1 Kasım 2015
Milletvekili Genel Seçimi
Yurt Dışı Sandık Güvenliği Eğitimi
2015
Parti İçi Eğitimden Sorumlu
Genel Başkan Yardımcılığı
1
«Sandıklara da el
uzatabilirler;
yolsuzluk düzeninin
kara vicdanlılarına bir
daha geleceğimizi
çalamayacaklarını
göstermeliyiz!»
Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı
2
AMAÇ
Partimizin yurt dışı sandık
kurulu üyeleri ve
gözlemcilerine;
oy verme öncesi,
oy verme sırası ve
bitimindeki görevleri ile
ilgili yetkinlik kazandırmak.
3
Öğrenim Hedefleri
1
2
3
Oy kullanma öncesindeki önemli konuları
sayabilmek.
Oy verme sırasındaki sorumlulukları
sıralayabilmek.
Oy verme bitimindeki önemli konuları
sayabilmek.
4
Yurt Dışında
Oy Kullanılmasıyla İlgili
Genel Bilgiler
5
6
7
8
9
10
Yurt dışı Temsilciliklerde
oy verme ne zaman başlar?
•Oy verme işlemi, 8 Ekim – 25 Ekim 2015
tarihleri arasında YSK’nın belirlediği
günlerde,
•O ülkenin yerel saatine göre saat 10.00’da
başlar ve 19.00’da biter.
11
Gümrüklerde oy verme işlemi;
•Gümrük Kapılarındaki Sandıklarda,
8 Ekim 2015 – 1 Kasım 2015 arasında
YSK’nın o çevreler için belirleyeceği saatlerde
başlar ve biter.
12
Yurt Dışı Seçimi İçin
Kurulacak Kurullar Nelerdir?
Saklama ve
Ulaştırma
Kurulu
13
I. BÖLÜM
OY KULLANMA ÖNCESİNDE
ÖNEMLİ KONULAR
14
İLETİŞİM ZİNCİRİ’ndeki sorumluların
iletişim bilgilerini seçim öncesinde mutlaka alalım!
Sandık
Kurulu
Üyesi
Gözlemci
Yurt Dışı
Temsilciliği
15
SEÇİM GÜNÜ…
Saat: 09.00
Yurt Dışı Sandık Kurulu Üyelerimiz, gözlemcilerimiz görev
yapacakları sandıkların başına varmış olmalılar.
Saat 09.00
Yurt Dışı Sandık Kurulu Başkanı, içinde oy verme araçlarının
bulunduğu torbayı mühürlü biçimde sandık başına
getirmek zorunda.
16
Yurt Dışı Sandık Kurulunun
Oluşturulması:
Oy kullanma başlamadan 1 saat önce yani 09.00’da
Sandık Kurulu oluşturulur.
Bu kurul, bir başkan ve bir kamu görevlisi ile son
milletvekili seçiminde en çok oy alan 3 partinin
(CHP, AKP, MHP) belirleyeceği birer üye olmak üzere
toplam 5 kişiden oluşur.
17
Sandık Kurulu Üyelerinden gelmeyen
olursa ne yapılacak?
•Gelmeyen üye yerine, aynı partinin gönderdiği
yedek üye geçer.
•Ancak 5 kişi toplanamazsa da 1 başkan ve 2
üyenin toplanmasıyla kurul kurulmuş olur
ve çalışmaya başlar.
•Diğer üyelerin tamamlanması beklenmez.
18
Sandık Kurulu, yedek üyelerden de tamamlanamaz ve
3 kişinin altına düşerse ne olacak?
• Bu durum tutanağa geçirilir ve eksiklikler orada bulunan
seçme yeterliğine sahip, okur-yazar olanlar arasından
başkanın seçeceği kimselerle doldurulur.
•DİKKAT: Böyle bir durumda gözlemcimiz, mutlaka sandık
kuruluna başvurmalı ve kurulda asıl üye olma imkanını
kullanmalıdır.
