iÇiNDEKiLER
Yeryüzü
Doktorları
Hakkında
Sayfa // 4
Afrika ve
Açlık
Sayfa // 10
Yeryüzü
Doktorları
ve
Kurban
Kavramı
Yeryüzü
Doktorları
2013
Kurban
Organizasyonu
Sayfa // 16
Sayfa // 20
HAKKIMIZDA
NERELERDEYiZ
Yeryüzü Doktorları Kimdir?
Yeryüzü Doktorları
Nerelerde Faaliyet Gösterir?
2000 yılından bu yana 3.000’i aşkın gönüllüsüyle 4 kıtada, 30’u aşkın ülkede yaşayan
fakirlik, kuraklık, hastalık, savaş, deprem gibi doğal ve insan kaynaklı afet ve felaketlerin
kurbanı olan muhtaç insanlara, tıbbi insani yardım götüren Yeryüzü Doktorları kurduğu
hastane ve sağlık merkezleri, yürüttüğü sağlık program ve projeleri, müdahale ettiği deprem, savaş ve felaketlerle umut ışığı bekleyen mahrumlara şifa elini uzatmaktadır.
Yeryüzü Doktorları, bugüne kadar dört kıtada 30’u aşkın ülkeye tıbbi ve insani yardım ulaştırmıştır. (Türkiye, Sudan, Inguşetya, Kongo DC, Filistin, Sierra Leone, Gana, Hindistan,
Kenya, Bangladeş, Nijer, Gine Bissau, Suriye, Libya, Sri Lanka, Bosna Hersek, Irak, Kosova,
Guatemala, Makedonya, Yunanistan, Endonezya, Lübnan, Afganistan, Pakistan, Lübnan,
Gürcistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Yemen ve Somali)
YERYÜZÜ DOKTORLARI // 2013 KURBAN FAALİYET RAPORU //
6
7 YERYÜZÜ DOKTORLARI // 2013 KURBAN FAALİYET RAPORU //
YERYÜZÜ DOKTORLARI’NIN
FAALiYET ALANLARI NELERDiR?
Afet Acil Durum Hizmetleri
Yeryüzü Doktorları, insan ve tabiat kaynaklı tüm afet anları ile savaş ve kriz durumlarında acil müdahale, yardım ve tedavi hizmetleri götürmek amacıyla ekipler
kurmakta, buna yönelik tıbbi malzeme,
ekipman ve ilaç sevkiyatı yapmaktadır.
Tedavi Edici
Sağlık Hizmetleri
Yeryüzü Doktorları, kötü hayat şartları, fakirlik, açlık, kıtlık gibi nedenlerle gelişebilecek hastalık ve salgınların tedavisi amacıyla tıbbi yardım projeleri ve programları
uygulamakta, buna yönelik tıbbi malzeme,
ekipman ve ilaç sevkiyatı yapmaktadır.
Fiziksel Kapasite
Artırma Hizmetleri
Yeryüzü Doktorları, ülkelerin veya bölgelerin sağlık sistemlerinin ve yürütülen
hizmetlerin iyileştirilmesi amacıyla uzun
vadeli ve kalıcı çalışmalar yönetmekte,
hastaneler, sağlık merkezleri, laboratuvarlar gibi sağlık ünite ve birimlerinin sevk,
kurulum ve idare süreçlerini yürütmektedir. Yeryüzü Doktorları, hizmet götürdüğü
yerlerin kendi kendine yeten kapasiteye
kavuşması amacıyla bu süreçleri tesislerin
işletimini uzun vadede yerel partnerlere
devretme düşüncesiyle kurgulamaktadır.
Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Yeryüzü Doktorları yaygın olarak görülen hastalıklara karşı salgınların önlenmesi ve bireylerin sağlıklarını tehdit eden unsurların bertaraf edilmesi amacıyla bilinçlendirme ve
aşılama çalışmaları yürütmektedir. Temel gıdalara ulaşamayan ve bu durumdan olumsuz
yönde etkilenen çocuklar ve hamile kadınlara yönelik Anne - Çocuk Sağlığı ve Beslenme
Sağlığı merkezleri açarak ağır beslenme bozukluklarını tedavi etmekte, anne ve çocuk
sağlığı üzerine yoğunlaşarak temel sağlık hizmetleri vermektedir. Yeryüzü Doktorları,
HIV/AIDS önleme kapsamında çocukların sünnet edilmesini, yetersiz beslenmenin önüne geçilmesi amacıyla da kurban kesim ve dağıtımını organize etmektedir.
YERYÜZÜ DOKTORLARI // 2013 KURBAN FAALİYET RAPORU //
8
Eğitim Hizmetleri
Yeryüzü Doktorları, hizmet verdiği ülkelerin sağlık çalışanlarının kapasitesinin artırılması amacıyla Lisans-Lisansüstü, Sürekli Tıp Eğitimi, Sertifika Programları, Halk
Eğitimi, Bilimsel Araştırma ve Etkinlikler
gibi eğitsel organizasyonlar ve projeler gerçekleştirmektedir.
9 YERYÜZÜ DOKTORLARI // 2013 KURBAN FAALİYET RAPORU //
YERYÜZÜ DOKTORLARI // 2013 KURBAN FAALİYET RAPORU //
10
11 YERYÜZÜ DOKTORLARI // 2013 KURBAN FAALİYET RAPORU //
AFRiKA ve AÇLIK
terli miktarda gıda alamaması
veya ihtiyacı olan mineral ve vitaminleri tüketememesi sonucu
oluşmaktadır. Bu durum ayrıca
annelerde hamileliği ve anne sütünü de olumsuz etkilemektedir.
Dünyanın en az gelişmiş ve fakir
25 ülkesi Afrika kıtasında bulunmaktadır. Sık sık yaşanan iç
çatışmalar, merkezi ve düzenli
bir yönetimin olmaması, birçok
hastalığın hala önlenememesi
Afrika’nın ekonomik bir büyüme gösterememesinin başlıca
nedenleri arasındadır.
Yeryüzünde herkes aynı imkânlara sahip
değil. İç savaş ve doğal afetlerle yıpranan
coğrafyalarda yaşayanlar bazen en temel
gıdalara bile ulaşamıyor. Besin yetersizliği
özellikle büyüme çağındaki çocukları güçsüz kılıyor. Gelişemeyen çocuklar yaşıtları
gibi koşamıyor, okula gidemiyor. Bu durum da salgın hastalıklara yol açıyor.
Seller, tropik fırtınalar, uzun süreli kıtlıklar gibi doğal felaketler, savaşlar, iç karışıklıklar, tarımsal altyapı bozuklukları, eğitimsizlik, çevrenin aşırı sömürülmesi gibi
nedenlerle dünyanın çeşitli bölgelerinde
insanlar açlık çekmektedirler. Dünya’da
açlık çekenlerinin çoğu gelişmekte olan
ülkelerde yaşamaktadır. Gıda ve Tarım Örgütünün (GTÖ) son istatistiklerine göre,
dünyada 925 milyon açlık çeken insan var
YERYÜZÜ DOKTORLARI // 2013 KURBAN FAALİYET RAPORU //
12
ve bunların 239 milyonu Sahra altı Afrika’da yaşıyor.
