iyi geceler ilk yar'larımızın
değerli dostları,
Kendisi de bir YBO mezunu olan sevgili Kezban'ın
notlarını paylaşıyoruz...
Kezban "yatılı çocukların anne babadan uzakta sevgiye aç"
olduklarını belirten görüşe başka bir açıdan bakıyor,
"acaba sevgiye aç olan biz miyiz?"
büyük şehirlerdeki sevgisizliğe dem vuruyor,
köy kökenli güzel çocuklarımızın eşsiz güzelliğini vurguluyor...
Notların sonunda daha önce görmemiş olanlara sevgili Erden'in
"New York'tan Gelibolu'ya" haberini ekledik...
Umarız en kısa zamanda kesinleşir... www.KaslaGit.com
adresinden takip edebilirsiniz...
Sevgili Erden o kadar eşsiz şeyler başardı ki...
Bizim için de, yatılı çocuklar için de...
Okyanusu geçerken güzel köy kökenli çocuklarımız için
kampanya yapmasının yanı sıra
uydu telefonu ile ilk yar'larımızla konuşması
nasıl büyük bir heyecan uyandırıyordu...
Atlas okyanusunu geçerken tekrar bağlantı kurar mıyız?
Çocuklarımıza elimizden geldiğince farklı ve güzel şeyler yaşatarak
onlarla gülücüklerle dolu bir gün geçiriyoruz,
Kezban ın dediği gibi, biz de onların güzel gülücüklerinden sebepleniyoruz...
Desteklerinizle daha fazla ilk yarımıza ulaşmak dileğiyle,
çok teşekkür ediyor
selam sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz...
İLKYAR
Güzel çocuklarımızın geleceğine güzellikler katmak için
belki bir kitap, belki de büyüğünüzün anısına bir kitaplık için,
belki de daha fazlası için:
(lütfen bağışınızın açıklama kısmına isminizi yazın, hesap sahibi İLKYAR) İş Bankası ODTÜ
Şubesi (4229) 706968 TL - TR26 0006 4000 0014 2290 7069 68
Euro Hesabı: TR920006400000242293507426
Dolar Hesabı: TR910006400000242293576217
http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf
-Çocuklarımız, ilk göz ağrılarımız, ilk yarımız;
hele ki uzaklardaki, YİBOlardaki çocuklarımız, kardeşlerimiz
site: http://www.ilkyar.org.tr e-posta: [email protected]
Vural Beyimiz> http://vuralaltin.blogspot.com/
Ata Hocamız>http://atatezbasaran.blogspot.com.tr/
Kas Gücüyle Devri Alem Erden> http://www.KaslaGit.com
Sevgiye'Kim'Aç?'
'
İki'gün'sonra'odaya'adımımı'atıyorum.''
İçeriye'girdiğim'an'bir'hüzün'çöküyor'sanki'etrafa.''
Üzerimi'değiştirmek'bile'istemiyorum.''
Çünkü'FatmanurEun'kokusu'var'üzerimde'BüşraEnın'gözyaşları'BaranEın'FeritEin'sımsıkı'sarılışı'var.''
Yine'mi'diyorum,'kendi'kendime,'“yine'mi'bitti'proje,'yine'mi'döndük'sevimsiz'hayatımıza.”''
Evet'yine'birbirinden'güzel'kardeşlerim'oldu',''
yine'mektup'arkadaşlarım've'buralardan'sıkılıp'uzaklara'gitmek'istediğimde'açıp'okuyacağım'sevgi'dolu'mektuplarım.''
'
Ve'tabiki'bana'iyiki'ilkyardayım'dedirten'ilkyardaşlarım.''
'
Bu'ilde'hep'mi'böyle'olur'hep'arkada'dolu'dolu'gözlerle'
bakan'sıcacık'yürekler'mi'kalır?''
Geçen'sene'bu'ilden'kalan'gözleri'hep'gözümün'önüne'gelen'
ve'bana'gönderdiği'yastık'olmadan'uyuyamadığım'Gülnaz'
gibi.''
Ne'yaptım'ki'ben'FeyzaEnın'sen'benim'annem'gibisin'
cümlesini'hakedecek'kadar'?''
Ne'yaptım'da'Ferit'bana'“senin'elin'değdi'ben'bu'göz'
damlasının'kutusunu'ilerde'seni'görene'
kadar''saklayacağım”''
diyeceği'kadar'?''
Hiçbir'şey'aslında.'Belki'sadece'saatlerce'yol'gittik'belki'
uykumuzdan'günümüzden'fedakarlık'yaptık'hepsi'bu'.''
Ama'onları'görünce'yol'yorgunu'olan'uykusuz'olan'biz'
değildik'sanki.'
Ama'ben'inanıyorum'Ferit'gelecek'buraya.'Buraya'değilse'bile'başka'bir'üniversiteye'.''
Şunu'da'biliyorum'ki''ilaç'kutusunu'saklayacak'beni'görene'kadar.'''
'
O'bilim'otobüsünde'mi'birşey'var,''
yoksa'bilim'otobüsüne'binmemizi'sağlayan'kocaman'yüreklerde'mi'bilmiyorum'.''
Herşeyi'unutabilmek'dedikleri'bu'olsa'gerek.''
Süleymanla'her'projeye'gittiğimizde'onun'sanki'ilk'projesiymiş'gibi'heyecanlı'olduğunu'gördükçe''
diğer'projenin'tarihini'sormaya'başlıyorum'.''
Hani'deriz'ya'hep'sevgi'açlığı'var'çocuklarda'diye'onlar'beni'öyle'karşılıksız'seviyorlar''
ya'aslında'ben'mişim'sevgiye'aç'olan.''
Belki'de'budur'beni'her'proje'maili'geldiğinde'gidebilir'miyim'acaba'diye'düşünmeye'iten.''
'
Daha'gidilecek'onca'yibo'
sarılacak'onca'ilkyarimiz'var'
yolumuz'uzun...'
'
Kezban'DASLAK'
Hacettepe'Kimya'
'
!
!
!
ilkyarElarımızın'geleceğine'güzellikler'katmak'için'belki'bir'kitap'için,'belki'anısını'yaşatmak'istediğiniz'büyüğünüz'için'bir'
kitaplık,'belki'de'daha'fazlası'için'İş'bankası'ODTÜ'şubesi''(4229)'706968'
TL'''Hesabı:'''TR26'0006'4000'0014'2290'7069'68;'''
Euro'Hesabı:''TR920006400000242293507426''''' '''''''
Dolar'Hesabı:'TR910006400000242293576217'''
(Hesap'sahibi'İLKYAR)'Lütfen'bağışınızın'açıklama'kısmına'isminizi'mutlaka'lütfen'belirtin…''
[email protected]'''''
izlenimleri'dostlarınızla'paylaşıp'onları'üye'yaparak'(eposta'adreslerini'bize'yolluyarak),'mesajlarınızda'“link”'vererek'ilkyarEın'
tanınırlığını''arttırabilirsiniz,'ancak'başka'amaçlarla'ilkyar'izlenimlerindeki've'sitesindeki'resimlerin'izinsiz'kullanılmaması'
gerektiğini'hatırlatın'lütfen...'
'
'
!
Download

sevgiye kim aç?