19
Oy verme süresi bir günden fazla olan
temsilciliklerde asıl ve yedek
üyelerimizin dönüşümlü olarak görev
yapabilmeleri mümkündür.
20
Gözlemci (Müşahit)
Siyasi partilerin oy kullanma, tasnif ve tutanakların tutulması
işlemlerini takip eden yetkililerine
"gözlemci" veya "müşahit" denir.
Gözlemci, sandık kurulunun görevini gerektiği şekilde yapıp
yapmadığını denetler. Gerekirse şikayet ve itiraz haklarını kullanır.
Seçim gününden önce, Partimiz tarafından onaylı
«Gözlemci Belgesi»nin gözlemciye verilmesi çok ÖNEMLİDİR!
21
Yemin etme…
Yurt Dışı Sandık
Kurulu
oluşturulduktan
sonra, kurul üyeleri
sırayla yeminlerini
ederler.
Görevler…
Mühürlü seçim torbası
açılır.
Yurt Dışı İlçe Seçim
Kurulu mühürlü zarflara,
Yurt Dışı Sandık Kurulu
mührü basılır.
Oy pusulalarının arkasına
da Yurt Dışı Sandık
Kurulu Mührü basılır.
22
Seçim günü görev yapacağımız yeri tanıyalım:
Sandık Çevresi
•Sandığın çevresindeki 15 metre yarıçaplı
alandır.
Sandık Alanı
•Sandık kurulu başkanı tarafından şartlar
dikkate alınarak belirlenen ve tutanağa
geçirilen alandır.
23
Yurt içi seçimlerinden farklı olarak;
Sandık başında;
• Elektrik ve internet bağlantısı olan
bir bilgisayar bulunacaktır.
• Bu bilgisayar ile, oy kullanan
seçmenin oy kullandığına dair bilgi
Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen
Kütüğü’e işlenir.
24
DİKKAT!
Sandık Kurulu Üyemiz, kimlik tespiti ve imza
süreçlerini yakından takip edebilmek için
Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü
girişlerinin başında durmalıdır!
25
Sandık Çevresinde Kimler
Bulunabilir?
Sandık Kurulu Başkan ve Üyeleri
Gözlemciler(Müşahitler)
Milletvekilleri
O sandık bölgesinde kayıtlı seçmenler
Adaylar
Resmi bina sorumluları
Çağrı üzerine gelen görevli kolluk güçleri
26
Görevimiz süresince
herhangi bir usulsüzlükle
karşılaşırsak ne yapacağız?
27
28
Usulsüzlüklere karşı;
29
ŞİKAYET
Sandık kurulunun her türlü iş ve işlemlerine karşı sandık kuruluna karşı
şikayet yoluna gidilebilir.
Şikayet dilekçesi iki nüsha halinde doldurulur. Bir tanesi alındı belgesiyle
alınacak ve yapılan şikayetin sandık kurulu tutanak defterine işlenmesi
sağlanacaktır.
Sandık kurulu, şikayeti üyelerin oy çokluğu ile karara bağlar.
Oy eşitliği halinde başkanın oy kullandığı tarafın görüşü geçerli olur.
30
Şikayete yetkili kişiler
Seçmenler
Siyasi partiler veya bunların tüzüklerine
göre kuruluş kademelerinin başkanları ya
da yetkili kıldıkları kişiler
Gözlemciler
Adaylar
31
Gözlemcimiz;
Sandık başında herhangi bir aksaklıkla
karşılaşırsa, mutlaka ŞİKAYET dilekçesini ,
2 nüsha halinde doldurup, birini, alındı
belgesini alarak Sandık Kurulu’na
vermelidir.
Bu şikayetin sonucunu sandık tutanak defterine işleterek,
Sandık Kurulu kararının bir örneğini almalıdır. Ret kararı çıkarsa,
kararın örneğini partimizin yurt dışı temsilciliğine iletmelidir.
32
DİKKAT!
Sandık kurullarının sonuç tutanaklarını
imzalamasından sonra şikayet başvurusu yapılamaz.
