7 azalarak 6 milyar dolar olarak
5/11
gerçekleşen ihracatımız, 2011 yılında %12,4’lük artışla 6,8 milyar dolar
olarak gerçekleşmiştir.
Fransa’dan ithalatımız, 2011 yılında 2010 yılına kıyasla %12,87 oranında
yükselmiş ve 9,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılında ticaret
hacmimiz 16 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
2012 yılı istatistiklerine göre, Fransa’ya ihracatımız 2011 yılına göre %8,87
oranında azalarak 6,8 milyar dolardan 6,2 milyar dolar olmuş, Fransa’dan
ithalatımız ise % 6,12 oranında azalarak 9,2 milyar dolardan 8,6 milyar
dolara gerilemiştir.
3.İkili Ticari ve Ekonomik İlişkilerimiz Hakkında Bulgular

2011 yılında 6,8 milyar dolarlık ihracat rakamı (2010 yılına göre %
12,4 artış)

2011 yılında Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı 5. ülke (Toplam
ihracattaki payı % 5)

2011 yılında 9,2 milyar dolarlık ithalat rakamı ile en fazla ithalat
yaptığımız 7. ülke (toplam ithalattaki payı ise % 4,5 )

2011 yılı Fransa - Türkiye arasındaki toplam dış ticaret hacmi ise
yaklaşık 16 milyar dolar,
6/11

2002–2011 yılların arasında ihracatımızda %219’luk artış söz konusu
(2,1 milyar dolardan 6,8 milyar dolar düzeyine yükselmiş, ancak
toplam ihracatımız içerisindeki payı %6’dan %5’e gerilemiştir.)

İkili ticarette uzun yıllardır Türkiye aleyhine görülen dış ticaret açığı
söz konusu, (2011 yılı itibariyle 2,4 milyar dolar)

Fransa’nın 2011 yılı toplam ithalatı dikkate alındığında;
- 870210: Dizel/Yarı Dizel Motorlu Toplu Yolcu Taşıtları :%32’si ( 277
Milyon.$)
- 080222: Fındık (Kabuksuz): %80,7’si (110,2 Milyon.$)
- 611595: Çorap; Pamuktan (Örme): %34,2’si (104,3 Milyon.$)
- 630260: Tuvalet ve Mutfak Bezleri :%29,9’u (80,9 Milyon.$)
- 870821: Kara Taşıtları İçin Emniyet Kemerleri: %56,2’si (52,4
Milyon.$)
- 630532: Ambalaj İçin Torba ve Çuval : %34,3’ü (46,5 Milyon.$)
- 0806020: Kuru Üzüm: %60,4’ü (38,3 Milyon.$)
- 080420: İncir (Taze/Kurutulmuş): %63,8’i (32,7 Milyon.$)
- 081310: Kuru Kayısı: %97,9’u (31,7 Milyon.$)
- 570500: Diğer Halı ve Yer Kaplamaları: 28,1’i (30 Milyon.$)
- 680221: Mermer, Traverten ve Su Mermeri :%50,6’sı (25,1 Milyon.$)
- 620891: Kadın/Kız Çocuk İçin Diğer İç Giyim Eşyası; Pamuktan:
%52,4’ü (18,5 Milyon.$)
- 841829: Ev Tipi Diğer Buzdolapları:%34,7’si (17 Milyon.$)
- 520299: Pamuk Döküntüleri, Diğer:%29,5’i (14,5 Milyon.$)
- 283620: Sodyum Karbonat:%23,1’i (13,7 Milyon.$)
- 590220: Poliester Esaslı İç-Dış Lastiği Mensucatı: %24,4’ü (11,8
Milyon.$)
- 721810: Paslanmaz Çelik :%46,6’sı (9,4 Milyon.$)
- 890400: Römorkörler ve İtici Gemiler: %39,7’si (8,6 Milyon.$)
- 600622: Diğer Örme Mensucat :%39,7’si (8,2 Milyon.$)
- 740829: Diğer Bakır Alaşımlarından Olan Teller:%25,1’i (7,7 Milyon.$)
- 284019: Diğer Disodyum Tetraborat: %54,4’ü (6,3 Milyon.$)
- 730539: Demir/Çelikten Diğer Dikişli Borular:%44,3’ü (5,4 Milyon.$)
- 551120: Diğer İplik-: %43,4’ü (5,1 Milyon.$)
- 200830: Turunçgil Konserveleri: %22,8’i (4,9 Milyon.$)
- 730519: Demir/Çelikten Diğer Dikişli, Perçinli İnce, Kalın Borular:
%34,2’si (4,8 Milyon.$)
- 400912: Boru/Hortum; Vulkanize Kauçuktan: %20,4’ü (4,5 Milyon.$)
- 551110: Diğer İplik-:%35,2’si (3,7 Milyon.$)
- 860699: Diğer Yük Vagonları:%46,8’i (3,6 Milyon.$)
- 030760: Salyangozlar : %20,3’ü (3,6 Milyon.$)
- 511111: Dokunmuş Mensucat : %35,7’si (3,2 Milyon.$)
7/11
- 620791: Erkek/Erkek Çocuk İçin Diğer İç ve Gece Giyim Eşyası:
%37,9’u (3,1 Milyon.$)
- 730590: Demir/Çelikten Diğer İnce, Kalın Boru :%42,6’sı (2,7
Milyon.$)
- 251310: Sünger Tası, Zımpara Tası: %49,4’ü (2,6 Milyon.$)
- 847629: Diğer Otomatik İçecek Satış Makineleri: %48,1’i (2,5
Milyon.$)
Türkiye’den yapılmaktadır.