Açlığın kurbanları haftalar ve hatta aylarca
ortalama bir kişinin sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için önerilen 2100 kilokaloriden
oldukça azıyla yaşamak zorundadır. Buna
bağlı olarak vücut, fiziksel ve zihinsel aktivitelerini azaltarak bu enerji açığını kapatmaya çalışır. Aç bir akıl konsantre olamaz,
aç bir vücut inisiyatif alamaz. Aç bir çocuk
oyuna ve derslere yönelik tüm isteğini yitirir. Açlık aynı zamanda bağışıklık sistemini
zayıflatır. Doğru beslenemeyen bireyler ve
özellikle çocuklar daha kırılgan olur, hastalıklarla savaşta çok daha zayıf bir hale gelebilirler. Erken yaşlarda görülen ve fiziksel
gelişimi yavaşlattığı gibi zekâ gelişimini de
etkileyen gıda yetersizliği, bebeklerin ye-
Birleşmiş Milletler’in 5. Dünya
Beslenme Durumu Raporu’na
göre gelişmekte olan ülkelerde
okul öncesi çağındaki 147 milyon çocuk yetersiz beslenmenin
olumsuz etkilerinden zarar görmektedir. The American Journal
of Clinical Nutrition’un Temmuz 2004 raporuna göre her
yıl yaklaşık 11 milyon çocuk 5
yaşına gelmeden ölmektedir ve
bu ölümlerin % 53’ü yetersiz
beslenme ile alakalıdır. Yine BM
verilerine göre yaklaşık 2,5 milyon insanın 2011 yılındaki gıda
krizinden etkilenmiş olduğu Somali’nin güney bölgelerinde 1.7
milyon insana hala yardım ulaştırılamamaktadır.
2013 verilerinde 186 ülke içerisinde insani kalkınma endeksine göre son sırada yer alan Nijer’de bebek ölüm oranı %72,50
ile dünya ortalamasının (41.15)
neredeyse iki katıdır. Anne sağlığının da büyük tehdit altında
olduğu ülkede her 100.000 doğumda 590 anne ölmektedir.
Tahminlere göre yaklaşık 2,5
milyon insan temel besin maddelerine ulaşamamakta olup, çocukların %42’si gıda yetersizliği
ile karşı karşıyadır.
13 YERYÜZÜ DOKTORLARI // 2013 KURBAN FAALİYET RAPORU //
ANNE, ÇOCUK ve BESLENME
SAĞLIĞI PROJESi
metleri vermek üzere programlar gerçekleştirmektedir. Bu program çerçevesinde
Yeryüzü Doktorları açtığı Anne ve Çocuk
Sağlığı Merkezlerinde, beslenme bozuklukları tedavi edilen anne ve çocuklara
temel sağlık hizmetleri verilmektedir. Merkezlerde; doktor, hemşire, ebe, beslenme
uzmanı ve toplum sağlığı çalışanlarından
Bu program çerçevesinde ağır beslenme oluşan ekipler görevlendirilmektedir.
bozukluklarını tedavi etmek üzere ücretsiz
tıbbi mamaların dağıtıldığı Beslenme Sağlı- • Şifa Hodan Sağlık ve Beslenme
Merkezi - Somali
ğı Merkezleri açılmıştır. Merkezlerde; Beslenme Sağlığı hizmetlerine ek olarak anne
• Şifa Lafole Sağlık ve Beslenme
ve çocuk sağlığının iyileştirilmesi, 5 yaş altı
Merkezi - Somali
ölüm oranının azaltılması, doğum yapmış
ve emziren annelerin sağlık kontrollerinin • Şifa Yaqshid Sağlık ve Beslenme
yapılması gibi, Anne-Çocuk Sağlığı hizMerkezi - Somali
Yeryüzü Doktorları, kuraklık, iç karışıklıklar ve politik düzensizlik sebebi ile açlık
tehlikesi ile karşı karşıya kalmış bölgelerde
kurduğu beslenme sağlığı merkezlerinde,
gıda yetersizliği tespit edilen çocuklara tıbbi gıdalar dağıtmakta ve periyodik şekilde
gelişimlerini izlemektedir.
YERYÜZÜ DOKTORLARI // 2013 KURBAN FAALİYET RAPORU //
14
• Koria Haoussa Sağlık ve Beslenme
Merkezi - Nijer
• 5 adet Anne ve Çocuk Sağlığı
Merkezi – DR Kongo
• Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları
Hastanesi – DR Kongo
Merkezlerde Afrika’da çok yaygın olan sıtma hastalığından anne ve çocuklarını korumak için hayat kurtaran ilaçlı cibinlikler
dağıtılıyor. Bu cibinlikler sayesinde sıtmadan ölen anne ve bebek sayısı gün geçtikçe
azalıyor.
Merkezlerimizde, sağlık çalışanlarımız sadece tedavi edici ilaç temin etmekle kalma
15 YERYÜZÜ DOKTORLARI // 2013 KURBAN FAALİYET RAPORU //
mış, bunun yanında çocuklara, hamile/
emziren kadınlara yeterli tıbbi bakım
sağlamış ve anneyi çocuğun iyileşmesinde kilit aktör yerine koyan kapsayıcı
anne/çocuk yaklaşımını da desteklemiştir. Bütüncül yaklaşımımız ayrıca temel
hastalıkların ve beraberinde meydana
gelebilecek ölümlerin önlenmesi için
lazım olan yaşamsal ailevi uygulamaları
devreye alarak hane halkının çocuklarının sağlık problemlerine katılmasını ve
sorumluluk almasını sağlamaktadır.
Merkezlerimizde binlerce bebek sağlıklı
bir şekilde dünyaya gözlerini açmışlardır.
Doğumda ortaya çıkabilecek komplikasyonlara anında müdahale edebilecek
yetkinlikteki sağlık çalışanlarımızla anne
ve bebeklerin sağlıkları sürekli kontrol
altında tutulmaktadır.
YERYÜZÜ DOKTORLARI // 2013 KURBAN FAALİYET RAPORU //
16
17 YERYÜZÜ DOKTORLARI // 2013 KURBAN FAALİYET RAPORU //
KURBAN KAVRAMI ve
YERYÜZÜ DOKTORLARI
Kurban, öncelikle bir ibadettir ve çok farklı hikmetlere sahiptir. Bağışçılar kurban ibadetlerini
yerine getirirlerken bir ihtisas oluşumu olan Yeryüzü Doktorları kendi uzmanlığı ile bu ibadeti ortak paydada buluşturma gayreti içerisindedir. Bu bağlamda kurban ibadeti açlık sınırı
altında yaşayan insanların yıllık kurutulmuş et ihtiyacının karşılanmasına ve eksik vitaminlerin alınmasına katkı sağlamakta, Somali, Nijer, Kenya, Gana, Sierra Leone ve DR Kongo gibi
Afrika’nın yoksul ve muhtaç ekonomilerinin canlanmasına, sağlık şartlarının, kardeşlik duygularının ve insani yardım çalışmalarının güçlenmesine vesile olmaktadır. İnsanların sağlık ve
yaşam şartlarında sağladığı gözle görülür iyileştirme sebebiyle bölge insanı için yadsınamaz
bir katkı oluşturmaktadır.