Bu nedenle, gözlemcilerimizin, sandık kurullarına
özellikle işlemlerin yapıldığı esnada
şikayet dilekçelerini vermeleri gerekmektedir.
33
Sandık başı işlemlerini bu dikkatle izleyelim!
Ve usulsüzlük yapıldığını hissettiğimiz her konuda
ŞİKAYET hakkımızı kullanalım.
34
Sandık Kurulu üyemiz
gözlemcimizin görevini de
üstlenecek.
Ama nasıl?
Karşılaştığı usulsüzlüklerle ilgili Sandık Kurulu Başkanı’nı uyaracak.
Konuyla ilgili Sandık Kurulu’nun tutanak defterine işlediği karara
katılmıyorsa, karara mutlaka muhalefet şerhi koyacak.
35
İTİRAZ
Sandık kurulu şikayeti reddederse yurt dışı ilçe seçim kuruluna
itiraz yoluna başvurulabilir.
Şikayetin reddi halinde, hemen Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu’na
yönelik itiraz dilekçesini doldurup Sandık Kurulu aracılığıyla
verelim.
Sonraki aşamalar partimiz tarafından Türkiye’de takip edilecektir.
Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu
Tel :+90 312 231 26 51
Fax :+90 312 230 40 88
E-mail: [email protected]
36
Elimizdeki ŞİKAYET ve İTİRAZ dilekçelerine
birlikte göz atalım…
37
TUTANAK DEFTERİ ÖRNEĞİ…
38
II. BÖLÜM
OY VERME SIRASINDAKİ
SORUMLULUKLAR
39
Oy verme işlemi ne zaman başlar ?
O ülkenin yerel saatine göre saat 10.00’da başlar
ve 19.00’da biter.
Oy vermeye saatinde başlanıp başlanmadığı ve
saatinde sonuçlandırılıp sonuçlandırılmadığı
tutanak altına alınmalıdır.
40
Sandık Kurulu Üyemiz ve
Gözlemcimiz(Müşahidimiz)
Nasıl Oy Kullanacak?
Müşahidimiz, önce görevli olduğu sandıktaki ‘oy kullanma öncesi’
yapılacak işlemleri izlemeli; ardından, oy vereceği sandıkta oyunu
kullanıp derhal görevli olduğu sandığa geri dönmelidir.
Sandık kurulu asıl üyeleri, görevli oldukları sandıkta oy kullanırlar.
Sandık kurulu yedek üyesi olup, asılın gelmemesi nedeniyle
sandık kurulunda görev alanlar ise kayıtlı oldukları
kendi sandıklarında oy kullanırlar.
41
Kimler Oy Kullanabilir?
Kimliğinde veya pasaportunda
T.C. kimlik numarası olmayanlar,
ancak «Kimlik numarasının yer
Yanında, «T.C kimlik
aldığı temsilcilik (büyükelçilik,
numaralı nüfus cüzdanı veya
başkonsolosluk) tarafından
onaylı Nüfus Kayıt Örneği»nin
pasaportunu» getirenler
veya «T.C kimlik numarasının
oy kullanabilirler.
yer aldığı ek bir kimlik
belgesinin» ibrazı halinde oy
kullanabilirler.
42
Gözlemci ve Sandık Kurulu Üyesinin
Oy Verme Sırasında Görevleri
Seçmenleri, kabine cep telefonu veya
elektronik eşyalarla girmemeleri için
uyaralım!
43
Sandık Kurulu Başkanı tarafından
«Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü»
üzerinden kişinin T.C kimlik numarası girilerek
seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığı, kayıtlı ise daha
önce oy kullanıp kullanmadığı sorgulanır !
DİKKAT!
«Seçmen kütüğünde ismi bulunmayan» veya
«oy kullandı» bilgisi işaretli bulunan
vatandaşlara oy kullandırılmaz !
44
Gözlemci ve Sandık Kurulu Üyesinin
Oy Verme Sırasında Görevleri
Engelliler, akrabaları ya da başka
bir seçmen yardımıyla oylarını
kullanırlar.
