Sayı : 5440421-100/
Konu : Veli Toplantısı.
T.C.
ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI
Hasan Ali Yücel Ortaokulu Müdürlüğü
16/02/2015
OKUL REHBER VE SINIF ÖĞRETMENLERİNE
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ilgili yazısı doğrultusunda 2014-2015 Eğitim Öğretim
Yılı 2.Dönem veli toplantılarının titizlikle yapılması ve toplantıya katılan veli sayılarının ilgili
tabloya işlenerek gönderilmesi konusunda okulumuz bilgilendirilmiştir.
23.02.2015 ve 03.03.215 tarihleri arasında her gün iki şube olmak üzere 5. Sınıf
velileriyle
aşağıdaki
gündem
maddelerini
görüşmek
üzere
veli
toplantıları
planlanmıştır.Toplantılara Şube Rehber Öğretmeni,Okul Rehber Öğretmeni ve ilgili Müdür
Yardımcısı birlikte katılacaklardır.Toplantı duyurusu Şube Rehber Öğretmeni tarafından
yazılı olarak tüm öğrencilere verilerek velilerine ulaştırılması istenecektir.
Şube Adı
5/A
5/B
5/C
5/D
5/E
5/F
5/G
5/H
5/L
5/M
5/N
5/K
123456789-
Toplantı Tarihi ve Saati
23.02.2015 Saat:13.00
23.02.2015 Saat:15.00
24.02.2015 Saat:13.00
24.02.2015 Saat:15.00
25.02.2015 Saat:13.00
25.02.2015 Saat:15.00
26.02.2015 Saat:13.00
26.02.2015 Saat:15.00
27.02.2015 Saat:13.00
27.02.2015 Saat:15.00
02.03.2015 Saat:13.00
02.03.2015 Saat:15.00
Toplantı Yeri
Kütüphane
Kütüphane
Kütüphane
Kütüphane
Kütüphane
Kütüphane
Kütüphane
Kütüphane
Kütüphane
Kütüphane
Kütüphane
Kütüphane
GÜNDEM:
Okul işleyişi ve okul kuralları(Okul Müdürü)
Sınıfın genel durumu hakkında bilgilendirme (Sınıf Öğretmeni)
Öğrencilerin okula devam durumlarının görüşülmesi(Sınıf Öğretmeni)
Öğrencilerin başarı durumlarının görüşülmesi.
Öğrencilerin okul kurallarına uyumu ve istendik davranışların belirtilmesi.
Seçmeli derslerle ilgili velileri bilgilendirme.
Madde bağımlılığı konusunda velilerin yapması gerekenlerin sunumu.
Öğrencilerin okul ve meslek seçiminde velilere düşen görevler.
Dilek ve öneriler.
.
Belirtilen gün ve saatte okulda hazır bulunmanızı ve ilgili gündem maddelerine hazırlıklı
gelmenizi rica ederim.
Zeki SÜVER
Okul Müdürü
__________________________________________________________________________
Şeyh Şamil Mah. 179. Sokak No:2
Telefon: (0 312) 2824010
e-posta: [email protected]
06930 Etimesgut / ANKARA
Faks: (0 312) 2825878
Sayı : 5440421-100/
Konu : Veli Toplantısı.
T.C.
ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI
Hasan Ali Yücel Ortaokulu Müdürlüğü
16/02/2015
OKUL REHBER VE SINIF ÖĞRETMENLERİNE
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ilgili yazısı doğrultusunda 2014-2015 Eğitim Öğretim
Yılı 2.Dönem veli toplantılarının titizlikle yapılması ve toplantıya katılan veli sayılarının ilgili
tabloya işlenerek gönderilmesi konusunda okulumuz bilgilendirilmiştir.
23.02.2015 ve 03.03.215 tarihleri arasında her gün iki şube olmak üzere 6. Sınıf
velileriyle
aşağıdaki
gündem
maddelerini
görüşmek
üzere
veli
toplantıları
planlanmıştır.Toplantılara Şube Rehber Öğretmeni,Okul Rehber Öğretmeni ve ilgili Müdür
Yardımcısı birlikte katılacaklardır.Toplantı duyurusu Şube Rehber Öğretmeni tarafından
yazılı olarak tüm öğrencilere verilerek velilerine ulaştırılması istenecektir.
