Materyalde Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler
1)Matematiksel Süreç Becerileri
- İletişim: Somut model, şekil ve biçimlerini kullanarak matematiksel düşünceleri ifade
etme
- Akıl yürütme: Belirli bir referans noktasını dikkate alarak ölçmeye ilişkin tahminde
bulunma
2) Duyusal Beceriler
- Problem çözerken sabırlı olma
3) Psikomotor Beceriler
-Görsel şekilleri oluşturma
- Geometrik araç-gereçleri etkin kullanma
Materyalde Kazandırılması Öngörülen 5. Sınıf Programındaki Amaçlar
-Çokgenleri isimlendirme, temel elemanları tanımaları amaçlanmıştır.
-Dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun temel özelliklerini anlamaya
yönelik kazanımlara da yer verilmiştir.
- Çokgenin çevre uzunluklarını hesaplama.
Materyalde Kazandırılması Öngörülen 8. Sınıf Programındaki Amaçlar
-Pisagor teoremini anlamaları ve ilgili problemleri çözme.
KAZANIMLAR
5. Sınıf
5.2.2.1 → Çokgenleri isimlendirir ve temel elemanlarından kenar, iç açı, köşe ve
köşegeni tanır.
5.2.2.3 → Dikdörtgen, paralelkenar ve yamuğun temel özelliklerini anlar.
5.2.3.2 → Çokgenlerin çevre uzunluklarını hesaplar
- Çevre uzunluğunu tahmin etmeye yönelik çalışmalara yer verilir.
7. Sınıf
7.3.2.3 → Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır.
8. Sınıf
8.3.1.5 → Pisagor bağıntısını oluşturur.
Resimlerde görüldüğü gibi iki tangram seti kullanılarak Pisagor teoremi
ispatlanabilir.( 30 cm-30cm ve 40cm-40cmlik iki kare tangram seti
kullanılmıştır.)
Dikdörtgen ve kare gibi çeşitli geometrik şekiller oluşturularak çevre hesabı
yapılabilir.
Hayal gücü kullanılarak tangramlardan çeşitli şekiller oluşturulabilir.
Tangram materyali 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim
Matematik Öğretmenliği Bölümü 2. Sınıf
öğrencileri:
GİZEM SEVİNDİK
ESMA HİLAL ÇİMEN
SİBEL BAŞ
ESRA KARATAŞ
tarafından öğretim teknolojileri ve materyal
tasarımı dersi kapsamında oluşturulmuştur.
(Soru, görüş ve önerileriniz için
[email protected] mail adresinden bize
ulaşabilirsiniz.)
Download

Materyalde Kazandırılması Öngörülen Temel