Sorumlu Öğretim Elemanları:
Öğr. Gör. Meral DEVECİ
Öğr. Gör. Ceylan ÖZBEK AYAZ
AMAÇ:
1-Çocuğun kendisine, ailesine ve içinde yaşadığı çevreye karşı farkındalığını sağlamak.
2-Engellilik kavramı ve Özel gereksinimi olan bireylere yönelik empatik bakış açısı
geliştirebilmelerini sağlamak.
KAZANIMLAR:
1-Kendini, bedenini, duygusal ve kişilik özelliklerini tanıma
2-Birlikte yaşadığı kişileri ve çevreyi tanıma
3-Yetersizliği olan bireyleri fiziksel ve duygusal yönleriyle tanıma
4-Toplumsal yaşamın nasıl sürdüğünü fark edebilme
5-Farklı özellikte olan kişilere karşı olumlu tavır gösterebilme.
Download

Sorumlu Öğretim Elemanları: Öğr. Gör. Meral DEVECİ - E