BAŞARISIZLIK ve DEVAMSIZLIK NEDENLERİ ANKETİ SINIF GENELİ DEĞERLENDİRME FORMU
(Rehberlik ve Sınıf Öğretmeni İçin)
ASIM KÖKOĞLU ANADOLU LİSESİ
Sınıf 09
S.
No
Alan
1 Başarısızlık Nedenle
Genel İçerik
Anket Sorusu
Katılan Sayı
Cv
Sayı
109
%
NOT
Ailemden ayrı oluşum yüzünden.
4
3,67
-
2
Ailemdeki huzursuzluk yüzünden.
3
2,75
-
4
Kardeşlerim yüzünden.
9
8,26
-
5
Ailemin sürekli "Ders çalış !" demesinden bıktığım için.
25 22,94
-
6
Aile ve Ev Ortamından
Öğrencinin Kendisinden
Sağlığımın bozuk olmasından.
6
5,50
-
7
Kimseye açamadığım sorunlarım yüzünden.
22 20,18
8
İyi ve verimli ders çalışma yöntemlerini bilmediğimden.
58 53,21 Dikkat
9
Bazı derslere karşı yeteneğim olmadığından.
48 44,04 Dikkat
10
Çalışmalarımın takdir edilmeyişinden.
16 14,68
11
Başaramayacağım dersleri çalışmak istemeyişimden.
50 45,87 Dikkat
12
Okul ve Eğitim Ortamından
Sınıfımızın çok kalabalık oluşundan.
13
Öğrencinin Kendisinden
Dikkatsiz olduğumdan
53 48,62 Dikkat
14
Sınavlarda çok heyecanlandığımdan.
43 39,45 Dikkat
15
Eve sürekli misafir gelmesinden.
Aile ve Ev Ortamından
16
1
3
0,92
-
-
2,75
-
Evimizin okula uzak olmasından.
21 19,27
-
37 33,94 Dikkat
17
Öğrencinin Kendisinden
Çalıştığım halde yapamadığım için.
18
Okul ve Eğitim Ortamından
Uzun süre öğretmensiz kaldığımdan.
2
1,83
-
19
Bazı Öğretmenlerimizin dersleri monoton olarak anlatmasından
35 32,11 Dikkat
20
Aynı gün ikiden fazla sınavın yapılmasından.
45 41,28 Dikkat
21
Ders programında zor derslerin üst üste gelmesinden.
47 43,12 Dikkat
22
Öğrencinin Kendisinden
Ön bilgilerimizin yetersiz oluşundan.
21 19,27
-
23
Okul ve Eğitim Ortamından
Sınavlarda zor soru sorulduğundan.
26 23,85
-
Bu okulu sevmediğimden.
13 11,93
-
16 14,68
-
24
25
Öğrencinin Kendisinden
Ders dışı konularla ilgilenmediğimden.
26
Aile ve Ev Ortamından
Bana ait çalışma odamın olmayışından.
27
Okul ve Eğitim Ortamından
28
2
1,83
-
Anlayamadığımız konularda, öğretmenlerimize soru soramadığımız
20 18,35
-
Bazı derslerdeki alıştırma ve tekrar yetersizliğinden.
42 38,53 Dikkat
29
Öğrencinin Kendisinden
Yeterince beslenemediğimden.
30
Okul ve Eğitim Ortamından
Arkadaşlarımın ders dinlememi engellediğinden.
1 Devamsızlık Nedenler
-Aile ve Ev Ortamından
Ailemdeki bazı sorunlar yüzünden
2
-Öğrencinin Kendisinden
Sağlık nedenlerinden dolayı
4
3,67
-
19 17,43
-
3
2,75
-
61 55,96 Dikkat
3
Arkadaşlık ,ilişkileri yüzünden
2
1,83
-
4
Sınav korkusundan
4
3,67
-
5
Zayıf not alacağıma inanmış olmaktan
3
2,75
-
6
Derslerime yeterince hazırlanmaış olmamdan
4
3,67
-
7
Moral bozukluğu yüzünden
19 17,43
-
8
Bir konudan hayal kırıklığına düşmekten
1
0,92
-
9
İzin alma imkanı bulamamış olmaktan
7
6,42
-
Bazı dersler ilgimi çekmediği için
6
5,50
-
10
11
-Okul ve Eğitim Ortamından
Bazı öğretmenlerle geçinemediğim için
2
1,83
-
12
-Öğrencinin Kendisinden
Başka bir iş zorunluluğundan
1
0,92
-
13
-Okul ve Eğitim Ortamından
Can güvenliği nedeniyle
1
0,92
-
-Öğrencinin Kendisinden
Ders dışı etkinlikler, ilgiler ve sosyal faaliyetler yüzünden
2
1,83
-
Zevk olsun diye okuldan kaçıyorum
4
3,67
-
14
16
BAŞARISIZLIK ve DEVAMSIZLIK NEDENLERİ ANKETİ SINIF GENELİ DEĞERLENDİRME FORMU
(Rehberlik ve Sınıf Öğretmeni İçin)
ASIM KÖKOĞLU ANADOLU LİSESİ
Sınıf 10
S.
