T.C.
EKONOMİ BAKANLIĞI
2013
İNGİLTERE
1/7
İNGİLTERE’YE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
RESMİ ADI
Birleşik Krallık
BAŞKENT
Londra
RESMİ DİL
İngilizce
BAĞIMSIZLIK TARİHİ
1707
DEVLET BAŞKANI
Kraliçe Elizabeth II (6 Şubat 1952’den
beri)
HÜKÜMET BAŞKANI
David Cameron (11 Mayıs 2010’dan beri)
DİN
Hıristiyan (%71,6), Müslüman (%2,7),
Hindu (%1)
YÜZÖLÇÜMÜ
243.610 km2
NÜFUS
63 Milyon
YILLIK NÜFUS ARTIŞI
%0,6
ORTALAMA ÖMÜR
Kadınlarda: 82
Erkeklerde: 78
OKUMA YAZMA ORANI
%99
INTERNET KULLANIM
ORANI
%77
ÜYESİ OLDUĞU BAŞLICA
KURULUŞLAR
CE, CERN, EBRD, EU, G-20, G-5, G-7,
G-8, G-10, IBRD, ICAO, ICCILO, IMF,
Interpol, OECD, OSCE, Paris Club, UN,
UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO,
UNISFA, UNMISS, UNRWA, UNSC
(permanent), UPU, WCO, WHO, WIPO,
WMO, WTO, ZC
Kaynak: Economist Intelligence Unit, CIA
2/7
İNGİLTERE’NİN GENEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ
GSYİH (Nominal)
GSYİH BÜYÜME (Reel)
KİŞİ BAŞINA GSYİH
(Satın Alma Gücü Paritesine
Göre)
İHRACAT
İTHALAT
CARİ DENGE
ENFLASYON ORANI
DIŞ BORÇ
TOPLAM REZERVLER
TOPLAM YABANCI
SERMAYE STOĞU
TOPLAM İŞGÜCÜ
İŞSİZLİK ORANI
PARA BİRİMİ - PARİTESİ
DÜNYA BANKASI İŞ YAPMA
KOLAYLIĞI SIRALAMASI
GSMH’NİN SEKTÖREL
DAĞILIMI
DOĞAL KAYNAKLAR
BAŞLICA SANAYİ DALLARI
BAŞLICA TARIMSAL ÜRETİM
2,43 trilyon dolar (2011)
2,46 trilyon dolar (2012)
2,53 trilyon dolar (2013)
%0,9 (2011)
-%0,1 (2012)
%0,5 (2013)
35.725 dolar (2011)
36.051 dolar (2012)
36.786 dolar (2013)
479,2 milyar dolar (2011) / 11. sırada
479,7 milyar dolar (2012)
510,8 milyar dolar (2013)
639,0 milyar dolar (2011) / 7. sırada
648,7 milyar dolar (2012)
682,3 milyar dolar (2013)
-46,0 milyar dolar (2011)
-82,9 milyar dolar (2012)
-87,4 milyar dolar (2013)
%4,5 (2011)
%2,9 (2012)
%3,2 (2013)
9,8 trilyon dolar
94,5 milyar dolar
1,2 trilyon dolar
31,8 milyon kişi
%8,1 (2011)
%8,0 (2012)
%8,2 (2013)
1 dolar = 0,622 Sterlin [Ocak 2013]
7.
Hizmetler %77,8; Sanayi %21,5;
Tarım %0,7
Kömür, petrol, doğalgaz, demir cevheri,
altın, kil, kireç taşı
Makineler ve araçlar, motorlu araçlar,
elektrikli araçlar, gemi yapımı, demiryolu
araçları, uçak, metaller, kimyasallar, petrol,
kömür, tekstil, gıda işleme
Tahıl, patates, sebze
* 2012 ve 2013 yıllarına ait veriler tahminidir.
Kaynak: Economist Intelligence Unit, CIA
3/7
İNGİLTERE’NİN EKONOMİK DURUMU
Yıllar
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012*
2013*
GSYİH
(Trilyon
dolar)
1,4
1,4
1,6
1,8
2,2
2,3
2,4
2,8
2,7
2,1
2,2
2,4
2,4
2,5
Kişi
İhracat İthalat Hacim Denge
Başına
(milyar (milyar (milyar (milyar
Gelir
dolar)
dolar)
dolar)
dolar)
(dolar)
24.047
284,4
330,3
614,7
-45,9
23.828
273,6
321,9
595,5
-48,3
26.017
278,8
330,7
609,5
-51,9
29.759
306,8
382,6
689,4
-75,8
31.761
349,7
464,1
813,8
-114,4
32.083
384,3
509,0
893,3
-124,7
33.910
447,6
588,2 1.035,8
-140,7
34.987
442,3
622,0 1.064,3
-179,7
35.691
468,2
641,6 1.109,8
-173,5
34.124
356,2
483,9
840,1
-127,8
35.743
405,0
558,0
963,0
-153,0
35.725
479,2
639,0 1.118,2
-159,8
36.051
479,7
648,7 1.128,4
-169,0
36.786
510,8
682,3 1.193,1
-171,5
* Economist Intelligence Unit tahminleri
İNGİLTERE’NİN DIŞ TİCARETİNDE BAŞLICA ÜRÜN VE ÜLKELER
İhracatında Başlıca Ürünler:
İthalatında Başlıca Ürünler:
İhracatında Başlıca Ülkeler:
İthalatında Başlıca Ülkeler:
Makine ve ulaşım araçları %33,5;
Kimyasal maddeler %17,3;
Mineral yakıtlar %13,5;
Gıda, içecek ve tütün %5,9
Makine ve ulaşım araçları %32,1;
Mineral yakıtlar %13,9;
Kimyasal maddeler %12,2;
Gıda, içecek ve tütün %8,9
Almanya %10,6; ABD %9,6;
Hollanda %7,6; Fransa %7,1;
Türkiye %1,2
