Bu akşam uzunca bir süredir yıl sonunu bekleyen
bir izlenim, sevgili Saniye Hocamızın izlenimini paylaşıyoruz...
Öğretmenlerimizden tecrübeli olanları da projeye götürmek
hem gönüllülerimizden özellikle öğretmen olacaklarla,
hem de gidilen okullardaki öğretmenlerle deneyimlerini,
bulduğu çözümlerini paylaşması açısından son derece yararlı...
Bir yıl daha biterken arkadaşlarımız hala
son saniyede eklenen malzemeleri güzel ilk yar'larımıza
ulaştırma derdindeler... Bir grup hemen alışveriş için
çabalarken, diğer ekip de malzemeleri kargoya verilecek
hale getirmeye gayret ediyor...
Yüzlerce eşim dönüyor,
binlerce gülen yüz
size en güzel şeylerini gülümsemelerini veriyorlar
biz de kendimizi daha fazla borçlu hissediyoruz
özellikle de erişemediğimiz ilk yar'larımıza...
ilkyar desteklerinizle daha fazla güzel çocuğumuza ulaşıyor,
çok teşekkür ediyor,
selam sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz...
İLKYAR
--------------------Güzel çocuklarımızın geleceğine güzellikler katmak için,
belki bir kitap, belki de büyüğünüzün anısına bir kitaplık için,
belki de daha fazlası için:
(lütfen bağışınızın açıklama kısmına isminizi yazın, hesap sahibi İLKYAR)
İş Bankası ODTÜ Şubesi (4229) 706968 TL - TR26 0006 4000 0014 2290 7069 68
Euro Hesabı: TR920006400000242293507426
Dolar Hesabı: TR910006400000242293576217
-------------------Çocuklarımız, ilk göz ağrılarımız, ilk yarımız;
hele ki uzaklardaki, YİBOlardaki çocuklarımız, kardeşlerimiz
site: http://www.ilkyar.org.tr e-posta: [email protected]
Vural Beyimiz> http://vuralaltin.blogspot.com/
Ata Hocamız> http://atatezbasaran.blogspot.com.tr/
Kas Gücüyle Devri Alem Erden> http://www.KaslaGit.com/
Banu Hocamızdan Fen > http://www.bilimce.com
!!!!!“NEREYE!UÇAR!TURNALAR?”!!
!
!!!!!!Yağmurlar!içinde!Amasra..!
!!!!!!İkinci!kez!katılacağım!İLKYAR!Eylül!Projesi!için!çıkıyorum!evden.!
!!!!!!Yanından!geçiyorum!okulumun.!1.kattaki!sınıfımın!pencerelerine!bakıyorum,!sonra!
dönüp!arkamda!kalan!!evimin!balkonuna,!pencerelerine…!Veda!etmiyorum!ama!terk!
ediyorum!5!günlüğüne!yaşadığım!ilçeyi,!okulumu,!öğrencilerimi.!
!!!!!
!Peşine!düştüm!!İLKYAR’ın,!o!güzel!!turna!kuşlarının…!Güzel!insanların;!Hüseyin!Bey’in,!
Aydın!Bey’in.!Güzel!yürekli!!üniversiteli!çocukların…!O!hep!“kendinden!verenlerin“!
peşine.!
!!!!!!“Nereye!uçar!!turnalar?!
Nereye!gider!gökyüzü?!!
!
Alıp!kanatlarına!umutlarını…”!!!
!
!!!!!!Gidiyordum!ben!de!!nereye!uçarlarsa!oraya.!Umut!yükleyip!!kanatlarıma.!
!!!!!!Güneyine!!döndüm!yüzümü!yurdumun,!göçmen!kuşlar!gibi…!
Uçar!gibi…!
Ayaklarım!yerden!kesilir!gibi…!
Yüreğim!avcumda!gibi…!
!
!!!Onlar!gittiler!ve!başladılar.!Yetişmeliyim!ve!ben!de!katmalıyım!yüreğimi!yüreklerine,!
emeğimi!emeklerine...!Yanlarında!olmalıyım.!
Şairin!dediği!gibiyim:!”!Kırgınım!…saçılmış!bir!nar!gibiyim.”!
!!!
!!!Onların…!gidince!o!güzel!turna!kuşlarının!peşinden!!…!!!Tanık!olunca!yürekten!ve!
karşılıksız!!ve!hep!sabırla,!özenle!ve!hep!gülümseyerek,!öfkelenmeden!çocuklar!için!
çırpınışlarına…!
!!!!Anlamsızlaşacak!!!kırgınlığım,!saçılmışlığım.!İyileşeceğim...!Unutacağım!kendime!dair,!
insana!dair,!çocuklara!dair,!yaşadığımız!dünyaya!ve!ülkeye!dair!ne!varsa!içimi!acıtan!.!
!!!!Diyeceğim!ki…”Dünyayı!güzellik!kurtaracak!”!
!!!!Diyeceğim!ki…!
!!!!!!!!!!”Işık!yener!karanlığı…!
!!!!!!!!!!!Umudu!kesme!yurdundan.!
!!!!!!!!!!!Bak!çocukların!gözlerine.”!
!!!!!!!!!!!Hep!öyle!olmamış!mıydı?!
!!!!!!!!
Dağları!
aşıyorum,!!bereketli!
ovalardan!geçiyorum.!
Uzuyor!yol.!Atlaya!
zıplaya!gidiyorum!
şehirden!şehire:!!
Bartın,!Ankara,!derken!
Anadolu’nun!içleri,!
dağların!tepeleri….!
Akşam!vakti!başlayan!
yolculuğum!ikinci!gün!
akşama!sonlanıyor.!
Ama!!hiç!yorgun!
değilim.!
