Yrd. Doç. Dr. İlke BAŞARANGİL
 Animasyon;
bir tatili, zevkli bir hal aldıracak duruma
getirmeye ve değişiklik yaratmayı, ilginç kılmaya yarayan
her şeyi kapsamaktadır. Animasyon, bir tür eğlencedir.
Sanayi toplumlarında, eğlenceler ulusların ve bireylerin
yaşama biçimin etkileyen, temel faktörler arasındadır.
 İnsanlar
gelirlerindeki artıştan dolayı, eğlenmeleri ve hoşça
vakit geçirmeleri için yüksek miktarda para ayırmaktadırlar.
 Bunun
sonucu olarak, turizm işletmeleri, eğlence
faaliyetlerine büyük önem vermeye başlamışlardır. Tatil
köylerinde başlayan, animasyon programları günümüzde
kıyı otellerinde de uygulanmaya başlanmıştır.
 1.
SOSYAL FONKSİYONLAR:
 Gelenekler, eski yaşantı biçimlerini, eğlence türlerini
canlandırarak kültür aktarımını gerçekleştirir.
 Kültür değerinin paylaşılması ile insanlar arasında sosyal
dayanışma sağlanır.
Sağlıklı, mutlu ve hastalıksız insanlar yaratılarak, sağlığı
koruma imkanı sağlanır.
2.
BOŞ ZAMANLA İLGİLİ FONKSİYONLAR:
Animasyon faaliyetlerinin temel hedefi; hareket ve canlılık
yaratmak, müşterilerin deniz ve diğer faaliyetlerden arta
kalan zamanlarını değerlendirmek ve beklentilerini
karşılamak için organizasyonlar gerçekleştirmektir.
 3.
EĞİTİM AMAÇLI FONKSİYONLAR:
 Animasyon faaliyetleri, turistlere hoş vakit geçirtirken, aynı
zamanda da eğitici özelliğe sahip olmalıdır. Turistler hoşça
vakit geçirirken, ülkenin kültürü ile de kaynaştırılmalıdır.
Örneğin; Türk folkloru çeşitli gösteriler yapılarak öğretilebilir.
Oyun içerisinde kullanılacak basit malzemeler, onlara
yaptırılarak, katılımları sağlanır. Bu sayede folklorumuz
yabancılara öğretilmiş olur.
 4.
SPORTİF FONKSİYONLAR:
 Geleneksel Türk spor faaliyetleri ve günümüzde ilgi duyulan
spor faaliyetleri olan; basketbol, futbol, yüzme, voleybol,
kano
vb.
spor
oyunlarına
turistlerin
katılmaları
sağlanmalıdır. Sonuçta, bu faaliyetler seyredenlerinde
hoşça vakit geçirmelerini sağlayacaktır.
 5.
KÜLTÜREL FONKSİYONLAR:
 Animasyon, halk kültürünün yayılmasını sağlar. Sosyokültürel animasyonlar; turistlere, eğlenme, dinlenme, ruhsal
rahatlama, kültür arttırma, vb. nedenlerle çok cazip gelen
ürünlerdir.
 Animasyon
projeleri hazırlanırken; temel amaç, o bölgeye
ve o işletmeye gelen tatilcilerin istek ve ihtiyaçlarına
uygunluktur.
 Turist
gruplarında, çoğunlukla görülen ve özellikle çağdaş
sanayi toplumlarındaki hayat şartlarından kaynaklanan
bazı istekler ve temel faktörler ortaya konabilmektedir. Bu
ortaya konan ortak güdüler esas olarak şunlarla ilgilidir;
Bu ortaya konan ortak istekler esas itibariyle
şunlardan oluşmaktadır;
 Kaçış veya başka bir çevrede bulunma arzusu,
 Dinlenme ve rahatlama,
 Hoşa gidecek bir ortam arayışı,
 İnsan ilişkileri,
 Bazı faaliyetlere katılma yoluyla ifade ve
yaratma ihtiyacı,
 Bazı kültürel isteklere bağlı olarak dış dünyaya
karşı duyulan merak ve keşif anlayışı,
 Hissedilen şeylerden alınan zevk, ve,
 Eğlenme ihtiyacıdır.
