T.C.
BAŞBAKANLIK
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI
Anlaşmalar Genel Müdürlüğü
________________________________
GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ÜLKE PROFİLİ
TEMEL BİLGİLER
RESMİ ADI
BAŞKENTİ
NÜFUSU
KONUŞULAN DİL
BAĞIMSIZLIK TARİHİ
DEVLET BAŞKANI
DİN
ETNİK YAPI
DOĞAL KAYNAKLAR
Güney Afrika Cumhuriyeti
Pretorya
Not: Cape Town yasama, Bloemfontein yargı merkezidir.
42,768,678 (2003)
Aralarında Afrikaans, İngilizce, Ndebele, Pedi, Sotho,
Svazi, Tsonga, Tsvana, Venda ve Zulu’nun da bulunduğu
11 resmi dil
31 Mayıs 1910
Not: GAC, 1960 yılı Ekim ayında yapılan referandumun
ardından 1961 yılında cumhuriyet olmuştur.
Thabo MBEKI
Hırıstiyan %68, Müslüman %2, Hindu %1.5, yerel
inanışlar %28.5
Siyah %75.2, beyaz %13.6, renkli %8.6, Hintli 2.6%
Altın, krom, antimon, kömür, demir cevheri, manganez,
nikel, fosfat, kalay, uranyum, elmas, platin, bakır,
vanadyum, tuz, doğal gaz
2
ÜYESİ OLDUĞU
ULUSLARARASI
KURULUŞLAR
ACP, AfDB, BIS, C, ECA, FAO, G-24, G-77, IAEA,
IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICFTU, ICRM, IDA, IFAD,
IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM,
ISO, ITU, MONUC, NAM, NSG, OAU, OPCW, PCA,
SACU, SADC, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR,
UNIDO, UNITAR, UNMEE, UPU, WCL, WCO, WFTU,
WHO, WIPO, WMO, WToO, WTrO, ZC
COĞRAFİ VERİLER
ÜLKE SINIRLARI
YÜZÖLÇÜMÜ
KIYI UZUNLUĞU
KOMŞU ÜLKELERLE
SINIRLARI
TOPRAĞIN KULLANIMI
SULANAN ARAZİ
4,862 km
1,219,912 km2
2,798 km
Botsvana 1,840 km; Lesotho 909 km; Mozambik 491 km;
Namibya 967 km; Svaziland 430 km; Zimbabve 225 km
Ekilebilir alan %12,13; sürekli mahsul %0,77; diğer
%87,1
13,500 km2
DEMOGRAFİK VERİLER (2003)
NÜFUS
NÜFUS ARTIŞ HIZI
NÜFUS YAPISI
ORTALAMA YAŞAM
SÜRESİ
KADIN
ERKEK
45,3 Milyon
%-0,1
0-14 %30, 15-64 %65, 65- %5
46,56
46,54
46,57
SİYASİ YAPI
ANAYASAL SİSTEM
DEVLET VE HÜKÜMET
BAŞKANI
Başkanlık sistemi
Thabo MBEKI
ULAŞTIRMA
DEMİRYOLLARI
KARAYOLLARI
22,298 km (2003)
362,099 km (2000)
ENERJİ ÜRETİMİ (2001)
ELEKTRİK ÜRETİMİ
FOSİL YAKITLAR
HİDRO
NÜKLEER
195,6 milyar kW
%93,5
%1,1
%5,5
3
ELEKTRİK İHRACATI
ELEKTRİK İTHALATI
PETROL ÜRETİMİ
PETROL REZERVLERİ
DOĞAL GAZ ÜRETİMİ
DOĞAL GAZ REZERVLERİ
6,9 milyar kW
6,2 milyar kW
196,200 varil/gün
7,8 milyon varil
1,8 milyar m3
14,2 milyon m3
EKONOMİK VERİLER (2002)
GSYİH
KİŞİ BAŞINA GSYİH
GSYİH BÜYÜME HIZI
ENFLASYON ORANI
İŞSİZLİK ORANI
YOKSULLUK SINIRININ
ALTINDA YAŞAYAN NÜFUS
DIŞ BORÇ
PARA BİRİMİ VE PARİTESİ
GSMH’NİN SEKTÖREL
DAĞILIMI
İŞGÜCÜNÜN SEKTÖREL
DAĞILIMI
BAŞLICA SANAYİ DALLARI
BAŞLICA TARIMSAL
ÜRETİM
159,9 Milyar $ (2003)
(427,7 Milyar $ satınalma paritesine göre)
3.529 $ (2003)
(10,000 $ satınalma paritesine göre)
%1,9 (2003)
%9.9
%37 (2001)
%50 (2000)
24,7 milyar $
Rand (ZAR) 1 ABD $ = 6,83 ZAR (9 Haziran 2005)
Tarım %4.4, Sanayi %28.9, Hizmetler %66.7
Tarım %30, sanayi %25, hizmetler %45 (1999)
Madencilik (Dünyanın en büyük platin, altın ve krom
üreticisi), otomobil montajı, metal işi, makine, tekstil,
demir ve çelik, kimyasallar, gübre, gıda
Mısır, buğday, şeker kamışı, meyve-sebze, et, yün, süt
ürünleri
ASKERİ GÜÇ
Askeri Kuvvetler
Asker Sayısı
Askeri Harcamalar (yıllık)
Kara, Hava, Deniz, Polis
11,9 milyon (Askerliğe elverişli nüfus)
1.7 milyar $
DIŞ TİCARET (2003)
GENEL DIŞ TİCARET
İHRACAT
İTHALAT
DENGE
HACİM
: 36,5 Milyar $
: 41,1 Milyar $
: 4,6 Milyar $
: 77,6 Milyar $
4
BAŞLICA İHRAÇ MADDELERİ
: Altın, elmas, platin, diğer metal ve
mineraller, makine ve teçhizatı
BAŞLICA İTHAL MADDELERİ
: Makine ve teçhizat, kimyasallar,
petrol ürünleri, bilimsel gereçler,
gıda
İHRACATINDA BAŞLICA ÜLKELER : İngiltere %12.8, ABD %12.7,
Almanya %9, Japonya %8.8, İtalya
5.8%
İTHALATINDA BAŞLICA ÜLKELER : Almanya %15.4, ABD %9.4, İngiltere
%9, Suudi Arabistan %6.9, Japonya
%5.8, Fransa %5, ÇHC %4.9, İran
%4.1
İKİLİ İLİŞKİLER
Yasal Altyapı
ANLAŞMA ADI
Ticaret ve Ekonomik İşbirliği
Yatırımların Karşılıklı Teşviki v
Korunması
Hava Taşımacılığı
Turizm İşbirliği
Eğitim, Sanat, Kültür, Bilim,
Teknoloji, Gençlik ve Spor
Alanında İşbirliği
İMZA TARİHİ İMZA YERİ RG TARİH RG SAYI
03.03.2005
Pretorya
23.06.2000
Ankara
23.01.1998
23.06.2000
14.10.2003
Pretorya
Ankara
Ankara
17.04.2004 25436
04.11.2000 24220
Türkiye-G.A.C. Dış Ticaret Değerleri (1.000 $)
YILLAR
İHRACATIMIZ İTHALATIMIZ
55.246
208.353
1993
43.834
160.647
1994
66.576
131.792
1995
65.465
210.033
1996
71.204
183.259
1997
72.912
152.480
1998
58.964
123.626
1999
71.049
171.810
2000
77.871
345.028
2001
85.453
206.653
2002
121.527
335.713
2003
189.686
1.003.472
2004
DENGE
- 153.107
- 116.813
- 62.216
-144.568
-112.055
-79.568
-64.662
-100.761
- 267.157
-121.499
-214.185
-813.786
HACİM
263.599
204.481
198.368
275.498
254.463
225.392
182.590
242.859
422.899
292.406
457.240
1.193.158
5
Başlıca Mal Grupları İtibariyle İhracatımız ($)
SITC
MADDE ADI
78
Kara Ulaşım Araçları
65
Tekstil Elyafı ve Mamulleri
64
Kağıt-Karton ve Kağıt, Karton Esaslı Mamuller
77
Elektrikli Makina ve Cihazlar
66
Metal Dışı Mineral Mamuller
69
Metallerden Nihai Ürünler
72