Sandık başkanı ve kurul üyeleri
kapalı oy verme yerinde
kesinlikle yardımcı olamaz
Ancak; bir seçmen birden fazla
engelliye yardım edemez.
Aksi durumda mutlaka ŞİKAYET
hakkımızı kullanalım!
45
Gözlemci ve Sandık Kurulu Üyesinin
Oy Verme Sırasında Görevleri
Sandık kurulu üyemiz,
başkanın, Bilgisayar Destekli
Merkezi Seçmen Kütüğü
Sistemi’nde kişinin oy
kullandığını işaretleyip
işaretlemediğini kontrol eder!
Okuma yazma bilmeyen seçmen
talep ederse Sandık Kurulu
Başkanı kurulun huzurunda
gerekli açıklamada bulunabilir.
Ancak seçmenle birlikte oy
verme kabinine giremeyeceğini
unutmayalım!
46
DİKKAT!
Sandık Kurulu Üyemiz, zihinsel engelli
seçmenlere oy kullandırıldığını tespit ettiğinde;
gözlemcimizi konuyla ilgili şikayette bulunması
için uyarmalı, gözlemci yoksa sandık kurulu üyesi
olarak kurula konuyla ilgili karar aldırmalıdır.
47
Saat: 19.00
Oy verme
işleminin
biteceği saat
geldiğinde
hala seçmen
varsa ne
olacaktır?
• Bu kişiler sandık başkanı tarafından
sayılır, kimlikleri tespit edilir ve
sıra ile oyları kullandırılır.
• Oy verme bitiş saatinden sonra
sandık başına gelen seçmen oy
kullanamaz.
• Aksi durumda şikayet yoluna
başvurulmalı ve bu durumun tutanak
defterine geçirilmesi sağlanmalıdır.
48
III. BÖLÜM
OY VERME BİTİMİNDEN
SONRAKİ ÖNEMLİ KONULAR
49
Saat: 19.00
Oy
kullanma
bitiminin
ilanı
•Seçmenlerin tümü oy kullanmış olsa
dahi oy verme işleminin sona erme
saati 19.00’dan önce sandıklar
açılamaz.
50
Sandık açılmadan önce;
•Sandık seçmen listesi kontrol edilerek
kaç kişinin oy vermiş olduğu sayılır. Toplam sayı, Zarf
Sayım Tutanağı’na geçirilir.
•Kullanılmayan oy pusulaları, zarflar ve
oy kullanan seçmen sayısı toplanır.
•İlk teslim alınan pusula ve zarf sayısıyla
tutup tutmadığı denetlenir.
51
Sandık açılmadan önce;
• Kullanılmayan oy pusulaları ve zarflar, üzerine sayıları yazılarak ayrı
ayrı bağlanıp mühürlenir. Sayıları Zarf Sayım Tutanağı’na geçirilir.
• Sandık kurulu başkanı tarafından, ertesi gün kullanılmak ve
Komisyona teslim edilmek üzere "TERCİH" veya "EVET" mühürleri
mühür kesesine konulur.
• Birden fazla gün oy kullanılacak yerlerde sandık kurulları,
kullanılmayan birleşik oy pusulaları ve zarfları tutanağa geçirdikten
sonra kullanılmayan oy pusulaları, zarflar ve sandık kurulu mühürleri
ile diğer oy kullanma araç ve gereçlerini komisyona tutanakla teslim
eder. Bu teslim sırasında kullanılmayan birleşik oy pusulaları ve oy
zarflarının adetleri tespit edilir.
52
Kullanılmayan Oy Pusulaları ve
Zarflar;
• Oy verme süresinin son günü kullanılmayarak artan
zarflar ile oy pusulaları üzerlerine sayıları yazılarak
ayrı ayrı bağlanıp mühürlenir ve torbanın alt
kısmına konularak, bir boğum oluşturacak şekilde
bağlanır.