No
Alan
1 Başarısızlık Nedenle
Genel İçerik
Anket Sorusu
Katılan Sayı
Cv
Sayı
%
78
NOT
Ailemden ayrı oluşum yüzünden.
3
3,85
-
2
Ailemdeki huzursuzluk yüzünden.
2
2,56
-
4
Kardeşlerim yüzünden.
2
2,56
-
5
Ailemin sürekli "Ders çalış !" demesinden bıktığım için.
11 14,10
-
6
Aile ve Ev Ortamından
Öğrencinin Kendisinden
Sağlığımın bozuk olmasından.
1
1,28
-
7
Kimseye açamadığım sorunlarım yüzünden.
10 12,82
8
İyi ve verimli ders çalışma yöntemlerini bilmediğimden.
31 39,74 Dikkat
9
Bazı derslere karşı yeteneğim olmadığından.
22 28,21 Dikkat
10
Çalışmalarımın takdir edilmeyişinden.
10 12,82
11
Başaramayacağım dersleri çalışmak istemeyişimden.
41 52,56 Dikkat
12
Okul ve Eğitim Ortamından
Sınıfımızın çok kalabalık oluşundan.
13
Öğrencinin Kendisinden
Dikkatsiz olduğumdan
28 35,90 Dikkat
14
Sınavlarda çok heyecanlandığımdan.
14 17,95
15
Eve sürekli misafir gelmesinden.
Aile ve Ev Ortamından
16
9 11,54
1
-
-
-
1,28
-
Evimizin okula uzak olmasından.
17 21,79
-
17
Öğrencinin Kendisinden
Çalıştığım halde yapamadığım için.
17 21,79
19
Okul ve Eğitim Ortamından
Bazı Öğretmenlerimizin dersleri monoton olarak anlatmasından
57 73,08 Dikkat
20
Aynı gün ikiden fazla sınavın yapılmasından.
14 17,95
21
Ders programında zor derslerin üst üste gelmesinden.
37 47,44 Dikkat
Öğrencinin Kendisinden
Ön bilgilerimizin yetersiz oluşundan.
16 20,51
Okul ve Eğitim Ortamından
Sınavlarda zor soru sorulduğundan.
22
23
24
Bu okulu sevmediğimden.
7
8,97
-
-
22 28,21 Dikkat
25
Öğrencinin Kendisinden
Ders dışı konularla ilgilenmediğimden.
26
Aile ve Ev Ortamından
Bana ait çalışma odamın olmayışından.
Okul ve Eğitim Ortamından
Anlayamadığımız konularda, öğretmenlerimize soru soramadığımız
Bazı derslerdeki alıştırma ve tekrar yetersizliğinden.
24 30,77 Dikkat
27
28
29
Öğrencinin Kendisinden
Yeterince beslenemediğimden.
30
Okul ve Eğitim Ortamından
Arkadaşlarımın ders dinlememi engellediğinden.
1 Devamsızlık Nedenler
-Aile ve Ev Ortamından
Ailemdeki bazı sorunlar yüzünden
2
-Öğrencinin Kendisinden
Sağlık nedenlerinden dolayı
9 11,54
-
2
2,56
-
15 19,23
-
2
2,56
-
15 19,23
-
3
3,85
-
35 44,87 Dikkat
3
Arkadaşlık ,ilişkileri yüzünden
7
Moral bozukluğu yüzünden
1
8
Bir konudan hayal kırıklığına düşmekten
2
2,56
-
9
İzin alma imkanı bulamamış olmaktan
3
3,85
-
16 20,51
-
1,28
-
21 26,92 Dikkat
10
Bazı dersler ilgimi çekmediği için
11
-Okul ve Eğitim Ortamından
Bazı öğretmenlerle geçinemediğim için
3
3,85
-
14
-Öğrencinin Kendisinden
Ders dışı etkinlikler, ilgiler ve sosyal faaliyetler yüzünden
4
5,13
-
15
Kıyafetim yüzünden okula gelemediğim oluyor
1
1,28
-
16
Zevk olsun diye okuldan kaçıyorum
11
14,10
-
BAŞARISIZLIK ve DEVAMSIZLIK NEDENLERİ ANKETİ SINIF GENELİ DEĞERLENDİRME FORMU
(Rehberlik ve Sınıf Öğretmeni İçin)
ASIM KÖKOĞLU ANADOLU LİSESİ
Sınıf 11
S.