YERYÜZÜ DOKTORLARI // 2013 KURBAN FAALİYET RAPORU //
18
YILLARA GÖRE KESiLEN ve
DAĞITILAN KURBAN MiKTARLARI
Kurban bayramı süresince yapılan organizasyonlar çoğu çatışma bölgelerinde yaşayan
insanlara paylaşma, kardeşlik ve barış mesajları da ilettiğinden toplumsal bir terapi özelliği de taşımaktadır.
Beslenme yetersizliğinden doğan tıbbi sorunların önlenmesi için gerçekleştirilen bu
program kapsamında Somali, Kenya, Kongo, Nijer, Sierra Leone ve Gana gibi yoksul
ülkelerde yaşayan insanlar açlığa kurban olmasınlar diye bugüne kadar 60.000 hissenin
üzerinde kurban kesildi ve yoksul ailelere dağıtıldı.
19 YERYÜZÜ DOKTORLARI // 2013 KURBAN FAALİYET RAPORU //
6 ÜLKEDE 11.172 HiSSE iLE 100.000’DEN
FAZLA AiLEYE ET DAĞITILDI
7.500 Aile
43.500 Aile
17.000 Aile
16.000 Aile
7.000 Aile
20.000 Aile
Yeryüzü Doktorları, bu bayram Afrika’ya
çifte bayram yaşattı. Afrika’nın açlıktan
ve kuraklıktan en çok etkilenen bölgeleri olan Somali, Gana, Sierra Leone,
Kenya, DR Kongo ve Nijer’in 38 şehrinde 11 bin 172 hisse kurban kesildi ve
291 noktada yer alan yoksul köylere,
yetimhanelere, hapishanelere, mülteci
kamplarına ve okullara dağıtıldı.
Binlerce kilometre aşıp açlıkla malul sofralara katık olan kurbanlarınız; “kardeşliğin”
en güzel dili olan paylaşmaya ortak olarak
göze uzak olsanız da gönle yakın olduğunuzu duyurmaya devam ediyor.
Bu proje sayesinde kurbanlarınızın ulaştığı
her şehirde, her kasabada, her köyde bayram, bayram gibi yaşanıyor.
Bunların yanı sıra, oluşturulan gönüllü
sağlık ekipleri tarafından Nijer ve Sierra Leone’de muayeneler yapılmıştır. 3
dahili branş uzmanı doktor ve 1 eczacıdan oluşan ekipler Nijer’in Maradi ve
Sierra Leone’nin Dibia bölgeleri ve çevresindeki köylerde yürüttükleri sağlık
kampı ile sağlık erişimi çok sınırlı olan
insanlara hizmet vermiştir. Bayram boyunca iki ülkede, çoğu kadın ve çocuk
olmak üzere 1,830 hastaya ulaşılmış,
tedavileri yapılarak ilaçları verilmiştir.
YERYÜZÜ DOKTORLARI // 2013 KURBAN FAALİYET RAPORU //
YERYÜZÜ DOKTORLARI 2013
AFRiKA KURBAN ORGANiZASYONU
NASIL YÜRÜTÜLDÜ?
Yeryüzü Doktorları, kurulan çağrı
merkezi, bağışların alındığı web sayfası ve tüm bilgilerin kayıt altında
tutulduğu yazılım sisteminin problemsiz çalışması için Kurban Bayramı’ndan aylar önce gerekli alt yapı
çalışmalarını tamamlamış, ek personel istihdam ederek gerekli eğitimlere
tabi tutmuştur.
Web sayfasından, anlaşmalı bankalardan ve elden alınan kurban bağışları
ihtiyaçlar doğrultusunda özelleştirilen yazılıma tek tek girilmiş, yapılan
kontrollerle olası hataların önüne geçilmiştir.
Kurbanlıklar ülke ve bölge bazlı olarak kodlanarak sisteme girilmiş ve
bağışlar bu kodlama üzerinden ta-
20
kip edilmiştir. Bu kodlama sayesinde
ilgili ülkelere gönderilen hisselerin
dağıtımları netleştirilmiş ve hangi
hissenin nerede kesileceği önceden
belirlenerek oluşabilecek karışıklıklar
engellenmiş ve bağışçılar eş zamanlı
olarak bilgilendirilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığının, kurban rehberinde belirtilen İslâmi usul ve kurallara
riayet edilerek kurbanlıklar kontrol
edilmiş, kesimler imamlar, kasaplar,
yerel yetkililer ve Yeryüzü Doktorları
görevlileri nezaretinde gerçekleştirilmiştir. Kurban vekâletlerini Yeryüzü Doktorları’na veren bağışçıların
isimleri kesimler esnasında okunarak
vekâlet işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Kurban kesimlerinin ardından, kurban bağışçılarına kısa mesaj yoluyla
geri bildirim yapılmıştır. Kesimlerin
ardından kurban etleri pay edilmiş,
yerel paydaşlar tarafından olası bir
izdihamı önleyecek şekilde organize edilerek önceden belirlenmiş olan
yoksul ailelere dağıtılmıştır.
1659 Hisse
700 Hisse
4354 Hisse
1680 Hisse
735 Hisse
2044 Hisse
21 YERYÜZÜ DOKTORLARI // 2013 KURBAN FAALİYET RAPORU //
Yeryüzü Doktorları 2013
Kurban Organizasyonu Yönetimi
Bütün bu hazırlıklara ek olarak bilgi işlem
departmanı da kurban bağışlarının düzenli
olarak kaydedilmesi ve ülke ve şehir bazlı
kotalama sistemiyle listelerin oluşturulması
için gerekli alt yapı çalışmaları yapmaktadır.
Yeryüzü Doktorları Merkez ofisimizdeki
bu yapıya ek olarak, organizasyonu gerçekleştireceğimiz ülkelerde de gerekli organizasyon yapısı oluşturulmakta ve bu
yapı Kurban süreci boyunca merkez tarafından takip edilerek olası aksaklıklar
engellenmektedir.
Ülkelerde bulunan proje ortaklarımızla yapılan sözleşmeler doğrultusunda; bu paydaşlarımız aracılığı ile Kurban kesilecek
bölgelerde saha araştırılması yapılmakta,
kurbanlık hayvan satın alınmakta ve alt
yapı çalışmaları yapılarak Kurban sürecinde çalışacak ekipler hazırlanmaktadır. Ayrıca Kurban bayramından 4 -5 gün öncesinde Yeryüzü Doktorları gönüllülerinden
oluşan ekipler kurban gözlemcisi olarak
sahaya gönderilmektedir.