• Bir sonraki gün oy verme devam edecek ise artan
zarflar ve oy pusulaları ile mühürler kesinlikle bu
torbaya konulmaz
53
Zarf Sayım Tutanağı
•
Hazırlıklar tamamlanıp,
uygun ortam
oluşturulduktan sonra
SANDIK AÇILIR…
55
Sandıktan çıkan zarflar;
• Oy sandığı açıldıktan sonra zarflar, sandık kurulu tarafından
iki defa sayılır.
• Eğer iki sayım arasında fark olursa, üçüncü sayım yapılarak
son sayımın sonucuna göre işlem yapılır ve kullanılan
toplam zarf sayısı tespit edilir.
• Sandıktan çıkan zarf sayısı, oy veren seçmen sayısıyla
karşılaştırılarak sayıların birbirini tutup tutmadığı
denetlenir ve sonuç Zarf Sayım Tutanağına geçirilir.
• Oy kullananların sayısı oy zarflarının sayısına eşit olmadığı
takdirde bu husus nedeni de açıklanarak aynı tutanağa
yazılır.
DİKKAT!
Yurt dışında kullanılacak oyların sayım ve
dökümü Türkiye’de Yurt Dışı İlçe Seçim
Kurulu tarafından yapılacağından kesinlikle
zarflar açılmayacak ve oy sayımı
yapılmayacaktır.
57
Sandıktan çıkan zarflar;
• Bütün bu işlemler tutanak defterine de geçirilerek
sandık kurulu üyeleri tarafından imzalanır ve
sandık kurulu mührü ile mühürlenir.
• Sandık kurulunca düzenlenen tutanağın aslı ile
seçmen cetvelinin aslı sandıktan çıkan zarflarla
birlikte kurula ait torbaya konulur ve ağzı
kapatılarak mühürlenir.
• Oy verme süresinin son günü ise, kurula ait
torbanın boğumdan sonraki üst kısmına konulur ve
ağzı kapatılarak mühürlenir.
ÖNEMLİ NOT:
• Sandık kurulu başkanı ile ad çekmeyle belirlenen bir
kurul üyesi, sandık numarası yazılı ağzı mühürlü oy
torbasını «Sandık Kurulunca Komisyona Teslim
Edilecek Malzemeyi Gösterir Tutanağı»
düzenleyerek en kısa zamanda Saklama ve Ulaştırma
Sandık Kurulu’na teslim eder.
• Sandık kurulu üyemiz, adı kurada çıkmasa dahi, bu
süreci sonuna kadar yakından izlemelidir.
Oy verme günü birden fazla olan
temsilciliklerde;
• Her oy verme günü sonunda tüm bu işlemler
TEKRARLANIR !
• Oy verme süresinin son günü "TERCİH" veya "EVET"
mühürleri ile sandık kurulu mührü mühür kesesine
konularak, kesenin ağzı kapatılır. Bu mühür kesesi
Komisyona ayrıca teslim edilir.
Birden fazla gün oy kullanılacak yerlerde;
• Ertesi gün, komisyona teslim edilen birleşik oy pusulaları ve
zarflar öncelikle kullanılır, bunlar bitmeden yeni paketler
açılmaz.
• Günlük oy verme süresi içinde oy sandığının dolması halinde,
dolu sandık oy verme yerinde seçmenlerin görebileceği bir
şekilde muhafaza edilir ve oy verme işlemlerine yeni seçim
sandığının boş olduğu, orada bulunan sandık kurulu üyeleriyle
müşahitler önünde tespit edilerek sandığın kapağını kapatmak
ve kapağı mühür bozulmadan açılamayacak şekilde sandık
kurulu mührü ile mühürlemek suretiyle ikinci sandık ile devam
edilir.
61
Saklama ve Ulaştırma Sandık Kurulu
nedir?
Temsilciliklerde oyları saklamak, ağzı mühürlü oy torbalarını İlçe
Seçim Kuruluna ulaştırmakla görevli kuruldur.
Her dış temsilcilikte; o yer misyon şefi veya en kıdemlisinin
başkanlığında, o temsilcilikte görevli bir kamu görevlisi üye ile
son milletvekili seçiminde en çok oy alan üç (3)̧ partinin
belirleyeceği birer üye olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur.
