124.
PÍSEŇ PIJÁCKÁ
Vesele
 
  
František Xaver Thuri
                      
1. Teď, když je pi -tí čas, ra -duj -te se s ná - mi! Kdy se zas se -jde -me v ru -kou ma -je džbá - ny?

  





                        
1. Teď, když je pi -tí čas, ra -duj -te se s ná - mi! Kdy se zas se -jde -me v ru -kou ma -je džbá - ny?
                      
  
  
   
  
1. Teď, když je pi -tí čas, ra -duj -te se s ná - mi! Kdy se zas se -jde -me v ru -kou ma -je džbá - ny?
  
    






K sto - lu


so - bě
    
K sto - lu

se
so - bě
se
    
K sto - lu
  
  

   
Kdy
 



Kdy

Kdy
so - bě


se
zas


se

se
zas

zas
se

-
-
-
dej - me,
ná - poj


dej - me,
    
ná - poj




    


dej - me,




se - jde - me,

se - jde - me

        


se - jde - me
ná - poj

li - bý
li - bý
li - bý
 

v ru - kou ma - je

 

 

v ru - kou ma - je
 
v ru - kou ma - je
zkou - mej - me.
zkou - mej - me.
zkou - mej - me.

džbá

džbá


džbá

-
-
-
2. Hop a skok, rychle skoč, šenkýřko ty krásná, v číše nám nalévej nápoj, země, krásna.
Víno opěvujeme, šťastně prozpěvujeme. Kdy se zas sejdeme, v rukou maje džbány?
http://www.pskp.cz/


ny?




ny?
ny?
Download

PÍSEŇ PIJÁCKÁ