TARİH KULÜBÜ
SOSYAL ETKİNLİKLER YILLIK ÇALIŞMA PLANI
(Değişik:2.3.2008/26804 RG)
Okulun Adı
: TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU
SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
Öğretim Yılı : 2014/2015
KATILIMCI ÖĞRENCİ SAYISI
EKİM
HAFTA
AMAÇ
1. HAFTA
Eğitici kulüpler ve bu
kulüplerin çalışmaları
hakkında öğrencileri
bilgilendirmek.
2. HAFTA
Tarih kulübünün
yönetim ve denetleme
kurulunu oluşturmak.
3. HAFTA
4. HAFTA
5. HAFTA
Tarih kulübünün yıl
içinde yapacağı
çalışmaları planlanmak.
YAPILACAK
ETKİNLİKLER
BELİRLİ
GÜN VE
HAFTALAR
Kulüp genel kurulunun
toplanması, yönetim ve
denetleme kuruluna
öğrencilerin seçilmesi.
KURBAN
BAYRAMI
TATİLİ
Yıllık Çalışma Planının
hazırlanması.
Tarih kulübünün
amaçlarını kavratmak
Tarih kulübünün
amaçları ve BM günü ile
ilgili konuşma yapmak
24 EKİM
BİRLEŞMİŞ
MİLLETLER
GÜNÜ
Öğrencilere ay içerisinde
ki tarihi olaylar ve
olayların öneminin
kavratılması
29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı kutlama
etkinliğinin yapılması
29 EKİM
CUMHURİYET
BAYRAMI
KATILIMCI ÖĞRENCİ SAYISI
HAFTA
AMAÇ
24
YAPILACAK
ETKİNLİKLER
Biyografi ve seminer
çalışması yapacak
öğrencilerin tespiti
2. HAFTA
Atatürk’ü Anma günü
ve Atatürk’ün
düşüncelerin
geliştirilmesine verdiği
önemi kavramak
Atatürk ve Tarih”
konulu yazı ve
resimlerin kulüp
panosunda sergilenmesi
KASIM
1. HAFTA
Öğrencilere, tarihe mal
olmuş şahısların
hayatlarını anlatabilme
ve öğrencilere toplum
karşısında konuşabilme
yeterliliği kazandırma
3. HAFTA
Dünya Savaşlarının
nedenlerini ve barış
içinde yaşamanın
önemini kavratabilme
4. HAFTA
Öğretmenlik
Mesleğinin kutsiyetini
kavratma
BELİRLİ GÜN
VE HAFTALAR
10 KASIM
ATATÜRK’Ü
ANMA GÜNÜ
Birinci Dünya Savaşı ile
ilgili film izlettirme,
Sarıkamış ve Çanakkale
cephelerinin önemini
anlatan yazıları panolara
asma
Öğretmenler Günü ile
ilgili şiir, resim ve
yazıları panolara asma
24 KASIM
ÖĞRETMENLER
GÜNÜ
KATILIMCI ÖĞRENCİ SAYISI
ARALIK
HAFTA
AMAÇ
24
YAPILACAK
ETKİNLİKLER
BELİRLİ
GÜN VE
HAFTALAR
10 ARALIK
İNSAN
HAKLARI
GÜNÜ
1. HAFTA
İnsan Haklarının önemini
kavratmak
İnsan haklarıyla ilgili
seminer çalışması yapma
2. HAFTA
Yerli Malı Kullanımının
Türk ekonomisine
katkısını kavratmak
Yerli mallarla ilgili
panolara resimler asma
ve yönlendirme
3. HAFTA
Tarihi bilgilerle ilgili
kaynaklara ulaşma
aşamasında internetin
faydalarının öğrenilmesi
“İnternet ve Tarih”
konulu yazıların kulüp
panosunda sergilenmesi
4. HAFTA
Tarihi bilgilerle ilgili
kaynaklara ulaşma
aşamasında internetin
faydalarının öğrenilmesi
Tarihle ilgili internet site
isimlerinin panoda
duyurulması
5. HAFTA
Sosyal kulüple ilgili
formların doldurulup
değerlendirilmesi
KATILIMCI ÖĞRENCİ SAYISI
HAFTA
1. HAFTA
AMAÇ
Öğrencilere tarihîn
öneminin kavratılması
24
YAPILACAK
ETKİNLİKLER
TÜBİTAK’a katılan
öğrencilere yönelik
yetiştirme çalışmalarının
yapılması
OCAK
Yönetim kurulunun
toplanması
2. HAFTA
Yönetim kurulunun
toplanarak faaliyetleri
değerlendirmesi
Yapılacak faaliyetlerin
tartışılması.
Yapılacakların karara
bağlanması.
3. HAFTA
I. dönem faaliyetlerin
değerlendirilmesi
Genel kurul
faaliyetlerinin gözden
geçirilmesi.
I. YARIYIL TATİLİ
BELİRLİ
GÜN VE
HAFTALAR
KATILIMCI ÖĞRENCİ SAYISI
HAFTA
AMAÇ
24
YAPILACAK
ETKİNLİKLER
Genel kurulun
toplanması.