Animasyon faaliyetlerine katılım üzerine etkili olan bazı
faktörler;
 Ziyaretçilerin
coğrafi kökenleri ve söz konusu bölgeye
uzaklıkları,
Ziyaretçilerin konuştukları diller,
 Seçilen gezi biçimleri; bireysel gezi, aile ya da organize
geziler gibi,
Ziyaretçilerin
gelirleri ve harcamaları,
Ziyaretçilerin tatil ya da izin süreleri ve gezide bulundukları
ortalama süreler,
Ziyaretçilerin yaşları, cinsiyetleri, eğitim düzeyleri vb. gibidir.
Animasyon gelişimi üzerine etkisi olan çeşitli unsurlar:
1.İstasyonun Doğal Çekicilikleri:
 Arazi yapısı ve sitler; sitlerin, plajların, kayak alanlarının,
nehirlerin ve toprağın özellikleri,
 İklim; mevsimler, ısı, güneş durumu ve etkili rüzgarlar,
 Bitki örtüsü ve hayvanlar; bitki, bahçe ve hayvan türlerinin
özellikleri, balık ve kara avcılığı vb. gibi.
2. Kültürel Çekicilikler:
 Tarihi unsurlar; tarihsel olaylara tanıklık eden anıt ve yerler,
 Sanat zenginlikleri; arkeoloji, sanat eserleri, mimari sergiler,
çeşitli sanat toplantı ve gösterileri,
 Diğer uygarlık özellikleri; gelenekleri, şenlikler, folklor, din,
yaşam biçimi gibi konular.
3. Teknik kaynaklar:
Gezilecek tesisler,
Bölgede bulunan inşaat ve dekorasyon malzemeleri,
El sanatları
4.Bölgesel/Yerel
Planda
Mevcut
Olan
Ya
da
Gerçekleştirilebilecek Olan Eğlence Hizmetleri:
 Sportif hizmetler; kayak pistleri, yat limanı, atıcılık alanları,
çeşitli sporların öğretilmesi, safariler ve spor salonları gibi.
 Kültürel nitelikli hizmetler; müze, tiyatro, sinema, sergi
salonları, organize geziler, karşılama programları ve
geleneksel halkla ilişkiler gibi.
 Çeşitli eğlence hizmetleri; dans salonları, oyun salonları vb.
 Alışveriş hizmetleri; hatıra eşyalar, el yapımı eşyalar, ün
kazanmış mallar gibi.
5. Çeşitli Tesis ve Hizmetler:
 Konaklama
tesisleri,
 Yemek ile ilgili hizmetler,
 Ulaşım
araçları;
ulaşım
imkanları, yerel kamu taşıma
araçları, araç kiralama,
 Enformasyon ve kabul servisi
gibi.
6. Yerel Halk ve Elde Bulunan İşgücü:
 Yerel halkın özellikleri,
 Eldeki işgücünün miktarı ve niteliği,
 Eğitim ve yetiştirme hizmetleri,
 Mevsimlik turizm faaliyetlerini diğer işlerle birleştirme
imkanları gibi.
7. Mali Kaynaklar:
 İşleri finanse etmeye yarayan kaynaklar,
 Finansman araç ve gereçleri,
 Düşünülen projelere uygulanacak mali tedbirler gibidir.
1. TURİSTİK ÜRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ:
Tatil köyleri için hazırlanan paket tur veya turistik ürünlerde
çeşitli animasyonlar için önceden personel yetiştirilmelidir.
Üçüncü yaş grubu turistleri ve kongre müşterileri için ayrı
nitelikli hosteslere ihtiyaç duyulmaktadır.
2. ANİMASYON FONKSİYONLARININ GELİŞTİRİLMESİ:
Düzenlenecek animasyon faaliyetlerinin ekonomik yönünü,
maliyetini önceden hesaplamak gerekir.
3. ANİMATÖRLERİN SEÇİMİ:
Bu hizmeti verecek gençlerin bir sorumluluk duygusuna ve
bir olgunluğa sahip olmaları gerekir. Yönetme ve inisiyatif
kullanma yeteneklerinin bulunması gerekir.