Yeryüzü Doktorları Kurban Organizasyon Şeması
b) Kurban Organizasyon Süreçleri
• Kurban organizasyon süreci, Haziran ayının sonunda hazırlık aşaması ile başlar.
a) Merkez ve Taşra Organizasyon Yapısı
Yeryüzü Doktorları, 2005 yılından bu yana
gerçekleştirdiği Afrika Kurban Organizasyonlarını hem merkez hem de taşra alanlarında profesyonel bir ekip ile sistemli bir
şekilde planlamakta ve yürütmektedir.
Kurban organizasyonu için yaklaşık üç
ay öncesinden başlanarak profesyonel bir
kurban proje ekibi hazırlanmaktadır. Bu
anlamda süreç içerisinde ihtiyaç duyulması muhtemel olan niteliklere uygun kadrolar istihdam edilmekte, istihdam edilenlere
organizasyonun kendi dinamikleri üzerine
gerekli eğitimler verilmektedir.
YERYÜZÜ DOKTORLARI // 2013 KURBAN FAALİYET RAPORU //
22
Kurban dönemine has olarak çağrı merkezimiz de gerekli eğitimlere tabi tutulmaktadır.
Kurban ekiplerinin oluşturulması akabinde
kampanyanın diğer süreçlerine geçilmektedir. Kesim gerçekleştirilecek ülkelerde
bulunan proje ortaklarının yardımıyla maliyet araştırması yapılmakta, bunun neticesinde belirlenen hisse bedeli ile kampanya
duyurusuna çıkılmaktadır.
Bağış kanallarıyla ilgili son kontroller yapılmakta, banka hesapları, online bağış
sistemi gibi araçlarda iyileştirmeler yapılmaktadır.
• Bu süreçte organizasyon boyunca gerçekleştirilmesi muhtemel aşağıdaki adımlar
organizasyon şemasına yerleştirilir ve her
görev için sorumlular atanır. Bu organizasyon şeması doğrultusunda işleyiş takip
edilir.
• Öncelikle, Kurban prosedürümüz İslami usuller ve dernek prensiplerimize
göre gözden geçirilir.
• Kurban bayramından yaklaşık iki ay öncesinden başlanarak hangi ülke, bölge,
şehir ve köylerde kurban kesileceği ve
yine nerelerde dağıtılacağı belirlenir.
• Proje ortaklarımızdan alınan bilgiler ışığında, organizasyon yürütülecek bölgelerde ihtiyaç duyulan kurban hisse sayıları tespit edilir ve bu hisse sayılarına
göre maliyet hesabı yapılarak hisse bedeli
tespit edilir. Kurban organizasyonu sürecinde belirlenen ülkelerde işbirliği yapılacak proje ortaklarımızla sözleşmeler
imzalanır.
• Kurban bağışları ile alakalı bağışçılarımıza yardımcı olması amacıyla çağrı merkezi oluşturulur. Çağrı merkezi elemanlarına kurban süreci ve kullanılan bilgi
işlem sistemleri hakkında gerekli eğitimler verilir.
• Kurban kesilecek ülkere gönderilmek
üzere gönüllü çağrısına çıkılır ve gönüllü
23 YERYÜZÜ DOKTORLARI // 2013 KURBAN FAALİYET RAPORU //
ekipler oluşturulur. Ayrıca bu ülkelerin
bazılarına, tıbbi muayeneler yapmak
amacıyla gönderilmesi planlanan gönül
lü sağlık ekipleri oluşturulur.
• Bütün bu ekipler için gerekli hazırlıklar
yapılır ve bayram öncesinde ekipler sahaya
gönderilmeye başlanır.
• Kurbanlık hayvanların satın alımına bayramdan ortalama bir ay önce başlanır ve
bir hafta öncesinde bütün hayvanların Yeryüzü Doktorları 2013 Afrika Kurban Organisatın alımı tamamlanır.
• Kurban bayramının ikinci günü gecesine
kadar bağışlar kabul edilir ve bütün kurbanların kesimi bayramın ilk üç gününe
dağıtılarak kesim tamamlanır.
zasyonu çerçevesinde kesilen toplam kurban
• Kesimler esnasında bağışçılarımızın isim
leri sesli olarak okunarak kesimler yapılır.
• Dağıtımlar daha önceden tespit edilen ih
tiyaç sahiplerine, isimler ve dağıtılan sayısının, Kurban kesilen ülkelere göre gün
miktarlar raporlanarak gerçekleştirilir.
• Bütün faaliyetler fotoğraflı ve videolu bir
şekilde raporlanarak gözlemcilerimiz ve
ekiplerimiz tarafından dernek merkezi- gün dağılımı:
mize iletilir.
KURBAN KESiLEN ÜLKELER ve
GÜN GÜN PAY DAĞILIMI
YERYÜZÜ DOKTORLARI // 2013 KURBAN FAALİYET RAPORU //
24
25 YERYÜZÜ DOKTORLARI // 2013 KURBAN FAALİYET RAPORU //
KESiM YAPILAN
ÜLKELER
DEMOKRATiK
KONGO CUMHURiYETi
Eski adı Zaire olan Demokratik Kongo’da
dünyanın en kötü sosyal sistemlerinden
biri hüküm sürmektedir. 1992 yılında devlet tüm sosyal güvenlik sistemlerini kaldırmıştır. İnsanların iş ve emeklilik güvenlikleri bulunmamaktadır. Eğitim erişimi de
Afrikanın en kötülerinden olmasa da pek
yüksek değildir.
Ülkede sağlık sistemi de yok denecek durumdadır. 1 doktora 10.000 hasta düşmektedir. Bu oran Afrika’daki en kötü orandır.
Demokratik Kongo’da sağlığa ayrılan bütçe yıllık 1 milyon doların altındadır. Bu
rakamlar Demokratik Kongo’da sağlık ve
sosyal kalkınma alanında yardıma ihtiyaç
duyulduğunu göstermektedir.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Temmuz 2010’de gerçekleştirilen tahmini nüfus sayımında 68 milyon kişi tespit edilmiş
olup, bu oran ile ülke Afrika kıtasının en
kalabalık dördüncü ülkesi konuma gelmiştir. Nüfusun %46,9’u 15 yaşının altında
olup, bu oran ile Dr. Kongo dünyadaki en
genç nüfusa sahip ülkelerden biri konumundadır. Toplam nüfusun sadece %2,5’u
65 yaş ve üzeri olan ülkede beklenen yaşam süresi erkeklerde 52,9 yaş, kadınlarda
ise 56,6 düzeyindedir.