62
Saklama ve Ulaştırma Sandık Kurulu
nedir?
Siyasi partiler üye bildirmez ise eksiklik kamu görevlileri
arasından seçilecek üye ile doldurulur.
Oy verme süresi bir günden fazla olan temsilciliklerde,
asıl ve yedek komisyon üyelerimiz, dönüşümlü olarak görev
yapabileceklerdir.
63
Saklama ve Ulaştırma
Kurulunun Görevleri
YSK ve İlçe Seçim Kurulu tarafından temsilciliklere gönderilecek her türlü
seçim malzemesini teslim almak ve sandık kurullarına verilmek üzere
temsilciliğin uygun bir yerinde muhafazasını sağlamak.
Her oy verme günü başında, sandıklarda elektrik ve internet bağlantısı
olan bilgisayarı kullanıma hazır bulundurmak.
Her oy verme gününün başında o gün kullanılacak ;
• Oy torbalarını, Oy pusulalarını,
• «TERCİH» veya «EVET» mühürleri ile sandık kurulu mührünün
bulunduğu mühür kesesini, Kırtasiye malzemelerini,
tutanak karşılığı sandık kurullarına teslim etmek.
64
Saklama ve Ulaştırma
Kurulunun Görevleri
Sandık kurullarınca her oy verme günü sonunda getirilen mühürlü
torbaları tutanak karşılığı muhafaza edilmek üzere teslim almak
Sandık kurullarınca şikâyet üzerine verilen kararlara karşı yapılacak
itirazları İlçe Seçim Kuruluna derhal ulaştırmak
Oy verme süresinin bitiminde oy torbalarını, Yurt Dışı İlçe Seçim
Kuruluna en seri vasıtayla tutanak ile birlikte göndermek ve tutanağın
bir suretinin ilgili temsilcilikte saklanmasını sağlamak.
Oy verme süresinin sonunda, yedek oy pusulası ve zarflardan
artanların İlçe Seçim Kuruluna göndermek görevlerini yürütür.
65
Torbaların Korunması ve Tutanakların
Saklanması
• Komisyon başkanı, sandık kurulu başkanlarının getirecekleri oy
torbalarını teslim almak üzere bir yetkili bulundurmak zorundadır.
• Sandık Kurulu Üyemiz, kurada adı çıkmasa da bu teslim sürecinin
sonuna kadar yakından izlemelidir.
• Oy torbaları temsilciliklerde, kapısında en az 3 farklı kilidi olan,
Komisyonun izni olmadan girip çıkılamayan özel güvenlikli bir
odada muhafaza edilecektir.
66
Torbaların Korunması ve Tutanakların
Saklanması
•
Anahtarlardan biri Komisyon başkanında diğer ikisi kura ile
belirlenecek şekilde siyasi partili Komisyon üyelerinde bulunacaktır.
• Komisyon üyemiz, her oy verme günü süre bitiminde, o güne ait oy
torbalarının muhafaza edileceği yerde hazır bulunmak zorundadır.
• Saklama ve Ulaştırma Sandık Kurulunun tüm üyeleri, bir araya
gelmeden saklama odası açılamaz!
•
Torbalarla birlikte teslim alınan tutanak örnekleri Komisyon
başkanı tarafından ayrı bir dosyaya konularak onun
sorumluluğunda kilitli bir yerde muhafaza edilir.
67
Komisyon Üyeleri, 24 saat esasına göre görev
yapacaklarından asıl ve yedek kurul üyelerimiz
dönüşümlü olarak görev yapabilirler.
DİKKAT!
Temsilciliklerimizde oy kullanma süresince
komisyona teslim edilen oy torbaları
YSK’nın 203 No’lu Genelgesine göre düzenlenerek
Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen usul ve
esaslarla İlçe Seçim Kuruluna gönderilir ve teslim
edilir.
68
«Siyaset heyecan,
inanmışlık,
kararlılık işidir.
Heyecanınızı asla
kaybetmeyin!»
Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı
69
70
Download

1 Kasım 2015