4. ANİMATÖRLÜĞÜN MESLEK OLARAK BENİMSENMESİ:
Animatörlüğün bir meslek haline gelebilmesi için mesleğin
gerektirdiği bilgi ve becerilerin, niteliklerin saptanarak
görev tanımları yapılmalıdır. Animatörlüğün mevsimlik
özellikleri dikkate alınarak, mesleği teşvik edici önlemler
getirilebilir.
 Daha
fazla gençlere hitap
eder.
 Koşma parkurları gibi.
 Deniz kıyısının coğrafi konumu
modern veya daha
göz önüne alınmalıdır. (Yelken,  Daha
ayrıntılı donanımlara sahip
geziler, su kayağı, su yarışları,
olabilir.
plaj oyunları, vb...)
 Deniz tedavisi merkezleri,
 Klasik ekipmanlarla
 Bowling, bilardo salonları,
donatılmalıdır.
 Jimnastik salonları,
 Tenis,
 Fitness merkezleri,
 Golf,
 Paraşütçülük,
 Spor sahaları,
 Ata binme merkezleri vs. gibi
 Havuzlar,
 Daha
olgun veya daha yaşlı
müşteri kitlesine hitap eder.
 Daha çeşitli olmak, hareketli
veya hareketsiz kültür
faaliyetlerinin her yönünü
kapsamalıdır.
 Konserler, modern veya klasik
müzik resitalleri,
 Dans, bale gösterileri,
 Tiyatro, sinema etkinlikleri,
 Festival programları,
 Sokak orkestraları,
 Pandomim
oyunları ve
sihirbazlar,
 Konferanslar,
 Sergi ve galeriler,
 Balo salonları,
 Müzeler,
 Kongre merkezleri,
 Deniz evi,
 Kilise (orglu),
 Açık hava tiyatrosu gibi.
 Herkese
hitap eder.
 Sürekli olmalı, mevsim
boyunca faal olmalı ve tüm
ilgililere yararlı olmalıdır.
 Özel olabilir ve bu durumda
belediyeye yük olmaz.
 Havuzlu park,
 Diskotek ve gece kulübü
gibi,
 Casino,
Sinema,
Briç,
satranç ve scrabble
salonları,
Çocuklar için Mini kulübü,
Moda defileleri,
Geziler,
Turne sirkleri gibi.
 Bilgisayara
hazırlık,
 Gençlik evleri,
 Seyyar orkestra ve
animasyonlar,
 Sokak konserleri,
 Plaj oyunları,
 Plaj turneleri,
 Havai fişekler,
 Ulusal bayramların kutlanması,
 Sanat merkezi,
 Pazar
ve panayır yerleri,
 Uluslararası karşılama törenleri,
 Defileler,
 Miss'lerin seçimi (güzellik
kraliçelerinin)
 Şampiyonluk turnuvaları,
yarışmalar ve kupalar,
 Av yarışmaları gibi.
 Animasyon
faaliyetlerinin organizasyonu yapılırken, dikkate
alınması gereken önemli bir konu da, bu faaliyeti
seyredecek turistlerin, müşterilerin özelliklerini, güdülerini,
zevklerini, eğlence anlayışlarını önceden saptamak ve
müşteri tiplerine uygun organizasyonları belirlemek ve
uygulamak gerekir.
 Kişilerin özel hayatları ve dini inançları rahatsız edecek
faaliyetlerden kaçınılmalıdır. Yapılacak organizasyonlarda
temel amaç; turistlerin (müşterilerin) tatmin olmasıdır.