No
Alan
1 Başarısızlık Nedenle
Genel İçerik
Anket Sorusu
Katılan Sayı
Cv
Sayı
%
89
NOT
Ailemden ayrı oluşum yüzünden.
9 10,11
-
2
Ailemdeki huzursuzluk yüzünden.
2
2,25
-
3
Ailemdeki hastalık yüzünden.
1
1,12
-
4
Kardeşlerim yüzünden.
5
5,62
-
5
Ailemin sürekli "Ders çalış !" demesinden bıktığım için.
12 13,48
-
7
Aile ve Ev Ortamından
Kimseye açamadığım sorunlarım yüzünden.
17 19,10
8
İyi ve verimli ders çalışma yöntemlerini bilmediğimden.
40 44,94 Dikkat
9
Bazı derslere karşı yeteneğim olmadığından.
31 34,83 Dikkat
10
Çalışmalarımın takdir edilmeyişinden.
15 16,85
11
Başaramayacağım dersleri çalışmak istemeyişimden.
44 49,44 Dikkat
12
Okul ve Eğitim Ortamından
Sınıfımızın çok kalabalık oluşundan.
10 11,24
13
Öğrencinin Kendisinden
Dikkatsiz olduğumdan
40 44,94 Dikkat
14
Sınavlarda çok heyecanlandığımdan.
25 28,09 Dikkat
15
Eve sürekli misafir gelmesinden.
4
4,49
-
Evimizin okula uzak olmasından.
8
8,99
-
Öğrencinin Kendisinden
Aile ve Ev Ortamından
16
17
Öğrencinin Kendisinden
Çalıştığım halde yapamadığım için.
20 22,47
19
Okul ve Eğitim Ortamından
-
-
Bazı Öğretmenlerimizin dersleri monoton olarak anlatmasından
24 26,97 Dikkat
20
Aynı gün ikiden fazla sınavın yapılmasından.
20 22,47
21
Ders programında zor derslerin üst üste gelmesinden.
24 26,97 Dikkat
Öğrencinin Kendisinden
Ön bilgilerimizin yetersiz oluşundan.
35 39,33 Dikkat
Okul ve Eğitim Ortamından
Sınavlarda zor soru sorulduğundan.
15 16,85
22
23
24
Bu okulu sevmediğimden.
7
-
-
7,87
-
13 14,61
-
25
Öğrencinin Kendisinden
Ders dışı konularla ilgilenmediğimden.
26
Aile ve Ev Ortamından
Bana ait çalışma odamın olmayışından.
1,12
-
Okul ve Eğitim Ortamından
Anlayamadığımız konularda, öğretmenlerimize soru soramadığımız
10 11,24
-
Bazı derslerdeki alıştırma ve tekrar yetersizliğinden.
31 34,83 Dikkat
27
28
29
Öğrencinin Kendisinden
Yeterince beslenemediğimden.
30
Okul ve Eğitim Ortamından
Arkadaşlarımın ders dinlememi engellediğinden.
1 Devamsızlık Nedenler
-Aile ve Ev Ortamından
Ailemdeki bazı sorunlar yüzünden
2
-Öğrencinin Kendisinden
Sağlık nedenlerinden dolayı
1
2
2,25
-
18 20,22
-
1
1,12
-
33 37,08 Dikkat
4
Sınav korkusundan
3
3,37
-
5
Zayıf not alacağıma inanmış olmaktan
4
4,49
-
6
Derslerime yeterince hazırlanmaış olmamdan
6
6,74
-
7
Moral bozukluğu yüzünden
8
Bir konudan hayal kırıklığına düşmekten
6
6,74
-
9
İzin alma imkanı bulamamış olmaktan
5
5,62
-
Bazı dersler ilgimi çekmediği için
7
7,87
-
Bazı öğretmenlerle geçinemediğim için
1
1,12
-
Can güvenliği nedeniyle
1
1,12
-
Ders dışı etkinlikler, ilgiler ve sosyal faaliyetler yüzünden
7
7,87
-
Zevk olsun diye okuldan kaçıyorum
5
5,62
-
10
11
-Okul ve Eğitim Ortamından
13
14
16
-Öğrencinin Kendisinden
23 25,84 Dikkat
Download

BAŞARISIZLIK ve DEVAMSIZLIK NEDENLERİ ANKETİ SINIF