Şube Adı
6/A
6/B
6/C
6/D
6/E
6/F
6/G
6/H
6/L
6/M
6/N
6/K
6/O
6/P
123456789-
Toplantı Tarihi ve Saati
23.02.2015 Saat:13.00
23.02.2015 Saat:15.00
24.02.2015 Saat:13.00
24.02.2015 Saat:15.00
25.02.2015 Saat:13.00
25.02.2015 Saat:15.00
26.02.2015 Saat:13.00
26.02.2015 Saat:15.00
27.02.2015 Saat:13.00
27.02.2015 Saat:15.00
02.03.2015 Saat:13.00
02.03.2015 Saat:15.00
03.03.2015 Saat:13.00
03.03.2015 Saat:15.00
Toplantı Yeri
Konferans Salonu
Konferans Salonu
Konferans Salonu
Konferans Salonu
Konferans Salonu
Konferans Salonu
Konferans Salonu
Konferans Salonu
Konferans Salonu
Konferans Salonu
Konferans Salonu
Konferans Salonu
Konferans Salonu
Konferans Salonu
GÜNDEM:
Okul işleyişi ve okul kuralları(Okul Müdürü)
Sınıfın genel durumu hakkında bilgilendirme (Sınıf Öğretmeni)
Öğrencilerin okula devam durumlarının görüşülmesi(Sınıf Öğretmeni)
Öğrencilerin başarı durumlarının görüşülmesi.
Öğrencilerin okul kurallarına uyumu ve istendik davranışların belirtilmesi.
Seçmeli derslerle ilgili velileri bilgilendirme.
Madde bağımlılığı konusunda velilerin yapması gerekenlerin sunumu.
Öğrencilerin okul ve meslek seçiminde velilere düşen görevler.
Dilek ve öneriler.
.
Belirtilen gün ve saatte okulda hazır bulunmanızı ve ilgili gündem maddelerine hazırlıklı
gelmenizi rica ederim.
Zeki SÜVER
Okul Müdürü
__________________________________________________________________________
Şeyh Şamil Mah. 179. Sokak No:2
Telefon: (0 312) 2824010
e-posta: [email protected]
06930 Etimesgut / ANKARA
Faks: (0 312) 2825878
Sayı : 5440421-100/
Konu : Veli Toplantısı.
T.C.
ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI
Hasan Ali Yücel Ortaokulu Müdürlüğü
16/02/2015
OKUL REHBER VE SINIF ÖĞRETMENLERİNE
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ilgili yazısı doğrultusunda 2014-2015 Eğitim Öğretim
Yılı 2.Dönem veli toplantılarının titizlikle yapılması ve toplantıya katılan veli sayılarının ilgili
tabloya işlenerek gönderilmesi konusunda okulumuz bilgilendirilmiştir.
23.02.2015 ve 03.03.215 tarihleri arasında her gün iki şube olmak üzere 7. Sınıf
velileriyle
aşağıdaki
gündem
maddelerini
görüşmek
üzere
veli
toplantıları
planlanmıştır.Toplantılara Şube Rehber Öğretmeni,Okul Rehber Öğretmeni ve ilgili Müdür
Yardımcısı birlikte katılacaklardır.Toplantı duyurusu Şube Rehber Öğretmeni tarafından
yazılı olarak tüm öğrencilere verilerek velilerine ulaştırılması istenecektir.
Şube Adı
7/A
7/B
7/C
7/D
7/E
7/F
7/G
7/H
7/L
7/M
7/N
7/K
7/O
7/P
123456789-
Toplantı Tarihi ve Saati
23.02.2015 Saat:09.00
23.02.2015 Saat:11.00
24.02.2015 Saat:09.00
24.02.2015 Saat:11.00
25.02.2015 Saat:09.00
25.02.2015 Saat:11.00
26.02.2015 Saat:09.00
26.02.2015 Saat:11.00
27.02.2015 Saat:09.00
27.02.2015 Saat:11.00
02.03.2015 Saat:09.00
02.03.2015 Saat:11.00
03.03.2015 Saat:09.00
03.03.2015 Saat:11.00
Toplantı Yeri
Konferans Salonu
Konferans Salonu
Konferans Salonu
Konferans Salonu
Konferans Salonu
Konferans Salonu
Konferans Salonu
Konferans Salonu
Konferans Salonu
Konferans Salonu
Konferans Salonu
Konferans Salonu
Konferans Salonu
Konferans Salonu
GÜNDEM:
Okul işleyişi ve okul kuralları(Okul Müdürü)
Sınıfın genel durumu hakkında bilgilendirme (Sınıf Öğretmeni)
Öğrencilerin okula devam durumlarının görüşülmesi(Sınıf Öğretmeni)
Öğrencilerin başarı durumlarının görüşülmesi.
