MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Sayı : 65604914-179.GNL.0001/
Konu : Sonradan Kontrol İşlemleri (A.TR - EUR.1)
17.01.2014 / 663
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
AT.R ve EUR.1 dolaşım belgeleri ile ilgili olarak yurtdışından gelen sonradan kontrol taleplerinin
önemli bir bölümünün mezkur belgelerde "mühürlerin düzgün ve okunaklı" olmamasından
kaynaklandığı ve gereksiz sonradan kontrol taleplerine neden olunduğu anlaşılmaktadır.
Bu bağlamda, AT.R ve EUR.1 belgelerinde kullanılan mühürlerin düzgün ve okunaklı bir şekilde
tatbiki (bunun için AT.R ve EUR.1 belgelerinde kullanılan mühürlerin dikkatlice muhafazası ve
bakımlarının yapılması, gerekiyorsa eski ve yıpranmış mühürlerin yenisi ile değiştirilmesi) ve
ayrıca bu konuda Bölge Müdürlüklerince gerekli denetimlerin sağlanması hususunda bilgi ve
gereğini rica ederim.
Hülya ERBAY
Genel Müdür V.
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme
amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır.
EVRİM YAZILIM VE DANIŞMANLIK
[email protected] | www.evrim.com
Download

Devamını Okumak İçin Tıklayınız