 Animasyon
programlarına
katılacak kişilerde aşağıdaki
özelliklerin bulunması gerekir;
 Hareketli, tutkulu, bir kişiliğe
sahip olmak,
 Fikirleri ifade etme, tartışma
yeteneğine sahip olmak,
 Karşısındaki kişilere, saygılı
hoşgörülü olmak,
 Dinlemeyi, konuşmayı bilmek,
 Grupları canlandırma
yeteneğine sahip olmak,
 Değişik
kişileri bir araya getirip,
zevklerine uygun gruplamaya
gitme yeteneğine sahip
olmak,
 Geniş bir kültür birikimine sahip
olmak,
 Birden fazla yabancı dili iyi
bilmek,
 Sabırlı, neşeli, cana yakın
kişiliğe sahip olmak,
 Yönetme ve insiyatif
yeteneğine sahip olmak,
 Sorumluluk duygusuna sahip
olmak,
 Dinlence,
eğlence veya turizm animatörlerinin formasyonu
aşağıdaki grup liderleri veya animatörlerinkinden farklı
olmalıdır;
 Spor antrenörleri,
 Tabiat animatörleri ve,
Kaplıca animatörlerinden değişik olmalıdır.
 Turizm
Sosyolojisi,
 Eğlence Psikolojisi,
 Eğlence Tesisleri yönetimi,
 Turizm Ekonomisi,
 Turizm Pazarlaması,
Halkla İlişkiler,
 Turizm Coğrafyası,
 Sanat Tarihi,
Animasyon Teknikleri.
Üniversite
düzeyinde bir ders olarak veya turizm
işletmeciliği bölümlerinde bir alt program olarak,
 Hizmet içi eğitim,
 Uygulamalı kurslar,
 Özel kurslarca düzenlenen sertifika programları yardımıyla
verilebilir.
A) Spor Animasyonu;
 Deniz kıyısında; yüzme, yatçılık, dalgıçlık, monitörlük,
 Dağda; kayak, tırmanma monitörleri,
 Diğer spor faaliyetleri monitörlüğüdür.
B) Sosyo-Kültürel Animasyon;
 Gezi ve ziyaret animatörleri,
 Sanat faaliyetleri animatörleri (müzik, tiyatro, dans),
Toplantı, seminer ve açıkoturum yönetmeliği gibi.
C) Genel ve Teknik Konulu Animasyon;
 Gör-işit teknikleri animatörlüğü,
 Yarışma organizatörlüğü,
 El sanatları faaliyetleri uzmanlığı,
 Dans, oyun animatörlüğü,
 Ağırlama hostesleri, gibi.
Tatil köyleri ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde animasyon
personeli iki şekilde istihdam edilmektedir;
 Sürekli
personel istihdamı ve
 Geçici personel istihdamı şeklindedir.
İhtiyaç ve kaynaklar doğrultusunda bir animasyon
planlaması yapmak,
 Animasyon mekanları için çevre düzenlemesi yapılması ve
mevcut çevrenin korunmasını sağlamak,
 Animasyon bütçesi ve bu bütçe için sağlam finansman
kaynaklarının bulunmasının sağlanması,
 Animasyon tesislerinin kurulması ve işletilmesini sağlamak,
 Animasyon
ile ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği ve
organizasyonlar yapmak,

 Uzman
personelin formasyonunu ve yetiştirilmesini
sağlamak,
 Düzenlenecek
animasyonların
yerel
yönetim
ve
işletmecilerle ilişki kurulup uyumlu halde gerçekleşmesini
sağlamak,
Animasyonun basılı ve sözlü tanıtım araçlarıyla kamuoyuna
duyurulması, tanıtılmasını sağlamak,
 Animasyon hizmetleri için geçici enformasyon ve karşılama
merkezleri kurmak, (havaalanlarında, şehir merkezlerinde)
Animasyon
işletmeciliği için finansman kaynağı ve desteği
sağlar.
Devlet, animasyon programlarının tanıtımı ve reklamını
ücretsiz olarak basılı ve basılı olmayan araçlarla yapar.
Bakanlık, yerel yönetimler, turizm işletmeleri ve diğer ilgili
işletmelerle işbirliği geliştirip, animasyon programlarını daha
geniş bir şekilde düzenleyebilir.
Turistik istasyonlardaki animasyon faaliyetlerinin yürütülmesi
için gerekli yasal düzenlemelerin yapılıp yürürlüğe konmasını
sağlayabilir.
 Bakanlık
animasyon personelinin formasyonunu, eğitimini
çeşitli kurslar açarak sağlayabilir.
 Turizm Bakanlığı, turistik merkezlerin animasyon faaliyetlerini
bir liste veya broşür halinde yayınlayarak bir enformasyon
hizmeti yürütebilir.