Ülke genelinde nüfusun %80’i Hristiyan
dinine mensuptur. Belçika sömürgesi olduğu dönemlerde gerçekleştirilen yoğun
misyonerlik faaliyetleri neticesinde yerel
dinlerden Hristiyanlığa geçen Kongoluların birçoğu da katolik mezhebine bağlıdır. Ülke nüfusunun %50’si katolik mezhebinde iken, %20’si protestan, %10’u
ise bağımsız bir Afrika Hristiyanlığı olan
Kimbangizmi benimsemektedir. İslamiyet,
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde yoğun olarak görülen bir din olmayıp, ülke
nüfusunun sadece %10’u islami değerlere
uygun yaşantısını sürdürmektedir.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti dünyadaki en fakir ülkelerden biri olarak kabul
YERYÜZÜ DOKTORLARI // 2013 KURBAN FAALİYET RAPORU //
26
edilmektedir. 2006 yılında Kongo hükumetinin gerçekleştirdiği bir araştırmaya
göre nüfusun %76’sı çocuklarını okula
gönderme imkanına sahip değilken, %79’u
yoksulluk sınırının altında bir yaşam sürmektedir.
Yine aynı araştırmada nüfusun %81’i evlerde yeterli oda sayısına sahip değilken,
%82’si tıbbi bakım olanaklarından faydalanamamaktadır. Ülke içerisinde genel olarak nüfusun %71’i ise açlık sınırının altında
yaşamaktadır. Özellikle iç savaştan en çok
etkilenen Kivu şehrinde yaşayan nüfusun
çok büyük bir oranı açlık sınırının altında
bir yaşam sürdürmektedir.
Yeryüzü Doktorları
Demokratik Kongo Faaliyetleri
Yeryüzü Doktorları Demokratik Kongo
Cumhuriyeti’nin Katanga Bölgesi’nde 2004
yılından beri 5 ayrı merkezde anne ve çocuk
sağlığı hizmetleri vermektedir. Ayrıca Demokratik Kongo Cumhuriyeti Lubumbashi
Bölgesinde, 2600 m2 alan üzerine kurulu,
42 yatak kapasiteli, Kadın Doğum ve Çocuk
Hastalıkları tanı ve cerrahi üniteleri içeren
Hewa Bora Hastanesi bölgenin en modern
ve donanımlı hastanelerinden biridir.
Ayrıca 2004’ten bugüne kadar 220.000’den
fazla çocuk HIV’nin önlenmesi amacıyla sünnet edilmiş, Kongo’nun diğer bölgelerinde
bulunan sağlık merkezlerinde anne adayları
Kaynaklar
İnternational crisis group; Democratik Congo: The ve annelere doğum öncesi ve sonrası süreçler
State of Security and Governance http://www.who.int/ hakkında bilgi verilerek bilinçlendirme çalışmalarında bulunulmuştur.
countries
27 YERYÜZÜ DOKTORLARI // 2013 KURBAN FAALİYET RAPORU //
GANA CUMHURiYETi
Gana Afrikanın İsviçresi olarak adlandırılan bir ülkedir. Gana Afrika’nın en büyük
9’uncu dünyanın 85’inci ekonomisine sahiptir.
Gana çok uluslu bir devlet yapısına sahiptir. Ülkede birçok etnik grup yer almaktadır. Bu etnik grupların toplulukları
birkaç yüz bin ile birkaç milyon arasında
değişmektedir. Ülke içerisindeki çoğunluğu oluşturan en önemli etnik grup %47 ile
Akanlar’dır. Bunun haricinde Dagombalar, Eveler, Galar ve Gurmalar diğer etnik
grupları oluşturmaktadır.
Ülkede var olan 79 farklı dil ile dil çeşitliliği yüksek düzeydedir. Ülkenin resmi
dili İngilizce’dir. Ülkede resmi dilin haricinde en çok konuşulan yerel dil Akan
dilidir. Nüfusun %80’i bu dili konuşup
anlayabilmektedir. Gana’da birçok çocuk
okul çağına gelene kadar birden fazla dil
öğrenebilmektedir.İslam dini ülkenin kuzey bölgelerinde daha yaygındır. Nüfusun
%17,6’sı Müslüman, %71,2si Hristiyandır.
Geri kalanı yerel dinlere inanmaktadır.
Gana ‘da sağlık sistemi çok kötü değildir.
Ulusal bir sağlık sigortası programı vardır.
Ülke genelinde sağlık sistemi iki şekilde
ilerletilmektedir. Gana devletinin uluslararası yardım kuruluşlarından elde ettiği
sağlık hizmetlerinin yanı sıra ülke içerisinde geleneksel yerel yöntemler ile sağlık
hizmeti verilmektedir. Son yıllarda yapılan
yatırımlar ve iyileştirilen sağlık hizmetleri
ile doğumda yaşanan bebek ölümlerinde
azalma yaşanmış, anne adaylarının daha
sağlık beslenmesine yönelik adımlar atılmış ve nüfusun %80’ini karşılayacak şekilde aşılama işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Gana genelinde tropikal hastalıklar olan
sıtma, kolera, tifo, verem, sarıhumma hastalıkların yanı sıra Hepatit A ve B sık olarak
gözlemlenmektedir. Bunların haricinde
Şistozomiyaz ve çocuk felci hastalıkları da
ülke genelinde yoğun olarak yaşanmaktadır. 1974’te ülke genelinde var olan hastalıkların %75’inin temiz su bulunamamasından dolayı ortaya çıktığı ifade edilmiştir.
Ülkede ölümlerin %40’ı sıtma nedeniyle
yaşanmaktadır.
YERYÜZÜ DOKTORLARI // 2013 KURBAN FAALİYET RAPORU //
28
2007 verilerine göre ülke genelinde HIV
virüsü taşıyıcı yetişkin oranı %1,7 seviyesindedir.
Ortalama yaşam süresi erkeklerde 64 kadınlarda 67’dir. Bu oran Afrika ülkeleri arasında en yükseklerden biridir. Ganalıların
temel sağlık hizmetlerine erişimi %60 oranındadır. Bu anlamda da Gana Afrika’daki
en iyi konumdaki ülkelerden biridir.
Kaynaklar
1- http://tr.euronews.com/hava/afrika/gana
2- http://www.ghana.gov.gh/index.php/about-ghana/ghana-at-a-glance
3- http://en.wikipedia.org/wiki/Ghana
4- Any, way Sithole; Ghana: A Beacon of Hope in
Africa, ACCORD Policy and Practice Briefs, İssue
18 African Centre for the Constructive Resolution
of Disputes (ACCORD) , Umhlanga Rocks, South
Africa
5- Afrobarometer Briefing Papers, Sustained Support for Democracy in Ghana, İssue 18, 2012
6- http://www.who.int/countries
29 YERYÜZÜ DOKTORLARI // 2013 KURBAN FAALİYET RAPORU //
NiJER CUMHURiYETi
en yüksek anne ölüm oranına sahiptir. 100,000
kişi başına 3 doktor ve 22 hemşire düşmektedir.
