NİSAN 2014 AYI FAALİYET RAPORU
1-Site içerisinde Aydem tarafından elektrik direklerinin değişimi sırasında temiz ve
deşarj suyu borularında meydana gelen arıza, su patlaklarının tamiratları yapıldı. Ayrıca
yenilenen direk dipleri tamir edildi. Bu işlemler sırasında cadde ve sokaklarda oluşan moloz
ve diğer atıklar temizlendi.
2-Yangın hidrantlarının rutin kontrolleri yapıldı.
3-Su kuyularının bulunduğu alandaki binanın bakımı yapıldı. Su kuyularından
numuneler alınıp ilgili yerlere gönderildi,testleri yaptırıldı.Sonuçlar olumlu çıkmıştır.
4-Sahilde bulunan sandalye ve şezlong bağlama demirleri, denize inen merdivenlerin
sol tarafına monte edildi.
5-Arıtma deşarj suyunun tahliyesi için yedek santrifüj pompa ve çıkan suyun
miktarının kontrolü için filitre ve sayaç takılmıştır.Deşarj çukuruna emniyet rögarı yapıldı ve
üzeri kapatıldı.
6-Sahilde bulunan duş ve tuvaletlerin giderleri birbirinden ayrılarak; tuvaletlerin
pissuyu eskiden olduğu gibi arıtma tesisine verildi.
7- Nisan ayında ortalama 164 ton su sarfiyatı gerçekleşmiştir.
8- Nisan ayı içerisinde kuyular, arıtma ve diğer bazı aydınlatmalar için yaklaşık
8671 Kw saat elektrik tüketimi gerçekleşmiş olup bunun karşılığında Aydem A.Ş.’ne
3.015.40-TL elektrik faturası ödenecektir.
9-Çalışan personel arıtmanın yanında bulunan yeni yerlerine nisan ayı itibariyle
taşınmışlardır.
10-Çevre ve yol temizliği çalışmaları devam etmektedir.
11-Sivrisinek ve haşaratla mücadele konusunda Sarıliman, köy yerleşim alanı ve
sitemizin bulunduğu geniş bir sahada su birikintilerine larva ilacı atılmıştır. Foseptiklere
ilaçlama yapılmıştır. Çöp konteynerlerinin içi ve çevresi periyodik olarak ilaçlandı.Traktörle
havadan nisan ayında sitemizde 3 kez ilaçlama yapılmıştır.Sitemizde 50`ye yakın evde kalıcı
ilaç yapılmıştır.Uzun yıllardan beri ilk kez hamam böcekleri, kakalak ve farelerle ilgili
sitemizin tüm kanalizasyon şebekesine 20 civarında farklı noktadan girilerek ilaçlama
yapılmıştır.
12-Arıtma suyunun bahçelerde kullanılması amacıyla tüm deşarj boruları ve
muslukları temizlenerek hazır hale getirilmiştir. Bundan böyle arıtma suyu bahçelerde
rahatlıkla kullanılmalıdır.
13-Nisan ayı sonu itibariyle elektrikçi olarak çalışan personelin her türlü yasal hakkı
ödenerek kooperatifimizle ilişkisi kesilmiştir. Bundan böyle tatil köyümüzdeki elektrikle ilgili
tesisat onarım ve vb. işlemlerin hizmet satın alma yoluyla yapılması için Aycan Acar`la 1
Mayıstan itibaren sözleşme imzalanmıştır.
14-Ana yollarla birlikte ada içlerindeki ara yollarında temizliği yaptırılmıştır.
15-Karaincir sahilinin kiraya verilmemesi konusundaki taleplerimizi içeren
dilekçelerimizi başta Datça belediyesi olmak üzere, Muğla Büyük Şehir Belediyesine,Datça
Kaymakamlığına ve Muğla Valiliğine nisan ayı içerisinde bildirdik.Bu konu yönetimimizce
takip edilmektedir.
16-Karaincir koyunun hemen bitişiğinde bulunan( batı yönünde) Kızılca Tepe
mevkiindeki koyun çekek yeri olarak planlanarak bu işlemin Datça belediyesinde askıya
çıkarılması üzerine Yönetim Kurulu Datça Belediye Başkanlığına, Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğüne, Büyükşehir Belediye Başkanlığına yasal süresi içerisinde
itirazda
bulunmuştur.
Download

2014 yılı nısan ayı faalıyet raporu