Öğrencilerin okul kurallarına uyumu ve istendik davranışların belirtilmesi.
Seçmeli derslerle ilgili velileri bilgilendirme.
Madde bağımlılığı konusunda velilerin yapması gerekenlerin sunumu.
Öğrencilerin okul ve meslek seçiminde velilere düşen görevler.
Dilek ve öneriler.
.
Belirtilen gün ve saatte okulda hazır bulunmanızı ve ilgili gündem maddelerine hazırlıklı
gelmenizi rica ederim.
Zeki SÜVER
Okul Müdürü
__________________________________________________________________________
Şeyh Şamil Mah. 179. Sokak No:2
Telefon: (0 312) 2824010
e-posta: [email protected]
06930 Etimesgut / ANKARA
Faks: (0 312) 2825878
Sayı : 5440421-100/
Konu : Veli Toplantısı.
T.C.
ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI
Hasan Ali Yücel Ortaokulu Müdürlüğü
16/02/2015
OKUL REHBER VE SINIF ÖĞRETMENLERİNE
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ilgili yazısı doğrultusunda 2014-2015 Eğitim Öğretim
Yılı 2.Dönem veli toplantılarının titizlikle yapılması ve toplantıya katılan veli sayılarının ilgili
tabloya işlenerek gönderilmesi konusunda okulumuz bilgilendirilmiştir.
23.02.2015 ve 03.03.215 tarihleri arasında her gün iki şube olmak üzere 8. Sınıf
velileriyle
aşağıdaki
gündem
maddelerini
görüşmek
üzere
veli
toplantıları
planlanmıştır.Toplantılara Şube Rehber Öğretmeni,Okul Rehber Öğretmeni ve ilgili Müdür
Yardımcısı birlikte katılacaklardır.Toplantı duyurusu Şube Rehber Öğretmeni tarafından
yazılı olarak tüm öğrencilere verilerek velilerine ulaştırılması istenecektir.
Şube Adı
8/A
8/B
8/C
8/D
8/E
8/F
8/G
8/H
8/L
8/M
8/N
8/K
8/O
8/P
123456789-
Toplantı Tarihi ve Saati
23.02.2015 Saat:09.00
23.02.2015 Saat:11.00
24.02.2015 Saat:09.00
24.02.2015 Saat:11.00
25.02.2015 Saat:09.00
25.02.2015 Saat:11.00
26.02.2015 Saat:09.00
26.02.2015 Saat:11.00
27.02.2015 Saat:09.00
27.02.2015 Saat:11.00
02.03.2015 Saat:09.00
02.03.2015 Saat:11.00
03.03.2015 Saat:09.00
03.03.2015 Saat:11.00
Toplantı Yeri
Kütüphane
Kütüphane
Kütüphane
Kütüphane
Kütüphane
Kütüphane
Kütüphane
Kütüphane
Kütüphane
Kütüphane
Kütüphane
Kütüphane
Kütüphane
Kütüphane
GÜNDEM:
Okul işleyişi ve okul kuralları(Okul Müdürü)
Sınıfın genel durumu hakkında bilgilendirme (Sınıf Öğretmeni)
Öğrencilerin okula devam durumlarının görüşülmesi(Sınıf Öğretmeni)
Öğrencilerin başarı durumlarının görüşülmesi (Teog ve Okul başarılarının
karşılaştırılması)
Öğrencilerin okul kurallarına uyumu ve istendik davranışların belirtilmesi.
Yeni tercih dönemiyle ilgili velileri bilgilendirme.
Madde bağımlılığı konusunda velilerin yapması gerekenlerin sunumu.
Öğrencilerin okul ve meslek seçiminde velilere düşen görevler.
Dilek ve öneriler.
.
Belirtilen gün ve saatte okulda hazır bulunmanızı ve ilgili gündem maddelerine hazırlıklı
gelmenizi rica ederim.
Zeki SÜVER
Okul Müdürü
__________________________________________________________________________
Şeyh Şamil Mah. 179. Sokak No:2
Telefon: (0 312) 2824010
e-posta: [email protected]
06930 Etimesgut / ANKARA
Faks: (0 312) 2825878
Download

2.Dönem Veli Toplantısı Zamanları ve Yeri