Nijer okur-yazarlık oranı açısından dünyanın en
geride kalmış ülkelerindendir. Nüfusun göçebe
olması nedeniyle de okula başlansa bile eğitim
sık sık yarıda kalmaktadır.
Nijer içerisinde en yaygın din İslam’dır. Ülke
nüfusunun %94’ü islam dinine göre yaşamakta
olup, geri kalan %6’lık kısım ise Hristiyanlık ve
diğer yerel dinlere inanmaktadır.
1968-1975 yılları arasından yaşanan kuraklık
nedeniyle ülkede büyük bir açlık yaşandı. Yaklaşık 2 milyon kişi Nijer’de açlıktan etkilendi.
Ülkeye yapılan insani yardımlarla kriz koşulları
hafifletilmeye çalışıldı..
Nijer sıcak ve kurak bir iklime sahiptir. Temmuz
- Ağustos ayları yağışların görüldüğü aylardır.
Batıda Burkina Faso sınırı yakınında ve Nijer
Nehri kıyısında bulunan başkent Niamey’de yıllık sıcaklık ortalaması 37.6 derece, yıllık yağış
ortalaması 164 mm.’dir.
Kaynaklar
http://www.infoplease.com/country/niger.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Niger
http://www.who.int/countries
Nijer 2011 Human Development raporuna göre
Demokratik Kongo Cumhuriyeti devletinden
sonra insani gelişim endeksi, yaşam kalitesi en
düşük ikinci devlet konumundadır. Nijer yıllık
bütçesinin %45’ı yurt dışı yardımlardan sağlanmaktadır.
Çocuk ölüm oranı (1 ve 4 yaş arası çocuklar
arasında ölüm) genellikle kötü sağlık koşulları
ve yetersiz beslenme nedeniyle (1.000’de 248)
son derece yüksektir. Save the Children Örgüte göre, Nijer dünyanın en yüksek bebek ölüm
oranına sahip ülkesidir. Bununla birlikte, Nijer
dünyanın en yüksek doğurganlık hızına sahiptir (Kadın başına 7.03 doğum) Nijer nüfusunun
neredeyse yarısı (49%) 15 yaş altındadır. Nijer,
100. 000’de 820 ölüm ile doğumda dünyanın 11.
YERYÜZÜ DOKTORLARI // 2013 KURBAN FAALİYET RAPORU //
30
Yeryüzü Doktorları Nijer Faaliyetleri
Yeryüzü Doktoları Nijer’e birçok Gönüllü Sağlık Ekibi göndermiş ve bu ziyaretler sırasında
679 Katarakt Ameliyatı, 3.580 Kadın ve Çocuk
Muayenesi, 83 Fistül ameliyatı gerçekleştirilmiştir. 2012’de Koria Hausa’da kurulan ve
halen faaliyetlerine devam eden Anne Çocuk
ve Beslenme Sağlığı Merkezi’nde yetersiz beslenme sonucu sağlığını yitirmiş binlerce çocuk
tedavi edilirken 17.000 kadın ve çocuk muayenesi yapılmıştır. Nijer’e çeşitli yıllarda gıda
yardımları ve sağlık merkezleri için medikal
malzeme yardımları yapılmıştır.
2013 Kurban Projesi kapsamında 12-19 Ekim
tarihlerinde Nijer’e giden 3 Aile Hekimi ve 1 Eczacıdan oluşan Gönüllü Sağlık Ekibi Maradi ve
köylerinde sağlık hizmeti vermiş ve bağış ilaçlar
ile tedavi imkanı olmayan köylerdeki halka yardım edilmiştir. Yerel ortaklarla yapılan çalışmalar
ve değerlendirmeler sonucunda Maradi ve çevre
köylerinde sıklıkla rastlanılan hastalıklar konusunda fikir alışverişinde bulunulmuş ve hazırlıklar buna göre yapılmıştır.
Nijer Gönüllü Sağlık Ekibi toplamda 586 hastayı
muaye etmiş ve tedavi imkânı sunmuştur.
31 YERYÜZÜ DOKTORLARI // 2013 KURBAN FAALİYET RAPORU //
SIERRA LEONE
CUMHURiYETi
iç savaş sonucunda bir hayli fakirleşmiştir.
İç savaş sırasında çocuklar isyancılar tarafından zorla asker yapılmıştır, asker olmayı
kabul etmeyen binlerce çocuk ve gencin
elleri ve ayakları kesilmiştir. Bu nedenle ülkede binlerce elsiz ve ayaksız özürlü insan
vardır.
Müslüman nüfüs %60’dır. Yerel inaçlara
mensup nüfus %30, Hristiyan nüfusu ise
%10’dur.
Ortalama hayat süresi erkeklerde 42,69,
kadınlarda 48,61 yıl olup ortalama çocuk
sayısı kadın başına 62’dir. Hükümet 2010
yılından bu yana ücretsiz sağlık hizmeti sağlamaya çalışmaktadır. Ancak sağlık
personelinin maaşları ödenemediği için
personel hastalardan muayene bedeli almaktadır. Halk ücretsiz sağlık hizmeti hakkı olduğundan habersizdir. Sağlık bütçesi
İngiltere tarafından desteklenmektedir.
Ancak Sierra Leone’de sağlık merkezlerine
erişim sınırlıdır. Bunun nedeni sağlık sisteminin yetersizlikleri yanında kültürel nedenlerdir. Hasta nüfusunun sadece %29 u
hastane ya da sağlık merkezlerine başvurmaktadır. Geleneksel tedavi yöntemlerini
tercih eden nüfus fazladır.
Sierra Leone bebek ölüm oranları açısından dünyanın en yüksekleri arasındadır.
Her 1000 canlı doğumda , yaklaşık 77
çocuk ilk doğum gününü görememektedir. Anne ölüm oranları 100,000 canlı
doğumda 890 ölüm ile yine dünyanın en
yüksek oranlarındandır. Nüfus, % 1.6 HIV
/ AIDS prevalansı ile dünya ortalamasından (%1) daha yüksektir. Maleria (sıtma)
çocuk ölümlerinin en büyük sebebidir. 5
yaş altında gerçekleşen ölümlerin %40’ı
Maleria’dan kaynaklanmaktadır. Kolera sık
görülmektedir. 2012’de 4249 çocuk koleradan hayatını kaybetmiştir.
Sierra Leone’de 30 hastane vardır. Bunlardan 12 tanesi batı bölgeleri ve Freetown
çevresindedir. Sierra Leone’de eğitimin ilk
6 yılı yasal olarak zorunludur.
Ülkede uzun yıllar süren iç savaş sırasından 1270 okul tamamen yıkılmıştır. Ülkedeki okul sayısı okul çağındaki çocukların
sadece %67’si için yeterlidir. Yetişkin nüfusun 2/3 ü okuma yazma bilmemektedir.
