HAFTA
4
AMAÇ
YAPILACAK
ETKİNLİKLER
1.Öğrenci Kulübü iç yönetmeliğinin
hazırlanması.
2. İlk kulüp toplantısının yapılması.
Yönetmeliğin hazırlanması
Kurulların oluşturulması.
3. Kurullardaki öğrencilerin görevlerinin
açıklanması.
1.Öğrenci Kulübünün amaçlarının ve yıllık
çalışma programının hazırlanması.
Toplum hizmeti
2.Öğrenci kulübü toplum hizmetlerinin
çalışmalarının belirlenmesi
belirlenmesi
1.Yeşilay kulübünün öğrencilere tanıtılması
Yeşilay Kulübü için
AMBLEM YARIŞMASI
4
1. Sosyal kulüp panosunun hazırlanması.
1.Yeşilayla ilgili sitelerin öğrenciler
tarafından araştırılması
2.Vakıf Haftasının kutlanması Alkolizm
nedir ?
3.Alkol , sigara ve uyuşturucu madde
bağımlılığının toplumsal , psikolojik
,ekonomik boyutu.
Yeşilay konulu resim ve
yazıların kulüp panosunda
sergilenmesi
Yeşilay’la ilgili internet site
isimlerinin panoda
duyurulması
TOPLUM
HİZMETİ
BELİRLİ GÜN
VE HAFTALAR
Toplum hizmeti ile alakalı olan
yönetmelik hakkında
(SKY mad.12 bendleri) bilginin
verilmesi
Toplum hizmetlerinin seçilmesi
( Proje öneri formuyla
Cumhuriyet Bayramı
öğrencilerin önerilerinin alınması
)
Sigaranın , ağız ve diş sağlığına
Kızılay Haftası
olumsuz etkileri konusunda
toplumu bilinçlendirmek
Sigara veya alkolden zarar
görmüş biriyle röportaj yapmak
Çocuk Hakları Günü
Öğretmenler Günü
İçki, uyuşturucu ve sigaranın
zararları hakkında düzenlenen
afişlerin kulüp panosuna asılması.
2
ARALIK
KASIM
2
EKİM
2
AY
………………. ……………… YEŞİLAY KULÜBÜ YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI
1
1. İçki, sigara ve uyuşturucu maddelerin
insan sağlığına zararları.
2.İçki, sigara ve uyuşturucu madde
bağımlılığı nedir?
3.Verem Savaş Eğitimi Haftası için özlü
sözler hazırlanması
1.Alkollü içki , sigara ve uyuşturucu
maddelerin neden olduğu hastalıklar. Pasif
içicilik nedir?
2. Alkollü içki, sigara ve uyuşturucu
maddelerin zararlarını anlatan özlü sözler
toplanması.
Öğrencilere
zararlı alışkanlıklarla ilgili
bilgiler verilmesi
Verem Savaş Eğitimi Haftası
ile ilgili
yazı,şiir ve resimlerin
panolara asılması
Toplum kurallarına uyması için
öğrencileri ve halkı
bilinçlendirmek
İnsan Hakları Günü
Verem savaş haftasıyla ilgili okul
Veremle Savaş Eğitimi
gazetesi oluşturmak
Haftası
1.Zararlı alışkanlıklardan korunma yolları.
2.Ülkemizdeki madde bağımlılığı
Toplum hizmeti
durumunun diğer ülkelerle karşılaştırılması.
çalışmalarının gözden
3.Verem Savaş Eğitimi Haftasının
geçirilmesi.
kutlanması
Yeşilay Haftası ile ilgi duvar
gazetesinin hazırlanması
İnsanları zararlı alışkanlıkları
kullanmaya iten toplumsal
sorunlarla ilgili çevredeki
kişilerle ilgili röportaj yapmak
Yeşilay haftası ile ilgili
hazırlıkların yapılması
Sigaranın zararları hakkında
toplumu bilinçlendirmek için afiş Sivil Savunma Günü
çalışmasının yapılması.
Okulda Yeşilay Haftası ile
ilgili
program hazırlama
Yeşilay haftasıyla ilgili duvar
gazetesinin düzenlenmesi
4
2
ŞUBAT
2
1.Yeşilay haftası hazırlıkları.( Resim , şiir
için okulda duyuru yapılması.)II
MART
Çevrelerindeki yaşlı ve bakıma
muhtaç insanlara yardımcı olma
amacıyla ilçemizde belirlenen
insanları ziyaret etmek.
