BEDEN DİLİNİN
ÖĞELERİ
 BEDEN DURUŞU
 MİMİKLER VE JESTLER
 BAŞIN KULLANIMI
 OTURMAK İÇİN SEÇİLEN
YER
 GİYİM
 BAKIM VE MAKYAJ
 GÖZ TEMASI
 AYAKLARIN KULLANIMI
 OTURMA BİÇİMİ
 MESAFE
 KULLANILAN
AKSESUARLAR
BOYUN KAŞIMA
ŞÜPHE, EMİN DEĞİLİM
BURNA DOKUNMA
YALAN SÖYLEDİĞİNİ
DÜŞÜNÜYORUM
BURNA
DOKUNMAK
BİR ŞEYLER
SAKLIYORUM
ANLAMINDADIR.
TÜM DÜNYADA
YAYGINDIR.
İKNA EDİCİ İLETİŞİM VE ETİK
Aristo iknayı bir şeyi doğrulama ya da yanlışlama
sanatı olarak betimlemiş ve bu tür kanıtlar sunmak
için üç yol belirlemiştir: ethos (kaynak
güvenilirliği), logos (mantıksal çekicilikler) ve
pathos (duygusal çekicilikler).
Halkla İlişkilerde Etiksel Karar Verme
Modelleri
Avukat\Rakip Modeli
Sorumlu Savunma Modeli
Açıklanmış Bencillik Modeli
İki Yönlü İletişim Modeli
Toplumsal Sorumluluk Modeli
Halkla İlişkiler Etiğinin Uygulanması
Potter Kutusu Modeli
McElreath Modeli
Sims Modeli
Navran Modeli
Tares Testi
Sanal Uzayda Etik Kodları
1. Bilgisayar Etiği
2. E-posta etiği
3. İnternet erişim kuralları
4. Web etiği
5. Bilişim mesleği ahlak ilkeleri
ARKETİPLER NELERDİR ?
•
•
•
•
•
1.ANNE ARKETİPİ
2.MANA
3.GÖLGE
4.PERSONA
5.ANİMA VE ANİMUS
• 6.DİĞER ARKETİPLER
• 7.BİLİNÇALTI
MESAJLARDA EN ÇOK
KULLANILAN İKİ ARKETİP:
DOĞUM VE ÖLÜM
ARKETİPLERİDİĞER
ARKETİPLER
• Mutlak Eşik: Bir alıcı organın
uyarılabildiği en ufak uyarıcı
şiddetine denir.
• Fark Eşiği: Bir uyarıcıda fark
edilebilen en ufak şiddet değişimine
denir.
Sağlıklı iletişim kurmanın şartları
İletişim kuracağınız kişinin rahat olması ve sizi
anlamaya hazır bulunması gerekir. Bu rahatlığı ve
algılamayı önleyen beş önemli engel vardır;
1-Uykusuzluk.
2-Tuvalet ihtiyacının sıkıştırması.
3-Bedeni veya ruhi bir rahatsızlık.
4-Açlık ve susuzluk.
5-Korkulu ortamlarda sağlıklı iletişim kurulamaz.
Sevgi iletişimi için ‘’üç z’’ prensibi
1-Zarafet:
Bayanlar, daima zarif olmalıdır. Onlara kaba-sabalık, dağınıklık yaraşmaz. İç
güzelliğini yansıtan bütün incelikler, zarafettedir. Tabi ki erkeklerde zarif
olmalı; ama bu güzellik asıl kadına mahsustur ve ona daha çok yakışır.
2-Ziyaret:
Sevgi iletişiminin sürekliliği sağlayan önemli bir kural, ziyarettir. Bu, gezmekten
öte bir güzelliktir. Ziyaret, anne-baba, eş-dost, konu komşu gibi ziyaretlerdir.
Bu ziyaretleri birlikte yapmak eşleri birbirine yakınlaştırır.
3-Ziyafet:
Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer. Aç bir adam
la sevgi iletişimi kurmak çok zordur. İşte bu sebeple
hanımlar ziyafet konusuna çok önem vermelidirler.
BİLİNÇALTI MESAJ TEKNİKLERİ
Bilinçaltı mesajlar insanların dış dünyayı algılamalarına
aracılık eden duyu organlarına yönelik olarak tasarlanır.
