Bankacılık Sektörü için Sürdürülebilirlik Kılavuzu
Hakkında
Kamuoyu Duyurusu
21 Kasım 2014
Kalkınmanın çevresel ve sosyal boyutları da dikkate alınarak “Bankacılık
Sektörü için Sürdürülebilirlik Kılavuzu” hazırlanmıştır.
Bankaların, faaliyetlerinin çevresel ve sosyal öngörülebilirliğini, saydamlığını ve
izlenebilirliğini daha sistematik bir şekilde yönetmesine rehberlik etmesi
amaçlanan bu çalışma, bankacılık sektörünün sürdürülebilir kalkınmaya
vereceği katkıda iyi uygulamaları içermektedir.
Aşağıda yer alan ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum ve
uluslararası kuruluşların görüş ve önerileri alınarak nihai hale getirilen bu
kılavuz, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından, üye bankalara
sektörde iyi uygulamalar prensipleri çerçevesinde tavsiye edilmiştir.
Kılavuza Birliğimiz internet sayfasında aşağıda yer alan
(http://www.tbb.org.tr/surdurulebilirlik/tbb-surdurulebilirlik-kilavuzu.html)
ulaşılabilinmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
Türkiye Bankalar Birliği
linkten
Bankacılık Sektörü İçin Sürdürülebilirlik Kılavuzuna Görüş Bildiren
Kurum ve Kuruluşlar
Kılavuz hakkında görüş ve önerilerini ileten aşağıdaki kurum ve kuruluşlara
değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz.










Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Türkiye Katılım Bankaları Birliği
Birleşmiş Milletler Çevre Programı-Finansal İnisiyatif (UNEP-FI)
Uluslararası Finans Kurumu (IFC)
Birleşmiş Milletler Küresel İşbirliği (UN Global Compact)
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)
Dünya Bankası Tükiye Ofisi
Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Platformu
İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği
Download

Bankacılık Sektörü için Sürdürülebilirlik Kılavuzu Hakkında