Fransa’da faaliyette bulunan Türk firmalarının ağırlıklı olduğu
sektörler: mobilya ve teçhizat, tekstil ve giyim, ulaştırma, depolama,
lojistik, muhtelif hizmetler (restorasyon, tamir ve onarım), kimyasal
ürünler (ambalaj), otomobil yedek parça üretimi, tarım ve gıda ürünleri
pazarlama, cam ve seramik gereçler

Fransa’daki Türk firmalarının faaliyet yerleri: Ile de France, Nord Pas
de Calais, Alsace, Marsilya, Rhon Alpes Bölgesi (Lyon), Aquitaine,
Champagne, Ardenne,

2012 yılında Fransa’dan Ocak-Kasım dönemde giriş yapan doğrudan
yatırım miktarı ise 92 milyon dolar (T.C.Merkez Bankası )

Türkiye’de yerleşik Fransız firmalarının önemli bölümü otomotiv ve
yan sanayi, perakende dağıtım, sigortacılık, gıda ve çimento gibi
sektörlerde faaliyet göstermekte, (Renault, Peugeot, Valeo, Lafage,
Danone, Carrefour, Axa, Groupama, BNP Paribas ve DF Suez)

Fransa Yatırım Ajansı Türkiye şubesini 2010 yılı Temmuz ayında
açmıştır.
4.Verilebilecek Mesajlar

Karşılıklı yatırımların arttırılarak Akdeniz bölgesinde üçüncü ülkelere
yönelik işbirliği imkânlarının geliştirilmesi ve iki ülkenin ekonomi ve
kalkınma politikalarıyla uyumlu olarak özel sektörler arasındaki ticari
ve sınaî işbirliğinin teşvik edilmesi yararlı olacaktır.

3 Okyanusa yayılmış eski sömürgelerle ekonomik ve ticari bağları
bulunan Fransız firmalar ile son yıllarda farklı ihraç pazarlarındaki
etkinliklerini her geçen gün artıran Türk firmalarının karşılıklı fayda
temelinde ortak altyapı ve ticaret projelerinde birlikte hareket
edilebileceği düşünülmektedir. Bu çerçevede özellikle Afrika kıtasında
Fransız firmalarıyla ülkemiz firmaları arasında işbirliği imkânlarının
8/11
araştırılması amacıyla bir program düzenlenmesinin yararlı olacağı
değerlendirilmektedir.

Benzer şekilde, ülkemiz firmalarının oldukça etkin olduğu Ortadoğu ve
Orta Asya pazarlarında da benzer işbirliği modellerinin
oluşturulabileceği düşünülmektedir.

Diğer birçok AB ülkesi gibi Fransa’nın da orta ve uzun vadede karşı
karşıya kalacağı en önemli sorunların başında “nüfus yaşlanması”
gelmektedir. Fransa pazarında önümüzdeki dönemde tüketici ve buna
bağlı talep yapısının bu yaşlanma trendine göre esaslı bir şekilde
değişmesi beklenmektedir. Bu durum ülkemiz için, Fransa pazarında
yeni niş alanları ortaya çıkaracaktır. (Yaşlı nüfus için hayatı
kolaylaştıracak ev içi ekipman ve dekorasyon, doğal-sağlıklı yaşam
temalı tarım ürünleri vb.)