!!!!!!!Yetiştim!işte!!!Ben!de!onlarla!beraberim!artık!!!
!!!!!!Aydın!Bey’le!buluşuyoruz!ilkin!otogarda,!beni!almaya!gelmişler.!Sonra!ilk!kez!adımımı!
attığım!okuldayım.!Ne!kadar!da!adım!atmadığımız!okullar!var!oysa...!
!!!!!Girişteki!bankta!oturuyor!Hüseyin!Bey.!Yıllardır!Bilim!Otobüsüyle!kilometrelerce!!yol!
giden!onlar!değilmiş!gibi…!!“Çok!uzun!yoldan!geldiniz.”!diyor.!İnanamıyorum.!
Utanıyorum;!geç!kaldığım,!onları!beklettiğim!için.!
!!!!!
İkinci!kez!katılışım!İLKYAR!Eylül!Projesi’ne.!
!!!!Süreci!biliyorum!ama!tedirginim!yine!de:!Ya!yanlış!bir!şey!yaparsam?!Ya!ağzımdan!
İLKYAR’ı!zorda!bırakacak!bir!şeyler!çıkarsa?!Öfkemi!kontrol!edemezsem…!Sonra!şu!
yollarda!şişen!ayaklarım!rahat!etsin!diye!giydiğim!çarık!ayakkabı…!doğru!bir!seçim!mi?!!
!!!Saatler!süren!yolculuktan!sonra!uzandığım!öğrenci!ranzasında!aklımda!hep!bu!sorular…!
!!!Projenin!en!çok!sevdiğim!yanı!güne!erken!başlamalar.!Benim!için!kolay,!eğlenceli.!Ama!şu!
projeleri!omuzlayıp!götüren!!gencecik!gönüllüler…!Mersin!Üniversitesi’nden,!ODTÜ’den!
farklı!fakültelerden!öğrenciler…!Ve!bu!işe!onları!kimse!zorlamamışken!üstelik…!maddi!!
hiçbir!karşılık!beklemeden…!gündüzlerini,!akşamlarını,!sabah!uykularını!feda!edenler…!
Onlar!için!kolay!değil,!biliyorum.!Ama!tüm!ekip!saatinde!ayakta,!saatinde!kahvaltıda.!
Çocuklara!geç!kalınmamalı,!çocuklar!beklememeli!ve!bir!güne!sığdırılmalı!bütün!
etkinlikler,!eksik!!
hiçbir!şey!
kalmamalı.!
Hızla!akıyor!gün.!
Sonrası!muhteşem!
bir!sonbahar!
akşamı,!yaz!
mevsiminin!son!
günleri…!Zeytin!
ağaçlarının!
dibinde!çocuklarla!
paylaşılan!akşam!
yemeği,!akşam!
etkinlikleri…!ve!
hep!!görevlerini!!!
acımasızca!!
yaparak!canımızı!yakan!sivrisinekler!!
!Çok!kıymetli!anılarım!var!artık!!bu!okulda,!ilk!kez!İLKYAR’la!geldim.!
Ve!daha!sonra!“!her!sabah!daha!gün!doğmadan”!yola!çıkarak!ulaştığımız!ilk!yar’larımızı!
bekletmemek!adına,!erkenden!çıkılan!yollar,!hep!bir!gülümsemenin,!tertemiz!bir!
masumiyetin!peşinde...!
Projeden!dönüş!yolunda!Bilim!Otobüsü!‘nde!…!Hep!İLKYAR’lı!ve!çok!kıymetli!anılarım…!
!Şimdiden!beklemeye!başladım!2016!Eylülünü,!İLKYAR!Eylül!Projesi’ni.!!Peşlerindeyim!
yine!“Nereye!uçarsa!turnalar”.!
!İyi!ki!gelmişim!!!bu!projeye,!iyi!ki!katılmışım.!!Düşmüşüm!peşlerine!iyi!ki!!bu!güzel!yürekli!!
ve!hep!kendinden!veren!insanların!!peşine.!
!Ve!her!şeye!rağmen!;!yaşadığımız!dünyanın!tüm!kötülüğüne!inat,!hoyratlığına!!inat!…!
Artık!hep!inanacağım!!“Dünya’nın!iyi!insanların!yüzü!suyu!hürmetine!döndüğüne”!
Çok!yaşayın!!Hiç!ölmeyin!!Dert!görmeyin!!!Sağolun!!!!!!!!!!!!!!
Saniye!KAYGUSUZ!!
Sın.!Öğrt.!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ilkyarhlarımızın!geleceğine!güzellikler!katmak!için!belki!bir!kitap!için,!belki!anısını!yaşatmak!istediğiniz!
büyüğünüz!için!bir!kitaplık,!belki!de!daha!fazlası!için!!
İş!bankası!ODTÜ!şubesi!!(4229)!706968!TL!!!TR26!0006!4000!0014!2290!7069!68;!!!
Euro!Hesabı:!TR920006400000242293507426!!!!!
!!!!!!!
Dolar!Hesabı:!TR910006400000242293576217!!(Hesap!sahibi!İLKYAR)!!
Lütfen!bağışınızın!açıklama!kısmına!isminizi!mutlaka!lütfen!belirtin…!!
[email protected]!!!!!
izlenimleri!dostlarınızla!paylaşıp!onları!üye!yaparak!(eposta!adreslerini!bize!yolluyarak),!mesajlarınızda!
“link”!vererek!ilkyarhın!tanınırlığını!!arttırabilirsiniz,!ancak!başka!amaçlarla!ilkyar!izlenimlerindeki!ve!
sitesindeki!resimlerin!izinsiz!kullanılmaması!gerektiğini!hatırlatın!lütfen...!
!
! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Download

nereye uçar turnalar