2014 Yılı
MÜDEK Olağan Genel Kurul
Toplantısı
Hoş Geldiniz!
22 Mart 2014
ARI Teknokent, ARI-2A Blok,
Dr. Akın Çakmakçı Konferans Salonu, İstanbul
Toplantı Gündemi
1.
2.
3.
4.
Açılış ve saygı duruşu
Divan heyeti seçimi
Toplantı gündeminin ve değişiklik önerilerinin görüşülmesi ve oylanması
Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile 2013 yılına
ait kesin bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin sunulması, görüşülmesi ve
oylanması
5. Denetim Kurulu raporunun sunulması, görüşülmesi ve oylanması
6. Yönetim Kurulunun aklanması
7. Çalışma Yönetmeliğinde yapılması önerilen değişikliğin görüşülmesi ve
oylanması
8. Dernek üyelik aidatlarının 2015 yılı için belirlenmesi
9. 2014 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi, tartışılması ve oylanması
10. 2015 ve 2016 yılları bütçe öngörülerinin sunulması
11. Dilekler
12. Kapanış
2014 MÜDEK Olağan Genel Kurul Toplantısı,
22 Mart 2014, İstanbul
1/28
2013-2014 Çalışma Dönemi
Faaliyet Raporu
1. Genel Kurul sonrası işlemler
2. Yönetim Kurulu değişikliği ve toplantıları
3. MÜDEK belgeleri
4. MÜDEK üyeliği
5. MAK tarafından yürütülen değerlendirme ve akreditasyon etkinlikleri
6. Uluslararası tanınma ve ilişkiler
7. MÜDEK Komiteleri ve Çalışma Grupları tarafından yürütülen etkinlikler
8. MÜDEK sunumları, tanıtımları ve katılımları
9. MÜDEK Ofisi ve İktisadi İşletmesi
10. Akreditasyon değerlendirme bedelleri
11. 2013 yılı mali sonuçları
12. Sonuç
2014 MÜDEK Olağan Genel Kurul Toplantısı,
22 Mart 2014, İstanbul
2/28
1. Genel Kurul Sonrası İşler
Aşağıdaki belgeler istenen süreler içinde İstanbul
İli Dernekler Müdürlüğü’ne teslim edildi:
o
30 Mart 2013 da yapılan Genel Kurul sonrası “Genel
Kurul Bildirimi”
o
Nisan Ayı içinde düzenlenmesi gereken “Dernek
Beyannamesi”
2014 MÜDEK Olağan Genel Kurul Toplantısı,
22 Mart 2014, İstanbul
3/28
2. Yönetim Kurulu Değişikliği ve
Toplantıları
2013 yılı Genel Kurulunda, iki yıllık bir dönem için seçilmiş olan
MÜDEK Yönetim Kurulu ve görev yapısı aşağıda verilmiştir:
• Ahmet Erbil Payzın, Başkan
• Mehmet Demirkol, Başkan Yardımcısı
• Elif Baktır, Sekreter üye
• Engin Arıkan, Sayman üye
• Ülkü Yetiş, üye
2013 yılı Genel Kurul Toplantısından 2014 yılı Genel Kurul
Toplantısına kadar olan çalışma döneminde 10 tane Yönetim
Kurulu toplantısı yapıldı:
o 7 tanesi MÜDEK Merkezinde üyelerin bizzat katılımıyla,
o 3 tanesi elektronik ortamda, e-posta aracılığıyla
2014 MÜDEK Olağan Genel Kurul Toplantısı,
22 Mart 2014, İstanbul
4/28
3. MÜDEK Belgeleri
Genel Kurul onayına sunulacak yönetmelik değişikliği:
o
Çalışma Yönetmeliği (Taslak Sürüm 1.3.0 - 01.03.2014)
Sürümü yenilenen belgeler:
o
o
o
o
Bütçe ve Mali İşler Yönetmeliği (Sürüm 1.1 - 30.03.2013)
2014 Yılı Lisans Programları Değerlendirme Başvuru Formu (Sürüm 2.3 –2014)
Özdeğerlendirme Raporu Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Konular
(Sürüm 2.3 - 07.01.2014)
Ara Rapor Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Konular (Sürüm 1.1 07.01.2014)
İlk kez hazırlanan yeni belgeler:
o
o
2014 Yılı Yüksek Lisans Programları Değerlendirme Başvuru Formu (Sürüm 1.0
- 2014)
Yüksek Lisans Program Değerlendiricisi Raporu (Sürüm 1.0 - 20.12.2013)
2014 MÜDEK Olağan Genel Kurul Toplantısı,
22 Mart 2014, İstanbul
5/28
4. MÜDEK üyeliği
• 2013-2014 Döneminde derneğimize katılan 21 yeni
üyemize hoş geldiniz diyoruz!