(İngiltere’nin ihracatında 20. sıradayız)
Almanya %12,5; Çin %8,2;
Hollanda %7; ABD %5,8;
Türkiye %1,3
(İngiltere’nin ithalatında 19. sıradayız)
Kaynak: Economist Intelligence Unit (2011)
4/7
TÜRKİYE-İNGİLTERE İKİLİ TİCARİ İLİŞKİLERİ
TÜRKİYE-İNGİLTERE DIŞ TİCARET VERİLERİ
(1.000 dolar)
YIL
İHRACATIMIZ
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2.036.826
2.174.892
3.024.942
3.670.093
5.544.303
5.917.163
6.814.301
8.626.776
8.158.669
5.915.169
7.235.861
8.151.430
8.696.432
DEĞİŞİM
DEĞİŞİM
İTHALATIMIZ
(%)
(%)
11,3
6,8
39,1
21,3
51,1
6,7
15,2
26,6
-5,4
-27,5
22,3
12,7
6,7
2.747.746
1.913.846
2.438.296
3.500.015
4.317.140
4.695.645
5.137.553
5.477.102
5.324.034
3.473.433
4.680.611
5.840.380
5.629.443
25,5
-30,3
27,4
43,5
23,3
8,8
9,4
6,6
-2,8
-34,8
34,8
24,8
-3,6
HACİM
DENGE
4.784.572
4.088.738
5.463.238
7.170.108
9.861.444
10.612.807
11.951.854
14.103.879
13.482.703
9.388.602
11.916.472
13.991.810
14.325.875
-710.921
261.046
586.645
170.077
1.227.163
1.221.518
1.676.748
3.149.674
2.834.635
2.441.735
2.555.250
2.311.050
3.066.989
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı
5/7
TÜRKİYE’NİN 2011/2012 İHRACATINDA İLK 10 MADDE
SITC
SITC Adı
Kodu
84
Giyim eşyası ve aksesuarları
Değişim
Pay (%)
(%)
1.962.456.279 2.113.281.029
7,69
24,30
77
Elektrikli makina ve cihazlar
1.048.077.883 1.135.195.921
8,31
13,05
78
1.152.652.883 1.133.572.395
-1,66
13,03
76
Kara ulaşım araçları
Altın,altın kaplama gümüş ve adi
metal,altın kaplama döküntü ve artığı
Haberleşme,hayal-ses kayıt cihazları
65
97
2011 ($)
2012 ($)
259.071.436
585.944.894
126,17
6,74
519.013.291
532.669.976
2,63
6,13
Tekstil elyafı ve mamulleri
403.484.278
425.105.161
5,36
4,89
05
Sebzeler,meyvalar ve mamulleri
337.122.241
327.371.307
-2,89
3,76
67
Demir ve çelik
Taşkömürü katranı ve ham petrolden
ürünler
Metallerden nihai ürünler
244.573.519
243.217.036
-0,55
2,80
233.019.620
222.962.396
-4,32
2,56
215.998.830
212.494.561
-1,62
2,44
İLK 10 TOPLAM
6.375.470.260 6.931.814.676
8,73
79,71
ÜLKE TOPLAM
8.151.430.057 8.696.432.318
6,69
100
33
69
TÜRKİYE’NİN 2011/2012 İTHALATINDA İLK 10 MADDE
SITC
Kodu
28
71
78
54
67
51
74
72
77
57
SITC Adı
Değişim
(%)
902.544.859 1.013.349.640
12,28
938.676.033 794.956.770
-15,31
798.929.990 692.942.209
-13,27
Pay
(%)
18,00
14,12
12,31
-16,60
5,23
113,72
12,24
4,78
4,64
-1,18
4,33
-16,95
4,14
8,43
16,02
-0,95
-3,61
3,19
2,88
73,63
100
2011 ($)
2012 ($)
Metal cevherleri,kırıntı,döküntü,hurdaları
Enerji üreten makina ve cihazlar
Kara ulaşım araçları
Vitaminler, hormonlar, alkoloidler,
353.312.320 294.667.771
antibiyotikler, ilaçlar, tıbbi eşya
Demir ve çelik
125.963.361 269.210.499
Organik kimyasal ürünler
232.544.827 261.017.771
Değişik sanayi kollarında kullanılan makina ve
246.916.840 244.002.190
cihazlar
Belirli sanayi kollarında kullanılan makina ve
280.348.743 232.833.972
cihazlar
Elektrikli makina ve cihazlar
165.618.121 179.574.280
Plastikler ve mamulleri
139.923.278 162.337.397
İLK 10 TOPLAM
4.184.778.372 4.144.892.499
ÜLKE TOPLAM
5.840.379.780 5.629.442.859
6/7
YÜRÜRLÜKTEKİ ANLAŞMA VE PROTOKOLLER
Anlaşma Adı
Ticaret ve Seyrüsefain Anlaşması
Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
Uluslararası Karayolu Taşıma Anlaşması
Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması
Sağlık Alanındaki İlişkilere Dair Deklarasyon
Gümrük İdareleri Arasında Karşılıklı İdari Yardıma İlişkin
Mutabakat Muhtırası
İkili İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı
İmza Tarihi
01.03.1930
01.06.1961
09.09.1977
19.02.1986
15.01.1991
15.05.1991
27.06.1997
13.05.1999
7/7
Download

İNGİLTERE