MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
DİR’de köklü değişiklik geliyor
DİR kapsamındaki ithalat ve verilen ihracat taahhütlerinin izlenmesi için de ayrı bir
mekanizma oluşturulacak. Firmaların ihraç ettiği ürünlerde bu ürünleri kullanıp
kullanmadığına yönelik denetimler sıkılaştırılacak
MEHMET KAYA
ANKARA - Hükümetin, kayıt dışılıkla mücadele ve üretimi destekleme çalışmaları çerçevesinde,
dahilde işleme rejiminde yapılacak düzenlemenin temel çerçevesi belli oldu. Yapılan
çalışmalarda, dahilde işlemeye konu olabilecek sektör ve ürünlere yönelik belirleme yapılacak ve
bunların dışında ürün getirilmesi engellenecek.
DÜNYA’nın edindiği bilgilere göre, Dahilde İşleme Rejimi’nde (DİR) köklü değişiklikle, sektörel ve
ürün bazında ayrım yapılacak. Ekonomi Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, sektörleri
belirledikten sonra ürün bazında bir sınıfl ama da gerçekleştirecek. Bunlar içinde de tek tek ürün
bazında talepler, Türkiye içinde üretimi bulunup - bulunmadığı durumuyla ilişkilendirilecek.
Türkiye’de üretimi bulunan dahilde işlemeye konu hammadde vb. nitelikteki ürünlerin dahilde
işleme rejimi kapsamında ithalinde ek sorgulama sistemleri getirilecek. Ayrıca, bu ürünlerin
Türkiye içinden alınması ve ihracata konu olması halinde ek kolaylık sağlanıpsağlanamayacağına yönelik araştırma yapılacak.
Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki ithalat ve verilen ihracat taahhütlerinin izlenmesi için de ayrı
bir mekanizma oluşturulacak. Firmaların ihraç ettiği ürünlerde bu ürünleri kullanıp kullanmadığına
yönelik denetimler sıkılaştırılacak. Gümrük Bakanlığı, 2014 içinde yaptığı dar kapsamlı ve tek
gümrük kapısına dayalı bir araştırmada DİR kapsamında ithal edilen ürünlere bağlı yapılan
ihracatlarda, yüzde 70 oranında uyumsuzluk tespit etmişti.
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı, DİR kapsamında ithalatın ve ihracatın yeni
esaslara bağlanması için bir çalışma sürecini başlattıklarını açıklamıştı.
İhracatın yüzde 45’i DİR kapsamında
Türkiye’de, dahilde işleme rejimi, dış ticarete konu üretimde büyük yer tutuyor. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı verisine göre 2013 yılında kesinleşen dahilde işleme rejimi kapsamındaki ihracat 68,1
milyar dolar oldu. İthalat ise 23,8 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde Türkiye’nin toplam ihracatı
151.8 milyar dolar düzeyindeydi. Dahilde işleme rejimi kapsamında detaylı istatistik
yayınlanmıyor. Buna karşılık, DİR kapsamında verilen izinlere ilişkin kararlar Resmi Gazete’de
yayınlanıyor. Bu izinler, fiili durumu değil, firmaların beyanlarına göre izin verilen tutarları
gösteriyor. Her ay, bir önceki aya veya aylarda, gerek firma talepleri gerekse idarenin kendi
uygulamalarıyla belgelerden bir kısmı iptal edilebiliyor. Bu kapsamda, 2014 yılı sonu itibariyle
toplam 55 milyar dolarlık ihracat taahhüdünü kapsayan, 31 milyar dolarlık ithalat öngören DİR
belgesi düzenlendi.
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected] | www.evrim.com
Download

DİR`de köklü değişiklik geliyor