• Kurucu üyemiz ve önceki başkanımız sevgili Refik
Üreyen’i 20 Ocak 2014 günü kaybettik.
• 22 Mart 2014 itibarıyla toplam üye sayımız : 70
2014 MÜDEK Olağan Genel Kurul Toplantısı,
22 Mart 2014, İstanbul
6/28
2013-2014 Çalışma Döneminde Katılan
MÜDEK Üyeleri
51.Zafer Dursunkaya (2013)
52.Rasim Deniz (2014)
53.Ramazan Yıldırım (2014)
54.Haşmet Türkoğlu (2014)
55.Mehmet Selim Aktürk (2014)
56.Ayhan Altıntaş (2014)
57.Dilek Boyacıoğlu (2014)
58.Ekrem Ekinci (2014)
59.Ahmet Şevket Üçer (2014)
60.Müjgan Çulfaz (2014)
61.İlhan Koşan (2014)
62.Altay Onur (2014)
63.Yalçın Yüksel (2014)
64.Zehra Jale Akyel (2014)
65.Şebnem Baydere (2014)
66.İsmail Hakkı Altaş (2014)
67.Nazım Kadrizade (2014)
68.Nezih Besim Müftügil (2014)
69.İbrahim Tekin Haksal (2014)
70.Gürkan Karakaş (2014)
71.Osman Kulak (2014)
2014 MÜDEK Olağan Genel Kurul Toplantısı,
22 Mart 2014, İstanbul
7/28
5. MAK tarafından yürütülen değerlendirme
ve akreditasyon etkinlikleri
MAK Üyeleri (01.01.2013-31.12.2014)
o
o
o
o
o
o
o
o
Timur Doğu (Başkan ve üniversite temsilcisi)
Orhan B. Alankuş (Başkan Yardımcısı ve sanayi temsilcisi üye)
Ahmet Aran (Önceki Başkan ve üniversite temsilcisi)*
Ayşegül Tanık (Üniversite temsilcisi üye)
Müfit Gülgeç (TMMOB Temsilcisi üye)
A. Bülent Özgüler (Üniversite temsilcisi üye)
M. Necat Özgür (Sanayi temsilcisi üye)
Aykut Alp Yılmaz (KalDer temsilcisi üye)
* Dekan olduğu için dönem içinde MAK üyeliğinden ayrıldı
Yönetim Kurulu temsilcisi:
o
Mehmet Demirkol
2014 MÜDEK Olağan Genel Kurul Toplantısı,
22 Mart 2014, İstanbul
8/28
5. MAK tarafından yürütülen değerlendirme
ve akreditasyon etkinlikleri (devam)
2012-2013
kesinleşen
Programları değerlendirilen
üniversiteler
Farklı disiplinler
Toplam program değerlendirmeleri
Akreditasyon verilen/uzatılan
programlar
EUR-ACE akreditasyonu verilen
programlar
2003-2013
toplam
2013-2014
devam eden
17
27
26
17
17
18
79 (47)
360 (145) *
122 (45)
77 [39] **
147 [119] **
9
147 **
* Bazı programlar birden fazla değerlendirildi
** 30 Eylül 2013 itibariyle
2014 MÜDEK Olağan Genel Kurul Toplantısı,
22 Mart 2014, İstanbul
( ) ara değerlendirmeler
[ ] kısa süreli
9/28
5. MAK tarafından yürütülen değerlendirme
ve akreditasyon etkinlikleri (devam)
Değerlendirmelere Öğrenci Değerlendirici Katılımı
Pilot Uygulaması:
o
o
7 öğrenci değerlendirici adayına eğitim verildi
2013-2014 döneminde gerçekleştirilen 6 kurum ziyaretine
birer öğrenci değerlendirici katıldı.
2014 MÜDEK Olağan Genel Kurul Toplantısı,
22 Mart 2014, İstanbul
10/28
6. Uluslararası Tanınma ve İlişkiler
6.1 Washington Accord ilişkileri
6.2 EUR-ACE Etiketi verme yetkisi yenilenmesi ve EQAR
başvurusu amaçlı dış değerlendirmeler
6.3 EQAR Başvurusu
6.4 ENAEE ilişkileri
6.4 ABET ilişkileri
6.5 Diğer kuruluşlarla ilişkiler
2014 MÜDEK Olağan Genel Kurul Toplantısı,
22 Mart 2014, İstanbul
11/28
6.1 Washington Accord (WA) ilişkileri
o
MÜDEK ölçütlerinin WA Mezun Niteliklerine tam uyumu için
hazırlanan yol haritası IEA sekreteryasına gönderidi.
o
Seul (G. Kore) de yapılan IEA 2013 toplantısında:
IEA 2015 toplantısının İstanbul’da yapılması kararı alındı. Bu toplantı için
gerekli hazırlıklara başlandı.
Çin ve Filipinler akreditasyon kuruluşlarının aday üyelik başvuruları kabul
edildi.
o
MÜDEK Yönetim Kurulu HKIE (Hong Kong) tarafından Macau
Üniversitesinde akredite edilen programların MÜDEK tarafından
tanınmasını kabul etti.
o
WA karşılıklı eşdeğerlik tanınması taahhüdü gereği, diplomaların
tanınması konusunda YÖK nezdinde girişimlere devam edildi.
o
Wellington’da (Yeni Zelanda) yapılacak IEA 2014 toplantısında
MÜDEK Yavuz Erçil ve Bülent Özgüler tarafından temsil edilecek.
2014 MÜDEK Olağan Genel Kurul Toplantısı,
22 Mart 2014, İstanbul
12/28
6.2 EUR-ACE Etiketi verme yetkisinin yenilenmesi
ve EQAR başvurusu amaçlı dış değerlendirme
o
MÜDEK, aşağıdaki dış değerlendirmeler için 16.01.2013 tarihinde
ENAEE’ye başvurmuştu:
o
o
Daha sonra EUR-ACE (Second Cycle) etiketi verme yetkisi talebimiz
geri çekildi.
ENAEE tarafından kurulan 4 üyeli değerlendirme takımı aşağıdaki
değendirme çalışmalarını olumlu görüş vererek tamamladı:
o
Mevcut EUR-ACE (Fist Cycle) Etiketi verme yetkisinin yenilenmesi
EUR-ACE (Second Cycle) Etiketi verme yetkisinin alınması
EQAR’a başvuru amaçlı dış değerlendirme yapılması
EUR-ACE (Fist Cycle) Etiketi verme yetkisi için gerekli ENAEE standartlarına uyum.
EQAR başvurusu için gerekli ESG Bölüm 2 ve Bölüm 3 standartlarına uyum.
MÜDEK’in akredite ettiği lisans programlarına EUR-ACE (Bachelor)
Etiketi verme yetkisi ENAEE Yönetim Kurulu kararıyla 31.12.2018
tarihine kadar uzatıldı.
