DÜNYADA UYUŞTURUCU KULLANIMI
Dünya Geneli Tüm Kullanıcı Sayısı
Küresel Nüfus
Kenevir Kullanıcı Sayısı
Amfetamin Kullanıcı Sayısı
Kokain Kullanıcı Sayısı
Afyon ve Türevleri Kullanıcı Sayısı
UNODC 2004
185 milyon
%3
150 milyon
30 milyon
13 milyon
15 milyon
UYUŞTURUCU KULLANIMI (UNODC 2008 RAPORU)
UYUŞTURUCU KULLANIMI (UNODC 2010 RAPORU)
15-64 yaş arası Damar İçi Madde Kullanıcısı 11-21 milyon kişi
15-64 yaş arası Problemli Madde Kullanıcı sayısı
16-38 milyon kişi
15-64 yaş arası son bir yıl içerisinde en az bir kez
uyuşturucu kullanmış kişi sayısı: 155-250 milyon kişi
15-64 yaş arası toplam Dünyadaki kişi sayısı 2008
yılında: 4 Milyar 396 milyon kişi
UNODC 2007
200 milyon
% 3.08
158,8 milyon
33,5 milyon
14,3 milyon
15,6 milyon
TAHMİNİ UYUŞTURUCU KULLANIMI (BÖLGELER-UNODC 2010 RAPORU)
Dünya Geneli 15-64 yaş arası yasadışı uyuşturucu kullanıcılarının tahmini sayısı(2008)
Esrar
kullanıcıları
Bölge / kısım
Afrika
Kuzey Afika
Batı ve Orta Afrika
Doğu Afrika
Güney Afrika
Amerika
Kuzey Amerika
Orta Amerika
Karayipler
Güney Amerika
Asya
Doğu-Güney Doğu
Asya
Güney Asya
Orta Asya
Yakın ve Ortadoğu
Avrupa
Batı-Orta Avrupa
Doğu-Güneydoğu Avrupa
Okyanusya
Tahmini Toplam
Alt
Üst
Afyon ve Türevleri
kullanıcıları
Alt
Üst
Kokain
kullanıcıları
Alt
Üst
Amfetamin türleri
kullanıcıları
Alt
Üst
Ecstasy
kullanıcıları
Alt
Üst
Download

dünyada uyuşturucu kullanımı