KULLANIM ALANLARI VE ŞEKİLLERİ
•
•
•
•
•
•
Sabit durağan görseller
Video dosyaları
İşitsel dosyalar
Hissel duyu yöntemiyle
Koku alma yoluyla
Tat alma yoluyla
ALLAH –PEYGAMBER İLETİŞİMİ
•İta şeklinde = Vermek
•Tefhim ‘kavratma’ şeklinde
•Ta’lim ‘öğretme’ şeklinde
•Takrir ‘okuma’ şeklinde
•Tilavet ‘okumak-anlatmak’şeklinde
•Tertil ‘tane tane yavaş okuma’şeklinde
•Kıssa şeklinde
•İnzal ‘indirme ‘ şeklinde
ÖZGÜVENİ OLAN ÇOCUK :
Kendini açıkça ortaya koyar
Öğrenmeye isteklidir
Sorumluluk alabilir
Eleştiriye karşı açık ve hoşgörülüdür
Başkalarıyla değil kendisiyle yarışır
Güçlü ve zayıf yönlerinin farkındadır
Başkalarını küçümsemez
Çocuğun özgüvenini geliştirmek için:
Kıyaslamayın
Çocuğun başarılarını görün
Çocuğun duygularını ciddiye alın
Çocukla yalnız vakit geçirin
Çocuğun tercihlerine saygı gösterin
Çocukla göz seviyesinde konuşun
Çocuğunuza sorumluluk verin
Sevgiyi fiziksel olarak ifade edin
Rica edin
EMPATİ
Empati kurmak, insanın kendisini
başkasının yerine koyup onun
hissettiklerini hissetmeye,
gördüklerini görmeye çalışmaktır.
Empati, iletişimi kolaylaştıran en
önemli faktörlerden biridir.
POZİTİF İZLENİM SAĞLAYACAK BEDEN DİLİ
Göz ilişkisi
Yüz ifadesİ
Baş hareketleri
Jestler
Beden duruşu
Yakınlık
Yönelme
Konuşmanın sözel özellikleri
Kişilerin Mesafesi ve İletişim
Yapılan bilimsel araştırmalara göre,
iletişim ve karşılıklı ilişkilerde 4 temel
mesafe vardır.
1. Mahrem alan (cilt teması 25cm mesafe)
2. Kişisel alan (40-80cm )
3. Sosyal alan (80cm-2m)
4. Genel alan (2m ve ilerisi)
ETKİN DİNLEMENİN ADIMLARI
1.Açımlama
2.Açıklık getirme
3.Geri bildirim
4.Empati kurarak dinleme
5.Açıklıkla dinleme
6.Farkında olarak dinleme
ÇATIŞMA ÇEŞİTLERİ
1.Aktif çatışma
2. Pasif çatışma
3. Varoluş çatışması
4. Önyargılı çatışma
5. Tümden reddetme
6. Kısmi algılama çatışması
7.Alıkoyma çatışması
8. Yoğunluk çatışması
ÇOCUĞUN İLETİŞİMDEN BEKLENTİLERİ
1. Sevgi ister
2.Eşitlik ister
3.Cevap ister
4.Kabul görmek ister
5.Anlayış ister
6.Ciddiye alınmak ister
7.Tutarlılık ister
Çocukların yalan söyleme nedenleri:
1. güç korkusu nedeniyle
2. dikkat çekmek için
3. kendi gerçeklerini örtmek için
4. eğlence niyetiyle
5. arayış amacıyla
ZAMANA YAYMA TEKNİĞİ
• Zamana Yayma Tekniği ; verilmek
istenen mesajın parçalar halinde
eşzamanlı ve sıralı karelere
bölünmesidir.Bu teknikte önce
mesajın verileceği görüntü alanı ve
zaman alanı seçilir.
KARE BOĞMA TEKNİĞİ
• Kare Boğma Tekniği daha çok müzik
kliplerinde ve program jenerikleri
ile fragmanlarda kullanılmaktadır.
Bu teknikte görüntünün içerisinden
saniyenin çok küçük bir diliminde
gözün fark edemeyeceği şekilde ,
ardı ardına farklı kareler ve ışık
demetleri geçer.
Binoral Seslerle Bilinçaltı Mesajı
• Binoral ses Alman Dove’un keşfidir. Binoral
seste her iki kulağa farklı Hz değerlerinde ses
verilir.
• Bu sistemin kullanılabilmesi için kulaklık
gerekmektedir.
Bilinçaltı Mesajlarının Tarihi
• Takistoskop Cihazı
• İlk kez 1859 yılında Alman fizloyolog
Volkman tarafından geliştirilen bu cihaz
ile farklı bir gelişim sürecine girildi.
• Takistoskop ; bir saniyenin 1/3000 i gibi
kısa bir sürede açılıp kapanan objektik
kapağı sayesinde mesajlar yansıtan film
projektörüdür.
İLETİŞİM ETİĞİ
Etik Nedir?
