1-Sosyal Etkinlikler Ders Muafiyeti İşlemleri
•Sosyal Etkinlikler Ders Muafiyeti kapsamında muaf edilecek dersler belirlenerek
Komisyon Kararı alınır.
•Belirlenen dersler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına Yönetim Kurulu Kararı ile
bildirilir.
•Belirlenen ders listesi duyuru panosunda ilan edilir.
Sosyal Etkinlikler 1.aşama
•Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından dönem sonlarında gelen tablo incelenerek
etkinlik saatleri toplanır.
•Etkinlik saati belirlenen dersin kredisini karşılıyorsa öğrenci dersten muaf edilir.
Sosyal Etkinlikler 2.aşama
• Öğrencinin muaf edileceği ders ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı alınarak Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığına bildirilir.
Sosyal Etkinlikler 3.aşama
Download

1-Sosyal Etkinlikler Ders Muafiyeti İşlemleri