Yetim Çocuklar ve Anneleri için Psikososyal
Destek Projesi
FAALİYET RAPORU
Şubat 2013- Şubat 2014
Farklı ölüm türleri arasında çocuğu en fazla etkileyen ölüm türü bir ebeveynin ölümüdür.
Ebeveynin ölümü sadece sevgi veren ve günlük gereksinimleri karşılayan birinin kaybına
değil, dengenin bozulmasına ve günlük yaşamın alt üst olmasına da yol açar.
Ebeveynin ölümünü izleyen yıllarda çocukların psikolojik sorun geliştirme riski diğer
çocuklara oranla yüksektir. Black ve Urbanovicz (1987) ebeveynini kaybeden çocukların %
50’sinin bir yıl sonra rahatsızlık veren belirtiler yaşadıklarını ortaya koymuşlardır. Kaffman
ile Elizur (1979) babalarını kaybeden bir çok çocuğun “ saplantılı yas” (patolojik yas) tepkisi
gösterdiklerini belirtmektedirler.
Adam ve arkadaşlarına ait bir araştırmada (1982) 16 yaşından önce anne ve ya babasını
kaybeden öğrencilerin yarısının, böyle bir kaybı olmayan çocukların ise % 10’unun ciddi
intihar düşünceleri besledikleri bulunmuştur. Diğer bir çok çalışmada da ebeveyninden biri
ölen çocukların çoğunun, olaydan uzun süre sonra çeşitli psikolojik sorunlar yaşadıkları
gösterilmiştir (Raphael 1983; Handford ve ark. 1986, Van Eerdewegh ve ark. 1982, 1985). Bu
durum, bir ebeveynin ölümünden sonra sağ kalan ebeveyne, çocuklarının gereksinimlerini
doğru biçimde karşılayabilmesi için yardım etmenin önemini açıkça göstermektedir.
Bu nedenle İHH İnsani Yardım Vakfı ve AID Uluslararası Doktorlar Derneği iş birliği ile
yetim çocuklar ve annelerinin yaşadıkları kayıpla başa çıkabilmelerini sağlamak ve bu kaybın
yarattığı psikolojik etkinin kişiler üzerindeki tesirini hafifletmek amacıyla bir psikososyal
destek programı hazırlanmıştır.
Şubat 2013- Şubat 2014 tarihleri arasında IHH İnsani Yardım Vakfı tarafından yönlendirilen
78 yetim çocuk ve 37 anne Uzm. Klinik Psikolog Tuğba Öztürk ve Uzm. Klinik Psikolog
Hilal Mete tarafından haftada bir ya da 15 günde bir kez görülmüştür. Toplam 115 kişiye 12
ay boyunca 1588 saat bireysel danışmanlık hizmeti sunulmuştur.
Ay
Seans
Çocuk
Anne
2
Şubat
137
32
14
3
Mart
146
34
13
4
Nisan
150
28
16
5
Mayıs
150
28
16
6
Haziran
146
30
12
7
Temmuz
91
33
9
8
Ağustos
110
25
8
9
Eylül
161
25
8
10
Ekim
120
31
10
11
Kasım
122
30
10
12
Aralık
124
30
10
1
Ocak
75
33
14
2
Şubat
46
33
16
Sosyal, ekonomik, kültürel ve akademik alanlarda çeşitli problemler yaşayan, yetim
çocukların; kendilerine ve çevrelerine olan güvenlerini artırmak, aileleri ve arkadaşlarıyla iyi
ilişkiler
geliştirebilmelerini
sağlamak,
sosyal
becerilerini
artırmak
ve
akademik
performanslarını yükseltmek amacıyla gönüllü abi & abla programı hazırlanmıştır.
Bu program çerçevesinde şubat ve mart ayı içerisinde 16, nisan ayı içerisinde 15 üniversite
öğrencisine, haziran ayında 18 vakıf çalışanına, yine haziran ayında Van’da yetim çocuklarla
çalışan ve Van SHÇEK de gönüllü annelik yapan, 60 IHH gönüllüsüne, Aralık ayında
Kayseri’de 36 üniversite öğrencisine 3 modüllük çocuk ve ergen psikolojisi, yetim psikolojisi,
çocuk ve ergenlerle iletişim kurma, sınır koyma, çocuk ve ergenlerde madde kullanımı, cinsel
istismar, raporlama vb. konularda eğitim verilmiştir.
Ayrıca proje çerçevesinde gönüllü çalışacak üniversite öğrencilerinin hedef kitlenin
problemleri konusunda bilgilenmeleri sağlanmıştır.
Çocukların akademik başarılarını artırmak amacıyla yarı yıl karneleri ve e- okul yardımıyla
ders notları incelenmiş ve bu şekilde zayıf oldukları ve ya zorlandıkları alanlar tespit
edilmiştir. Tespit aşamasından sonra ihtiyaç duydukları alanlarda gönüllü üniversite
öğrencilerinden destek almaları sağlanmıştır. Çocukların özel derslere düzenli ve disiplinli bir
şekilde katılım göstermelerine özen gösterilmiş, ev ve proje ödevlerini gönüllü üniversite
öğrencileriyle yapabilmeleri sağlanmıştır. Çocukların özel ders esnasındaki motivasyon ve
katılımlarını artırmak amacıyla derslerden sonra gönüllü üniversite öğrencileriyle görüşmeler
yapılmıştır. Özel derse gelen çocukların dikkat ve konsantrasyon sürelerini artırmaya yönelik
oyunlar gönüllü üniversite öğrencilerine tanıtılmış, dersten sonra yarım saat bu oyunları
çocuklarla oynamaları istenmiştir. Şubat 2013 – Şubat 2014 tarihleri arasında merkezimize
gelen çocuklara gönüllü üniversite öğrencileri tarafında toplam 889 saat özel ders hizmeti
sunulmuştur.
Merkezimizde çocuk ve annelerin kayıp sonrası yaşadıkları öfke, kaygı, suçluluk, kendini
kınama ve utanç gibi yas tepkilerinin hafifletilmesi ve negatif duyguların sağlıklı ve işlevsel
bir şekilde aktarılabilmesi için Mayıs 2013 tarihinden itibaren çocuklara yönelik, Ekim 2013
tarihinden itibaren de annelere yönelik ergo terapi ( iş & uğraş terapisi) hizmeti sunulmuştur.
Çocuk ve annelerin usta öğreticiler eşliğinde katıldıkları mutfak, ebru, ahşap boyama, kurdele
nakışı, resim vb. atölye çalışmalarından oldukça olumlu sonuçlar elde edilmiş, yas
tepkilerinin azaldığı gözlemlenmiştir. Şubat 2013- Şubat 2014 tarihleri arasında merkezimize
gelen 71 yetim çocuk ve 36 anneye 1703 saat ergo terapi ( iş & uğraş terapisi) hizmeti
sunulmuştur.
Download

2013 faaliyet raporu