Kaynaklar
1- Richard Fanthorpe, Humanitarian aid in
post war Sierra leone: the Politics of Moral Econom
2- Tea Tomison; Working Paper Series , health
seeking behaviour and strategic healthcare planing in Sierra Leone
3- Julius Maada Bio, A vision for Sierra Leone
4- İnternational crisis group; Sierra Leone: The
State of Security and Governance
5- who.int/gho/data/view.country
6-http://en.wikipedia.org/wiki/Sierra_Leone#Education
7- http://www.who.int/countries
Yeryüzü Doktorları 2013 Afrika Kurban
Organizasyonu kapsamında 12-19 Ekim
tarihlerinde Siera Leona’e giden 3 Aile
Hekimi, 1 Çocuk Doktoru, ve 1 Eczacıdan oluşan Gönüllü Sağlık ekibi Mabere
ve civar köylerinde sağlık hizmeti vermiş
ve bağış ilaçlar ile tedavi imkanı olmayan
köylerdeki halka ulaşmışlardır. Yerel ortaklarla yapılan çalışmalar ve değerlendirmeler sonucunda Mabere ve çevre köylerinde
sıklıkla rastlanılan hastalıklar konusunda
fikir alışverişinde bulunulmuş ve hazırlıklar buna göre yapılmıştır. Bu çalışma Yeryüzü Doktorları tarafından Sierra Leone’de
yapılmış ilk Gönüllü Sağlık Ekibi çalışmasıdır. Sierra Leone Gönüllü Sağlık Ekibi
toplamda 1230 hastayı muaye etmiş ve tedavi imkanı sunmuştur.
Sierra Leone, Batı Afrika’da bir ülkedir.
İngiliz himayesinden sonra 1961’de bağımsızlığını kazanmıştır. Ancak ülke
1990’lardan 2002’ye kadar yıkıcı bir iç savaş yaşamıştır. Elmas madenleri bakımından oldukça zengindir, buna rağmen batılı
sömürgecilerin kışkırttığı ve göz yumduğu Ancak okul ve öğretmen eksikliği nedeniyle yasa pratikte uygulanmamaktadır.
YERYÜZÜ DOKTORLARI // 2013 KURBAN FAALİYET RAPORU //
32
33 YERYÜZÜ DOKTORLARI // 2013 KURBAN FAALİYET RAPORU //
SOMALi FEDERAL
CUMHURiYETi
1991 yılından bu yana çeşitli girişimlere rağmen ülkenin tamamını kontrol eden merkezi bir hükümet kurulamamıştır. Ülkenin kuzeybatısında varlığını sürdüren Somaliland
nispeten daha istikrarlı olmuştur. Puntland
ülkenin kuzeydoğusunda yer alan özerk
bir bölgedir ve Somali’den bağımsızlığını
ilan etmemiştir. El Şebap ülkenin güneyinin büyük bir kısmını kontrol etmektedir.
Yirmi yıl boyunca savaşın hüküm sürmesi
ve hükümet olmaması Somali’de ağırlıklı
olarak hayvancılık, para transfer şirketleri,
ve telekomünikasyona dayalı bir kayıt dışı
ekonomi oluşmasına sebep olmuştur. 1991
yılında federal hükümetin çöküşüne kadar,
Somali’nin sağlık sektörü Merkezi bir yapıya
bağlıydı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekteydi. 1972 yılında Sosyalist hükümet döneminde Siad Barre sağlık alanındaki
tüm özel girişimlere son verdi. Somali sağlık
sistemi iç savaş sırasından neredeyse tamamen yok oldu.
Somali Federal Cumhuriyeti , önceki adıyla
Somali Demokratik Cumhuriyeti, Doğu Afrika’da Afrika Boynuzu denilen coğrafi bölgede bulunan bir ülkedir. 1991’deki Somali
İç Savaşı’ndan beri devletin çoğu bölgesinde
merkezi bir hükümet kontrolü yoktur. Uluslararası olarak tanınmış Federal Geçiş Hükümetinin ardından 1,5 yıl kadar önce hükümet kurulmuş ve pek çok ülke tarafından
tanınmıştır.
YERYÜZÜ DOKTORLARI // 2013 KURBAN FAALİYET RAPORU //
34
Somali’de İslam en yaygın dindir ancak küçük bir azınlık (0,01%) Hristiyanlığa inanmaktadır. Nüfusun 85%’i etnik Somalilidir.
Ancak her ne kadar nüfusun %85’i aynı etnik
kökende olsa da ulusal topluluk kurulamadığı gibi birlikte yaşama da becerilememiştir. Somali’nin en büyük paradoksu budur.
Kabileler arası savaş yeni yeni son bulmuştur ancak El Kaide uzantılı terorist gruplar
deneniyle Somali’de halen güvenli bir ortam
sağlanamamıştır.
Kaynaklar
http://www.who.int/countries
http://en.wikipedia.org/wiki/Somalia
YYD Somali Ülke Raporları
Yeryüzü Doktorları Somali Faaliyetleri:
Yeryüzü Doktorları 2011’den itibaren Somali’de sağlık alanında faaliyetlerde bulunmaktadır. 2012’de faaliyete giren 62 yatak
kapastiteli ve Somali’nin en kapsamlı Hastanesi konumunda olan Shifa Hastanesi’nde bugüne kadar 928 Ameliyat ve 56.450
muayene yapılmıştır. Yaklaşık 100 Türkiyeli Sağlık çalışanı bu hastanede gönüllü
olarak görev yapmıştır. Somali’de yaşanan
kuraklık sonrasında patlak veren kıtlık
beslenme yetersizliği ve buna bağlı olarak
çocuk ölüm oranlarını artırmıştı. 2011’de
iki ayrı bölgede açılan Beslenme Sağlığı
merkezleri kapsamında onbinlerce anne ve
çocuk tedavi edildi. Ayrıca Benadir Üniversitesi ile ortaklaşa Tıpta Uzmanlık Projesi hayata geçirildi ve 10 Somalili Pratisyen hekim,
Genel Cerrahi ve Travma Cerrahisi eğitimi
almaya başladı. Hekimlerden 6’sı eğitim almak üzere Türkiye’ye getirildi.
35 YERYÜZÜ DOKTORLARI // 2013 KURBAN FAALİYET RAPORU //
KENYA
CUMHURiYETi
Kenya’da özellikle tarım sektöründe çocuk
işçiliği çok yaygındır. 2006 yılında yayınlanan UNICEF raporunda Malindi, Mombasa, Kalifi ve Diani kıyı kentlerinde kız
çocuklarının %30 a yakınının fuhuş sektöründe çalıştırıldığı belirtilmektedir. 2009
yılından bu yana hükümet kurduğu çocuk
koruma ofisleriyle bu sorunun önüne geçmeye çalışmaktadır.