Etik sözcüğü, köken olarak yunanca’daki
ethos sözcüğünden gelir ve iki farklı kullanımı
vardır. İlk kullanımı alışkanlık, töre, görenek
anlamlarını taşır. İkinci ve en yaygın kullanımı
da ahlak yasası normlarıdır.
C. Basın Konseyi
Basın konseyi, basının özdenetim
mekanizmalarından en önemlisi ve en yaygınıdır.
Bir basın konseyi;
• iletişim araçları temsilcileri,
• gazete sahipleri,
• gazeteciler,
• halk temsilcilerinden oluşur.
İlk basın konseyi 1916’da İsveç de kurulmuştur.
1986’da ise Türkiye’de kurulmuştur.
Görüntüden Kaynaklanan Etik Sorunlar
Arşiv Görüntüleri
Canlandırma
Film Görüntülerinin Kullanılması
Amatör Kameralar
Gizli Kamera Çekimleri
ÇOCUKLARLA İLETİŞİMİ ENGELLEYEN
NEDENLER
1.Emir cümleleri kurmak
2.Gözdağı vererek konuşmak
3.Sürekli öğüt ve çözüm önerileri
4.Sıkça yargılamak ve eleştirmek
5.Çocuğu sürekli övmek
6.Ad takmak ve alay etmek
7.Sıkça soru sormak sınamak ve sorgulamak
SAĞLIKLI VE BAŞARILI BİR İLETİŞİMDE
ALTIN KURALLAR
1.Saygı duyacağız !
2.Empati yap huzurlu ol
3.Dinleyebilmek gerek
4.Doğal olacağız
YAN BAKIŞ
SALDIRGAN, ELEŞTİREL , ŞÜPHELİ BİR
TAVIR ANLAMINA GELİR.
BAŞPARMAK
YUKARI
ANLAM 1 : OK
TÜM DÜNYADA YAYGIN
ANLAM 2 : ADAM
JAPONYA’DA GÖRÜLÜR.
ANLAM 3 : ÇOK YAŞA!
İSPANYA’NIN
KUZEYBATISINDA YAYGIN
ANLAM 4 : YAPILACAK
BİR ŞEY YOK !
HİNDİSTAN’IN BATI
EYALETİNDE YAYGINDIR.
ANLAM 5 : BEŞ SAYISI
JAPONYA’DA YAYGINDIR.
HALKA ŞEKLİNDE
EL
ANLAM 1 : TAMAM İYİ
KUZEY AMERİKA VE
AVRUPA’DA YAYGINDIR
ANLAM 2 : SIFIR
BELÇİKA FRANSA TUNUS’DA
YAYGINDIR
ANLAM 3 : PARA
JAPONYA’DA YAYGINDIR.
ANLAM 4 : MÜKEMMELLİK
GÜNEY AMERİKA’DA
YAYGINDIR.
ANLAM 5 : NE HAKKINDA
KONUŞUYORSUNUZ
İTALYA’DA YAYGINDIR.
ANLAM 6 : ADALET
İTALYA’DA YAYGINDIR.
B. Ombudsman
Türkçe’de kamu denetçiliği ya da kamu hakemliği gibi
isimlerle anılan ombudsmanlık kurumu ilk olarak
İsveç’te ortaya çıkmıştır.
Basın ahlak ilkelerine uygun olmayan gazeteci veya
yazar bir dilekçeyle ombudsmana şikayet edilir.
4. Spin Denetimi ve Siyasal İletişim
Spin denetimi; halka ilişkiler uygulayıcıları
tarafından gerçeği bir müşterinin hoşnut kalacağı
bir biçimde çarpıtma yada manipüle etme
girişimidir. Sözlü olaylara yer verme ve hype (abartı)
da spin içinde yer alan girişimdir.
5.Kamuoyu Yoklamaları ve Seçimler
Siyasal iletişim konusunda medya etiği ile ilgili
olarak tartışılan bir konuda seçim dönemlerinde
gazetelerde yer alan kamuoyu araştırmalarıyla
ilgilidir.
ASPARAGAS(UYDURMA HABER)
Basında, gerçek olay ve olgulardan
kaynaklanmayan, gazeteciler tarafından
üretilen yalan haberlere asparagas haber
denilir.
Uluslararası Reklam Uygulama Esasları
Bütün reklamlar aşağıdaki ilkelere uygun olmalıdır:
- yasal
- ahlaki
- dürüst
-doğru
-toplumsal sorumluluk bilinci
-rekabet ilkelerine uygun
• 1.2.1. İknanın Özellikleri
– İkna değişim oluşturma ve değişime
karşı direnmede kullanılan bir olgudur.