2. HAFTA
Yönetim kurulunun
toplanarak faaliyetleri
değerlendirmesi
Alınmış kararların
gözden geçirilmesi.
ŞUBAT
Uygulanacak yöntem ve
yapılacak çalışmaların
karara bağlanması.
3. HAFTA
4. HAFTA
Öğrencilere tarihin
öneminin kavratılması
Öğrencilere tarihin
öneminin kavratılması
Okulumuzda üniversite
akademik kadrosuyla
irtibatlı olarak seminer
çalışmasının yapılması
TÜBİTAK’a katılan
öğrencilere yönelik
yetiştirme çalışmalarının
yapılması
BELİRLİ
GÜN VE
HAFTALAR
KATILIMCI ÖĞRENCİ SAYISI
HAFTA
AMAÇ
2. HAFTA
Milli birlik ve
beraberliğin öneminin
kavranması
MART
1. HAFTA
Öğrencilere tarihin
öneminin kavratılması
3. HAFTA
4. HAFTA
24
YAPILACAK
ETKİNLİKLER
“Tarih Nedir?” konulu
çalışmaların yapılması.
Belirli günler ve
haftalarla ilgili
çalışmaların yapılması.
Tarih alanında yetişen
Türk insanlarını tanıtıcı
Tarih alanında yetişen
yazı ve resimlerin kulüp
Türk insanlarını tanımak
panosunda sergilenmesi
Öğrencilere tarihin
öneminin kavratılması
BELİRLİ
GÜN VE
HAFTALAR
Okulumuzda üniversite
akademik kadrosuyla
irtibatlı olarak seminer
çalışmasının yapılması
Sosyal kulüple ilgili
formların doldurulup
değerlendirilmesi
12 MART
ERZURUM’UN
KRTULUŞU
18 MART
ÇANAKKALE
ŞEHİTLERİNİ
ANMA
KATILIMCI ÖĞRENCİ SAYISI
NİSAN
HAFTA
AMAÇ
1. HAFTA
Öğrencilere tarihin
öneminin kavratılması
2. HAFTA
Tarih üzerine yazılmış
kitapları tanıma ve
okumanın öneminin
öğretilmesi
3. HAFTA
4. HAFTA
5. HAFTA
Öğrencilere tarihin
öneminin kavratılması
24
YAPILACAK
ETKİNLİKLER
BELİRLİ
GÜN VE
HAFTALAR
Öğrenciler tarafından
hazırlanan tarihi bilmece
ve bulmaca örneklerinin
kulüp panosunda
sergilenmesi
“Tarih Kitapları” konulu
yazıların kulüp
panosunda sergilenmesi
Okulumuzda üniversite
akademik kadrosuyla
irtibatlı olarak seminer
çalışmasının yapılması
Tarih Kulübü olarak 23
Nisan etkinliklerine
döviz ve afişler
hazırlanarak katılma
Sosyal kulüple ilgili
formların doldurulup
değerlendirilmesi
23 NİSAN
ULUSAL
EGEMENLİK
VE ÇOCUK
BAYRAMI
KATILIMCI ÖĞRENCİ SAYISI
HAFTA
AMAÇ
24
YAPILACAK
ETKİNLİKLER
Ülkemizdeki Tarih
durumunun öğrencilere
aktarılması
2. HAFTA
Öğrencilere kendi
düşüncelerine önem ve
değer vermenin
benimsetilmesi
“Benim Tarihim” Konulu
yazı çalışmalarının
okulda yaptırılması.
MAYIS
1. HAFTA
Ülkemizde tarihin geldiği
noktanın öğrencilere
gösterilmesi
3. HAFTA
4. HAFTA
Öğrencilere tarihin
öneminin kavratılması
Okulumuzda üniversite
akademik kadrosuyla
irtibatlı olarak seminer
çalışmasının yapılması
Sosyal kulüple ilgili
formların doldurulup
değerlendirilmesi
BELİRLİ
GÜN VE
HAFTALAR
1 MAYIS
EMEK
BAYRAMI
19 MAYIS
ATATÜRK’Ü
ANMA,
GENÇLİK
VE SPOR
BAYRAMI
25 MAYIS
ETİK GÜNÜ
KATILIMCI ÖĞRENCİ SAYISI
HAFTA
HAZİRAN
1. HAFTA
2. HAFTA
24
YAPILACAK
ETKİNLİKLER
AMAÇ
BELİRLİ
GÜN VE
HAFTALAR
Yönetim
kurulunun
Yönetim kurulunun
toplanarak
faaliyetleri
toplanması
değerlendirmesi
Yıl
içinde
yapılan
çalışmaların
II. dönem faaliyetlerin
değerlendirilmesi
değerlendirilmesi
TANER ÖZDEMİR
GÖKÇE AKSU
Öğrenci Kulübü Temsilcisi
Danışman Öğretmen
UYGUNDUR
01 / 10 / 2014
Savaş ATMACA
Okul Müdürü
Download

TARİH KULÜBÜ SOSYAL ETKİNLİKLER YILLIK ÇALIŞMA PLANI