2014 MÜDEK Olağan Genel Kurul Toplantısı,
22 Mart 2014, İstanbul
13/28
6.3 EQAR Başvurusu
o
MÜDEK’in ESG uyumu için ENAEE koordinasyonunda
gerçekleştirilen dış değerlendirmenin raporu 22 Ekim 2013
tarihinde MÜDEK’e iletildi.
o
Raporda MÜDEK'in ESG Bölüm 2.1-2.8 ve 3.1-3.8'de
belirtilen standartları tam olarak sağladığı belirtiliyor.
o
MÜDEK, bu raporu kullanarak, 31.01.2014 tarihinde EQAR’a
kayıt olmak üzere resmi başvurusunu yaptı.
o
MÜDEK’in başvurusu EQAR Kayıt Komitesinin (Register
Committee) 2014 Mayıs ayında yapacağı toplantıda
görüşülecek.
2014 MÜDEK Olağan Genel Kurul Toplantısı,
22 Mart 2014, İstanbul
14/28
6.4 ENAEE İlişkileri
•ENAEE kurullarında temsil:
o
o
ENAEE YK Üyeliği: Erbil Payzın (üyeliği 31.03.2014 tarihinde doluyor)
ENAEE Etiket Komitesinde MÜDEK Temsili: Timur Doğu
(3.11.2012-12.11.2015 arasında)
•EUR-ACE etiket komitesindeki etkinlikler:
o
T. Doğu, EUR-ACE Mutual Recognition (Karşılıklı Tanıma) çalışma
grubunun başkanlığını yaptı.
2014 MÜDEK Olağan Genel Kurul Toplantısı,
22 Mart 2014, İstanbul
15/28
6.5 ABET İlişkileri
o
ABET’in 2013 yılında yaptığı 1 akreditasyon ziyaretine
A. Tanık MÜDEK gözlemcisi olarak katıldı.
o
ABET’in 2014 yılında 1 kurumda yapacağı
akreditasyon ziyaretinde bir MÜDEK gözlemcisi
görevlendirilecek.
o
ABET’in 2014 yılında bir kurumda değerlendireceği
”Bitki Koruma” programı için yapacağı kurum ziyaretine
MÜDEK gözlemci göndermeyecek.
2014 MÜDEK Olağan Genel Kurul Toplantısı,
22 Mart 2014, İstanbul
16/28
6.6 Diğer Kuruluşlarla ilişkiler
o
A. E. Payzın ve B. E. Platin, Azerbaycan Qafqaz
Üniversitesinin davetlisi olarak 24-26 Ekim 2013
tarihlerinde Azerbaycan’a gitti ve eğitim bakanlığı
yetkilileri, mühendislik kuruluşları, üniversite yöneticileri ve
mensuplarıyla mühendislik eğitiminde akreditasyonun
önemi ve MÜDEK deneyimi ile ilgili bilgi paylaştı.
o
A. B. Özgüler, National Board of Accreditation (NBA,
Hindistan) davetlisi olarak 08-10 Mart 2014 tarihlerinde
Yeni Delhi’de yapılan Second World Summit on
Accreditation (WOSA-2014) konferansına katılıp bir
sunum yaptı.
2014 MÜDEK Olağan Genel Kurul Toplantısı,
22 Mart 2014, İstanbul
17/28
7. MÜDEK Komiteleri ve Çalışma Grupları
Tarafından Yürütülen Etkinlikler
7.1 Eğitim çalıştayları
7.2 MÜDEK Ölçütler Komitesi çalışmaları
7.3 Ara Değerlendirme Süreçleri Çalışma Grubu etkinlikleri
7.4 Kalite Geliştirme etkinlikleri
7.5 Bilişim Programları Akreditasyonu Çalışma Grubu
etkinlikleri
7.6 Uzaktan (on-line) Mühendislik Eğitim Programlarını
Akreditasyonu Çalışma Grubu etkinlikleri
7.7 MÜDEK Akreditasyon Kararlarına İtiraz Usulleri
Çalışma Grubu etkinlikleri
2014 MÜDEK Olağan Genel Kurul Toplantısı,
22 Mart 2014, İstanbul
18/28
7.1 Eğitim Çalıştayları
Eğitim Komitesi üyeleri: T. Doğu (Başkan), B. Özgüler, A. Tanık
Eğitmenler: A. Aran, E. Arıkan, E. Baktır, T. Doğu , B. Ersolmaz, A. B.
