SATRANÇ KLÜBÜ KARAR
DEFTERİ
EMİRDAĞ MZS ANADOLU LİSESİ
2014-2015
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI
SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ
Resmî Gazete
Tebliğler Dergisi
:13.1.2005/25699
: ŞUBAT 2005/2569
Ek ve Değişiklikler:
1) 12.8.2005/25904
RG
2) 25.8.2005/25917
RG
EYLÜL 2005/2576
TD
3) 2.3.2008/26804
3) 17.4.2010/27555
RG
NİSAN 2008/2607
TD
RG
MAYIS 2010/2632
TD
Tutulacak Defter ve Dosyalar
Madde 33 — ( Değişik: 12.8.2005/25904 RG ) Özel yönetmeliği bulunan kulüplerin dışındaki
öğrenci kulüplerinde Toplantı Karar Defteri ve Evrak Dosyası tutulur.
KLÜP KARAR DEFTERİ
Öğretim Yılı : 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
Okulun Adı : Emirdağ MZS Anadolu Lisesi
Kulübün Adı : Satranç Klübü
Toplantı No : 1
Toplantı Tarihi : ......../....../......
Toplantı Günü : .....................
GÜNDEM :
1. Öğrencilerle tanışma.
2. Kulüp yönetim ve denetleme kurulunun seçimi.
3. Diğer kulüplerle işbirliğinin yapılması.
4. Kulübün amaçları ve görevleri.
5. Öğrencilerin kulüp çalışmalarında görevlendirilmesi.
6. Yapılan ve yapılacak çalışmalar.
GÖRÜŞME TUTANAĞI:
Satranç Kulübünün toplantısı …../…../….. tarihinde saat …. …. sınıfında başladı.
Öğrencilere hoş geldiniz dilekleri belirtilerek öğretmenler ve öğrenciler kendilerini tanıttılar. Gündem
maddeleri okundu.
Satranç Kulübünün diğer kulüplerdeki ve özelliklede kulübümüzde görevli arkadaşlarımızla işbirliği
yapılması gerektiğini ................... belirtti.
Kulübün öneminin ve anlamının okuldaki tüm öğrencilere anlatılması gerektiğini belirtti.
Diğer arkadaşlarla işbirliği yapılarak kulüple ilgili şiir, yazı ve resimlerin uygun olanlarını bu öğretim
yılında sınıf ve okul panolarına asılmasını önerildi.
Panolara asılacak yazı, resim ve şiirlerin incelenmek için bir yazı inceleme komisyonu, asmak için pano
düzenleme komisyonu kurulmasını söyledi.
Panolara asılan yazı, şiir ve resimlerin toplanıp bir dosya oluşturulmasını . belirtildi
Kulüpte görevli tüm öğrencilerin mutlaka görevlerini yerine getirmelerini ve kulüp başkanlığına seçilen
öğrenciyle kulüple ilgili olarak ilişkide bulunmalarının önemini ............... belirtti.
Sosyal kulüple ilgili tüm faaliyetlerde tüm görevlerin öğrencilere verilmesini ve öğretmenlerin sadece
gözlemci, yönlendirici, denetimci olarak katılmaları söyledi.
Danışman Öğretmen
Okul Müdürü
K A R A R
T U T A N A Ğ I
Görüşme tutanağındaki görüşmeler aynen kabul edildi.
Bu doğrultuda;
1. Kulübümüzde görevli öğrenciler tarafından Satranç Kulübünün anlam ve önemi kendi sınıflarında tüm
öğrencilere anlatılacak.
2. Yine iş birliği yapılarak şiir, resim ve güzel yazıların uygun olanlarının inceleme komisyonu tarafından
incelenip, pano düzenleme komisyonuna verilip panolara bu öğretim yılı içinde asılarak kalmaları sağlanacak.
5. Satranç Kulübünün yönetim kuruluna ........................................................... ,
6. Satranç Kulübünün Başkanlığına, …………………………………………………,
7. Satranç Kulübünün Başkan Yardımcılığına ..............................................................,
8. Satranç Kulübünün Saymanlığına ............................................................................,
9. Satranç Kulübünün Sekreterliğine ............................................................................,
10. Satranç Kulübünün Asil üyeliğine.............................................................................,
11. Satranç Kulübünün İnceleme Komisyonuna .............................................................,
12. Satranç Kulübünün Pano Düzenleme Komisyonuna .................................................,
İsimli öğrenciler seçilmişlerdir.
13. Yıllık çalışma programı hazırlandı.
Toplantı …../…../……. tarihinde Öğretmenler odasında Saat: …… başlamış ve saat 12.30’da sona
ermiştir.
Danışman Öğretmen
Okul Müdürü
Başkan
Başkan Yrd.
Üye
Sayman
Üye
A.Kadir ALTINTAŞ
Kulüp Rehber Öğretmeni
Sekreter
Üye
KLÜP KARAR DEFTERİ
Öğretim Yılı : 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
Okulun Adı : Emirdağ MZS Anadolu Lisesi
Kulübün Adı : Satranç Klübü
Toplantı No : 2
Toplantı Tarihi : ......../....../......
Toplantı Günü : .....................
GÜNDEM :
1.
2.
3.
4.
5.
GÖRÜŞME TUTANAĞI:
Danışman Öğretmen
Okul Müdürü
K A R A R
T U T A N A Ğ I
Danışman Öğretmen
Okul Müdürü
Başkan
Başkan Yrd.
Üye
Sayman
Üye
A.Kadir ALTINTAŞ
Kulüp Rehber Öğretmeni
Sekreter
Üye
KLÜP KARAR DEFTERİ
Öğretim Yılı : 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
Okulun Adı : Emirdağ MZS Anadolu Lisesi
Kulübün Adı : Satranç Klübü
Toplantı No : 3
Toplantı Tarihi : ......../....../......
Toplantı Günü : .....................
GÜNDEM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
GÖRÜŞME TUTANAĞI:
Danışman Öğretmen
Okul Müdürü
K A R A R
T U T A N A Ğ I
Danışman Öğretmen
Okul Müdürü
Başkan
Başkan Yrd.
Üye
Sayman
Üye
A.Kadir ALTINTAŞ
Kulüp Rehber Öğretmeni
Sekreter
Üye
Download

SATRANÇ KLÜBÜ KARAR DEFTERİ