Nüfusun yaşlanması ve ortalama yaşam düzeyinin artmasıyla beraber
sağlık harcamaları kültürel olarak ağırlık kazanmakta (doktora sık
olarak başvurulmakta, aşırı ilaç tüketilmekte) ve sağlık harcamalarının
GSMH içindeki payı OECD ortalamasının üzerinde olup ABD’den
sonra ikinci sırada yer almaktadır. Türkiye’nin de son dönemde sağlık
turizminde öne çıkan ülkeler arasında olduğu ve Avrupa ülkelerine
kıyasla söz konusu sektörde benzer kalite yanında fiyat avantajı
bulundurduğu göz önüne alındığında bu alanda işbirliğine
gidilmesinde fayda görülmektedir.

Önümüzdeki dönemde dış ticaret açığının azaltılmasına yönelik
olarak küçük ve orta ölçekli işletmelerinin gelişmesi, ihracata
yönelmesi ve dışa açılması konularına ağırlık vereceği
öngörülmektedir. Bu noktada, Türk partnerlerle ve özellikle de
KOBİ’lerle kurulabilecek işbirliklerinin yeni fırsatlar yaratabileceği
düşünülmekte olup söz konusu fırsatların Fransa, Türkiye ya da
üçüncü ülkelere yönelik olması beklenmektedir. (Müşavir Raporu)
5.İkili Ticarette Başlıca Ürünler
İHRACATIMIZDAKİ BAŞLICA ÜRÜNLER (2011–2012)
SITC
Kodu
78
7812
7821
84
8454
8453
77
SITC Seviye 4 Adı
KARA ULAŞIM ARAÇLARI
İÇTEN YANMALI MOTORLU OTOMOBİLLER
VD.,ELEKTRİK MOTORLU TAŞITLAR VD.
EŞYA TAŞIMAYA MAHSUS MOTORLU TAŞITLAR
GİYİM EŞYASI VE AKSESUARLARI
ÖRME TİŞÖRT,FANİLA,ATLET,KAŞKORSE VE
DİĞER İÇ GİYİM EŞYASI
ÖRME KAZAK,SÜVETER,HIRKA,YELEK VB.EŞYA
ELEKTRİKLİ MAKİNA VE CİHAZLAR
2.275.158.311 2.059.795.174
Değişim
Payı
(%)
(%)
-9,47% 33,21%
1.148.615.573 1.063.661.548
533.565.162
373.294.824
1.091.708.673
896.070.961
-7,40% 17,15%
-30,04% 6,02%
-17,92% 14,45%
2011 ($)
234.359.189
131.295.019
626.645.600
2012 ($)
200.061.719
106.764.942
718.533.947
-14,63% 3,23%
-18,68% 1,72%
14,66% 11,59%
9/11
6581
76
7611
DIŞ KAPILARI BİRDEN FAZLA KOMBİNE
SOĞUTUCU-DONDURUCULAR
ELEKTRİKLİ ISITICILAR,KURUTMA
MAKİNALARI,ÜTÜLER VB.
SEBZELER,MEYVALAR VE MAMULLERİ
CEVİZLER,SERT KABUKLU MEYVALAR
MEYVA VE YENİLEN BİTKİ KONSERVELERİ-DİĞER
TEKSTİL ELYAFI VE MAMULLERİ
YATAK ÇARŞAFLARI,MASA ÖRTÜLERİ,TUVALET
VE MUTFAK BEZLERİ
AMBALAJ İÇİN TORBA VE ÇUVALLAR
HABERLEŞME,HAYAL-SES KAYIT CİHAZLARI
RENKLİ TELEVİZYON ALICILARI
7612
SİYAH-BEYAZ,TEK RENKLİ TELEVİZYON ALICILARI
69
METALLERDEN NİHAİ ÜRÜNLER
DEMİR,ÇELİKTEN FİLİKA DEMİRİ,ÇAPA,DÖKME
EŞYA VE ÇEŞİTLİ EŞYA
DEMİR,ÇELİK VE BAKIRDAN PİŞİRME,ISITMA
CİHAZLARI
ÇEŞİTLİ MAMUL EŞYA
GÜMÜŞ,KIYMETLİ METALLERLE KAPLI
GÜMÜŞ,İNCİLİ EŞYA
PLASTİK KÜVET,DUŞ,LAVABO,BİDE,SU DEPOSU
VB.HİJYENİK EŞYA,İNŞAAT MALZ.