4
OCAK
2
4
………………. ……………… YEŞİLAY KULÜBÜ YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI
1.Yeşilay haftası hazırlıkları.( Toplanan
dökümanların incelenip sergilenmeye uygun
olanların belirlenmesi.)
2.Yeşilay haftası hazırlıkları.( Okul
gazetesi için özlü sözler yazılması.)
1.Yeşilay haftası hazırlıkları.( Toplanan
dökümanların incelenip sergilenmeye uygun
olanların belirlenmesi.)
2.Yeşilay haftası hazırlıkları.( Okul gazetesi
için özlü sözler yazılması.)
Yeşilay Haftası kutlamaları
2
1.Yeşilay haftasında basında çıkan
haberlerin toplanması.
2.Yeşilay ile ilgili okul panolarında
sergilenmek üzere afişler hazırlanması
3. Uygun derslerde bu konuda hazırlıklı
konuşmalar yapılması.
1. Alkollü içki ve uyuşturucu maddelerin
trafik kazalarına etkileri.
2. Okul kütüphanesindeki Yeşilay ile ilgili
kitapların incelenmesi.
4
2
MAYIS
NİSAN
2
4
………………. ……………… YEŞİLAY KULÜBÜ YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI
1.Yeşilay ile ilgili kaynakların artırımı ile
ilgili okul idaresi ile görüşülmesi.
2.Uyuşturucu madde bağımlılığından
korunmanın yolları.
3. Kanserle Savaş ve Propaganda
Haftası’nın kutlanması
4.Sağlık ve Sosyal Güvenlik Haftası’nın
kutlanması
1. Alkollü içki, sigara ve uyuşturucu
maddelerle mücadele eden diğer kurum ve
kuruluşların araştırılması.
2. Sınıf öğretmenleriyle konuşulup Yeşilay
ile ilgili şiir yazma yarışması düzenlenmesi.
Yeşilay kulüp panosunun
düzenlenmesi
Kanserle Savaş ve
Propaganda Haftası
ile ilgili pankartlar,yazılar ve
şiirlerin
panolarda sergilenmesi
Toplum kurallarına uyması için
öğrencileri ve halkı
bilinçlendirmek
Köyümüzün çevre temizliğinin
yapılması
Sigara ve alkolün aile yapısı
üzerindeki etkilerinin
araştırılması
Yaşlılara Saygı Haftası
Kanserle Savaş
Çevrelerindeki yaşlı ve bakıma
23 Nisan ile ilgili çocukların muhtaç insanlara yardımcı olma
23 Nisan Ulusal Egemenlik
uzak durması gereken zararlı amacıyla köyümüzdeki belirlenen
ve
alışkanlık ve maddeleri
insanları ziyaret etmek
Çocuk Bayramı
anlatan resimler hazırlanması
Yeşilay’ın genel konularıyla
ilgili şiir, resim ve
kompozisyon
yarışmaları düzenlenmesi
Okulu ve çevresini güzelleştirme
çalışmaları
Okul bahçesinin bakım ve
onarımının yapılması
Okul ve Çevresinin
Temizlenmesi
Anneler Günü
3
………………. ……………… YEŞİLAY KULÜBÜ YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI
1.Yarışmanın sonuçlandırılıp birinci olan
şiirin okul panosunda sergilenmesi.
2
HAZİRAN
4
19 Mayıs ile ilgili yazı,şiir
hazırlanması
1.Yıllık çalışma programının gözden
geçirilmesi. Gerçekleştirilemeyen konuların
tespiti.
2.Yıllık Çalışma Raporunun hazırlanması. Kulüp değerlendirme
3. Çalışma programı için kol öğrencilerinin formlarının doldurması
görüş ve eleştirilerinin alınması
4.Yeşilay Kulübünün bir yıllık
çalışmalarının değerlendirilmesi.
Danışman Öğretmen
Küçük yaşta sağlıklı bir insan
bilincinin oluşturulması için
zararlı alışkanlıkların sebeplerinin
araştırılması, zararlı alışkanlıkları 19 Mayıs Gençlik ve Spor
önleyici tedbirlerin neler
Bayramı
olduğunun belirlenmesi, çevre
halkının bu konuda
bilinçlendirilmesi
Toplum büyüklerinin saygınlığını
ve önemini kavratmak için
kasabamızdaki belirlenen yaşlıları
Dünya Çevre Günü
ziyaret etme
Okul Müdürü
4
Download

yeşilay kulübü yıllık çalışma programı 1 ay ha f ta amaç