Dolandırıcılık Eylemleri ve Korunma Yöntemleri
e-kitabının Yayınlanmasına ilişkin
Kamuoyu Duyurusu
29 Aralık 2015
İnternet ve iletişim araçları yoluyla yapılan dolandırıcılık eylem girişimleri
hakkında banka müşterilerinin bilgilendirilmesi ve bu konuda farkındalık
oluşturarak, bu tür girişimlere karşı önlem alınmasına yardımcı olmak amacıyla
“Dolandırıcılık Eylemleri ve Korunma Yöntemleri” başlıklı bir elektronik kitap
hazırlanmıştır.
Birliğimiz
internet
sitesinde
yayınlanmakta
olan
elektronik kitaba
http://www.tbb.org.tr/tr/arastirma-ve-yayinlar/kitaplar/kitaplar/55
adresinden
ulaşılabilmektedir.
Bilgilerinize sunulur.
Saygılarımızla,
Türkiye Bankalar Birliği
Download

Dolandırıcılık Eylemleri ve Korunma Yöntemleri e