METAL DIŞI MİNERAL MAMULLER
TABİİ TAŞLAR,İŞLENMİŞ TAŞLAR
İNŞAAT TUĞLALARI,SERAMİK
BORULAR,KAROLAR,MOZAİK
DEĞİŞİK SANAYİ KOLLARINDA KULLANILAN
MAKİNA VE CİHAZLAR
7752
7758
5
577
589
65
6584
6996
6973
89
8973
8932
66
6613
6624
74
7414
7461
VİTRİN,TEZGAH VB TİPİ SOĞUTUCU VE
DONDURUCULAR,AKSAMI,PARÇALARI
BİLYALI RULMANLAR
İLK 10 TOPLAM
ÜLKE TOPLAM
170.914.020
162.991.381
-4,64%
2,63%
89.520.693
380.881.426
179.897.769
41.133.527
402.724.114
85.758.070
366.644.047
176.326.189
40.452.484
309.470.774
-4,20%
-3,74%
-1,99%
-1,66%
-23,16%
1,38%
5,91%
2,84%
0,65%
4,99%
128.812.575
51.602.525
242.133.907
232.903.077
96.723.823
42.926.198
232.567.483
223.206.042
-24,91%
-16,81%
-3,95%
-4,16%
1,56%
0,69%
3,75%
3,60%
4.978.998
240.967.562
6.311.224
224.632.292
26,76%
-6,78%
0,10%
3,62%
66.981.667
69.584.686
3,89%
1,12%
35.146.512
123.221.597
31.164.364
146.088.822
-11,33%
18,56%
0,50%
2,36%
14.141.608
40.609.548
187,16%
0,65%
21.697.948
148.093.027
41.929.949
23.236.548
141.397.314
41.724.450
7,09%
-4,52%
-0,49%
0,37%
2,28%
0,67%
27.187.687
28.089.882
3,32%
0,45%
141.601.186
123.564.576
-12,74%
1,99%
14.625.374
15.060.792
22.033.331
14.364.409
5.673.135.403 5.218.765.390
6.805.821.456 6.202.266.881
2,98%
-34,81%
0,24%
0,23%
-8,87%
İTHALATIMIZDAKİ BAŞLICA ÜRÜNLER (2011–2012)
SITC
SITC Seviye 4 Adı
Kodu
78
KARA ULAŞIM ARAÇLARI
MOTORLU KARA TAŞITLARININ AKSAM VE
7843
PARÇALARI,AKSESUARI
İÇTEN YANMALI MOTORLU OTOMOBİLLER
7812
VD.,ELEKTRİK MOTORLU TAŞITLAR VD.
79
DİĞER ULAŞIM ARAÇLARI
UÇAKLAR,DİĞER HAVA TAŞITLARI-BOŞ
7924
AĞIRLIĞI>15000 KG
UÇAKLAR VE DİĞER HAVA TAŞITLARI-2000<BOŞ
7923
AĞIRLIĞI=<15000 KG
67
DEMİR VE ÇELİK
6730 DEMİR,ÇELİK YASSI HADDE MAMULLERİ
DİĞER ALAŞIMLI ÇELİKLERDEN SICAK HADDELENMİŞ
6754
YASSI MAMULLER
Değişim Payı
(%)
(%)
1.756.573.900 1.405.312.637 -20,00% 16,22%
2011 ($)
2012 ($)
876.744.031
695.096.231
-20,72%
8,02%
635.247.354
608.774.381
510.576.048
757.309.256
-19,63%
24,40%
5,89%
8,74%
531.870.846
631.126.186
18,66%
7,28%
27.272.703
627.370.847
135.533.457
80.679.328 195,82%
596.930.414
-4,85%
229.734.159 69,50%
0,93%
6,89%
2,65%
174.554.385
123.893.069
1,43%
-29,02%
10/11
74
7436
7422
77
7725
7783
71
7132
7139
57
5731
5751
54
5429
5422
87
DEĞİŞİK SANAYİ KOLLARINDA KULLANILAN MAKİNA
VE CİHAZLAR
SIVI VE GAZ FİLTRE CİHAZLARI
İÇTEN YANMALI PİSTONLU MOTORLAR İÇİN
YAKIT,YAĞ,SOĞUTMA POMPALARI
ELEKTRİKLİ MAKİNA VE CİHAZLAR
ELEKTRİK DEVRESİ TEÇHİZATI-GERİLİMİ <=1000
VOLT DEVRELER İÇİN
TAŞITLARDA ATEŞLEME,HAREKET
TERTİBATI;AYDINLATMA,İŞARET CİHAZLARI