PAZARLAMA ve REKABETE OLAN ETKİSİ:
 Otel
işletmesinin olumlu imaj nedeniyle reklamının yapılmasını
sağlar.
 Yapılan, otel reklamına olumlu etki eder.
 Otel işletmesinin kalite ve çekiciliğini arttırır.
 Rekabet avantajı yaratır.
 GELİR
YARATICI ETKİSİ:
 Turiste
hoşça vakit geçirtecek ve ona bolca para
harcatacak
rekreasyon
araçlarının
geliştirilmesi,
konaklama işletmeleri için son derece önemli ve öncelikli
bir zorunluluktur.
 Otelin
doluluk oranı ne kadar yüksek olursa, restoran, bar,
havuz, çamaşırhane, vb. bölümlerin gelirleri de artacak
bunun sonucunda da otelin mevcut gelirleri de artacaktır.
 Oda
Satışlarını Artırmaya Olan Etkisi:
 Animasyon
programlarının satış geliştirme faaliyetlerine
olan olumlu etkileri sonucunda işletme için tercih yaratılmış
olmaktadır. Bu da, doluş oranlarını artıracaktır. Mevcut
tüketicileri olumlu etkileyerek rahatlık, oyalanma ve
eğlence sunulması ile ortalama geceleme süreleri
fazlalaşacaktır.
 Yiyecek-İçecek
 Konaklama
Satışlarına Olan Etkisi:
işletmelerinin restoran, kafeterya, lobi, büfe,
bar ve oda servisi gibi departmanları potansiyel müşterilere
sunduğu yiyecek ve içecekler karşılığında gelir getiren
önemli birer hizmet kalemleridir.
 Diğer
Hizmet Satışlarına Olan Etkisi:
 müşteriler
telefon ve çamaşır hizmetinden yararlanmak için
dışarıya gitmeyecek, bu hizmeti işletmeden karşılama
yoluna gidecektir. Bu da işletmenin gelirini arttıracaktır.
 TÜKETİCİ
BAZINDA MARKA ve İMAJ BAĞIMLILIĞI YARATMA
ETKİSİ: Müşterilerin ülkelerine döndükleri zaman, işletmede
geçirdiği zamanı, katıldıkları rekreasyonel faaliyetlerin
hafızasında yer etmesi bu faaliyetlerin müşteriyi memnun
etmesine bağlıdır.

MÜŞTERİ GECELEME SÜRESİ ve GELME SIKLIKLARINI
ARTTIRMAYA YÖNELİK ETKİSİ: İşletme içerisinde düzenlenen,
rekreasyonel faaliyetlerden ve animasyon gösterilerinden
memnun kalan müşteriler, oteldeki geceleme sürelerini
uzatmakta ve yılda bir iki defa aynı yere tatile
gelmektedirler.
 REKREASYON
FAALİYETLERİNİN,
TURİZMDE
ÜRÜN
GELİŞTİRMEYE
DAYALI
ETKİSİ:
Rekreasyonun
ürün
değiştirmede bir fonksiyon olarak kullanılması işletmenin
sunduğu hizmet türünde değişiklik yapmakla ilgilidir.
İşletmede sunulan ürünlerde değişiklik yapmanın temel
amacı; müşteri memnuniyetini sağlayarak,işletmenin kârlı
bir şekilde işletilmesini gerçekleştirmektir.
 KÜLTÜREL
YAKINLAŞMAYA OLAN ETKİSİ: Halk oyunlarımız,
geleneksel tiyatromuz, el işlerimiz, folklor oyunlarımız,
mutfağımız ve geleneksel evlerimiz büyük ölçüde turizm
etkisiyle varlıklarını sürdürebilmektedir. Bu da Türk
kültürünün canlı tutulmasına katkı yapmaktadır. Bunun
sonucunda turist kabul eden ülkelerin kültürel kimliklerinin
korunduğu ve canlandığı ortaya çıkmaktadır.
Download

ANİMASYON İŞLETMECİLİĞİ ve DİKKAT EDECEK HUSUSLAR