Belirli Sanayi Kollarında Kullanılan Makina ve Cihazlar
62
Kauçuk ve Mamulleri
05
Sebzeler, Meyvalar ve Mamulleri
89
Çeşitli Mamul Eşya
74
Değişik Sanayi Kollarında Kullanılan Makina ve Cihazlar
26
Tekstil Lifleri
84
Giyim Eşyası ve Aksesuarları
04
Hububat ve Mamulleri
58
Plastikten Mamuller
52
Anorganik Kimyasallar, Radyoaktif, Nadir Elementlerin
Bileşikleri
71
Enerji Üreten Makina ve Cihazlar
67
Demir ve Çelik
28
Metal Cevherleri, Kırıntı, Döküntü, Hurdaları
12
Tütün ve Mamulleri
DİĞER
2002
8.584.309
17.347.865
15.409.760
7.941.804
3.244.934
5.138.990
4.071.534
3.361.438
2.334.511
1.957.484
1.901.289
1.395.710
1.598.399
588.127
294.057
1.537.493
2003
13.513.788
26.843.554
20.291.347
11.122.871
4.926.059
6.796.125
4.912.892
4.755.799
4.041.977
2.471.854
2.236.284
1.761.453
2.099.821
2.269.563
643.081
1.796.451
2004
44.219.621
29.152.122
22.055.833
17.869.614
10.887.763
8.385.672
7.961.668
6.402.558
6.052.896
4.409.121
3.425.173
3.353.374
3.154.478
2.451.133
2.291.899
2.110.204
2.091.891 2.236.945 1.922.456
2.030.404
716.479 1.298.714
1.898.354
0
486.234
375.658 2.041.234
111.694
2.643.389 6.675.519 11.683.635
Başlıca Mal Grupları İtibariyle İthalatımız ($)
SITC MADDE ADI
97
Altın, Altın Kaplama Gümüş ve Adi Metal, Altın
Kaplama Döküntü ve Artığı
32
Taşkömürü, Linyit ve Bunlardan Üretilen Kok, Ham
Yağlar
67
Demir ve Çelik
74
Değişik Sanayi Kollarında Kullanılan Makina ve
Cihazlar
78
Kara Ulaşım Araçları
28
Metal Cevherleri, Kırıntı, Döküntü, Hurdaları
21
Deri, Kösele, Ham Post
51
Organik Kimyasal Ürünler
77
Elektrikli Makina ve Cihazlar
71
Enerji Üreten Makina ve Cihazlar
68
Demir Dışı Metaller, Mamulleri
66
Metal Dışı Mineral Mamuller
24
Yakmaya Mahsus Ağaçlar, Tabii Mantar
65
Tekstil Elyafı ve Mamuller
72
Belirli Sanayi Kollarında Kullanılan Makina ve
Cihazlar
DİĞER
TOPLAM
Bilgi İçin
E-mail: [email protected]
Tel: 2047953
2002
20.986.240
2003
95.878.318
2004
699.916.358
60.630.831 122.852.012
125.898.610
12.456.016
18.203.673
24.657.876
15.238.340
37.381.429
26.628.341
9.539.983
9.056.497
9.762.523
3.738.880
1.495.167
7.111.461
4.757.178
3.067.563
3.690.232
2.367.599
25.533.295
9.450.191
8.751.946
7.871.832
4.557.506
5.091.490
436.245
5.676.239
5.175.299
1.276.896
1.672.003
1.117.406
7.432.639
17.749.632
9.862.479
9.664.825
8.483.023
8.431.852
8.392.593
7.415.124
5.446.631
5.396.307
200.936
16.923.081 19.140.103
25.171.703
206.952.620 328.843.702 1.003.472.482
Download

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ÜLKE PROFİLİ TEMEL BİLGİLER