ENERJİ ÜRETEN MAKİNA VE CİHAZLAR
KARA TAŞITLARI İÇİN MOTORLAR
KIVILCIMLA İÇTEN YANMALI PİSTONLU MOTORLARIN
AKSAMI,PARÇALARI
PLASTİKLER VE MAMULLERİ
POLİVİNİL KLORÜR
PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ-İLK
ŞEKİLLERDE
VİTAMİNLER,HORMONLAR,ALKOLOİDLER,ANTİBİYO
TİKLER,İLAÇLAR,TIBBİ EŞYA
TEDAVİDE KULLANILAN DİĞER İLAÇLAR
ANTİBİYOTİKSİZ İLAÇLAR
MESLEKİ,İLMİ CİHAZLAR,KONTROL ALET VE
CİHAZLARI
8746
OTOMATİK AYAR VE KONTROL ALET VE CİHAZLARI
8742
59
RESİM,ÇİZİM MASA,MAKİNA,ALET VE MALZEMESİ
KİMYA SANAYİİNİN DİĞER ÜRÜNLERİ
ATEŞLEMEYİ ÖNLEYİCİ,OKSİDASYONU
ÖNLEYİCİ,YAĞLAMA YAĞI KATKILARI
DEZENFEKTE EDİCİ,KEMİRİCİLERİ ÖLDÜRÜCÜ,BİTKİ
HASTALIĞI İLAÇLARI
İLK 10 TOPLAM
ÜLKE TOPLAM
5972
5914
639.392.081
98.729.003
550.682.049
88.876.387
-13,87%
-9,98%
6,36%
1,03%
68.997.276
562.235.843
43.888.365
506.613.583
-36,39%
-9,89%
0,51%
5,85%
121.207.722
103.485.148
-14,62%
1,19%
81.731.654
570.917.052
279.006.857
68.277.165
477.602.472
206.293.453
-16,46%
-16,34%
-26,06%
0,79%
5,51%
2,38%
135.926.161
417.517.245
82.500.301
100.444.052
458.043.540
116.296.370
-26,10%
9,71%
40,96%
1,16%
5,29%
1,34%
93.161.966
90.489.204
-2,87%
1,04%
470.809.152
256.487.107
84.630.185
375.817.637
223.533.283
73.824.258
-20,18%
-12,85%
-12,77%
4,34%
2,58%
0,85%
323.410.040
274.646.230
-15,08%
3,17%
200.120.439
17.269.144
253.946.456
164.402.282
30.820.336
260.850.346
-17,85%
78,47%
2,72%
1,90%
0,36%
3,01%
83.739.413
85.257.867
1,81%
0,98%
57.834.783
65.759.599
6.230.946.997 5.663.808.164
9.229.557.650 8.664.843.557
13,70%
0,76%
-6,12%
K.YÜRÜRLÜKTEKİ BAŞLICA ANLAŞMA VE PROTOKOLLER
Anlaşma Adı
Ticaret ve Ödeme Anlaşması
Türkiye ile Fransa Arasında Karma Ekonomik Komisyon
Kurulmasına İlişkin Protokol
Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması
KEK II. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı
KEK II. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı
KEK III. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı
Türkiye-Fransa 2000 Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması
Türkiye-Fransa Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Komitesi
Kuruluşu ve I. Dönem Toplantısı
Türkiye-Fransa Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Komitesi II.
Dönem Toplantısı
Türkiye-Fransa Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Komitesi
III. Dönem Toplantısı
İmza Tarihi
31.8.1946
18.02.1987
5.1.1989
20.09.1990
20.09.1991
15.1.1993
20.2.1998
15.06.2006
25.11.2008
25-26.02.2010
20.11.2012
11/11
Download

Fransa