H.Ü.
TOPLUM İÇİN HAREKET VE SAĞLIKLI
YAŞAM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA
MERKEZİ
HÜSYAM
2014 Faaliyetleri ve 2015 Hedefleri
PROF.DR.NEVİN ERGUN
10 Mart 2015
2014 FAALİYETLER
FİZİKSEL AKTİVİTE GÜNLERİ
“Aktif Kampüs , Sağlıklı Kampüs”
Etkinlik Tarihi: 28-29 Nisan 2014
•
Etkinlikte Yapılan Yarışmalar:
•
Şınav Yarışı
•
Etkinlik Saatleri:11.00-14.00
•
Yer: Merkez Kampüs Yemekhane Üst
Girişi
•
Mekik Yarışı
•
Etkinlikte Görevli Öğrenci Sayısı:30
•
Hulahop Çevirme Yarışı
•
Etkinliğe Kayıt Yaptıran Kişi Sayısı:168
•
El Dinamometre Testi
•
Etkinliğe Katılan Topluluklar:
•
Dart Yarışı
•
Beslenme ve Diyet Topluluğu
•
Squat Yarışı
•
Capoiera Topluluğu
•
İp Atlama Yarışı
•
Binicilik Topluluğu
•
Dengede Durma Yarışı
•
Buz Pateni Topluluğu.
•
Dörtlü Masa Kurma Yarışı
5th International Congress on Physical Activity and
Public Health ( ICPAPH) Kongresi
HÜSYAM bilimsel faaliyetleri içinde yer alan kongre, sempozyum
ve toplantı düzenleme ve katılım hedefleri doğrultusunda;
8-11 Nisan 2014 tarihleri arasında Brezilya’nın Rio de Janeiro
kentinde gerçekleştirilen “ 5th International Congress on Physical
Activity and Public Health ( ICPAPH)” kongresine HÜSYAM
Müdürü Prof.Dr.Nevin ERGUN ve Yönetim Kurulu üyesi
Prof.Dr.Gül Baltacı katılmıştır.
Birçok ülkeden 2935 kişinin katıldığı kongre; fiziksel aktivite ve bu
konuda ülkelerin yaklaşımlarının tartışıldığı ileriye yönelik
yapılması gerekenler ve oluşturulan stratejilerin yeniden gözden
geçirildiği son derece bilimsel kalitesi yüksek bir toplantı
olmuştur.
5th International Congress on Physical Activity and
Public Health ( ICPAPH) Kongresi
3 Aralık Dünya Engelliler Günü ‘Başaranlar’
Toplantısı: 3 Aralık 2014
Etkinliğimizin amacı;
Engelli bireylerin özel hayatlarında ve iş
hayatlarında istedikleri takdirde başarı
olabildiklerini ve toplumda sosyal rollerini
yerine getirebildiklerini diğer engelli bireylerin
fark etmesini sağlamak
Diğer engelli bireylere başaranlar
rehberliğinde umut olmak ve rol model
oluşturulmasını sağlamak
Sağlıklı kişilere farkındalık kazandırmak ve
engelli bireylere fırsat verildiğinde
yapabileceklerini göstermek
.
Spor yapmanın engelli bireyler için
önemini vurgulamak ve bireyleri spora
yönlendirmek. Bu bağlamda farkındalık
kazandırmak
Engelli ve sağlıklı bireylerin birlikte
engellilik hakkındaki olumsuz söz, tutum
ve davranışlarının değiştirilmesi için
bilgilendirilmesini sağlamak
Engelli bireylerin eğitim hayatına
devam etmeleri için motivasyonlarını
arttırmak ve geleceğe umutla
bakabileceklerini hatırlatmak
3 Aralık Dünya Engelliler Günü ‘Başaranlar’
;
Toplantısı
Etkinlikte Yer Alan Faaliyetler;
Etkinliğin hitap ettiği grup
• Sempozyum
Eğlendirici ve kültürel
toplantı
Sosyal toplantı
 Engelli ve sağlıklı bireyler
 Öğrenciler, akademisyenler
 Sporcular
 Gençler, yaşlılar ve çocuklar
3 Aralık Dünya Engelliler Günü ‘Başaranlar’
Toplantısı
ANKARA YENİHAYAT İLKOKULUNA POSTÜR VE
EGZERSİZ EĞİTİMİ İÇİN ZİYARET
26 ARALIK 2014
• Etkinliğimizin amacı;

İlkokul çağındaki çocuklarda postüral
farkındalığın sağlanması ve eğitimin verilmesi

Koruyucu fizyoterapi ilkelerine göre erken
yaşlarda bu eğitimin verilerek ileriki yaşlarda
ortaya çıkacak kas kemik sistemlerinde ve
büyümede olumsuz sonuçlar doğuracak
durumların engellenmesi


Çocukların egzersizle tanışması ve inaktivitenin
zararlarının anlatılıp egzersizin sağlık açısından
öneminin vurgulanması
Doğru egzersizin anlatılması ve yanlış yapılan
egzersizlerin zararlarının öğretilmesi

Doğru yük taşıma prensipleri ve vücut
biyomekaniği hakkında bilgilendirme. (Doğru
çanta taşıma, doğru oturma, bilgisayar
kullanma.)

Fizyoterapistin tanıtılması, çocukların bu
konuya ilgilerini çekmek ve ne zaman
fizyoterapiste başvurmaları gerektiğiyle ilgili
bilgi vermek.

Yeni yıl öncesi maddi durumu yetersiz olan
çocukları sürprizler ile mutlu etmek ve yeni yıla
dair yeni umutlar vermek

Yalnızlık hislerini azaltmak ve unutulmadıklarını
hatırlatmak
ANKARA YENİHAYAT İLKOKULUNA POSTÜR VE EGZERSİZ
EĞİTİMİ İÇİN ZİYARET
26 ARALIK 2014
• Etkinlikte Yer Alan
Faaliyetler
 Konferans
 Eğlendirici kültürel
toplantı
 Egzersiz eğitimi
2015 HEDEFLERİ
• Fiziksel aktivite ve egzersizi her yaş grubundan
bireye tanıtmak, öğretmek ve uygulanmasını
sağlamak,
• İnaktiviteye bağlı hastalıkların oluşumuyla ilgili
bireyleri bilinçlendirmek,
• Engelli, yaşlı, erişkin, genç ve çocukların
yapabilecekleri fiziksel aktivitelere uygun olarak
etkinlikleri planlanmak
• Kampüste bisiklet sürme günü ve sağlıklı kampüs
için fiziksel aktivite günlerini düzenlemek
2015 HEDEFLERİ
• Yaşlılarla parkta yürüyüş günleri ve egzersiz
eğitimi
• Okullarda postür ve vücut biyomekaniği hakkında
bilgilendirmeler yapmak ve gelişim çağındaki
çocuklarda sağlıklı büyümeyi sağlamak.
• Hareketin sağlık açısından önemini topluma
anlatmak için ofis çalışanlarına bilgilendirmeler
yapmak, mesleki deformitelerin egzersiz ve
fiziksel aktivite ile önlenmesini sağlamak.
HÜSYAM
• Teşekkür ederim
Download

Uygulama ve Araştırma Merkezinin 2014 yılında