Bu gece ilk etkinliğini yazmış sevgili Eda...
Yazdığı gibi acaba ne yazsam diye masa başına
oturunca akla birşey gelmiyor, belki kuru, bulanık bir geçmiş...
Ama duygularını hatırlayınca,
hele ki çocukların şahit olduğunuz gülümsemelerinin resimlerini tekrar
gördüğünüzde o güzellikleri silmeye çalışan
çevrenizde dünyada yaşanan onlarca acıya karşın
anılar, umutlar, masumiyet, saflık, gülücükler
yeniden canlanıyor; ve ilk yar'lar var oldukça umudun ve sevginin
süreceğine inancınız yeniden tazeleniyor...
İyi ki, ilk yar'larımız var,
iyi ki, Eda gibi gönüllülerimiz var,
iyi ki sizler gibi destekçilerimiz var...
Çok teşekkür ediyor,
selam sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz...
İLKYAR
--------------------Güzel çocuklarımızın geleceğine güzellikler katmak için,
belki bir kitap, belki de büyüğünüzün anısına bir kitaplık için,
belki de daha fazlası için:
(lütfen bağışınızın açıklama kısmına isminizi yazın, hesap sahibi İLKYAR)
İş Bankası ODTÜ Şubesi (4229) 706968 TL - TR26 0006 4000 0014 2290 7069 68
Euro Hesabı: TR920006400000242293507426
Dolar Hesabı: TR910006400000242293576217
----Çocuklarımız, ilk göz ağrılarımız, ilk yarımız;
hele ki uzaklardaki, YİBOlardaki çocuklarımız, kardeşlerimiz
site: http://www.ilkyar.org.tr e-posta: [email protected]
Vural Beyimiz> http://vuralaltin.blogspot.com/
Ata Hocamız> http://atatezbasaran.blogspot.com.tr/
Kas Gücüyle Devri Alem Erden> http://www.KaslaGit.com/
Banu Hocamızdan Fen > http://www.bilimce.com
D ü ş t e n ' G e r ç e ğ e '
!
Aslında!bu!dönem!projelere!gitmeme!kararı!almıştım.!Sonra!Hüseyin!
Hocanın!e=postası!geldi!(izlenim!ve!proje!hakkındaki).!İzlenimi!yazmak!için!
düşündüm,!düşündüm...!!
Aklıma!yazmaya!değecek!!bir!şey!gelmedi.!Sonra!dedim!ki!kendime!!
İlkyar'akılla'değil,'yürekle'yaşanabilecek'bir'düş.''
!
Düş!diyorum!çünkü!!!
!!!!!insanların!son!noktasına!kadar!zavallı,!!
!!!!!bencil!oldukları!ve!vicdanlarının!kirlendiği!bir!dönemde!!
masum!ve!tertemiz!!olan!bir!yüreğin!yüreğimize!dokunması,!!
pırıl!pırıl!gözler!eşliğinde!sunulan!kocaman!ve!içten!bir!gülümseme!
gerçek!olamayacak!kadar!özel.!!
!
!
Bunu!aklınız!yada!mantığınızla!yaşayamazsınız.!!
Eğer!dokunduysa!kalbinize!bir!çocuğun!bakışları,!gülüşü!ve!
hissettiyse!yüreğiniz!o!samimiyeti,!!
bunu!unutamazsınız.!!
Ardından!neler!yaşadığımızın!bir!önemi!yok.!!
Dönüp!baktığınızda!bir!zaman!sonra!o!gerçek,!o!samimiyet,!o!sevgi!!
orada!kalbinizin!derinliklerinde!her!zaman!saflığını!koruyacaktır...!
!
Unuturum,!merak!etmem,!sadece!bir!proje!olarak!kalır!diye!
düşünüyordum,!!ama!unutamamışım.!İlk!projeden,!NesimMi;!yemekte,!
!
oyunlarda!bi!şekilde!beni!bulmasını,!çevredeki!gürültünün!arasından!sıyrılan!
sesi,!konuşurken!direkt!gözlerimin!içine!bakması....!!
!
Minik!elleri!ve!masum!yüzüyle!Şekibe!...!Bu!yıl!sınava!hazırlanan!Selma!=
Fahriye=!ismini!şu!an!hatırlayamadığım!kardeşimizi!unutamamışım!.Ve!onları!
görmek!!yalnız!olmadıklarını!ve!hep!gülümsemelerini!söylemek!istiyorum.!
Özlüyorum!ve!eğer!tekrar!gitme!şansım!olsa!hemen!tekrar!onlara!gideceğimi!
biliyorum.!!
!
Masumiyetin!ve!güzelliğin!!somutlaştığı!güzelliklerine,!umutlarına!sığınmak!
istiyorum.!Çünkü!çocuklar!yaşadığı!sürece!düşlere,!yarınlara!inanma!
şansımız!var.!Ötekileştirmeden,!kin!tutmadan,!nefret!etmeden!yaşama!
şansımız!var.!Kulaklarımızı;!uğradıkları!haksızlıkları!duyurma!
çabasıyla!!haykıran!insanlara!rağmen,!adalet!diye!bir!kavramın!rafa!
kaldırıldığı!bir!dönemde,!çocukların!kahkahasıyla!doldurmak!ne!kadar!doğru!
bilmiyorum...!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Ama!gittiğimiz!Yibo!daki!Zülfü!ve!masum!kardeşinin!masum!bakışlarının,!
bugün!benim!en!mutlu!günüm!diyen!Halide’nin!gözlerinde!gördüğümüz,!
dokunduğumuz,!tebessümünü!paylaştığımız!bütün!çocukların!gözlerindeki!
parıltısı!!görmeye!değer.!!
!
!
!
Tebessümleriyle!coğrafyalara!baharlar!getiren!sevgili!çocukların!yüreklerinde!
her!daim!umut!!ve!cesaret!olması!dileğiyle.....!!
!
(belki!onlar!sayesinde!gelecekte!cesedi!kıyıya!vuran!çocuk!olmaz!ve!her!çocuk!
ailesiyle!sevgi!ile!büyüyebilir)!
!
Eda!GÜNEY!
İngilizce!Öğretmenliği!Bölümü!
!
ilkyarMlarımızın!geleceğine!güzellikler!katmak!için!belki!bir!kitap!için,!belki!anısını!yaşatmak!
istediğiniz!büyüğünüz!için!bir!kitaplık,!belki!de!daha!fazlası!için!!
İş!bankası!ODTÜ!şubesi!!(4229)!706968!TL!!!TR26!0006!4000!0014!2290!7069!68;!!!
Euro!Hesabı:!TR920006400000242293507426!!!!! !!!!!!!
Dolar!Hesabı:!TR910006400000242293576217!!(Hesap!sahibi!İLKYAR)!!
Lütfen!bağışınızın!açıklama!kısmına!isminizi!mutlaka!lütfen!belirtin…!!
[email protected]!!!!!
izlenimleri!dostlarınızla!paylaşıp!onları!üye!yaparak!(eposta!adreslerini!bize!yolluyarak),!
mesajlarınızda!“link”!vererek!ilkyarMın!tanınırlığını!!arttırabilirsiniz,!ancak!başka!amaçlarla!ilkyar!
izlenimlerindeki!ve!sitesindeki!resimlerin!izinsiz!kullanılmaması!gerektiğini!hatırlatın!lütfen...!
!
!
!
Download

düşten gerçeğe