MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Motorlu taşıtlara ilişkin düzenleme
yayımlandı
Motorlu taşıtlara ilişkin düzenlemeleri içeren ÖTV (2) Sayılı Liste
Uygulama Genel Tebliği, Resmi Gazetede yayımlandı
Özel Tüketim Vergisindeki (ÖTV) dağınık yapının toparlanması ve mevzuatın
anlaşılır hale getirilmesi için akaryakıt sektörünün ardından yapılan değişikliklerden
ikincisi olan ve motorlu taşıtlara ilişkin düzenlemeleri içeren "Özel Tüketim Vergisi
(2) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlandı.
Maliye Bakanlığı'nın tebliği ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı
listede yer alan yarı römorklar için çekiciler, binek otomobilleri ve esas itibarıyla
insan taşımak üzere imal edilmiş motorlu taşıtlar, eşya taşımaya mahsus motorlu
taşıtlar, özel amaçlı motorlu taşıtlar, motosiklet gibi gibi taşıtlara ilişkin mevzuattaki
dağınık yapı giderilerek, farklı düzenlemelerin içinde yer alan istisna uygulamalar bir
araya
toplandı.
Tebliğde, "ihracat, ithalat istisnaları, petrol arama faaliyetinde kullanılmak üzere taşıt
alımlarında istisna, diplomatik istisna, Türk Hava Kurumunun alımlarında istisna"
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
şartları, bunlardan yararlanabilecekler ve yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar
da yer aldı. Vergilendirme işlemleri, verginin ödenmesi, verginin belgelerde
gösterilmesinin örneklerle anlatıldı.
MALUL VEYA ENGELLİLERİN TAŞIT ALIMLARINDA İSTİSNA
Tebliğ ile malul ve engellilere yönelik yürürlükte olan ÖTV istisna düzenlemelerine
açıklık getirildi.
"Engellilik derecesi yüzde 90 veya üzerinde olanların taşıt alımlarında, taşıtta tadilat
aranmayan istisna uygulamasına" göre, Kanuna ekli 2 sayılı listedeki kayıt ve tescile
tabi taşıtlardan "1600 santimetreküp veya altında motor silindir hacmine sahip binek
otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon gibi taşıtların,
eşya taşımaya mahsus, 2 bin 800 santimetreküp veya altında motor silindir hacmine
sahip van, panelvan, kamyonet, pick-up gibi taşıtların, motor silindir hacmine
bakılmaksızın, motosikletlerin'' engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olan
malul veya engelliler tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı
ÖTV'den müstesna olacak.
Bu istisnadan yararlanmak için, taşıtın özel tertibatlı olması ve malul veya engellinin
taşıtı bizzat kullanması şartı aranmayacak.
Engellilik Derecesi yüzde 90'ın altında olanların taşıt alımlarında istisna
uygulamasına göre de söz konusu taşıtların, bizzat kullanmak amacıyla engelliliğine
uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul veya engelliler tarafından ilk
iktisabı ÖTV'den müstesna olacak. İstisnadan yararlanmak için taşıtın, özel tertibatlı
olması ve malul veya engelli tarafından bizzat kullanılabilecek durumda olması şart
olacak.
Söz konusu tebliğ 1 Mayıs'tan itibaren yürürlüğe girecek.
AA
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected] | www.evrim.com
Download

Motorlu taşıtlara ilişkin düzenleme yayımlandı