– İknanın üzerindeçalıştığı nihai zemin
akıldır.
– İknanın açık ve kapalı olmak üzere iki
yüzü vardır.
– İkna özellikle pazarlama iletişiminde
kullanılan temel arçtır.
– İkna, ikna eden ile hedef arasındaki
etkileşimin bir fonksiyonu olup tutum
ve inanç değişikliklerine neden olur.
2.Bölüm :Bilinçaltı Mesajları Ve
İmgelem
• 2.1. Bilinçaltı İmgelem
• İmgelem, insanların düş gücü ve hayal dünyasını
kapsayan düşünce ve duyguların yerine geçen
işaretler dizisidir.
• Duyumların ilk bireysel ürünü “imge”dir.
• Tadarak %1, Dokunarak%1.5, Koklayarak%3.5,
İşiterek %11, Görerek %83 oranında öğreniriz.
• Subliminal mesaj barındıran reklamlarda kullanılan
bazı geleneksel imgeler şunlardır; kadın, erkek, çocuk,
müzik, renk.
İkna Edici Mesaj Stratejileri
1- Kapıyı Aralama Tekniği
2- Kapıyı Kapama Tekniği
3- Gitgide Artan Ricalar Tekniği
4- Sadece O Değil Tekniği
5- Evet-Evet Tekniği
6- Acaba Değil Hangi Tekniği
7- Soruya Soruyla Yanıt Verme Tekniği
8- Yer Etme Tekniği
9- Borca Sokma Tekniği
10- Önce Ver Sonra Geri Al Tekniği
BİLİNÇALTI MESAJLARIN ALGILANMASINI
ETKİLEYEN FAKTÖRLER
1- Uyaranları Gruplama Eğilimi
2- Tamamlama
3- Değişmezlik
4- Şekil-Zemin İlişkisi
5-Detaylandırma
6-İçinde Bulunulan Ortamın Etkileri
7- Geçmiş Yaşantı ve Hafızanın Etkisi
8- Psikolojik Durum ve Güdülerin Algılama Üzerindeki Etkisi
9-Bakış Açısı
10-Bilinçaltı Telkinin Etkisi
11-Dikkatin Bilinçaltı Algılama Üzerindeki Etkisi
İletişimi engelleyen duygu ve
düşünceler
1-Konuştuğunuz andan iletişim kurmak istiyorsanız o günün
sorununu ele alın. O anı konuşurken işin içine geçmişi katmak,
anlaşmayı ve iletişim kurmaya engeller.
2-İnsan kendini çok beğenmesi, gururu, kibri; birlikte yaşadığı,
aynı işte çalıştığı yada aynı ortamı paylaştığı kişilerle iletişimi
koparır.
3- İletişimin önündeki en önemli engellerden biri de üslup
yetersizliğidir.
4-Önyargıda iletişimi engeller.
5-Kişiyi kendisi gibi bilmek iletişimi engeller.
6-Bir hususun her yerde her zaman ve herkes için geçerli olduğunu sanmak
iletişimi engeller.
7-Toptancı zihniyet iletişimi engeller.
8-Alınganlık iletişimi engeller.
9-Sabit fikirler ve değişmez kurallar, iletişimi önler.
10-Sürekli pişmanlıklarla, şikayetlerle yaşayanlar sağlıklı iletişim
kuramaz.
11-Ölçüsüz fedakarlık, sağlıklı ve kalıcı bir iletişimi engeller.
12-Aşırı maddecilik ve bencillik iletişimi engeller.
13-Muhatabının zihnini okumak da iletişimi engeller.
14-Bilinçaltında biriktirdiklerimiz, iletişimi engeller.
15-İhtiyaçların şiddeti, iletişimi, çatışmaya dönüştürür.
Sevgi iletişimin olmazsa olmaz ‘’üç s’’ si
1.SEVGİ VE SAYGI
2.SABIR
3.SADAKAT
GÜDÜLER VE DÜRTÜLER
1) DÜRTÜ
Bedensel veya ruhsal dengenin değişmesi
sonucu ortaya çıkan ve canlıyı türlü tepkilere
sürükleyebilen içten gelen gerilimdir.
Fizyolojik ihtiyaçların ortaya çıkmasıyla veya
artmasıyla dürtü ortaya çıkar
2) GÜDÜ
Canlıları bir hedefe yönelten içsel ve dışsal
uyaranların yarattığı bir süreçtir.
Modern kapitalist sistem tüketicinin
güdülenme sürecini doğal akışına bırakmaz.
İnsan beyninde ''Bu ürüne ihtiyacım var ! ‘’
algısını yaratırlar.
Download

dosyayı indir