KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ
HABER BÜLTENİ
12.05.2014 Sayı 27
Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu’ndan ve Türkiye İhracatçılar
Meclisi’nden alınan verilere dayalı olarak Konya’nın dış ticaretinin durumu “Konya Dış Ticaret
Bülteni” adıyla yayımlanmaktadır.
Konya İli Dış Ticaret Bülteni ile Konya’nın dış ticaret durumunu güncel veriler ışığında
izleyerek analiz etmek ve bunu ülkemizin dış ticaret durumu ile kıyaslayabilmek
hedeflenmektedir.
Konya’nın İhracatı Mart Ayında Yüzde 10 arttı:
2013 yılı boyunca aylara göre fazla dalgalanma göstermeyen Konya’nın ihracatı 2014’e
yükselişle başladı ve ocak ayında bir önceki yılın aynı ayının oldukça üstünde bir ihracat
rakamına ulaştı. Konya’nın ihracatı şubat ayında düşüşe geçmesine rağmen mart ayında
toparlanmaya geçti. Geçtiğimiz yıl 121 milyon dolar seviyesine ulaşan Konya’nın mart ayı
ihracatı ise 2014 yılının mart ayında 135 milyon dolar seviyesine yükseldi.
Şekil-1: Aylara Göre Konya’nın İhracatı 2013-2014 (1000$)
Kaynak: TÜİK
Tablo-1: Aylara Göre Konya’nın İhracatı (2013-2014) (1000$)
2013
2014
Ocak
Şubat
92,081 105,282
139,233 123,107
Mart
121,237
135,360
Nisan
110,275
İhracat (1000 $)
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
110,510 102,403 109,448 103,950 118,194 112,438 129,421 131,243
Kaynak: TÜİK
İthalatta ise Konya 2013 yılında dalgalı bir seyir izledi. Mart ve nisan aylarında ithalat en
yüksel seviyelerine çıkarken ocak ve ekim aylarında ise yılın en düşük seviyelerindeydi. 2014
www.kto.org.tr | 1
KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ
yılının ilk ayında ise ithalata da artış ile başlayan Konya mart ayı itibari ile düşüşe geçti. İlin
2013 yılının mart ayında 123 milyon dolar olan aylık ithalatı 2014 yılının mart ayında yüzde 7
azalarak 115 milyon dolar oldu. İthalat hem bir önceki yıla hem de bir önceki aya göre düşüşe
geçti.
Şekil-2: Aylara Göre Konya’nın İthalatı 2012-2013 (1000$)
Kaynak: TÜİK
Tablo-2: Aylara Göre Konya’nın İthalatı (2013-2014) (1000$)
İthalat (1000 $)
2013
2014
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül
Ekim Kasım Aralık
71,557 97,875 123,668 122,710 127,615 89,309 101,927 88,113 97,400 78,269 106,106 121,905
98,708 124,737 115,365
Kaynak: TÜİK
Konya’nın 2014 Mart ayı ihracatı Türkiye’nin 14,7 milyar dolarlık ihracatının yüzde 0,9’unu
oluşturmaktadır. 115 milyon dolarlık ithalatı ise Türkiye’nin 2014 Mart ayı toplam ithalatının
ancak yüzde 0,6’sını oluşturmaktadır. Türkiye 2014 Mart ayı itibari ile 5,1 milyar dolarlık dış
ticaret açığı verirken Konya da 20 milyon dolarlık dış ticaret fazlası vermiştir. Konya’nın mart
ayı dış ticaret hacminin Türkiye’nin toplam dış ticaret hacmi içindeki payı ise yüzde 0,7’dir.
Mart ayında Türkiye için ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 74 iken Konya için aynı oran
yüzde 117 olmuştur.
Tablo-3: Türkiye – Konya Karşılaştırmalı Dış Ticaret İstatistikleri-Mart (1000$)
Türkiye
Konya
Dış Ticaret
İhracatın İthalatı İhracat (Mart;
İthalat (Mart;
İhracat (1000 İthalat (1000
Dış Ticaret Hacmi
Dengesi (1000
Karşılama Oranı 2013-2014) Fark 2013-2014) Fark
$)
$)
(1000 $)
$)
(%)
(%)
(%)
14,747,501
19,942,852
-5,195,350
34,690,353
74%
12.40%
-3.0%
135,360
115,365
19,995
250,725
117%
11.6%
-6.7%
Kaynak: TÜİK
www.kto.org.tr | 2
KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ
Konya’nın ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 artarken Türkiye’nin toplam
ihracatı yüzde 12,4 artmıştır. İthalatta ise Türkiye’nin mart ayı toplam ithalatı bir önceki aya
göre yüzde 3 azalırken Konya’nın ithalatı yüzde 6,7 azalmıştır. Konya ihracatta Türkiye
genelinden bir performans göstermesine rağmen ithalatını daha fazla azaltmış ve şubat
ayındaki dış ticaret açığını mart ayında dış ticaret fazlasına çevirmiştir.