Sağlık alanında pek çok çalışma yapılmasına karşın Kenya halen pek çok sorunla
karşı karşıyadır. Ortalama yaşam ömrü
1990’larda 60 iken 2010’larda 55 e düşmüştür. Bunun en temel nedeni HIV’dir. 5
yaş altı çocuk ölümlerinde de Kenya en kötüler arasındadır. Her 1000 çocuktan 73’ü
beş yaşını görmeden ölmektedir. Bunların
önemli bir kısmı doğum sırasındaki ölümlerdir. WHO verilerine göre doğumların
sadece %42’si ebe eşliğinde yapılmaktadır.
Sıtma gibi tropik hastalıklar Kenya’nın
uzun dönemdir sağlık sorunlarının başında yer almaktadır. Son dönemlerde HIV
en ciddi sorunlardan bir olmaya başlamıştır. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
(UNDP) 2006 yılında Kenya’da ergen nüfusun %16’sının HIV taşıdığını belirtmiştir.
HIV Kenya Hükümeti tarafından ulusal
felaket olarak da resmi olarak tanınmıştır.
HIV/AIDS vakalarındaki artış nedeniyle
Kenya’da ortalama yaşam süresi son yıllarda gerilemeye başlamıştır. Kenya ‘da günde
yaklaşık 700 kişi HIV ve HIV bağlantılı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmektedir.
Afrika ülkelerinin bir kısmında yer alan
kadın sünneti 2001 yılından bu yana 16
yaşından küçüklere yapılması yasaklanmış
olmasına karşın halen yaygındır.
Kenya, büyük kentlerindeki ışıltılı yaşam
nedeniyle doğu ve merkez Afrika’nın ekonomik açıdan kalkınmış ülkelerinden biri
gibi görünmesine karşın, insani kalkınma
indeksine göre 0.519 oranı ile dünyanın en
kötüleri arasındadır. 186 ülke içinde 145.
sırada yer alan Kenya’da nüfusun %38 i açlık sınırında yaşamaktadır
YERYÜZÜ DOKTORLARI // 2013 KURBAN FAALİYET RAPORU //
36
Kenya okur yazarlık anlamında Afrika’nın
en iyilerindendir. İlk öğretim tamamen ücretsizdir. Orta ve lise öğretimi özel okullar
da dahil devlet tarafından desteklenmektedir. Okula gitme oranı %70 civarındadır ve
gittikçe yükselmektedir. Kenya’da meslek
öğrenimine büyük önem verilmektedir.
Kenya gelişme yolunda çabaları olmasına
karşın halen çok yolu olan bir ülkedir. Birleşmiş Milletler insani kalkınma indeksinde
Kenya 186 ülkeden 145. sırada, 5 yaş altı
çocuk ölümleri ve anne ölümleri açısından da dünyanın en kötüleri arasında yer
almaktadır.
Kaynaklar
http://www.who.int/Kenya
http://en.wikipedia.org/wiki/Kenya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kenya
Yeryüzü Doktorları Kenya Faaliyetleri
Yeryüzü Doktorları Mombasa’da bulunan
Khadija Center Sağlık Merkezi ve okulunda
bulunan çocuklara yönelik sağlık kampları
düzenlemekte ve düzenli gıda yardımlarında
bulunmaktadır.
Ayrıca 2011 yılında ortaya çıkan açlık ve kuraklık nedeniyle Dadaab mülteci kamplarında
Ramazan ayı boyunca sıcak yemek ve kampların içerisindeki ihtiyaç sahiplerine gıda paketleri dağıtılmıştır.
37 YERYÜZÜ DOKTORLARI // 2013 KURBAN FAALİYET RAPORU //
YERYÜZÜ DOKTORLARI // 2013 KURBAN FAALİYET RAPORU //
38
39 YERYÜZÜ DOKTORLARI // 2013 KURBAN FAALİYET RAPORU //
SEN PAYINI AYIR
O SAHiBiNi BULUR
Fikri Gerekçe
“...Annem öncelikle kurban kesemeyen komşuların paylarını ayırır ve hemen gönderirdi. Onların
hakkı bizden önce gelir derdi...”
Süleyman Gündüz/Yeni Şafak
Bir Yeryüzü Doktoru olan Süleyman Gündüz’ün Kampanya sloganını manşetine aldığı yazıdan aldığımız pasaj aslında, neden
bu sloganı seçtiğimizi en güzel sözlerle
özetliyor.
bir gereklilik olduğunun hatırlatılması, asal
sebebi ise yardım alanın değil, paylaşmayı
tavsiye edenin payın asıl sahibi olduğuna
dikkat çekilmesidir.
Kurban varlıklı olanın geçim sıkıntısı çeken
kardeşleri ile hediyeleşmesinin bir bakıma
ilahi bahanesidir. Kampanya sloganı, potansiyel muhataplarımızı (hedef kitlemizi)
bize yardım etmeye değil, yardım etmeye
davet etmeyi öncelemektedir. “SEN PAYINI
AYIR” ifadesi; yardım etmeye, yardımlaşmaya, paylaşmaya niyet edilmesine yönelik bir
çağrıdır. “O SAHİBİNİ BULUR” cümlesi de,
hem sıkıntı içerisinde olanların hatırlatılmasını hem de sıkıntı çekenlerin nasiplerinin
yardımseverler için sebep kılınacağını ifade
etmektedir. Bu iki yönlü hatırlatma ile dini
bir vecibe olan kurban kesme eylemi, ajite
edilmeden ifade edilmiş yardım çağrısına
dönüştürülmüştür. PAY VE PAYIN SAHİBİ
ifadelerinin seçilmesinin bir diğer sebebi de,
inanan insanlara paylaşmanın, inanca dayalı
Kampanya görselinde yukarıda da değindiğimiz üzere; ajitasyondan uzak durulmuştur.
Bu sebeple, yazı kompozisyonun tasarımında sanatsal etki öne çıkarılmıştır. Kampanya
sloganı bir afiş alanı içerisine alınarak birincil etki bölgesi zeminden ayrıştırılmıştır.
Zeminde ise gökyüzünün yumuşaklığı, enginliği belirginleştirilmiş, görselde kullanılan
çocuk ve dede figürleri çizgisel olarak kullanılmış ve etkinin yumuşatılması ajtasyon
etkisi daha da azaltılmıştır. Afrikalı çocuk
ve dede kullanılması ile yardım bölgemizin
Afrika olduğu belirginleştirilmiştir. Görselde kullanılan koçlar ile çağrımızın Kurban
Bayramı’na yönelik olduğunun altı çizilmiş,
kampanya bedelinin farkedilir kullanımı ile
de algı pekiştirilmiştir.
YERYÜZÜ DOKTORLARI // 2013 KURBAN FAALİYET RAPORU //
40
GÖRSEL GEREKÇE:
41 YERYÜZÜ DOKTORLARI // 2013 KURBAN FAALİYET RAPORU //
NASIL BAĞIŞ
YAPABiLiRSiNiZ
Web sayfamız üzerinden kredi kartınızla online bağış yapabilirsiniz.
?
Download

lütfen tıklayınız. - Yeryüzü Doktorları