Hacettepe
Üniversitesi
TermTÜRK
Terminoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Doç. Dr. Ender Ateşman
10 Mart 2015
Amaç
• Türkiye’de terminoloji biliminin ve çalışmalarının gelişmesine
öncülük etmek,
• Terminoloji alanında akademik araştırma ve çalışmalar
yapmak, üniversitemizdeki ve diğer üniversitelerdeki bu tür
faaliyetlere destek vermek,
• Dil, çeviri ve terminoloji alanlarında ulusal ve kurumsal
politikaların oluşumunu desteklemek.
• Terminoloji alanında uluslararası topluluğun bir parçası
olmak.
Gündem
• Geriye Bakış
• TIPPS Projesi
• Multiterm ve Groupshare Sunucularımız
• Kamu Kurumları Dil, Çeviri ve Terminoloji Eşgüdüm Kurulu
• TSE ve Standart geliştirme
• Diğer kurumlarla ortak terminoloji çalışmaları
Geriye Bakış
• Multiterm Sunucusu ile kamu kurumları
terminoloji veritabanı için önemli bir adım
atıldı.
• Terminoloji Çalışması kitabı yayımlandı.
Ayrıca Terminoloji Kılavuzu’nun çevirisi de
bitmek üzere.
• Kamu kurumlarına 15-16 Eylül 2014
tarihlerinde üniversitemizde 2 günlük
Terminoloji Eğitimi verildi.
• 31 Eylül 2014 günü Kamu Kurumlarında ve
İşletmelerde Terminoloji Yönetimi konulu
uluslararası sempozyum yapıldı.
• InfoTerm’ e üye olduk.
TIPPS Projesi
Terminoloji Bilgi Politikası, Portal ve Hizmetler
projemiz 15 Şubat 2015 tarihinde sona erdi.
Türk-Alman Araştırma, Eğitim ve Yenilik Yılı
kapanış etkinliğine bir posterle katılıyoruz
(12 Mart 2015).
Çıktılar
• Terminoloji Portalı (www.termportal.com)
• Multiterm ve Groupshare sunucularımız kuruldu
• Terminoloji Çalışması – En İyi Uygulamalar 2.0
kitabı yayınlandı
• Türk Terimbilim Kaynakçası yayınlandı
https://www.zotero.org/groups/terminology/items
Multiterm ve Groupshare
Sunucularımız
Multiterm (Terminoloji Yönetimi) sunucusu
www.multiterm.hacettepe.edu.tr
• Kamu kurumları ücretsiz olarak yararlanabiliyor.
• Bazı veritabanları kamuoyunun kullanımına açık.
(Kullanıcı adı: guest / Parola: guest)
• Kamu kurumları ortak terminoloji veritabanı oluşturabilir.
Groupshare (Çeviri Belleği Yönetimi) sunucusu
www.groupshare.hacettepe.edu.tr
• Kamu kurumları ortak çeviri belleği oluşturabilir.
Kamu Kurumları Dil, Çeviri ve Terminoloji
Eşgüdüm Kurulu
• Dışişleri Bakanlığı’nın girişimiyle devam ediyor.
• Yaklaşık 40 kurumdan 100’den fazla kişinin katılımıyla
gerçekleşiyor.
• Danışmanlık Hizmeti TermTÜRK tarafından veriliyor.
• Önümüzdeki günlerde Kamu Kurumları Eşgüdüm Kurulu ile
Hacettepe Üniversitesi arasında yapılacak bir protokol / ortak
proje ile Kamu Kurumlarına Terminoloji Veritabanı hizmeti vermeyi
planlıyoruz.
TSE ve Standart geliştirme çalışmaları
ISO/TC 37 Teknik Komitesine Türkiye’nin asıl üye olarak
katılması sağlandı.
Aşağıdaki standartlar
Türkçeye uyarlandı ve
bunların Türk standartı
olarak kabul edilme süreci
devam ediyor.
•
•
•
•
ISO 704
ISO 860
ISO 11669
ISO 12620
Ortak terminoloji çalışmaları
• Dışişleri Bakanlığı ile
– Genel hukuk terminolojisi
– Uluslararası hukuk terminolojisi
• Kültür Bakanlığı ile
– Telif hakları terminolojisi
– Tarihi eser kaçakçılığı terminolojisi
• Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
– Tarım terminolojisi (AGROVOC)
Üniversitemiz Birimleri ile
• Ergoterapi terimleri
• Anatomi terimleri
2015 yılında yapılacak çalışmalar
• Ortak terminoloji çalışmaları
– Dışişleri Bakanlığı ile olan çalışmalar
– Tarım Terminolojisi
– Anatomi Terimleri (Terminologia Anatomica)
• Farkındalık çalışmaları
– Terminoloji Kılavuzu’nun yayımlanması
– Broşürler ve afişlerin dağıtılması
• Sanayi sektörü ile buluşma
– Terminoloji Çalışması kitabının dağıtımı
• Yurtdışı ilişkileri
– Azerbaycan, Bulgaristan, Türk Devletleri
– ISO / TC37 çalışmalarının sürdürülmesi
Sabrınız için teşekkür ederim.
Doç. Dr. Ender Ateşman
[email protected]
www.termturk.hacettepe.edu.tr
Download

Kamu Kurumları Dil, Çeviri ve Terminoloji Eşgüdüm