İLETİŞİMİ ENGELLEYEN FAKTÖRLER

İletişim
köprü
kurmaktır

İnsanlar
köprü
kuracaklarına
duvar
ördükleri için
yalnız kalırlar
Gerek
çocuğumuzla,
gerekse arkadaşlarımızla
konuşurken iletişimi
kesen bazı mesajlar
vardır;
1.EMİR VERMEK, YÖNLENDİRMEK
“Kalk”
“Hemen git ve yatağına yat”
“yüzünü yıka”
“ağzın doluyken konuşma”
“ödevini bitir”
“televizyonu kapa”
“büyüklerinle konuşurken sesini yükseltme”
“öğretmenini dinle…….”
gibi cümleler,
 Korku ya da aktif direnç yaratabilir.
 Söylenenin tersini denemeye davet edebilir.
 İsyankar davranışa ya da misillemeye yol açabilir.
2.UYARMAK, GÖZDAĞI VERMEK
“Okulunu bitirmezsen sana para mara yok”,
“ödevini bitiremezsen televizyonu unut”
“sütünü içmezsen cüce kalırsın”,
“terliksiz dolaşırsan hastalanırsın”
‘’Ya yaparsın,yoksa…’’
gibi cümleler,
 Korku,boyun eğme, itaat etme davranışı yaratabilir.
 Söz konusu sonuçların gerçekten meydana gelip
gelmeyeceğini denemeye yol açar.
 Gücenme, kızgınlık, öfke ve düşmanlık duygularının
oluşmasına neden olabilir.
3.ÖĞÜT VERME, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ GETİRME
“Senin yerinde olsam plan yaparak çalışırdım”
“sütünü bitirdiğinde boyun uzayacak”
”bak sana bir öneri vereyim”
gibi cümleler,
 Suçluluk duyguları yaratır
 Anneye babaya bağımlı çocuklar yaratabilmektedir.
 Çocuğun sorunlarını kendi kendisine çözecek
yeteneğinin olmadığına inanıldığını gösterir.
4.YARGILAMAK, ELEŞTİRMEK
“Sen zaten tembelin tekisin”
“zaten başarsaydın şaşardım”
“yine mi bitiremedin”
gibi cümleler,
 çocuğun kendisini değersiz, yetersiz görmesine
neden olur.
 çocuk yargı ve eleştirileri gerçek olarak algılayabilir
(Ben kötüyüm!)
 ya da karşılık verebilir (Siz de daha mükemmel
değilsiniz!).
5.ÇOCUĞU SÜREKLİ ÖVMEK
“Çok güzel........”,
“Bence harika bir iş yapıyorsun”
“Bizim sana güvenimiz tam”
“Başarısız olacağını düşünmüyoruz”
“Sen yaparsan en iyisini yaparsın”
gibi cümleler,
 Çocuk ailesinin beklentilerinin çok yüksek olduğunu
düşünebilir
 Çocukta kaygı yaratailir
 İstenilen davranışı yaptırabilmek için, söylenen
içtenlikten yoksun bir manevra gibi algılanabilir.
6.AD TAKMAK, ALAY ETMEK
“Koca bebek....”
“Hadi bakalım Süpermen”
“Gözlük”
“Hadi sende sulu göz”
gibi cümleler,
 Çocuğun kendini değersiz hissetmesine ve
sevilmediğini düşünmesine yol açar.
 Çocuğun kendine olan özgüveni sarsar.
 Genellikle karşılık verme isteği uyandırır.
 Ailesine karşı öfke, kin ve isyan duyguları besler.
7.SORU SORMAK, SINAMAK, SORGULAMAK
“Neden bunu yaptın?”
“Kim dedi?”
“Sen ne yaptın?”
“Nasıl oldu?”
“Ne dedin?”
gibi cümleler,
 Soruları cevaplama genellikle eleştiri veya zorunlu çözüm
getirdiğinden çocuklar genellikle hayır demeye, yarı doğru
cevap vermeye, kaçmaya yönelir veya yalan söyler
 Sorular genellikle soru soranın nereye varmak istediğini
açıklamadığından, çocuk korku ve endişeye kapılabilir
 Ailenin endişelerinden doğan sorulara cevap vermeye
çalışan çocuk kendi sorununu, gözden kaçırabilir.
 Çocuk sorgulanıyor hissine kapıldığında bu durum onda
güvensizlik, kuşku oluşturur.
8.TESELLİ ETMEK, KONUYU DEĞİŞTİRMEK




"Aldırma, boş ver..."
"Düzelir canım, bunu dert etme..."
"Üzülme..."
"Başka şeyden konuşalım..."
"Olur böyle şeyler, geçer..."
"Boş ver canım arkadaşlar arasında olur böyle şeyler..."
Çocuğun kendini “anlaşılmamış” hissetmesine
neden olur;
Kızgınlık duyguları uyandırır (“Size göre kolay
tabii”)
Çocuk genellikle mesajı “kendini kötü hissetmen
doğru değil” biçiminde algılar.


Yukarıdaki bütün yaklaşımlar, iletişimin en
büyük düşmanıdır.
Sözü edilen yaklaşımları çok sık kullandığımız
takdirde, ne yazık ki “iletişim” kuramayız.






Suçluyum.
Annem babam bana haksızlık ediyor.
Beni kimse anlamıyor. Annem babam bile...
Başarısızım.
Kimse beni dinlemiyor.
Konuşmama bile izin yok.





Hırçınlaşıp bağıracak.
Üzülüp ağlayacak..
Duyduğu sözlere karşı çıkacak.
Kendini yetersiz hissedecek.
İçine kapanacak.



Beni dikkate alıyor.
Ben annem ve babam için önemli ve
değerliyim.
Beni anlamaya çalışıyorlar.







Sevin
Zaman Ayırın
Dinleyin
Göz kontağı Kurun
Ben Dili’ni kullanın
Tutarlı olun
Karşılaştırmayın
Sihirli Kelimeler
Teşekkür ederim
Rica ederim
Af edersin
Lütfen
Özür
Download

Okulumuzda Yapılan Seminer Sunuları