Özgüler, E. Payzın, B. Platin, A. Tanık, R. Yıldırım
1.01.2012-31.01.2013
Arasında Yapılan Çalıştaylar
Çalıştay sayısı
Katılımcı sayısı
Program Değerlendiricileri
Eğitimi Çalıştayları
4
58
Öğrenci Değerlendirici
Eğitim Çalıştayı
1
7
Kurumlara Yönelik MÜDEK
Eğitim Çalıştayları
2
61
2014 MÜDEK Olağan Genel Kurul Toplantısı,
22 Mart 2014, İstanbul
19/28
7.2 MÜDEK Ölçütler Komitesi Çalışmaları
Komite Üyeleri: Ü. Yetiş (Bşk.), M. Gülgeç, A. B. Özgüler,
B.E. Platin
o
Programa Özgü Ölçütler ile Program Çıktıları arasında
bulunan bazı çakışmaların giderilmesi ile ilgili çalışmalar
başlatıldı.
o
Enerji Sistemleri Müh., Mekatronik Müh., ve Otomotiv
Müh. lisans programları için programa özgü ölçüt
geliştirmek amacıyla söz konusu programlar için birer alt
çalışma grubu kuruldu. Alt çalışma gruplarının
çalışmaları devam etmektedir.
2014 MÜDEK Olağan Genel Kurul Toplantısı,
22 Mart 2014, İstanbul
20/28
7.3 Ara Değerlendirme Süreçleri Çalışma Grubu:
Çalışma grubu üyeleri: B. E. Platin (Koord.), A. Tanık, D. Boyacıoğlu
o MÜDEK Değerlendirme Raporu örnekleri güncellendi
7.4 Kalite Çalışma Grubu etkinlikleri:
Çalışma grubu üyeleri: A. A. Yılmaz (Koord.) E. Baktır, N. Aras, Ü. Yetiş
o Kalite güvence süreçleri için taslak süreç listesi oluşturuldu
7.5 Bilişim Programları Akreditasyonu Çalışma Grubu:
o
Üyeler: Şebnem Baydere, Cem Bozşahin
Çalışma grubu raporu MÜDEK Yönetim Kuruluna teslim edildi. Bilişim
programlarının akreditasyonuna yönelik ayrı bir sistemin geliştirilmesi
için henüz erken olduğuna karar verildi.
2014 MÜDEK Olağan Genel Kurul Toplantısı,
22 Mart 2014, İstanbul
21/28
7.6 Uzaktan (on-line) Mühendislik Eğitim Programları
Akreditasyonu Çalışma Grubu:
o
Üyeler: Müfit Gülgeç (Koord.), Ali Ekrem Özkul, Müjgan Sağır
Özdemir, Hasan Mandal
Çalışma grubu raporu MÜDEK Yönetim Kuruluna teslim edildi. Diğer
ülkelerdeki akreditasyon kuruluşlarından konu ile ilgili ilave bilgi
istenecek.
7.7 Akreditasyon Kararlarına İtiraz Usulleri Çalışma
Grubu:
o
Üyeler: Engin Arıkan (Koord.), Orhan Alankuş, Tuncay Döğeroğlu
Bu konu üzerindeki çalışmalar halen devam etmekte olup, Mayıs
2014 ayında tamamlanması planlanmıştır.
2014 MÜDEK Olağan Genel Kurul Toplantısı,
22 Mart 2014, İstanbul
22/28
8. MÜDEK Sunumları, Tanıtımları ve
Katılımları
• 01.03.2013-22.03.2014 arasında toplam 10
sunum ve toplantıya katılım:
o
o
5 Yurt dışı etkinlik (19-20 Mart ENAEE toplantıları
dahil)
5 Yurt içi etkinlik (2 MDK katılımı dahil)
2014 MÜDEK Olağan Genel Kurul Toplantısı,
22 Mart 2014, İstanbul
23/28
9. MÜDEK Ofisi ve İktisadi İşletmesi
M. Yavuz Erçil
MÜDEK Genel Sekreteri
ve İktisadi İşletmesi Md.
Şahika Tezcan
MÜDEK Ofis Yöneticisi
Esentepe , Zincirlidere Cad. 86/4, 34394 Şişli, İstanbul, Tel: 0212-2110281
Diğer müdürümüz: Engin Arıkan, MÜDEK saymanı ve İktisadi İşletmesi Md.
2014 MÜDEK Olağan Genel Kurul Toplantısı,
22 Mart 2014, İstanbul
24/28
10. Akreditasyon Değerlendirme
Bedelleri
2014-2015 dönemi Değerlendirme ve Akreditasyon Ücretleri:
o Kurum başına ücret kaldırıldı
o Program başına ücretler:
Genel Değerlendirme:
Genel Değerlendirme (İÖ) :
Ziyaretle Ara Değerlendirme (NÖ, İÖ) :
Raporla Ara Değerlendirme (NÖ, İÖ) :
Ziyaretle Kanıt Göster (NÖ, İÖ) :
Raporla Kanıt Göster (NÖ, İÖ) :
2014 MÜDEK Olağan Genel Kurul Toplantısı,
22 Mart 2014, İstanbul
8.900TL +KDV
6.300TL +KDV
6.300TL +KDV
4.600TL +KDV
6.300TL +KDV
4.600TL +KDV
25/28
11. 2013 Yılı Mali Sonuçları
01.01.2013-31.12.2013 Konsolide Mali Sonuçlar Özeti
Toplam Gelirler (KDV hariç)
886.479 TL
Toplam Giderler (KDV, vergi v.b. yükümlülük hariç) 542.588 TL
2014 yılına devreden fon, TL
2014 MÜDEK Olağan Genel Kurul Toplantısı,
22 Mart 2014, İstanbul
703.353 TL
26/28
12. Sonuç
• 2013-2014 dönemi faaliyetleri çok sayıda kişinin
özverili çalışmaları ile gerçekleşti:
o
o
220 den fazla sayıdaki MÜDEK Gönüllüsüne,
Profesyonel anlayış ve amatör ruhla çalışan Genel
Sekreterimiz ve İşletme Md. Sayın Y. Erçil’e ve Ofis Yön.
Sn. Şahika Tezcan’a
çok teşekkür ediyoruz.
2014 MÜDEK Olağan Genel Kurul Toplantısı,
22 Mart 2014, İstanbul
27/28
Toplantı Gündemi
1.
2.
3.
4.
Açılış ve saygı duruşu
Divan heyeti seçimi
Toplantı gündeminin ve değişiklik önerilerinin görüşülmesi ve oylanması
Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile 2013 yılına
ait kesin bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin sunulması, görüşülmesi ve
oylanması
5. Denetim Kurulu raporunun sunulması, görüşülmesi ve oylanması
6. Yönetim Kurulunun aklanması
7. Çalışma Yönetmeliği'nde yapılması önerilen değişikliğin görüşülmesi ve
oylanması
8. Dernek üyelik aidatlarının 2015 yılı için belirlenmesi
9. 2014 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi, tartışılması ve oylanması
10. 2015 ve 2016 yılları bütçe öngörülerinin sunulması
11. Dilekler
12. Kapanış
2014 MÜDEK Olağan Genel Kurul Toplantısı,
22 Mart 2014, İstanbul
28/28
Download

pdf - MÜDEK