BAŞARIYI YAKALA PROJESİ ÇALIŞMA TAKVİMİ
SIRA
NO
1
ÇALIŞMA KONUSU
2
Proje paydaşlarına projenin
tanıtılması
3
Okullarda öğretmenlere projenin
tanıtılması
Okul proje ekibinin oluşturulması
4
Başarıyı Yakala Projesi’ nin
kaymakamlık olurunun alınması
5
Birinci deneme sınavının
yapılması
6
Sınav sonuçlarının okul proje
yürütme ekibi tarafından rapor(
Okul Eylem Planı) edilerek okul
müdürüne iletilmesi
Sınav sonrası şube öğretmenler
kurulunun toplanması
Sınav sonuçlarına göre başarısı
düşük olan öğrencilere ve
ailelerine anket uygulanması
Başarısı düşük öğrencilerle ve
velileriyle görüşmelerin ve
seminerlerin yapılması
Başarıyı artırmak için açılmış olan
yetiştirme kurslarına olan
ilginin artırılması
7
8
9
10
11
Okullarda projeden sorumlu
öğretmen tarafından Form-2’ nin
SORUMLU
BİRİM
İlçe Milli
Eğitim
Müdürlüğü
İlçe Milli
Eğitim
Müdürlüğü
Okul
Müdürlüğü
Okul
Müdürlüğü
İlçe Milli
Eğitim
Müdürlüğü
Okul
Müdürlüğü
UYGULAM
A SÜRECİ
Aralık 2014
AÇIKLAMALAR
Şubat 2015
Proje hakkında bilgi verilecek. Proje ve ekleri web sitesinde yayınlanacaktır.
Şubat 2015
Proje hakkında öğretmenlere bilgi verilecek.
Şubat 2015
Okullara gönderilen Form-1 ile projeden sorumlu öğretmen belirtilerek
Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ ne gönderilecektir.
Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen ortak deneme
sınavı okullarda uygulanacaktır.
Mart 2015
Yayınevinden gönderilen sonuçlar proje ekibi tarafından analiz edilerek
raporlanacak ve okul müdürüne iletilecek. Okul müdürleri Altıeylül İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü’ ne göndereceklerdir.
Okul
Müdürlüğü
Okul
Müdürlüğü
Mart 2015
Okul
Müdürlüğü
Ders Yılı
Şube öğretmenler kurulu toplanacak ve başarının artırılması için
yapılabilecek çalışmalar görüşülecektir.
Başarısızlığın nedenlerini araştırmak için öğrencilere ve ailelere anketler
uygulanacaktır. Bu anketler rehber öğretmenlerce incelenecek ve gerekli
tedbirler alınacaktır.
Rehber öğretmenler ve alanında uzman kişilerle seminer çalışmaları
yapılacaktır.
Okul
Müdürlüğü
Ders Yılı
Yetiştirme kurslarına ilgiyi artırmak için öğrenci ve öğretmenleri teşvik edici
çalışmalar yapılacaktır(Öğrencilere Kurs Tamamlama Belgesi verme,
Öğretmenlere Başarı Belgesi verme vb.).
Okul
Müdürlüğü
Mayıs 2015
Form- 2 doldurularak Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ ne
gönderilecektir. İlçe proje ekibi tarafından formun incelenmesi ve
Şubat 2015
Nisan 2015
Başarıyı Yakala Projesi’ nin kaymakamlık olurunun alınarak uygulamaya
başlanması.
12
13
14
15
hazırlanması.
İkinci deneme sınavının
yapılması.
Sınav sonuçlarının okul proje
yürütme ekibi tarafından
incelenmesi yapılacaktır. Birinci
sınav sonuçlarıyla karşılaştırılarak
analizler okul müdürüne
sunulacaktır. Hazırlanan raporun
Altıeylül İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü’ ne gönderilecektir.
Başarılı olup dereceye giren
öğrencilerin ödüllendirilmesi.
İlçe proje kurulu tarafından yıl
sonu raporlarının hazırlanması.
raporlaştırılması.
Başarıyı yükseltme çalışmalarının ardından ikinci deneme sınavı
uygulanacaktır.
İlçe Milli
Eğitim
Müdürlüğü
Okul
Müdürlüğü
Mayıs 2015
Mayıs 2015
İki deneme sınavının karşılaştırılarak başarının artıp artmadığı incelenecek
oluşturulan rapor okul proje ekibi tarafından okul müdürüne teslim
edilecektir. Hazırlanan rapor Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ ne
gönderilecektir.
Okul
Müdürlüğü
İlçe Milli
Eğitim
Müdürlüğü
Mayıs 2015
Okul kendi içinde başarılı öğrencileri Başarı Belgesi ile ödüllendirilecektir.
Haziran 2015
Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ ne yılsonu değerlendirme
raporlarının basın yolu ile kamuoyuna duyurulması.
Download

BAŞARIYI YAKALA PROJESİ ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO