ÖZEL EGE LİSESİ
2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI
MART AYI DAVRANIŞ EĞİTİMİ KONUSU YOL HARİTASI
KONU: İŞBİRLİĞİ
KAZANIMLAR:
1- İşbirliğinin ne anlama geldiğini açıklayabilir.
2- Yardımlaşma ve paylaşım özelliklerini taşımasından dolayı, işbirliğini geniş bir perspektifle ele
alabilir.
3- Aile ve sosyal hayatında işbirliğine karşılık gelen anlayış ve yaklaşımlara pozitif bakar ve bu
özelliği yaşamına uygulamaya dönük hareket edebilir.
4- İşbirliğinin beraberinde taşıdığı sorumlulukların farkındadır.
5- Ortak amaç ve çıkarlar doğrultusunda hareket ederken amacın birlikte daha iyiye ulaşmak
olduğunu ilke edinir. Kişisel çıkar ve hırslara izin vermez.
YÖNTEM VE UYGULAMA:
1- Okul yaşamı ve akademik çalışmalara ilişkin işbirliği dışında, genel yaşama dönük işbirliği
kavramının nasıl yorumlanabileceğine dair sınıf içi bir söyleşi ortamının yaratılması.
2- Toplum hayatına ilişkin işbirliğine dayalı sosyal sorumluluk projelerinin zenginleştirilmesi için
sınıflarda tartışma ortamının yaratılması.
3- İşbirliğinin, bireysel olarak insanlara kazandırdığı maddi-manevi katkıların ne olabileceğine
ilişkin bir yazım çalışmasının yapılması.
4- “Eğitimli insan başarıyı bir üstünlük olarak değil, birlikte mutlu olmanın bir aracı olarak ele alır.”
ifadesini yorumlayan bir kompozisyon çalışmasının yapılması.
5- “İşbirliği” konulu resim, şiir, kompozisyon, özlü söz çalışmalarından oluşan panoların
hazırlanması.
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi
Download

Mart Ayı Davranış Eğitimi Konusu Yol Haritası