Tablo-4: İhracatın Sektörel Dağılımı (Mart; 2013-2014)
Değişim
Konya'nın
Toplam İhracatı
İçindeki Pay (%)2014
37,650,412
16.9%
32.6%
23,020,359
18,764,256
22.7%
17.1%
Süt ürünleri, yumurtalar, tabii bal, diğer yenilebilir hayvansal menşeli ürünler
13,570,736
6,503,112
108.7%
10.1%
Demir veya çelikten eşya
7,048,179
6,029,008
16.9%
5.2%
Plastikler ve mamulleri
5,812,703
5,311,356
9.4%
4.3%
Kakao ve kakao müstahzarları
5,046,469
3,011,834
67.6%
3.7%
Alüminyum ve alüminyumdan eşya
3,843,108
12,284,421
-68.7%
2.9%
Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri
3,818,637
3,720,615
2.6%
2.8%
Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarı
2,852,411
2,852,411
0.0%
2.1%
Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses
kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı
2,794,094
1,565,364
78.5%
2.1%
134,840,048
125,293,742
7.6%
100.0%
MART-İHRACAT
SEKTÖRLER
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların
aksam ve parçaları
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları,
bunların aksam, parça, aksesuarı
Tüm SektörlerinToplamı
2014
2013
43,997,606
Kaynak: TÜİK
Sektörel baktığımızda ise 2014 Mart ayında da Konya’nın en fazla ihracat yaptığı sektörler
2013 yılına göre değişmemiştir. Bir önceki yılın mart ayı ile kıyasladığımızda ise yine Konya’da
makine ihracatının öne çıktığı görülmektedir. Kazanlar, makineler, mekanik cihaz ve aletler
sektörü 44 milyon dolarlık ihracatı ile mart ayında Konya’nın ihracatının yüzde 33’ünü
oluşturmaktadır ve geçen yılın aynı ayına göre sektörün ihracatı yüzde 17 artmıştır. Geçen
yılın aynı ayına göre ihracatı en çok artan sektör ise yüzde 108’lik artışı ile süt ürünleri
ihracatı olmuştur. Bu sektörü elektrikli makine ve cihazlar yüzde 79’luk artış ile takip
etmektedir. Konya’nın ihracatındaki genel artış eğilimi alüminyum ve alüminyumdan eşya
dışındaki tüm sektörlere yansımıştır.
www.kto.org.tr | 3
KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ
Tablo-5: İhracat Partnerleri (Mart-2014)
2014
İHRACAT
PAY
1
Irak
19,161,941
0.14
2
Almanya
8,703,931
0.06
3
Mısır
6,609,107
4
İran
5
6
Tablo-7: İthalat Partnerleri (Mart-2014)
2014
İTHALAT
PAY
1
Çin
23,267,504
0.20
2
Almanya
15,720,891
0.14
0.05
3
Çek Cumhuriyeti
10,240,362
0.09
5,167,252
0.04
4
İtalya
7,861,145
0.07
Suudi Arabistan
5,040,218
0.04
5
Rusya Federasyonu
6,708,986
0.06
Libya
4,183,042
0.03
6
Güney Kore
6,287,776
0.05
7
Rusya Federasyonu
4,065,374
0.03
7
Ukrayna
4,456,579
0.04
8
Cezayir
3,711,390
0.03
8
Fransa
3,842,469
0.03
9
ABD
3,512,948
0.03
9
Hindistan
3,637,515
0.03
10
Vietnam
3,160,150
0.02
10
ABD
3,212,657
0.03
Diğer
72,044,679
0.53
Diğer
30,129,169
0.26
Toplam
135,360,032
1
Toplam
115,365,053
1
Kaynak: TÜİK
Konya’nın Mart 2014’te Geçen Yıla Göre İhracatı En Çok Artan Ülke Vietnam
Oldu:
Ülkeler bazında Konya ihracatına bakıldığında Mart 2014’te ilk sırada yine 19 milyon dolarlık
ihracatı değeri ile Irak yer almaktadır. Konya’nın Irak’a olan ihracatı bir önceki yılın aynı
dönemine göre 2,1 milyon dolar artarak 17 milyon dolardan 19,1 milyon dolara yükselmiştir.
Irak’ın ardından 8,7 milyon dolarlık ihracat değeri ile Almanya ve 6,6 milyon dolarlık ihracatı
ile Mısır gelmektedir. Almanya ve Mısır’ı sırasıyla İran, Suudi Arabistan, Libya, Rusya
Federasyonu, Cezayir, ABD ve Vietnam takip etmektedir. Bir önceki yılın aynı ayına göre
bakıldığında ise Rusya hariç en fazla ihracat yapılan ülkelerin hepsinde artış gözlenmiştir.
Rusya ise büyük düşüş gösterip 11 milyon dolardan 4 milyon dolara düşmüştür. En fazla artış
ise yüzde 400 ile Vietnam’da görülmüştür. Konya’nın Vietnam’a olan ihracatı bir önceki yıla
göre mart ayında 76 bin dolardan 3,1 milyon dolara yükselmiştir.
Konya mart ayında en fazla ithalatı ise Çin’den yapmıştır. Konya’nın Çin’den yaptığı ithalat
toplam ithalatının yaklaşık yüzde 20’sini oluşturmaktadır. Çin’in mart ayındaki ithalatı yüzde
53 artarak 23 milyon dolara yükselmiştir. Çin’den sonra en fazla ithalat yaptığı ülke ise
Almanya’dır. Konya’nın en fazla ithalat yaptığı 10 ülkeden en önemli artış mart ayında da Çek
Cumhuriyeti’nde görülmüştür. Geçen yıl mart ayında 180 bin dolar olan ithalat 2014 yılının
şubat ayında 55 katına çıkarak 10,2 milyon dolara yükselmiştir.
www.kto.org.tr | 4
KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ
Şekil-4: Ülkelere Göre Konya’nın İhracatı – İlk 10 Ülke (Mart-2014)
25,000,000
20,000,000
19,161,941
15,000,000
8,703,931
10,000,000
6,609,107
5,167,252
5,040,218
5,000,000
4,183,042
4,065,374
3,711,390
3,512,948
3,160,150
0
Irak
Almanya
Mısır
İran
2013-Mart
Suudi
Arabistan
Libya
Rusya Fed.
Cezayir
ABD
Vietnam
2014-Mart
Kaynak: TÜİK
www.kto.org.tr | 5
Download

KONYA PERAKENDE GÜVEN ENDEKSİ (KOPE)