Company
LOGO
T.C.
KARABAĞLAR KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
OKULLARDA BAŞARIYI ARTIRMA
PROJESİ (OBAP)
İLKOKULLAR TOPLANTISINA
HOŞGELDİNİZ
Company
LOGO
T.C.
KARABAĞLAR KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
TOPLANTI GÜNDEMİ
OBAP Projesinin Tanıtılması
Okullarda Yapılan Başarısızlık Nedenleri Anket Sonuçlarının Değerlerle
İlgili Olanlarının Paylaşılması
Şubat Ayı Değerler Programının Paylaşılması
İlçe Millî Eğitim Müdürü Sayın Halit ASLAN’ın Konuşmaları
Kapanış
Company
LOGO
T.C.
KARABAĞLAR KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
OKULLARDA BAŞARIYI
ARTIRMA (OBAP) PROJESİ
Company
LOGO
PROJENİN AMACI
Karabağlar
İlçe
Millî
Eğitim
Müdürlüğü
bünyesinde bulunan okulların akademik başarısını,
sınav başarısını arttırmak ve öğrencilerde olumlu
yönde davranışsal değişimler yaratmaktır.
Company
LOGO
PROJE KAPSAMINDA
YÜRÜTÜLECEK
FAALİYETLER
Başarısızlık Nedenleri Anketinin Uygulanması
Ortak Sınavların Analizlerinin Yapılması ve
Değerlendirilmesi
8.
Sınıf
Ortak
Analizinin Yapılması
Sınavlarının
Kazanımlarının
Company
LOGO
PROJE KAPSAMINDA
YÜRÜTÜLECEK
FAALİYETLER
Okulların Başarı Ekiplerinin Kurulması ve
Başarı Eylem Planlarının Hazırlanması
Zümrelerde Ortaklığın Sağlanması
Başarıyı Arttırma Söyleşilerinin Yapılması
Company
LOGO
PROJE KAPSAMINDA
YÜRÜTÜLECEK
FAALİYETLER
Başarı ve Değerler Konulu Afişlerin Hazırlanması
Başarı ve Değerler Konulu Yarışmaların Yapılması
Başarı ve Değerler konulu Eğitimlerin Verilmesi
Başarıyı Arttırma Projesi İle İlgili Sosyal Ağ
(facebook, twitter, web sayfası) Kurulması
Başarılı Öğrencilerin Ödüllendirilmesi
Company
LOGO
T.C.
KARABAĞLAR KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
BAŞARISIZLIK NEDENLERİ
ANKETİNİN DEĞERLERLE
İLGİLİ SONUÇLARI
Company
LOGO
T.C.
KARABAĞLAR KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
DEĞERLERLE İLGİLİ BAŞARISIZLIK NEDENLERİ
Bazı arkadaşlar sınıfın huzurunu bozuyor.
Yeterince uyuyamadığım için uykumu alamıyorum, derslerde
uyukladığımı hissediyorum.
Yazılı sınavlarda unuttuğumdan dolayı başarısızım.
Yazılı sınavlarda heyecanlandığımdan dolayı başarısızım.
Sözlü anlatımlarda heyecanlandığımdan dolayı başarısızım.
Bazı dersleri başaramayacağım kaygısı içindeyim.
Company
LOGO
T.C.
KARABAĞLAR KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
DEĞERLERLE İLGİLİ BAŞARISIZLIK NEDENLERİ
Sınıfta doğru cevabı bilsem bile sorulara cevap vermekten
çekiniyorum.
Okulu sevmiyorum.
Derslerde not tutmuyorum, çalışırken özet çıkarmıyorum.
Derslerime günü gününe çalışmadığım için başarısızım.
Çalışma programına uyamıyorum.
Company
LOGO
T.C.
KARABAĞLAR KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
OKULÖNCESİ/ANASINIFI-İLKOKUL
ŞUBAT AYI DEĞERLER EĞİTİMİ
PROGRAMI
Company
T.C.
LOGO
KARABAĞLAR KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
SINIFLAR
DEĞERLER

OKULÖNCESİ/ SORUMLULUK,
ANASINIFI
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
ETKİNLİKLER
ALT DEĞERLER


Kendine karşı
sorumluluk
Aileye karşı
sorumluluk
Doğaya ve
çevreye karşı
sorumluluk




Nasıl Bir Çocuğum
Sunusu
Dişlerimiz Öyküsü
Şarkısı
Mikroplar Elden Ele
Şarkısı
Ona İyi Bak Etkinliği
ELDE EDİLECEK KAZANIMLAR











Okula zamanında gider.
Çevresindeki insanlara yardımcı olur.
Odasını toplar.
Çantasını hazırlar.
Ödevlerini zamanında yapar.
Düzenli olma alışkanlığı kazanır.
Dişlerinin bakımını yapar.
Temizliğine özen gösterir.
Eşyalarını özenle korur.
İş bölümü yapar.
Kendisini tehlikelerden korur.
Company
T.C.
LOGO
KARABAĞLAR KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
SINIFLAR
DEĞERLER
YAPILACAK
ETKİNLİKLER
ALT DEĞERLER
ELDE EDİLECEK KAZANIMLAR




I.
SINIF
SORUMLULUK,
İŞBİRLİĞİ


Kendine karşı
sorumluluk
Aileye karşı
sorumluluk
Doğaya ve çevreye
karşı sorumluluk
Topluma ve ülkesine
karşı duyarlılık




Nasıl Bir Çocuğum
Sunusu
Dişlerimiz Öyküsü
Şarkısı
Mikroplar Elden Ele
Şarkısı
Ona İyi Bak Etkinliği









Okula zamanında gider.
Çevresindeki insanlara yardımcı
olur.
Odasını toplar.
Çantasını hazırlar.
Ödevlerini zamanında yapar.
Düzenli olma alışkanlığı kazanır.
Dişlerinin bakımını yapar.
Temizliğine özen gösterir.
Eşyalarını özenle korur.
İş bölümü yapar.
Kendisini tehlikelerden korur.
Company
T.C.
LOGO
KARABAĞLAR KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
SINIFLAR
DEĞERLER
YAPILACAK
ETKİNLİKLER
ALT DEĞERLER
ELDE EDİLECEK KAZANIMLAR




II. SINIF
SORUMLULUK,
İŞBİRLİĞİ


Kendine karşı
sorumluluk
Aileye karşı
sorumluluk
Doğaya ve çevreye
karşı sorumluluk
Topluma ve ülkesine
karşı duyarlılık





Nasıl Bir Çocuğum
Sunusu
Sorumlu Pugi Sunusu
Dişlerimiz Öyküsü
Şarkısı
Mikroplar Elden Ele
Şarkısı
Aile Bireyleri Etkinliği









Okula zamanında gider.
Çevresindeki insanlara yardımcı
olur.
Odasını toplar.
Çantasını hazırlar.
Ödevlerini zamanında yapar.
Düzenli olma alışkanlığı kazanır.
Dişlerinin bakımını yapar.
Temizliğine özen gösterir.
İş bölümü yapar.
Kendisini tehlikelerden korur.
Ailedeki sorumluluklarının bilincine
varır.
Company
T.C.
LOGO
KARABAĞLAR KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
SINIFLAR
DEĞERLER


III. SINIF
SORUMLULUK,
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
ETKİNLİKLER
ALT DEĞERLER


Kendine karşı
sorumluluk
Aileye karşı
sorumluluk
Doğaya ve çevreye
karşı sorumluluk
Topluma ve ülkesine
karşı duyarlılık



Geleceğim Boşa
Akmasın Şarkısı
Yolunda Gitmeyen Bir
Şeyler Var Etkinliği
Kart Sende Etkinliği
ELDE EDİLECEK KAZANIMLAR





Çevre bilinci kazanır.
Doğa kaynaklarını verimli kullanır.
Toplumsal kurallara duyarlı olur.
Toplumsal olaylara çözüm önerisi
getirir.
Kamu mallarını korur.
Company
T.C.
LOGO
KARABAĞLAR KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
SINIFLAR
DEĞERLER


IV. SINIF
SORUMLULUK,
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
ETKİNLİKLER
ALT DEĞERLER


Kendine karşı
sorumluluk
Aileye karşı
sorumluluk
Doğaya ve çevreye
karşı sorumluluk
Topluma ve ülkesine
karşı duyarlılık



Geleceğim Boşa
Akmasın Şarkısı
Yolunda Gitmeyen Bir
Şeyler Var Etkinliği
Kart Sende Etkinliği
ELDE EDİLECEK KAZANIMLAR





Çevre bilinci kazanır.
Doğa kaynaklarını verimli kullanır.
Toplumsal kurallara duyarlı olur.
Toplumsal olaylara çözüm önerisi
getirir.
Kamu mallarını korur.
Company
LOGO
PROJE KAPSAMINDA
OKULÖNCESİ/ANASINIFIİLKOKULLARIN YAPMASI
GEREKENLER
Ortak Zümre Çalışmalarının 12. Şubat 2015 Tarihinde, İlçe Ekibince Hazırlanan ve Okullara
Gönderilen Gündem Maddeleri Uyarınca Okul Müdürü Başkanlığında Yapılması,
Öğretmenler Kurulunda Mutlaka OBAP Projesi ve Proje Kapsamında Hazırlanan Değerler
Eğitimi Programı ve Uygulanmasının Ele Alınması,
Her Ay Gönderilecek Değerler Programının Düzenli Bir Şekilde Okulda Uygulanması ve
İlçe Ekibince Hazırlanıp Okullara Gönderilecek Olan Formata Uygun Olarak Ay Sonunda
Etkinlik Raporunun, Etkinlik Resimleri İle Birlikte İlçe MEM Temel Eğitim Bölümüne
Gönderilmesi
Proje Kapsamında Yapılması Kararlaştırılacak Diğer Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi.
Company
LOGO
GEREĞİNİ
RİCA EDERİZ
Download

Etkinliklerimiz